" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

O άγιος Παίσιος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ                                                Περιστέρι 11-2-2015
   ΄΄Ο  ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ’’                                                                            Προς
ΕΔΕΣΣΗΣ  43  Τ. Κ. 12137  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ                         Τον Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998                                                                       κ. Ιερεμία
Αριθ. Πρωτ. 506
                           
ΑΝΟΙΚΤΗ        ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μέσω των Ιστολογίων ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’,  ‘‘Πατερική Παράδοση και Οικουμενισμός’’, ‘‘O Παιδαγωγός’’ και την εφημερίδα ΄‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’.
Σεβασμιώτατε ευλογείτε,
Διαβάσαμε σε Ιστολόγια, αλλά και στην εφημερίδα ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ’’, αρ. φύλ. 2056/6-2-2015, ότι σε εγκύκλιο κήρυγμά σας για τον ΄Αγιο Γρηγόριο (25-1-2015), συμπεριλάβατε και την επιστολή την οποία είχε αποστείλει το 1969, στον μακαριστό Αρχ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, ο αγιορείτης μοναχός Παΐσιος, που πρόσφατα η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον κατέταξε μεταξύ των αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

     Είπατε μεταξύ των άλλων για τη ζωή του αγίου Παϊσίου. «Ο άγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος,   λοιπόν, ήταν, λέγω, ‘΄σωστός’’, γιατί όλη του την ζωή την πέρασε με προσευχή και ασκητικά παλαίσματα, αλλά ήταν και ομολογητής και αγωνιστής της πίστεώς μας, όταν το καλούσαν οι περιστάσεις. ‘Ετσι, όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έκανε τα προδοτικά του κινήματα προς την Δύση για συναντήσεις με τον Πάπα, αποβλέποντας στην ένωση μαζί του, ο πατήρ  Παΐ σιος εξέφρασε την ανησυχία του ζωηρά, όπως το βλέπουμε σε μία του επιστολή στον μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τον γεννήτορα και πνευματικό πατέρα της εφημερίδος '‘Ορθόδοξος Τύπος’’. Την επιστολή αυτή ως προερχομένη από άγιο ασκητή την θεωρούμε ως πατερικό κείμενο. Επειδή είναι ένα ωραίο ομολογιακό κείμενο, μεταξύ των δύο άκρων, των φιλοενωτικών από την μια μεριά, και των αποτειχιστών από την άλλη (αυτών δηλαδή που λέγουν να παύσουμε ακαίρως το μνημόσυνο του Πατριάρχου), δεν θα ήθελα να το στερηθεί το ποίμνιο που διακονώ». 
Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
     Πράγματι, όπως εμφαίνεται από την ανωτέρω επιστολή του πατρός Παϊσίου στον μακαριστό Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, το έτος 1969 ο πατήρ Παΐσιος  ήταν πολύ διστακτικός στο θέμα της αποτειχίσεως, να παύσουν δηλαδή οι αγιορείτες να μνημονεύουν τον Πατριάρχη Αθηναγόρα.
     Χρησιμοποιείτε Σεβασμιώτατε την ανωτέρω άποψη του πατρός Παϊσίου, ως επιχείρημά σας να μη παύσετε άκαιρα το μνημόσυνο του Πατριάρχου Βαρθολομαίου! 
Θέτουμε το ερώτημα. Ο πατήρ Παΐσιος κράτησε συνέχεια την ίδια θέση, ή μήπως διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα; Εάν το διέκοψε, τότε θα ακολουθήσετε το παράδειγμά του, αφού τιμή αγίου-μίμηση του αγίου;
 Ο πατήρ Παΐσιος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα! Πώς αποδεικνύεται αυτό;
     Παραθέτουμε εκτενές απόσπασμα από το βιβλίο του + Ιερομονάχου ΙCΑΑΚ (πνευματικού τέκνου του πατρός Παϊσίου-ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ…Συνοδεία γέροντος Ισαάκ Καλύβη Αναστάσεως Καψάλα Καρυές ΄Αγιον ΄Ορος) «ΒΙΟC ΓΕΡΟΝΤΟC ΠΑϊCΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓιΟΡΕΙΤΟΥ»-ΑΓιΟΝ ΟΡΟC 2004, σελ. 690-691.
      «Ιδιαιτέρως σεβόταν τον Οικουμενικό θρόνο. Αναγνώριζε την πανορθόδοξη αποστολή του και κατανοούσε την δύσκολη θέση που βρίσκεται. Προσευχόταν πολύ και τον υπερασπίστηκε δημόσια σε πολλές περιπτώσεις.
       Από το Στόμιο είδαμε τον Γέροντα σφοδρό πολέμιο των αιρέσεων. Στα θέματα της πίστεως ήταν ακριβής και ασυγκατάβατος.
       Είχε μεγάλη ορθόδοξη ευαισθησία, γι’ αυτό δεν δεχόταν συμπροσευχές και κοινωνία με πρόσωπα μη ορθόδοξα. Τόνιζε: «Για να συμπροσευχηθούμε με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη», Διέκοπτε τις σχέσεις του ή απέφευγε να δη κληρικούς που συμμετείχαν σε κοινές προσευχές με ετεροδόξους. Τα «μυστήρια» των ετεροδόξων δεν τα αναγνώριζε και συμβούλευε οι προσερχόμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να κατηχούνται καλά πριν βαπτισθούν.
       Καταπολέμησε τον οικουμενισμό και μιλούσε για το μεγαλείο και την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, την πληροφορία του αρυόμενος από την εν καρδία του θεία χάρι. Ο βίος του αποδείκνυε την υπεροχή της Ορθοδοξίας.  
       Για ένα διάστημα είχε διακόψει, μαζί με όλο σχεδόν το υπόλοιπο ΄Αγιον ΄Ορος, το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα για τα επiκίνδυνα ανοίγματά του προς τους Ρωμαιοκαθολικούς. Αλλά το έκανε με πόνο: «Κάνω προσευχή», είπε σε κάποιον, «για να κόβη ο Θεός μέρες από μένα και να τις δίνη στον πατριάρχη Αθηναγόρα, για να ολοκληρώση την μετάνοιά του». 
Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
     Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλουμε ότι είναι ακριβή και ορθά τα γραφόμενα για τη διακοπή του μνημοσύνου του Πατρ. Αθηναγόρα από τον άγιο Παΐσιο, θέτουμε το ερώτημα στον κ. Ιερεμία. Εφόσον ο άγιος  Παΐσιος, έκανε διακοπή του μνημοσύνου του Αθηναγόρα, για τα ανοίγματά του προς τους Παπικούς, εσείς Σεβασμιώτατε, δεν πρέπει να τον μιμηθείτε και να προβάλλετε με εγκύκλιο στο ποίμνιό σας τα ανωτέρω; Εάν για ήσσονος σημασίας παραβάσεις του Αθηναγόρα, ο τότε πατήρ  Παΐσιος,  έκανε διακοπή μνημοσύνου, εσείς για τις ΜΕΙΖΟΝΟΣ σημασίας προδοτικές πράξεις και κακόδοξες διδαχές του Αρχιοικουμενιστού Πατρ. Βαρθολομαίου, δεν θα έπρεπε να διακόψετε το μνημόσυνό του;
     Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι και ο άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς το 1971 έκανε διακοπή του μνημοσύνου του τότε Πατρ. Σερβίας Γερμανού, επειδή σε μήνυμα που υπέγραψε τότε ο Πατριάρχης Γερμανός μαζί με τους άλλους Προέδρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου «Εκκλησιών», διακήρυξε την πεποίθησή του ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία «κοινότητα», η οποία αποτελεί μέρος της Χριστιανικής Εκκλησίας! Παραθέτουμε αποσπάσματα από την εφημερίδα ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ Αρ. Φύλ. 144-15-6-1971.
      «Το μήνυμα δε αυτό του κ. Γερμανού είχε δυσμενείς επιπτώσεις και μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων της Σερβίας. Πληροφορούμεθα δε χαρακτηριστικώς ότι ο γνωστός μέγας Σέρβος Θεολόγος π. Ιουστίνος Πόποβιτς, το κατέκρινε, έπαυσε δε πάσαν εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν μετά του κακοδόξου Πατριάρχου και παραμένει «έγκλειστος» εις το ησυχαστήριόν του προσευχόμενος εις τον Θεόν υπέρ της Εκκλησίας.
      Το σχετικόν απόσπασμα του αιρετικού μηνύματος έχει ούτω: Kαι η βιαία Πνοή της ανανεώσεως θα πνεύση εις το μέγα πεδίον της Εκκλησίας καθώς και εις   ε κ ά σ τ η ν  τ ω ν   κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν   α υ τ ή ς’  διότι  αύται δεν είναι απλαί  διοικητικαί ενότητες,  αλλ’  α π ο τ ελ ο ύ ν   π ά σ α ι  μ έ ρ ο ς  τ η ς  μ ι α ς  μ ε γ ά λ η ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ς». 
Σημ. Η  υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ η  δεν είναι δική μας.
       Σεβασμιώτατε, εμείς θα υπενθυμήσουμε και θα επαναλάβουμε τη ρήση του Ιερού Χρυσοστόμου ‘’ΤΙΜΗ ΑΓΙΟΥ-ΜΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ’’! Αναμένουμε να γίνετε μιμητής του αγίου Παϊσίου και του αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς στο θέμα της διακοπής του μνημοσύνου του Αρχιοικουμενιστού Πατρ. Βαρθολομαίου!
     Σεβασμιώτατε, λίγο πριν αποστείλουμε την επιστολή μας, διαβάσαμε στο‘’agioritikovima. gr’’, την ομιλία του «Παναγιωτάτου»  Οικ. Πατρ. κ. Βαρθολομαίου στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, με αφορμή την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα.  Είπε ο «Παναγιώτατος» «άρρητα» λόγια! Ελάχιστα θα σχολιάσουμε. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το κείμενο της ομιλίας, όπως αναρτήθηκε στο ‘’agioritikovima. gr’’, από τον Μάνο Χατζηγιάννη.
     Αναφέρθηκε στη «διατήρηση και προώθηση της κληρονομιάς του κορυφαίου πολιτικού Κεμάλ Ατατούρκ»!!!  Είπε ότι «…Ο δρόμος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση είναι ο διαθρησκειακός διάλογος…». Λησμόνησε» μόνο να αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει αληθινή ειρήνη χωρίς τον Ιησού Χριστό που είναι ο ΄Αρχοντας και ο χορηγός της ειρήνης! Ματθ. 10: 13, 34, Λουκ. 2: 14, 10: 5-6, 12: 51, 19: 42-44, 24: 36, Ιωάν. 14: 27, Πράξ. 10: 36, Ρωμ. 1: 7, 3: 10-18, 5: 1 10: 14-16, 1 Κορ. 1: 3, 2 Κορ. 1: 2, Εφεσ. 1: 2 , Κολ. 1: 2, 1 Θεσ. 1: 1, 2 Θεσ. 1: 2. Είναι ο Κύριος της Ειρήνης 2 Θεσ. 3: 16
     Στη συνέχεια είπε «Μερικοί άνθρωποι έχουν ισχυρές πεποιθήσεις ότι καλύτερα είναι να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να αλλάξουν τις απόψεις τους…». Απευθυνόμαστε στον «Παναγιώτατο».  Ο Ιησούς λέγει στον κάθε Χριστιανό στην Αποκ. 2: 10 «Μηδέν φοβού α μέλλεις παθείν. Ιδού δη μέλλει βαλείν ο Διάβολος εξ  υμών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε, και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής». Εμείς, για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, εάν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας. Εσείς «Παναγιώτατε», είστε έτοιμος να θυσιάσετε τη δική σας ζωή  για τον Ιησού; Δεν το πιστεύουμε!
    Για τις συναντήσεις με τον Πάπα και τις επικρίσεις που δέχεται ανέφερε συγκεκριμένα: ‘‘Aκόμη και με το κόστος της δυσφήμησης για «οικουμενιστικές» ή ‘‘συγκρητιστικές’’ επιλογές, δεν περιοριζόμαστε από τέτοιες δεσμεύσεις’’.
     Σεβασμιώτατε, και σεβαστοί πατέρες του Αγίου ΄Ορους. ΄Εχετε αντιληφθεί ή δεν θέλετε να το καταλάβετε, ότι ο «Παναγιώτατος» είναι αμετανόητος Οικουμενιστής-Πανθρησκειαστής; Θα εξακολουθήσετε να έχετε μαζί του εκκλησιαστική κοινωνία;
Τα ανωτέρω γράψαμε εν αγάπη και αληθεία  Εφεσ. 4: 15, 2 Ιωά. 1-3
               
              O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΖΙΩΓΑΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                ΧΟΡΤΑΤΟΥ      ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ!

Ανώνυμος είπε...

Εύλογο ερώτημα προκύπτει στους αναγνώστες , από πότε το Ιστολόγιο Παιδαγωγός έγινε η "ηχώ" του Ιστολογίου Κατάνυξη , επαναλαμβάνοντας το τελευταίο χρονικό διάστημα όπως παρατηρείται τις αρθρογραφίες τους ;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Η δύναμη των ιστολογίων είναι η προώθηση-προβολή ενδιαφερουσών αναρτήσεων. Η δημιουργία μιας ασπίδας αξιών και ιδανικών. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει κάποιος αποκλειστικότητα στις αναρτήσεις. Απαιτεί πολλές ώρες ημερησίως, που δυστυχώς δεν μας περισσεύουν. Συνεπώς κάθε φορά που βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον, το προβάλλουμε. Κανείς δεν γίνεται "ηχώ" κανενός. Και φυσικά δεν θα απολογηθούμε για την αυτονόητη υποχρέωση μας: ένας ευλαβής και οικογενειάρχης ιερέας διώχθηκε, αισθανθήκαμε την ανάγκη να παρακάμψουμε την κύρια θεματολογία μας για προβάλλουμε το θέμα και να συμπορευθούμε μαζί. Και παραμένουμε σε εγρήγορση μέχρι την οριστική δικαίωση.

"Ηχώ", δεν γίναμε κανενός. Δρούμε αυτόνομα, συλλογικά, αμεσοδημοκρατικά. Πρόσφατα, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίσαμε να στηρίζουμε τις αγνές αντιοικουμενιστικές φωνές επιδιώκοντας ανένδοτο αγώνα. Ως πνευματικοί ταγοί αυτού του τόπου έχουμε ευθύνη. Είναι αυτό που γράφουν τα παιδιά στις εκθέσεις τους για την πνευματική ηγεσία του τόπου, από την οποία περιμένουν να πρωτοστατήσει σε κάθε καλό αγώνα. Αυτό διδάσκουμε, αυτό οφείλουμε να κάνουμε και στην πράξη.

Τέλος, η παρούσα ανάρτηση-επιστολή προς τον μητροπολίτη κ.Ιερεμία, μας κοινοποιήθηκε μέσω email -δυστυχώς λόγω εκατοντάδων email που λάβαμε αυτές τις μέρες, καθυστερήσαμε να την δούμε και να την προβάλουμε. Φυσικά είχαμε χρέος να την προβάλουμε, έστω και με καθυστέρηση 2-3 ημερών. Αποτελεί απάντηση στην παραπληροφόρηση για το αν ο π.Παϊσιος συνέχισε να μνημονεύει τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να γράψετε, ελεύθερα μπορείτε να διατυπώσετε την γνώμη σας. Όπως βλέπετε το σχόλιο σας δημοσιεύθηκε. Όποιος έχει την αλήθεια με το μέρος του, δεν φοβάται. Αν νομίζετε ότι την έχετε εσείς, ιδού η ρόδος..

Ανώνυμος είπε...

Εύλογο ερώτημα προκύπτει στους αναγνώστες για τη σκοπιμότητα της αποστολής του σχολίου του 11:00 π.μ. Του κάνει εντύπωση που το ιστολόγιο συμπαρίσταται στο διωγμό του αγωνιστή ιερέα ενώ κάποια άλλα με βαρύγδουπα ονόματα που παραπέμπουν στη ρωμιοσήνη σιώπησαν; Τι τον πείραξε τον κύριο αυτόν αν αναδημοσίευσε το ιστολόγιο ρεπορτάζ και σχόλια από την κατάνυξη; Άλλες φορές αναδημοσιεύει από αλλού αλλά δεν είδαμε καμιά αντίδραση! Μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι ένοχοι τσιγαρίζονται.....

Ανώνυμος είπε...

"Η δύναμη των ιστολογίων είναι η προώθηση-προβολή ενδιαφερουσών αναρτήσεων."

Ενδιαφέρουσα ανάρτηση είναι και η παρακάτω που δημοσίευσε προ ημερών το Ιστολόγιο Ρωμαϊκό Οδοιπορικό . Δεν σας είδα όμως να την αναδημοσιεύεται σε αρθρογραφία σας στο ιστολόγιο .

Ιδού : http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/02/blog-post_32.html#more

Ενδιαφέρον σημείο το παρακάτω :

"Οὔτε πάλι θὰ πρέπη νὰ συγκινῆται κανεὶς καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τοποθετοῦν τὰ Ἐκκλησιαστικὰ θέματα πολὺ καλά, Ὀρθόδοξα, ἐὰν οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι καλὰ τοποθετημένοι στὴν Ἐκκλησία, καὶ τὴν ταράσουν μὲ ἀκρότητες ἢ ἐλαφρότητες."

Το παραπάνω του Αγίου Παϊσίου έπρεπε να σας προβληματίσει ώστε να έχει χώρο αρθρογραφημένης ανάρτησης στο ιστολόγιο σας .

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σου φαίνεται λογικό, να επιλέγεις μία ανάρτηση από ένα από τα δεκάδες ιστολόγια, τις αναρτήσεις των οποίων προβάλλουμε ούτως ή άλλως στην ροή ιστολογίων (στα δεξιά),
για να μας κατηγορείς γιατί δεν την αναρτήσαμε;
Πολύ απλά, γιατί αν αναρτούσαμε κάθε ανάρτηση κάθε ιστολογίου, θα είχαμε γύρω στις 200 αναρτήσεις ημερησίως.
Ποιος θα τις διάβαζε; Αυτός που θα τις διάβαζε θα έκανε άλλη δουλειά; Ή θέλουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπους που η μόνη τους απασχόληση θα είναι να διαβάζουν αναρτήσεις;
Δεν μπορείς λοιπόν να μας εγκαλείς γιατί δεν αναρτήσαμε μία ανάρτηση που είδες κάπου αλλού και αποφάσισες ότι είναι σημαντική. Αυτό στερείται κάθε λογικής.


Επί τοις ουσίας τώρα, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας..
Πρέπει να σας πήρε πολύ χρόνο να βρείτε το συγκεκριμένο κείμενο του π.Παϊσίου. Ψάχνατε να βρείτε να δημοσιεύσετε κάτι να δικαιολογεί τη στάση σας, έ;

Εσείς λοιπόν που είστε "καλά τοποθετημένοι στην εκκλησία", μας εγκαλείτε. Δεν εγκαλείτε τους μητροπολίτες που δωρίζουν το κοράνι. Δεν εγκαλείτε τον Πατριάρχη για την συμπροσευχή με τον Πάπα. Δεν εγκαλείτε τους δίσκους που βγαίνουν μέσα στο ναό. Δεν εγκαλείτε τους μητροπολίτες για τις πολυτελή λιμουζίνες τους και τα μητροπολιτικά τους μέγαρα και τα εξοχικά τους στην Μύκονο.. και τις φωνασκίες τους "Άξιος" στις χειροτονίες καθολικών επισκόπων, και τις κοινές τους επισκέψεις στα ιδρύματα και τις κοινές κοπές βασιλόπιτας μαζί με τους καθολικούς.

Αλλά κυρίως:
ΔΕΝ ασχολείστε με τον άδικο διωγμό ενός οικογενειάρχη ιερέως της Θεσσαλονίκης. Οι εύλογες αντιδράσεις των ενοριτών, είναι "ελαφρότητες" και "ακρότητες". Έπρεπε να τον αφήσουμε να "σφαγιαστεί", όπως "σφαγιάστηκαν" και όλοι οι προηγούμενοι αντι-Οικουμενιστές ιερωμένοι, για να μην είμαστε "ακραίοι". Έπρεπε να είχαν σκύψει το κεφάλι στον "Πάπα" της Ορθοδοξίας.
Αλλά ο καιρός περνάει και φαίνεται να ξεχνάτε. Το 2012, δημοσιεύσατε την απαίτηση του Πατριάρχη από την Εκκλησία της Ελλάδος, να τιμωρηθούν όσοι ιερείς μιλάνε ενάντια στον Οικουμενισμό. Το ξεχάσατε;; ΕΣΕΙΣ το αναρτήσατε:
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/03/blog-post_6144.html

Τώρα που ΒΙΩΝΟΥΜΕ την απαίτηση αυτή, τώρα σιωπάτε, ως Πόντιοι Πιλάτοι.Όταν αποκτήσετε λοιπόν αξιοπρέπεια, και αρχίσετε να δημοσιεύετε και τα σχόλια που δεν σας συμφέρουν, τότε μπορείτε και να μας εγκαλείτε.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί διαχειριστές του Ιστολογίου Παιδαγωγός.

1. Δεν ανήκω στους διαχειριστές του Ιστολογίου Ρωμαϊκό Οδοιπορικό . Οπότε σε λάθος άνθρωπο απευθύνεστε .

2. Επίσης και του Ιστολογίου Κατάνυξη τις αρθρογραφίες βλέπουμε εκ δεξιών της σελίδας σας , προς τι λοιπόν η αναδημοσίευση στο δικό σας Ιστολόγιο ;

3. Δικαιολογήσατε την στάση σας ως προς τις αναρτήσεις του τελευταίου διαστήματος ως προς τον άδικο ή δίκαιο διωγμό ενός ιερέως . Και αναφέρω άδικο ή δίκαιο , διότι κανείς από εμάς δεν γνωρίζει τις εσωτερικές προθέσεις κάποιου ανθρώπου .
Αν ο συγκεκριμένος ιερέας κινείται από κενοδοξία προκειμένου να προβάλει το έργο της δικαιοσύνης προκειμένου να τον επευφημούν οι άνθρωποι , τότε σύμφωνα με τον Όσιο Νήφων αυτή η εκούσια ροπή του προς την κενοδοξία , δεν ελεείται από Τον Κύριο .!
Διότι πολύ απλά δοξάζεται ο ιερέας από τον κόσμο .

Εάν κινείται και αν λαλεί φερόμενος υπό του πνεύματος , τότε θα πρέπει να διακατέχεται και να κινείται με ανεξικακία και διάκριση προς τον επίσκοπο του , και να ζητάει το έλεος του Κυρίου για τον επίσκοπο του όχι μόνο τώρα αλλά από εξαρχής για το κάθε πταίσμα του .
Για την κάθε πτώση του .

Από την εκκλησιαστική ιστορία σας υπενθυμίζω ότι έχουν γίνει και χειρότερα πράγματα , όπως το παπικό αλτάριο που ήθελαν να βάλουν εντός Ορθοδόξου ναού στην Κέρκυρα , με αποτέλεσμα να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να το καταστρέψει .
Με βάση αυτό το παράδειγμα από την εκκλησιαστική μας ιστορία , τα υπόλοιπα είναι κατά κάποιο τρόπο πταίσματα .
Για αυτά τα πταίσματα των επισκόπων που κακοδοξούν , πρέπει να ζητάμε το έλεος Του Κυρίου .!

Η αλήθεια από μόνη της δεν φτάνει , εάν αυτός που την κατέχει κινείται με μνησικακία και κενοδοξία .! Βίος που κινείται με τέτοια χαρακτηριστικά δεν δοξάζει Τον Κύριο , και δεν αντιδοξάζεται από τον Κύριο .!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Δικαιολογήσατε την στάση σας ως προς τις αναρτήσεις του τελευταίου διαστήματος ως προς τον άδικο ή δίκαιο διωγμό ενός ιερέως "

Να δικαιολογήσουμε την στάση μας; Μάλλον πολύ παρέα με αρχιμανδρίτες της μητρόπολης κάνεις. Εμείς τελεσίγραφο από δικηγόρους του μητροπολίτη ακόμη δεν λάβαμε, οπότε δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουμε καμιά στάση μας. Το τελεσίγραφο το έστειλε σε 2 άλλα ιστολόγια (Κατάνυξης και Απολογοητικαα). Αυτοί είχαν την τιμή να γευθούν την επισκοπική μακροθυμία.

"Από την εκκλησιαστική ιστορία σας υπενθυμίζω ότι έχουν γίνει και χειρότερα πράγματα , όπως το παπικό αλτάριο που ήθελαν να βάλουν εντός Ορθοδόξου ναού στην Κέρκυρα , με αποτέλεσμα να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να το καταστρέψει . "
Φαντάζομαι το ίδιο λες και σε μία που θέλει να κάνει έκτρωση. αν θέλει ο θεός, ας στείελι κεραυνό και ας σκοτώσει τον γιατρό, να μην γίνει η έκτρωση.

Με το σκεπτικό σου, ο ιερός Χρυσόστομος πρέπει να είχε πολύ "κενοδοξία", σύμφωνα και με τον " Όσιο Νήφων " όπως γράφεις. Ε λοιπόν τι τις ήθελε τις επιστολές που έγραφε ο ιερός Χρυσόστομος σε όλα τα μήκη και πλάτη, καταγγέλλοντας τις αυθαιρεσίες των διωκτών του;
Γιατί δεν κάθισε ήσυχα στην εξορία να πεθάνει και πάλευε για την εκκλησία του; Γιατί δεν έπεσε κι εκεί κεραυνός να κάψει την Αυτοκράτειρα και τον αντικαταστάτη του;


"Η αλήθεια από μόνη της δεν φτάνει , εάν αυτός που την κατέχει κινείται με μνησικακία και κενοδοξία"
Ως καρδιογνώστης, εσύ ξέρεις από τι κινείται και ο π.Νικόλαος, και ο πατέρας του, επίσης ιερέας, και οι ενορίτες και οι χιλιάδες πιστοί που έχουν συνυπογράψει το κείμενο και έχουν εκφράσει την στήριξή τους. Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους.

Πριν 1 χρόνο, φυτεύθηκε ένας αρχιμανδρίτης στον Προφήτη Ηλία Άνω Πόλης, ως Προϊστάμενος. Ο π.Νικόλαος όχι απλώς τον καλωσόρισε αλλά απαίτησε από όλους να τον τιμούν και να τον αγαπούν. Αργότερα ο νέος αρχιμανδρίτης, είχε μια παράξενη ιδέα: οι ομιλίες του π.Νικολάου να μην γίνονται στην αίθουσα (μιλάμε για μια αίθουσα με τραπέζια μνημοσύνου, μην φαντάζεστε τίποτε buvket καθίσματα), και πάλι υπακοή ο π.Νικόλαος. Άρχισε να κάνει τις ομιλίες του μέσα στον μικρό ναό.
Από φέτος, ήρθε η νέα απαγόρευση (υποτίθεται από τον Προϊστάμενο): να μην μιλάει ούτε μέσα στον ναό. Ο π.Νικόλαος μετακινείται σε ένα ΥΠΟΓΕΙΟ. Κυριολεκτικά υπόγειο. Ο κόσμος κάθεται μέσα στην βροχή, με ομπρέλες για να χωρέσει.
Μετά έρχεται η νέα απαγόρευση: δεν του επιτρέπεται να ιερουργεί μέσα στον ναό, δεν του επιτρέπεται να μοιράζει αντίδωρο, τον στέλνουν τελευταία στιγμή σε άλλον ναό κλπ κλπ κλπ
Τελευταίο καιρό, του απαγόρευσαν να χρησιμοποιεί και το υπόγειο.

Κουτοί δεν είμαστε, τι έλεγε ο π.Νικόλαος τα ακούγαμε. Και αντιλαμβανόμαστε γιατί διώχθηκε, όπως και γιατί διώχθηκαν όλοι οι προηγούμενοι. Αλλά εσύ, ο "πνευματικός" άνθρωπος δεν βλέπεις την αδικία. Προτιμάς να απαιτείς από τον θεό να στείλει κεραυνό όπως έκανε στην Κέρκυρα. Μπορείς να στηρίζεσαι σε αυτό το παράδειγμα για να δικαιολογείς όλες τις δεσποτικές και πατριαρχικές και οικουμενιστικές αυθαιρεσίες. Δικαίωμά σου.
Δικαίωμά μας και χρέος μας ως ελεύθεροι άνθρωποι πάνω απ΄όλα , να κάνουμε το χρέος μας.

Δες και το βίντεο με το μήνυμα του π.Χαραλάμπους (πατρός του π.Νικολάου) προς τον μητροπολίτη:
http://katanixis.blogspot.gr/2015/02/2015.html

διάβασε στην ανάρτηση και τα σχόλια των "φασιστών", των "φαρισαίων", των "φανατικών", των "χρυσαυγιτών", των "οπαδών" του "δαιμονισμένου" π.Νικολάου (όπως τους χαρακτήρισε δημόσια, και μάλιστα μέσα στον ναό μητροπολιτικός αχριμανδρίτης,δες εδώ: http://katanixis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_12.html )

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.