" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Ἡ ΠΑΓΙΔΑ τῆς πρώην "Πανορθόδοξης" και νυν "αγίας και μεγάλης"(!) (=ληστρικής) Συνόδου και 3 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ βίντεο

Εἴμαστε στὴν κορύφωση τῆς τραγωδίας, ἡ ὁποία λέγεται “ἁγία καὶ μεγάλη” σύνοδος καὶ ἡ ὁποία δὲν θὰ ὁδηγήσει δἰ ἐλέου καὶ φόβου στὴν κάθαρση, ἀλλὰ δυστυχῶς διὰ κακοδοξίας, διπλωματίας καὶ κοσμικότητας στὴν δίωξη καὶ στὸ σχίσμα. Αὐτὸ θὰ γίνει γιὰ δύο λόγους:Πρῶτον διότι φανερὰ οἱ μετέχοντες δὲν πραγματεύονται ὡς «ἑπόμενοι τοῖς θεί­οις Πατράσι» ἀλλὰ ὡς τυφλοὶ τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματα καὶ ὡς ἐκ τῶν προτέρων διχασμὲνοι διχάζουν, ὑβρίζουν, παραφέρονται καὶ παρερμηνεύοντας καὶ διαστρεβλώνοντας τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὶς παρακαταθῆκες, ἀποδεικνύουν γιὰ μία ἀκόμα φορὰ τοῦ Ἀποστόλου τὸ ἀληθές : «εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ᾿ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων» (Α Τιμ. 6,3-5).Δεύτερον διότι πέφτουμε στὴν παγίδα, πού κρύβει ἡ σύνοδος. Ἐνῶ δηλαδὴ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν σὺνοδο τὴν ἲδια, μᾶς διαφεύγει τὸ γεγονὸς, ὅτι εἴτε γίνει ἡ σύνοδος εἴτε δὲν γίνει, εἴτε παρθοῦν ἀποφάσεις εἴτε ὄχι οἱ αἱρετίζοντες Ἐπίσκοποι θὰ παραμείνουν στὶς θέσεις τους καί θὰ συνεχίζουν ἀκάθεκτοι καὶ ἀμετανόητοι τὸ ἀσεβὲς ἔργο τους. Αὐτοὶ εἶναι τὸ διακύβευμα τῆς ὅλης ὑποθέσεως καὶ ὄχι ἡ σύνοδος σὰν θεσμὸς καθεαυτή.
Τὶς σχέσεις μας μὲ αὐτοὺς πρέπει νὰ προσδιορίσουμε καὶ νὰ ἐφαρμόσουμε, ἔτσι ὅπως ὁρίζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ξεκάθαροι:
«ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων» (Α Τιμ. 6,3-5), 
«κρεῖττον γὰρ ὑπὸ μηδενὸς ἀγγέλου ἄγεσθαι ἢ ὑπὸ κακοῦ ἄγεσθαι» (Χρυσ. PG 63, 231), 
«Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει (τοῖς αἱρετικοῖς) ἀνάθεμα» (Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), 
«Αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί.. φῦγε τὴν κοινωνίαν αὐτοῦ» (Μέγας Φώτιος, ΕΠΕ 12, 400).


Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ εἰρηνεύσει, ὅσο Ἐπίσκοποι, Ἀρχιμανδρίτες, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ πιστοὶ τεμαχίζουν τὴν Μία Ἀλήθεια, ἑρμηνεύουν κατὰ τὸ δοκοῦν τὴν ἀγὰπη τοῦ Κυρίου, συμπροσεύχονται με αἱρετικούς, χαρίζουν
αἱρετικὰ καὶ ἀντίχριστα βιβλία, ἐπιτρέπουν ἢ προωθοῦν αἱρετικὲς διδασκαλίες, διαστρεβλώνουν ἢ ὑβρίζουν τοὺς Ἃγιους Πατέρες ἢ ἀντικαθιστοῦν τὴν διδασκαλία τους μὲ συμβουλὲς μελῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, συναινοῦν στὴν διαστροφὴ τῆς κοινωνίας καὶ στὴν ἀδικία καὶ στὰ ἐγκλήματα τῶν δυναστῶν τοῦ κόσμου, διαφημίζουν τὴν “σοφία” τους ἐνῶ παράλληλα ἀπειλοῦν τοὺς ζητοῦντες τὴν εὐσέβεια καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν σωτηρία αὐτῶν, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος.Ἂν δὲν πράξουμε, ὡς ὀφείλουμε, καὶ δὲν ὁμολογήσουμε ἔργοις καὶ ὄχι μόνο λόγοις, μὲ ἀγῶνα καὶ ὄχι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ὡς προστάζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, δὲν θὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ζητοῦμε ὁμολογία. Ὁμολογία χωρὶς μαρτυρία καὶ μαρτυρία χωρὶς μαρτύριο δὲν γίνεται. Ἂς μὴν διστάσουμε καὶ ἂς μὴν φοβηθοῦμε.
«ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφ. Σειρ. Δ, 28)

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου Κλασσικός φιλόλογος, Ἱστορικός

Σχόλιο:
Πολύ σωστή η προσέγγιση του συναδέλφου.
Το πρόβλημα δεν είναι αν τελικά θα γίνει ούτε τι αποφάσεις θα πάρει αυτή η ληστρική "σύνοδος".
Αλλά όλοι αυτοί που έχουν ποτίσει μέχρι το μεδούλι τους από Οικουμενισμό και που τώρα απαιτούν να βάλουμε "φερμουάρ στο στόμα" (πχ γέροντας Νίκων Ν.Σκήτη).

Τα 3 βίντεο που παραθέτουμε αποκαλύπτουν τι συμβαίνει.
Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός"

2 σχόλια:

GeorGRE είπε...

Οντως ο οικουμενισμός με μια λέξη περιγράφεται: ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ. Ποιά θα είναι η απάντηση του Κυρίου μας σε όλα αυτά; Πόσο άνετα μπορούμε να νιώθουμε όταν οδεύουμε ενάντια στο θέλημα Του; Ποιά αντίσταση μπορεί να επιδείξει η εκκλησία μας στο θέμα των νέων ταυτοτήτων όταν στο θέμα του οικουμενισμού καταπίνει τα πάντα; Είμαστε κοντά σε απρόσμενες εξελίξεις και δεν χρειάζεται προφητικό χάρισμα για να το αντιληφθούμε. Καλη δύναμη σε όλους.

Ανώνυμος είπε...

«Έκρυψαν» τον τάφο του αγωνιστή αρχιμανδρίτη Παρθενίου Περίδη | Τον έβγαλαν από τη είσοδο της Μονής Γωνιάς στο Κολυμπάρι
http://www.zarpanews.gr/%ce%ad%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%88%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%bc/

Προφανώς γιατί συγκαταλέγεται στους ξεβράκωτους που είπε ο "Πατριάρχης", ότι χάλασαν την ειρηνική συμβίωση με τους Τούρκους
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ 1821
Λίγους μήνες μετά το συνέδριο της Καμπέρα, τον Οκτώβριο του 1991, ο τότε επίσκοπος Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος (και πρώην αξιωματικός του Τουρκικού στρατου) τόλμησε να σπιλώσει την μνήμη των ηρώων της επανάστασης του 1821, με την εξής δήλωση: «Δυστυχώς οι δυο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές».
(Η Προδοτική δήλωση του Πατριάρχη, έγινε μια μόλις βδομάδα πριν την ενθρόνισή του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στις 2 Νοεμβρίου του 1991 και δημοσιεύτηκε από τις εφημερίδες Αυριανή και
Ελεύθερη ώρα – 30 Οκτωβρίου 1991).

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.