" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος


" Χρόνια τώρα μέσα στο πνεύμα της “ελεύθερης διακίνησης των ιδεών” γαλουχήσαμε γενιές, εντός και εκτός σχολείου, με μια ασπόνδυλη παιδεία βασισμένη σε μεγάλες και βαρύγδουπες έννοιες. Τώρα εισπράττουμε το αποτέλεσμα.

Η δημοκρατία έγινε αυταρχισμός, η ελευθερία ασυδοσία, η αλήθεια ψέμα και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα αποκαϊδια από στραπατσαρισμένες διαδηλώσεις.. Η καταστροφή φαίνεται να είναι χωρίς προηγούμενο.

Μήπως είναι ώρα, τώρα πάνω στην απελπισία μας να δούμε σοβαρά και απροκατάληπτα την πνευματική μας κληρονομιά και , ποιος ξέρει, ίσως μπορέσουμε να βρούμε ερείσματα που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας."
Α.Α.
Θεολόγος-Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη
(απόσπασμα επιστολής που μπορείτε να διαβάσετε εδώ )

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Μία ακόμη ΑΙΡΕΣΗ : οι "Φωτισμένες" (βρίσκονται πίσω από τον «Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο Σχολῆς Παντανάσσης» καί «Σχολή Παντανάσσης»), ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ

Εξαιρετική και απολύτως τεκμηριωμένη με αδιάσειστα στοιχεία και παραθέσεις, η εργασία του π.Λεωνίδα Αμοργιανού. (οι επισημάνσεις με έντονα είναι δικές μας). Προκλητική και η είδηση ότι ετοιμάζεται η χειροτονία στελέχους τους σε μητρόπολη του λεκανοπεδίου Αττικής! 

Π. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ, 
ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ 
ΤΩΝ "ΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ"

Στήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι «ἡ συμμετοχή ὀρθοδόξων εἰς τάς Ὀργανώσεις αὐτάς (μέ τό ὄνομα) «φωτισμένων» καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν (…) εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπιπλέον, ἡ ἐγκύκλιος αὐτή ἐπισημαίνει πρός τούς Σεβ. Μητροπολίτες μας καί τά ἑξῆς σημαντικά:


π. Λεωνίδας Στ. Ἀμοργιανός
Ἐφημέριος ἱ.ναοῦ ἁγ. Μαρίνης
Ἀνθουπόλεως Περιστερίου

«Φοιτοῦν σέ «Σχολεῖα θεοτικά»[1] ἤ σέ κέντρα ψηλαφητῆς πλάνης[2];
Ἔχω ἀνά χεῖρας τήν ἀνακοίνωση τῆς 16ης /3 /2011, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί τήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2361 ἀπό 23/6/1983, οἱ ὁποῖες ἀποδοκιμάζουν τήν «αὐτοανακήρυξιν δῆθεν χαρισματικῶν» καί τίς διδασκαλίες «περί δῆθεν ἀπ᾿ εὐθεῖας διαλόγων» αὐτῶν μέ τά ἱερά Πρόσωπα τῆς Πίστεώς μας, ὅπως τῆς Παναγίας, τοῦ Θεοῦ, τῶν ἁγίων κλπ.
Στήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι «ἡ συμμετοχή ὀρθοδόξων εἰς τάς Ὀργανώσεις αὐτάς (μέ τό ὄνομα) «φωτισμένων» καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν (…) εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπιπλέον, ἡ ἐγκύκλιος αὐτή ἐπισημαίνει πρός τούς Σεβ. Μητροπολίτες μας καί τά ἑξῆς σημαντικά:
«…Γνωρίσητε Ἡμῖν κατά πόσον εἰς τήν περιοχήν ὑμῶν ὑφίσταται πρόβλημα «Φωτισμένων»…».
Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνακοινώθηκε, ὅπως ἀναφέρθηκε, τήν 23/6/1983. Πέρασαν ἀπό τότε 32 ἔτη καί ἀτυχῶς οὐδένα δραστικό μέτρο, συνοδικῶς, ἐλήφθη ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀντιθέτως οἱ «Σχολές» αὐτές ἰσχυροποιήθηκαν καί ἔχουν τήν μακροχρόνια εὐλογία Ἀρχιερέων καί ἱερέων μας, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι, κραδαίνοντες μάλιστα καί τά ἐπαινετικά ἔγγραφα πρός αὐτούς ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί ἀνδρῶν, πού βρίσκονται στήν κατοχή τους.
Μέ βάση αὐτά τά ἔγγραφα καί ὡς ὑπεύθυνος στόν τομέα τῶν αἱρέσεων ἀπό τήν Προϊσταμένη μου Ἀρχή, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, προέβην σε σχετική ἔρευνα στόν τομέα, ὅπου ἀνήκω, ἀσφαλῶς ὄχι «πέραν τῶν πεδίλων» μου, προκειμένου νά ἀποφύγω ἀτοπήματα ἤ ὀλισθήματα λόγω ἐμπλοκῆς μου σέ ἄλλα πνευματικά πεδία καί κοινοποιῶ τή γραπτή αὐτή ἀναφορά.
Εἶναι γνωστόν ὅτι ἐδῶ καί πολλά ἔτη σέ πολλά ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, πιθανόν καί στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια τοῦ Περιστερίου (πού μᾶς ἀφορᾶ κατά κύριο λόγο), δραστηριοποεῖται θρησκευτικός σύλλογος μέ τήν τρέχουσα ἐπωνυμία «Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Σχολῆς Παντανάσσης» ἤ καί «Σχολή Παντανάσσης», μέ τίς ακόλουθες δραστηριότητες:

1) Διοργανώνει ὡς σῶμα (ὡς «Σχολή Παντανάσσης», ὄχι ἀτομικῶς) θεῖες Λειτουργίες σέ ἀρκετούς ἱερούς ναούς.
2) Ζητᾶ καί λαμβάνει τίς αἴθουσες ἐκδηλώσεων τῶν Ἱερῶν ναῶν, ὅπου ἐκεῖ τελεῖ ὡς σῶμα τίς δικές του ἐκδηλώσεις, ὅπως διαλέξεις, δεξιώσεις, ἐτήσιους ἀπολογισμούς, κλπ, συχνά δέ μέ σχετικές ἐγκωμιαστικές παρεμβάσεις παρευρισκομένων κληρικῶν ὑπέρ αὐτῶν.
Ἀξιοσημείωτες παράμετροι εἶναι ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές γίνονται ὡς σῶμα, μέ ρητή μνημόνευση τῆς «Σχολῆς Παντανάσσης» καί μέ μνημόνευση τοῦ ὀνοματεπώνυμου τῆς ἱδρύτριας αὐτῆς τῆς κινήσεως,  Κωνσταντίνας Ζολώτα.

Ἔρευνα τοῦ φαινομένου…
Κατά συνέπεια ἐπειδή ὑφίσταται πιθανότητα νά μοῦ ζητηθεῖ ἀπό τή «Σχολή Παντανάσσης» ἤ κάποιον ἄλλο σχετικό της φορέα παρόμοιες δραστηριότητες στόν ἱερό ναό πού ὑπηρετῶ ἐν Κυρίω καί τήν αἴθουσα τῆς Ἁγίας Μαρίνης, πραγματοποίησα αὐτή τήν ἔρευνα καί συνέλεξα τά ἀκόλουθα κριτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα θέτω στή διάθεση καί τήν κρίση τῆς προϊσταμένης μου Ἀρχῆς:
1) Ἡ πνευματική μητέρα τῆς «Σχολῆς Παντανάσσης», τό ὄνομα τῆς ὁποίας κατά παραγγελία μνημονεύεται στούς ἱερούς ναούς εἶναι ἡ κεκοιμημένη Κωνσταντίνα Ζολώτα.
2)Στή «Σχολή» αὐτή συχνά ψάλλουν στίς αἴθουσες τό «μεγαλυνάριο» τῆς «θεοδόξαστης» αὐτῆς ἱδρύτριας ὡς ἀκολούθως :
Μέγας κήρυκας ἐν τοῖς ἐσχάτοις,
ἔργον ἐδόξασας τῆς Θεοτόκου.
Τά θεῖα ρήματα τῆς οὐρανίου Βασιλείας
μᾶς ἐδίδαξας καί τά εὐφρόσυνα τοῦ Παραδείσου
μᾶς ἐφώτισας, Κωνσταντίνα θεοδόξαστε
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε
ὑπέρ τοῦ θείου ἔργου σου.[3]

Μέ βάση τά «περίεργα,conflict» αὐτά δρώμενα, πού ἐπισυμβαίνουν στίς μητροπολιτικές περιφέρειες ὅπου τυχόν δραστηριοποιοῦνται οἱ σχετιζόμενοι μέ τήν ἀναφερόμενη «Σχολή», προέβην σέ περαιτέρω ἔρευνα καί διαπίστωσα τά ἀκόλουθα:
Α’). Ἡ ἀναφερθεῖσα μνημονευόμενη κατά παραγγελία τῆς «Σχολῆς Παντανάσσης», ἀπό πολλούς ἱερεῖς μας «πνευματική μητέρα» Κωνσταντίνα Ζολώτα, ἔχει γράψει βιβλία μέ περιεχόμενο θεολογικῶς λίαν ἐπιεικῶς ἄκρως μετέωρο καί «ἐξωφρενικό» (ὅπως θά τό χαρακτήριζε κάποιος εἰδικός ἤ μή), διατυπώνοντας συνοπτικά τήν ἀκόλουθη διδασκαλία:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΩΝ. ΖΟΛΩΤΑ
1.Οἱ ἄρχοντες, οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἐκκλησίας μας (ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς), ἄφησαν τό ποίμνιο δίχως φροντίδα, ξέπεσαν ἔτσι οἱ ἄνθρωποι καί κατά συνέπεια
2. Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία ἐπέλεξαν τή Ζολώτα, ὡς «Τέκνον τῆς Ὑπακοῆς» νά

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Ο "δούρειος Ίππος" μέσα στην Ευρώπη και ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ: Έλληνες εναντίον "Ελλήνων"
Πλατεία Βικτωρίας:Έλληνες εναντίον "Ελλήνων" Πριν 2 μέρες αναγνώστης διαμαρτυρήθηκε γιατί αναφερθήκαμε στην επέτειο μνήμης της Πηγάδας του Μελιγαλά : "Εν έτει 2015 να μιλάμε για "Αριστερά ή Δεξιά" είναι εντελώς εκτός κλίματος εποχής και κωμικοτραγικό", μας έγραψε. (δείτε το σχόλιο του εδώ). 

Στην πατρίδα μας πάντα υπήρχαν αυτοί που ανοίγαν την πόρτα για να περάσει ο Δούριος Ίππος
Εμείς το δηλώνουμε πλέον ξεκάθαρα : Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κανένας "εμφύλιος". Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν προδότες. Καμιά προδοσία δεν μπορεί να αμνηστευθεί πίσω από τη λέξη "εμφύλιος". Σήμερα ζούμε μια νέα προδοσία. Κάποιοι ανοίγουν και πάλι τις πόρτες και μάλιστα διάπλατα, φανερά.
Όσο η Ιστορία δεν διδάσκεται, θα επαναλαμβάνεται.


Ακολουθεί μια αποκαλυπτική ομολογία Ουγγαρέζας δημοσιογράφου, που διαβάσαμε εδώ:

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

“Χίλια έτη Κυρίου”, ένα ακόμη εξαιρετικό διήγημα του δασκάλου Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου

“Χίλια έτη Κυρίου”

 Τι εμμονή ήταν αυτή που είχε καταλάβει τον Μωυσή! Παρ ́ότι είχε στο κοινόβιο περισσότερους από εικοσι πέντε χρόνους, το μόνιμο ερώτημα που έκανε, στον ηγούμενο, στους συμμοναστές του, ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό, είχε “καρφωθεί” μόνιμα στη σκέψη του. Στην ώρα του εργόχειρου, στη διάρκεια της προσευχής, στη διάρκεια της τραπέζης, στον ύπνο του.... Και το ερώτημα αυτό προέκυψε από την καθημερινή μελέτη του αγαπημένου του βιβλίου, των Ψαλμών του Δαβίδ. Έτσι από την πρώτη φορά που ανέγνωσε τον τρίτο στίχο του ογδοηκοστού ένατου ψαλμού, “ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς Σου, (Κύριε) ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί”, εντυπωσιάστηκε μα δεν μπορούσε να συλλάβει το νόημά του. Βεβαίως ο Μωυσής, ήταν του “Δημοτικού”, που λέμε σήμερα εμεις οι “μορφωμένοι”, αλλά ακόμη κι αυτό το βασικό σχολείο της εποχής του το τέλειωσε όπως-όπως.
Έτσι ανέλαβε ο τότε ηγούμενος, που ήταν και πνευματικός του, να του το εξηγήσει τουλάχιστον μεταφραστικώς. Έτσι, πριν πολλά χρόνια, ο Γέρων Ζαχαρίας του είπε πως ο στίχος δηλώνει ότι χίλια έτη είναι σαν μια μέρα, όπως η χθεσινή, ή σαν τη δύωρη σκοπιά των στρατιωτών τη νύχτα. Όμως, και τι μ ́αυτό;
Πάλι στο σκοτάδι έμεινε ο Μωυσής. Και τα χρόνια περνούσαν, ο τότε δόκιμος μοναχός έγινε πια ώριμος στρατιώτης του Χριστού, είχε αναλάβει μάλιστα και τα καθήκοντα του Εκκλησιάρχη, μα παρά την πνευματική του προκοπή, που όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί έβλεπαν ξεκάθαρα, εκείνος, παρά τις χαμαικοιτίες, τις νηστείες, τις αγρύπνιες, τις προσευχές και τις ατέλειωτες γονυκλισίες του, ακόμη “βασανιζόταν” με το νόημα και την ουσία της ψαλμικής εκείνης φράσης. Ένα βράδυ σκέφτηκε κάτι πολύ απλό: “Θα το κάνω αίτημα στην προσευχή μου!”, φώναξε μέσα στο κελλάκι του, κάτω απ ́την ακοίμητη κανδήλα του. “Απορώ πώς δεν το σκέφτηκα”, συνέχισε να μονολογεί, “ο κύριος μας είπε: Ζητείτε και δοθήσεται.” Όλο το βράδυ έμεινε προσευχόμενος με το αίτημα αυτό, ακόμη κι όταν έκλεισε για λίγο τα μάτια του, λίγο πριν το ξημέρωμα.

Την επομένη, μετά τον όρθρο, αφού έφυγαν οι αδελφοί του για τα κελιά τους και τα διακονήματά τους, εκείνος έμεινε να προσευχηθεί και πάλι μέσα στο Καθολικό της Μονής. Τότε είδε κάτι εντυπωσιακό: Ένας πανέμορφος αετός πετούσε πάνω από το κεφάλι του, μέσα στο ναό. Ο Μωυσής έμεινε με ανοικτό το στόμα, εκστασιασμένος! Λίγο μετά θέλησε να τον πιάσει, αλλά ο αετός βγήκε από τη χαμηλή πόρτα της εκκλησιάς κι άρχισε να απομακρύνεται πολύ αργά, κάνοντας συνεχώς κύκλους πάνω από το κεφάλι του Μωυσή που άρχισε να τον ακολουθεί, ξεχνώντας οτιδήποτε άλλο. Κι αυτός ο “ευλογημένος ο αητός”, δεν πετούσε ψηλά όπως κάνει η δική του η γεννιά. Ακολουθώντας τον ο μοναχός, βγήκε από το μοναστήρι κι έφτασε στο

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ο πιο μικρός αγνοούμενος (της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο) κηδεύεται. Σχόλιο

Μία από τις πιο μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες της εισβολής φτάνει στο τέλος με την κηδεία ολόκληρης οικογένειας και του πιο μικρού σε ηλικία αγνοούμενου, του Ανδρέα, που δολοφονήθηκε όταν ήταν μόλις έξι μηνών.

 • Το βρέφος, 
 • η μητέρα του Αγγελική, 
 • οι θείες του Σούλα Α. Θεμιστοκλέους μόλις 11 ετών, 
 • Μάρω Α. Θεμιστοκλέους 19 ετών και 
 • Θεμιστούλα Α. Θεμιστοκλέους 21 ετών, 
 • ενώ επίσης και η γιαγιά του Ελένη Θεμιστοκλέους 46 ετών 
θα κηδευτούν στις 10 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. από τον ιερό ναό της Του Θεού Σοφίας.
Όλοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974, έξω από το χωριό Τραχώνι. 

Δίπλα από το λείψανο του Ανδρέα, βρέθηκε η πιπίλα του σαν μαρτυρία του απάνθρωπου της δολοφονίας.
πηγή: εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»
το είδαμε εδώ

Σχετικό συγκλονιστικό βίντεο που είδαμε εδώ.


Σχόλιο: Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους -τα τελευταία χρόνια- βλέπουν τουρκικά σήριαλ αλλά και σε κάποια "ελληνορθόδοξα -ρωμαίϊκα" σωματεία που διοργανώνουν εκδρομές στην "Πόλη" (ούτε την λέξη Κωνσταντινούπολη δεν τολμούν να γράψουν), ενισχύοντας σε συνάλλαγμα την Τουρκική οικονομία. 
Στην Ελλάδα έχουμε κρίση, οι Έλληνες είναι άνεργοι, αλλά οι εκδρομές στην Τουρκία (και στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου) καλά κρατούν. 
Άραγε ποιος θα αντισταθεί σήμερα σε μια νέα Τουρκική-ισλαμική εισβολή; Οι νεκροί -κυριολεκτικά και μεταφορικά- πάντως δεν μπορούν να πολεμήσουν.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Γιατί χρειάζονται τα Θρησκευτικά;

Αν πρόκειται να περάσεις Πανελλήνιες, τρέχεις όλη μέρα από το σχολείο στο φροντιστήριο και ξέρεις πως αν μπορείς να γλιτώσεις μία ώρα την εβδομάδα, θα το κάνεις. Θα ζητήσεις απαλλαγή από τα θρησκευτικά κι ας μην είσαι άθεος ή ετερόδοξος. Θα αδιαφορήσεις και για τη λογοτεχνία από τη στιγμή που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να εξετασθείς επί του θέματος.
Αν μάλιστα έχεις συμπληρώσει τα 17 σου, άρα θεωρείσαι ενήλικος από τον νόμο, και δεν χρειάζεσαι καν τη συγκατάθεση των γονέων σου για να απαλλαγείς, τότε δεν το σκέφτεσαι. Βάσει αυτής της λογικής ο τελειόφοιτος έχει τη διακριτική ευχέρεια να διδάσκεται ό,τι τραβάει η όρεξή του. Τότε ποίο το νόημα της γενικής παιδείας;


Αυτή είναι η χρησιμοθηρική απάντηση στη συζήτηση που άνοιξε μια δήλωση της κ. Αναγνωστοπούλου σε ραδιοφωνικό σταθμό. Η ίδια προσπάθησε να την περιβάλλει με δημιουργική ασάφεια στη συνέχεια, όμως η συζήτηση άνοιξε. Γιατί χρειάζονται τα θρησκευτικά στην εκπαίδευση; Αλλέως πώς: σε τι χρειάζονται τα θρησκευτικά; Η απάντηση της επίσημης εκκλησίας είναι ότι η ορθοδοξία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Θα συμφωνήσω, όπως θα συμφωνήσω ότι το παιδί από το δημοτικό θα πρέπει να αποκτά το αίσθημα της χριστιανικής ηθικής, τον διαχωρισμό του καλού και του κακού, τον σεβασμό στον πατέρα σου και τη μητέρα σου.


(...)
Η κ. Αναγνωστοπούλου, ως καθηγήτρια του Παντείου, έχει άποψη για το ελληνικό σχολείο. Δυστυχώς άποψη είχε και ο κ. Μπαλτάς. Δεν ξέρω αν έχει άποψη και ο κ. Φίλης.
Εκείνο που ξέρω είναι ότι η εκπαίδευση, κυρίως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, θα πρέπει να απελευθερωθεί από τις ιδεολογικές εμμονές των προοδευτικών δογμάτων.
Οπως τα αρχαία ελληνικά φέρνουν πιο κοντά τα Ελληνόπουλα στην ευρωπαϊκή παιδεία, έτσι και η διδασκαλία του χριστιανισμού. Αν μη τι άλλο, το σχολείο οφείλει να διδάσκει πως υπάρχουν γνώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τη χρησιμοθηρία του φροντιστηρίου. Και αυτές στηρίζουν τον ανθρωπισμό μας.
απόσπασμα από άρθρο του Τάκη Θεοδωρόπουλου
πηγή: εφημερίδα Καθημερινή, το είδαμε εδώ


το δικό μας σχόλιο: κάποια στιγμή αντί να αναφερόμαστε στον χριστιανισμό θα πρέπει να αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία. Ο καθολικισμός μιλάει για καλούς και κακούς ανθρώπους, που θα δικαιωθούν ή θα τιμωρηθούν αντίστοιχα. Η Ορθοδοξία μιλάει για μετάνοια. Γι αυτό γιορτάζουμε στην Ελλάδα τόσο έντονα την Ανάσταση. Γιατί έχουμε ελπίδα στον Θεό και όχι στον εαυτό μας. 

Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2015: Τιμή στα θύματα της Πηγάδας Μελιγαλά‏ (φωτορεπορτάζ)


Ως Έλληνες εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να μην ξεχνούμε. Ιστορία που δεν διδάσκεται, επαναλαμβάνεται. Ακολουθεί η περιγραφή που μας έστειλε συνεργάτης του ιστολογίου μας.

Με την συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών από την Μεσσηνία και από άλλες περιοχές της Ελλάδος τιμήθηκε το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στον Μελιγαλά Μεσσηνίας η μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της Κομμουνιστικής θηριωδίας τον Σεπτέμβριο του 1944, με επίκεντρο την τραγική Πηγάδα που αποτέλεσε τον τάφο πολυάριθμων Ελλήνων και έμεινε στην Ελληνική Ιστορία ως 'ένα από τα πιο μεγάλα Εγκλήματα που διεπράχθησαν στα χρόνια της δεκαετίας του ΄40.

Παρά τα απίστευτα(για δεύτερη συνεχή χρονιά!)μέτρα ελέγχου και τρομοκράτησης των πολιτών που προσήλθαν από τις αστυνομικές δυνάμεις του Κράτους, καθώς στην περιοχή του Μελιγαλά είχαν αναπτυχθεί εκατοντάδες Αστυνομικοί και ΜΑΤ που απότρεψαν την πρόσβαση σε πολλούς πολίτες με γελοίες δικαιολογίες(πχ αν φορούν μία μπλούζα μη αρεστή στους Προϊσταμένους τους ή αν έχουν μαζί τους Ελληνική σημαία!), πολλοί έδωσαν το «παρών», αλλά εμφανώς λιγότεροι από προηγούμενα χρόνια.
Μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, που δεσπόζει στον χώρο της Πηγάδας, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα από την επιδρομή και την σφαγή που διέπραξε ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην περιοχή του Μελιγαλά. Σύντομο χαιρετισμό προς τους παρευρεθέντες απηύθυναν ο

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Στην σημερινή Ελλάδα ο μόνος εθνικισμός που δαιμονοποιείται είναι ο ελληνικός. Όλοι οι άλλοι .. δικαιολογούνται

Στα βιαστικά: Ο πανηγυρισμός του Αλβανού ποδοσφαιριστή Λίλαδεν ήταν «αθώος». Τουλάχιστον για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν να χάνεις 5-0 και επειδή μειώνεις σε 5-1 στο 86΄ να κάνεις τρελούς πανηγυρισμούς. Και σε τελικόc hampions league να έπαιζε δεν θα έκανε τέτοια καραγκοζιλίκια. Το σήμα με τον αλβανικό αετό ο Λίλα το έκανε παρατεταμένα και αρκετή ώρα για να σιγουρευτεί ότι τον είδαν όλοι στο γήπεδο και στις οθόνες.Εν συνεχεία έπεσε και στο χορτάρι για να μας δείξει ότι είναι και πιστός μουσουλμάνος. Με όλα αυτά ο Λίλα ήθελε ξεκάθαρα να προκαλέσει τους φιλάθλους στο Καραϊσκάκη. Και ήθελε να τους προκαλέσει όχι τόσο ως φιλάθλους του Ολυμπιακού, αλλά ως Έλληνες. Και κατά δεύτερον ως φίλους των Σέρβων.

Είναι γνωστό ότι στο Καραϊσκάκης πολλές φορές εμφανίζονται σέρβικες σημαίες. (Γνωστό και το σύνθημα “Orthodox brothers”). Και είναι γνωστό ότι οι Αλβανοί μισούν τους Σέρβους. Και το αντίθετο.

Ο Λίλα ήταν ο πρωταγωνιστής τον περασμένο Οκτώβριο στον αγώνα ανάμεσα στην εθνική Σερβίας και την εθνική Αλβανίας για τα προκριματικά του Euro 2016 στο Βελιγράδι. Το ρολόι στο γήπεδο έδειχνε το 42’ λεπτό και το σκορ ήταν 0-0, όταν εμφανίστηκε στον ουρανό ένα τηλεχειριζόμενο ελικοπτεράκι από το οποίο κρεμόταν η σημαία της μεγάλης Αλβανίας, που περιλαμβάνει το Κόσσοβο, την Βόρειο Ήπειρο, αλλά και κομμάτι της ελεύθερης σήμερα Ηπείρου ακόμη και την Κέρκυρα! Όπως ήταν φυσικό οι Σέρβοι φίλαθλοι αντέδρασαν σε αυτήν την πρόκληση και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, Στέφαν Μίτροβιτς, έπιασε το σκοινί που κρεμόταν για να την κατεβάσει και τότε έπεσαν πάνω του οι ποδοσφαιριστές της Αλβανίας με τον Άντι Λίλα να πρωτοστατεί στην σύρραξη....
Πολλοί μιλάνε για τον αλβανικής καταγωγής Κασάμι του Ολυμπιακού και τον ίδιο πανηγυρισμό που έκανε στον αγώνα με την Γιουβέντους. Είναι αλήθεια ότι ελάχιστοι ήξεραν τότε αυτόν τον χαιρετισμό. Και προφανώς ακόμα πιο ελάχιστοι από όσους ήταν στο γήπεδο τον κατάλαβαν μέσα στον γενικό χαμό. Μετά τον σάλο, ο Κασάμι είπε ότι δεν θα το ξανακάνει. Να δούμε… Κάποιοι λένε ότι τέτοιους πανηγυρισμούς έχει απαγορεύσει η ελβετική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ο Κασάμι αν και δηλώνει «υπερήφανος Αλβανός» δεν παίζει στην εθνική Αλβανίας, αλλά στην εθνική Ελβετίας (όπως και αρκετοί Αλβανοί). Έκτοτε δεν το έχει ξανακάνει. 
Τα αλβανικά media βέβαια δεν θεώρησαν τόσο «αθώα» την κίνηση αυτή του Κασάμι:
«Τους έκανε τον αλβανικό αετό στο κέντρο της Αθήνας!», έγραψαν... 
«Εκδίκηση στους οπαδούς του Ολυμπιακού που είχαν κρεμάσει την σημαία της Σερβίας ως ένδειξη αλληλεγγύης»…! 
η σημαία της Σερβίας (κάτω αριστερά στην κερκίδα)

Συμπεράσματα ..Είναι αλήθεια ότι στο σύγχρονο ελληνικό κράτος η ένθερμη αγάπη προς την πατρίδα και ο εθνικισμός, όταν εκφράζονται από τον Έλληνα είναι κάτι το ασυγχώρητο, το στοχοποιημένο και το δαιμονοποιημένο. Εξ αιτίας βέβαια, της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς (αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα). Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν δεχθεί επίθεση διαφόρων παρακρατικών και «αντίφα» μόνο και μόνο επειδή

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΟΣΑ: Οι υπολογιστές στα σχολεία δεν βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις

Επειδή συνηθίσαμε να περιμένουμε διαρκώς τη σωτηρία από ότι νέο μας σερβίρουν ή εμφανιστεί, διαβάστε με προσοχή τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ.
Όπως επισημαίνεται:

«Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ταμπλέτες και υπολογιστές πολύ συχνά τείνουν να έχουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με όσους κάνουν μέτρια χρήση» είπε.
Προειδοποίησε επίσης ότι οι μαθητές τείνουν να αντιγράφουν από το Διαδίκτυο τις σχολικές εργασίες τους και η προσοχή τους μπορεί να διασπάται από τους υπολογιστές.
"Παν μέτρον άριστον" λοιπόν. 
Μπορεί αρκετοί γονείς να "ξεφορτώνοντα" τα παιδιά τους χαρίζοντας τους έναν υπολογιστή ή ένα tablet, αλλά ήρθε η ώρα να μάθουν και μέσα από επίσημα στοιχεία τις συνέπειες της επιλογής τους (δεν σχολιάζουμε καθόλου τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, δικτύων κοινωνικής δικτύωσης κλπ).
Ιστολόγιο Ο παιδαγωγός

Ακολουθεί το άρθρο:


ΟΟΣΑ: Οι υπολογιστές στα σχολεία δεν βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις


Η συχνή χρήση υπολογιστή στο σχολείο περιέργως δεν δείχνει να βελτιώνει ούτε τις ψηφιακές δεξιότητες   (Φωτογραφία:  CC0 )

7
 • 10
Παρίσι
Η «συχνή χρήση» υπολογιστών στα σχολεία όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα ρίχνει τις επιδόσεις των μαθητών, ακόμα και όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, διαπιστώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η τεχνολογία στο εκπαιδευτικό σύστημα «έφερε φρούδες ελπίδες», συμπεραίνει.

Η έκθεση του ΟΑΣΑ εξετάζει τις συνέπειες των υπολογιστών στα

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

η κάνναβη …«σώζει» ζωές και όλα τα λαμόγια της δημοσιογραφίας και της πολιτικής …«αγωνιούν» για την υγεία μας!

Ἡ κάναβη σώζει ζωές

Κι αν οι τοκογλύφοι αποφασίσουν να νομιμοποιήσουν τα ναρκωτικά και να τα βάλουν στο στόμα ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, όπως ήδη συμβαίνει με το απλό τσιγάρο, είναι απλή υπόθεση.

Αρχίζουν τα ΜΜΕ να μιλούν με μία τέλεια φυσικότητα για την ανάγκη …νομιμοποιήσεως, αρχίζει να «βρέχει» άρθρα για δήθεν θαύματα στην θεραπεία ανιάτων νόσων, διάσημοι φωτογραφίζονται με τσιγαρλίκια στο στόμα, τραγούδια για μπάφους ακούγονται σε παιδικά πάρτι και η κοινή γνώμη, σε λιγότερο από 2 χρόνια, αρχίζει να πιστεύει ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης είναι …«νίκη» εναντίον του συστήματος.

Ούτε που προσέχει ο μέσος μπούφος ότι οι πυλώνες αυτής της …«επαναστάσεως» είναι οι ίδιοι με τους πυλώνες του συστήματος, της τοκογλυφίας και της κερδοσκοπίας (βλέπε Soros).
Στην Αμερική , πρωτεργάτης του κινήματος για την αποποινικοποίηση είναι φυσικά ένας …«περιούσιος», σύμβουλος της κυβερνήσεως Reagan…
«Επανάσταση» κατευθείαν από τα γραφεία των Rothschild, που επίσης στηρίζουν την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών ως επίσημη γραμμή του ECONOMIST.
Αν δεν θέλουν αυτοί το …«καλό» μας, τότε ποιος το θέλει;

Δεν είναι μόνο η αποποινικοποίηση της κάνναβης που μας επιβάλλουν ως …«δική μας» επιλογή, αλλά σχεδόν κάθε μας απόφαση είναι καθοδηγούμενη προς την κατεύθυνση που

Ανοιχτή Επιστολή: Να φύγει αμέσως ο Λίλα από τον Άγιαξ της Ενιαίας Ηπείρου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς κ. Γιώργο Χριστοβασίλη
Πρόεδρο ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα

Αξιότιμε κύριε Χριστοβασίλη,
Όλοι θυμόμαστε τα επεισόδια που προκάλεσαν οι Αλβανοί το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2014 στο Βελιγράδι, με την σημαία – χάρτη της «μεγάλης Αλβανίας» που πετούσε κρεμασμένη από ένα droneπάνω από το γήπεδο της Παρτιζάν, όπου ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας Σερβία – Αλβανία, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2016.
Όλοι θυμόμαστε επίσης το πάθος με το οποίο υπερασπίστηκε ο ποδοσφαιριστής της εθνικής Αλβανίας και του ΠΑΣ Γιάννινα Άντι Λίλα, αυτό τον άθλιο χάρτη που φέρνει τα όρια της χώρας του έως την Άρτα και την Πρέβεζα, όταν τον κατέβασαν οι παίκτες της εθνικής Σερβίας.
Κανείς μας δεν ξεχνά την απρόκλητη και άνανδρη επίθεση που δέχτηκαν το ίδιο βράδυ, αμέσως μετά την διακοπή του αγώνα, οι κάτοικοι του ελληνικού χωριού Δερβιτσάνη Αργυροκάστρου στην Βόρειο Ήπειρο, από φανατικούς Αλβανούς, ακούγοντας συνθήματα όπως «Να φύγετε Έλληνες, εδώ είναι Αλβανία!» και «Θα σας κάψουμε Χριστιανοί!»


Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα τότε, κάλεσε μεν σε απολογία τον Άντι Λίλα για την ενέργεια του να υπερασπιστεί τον χάρτη της «μεγάλης Αλβανίας», τον συγχώρεσε δε όμως εύκολα με την απάντηση που έδωσε γεμάτη κροκοδείλια δάκρυα.
Με αυτόν τον τρόπο έμεινε ατιμώρητη η προσβολή να θεωρεί αλβανικά εδάφη την έκταση της Νοτίου Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κέρκυρας.
Ο Άντι Λίλα επέστρεψε πάλι στον ΠΑΣ Γιάννινα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά απέδειξε ότι «μυαλό δεν έβαλε».


Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2015, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, μετά το

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

….κι εσείς τα κορόϊδα δεν θα αντιδράτε….Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία»«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. 

Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. 

Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. 
Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 
το είδαμε εδώ

"Μιναρέδες - οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη"

Εξαιρετική, καθόλου κουραστική και απόλυτα τεκμηριωμένη η ομιλία:Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Και πάλι προκλητικός ο Άντι Λίλα - χειρονομία με τον αλβανικό αετό στο Καραϊσκακη!

Τ’ άκουσε για τον αλβανικό αετό ο Λίλα

Με μπινελίκια και γιούχα «στόλισαν» τον Άντι Λίλα οι φίλοι του Ολυμπιακού, λόγω του ότι σχημάτισε τον αλβανικό αετό, στον πανηγυρισμό του γκολ του.Με ένταση ολοκληρώθηκε ένα γενικά ήρεμο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αφορμή γι' αυτό στάθηκε ο πανηγυρισμός του Άντι Λίλα όταν σκόραρε και διαμόρφωσε ουσιαστικά το τελικό 5-1. Ο Αλβανός μέσος του ΠΑΣ σχημάτισε τον αλβανικό αετό (συμβολίζοντας ουσιαστικά την «Μεγάλη Αλβανία») και οι φίλοι του Ολυμπιακού εξερράγησαν.

Έντονες αποδοκιμασίες, παρατεταμένη γιούχα και «γαλλικά» προς τον διεθνή άσο συνέθεσαν το παζλ των επόμενων λεπτών, με την ενέργειά του να μην περνά απαρατήρητη, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.
Πρόκληση Λίλα με τον αετό της Αλβανίας

Ο Άντι Λίλα μείωσε για τον ΠΑΣ σε 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στον πανηγυρισμό του σχημάτισε τον αετό της Αλβανίας προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την εξέδρα.

Ο παίκτης των Ιωαννίνων αν και αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού συνέχισε επιδεικτικά να σχηματίζει με τα χέρια του τον αετό, προκαλώντας ακόμη περισσότερες αντιδράσεις. Κάποια στιγμή μάλιστα γονάτισε προσευχήθηκε και σηκώθηκε εξακολουθώντας να σχηματίζει τον αετό.


Στη συνέχεια και με κάθε επαφή του με την μπάλα ο Άντι Λίλα αποδοκιμαζόταν έντονα από την εξέδρα.
Yπενθυμίζεται ότι ο Λίλα ήταν εκ των πρωταγωνιστών στα επεισόδια της αναμέτρησης της Σερβίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όταν οι Σέρβοι είχαν κατεβάσει μια σημαία της λεγόμενης "μεγάλης Αλβανίας" από ένα ιπτάμενο drone. Μάλιστα ο παίκτης είχε κληθεί τότε σε απολογία από την ομάδα του, θεωρώντας ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παθιασμένη υπεράσπιση των αλβανικών εθνικιστικών αξιώσεων.

Η εν λόγω ενέργεια έχει σχετιστεί εσχάτως με την αλβανική εθνικιστική προπαγάνδα για τη λεγόμενη "μεγάλη Αλβανία" κι έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού αντέδρασαν με τη χειρονομία του Αλβανού διεθνή.


Το σχόλιο μας: Βρίσκει και τα κάνει ο άθλιος αφού ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα Γιώργος Χριστοβασίλης τον ξαναδέχθηκε στην ομάδα μετά κι από τα καραγκιοζιλίκια στο Βελιγράδι!
Το ελάχιστο που έχει να ξάνει ο ιδιοκτήτης του Άγιαξ της Ηπείρου είναι να

Αφιέρωμα ΜΝΗΜΗΣ και ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ : Σεπτεμβριανά 1955-2015: "60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ..."

30 Σεπτεμβρίου 2015. Μεγαλειώδης εκδήλωση  του Γυμνασίου Αμαρουσίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

 Σεπτεμβριανά 1955-2015:  "60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ..."


Εκτός των άλλων,Θα παρουσιαστούν:

- 2 τραγούδια - "εκπλήξεις"
(που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς του σχολείου...)
σε πρώτη εκτέλεση από την Χορωδία και την Ορχήστρα του σχολείου μας,
με την σύμπραξη καταξιωμένων μουσικών...

- Το ντοκιμαντέρ "Η ΦΡΙΚΤΗ ΝΥΧΤΑ",
του Γεωργίου Μουτεβελή,
που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε σχολείο...

- Πρωτότυπο Δρώμενο ("Τα Τείχη") από την Θεατρική ομάδα
του Γυμνασίου Αμαρουσίου "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ".
Το πρόγραμμα αναλυτικά:

το είδαμε εδώ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ) σχετικά με δηλώσεις της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας και της ΟΛΜΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών


Με αφορμή αφενός όσα δήλωσε η νέα Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, κ. Σία Αναγνωστοπούλου, σε συνέντευξή της «Στο Κόκκινο» και αφετέρου ένα Δελτίο Τύπου της ΟΛΜΕ, σχετικά με το ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων αισθάνεται την υποχρέωση να υπενθυμίσει προς όλους ότι το ζήτημα έχει λυθεί οριστικά με τελεσίδικες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, που δεσμεύουν τη διοίκηση και επομένως την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Άπαντες οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων αλλά και οι συνάδελφοι συνδικαλιστές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το περιεχόμενο της τελευταίας Εγκυκλίου καθώς και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, πριν προβούν σε προτάσεις και διατυπώσουν απόψεις για το ζήτημα.

Η εν λόγω Εγκύκλιος του τ. Υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου για τις απαλλαγές αποτελεί ακριβώς συμμόρφωση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων που προέκυψε μετά από εντατική ενασχόληση με το ζήτημα στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και τις σχετικές απαραίτητες παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.

Εάν η Ένωση Αθέων που αποτελείται από 15-20 μέλη, θεωρεί «Ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας» τις δηλώσεις της Αν. Υπουργού, τούτο θα πρέπει να

Ήρωας και όχι επίορκος ο καρδιοχειρουργός που επιστρέφει στο Παίδων "Η Αγία Σοφία".

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ. 59/2015

ΘΕΜΑ: Ήρωας και όχι επίορκος ο καρδιοχειρουργός που επιστρέφει στο Παίδων "Η Αγία Σοφία".Οφειλόμενη απάντηση σε επίορκους, δήθεν δημοσιογράφους του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ»Αν ο στόχος κάθε δημοσιογράφου είναι η αληθινή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού με σκοπό το δημόσιο συμφέρον, τότε πώς αλλιώς παρά «επίορκους» να χαρακτηρίσουμε με τη σειρά μας δημοσιογράφους και εφημερίδες που υπηρετούν την παραπληροφόρηση και τη διαστροφή της αλήθειας;

Ειδικά όταν έτσι συνεργούν στο να πλήττεται έτι περισσότερο η υγεία μικρών παιδιών, πώς αλλιώς παρά εγκληματική μπορεί αυτή η στάση να χαρακτηριστεί;

Επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια, το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» υπηρετεί με εξαιρετική συνέπεια την απαξίωση του μοναδικού Δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Ελλάδας με τη λασπολογία εναντίον των γιατρών του.

Πρώτο δημοσίευε επιλεκτικά πορίσματα αδημοσίευτων ΕΔΕ, Πρώτο ετυμηγορούσε, Πρώτο διέστρεφε την αλήθεια κατά το δοκούν.
Η εμπάθεια σε όλοτης το μεγαλείο!

Και δεν νοιάστηκαν ούτε για την πιθανότητα συνεπειών των δημοσιευμάτων σε μικρούς ασθενείς, που στερούνταν άξιους γιατρούς επί μακρόν.
Η έλλειψη αντικειμενικότητας της εφημερίδας είναι παροιμιώδης.


Έτσι
 • δεν ήξεραν για τα παιδιά που πέθαναν κατά το παράνομο κλείσιμο του Κέντρου
 • δεν έμαθαν ποτέ για την ΕΔΕ που κατεδείκνυε ως κύριο υπεύθυνο της δυσλειτουργίας του Κέντρου την Διοίκηση του Παίδων και την ηγεσία Λοβέρδου στο Υπουργείο Υγείας, 
 • δεν άκουσαν τις φωνές συμπαράστασης του συνόλου των γονέων προς τους ικανότατους παιδοκαρδιοχειρουργούς των παιδιών τους
 • δεν γνώριζαν πως ουδεμία καταγγελία υπάρχει από ασθενείς, αντιθέτως στέλνουν διαρκώς επιστολές ευχαριστίας στους άξιους γιατρούς τους, 
 • δεν ενημερώθηκαν για την αμετάκλητη ποινή φυλάκισης που πήραν συνάδελφοί τους ¨δημοσιογράφοι¨, που διέδιδαν ίδια ψεύδη, 
 • δεν είδαν τη σκόπιμη υποστελέχωση και τις τραγικές ελλείψεις του Κέντρου που το κρατούν, με ευθύνη του ισόβιου (;) Διοικητή, μονίμως σε υπολειτουργία.


Ιδιαίτερα απεχθές είναι πρόσφατο άρθρο (21.9.2015) στη διαδικτυακή έκδοση του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ», αφού διασύρει για μιαν ακόμη φορά

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

«Προσοχή τους τζιχαντιστές. Θα σας σφάξουν σαν τα πρόβατα, εγώ τα έζησα στο πετσί μου!»

Ο αρχιεπίσκοπος Amel Shimon Nova από την Μοσούλη του Ιράκ, που κατέφυγε τώρα στην Γερμανία, έδωσε μια συνέντευξη στον γερμανικό τύπο προειδοποιώντας με πολύ αυστηρό τόνο τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα τους χριστιανούς, να σταματήσουν αυτήν την εισβολή των λαθρομεταναστών, στην πλειοψηφία μουσουλμάνων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά : «Προσοχή τους τζιχαντιστές. Θα σας σφάξουν σαν τα πρόβατα, εγώ τα έζησα στο πετσί μου!» Ο Amel Shimon προειδοποιεί ότι όλες οι παραδοσιακές χριστιανικές άξιες δεν έχουν καμία απολύτως αξία σε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες.

Αλλά ας παρακολουθήσουμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του : «Τα σημερινά μαρτύρια των χριστιανών στην Ανατολή είναι πρόγευση στο τι έχουν να τραβήξουν οι χριστιανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι από αυτούς, όταν πατήσουν για τα καλά το πόδι τους στην Ευρώπη. Η δική μου ενορία έχει καταληφθεί από ριζοσπάστες ισλαμιστές και υποχρέωσαν τους δικούς μας να γίνουν ισλαμιστές. Μπροστά μας τους έσφαζαν σαν τα αρνιά. Αλλά δόξα τω Θεώ η ενορία μου δεν εξοντώθηκε εντελώς. Ακόμα κρατεί η πίστη μας στον Χριστό τόσο πολύ που δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν από εκείνη την περιοχή.

Πρέπει να καταλάβετε την αλήθεια της Μέσης Ανατολής, τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο ζωής τους, και πάνω από όλα τι είναι ικανοί να κάνουν ανά πάσα στιγμή για την θρησκεία τους, για τον Αλλάχ τους, για να βρεθούν στον παράδεισο όπως λένε. Μην καλωσορίζετε αυτές τις μάζες, θα αποτελέσουν πολύ μεγάλο κίνδυνος σε λίγο καιρό. Λέτε συνεχώς όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα μέγα λάθος. Το Ισλάμ δεν λέει το ίδιο. Οι δίκες μας αξίες δεν είναι ίδιες με τις δικές τους, αν γρήγορα δεν συνέρθετε θα γίνετε θύματα αυτών που καλωσορίσατε στα σπίτια σας».

Στην ερώτηση αν το Ισλάμ από μόνο του αποτελεί κίνδυνο, απαντάει ο Αmel:

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε τι υποστηρίζει ο νέος μας Υπουργός (όχι πια Εθνικής) Παιδείας για την "γενοκτονία των Ποντίων"!

Μια τουλάχιστον αμφιλεγόμενη (δια τα προσχήματα της κοσμιότητος) προσωπικότητα, του οποίου η τοποθέτηση στο Υπουργείο Παιδείας φαντάζει τουλάχιστο ακατανόητη.
Ή μήπως δεν είναι και τόσο ακατανόητη;

Αρκετά διαφωτιστικό για τις προθέσεις του εν λόγω "δημοκράτη" είναι και το παρακάτω άρθρο:Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἄρθρα του τὸ 2014 ὁ νῦν Ὑπουργὸς (πρώην Ἐθνικῆς) Παιδείας καὶ (ἔτι) Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης δηλώνει τὴ διαφωνία του μὲ τὴν πρόταση κάποιων βουλευτῶν γιὰ ποινικοποίηση τῆς ἀντίθεσης στὴν ἄποψη ὅτι συνέβη Γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν Μικρασιατῶν (Ἑλλήνων, Ἀρμενίων κ.ἄ.). Τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ παραθέτει εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τῆς Γενοκτονίας ἦταν μὴ ἐπιστημονική, ὀφειλόταν σὲ ἐσωτερικὲς κομματικὲς πιέσεις (λόμπυ Ποντίων ἐντὸς τοῦ παπανδρεϊκοῦ ΠΑΣΟΚ) καὶ σὲ διάχυτες ἐθνικιστικὲς φαντασιώσεις περὶ περικύκλωσης τῆς Τουρκίας.

2. Τὸ ὅτι δὲν πίστευε τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὅτι διαπράχτηκε Γενοκτονία τῶν μικρασιατῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ τὴν ἀναγνώρισε γιὰ κομματικοὺς λόγους ἀποδεικνύεται κατὰ τὸν Ν. Φίλη ἐπίσης ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κράτος δὲν πρόβαλλε ποτὲ στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς τέτοιο θέμα σὲ ἀντίθεση πρὸς τοὺς Ἀρμένιους ποὺ ἐπίμονα ζητοῦσαν τὴν διεθνὴ ἀναγνώριση τῆς δικῆς τους γενοκτονίας ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἀντίθετα, οἱ μεταγενέστερες ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ὑποβάθμισαν τὸ θέμα, μετὰ μάλιστα καὶ τὴν ἀντίδραση τῆς Τουρκίας.

3. Ὑπῆρξε ἐθνοκάθαρση, αἱματηρὴ ἐκδίωξη, ὠμότητες, ἀλλὰ ὄχι γενοκτονία.

4. Ὁ ὅρος γενοκτονία ἐμφανίστηκε μετὰ τὸ 1945 (ἄρα ἕπεται τοῦ διαστήματος 1914-1922).

5. Ὁ ἴδιος ὅρος παραπέμπει σὲ «βιομηχανικὰ σχεδιασμένη κρατικὴ ἐπιδίωξη ἐξαφάνισης ἑνὸς ὁλόκληρου ἔθνους», «ὅπου κι ἂν κατοικεῖ αὐτό». Ἄρα –ἐννοεῖ ὁ ἀρθρογράφος–, ἀφοῦ δὲν ἐξοντώθηκαν ὅλοι οἱ Μικρασιάτες, δὲν ὑφίσταται γενοκτονία.

6. Στὸν ἴδιο ὅρο -τὴ γενοκτονία- «δεν εμπλέκονται εδαφικές διεκδικήσεις». Ἄρα, συμπεραίνει ὁ ἀρθρογράφος, ἀφοῦ τὸ ἑλληνικὸ κράτος διεκδίκησε τὴν Ἰωνία, δὲν τίθεται θέμα γενοκτονίας.

7. Ἐπὶ μισὸ αἰώνα μετὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων κανεὶς δὲν χαρακτήρισε γενοκτονία ἄλλες, μεταγενέστερες σφαγές. Μετά, ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται χρησιμοθηρικὰ ὁ ὅρος, ἡ σημασία τοῦ ὁποίου διευρύνθηκε, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση ὑπῆρχε κοινὴ καὶ διεθνὴς ἀποδοχὴ τῆς χρήσης του προκειμένου νὰ γίνεται λόγος γιὰ «γενοκτονία».

8. Ποτὲ μέχρι τώρα στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία δὲν διδασκόμασταν γιὰ Γενοκτονία ἀλλὰ γιὰ Καταστροφή. Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ συνεπάγεται τὴν ἐπιδίωξη γιὰ μεροληπτικὴ ἱστορία καὶ «απόπειρα μετάλλαξης της ιστορικής εμπειρίας και των γεγονότων».

9. Ὅπως καὶ παλιά, ἔτσι καὶ ἡ πρόσφατη ἀναφορὰ στὴν μικρασιατικὴ γενοκτονία εἶναι πολιτικάντικη.

Ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα εἶναι συζητήσιμα, ἂν ὄχι σαθρά:

1. & 9. Ἀκόμη κι ἂν ὀφείλεται σὲ μικροπολιτικὲς σκοπιμότητες ἡ ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας, δὲν σημαίνει ὅτι ὀφείλεται μόνο σὲ αὐτές. Ὑπάρχει καὶ ἡ περίπτωση στὴν ὁποία μιὰ ὁμάδα τοῦ πληθυσμοῦ (Μικρασιάτες καὶ Πόντιοι), τῆς ὁποίας ἡ ἄποψη καὶ ἡ ἐμπειρία γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1914-1922 δὲν εἶχε ὣς τότε ἐνσωματωθεῖ στὴν ἰδεολογία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους, ὄντως νὰ ἀκολούθησε ἐσωκομματικὲς τακτικὲς πίεσης ἀλλὰ μὲ σκοπὸ νὰ πετύχει ἕναν δίκαιο στόχο, νὰ τὴν εἰσακούσει ἐπιτέλους τὸ ἔθνος καὶ νὰ ἐνσωματώσει τὴν ἐμπειρία της στὴν κοινὴ νεοελληνικὴ ἀντίληψη. Αὐτό, τὰ μέσα, δὲν ἀποδεικνύει τὴν ἀνυπαρξία γενοκτονίας.

2. Τὸ ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος μετὰ τὴν ἀναγνώριση δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ νὰ προωθήσει στὴ διεθνὴ κοινότητα τὴν ἄποψη πὼς συνέβη γενοκτονία δὲν ἀποδεικνύει οὔτε τὴν ἀνυπαρξία γενοκτονίας οὔτε ὅτι δὲν τὴν πίστευε τὸ ἴδιο. Μὲ δεδομένο τὴν ἀδυναμία κι ἐξάρτηση τῆς Ἑλλάδας, τὴν τυφλὴ προσκόλληση τῶν πολιτικῶν της στὶς συμμαχίες ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις ὅπου προτεραιότητα πρέπει νὰ ἔχει τὸ ἐθνικὸ συμφέρον κι ὄχι τὸ συμμαχικό, καί, τέλος, τὴν

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.Δείτε τι γράφει το βιβλίο θρησκευτικών της Γ Ενιαίου Λυκείου για τις προγαμιαίες σχέσεις και τις εκτρώσεις.

Δεχθήκαμε καταγγελίες από συναδέλφους θεολόγους ότι στο βιβλίο Γ Λυκείου με τίτλο : "Θέματα Χριστιανικής Ηθικής" υπάρχουν εδώ και χρόνια, απαράδεκτες -θεολογικά- τοποθετήσεις για τις προγαμιαίες σχέσεις και τις εκτρώσεις.

Επισκεπτόμαστε τον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας (όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα σχολικά βιβλία), για να διαβάσουμε το σχολικό αυτό βιβλίο :Ας δούμε τι γράφει το βιβλίο των Θρησκευτικών της Γ' Λυκείου για τις προγαμιαίες σχέσεις:

"Ο δεσμός ενός νέου και μιας νέας που δεν έχουν τελέσει το μυστήριο του γάμου μπορεί να είναι είτε κακής είτε καλής ποιότητας
Κακής είναι όταν ο ένας αντιμετωπίζει τον άλλον ως ένα τυχαίο εργαλείο για την ατομική του ικανοποίηση, τη θέση του οποίου μπορεί να πάρει οποτεδήποτε οποιοδήποτε άλλο. 
Καλής ποιότητας είναι όταν ο ένας είναι για τον άλλον μια μοναδική προσωπικότητα και μεταξύ τους υπάρχει αφοσίωση και πιστότητα. 
Αυτός ο δεσμός, δηλαδή, ούτε ανήθικος ούτε πορνικός μπορεί να χαρακτηριστεί. Το πρόβλημά του, για την Εκκλησία, είναι άλλης τάξεως. Ό,τι μένει έξω από το Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι κατ' ανάγκη κακό, είναι όμως φθαρτό.(...)"
(δείτε τον σύνδεσμο εδώ)
Δείτε το βιβλίο σελιδοποιημένο, (στη σελ 91), εδώ:


Είναι λοιπόν "καλής ποιότητας" όταν υπάρχει "αφοσίωση και πιστότητα". Τότε δεν είναι "ούτε ανήθικος ούτε πορνικός" 
(είναι οι καινούργιες εξυπνάδες μερικών θεολόγων αλλά και κάποιων αρχιμανδριτών που διαστρέφουν την έννοια της λέξης "πορνεία" μόνον στην σεξουαλική σχέση "επί πληρωμή!"
Όταν δεν πληρώνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα! Η διαστροφή της αλήθειας σε όλο της το μεγαλείο! Με το φαρισαϊκό σκεπτικό τους, ενδεχομένως ούτε ο βιασμός είναι "πορνεία" αφού δεν γίνεται "επί πληρωμή"!) 

Για να δούμε όμως, πότε οι σεξουαλικές σχέσεις είναι κακό σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο :
"Κακής είναι όταν ο ένας αντιμετωπίζει τον άλλον ως ένα τυχαίο εργαλείο για την ατομική του ικανοποίηση, τη θέση του οποίου μπορεί να πάρει οποτεδήποτε οποιοδήποτε άλλο."
"Κακής ποιότητας" λοιπόν, είναι  μόνον όταν υπάρχει εναλλαγή στις σεξουαλικές σχέσεις. Μόνον τότε!

Συμπέρασμα: Δεν είναι κακό οι νέοι-ες να έχουν προγαμιαίες σχέσεις. Δεν είναι ούτε ανήθικο ούτε πορνικό. Δεν είναι κατ ανάγκη "κακό"! Αρκεί να μην αλλάζουν σεξουαλικούς συντρόφους! Αφού το λέει και το βιβλίο των θρησκευτικών!

Ας δούμε και τι γράφει για τις αμβλώσεις:Διαβάζουμε:
"Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις για λόγους ιατρικούς (κίνδυνος ζωής της μητέρας) και περιστασιακούς (περιπτώσεις βιασμού) γίνεται δεκτή η διακοπή της κύησης."
(δείτε τον σύνδεσμο εδώ)

Μπορούνε να μας πουν οι θεολόγοι που

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Κατάντια: Τα ελληνόπουλα της Χιμάρας (Βορείου Ηπείρου) υποχρεώνονται να φοιτήσουν σε αλβανικό λύκειο!

Με την συμπλήρωση 9 ετών από την επαναλειτουργία του σχολείου Όμηρος Χιμάρας, όπου οι μαθητές διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο δημοτικού και γυμνασίου, προέκυψε ένα πρόβλημα που δυστυχώς είχε πολύ άσχημη κατάληξη.Η πρώτη φουρνιά των μαθητών που εντάχθηκε στην πρώτη δημοτικού το 2006, το σχολικό έτος 2014-2015 ολοκλήρωσε τις τρείς τάξεις του Γυμνάσιου. Το πρόβλημα είναι πως το εκπαιδευτήριο Όμηρος δεν διαθέτει λύκειο και παρόλο που έγιναν αρκετές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια ώστε να λυθεί το πρόβλημα, το αγκάθι πάντα ήταν το θέμα των εγκαταστάσεων αφού οι μαθητές δεν χωρούν στο κτίριο που βρίσκετε το Γυμνάσιο και το Δημοτικό. Η επικρατέστερη λύση όπως όλα έδειχναν ήταν η χρήση του παλιού σχολείου στην Παλαιά Χιμάρα, όμως οι διαδικασίες κόλλησαν στην άδεια του αλβανικού υπουργείου παιδείας που ουδέποτε ενέκρινε το σχέδιο αυτό.

Κάποιοι μιλούν και για ευθύνες του

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Νέο περιστατικό Αλβανικής τρομοκρατίας στην βόρειο Ήπειρο. Αλβανοί έποικοι στο Λούκοβο απείλησαν με τσεκούρι τον Θωμά Χαϊδη

Το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου οικογένεια αλβανών εποίκων στο Λούκοβο επιτέθηκε με τσεκούρι στον 82χρονο κάτοικο του χωριού Θωμά Χαϊδη!


Συγκεκριμένα ο αλβανοέποικος Rahim Halil Lagji μαζί με τον αδερφό του Zenel Lagji και τον ανιψιό του Genti Lagji, η φάρα των οποίων εγκαταστάθηκε στο Λούκοβο την δεκαετία του 1960, επί κομμουνιστικού καθεστώτος, βρήκαν τον κ. Θωμά Χαϊδη έξω από το σπίτι του και αφού τον ξυλοκόπησαν, στην συνέχεια τον απείλησαν με τσεκούρι λέγοντας του «Θα σε σφάξουμε και με το αίμα σου θα ποτίσουμε τις ελιές σου γιατί αυτά από δω και πέρα ανήκουν σε εμάς!».


Η αστυνομία, η οποία δέχτηκε να πάρει κατάθεση μετά από τρεις μέρες, αν και κατέγραψε το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας με τσεκούρι, δεν προχώρησε σε καμία σύλληψη. Να σημειωθεί ότι ο αδερφός του Rahim Halil Lagji, ο Edi Lagji, είναι στο Λούκοβο πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας, του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η συγκεκριμένη οικογένεια διεκδικεί εκτάσεις και άλλων αυτοχθόνων κατοίκων του χωριού με απειλές και εκβιασμούς.

Ο κ. Χαϊδης είναι χρόνια αντιμέτωπος με όσους προσπαθούν να αρπάξουν τη γη των αυτοχθόνων κατοίκων του Λουκόβου και έχει παραστεί σε δεκάδες δικαστήρια, τα οποία κερδήθηκαν μεν αλλά οι αποφάσεις τους δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.


Ο κ. Ρομπέρτος Χαϊδης γιος του Θωμά Χαϊδη ανέβηκε εσπευσμένα από την Αθήνα στο Λούκοβο για να συμπαρασταθεί στον πατέρα του, όπως σημείωσε, απευθύνθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, απ' όπου πήρε την απάντηση "δεν εμπλεκόμαστε σε διαφορές μεταξύ κατοίκων χωριών για τα περιουσιακά ζητήματα!"

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η κατάσταση του κ. Θωμά Χαϊδη ύστερα από προηγούμενες επιθέσεις που δέχθηκε από αλβανοεποίκους.

πληροφορίες και φωτογραφίες από το προφίλ facebook του κ. Ρομπέρτου Χαϊδη
το διαβάσαμε  σε βορειοηπειρωτικό ιστολόγιο, εδώ

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Υπεράσπισε την αλήθεια κόντρα σε "Ορθόδοξους" Πατριάρχες και επισκόπους. Του έκοψαν τη γλώσσα. Βασανίστηκε και πέθανε στην εξορία. Παραδείγματα που δεν διδαχθήκαμε ποτέ.

Εξαιρετικό μία ακόμη φορά το νέο κείμενο του πατρός Αναστασίου Γκοτσόπουλου. Μετά την πραγματική ιστορία του έθνους μας, ήρθε η ώρα ως Παιδαγωγοί να διδάξουμε και την πραγματική εκκλησιαστική ιστορία. Ας διδαχθούμε και ας μιμηθούμε στους ήρωες της Ορθόδοξης πίστης μας που δεν δίστασαν να τα βάλουν ούτε με τους "Πατριάρχες" και με τους "δεσποτάδες" της εποχής τους. 

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής εξορίστηκε κι αυτός και οι μαθητές του. Προηγουμένως του έκοψαν την γλώσσα και το δεξί χέρι αλλά δεν σταμάτησε να ομολογεί την αλήθεια.. Η ιστορία ... επαναλαμβάνεται -έστω και σε μικρότερο βαθμό- και σήμερα.

Άραγε τι κάνουν σήμερα δεσποτάδες, ιερείς, αρχιμανδρίτες, μοναχοί και πιστοί;; 
Ομολογούν την αλήθεια ή σκύβουν το κεφάλι στον "Πάπα" της Ορθοδοξίας;
Ιστολόγιο- Ομάδα εκπαιδευτικών ο Παιδαγωγός


Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662), ήταν αρχικά Ηγούμενος της Μονής Χρυσουπόλεως κοντά στην Κωνσταντινούπολη και αγωνίσθηκε για πολλά χρόνια χωρίς «ανώτερη» εκκλησιαστική υποστήριξη, τη στιγμή που τα Πατριαρχεία της Ανατολής (Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας) είχαν αποδεχθεί την αίρεση κάτω από πίεση του μονοθελήτου Αυτοκράτορα Κώνσταντος Β΄ (641-668).

Ο Άγιος Μάξιμος, χωρίς να κατέχει κάποια ιδιαίτερη θέση στην εκκλησιαστική ιεραρχία –ήταν ένας απλός μοναχός, ούτε καν ιερέας– ύψωσε το θεολογικό του ανάστημα ένας αυτός, εναντίον όλης της «επισήμου Εκκλησίας». Ο Άγιος Μάξιμος υπήρξε «μέγιστος θεολόγος, ο οποίος εσφράγισε με το αγωνιστικό του σθένος και την πλούσια συγγραφική του προσφορά τη θεολογική αναίρεση της μονοθελητικής αιρέσεως».
Ο Άγιος Μάξιμος με τον πιστό του μαθητή και συναγωνιστή, τον ιερέα Αναστάσιο, περιήλθε γη και θάλασσα από την ΚΠολη μέχρι τη Ρώμη για να προασπιστεί την Αλήθεια και να πετύχει συνοδική καταδίκη της αιρέσεως από την Σύνοδο στην Ρώμη υπό τον Ορθόδοξο πάπα Άγ. Μαρτίνο τον Ομολογητή. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη συνελήφθη, υπέστη φρικτά βασανιστήρια (του έκοψαν τη γλώσσα και τα δάκτυλα του δεξιού χεριού του) και πέθανε μετά από πολλές κακουχίες στην εξορία. Δεν έζησε για να παραστεί στην Στ΄ Οικουμενική Σύνοδο, όμως δια των μαρτυρικών του αγώνων υπέρ της Ορθοδοξίας και δια της θεοπνεύστου θεολογίας του αποτέλεσε τον εμπνευστή και το θεμέλιο αυτής της Συνόδου. Τα ίδια βασανιστήρια με τον Άγιο Μάξιμο υπέστη και ο συναγωνιστής του ιερέας Αναστάσιος και οι μαθητές του Θεόδωρος, Ευπρέπειος και Αναστάσιος μοναχός, την

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η τοποθέτησή μας .. λίγο πριν την κάλπη.

Δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτε άλλο για τις μεθαυριανές εκλογές. Τα λέει όλα αυτό το βίντεοκλιπ (επιλέξαμε μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες από αυτό)Εικόνα από το βίντεο κλιπ: σπάζοντας την τηλεόραση που δείχνει τον πολιτικό να μιλάει


Οι διώξεις
Ζητούμε συγνώμη που μέχρι σήμερα δεν προλάβαμε να προβάλουμε πλήθος θεμάτων, όπως πχ την πρόσφατη δίωξη ενός ακόμη ευλαβούς αντιοικουμενιστή αγιορίτη. Δεσμευόμαστε να ασχοληθούμε μετά τις εκλογές. Όπως ακριβώς είχαμε εξ αρχής παρατηρήσει:
ο οικουμενισμός "ξεφορτώνεται"  όσους ιερείς και ιερομονάχους αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι, έναν έναν,  για να μην υπάρξει μαζική αντίδραση.
Τα περιστατικά δεσποτικής "αγάπης" πολλαπλασιάζονται: Ιερείς υποχρεώνονται να αλλάξουν ενορίες, μοναχοί να εγκαταλείψουν τα μοναστήρια τους και ιερομόναχοι να αλλάξουν μητρόπολη.  Όπως υποσχεθήκαμε, δεν θα αφήσουμε κανέναν αγνό αγωνιστή της πατρίδας και της ορθόδοξης πίστης μας μόνο.


.. και η υπόσχεση μας
Αν οι "δήμιοι" επιμένουν να μας δείχνουν μόνο "το δέντρο" (τις εκλογές, για να νομιμοποιήσουμε την επόμενη βάρδια τους), ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και "το δάσος".


Μέχρι και την επόμενη ημέρα των εκλογών ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προβάλουμε κάτι άλλο. Αυτό το βίντεο αρκεί.

Μετά, συνεχίζουμε. Το ποτάμι όχι μόνον δεν γυρίζει πίσω. Ξεχειλίζει και έρχεται ορμητικό.
Δείτε και .. ετοιμαστείτε (ψυχικά).
Απλά να ξέρετε, στάβλοι και "γουρούνια" δεν υπάρχουν μόνον στην πολιτική (κάτι που λίγο ή πολύ ο κόσμος έχει αντιληφθεί). Οι δοσίλογοι δεν φοράνε μόνον κουστούμια.  Υποσχόμαστε να αναδείξουμε την "κόπρο του Αυγεία".

Μέχρι τότε,
απολαύστε και χορέψτε περήφανα :


Και αν νομίζετε ότι η λεβεντιά ως αξιοπρέπεια και ελληνική περηφάνια, υπάρχει μόνον σε βίντεοκλιπ, κάντε τον κόπο να διαβάσετε ένα αληθινό περιστατικό έξω από τα συσσίτια μιας μητρόπολης. Άνεργος και πεινασμένος αγωνιστής πιστός, επέστρεψε στον ιερέα, το κεσεδάκι με το φαγητό. 
Καλύτερα νηστικός και περήφανος.
Διαβάστε :
http://agonasax.blogspot.gr/2015/09/blog-post_93.html

Ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Πιο Προδότης Πεθαίνεις… Ευρωπαϊκό Πόστο το Δώρο της Μέρκελ στον Σαμαρά για την παράδοση της Ελλάδας.

Να λοιπόν γιατί ο Αντώνης Σαμαράς αποχώρησε από την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας…
Και μέχρι τέλους πρόδιδε την Ελλάδα χωρίς μάλιστα κουκούλα στους δανειστές…


Όχι γιατί δεν επιθυμούσαν να τον βλέπουν όλοι πλέον στο κόμμα εκτός από τα πιστά σκυλιά του… Όχι γιατί αν είχε παραμείνει η ΝΔ θα κινδύνευε να μείνει ακόμα και εκτός Βουλής στις ερχόμενες Εκλογές και θα υπήρχε ορατός ο κίνδυνος διάλυσης..

Αποχώρησε βάζοντας και πάλι μπροστά μόνο του δικό του προσωπικό συμφέρον, αφού ειδοποιήθηκε και περιμένει το πότε θα αναλάβει το νέο του ευρωπαϊκό πόστο, το οποίο θα λάβει ως «δώρο» από το αφεντικό του την Άνγκελα Μέρκελ για τις καλές υπηρεσίες που προσέφερε στη Γερμανία σε βάρος της Ελλάδας…

Εδώ και αρκετό καιρό ο πρώην δοσίλογος Πρωθυπουργός έχει κάνει τις ενέργειες του και περιμένει να γίνει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέση που κατέχει ο Πολωνός, Ντόναλντ Τουσκ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται. Αυτό θα γίνει με την έγκριση της Γερμανίδας Καγκελάριου, Άνγκελας Μέρκελ και τη

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πρωτοπρ. Πέτρος Χιρς, Η δαιμονική μέθοδος της συνυπάρξεως του διαλόγου, της διεισδύσεως και της ανατροπής στον οικουμενισμό σήμερα + βίντεο

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ
«Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς»
του Π. ΠΈΤΡΟΥ ΧΙΡΣ στο
20ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ
Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας  22 Αυγούστου 2015
Είναι σημαντικό ιδιαίτερα για τους ιεραποστόλους να αναφερθούμε και να κατανοήσουμε τη δαιμονική μέθοδο της νοθείας. Ο διάβολος όταν είδε ότι πλέον η ισχύς τουκυριολεκτικά καταρρακώθη με τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, άρχισε να πολεμάει την Εκκλησία με μία άλλη νέα μέθοδο, με τη μέθοδο της νοθείας. Δεν έρχεται να πει ότι ο Χριστός δεν είναι τίποτα, γιατί ενικήθη. Έρχεται όμως να μιλήσει με τη γλώσσα της νοθείας και να πει «Να, βεβαίως, εγώ δέχομαι τον Ιησού Χριστό αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος. Σπουδαίος άνθρωπος, αλλά είναι άνθρωπος». Αυτό λέει και ο δυτικός άνθρωπος σήμερα. Κυριαρχεί δηλαδή αρειανισμός σήμερα στο δυτικό κόσμο. Ο Ιησούς είναι σπουδαίος άνθρωπος αλλά δεν είναι Θεός. 
Η΄λέει ότι «η Εκκλησία είναι σπουδαία και εκτιμούμε τις εικόνες και την ιστορία και τη θεολογία σας αλλά δεν είστε η μοναδική Εκκλησία του Χριστού. Μαζί με τους παπικούς και τους προτεστάντες είστε η Εκκλησία του Χριστού». Τι διαφορά έχει όμως αυτό από τον αρειανισμό, την άρνηση του Θεανθρώπου; Από το ψέμα του διαβόλου; Απλώς είναι στο επιπέδο της εκκλησιολογίας και όχι μόνο της Χριστολογίας [όπως με τον Άρειανισμό]. Γιατί η σωτηρία εργάζεται στην Εκκλησία και αν υπάρχει άρνηση της Εκκλησίας, υπάρχει άρνηση του Θεανθρώπου. Δηλαδή, αν στο τέλος λέει ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι σώμα Χριστού, είναι σα να λέει ότι ο Χριστός είναι