" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Μήνυμα Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην έναρξη Γυμνασίων Λυκείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Ἰουλίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
κ.κ.  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΣΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ
Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πάει πολὺς πλέον καιρὸς ποὺ στὸν τόπο αὐτὸ ἀκοῦμε εἰδήσεις κακές, ἐκτιμήσεις ἀπαισιόδοξες, προβλέψεις δυσοίωνες. Ἕνα κλίμα βαρὺ σκιάζει τὶς ζωὲς ὅλων μας, τὸ ὁποῖο δύσκολα κανεὶς μπορεῖ νὰ ἀντέξει. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ συγκυρία, ἐσεῖς οἱ νέοι ἄνθρωποι καλεῖστε νὰ ἀγωνιστεῖτε γιὰ νὰ πραγματοποιήσετε τὰ ὄνειρά σας, καλεῖστε νὰ δημιουργήσετε καὶ νὰ ἐργαστεῖτε, καλεῖστε ἐν τέλει νὰ ἐπανακτήσετε τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς πατρίδας μας.


Ἴσως ἀναρωτιέστε τί μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐσεῖς γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς συμφορὲς πού μᾶς περιτριγυρίζουν. Ἴσως εἶστε θυμωμένοι μὲ τὰ δικά μας καμώματα τῶν μεγαλυτέρων, οἱ ὁποῖοι εὐθυνόμαστε σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν. Ἴσως ἐπιθυμεῖτε νὰ ζήσετε ἀνέμελα, νὰ χαρεῖτε τὰ νιάτα σας, χωρὶς τὶς ἔννοιες καὶ τὰ προβλήματα πού σᾶς περιτριγυρίζουν.

Κάθε νέος, σὲ κάθε κρίσιμη ἐποχή, μὲ τούτους τοὺς λογισμοὺς ἔρχεται νὰ παλέψει. 
Μὲ αὐτοὺς ἀναμετρήθηκε καὶ πρὶν ἀπὸ 60 περίπου χρόνια, ἕνας νέος ἄνθρωπος, ἕνας μαθητὴς τοῦ Γυμνασίου, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ταλαιπωρημένα κομμάτια τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, στὴν Κύπρο. Τὸ ὄνομά του Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. Ἔζησε τὴν ἐποχὴ ποὺ τὴν πατρίδα του καταδυνάστευαν οἱ Ἄγγλοι, οἱ ὁποῖοι μὲ μεγάλη βιαιότητα, ὅπως πάντα, προσπαθοῦσαν νὰ καταστείλουν τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλληνοκυπρίων γιὰ αὐτοδιάθεση καὶ τελικὰ γιὰ ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Εὐαγόρας ἄφησε τὸ σχολεῖο στὰ 17 του χρόνια, ἐγκατέλειψε ὄνειρα καὶ προσωπικὲς φιλοδοξίες καὶ βγῆκε στὸ βουνὸ νὰ ἀγωνιστεῖ στὶς τάξεις τοῦ ΕΟΚΑ. Στοὺς συμμαθητὲς τοῦ ἄφησε ἕνα σημείωμα μ’ ἕνα ποίημα, πάνω στὴν ἕδρα τοῦ καθηγητοῦ. Σ’ αὐτὸ ἔγραφε:

Παλιοὶ συμμαθηταί αὐτὴ τὴν ὥρα κάποιος λείπει ἀνάμεσά σας, κάποιος ποὺ φεύγει ἀναζητώντας λίγο ἐλεύθερο ἀέρα, κάποιος ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ τὸν ξαναδεῖτε παρὰ μόνο
νεκρό. 
Μὴν κλάψετε στὸν τάφο του, Δὲν κάνει νὰ τὸν κλαῖτε. Λίγα λουλούδια τοῦ Μαγιοῦ σκορπᾶτε του στὸν τάφο. Τοῦ φτάνει αὐτὸ μονάχα.

Θὰ πάρω μίαν ἀνηφοριὰ θὰ πάρω μονοπάτια
νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά.
Θ΄ ἀφήσω ἀδέλφια συγγενεῖς, τὴ μάνα, τὸν πατέρα
μέσ΄ τὰ λαγκάδια πέρα καὶ στὶς βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας γιὰ τὴ Λευτεριὰ θὰ ΄χῶ παρέα μόνη
κατάλευκο τὸ χιόνι, βουνὰ καὶ ρεματιές.
Τώρα κι ἂν εἶναι χειμωνιά, θὰ ΄ρθεῖ τὸ καλοκαίρι
Τὴ Λευτεριὰ νὰ φέρει σὲ πόλεις καὶ χωριά.
Θὰ πάρω μίαν ἀνηφοριὰ θὰ πάρω μονοπάτια
νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά…

Γειά σας παλιοὶ συμμαθηταί. Τὰ τελευταία λόγια τὰ γράφω σήμερα γιὰ σᾶς. 
Κι ὅποιος θελήσει γιὰ νὰ βρεῖ ἕνα χαμένο ἀδελφό, ἕνα παλιό του φίλο, ἃς πάρει μίαν ἀνηφοριὰ ἃς πάρει μονοπάτια νὰ βρεῖ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά. Μὲ τὴν ἐλευθερία μαζί, μπορεῖ νὰ βρεῖ καὶ μένα. Ἂν ζῶ, θὰ μὲ βρεῖ ἐκεῖ.
Εὐαγόρας Παλληκαρίδης

Ὁ  νεαρὸς Εὐαγόρας γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀξιώθηκε νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὴν λευτεριὰ τῆς Κύπρου, ὅμως σύντομα συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, καταδικάσθηκε σὲ θάνατο καὶ ἀπαγχονίσθηκε στὶς 14 Μαρτίου τοῦ 1957, σὲ ἡλικία μόλις 18 ἐτῶν.

Μνημονεύσαμε σήμερα τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ἀγαπητά μου παιδιά, γιατί τοῦτο τὸ παιδί, ποὺ ἐγκατέλειψε τὰ προσωπικὰ τοῦ ὄνειρα, τὶς ἀτομικές του ἐπιδιώξεις γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους της, μπορεῖ καὶ καταθέτει σήμερα, κατὰ τὴ πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἕνα μήνυμα σπουδαῖο γιὰ ὅλους τοὺς νέους: δουλέψτε πολύ, μὲ ζῆλο καὶ ὄρεξη γιὰ τὸ κοινὸ καλό• δεῖξτε ἐπιμέλεια σὲ ὅ,τι κάνετε, στὰ μαθήματά σας καὶ στὶς σπουδές σας, ὄχι γιὰ νὰ βολευθεῖτε σὲ μία θεσούλα, ὄχι γιὰ τὴν ἀτομικὴ καταξίωση, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνετε τὴν Ἑλλάδα ξανὰ τόπο εὐλογημένο• ἐνδιαφερθεῖτε γιὰ τοὺς διπλανούς σας, ἀνταποκριθεῖτε στὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ εἶστε ἕτοιμοι νὰ δώσετε κάτι ἀπὸ τὸν ἴδιο σας τὸν ἑαυτὸ γιὰ ἐκείνους, γιατί ἡ προκοπὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα ἀτομικὸ ἐπίτευγμα, ἀλλὰ μία κοινὴ ἐπιδίωξη.

Τοῦτο τὸ ἠρωϊκὸ μήνυμα, ἀπευθύνουμε μέσα ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τοῦτο τὸ θυσιαστικὸ φρόνιμα καταθέτουμε σὲ ὅλους ἐσᾶς, τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, εὐχόμενοι νὰ μετατραποῦν ἡ κρίση καὶ τὰ δεινὰ πού μᾶς χτυποῦν, σὲ εὐκαιρία νὰ προσεγγίσετε καὶ τὶς σπουδές σας, καὶ τὰ ὄνειρά σας, καὶ τὴν ζωή σας ὁλόκληρη, μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο πιὸ γνήσιο καὶ πιὸ ἀληθινό.
Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς φωτίζει, νὰ σᾶς δίνει δύναμη, νὰ πλουτίζει τὶς γνώσεις τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς σας.  

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+ Ο Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Στο κείμενο του Μητροπολίτη Σεραφείμ προσθέτουμε απόσπασμα από παλαιότερη ανάρτησή μας:

Το παρακάτω περιστατικό δεν θα διαβαστεί ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ σχολείο της Ελλάδας. Κάποιοι φρόντισαν να εξαφανίσουν κάθε ηρωική σελίδα ακόμη κι αν αυτή είναι ποτισμένη με αίμα 17χρονου αριστούχου σημαιοφόρου μαθητή. Στα "Ελληνικά" σχολεία ασχολούμαστε με  το "περιβάλλον", με τη "βιώσιμη ανάπτυξη", με τον "ρατσισμό", το "φασισμό" και τις "μειονότητες".

Αγαπητοί συνάδελφοι, αν μπορείτε αφιερώστε 4-5 λεπτά για να μιλήσετε στους μαθητές σας για τον περήφανο αγώνα της ΕΟΚΑ, για τα νιάτα της Κύπρου, τα Ελληνικά νιάτα, για τους άριστους μαθητές, που έδωσαν την ψυχή αλλά και τη ζωή τους στον αγώνα για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ και την ΕΝΩΣΗ με τη μάννα Ελλάδα:

Πέτρος Γιάλλουρος, μαθητής τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου Ἀμμοχώστου, προτοῦ ἐκπνεύσει ἀνεφώνησε: «ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ»

 η  συνέχεια εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.