" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Η απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς στην ανάρτηση μας.

Λάβαμε σήμερα επιστολή - απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, σε ανάρτηση μας (που περιέχει αναφορές εις βάρος του). 
Την ανάρτηση μας την είχαμε κοινοποιήσει στην μητρόπολη Πειραιώς,  με την δέσμευση να δημοσιεύσουμε την απάντηση τους, αν θελήσουν να απαντήσουν. 
Για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του τι δημοσιεύσαμε, την ανάρτηση μας μπορείτε να διαβάσετε εδώ,  
Δημοσιεύσαμε άμεσα την απάντηση του μητροπολίτη.
Μία ημέρα μετά (19/12/2015), γράψαμε την απάντηση μας στην επιστολή του, και την αναρτήσαμε εδώ
Ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1420                        ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Δεκεμβρίου 2015


Πρός Τό
Ἱστολόγιον
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ


Ἐλλογιμώτατοι,

Ἀνέγνωσα τό ἐπικριτικό γιά τήν ἐλαχιστότητά μου δημοσίευμά Σας καί ὀφείλω ἀπαντώντας πρός χάρι τῶν ἀναγνωστῶν Σας καί γιά νά μήν εὐτελίζεται τό Ἐπισκοπικό διακόνημα, νά ἀναφέρω μερικά στοιχεῖα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι παρασιωπήσατε ἐξ ἀγνοίας. Ἐδῶ βέβαια ἐγείρεται τό κανονικό θέμα γιά τήν Ἐλλογιμότητά Σας, ὅτι παρεβιάσατε τήν ὑπό τοῦ Κυρίου μας κανονική δικονομία ἐγκλίσεως ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ καί σπεύσατε νά μέ ἐγκαλέσετε ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν χωρίς προηγουμένως νά μοῦ ὑποβάλλετε τό «κατηγορητήριο» Σας διά νά ἀπαντήσω ἐπ’ αὐτοῦ καί τοιουτοτρόπως οἱ ἀναγνῶστες Σας νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψή τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψι καί τήν δική μου θέση.

Ἀγνοήσατε στό ἐπικριτικό Σας ἄρθρο ὅτι ὁμιλήσας κατά τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἐδέχθην καταιγισμόν ὕβρεων καί ἐπικρίσεων ἀπό τόν τότε Κυβερνητικόν Ἐκπρόσωπον ὑπουργόν κ. Πεταλωτήν καί τήν Βουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόραν Μπακογιάννη, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ποινική μου καταδίωξη καθώς καί ἀπό τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ καί τό Εὐρωπαϊκό Ραββινικό Συμβούλιο, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ἀποπομπή μου ἀπό τήν Ἐκκλησίαστική μου θέσι. Μάλιστα ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίμπερμαν ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον ζητῶν τήν ἀπομακρυνσί μου ἐκ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναφέρων ὅτι εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ εἶμαι persona non grata
Persona non grata ὅμως εἶμαι καί εἰς τήν γείτονα Τουρκία ὅπου ἡ Διεύθυνσι Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων μέ χαρακτήρισε ἔτσι ἐπειδή ὁμιλῶ καί γράφω δημόσια ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ ὡς ἀνθρωποπαθοῦς καταστροφικῆς λατρείας ἀσύμβατης μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο μέ προφανῆ κίνδυνο γιά τήν σωματική μου ἀκεραιότητα καί διότι προσέφυγα στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα. Μπορεῖτε νά ἀναγνώσετε στό διαδίκτυο τήν νομική κονιορτοποίησι τῆς ἀπορριπτικῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ τῆς αἰτήσεώς μου πού συνέταξα καί πού οὐδείς τόλμησε νά ἀντικρούσει. 
Θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἡ προσφυγή μου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ κατά τοῦ ψευδεπιγράφου Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Μασωνίας τήν ὁποία δημοσίως ἔχω στηλιτεύσει ὡς παγανιστικό, ἀποκρυφιστικό καί σατανιστικό θρήσκευμα. Ἡ ὑπόθεσι ἐξεδικάσθη ὑπό τοῦ Δ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσι τῆς σχετικῆς Ἀποφάσεως. 
Στήν κρίσι Σας δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν οὔτε οἱ καταμηνύσεις μου ὑπό τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφιλικῶν ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Σιωνιστικοῦ Ἱδρύματος Open Society τοῦ George Soros.

Παρέλκει βέβαια νά καταθέσω στήν ἀγάπη τῶν ἀναγνωστῶν Σας ὅτι οἱ ἐνστάσεις καί αἰτιάσεις πού κατά καιρούς ἀναφέρω γιά ἐκκλησιαστικά θέματα κρίνουν κανονικῶς καί θεολογικῶς θέσεις καί ἀπόψεις καί γνῶμες ἀλλά δέν ἔχω ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν ἁρμοδιότητα νά ἀνάγομαι καί νά αὐτοανακηρύσσομαι σέ δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο γιά νά κρίνω καί νά καταδικάζω συνεπισκόπους μου, ἔργο τό
ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ μόνο μπορεῖ νά ἐπιτελέση. Ἐπί πλέον κανόνες κοινωνικοί ὁρίζουν ὅτι στήν ὀνομαστική ἑορτή δέν ὑπάρχουν προσκλήσεις συνεπῶς ἡ καλή προαίρεση τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τούς ὁδήγησε συλλειτουργούς διά νά τιμηθῆ ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρς Σεραφείμ ἐπίσκοπος Φαναρίου στόν Πειραιᾶ καί καθηκόντως γιά τούς ἴδιους λόγους ἀνταποδίδω τήν ἐπίσκεψι εἰς τά ὀνομαστήριά των. Ποῦ τό μεμπτόν;

Τέλος δέν ἔχω ποτέ συμμετάσχει σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση καί δέν γνωρίζω ὅτι τυγχάνω «ἐκ τῶν ἡγετῶν» τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος ἐπιτελῶν τό καθῆκον μου καί μόνον. Ἄλλωστε ἐκ τῆς διακονίας κάθε Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει κριτικῶς καί μέ ἐκκλησιολογικά κριτήρια τάς σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν ἀλλοπίστων καί αὐτό καλεῖται καθῆκον καί ὄχι ἀντιοικουμενιστικός ἀγών.

Νά γιατί Σᾶς εἶπα ὅτι παραβιάσατε τήν δικονομική τάξι τοῦ Κυρίου καί κατά ταῦτα μέ ἀδικήσατε. Θά ἔπρεπε γονυκλινῶς νά προσεύχεσθε νά ἐπανεύρη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό ὀρθόδοξο κριτήριό του καί ὄχι νά εὔχεσθε τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν «Ρουβίκωνα» τῆς intercommunio μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν.

Εὐχόμενος εἰλικρινῶς ὁ Πανάγιος Θεός νά Σᾶς φωτίσει νά ἐπανεύρετε τήν ὀρθή ἐκκλησιολογική Σας θέση διατελῶ,
  

Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜΗ απάντηση μας στην επιστολή του μητροπολίτη Πειραιώς, εδώ.

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Θά ἔπρεπε γονυκλινῶς νά προσεύχεσθε νά ἐπανεύρη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό ὀρθόδοξο κριτήριό του καί ὄχι νά εὔχεσθε τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν «Ρουβίκωνα» τῆς intercommunio μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν."

Ε;
Εγώ δεν καταλάβα καλά;
α. Και πώς γνωρίζει ο Επίσκοπος κ.Σεραφείμ ότι κλήρος και λαός δεν προσεύχεται για τον Πατριάρχη, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες αντιδράσεις στις οποίες προβαίνει ο καθένας όσον αφορά τα οικουμενιστικά του ατελεύτητα ατοπήματα;

β. Γιατί να μη ζητάμε την διακοπή του μνημοσύνου του, εφόσον εδώ και δεκαετίες δεν μετανοεί και συνεχίζει ακάθεκτος, συμπαρασύροντας στον Οικουμενισμό πολλούς ρασοφόρους (και Επισκόπους), Θεολόγους και λαό;

γ. Δεν έχει υπερβει τον "Ρουβίκωνα" με την αίρεση ο Πατριάρχης για τον Επίσκοπο κ. Σεραφείμ;
Παραθέτω:
Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς: "Intercommunio, δηλαδή η διακοινωνία με τους αιρετικούς εν τοις αγίοις Μυστηρίοις, ιδιαιτέρως εν τη θεία Ευχαριστία, είναι η πλέον αναίσχυντος προδοσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, η προδοσία του Ιούδα". "Ιδιαιτέρως" λέει ο Άγιος αναφερόμενος στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως το ύψιστο. Από κει και πέρα ο Πατριάρχης και πολλοί οικουμενιστές "Ορθόδοξοι" κληρικοί, δεν έχουν υπερβει το intercommunio λαμβάνοντας μέρος σε συλλείτουργα και σε συμπροσευχές;

δ. Ποιοί Άγιοι Πατέρες δεν έκοβαν κοινωνία με κάθε αιρετίζοντα; Περίμεναν πρώτα να γίνει Σύνοδος και να αποδοθει "εκκλησιαστικότητα" στην αίρεση για να την αποκηρύξουν; Ο Παπισμός π.χ. δεν είναι ήδη αποκηρυγμένος ως αίρεση από Οικουμενικές Συνόδους, αλλά παρόλ' αυτά ο Πατριάρχης έχει συμμετάσχει ν φορές ακόμη και σε συλλείτουργα και σε συμπροσευχές με Παπικούς; Δεν είναι αυτό διακοινωνία;
Για να δούμε ενδεικτικώς:
https://el-gr.facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou/posts/398717203487856

https://www.facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou/photos/a.294522213930056.63273.114368451945434/146817722033840/?type=3&theater
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ειμαι του παλαιου ημερολογίου. Στοιχεία παραθέτω)
Για να μη πω ότι το αυτόν (διακοινωνία) έχει γίνει επανηλειμμένα και με βουδιστές, εβραίους, ινδιάνους, ζουλού κ.λ.π. (βλέπε Ασίζη π.χ. όπου συμπροσεύχονταν, έψαλλαν και κήρυτταν όλες οι αιρέσεις μαζί, καθώς και αντάλλαζαν "ευλογίες" κ.λ.π.). Αυτό δεν είναι διακοινωνία; Επομένως;...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

- (α) 15 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. (Μτ. ιη΄)

- (β) Ἐδῶ βέβαια ἐγείρεται τό κανονικό θέμα γιά τήν Ἐλλογιμότητά Σας, ὅτι παρεβιάσατε τήν ὑπό τοῦ Κυρίου μας κανονική δικονομία ἐγκλίσεως ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ καί σπεύσατε νά μέ ἐγκαλέσετε ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν χωρίς προηγουμένως νά μοῦ ὑποβάλλετε τό «κατηγορητήριο» Σας διά νά ἀπαντήσω ἐπ’ αὐτοῦ καί τοιουτοτρόπως οἱ ἀναγνῶστες Σας νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψή τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψι καί τήν δική μου θέση. (Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ)

- (γ) Ο Μητροπολίτης Πειραιώς την αντιδικία που έχει ένας αδελφός μετά τινος άλλου, όπως στο αναφερθέν εδάφιο του Μτ. ιη΄, την ανάγει σε αντιδικία μεταξύ της ελλογιμότητος του opaidagogos.blogspot και της σεβασμιότητος του ιδίου. Και ο μέν paidagogos έχει τον περιορισμένο κύκλο αναγνωστών του, ο δε Μητροπολίτης Πειραιώς έχει τον ευρύτατο κύκλο του ποιμνίου της Μητροπόλεώς του. Κάτι το οποίο δεν έχει ο paidagogos.blogspot. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί διενέξεως μεταξύ δυο αδελφών. Πρόκειται για διένεξη μεταξύ ποιμένος (έστω) και ενός προβάτου, λογικού μεν, ανίσχυρου δε.

Ως προς τα άλλα, φευ, ισχύει εδώ το ρηθέν υπό του Πιλάτου : 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου (Ιν. κζ΄). Η απορία είναι, ποιος στη συνέχεια πλένει τα χέρια του με νερό λέγων "ἀθῷός εἰμι" της αδικίας ταύτης ; Υμείς όψεσθε ή ημείς ; Οι Σεβασμιώτατοι ή μήπως οι Ελλογιμώτατοι ... θα το βρούν μπροστά τους ; (κυπριανός χ)

Ανώνυμος είπε...

Καλά, διάβασε ο μητροπολίτης Πειραιώς τι του καταλογίζετε; Αντί να απαντήσει στις κατηγορίες αραδιάζει ένα σωρό από το έργο του.
Εσείς δεν τον μεμφθήκατε για τις θέσεις του για τους ομοφυλόφιλους ούτε για τις θέσεις του για τα τζαμιά και τις ισλαμικές σπουδές. Εσείς γράψατε για τις σχέσεις του με τον Μαρινάκη (ούτε λέξη δεν ανέφερε)
και με γνωστούς ιεράρχες που σχετίζονται με τον οικουμενισμό.
Και τι σας απάντησε;
Ότι πήγαν να προσευχηθούν για τον Άγιο Σεραφείμ! Έτσι βρέθηκαν εκεί! Μα να τους διώξει;! Ξαφνικά πήγαν. Suprise!
Και αυτός πως βρέθηκε στις δικές τους ονομαστικές εορτές; Κι αυτός για να τιμήσει τους αγίους πήγε;
Τέτοιες δικαιολογίες δεν πείθουν ούτε γιαγιάδες.
Αρνιέται ότι ανήκει στην ηγεσία του αντιοικουμενιστικού αγώνος.
Ε τότε να μην παρεξηγηθεί αν ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στις επιλογές του.

Να σχολιάσω και την προτροπή του να περιοριζόμαστε να προσευχόμαστε για τον Πατριάρχη; Αυτή την στάση εισηγείται η εκκλησία; Προσευχή για να μετανοήσουν οι αιρετικοί; Όχι βέβαια. Η εκκλησία λέει ανάθεμα στους αιρετικούς. Μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας. Δεν έγιναν αυτές οι νουθεσίες στον Πατριάρχη;

Δεν τον ρωτήσατε λέει πριν το δημοσιεύσετε. Τι να ρωτήσετε; αν οι φωτογραφίες του romfea είναι γνήσιες; Λέτε να ήταν μοντάζ!

Εκπαιδευτικός

δάσκαλος είπε...

Και το πιο αστείο: "δέν ἔχω ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν ἁρμοδιότητα νά ἀνάγομαι καί νά αὐτοανακηρύσσομαι σέ δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο γιά νά κρίνω καί νά καταδικάζω συνεπισκόπους μου". Σε δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο δεν αυτοανακηρύσσεται, σε Οικουμενική Σύνοδο όμως, προσθέτοντας αναθέματα κατά του Οικουμενισμού στο Συνοδικό, αυτοανακηρύχθηκε! Μήπως διά το θεαθήναι τοις ανθρώποις με σκοπό την παραμονή τους στο μαντρί όλες αυτές οι κορώνες και τα μεγάλα λόγια;

Ανώνυμος είπε...

Πραγματι, ο Μητροπολιτης Πειραιως ουτε καν μπηκε στον κοπο να απαντησει στα οσα εγραφε το αρθρο αλλα και στις αποριες αναγνωστων για τις «αμαρτωλες» σχεσεις του με περιεργα προσωπα, για τις συχνες ανακολουθιες λογων και εργων κλπ. Οπως εγραψε και ο απο πανω σχολιαστης, κανεις δεν κατηγορησε τον συγκεκριμενο Επισκοπο για τη σταση του απεναντι στο Ισλαμ ή στον σιωνισμο. Ομως, υπαρχουν πολλα πραγματα για τα οποια ο Μητροπολιτης θα πρεπει να εχει καθαρη θεση, αν δεν θελει να παρεξηγειται. Αναφερω ενα μονο: Προσφατα δηλωσε πως δεν θελει καμια σχεση με οσα πολιτικα προσωπα της περιφερειας του (Πειραιας) ψηφισουν το επαισχυντο νομοσχεδιο περι «συμφωνου συμβιωσης ομοφυλοφιλων». Δηλαδη αυτο σημαινει πως θα σταματησετε να δεχεστε π.χ Πειραιωτες υπουργους και βουλευτες διαφορων κομματων που υποστηριζουν τον ανομο νομο; Μακαρι! Να το δουμε και να μην το πιστεψουμε...

Ανώνυμος είπε...

Ας καταλάβουν επιτέλους οι Ποιμένες, ότι πρέπει να γίνει κάτι συντεταγμένα απο όλους εμάς που είμαστε κατά του Οικουμενισμού του Αντιχρίστου κι ας σταματήσουν να κοιμίζουν τον κόσμο. Συγχαίρουμε όσους έκαναν γνήσιο αντιαιρετικό και αντιοικουμενιστικό αγώνα μέχρι τώρα, αλλά δεν φτάνει αυτό τώρα πια.
Κατ' εμένα, ο Επίσκοπος Πειραιώς δικαιολοείται ανεπαρκώς για τις "εορταστικές" σχέσεις με τους συγκεκριμένους Οικουμενιστές που συνεόρτασε. Κάλλιστα μπορούσε να τους αποφύγει, δεν ανήκουν στην Μητρόπολή του.
Επίσης και οι τιμητικές πλακέτες...ούτε αυτές μπορούσε να τις αποφύγει;
Νά' χαμε νά λέγαμε...

Ανώνυμος είπε...

"Προσφατα δηλωσε πως δεν θελει καμια σχεση με οσα πολιτικα προσωπα της περιφερειας του (Πειραιας) ψηφισουν το επαισχυντο νομοσχεδιο περι «συμφωνου συμβιωσης ομοφυλοφιλων».

Eκτός απ' αυτό Ανώνυμε 2:46,
δεν πρέπει να μη θέλει καμία σχέση και με όσους πολιτικούς περνάνε την ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ; Γιατί θέλει να έχει σχέση με αυτούς; ...

Με τους ρασοφόρους που έχουν σχέση με τον Οικουμενισμό, δεν μπορεί να κόψει κοινωνία και σχέση; ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΩΤΙΣΤΑ κι έπειτα πολίτης! Μήπως μπερδεύτηκαν οι ρόλοι και οι προτεραιότητες;

Όπως έχουν ήδη να ξυλοκοπούν και να παίρνουν με τις πέτρες οι πολίτες τους προδότες πολιτικούς, και πού' σαι ακόμα...
φοβάμαι πως σε λίγο αυτό θα γίνει με τα πρόβατα και τους ποιμένες.
Ας καταλάβουν οι Πατέρες, ότι τέρμα η ανοχή!!! Θα έλθουν αντιμέτωποι με τα πεπραγμένα τους.

Ανώνυμος είπε...

Θά έλεγα ότι εμείς οι κοσμικοί οι ορθόδοξοι ογδοήτες, έχουμε τον πόλεμο από ένα δύο δαιμόνια, ενώ οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς που αγωνίζονται εστω στοιχειωδώς, από φάλαγγες αυτών.
Άρα, ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, το πώς σκέφτονται καί αντιδρούν.
Η επόμενη σκέψη έρχεται να σκεπάσει την προηγούμενη. Στα σχόλια των αναγνωστών δεν διακρίνω την εν Χριστώ αγάπη, που είναι η πάσχουσα αγάπη προς τον πλησίον. Εάν ειμασταν εν την αληθινή αγάπη, θα ειχαμε ερωτήματα και αποκρίματα με πόνο, με αγωνία, με αληθινό ενδιαφέρον και αληθής ενσυναισθηση. Δυστυχώς στα σχόλια, άλλα στοιχεία διακρίνω. Τα στοιχεία που διακρίνω καί λαμβάνω, με απογοητεύουν καί με θλίβουν. Λυπάμαι πού μερικοί θα νομίζουμε ότι έτσι κάνουμε ομολογιακό αγώνα. Απουσία λιγοστής αγάπης, όλα είναι ακαιρα καί ζημιογόνα. Είναι εγωιστικές τάσεις προς δική μας αυτοπροβολή και ανάδειξη. Δηλώνει ότι βρισκόμαστε στη γυάλα μας, αδιαφορώντας το μέγεθος και την κόλαση των δοκιμασιών των άλλων. Δεν σκεφτόμαστε ότι τα μονοπάτια του Θεού καί το timing, είναι διαφορετικά για τον καθένα. Δεν δίνουμε χώρο, καί χρόνο γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την διαφορετικότητα καί τις αδυναμίες μας. Έτσι γινόμαστε δικαστές καί κριτέ,ς ενώ είμαστε συγκατάδικοι χωρίς ουδεμία αξίωση.
Λυπάμαι αλλά χάνουμε το παιχνίδι καί τούς αδελφούς. Έτσι βασιλεύει η ειρωνεία, η έκθεση, η διαίρεση, το σκάνδαλο, η κατάκριση. Ας ξεκινήσουμε τον αγώνα προς την αγάπη. Ομολογία χωρίς αγάπη είναι στείρα.

Χριστιανός ελάχιστος.

Ανώνυμος είπε...


1.Θλίβεσθε από την έλλειψη αγάπης σχολιαστων, αλλά δεν θλίβεσθε για την οικουμενιστική κατάπτωση ημών των πιστων και κυρίως του Πατριαρχών, πολλών Επισκόπων και Θεολόγων.
Η έλλειψη αγάπης στις εντολές του Χριστου και στους Ιερούς Κανόνες πρέπει να μας καίει. Διότι αν αυτή πάσχει, περί ποίας αγάπης των αδελφών ομιλούμε;

2. Πού βλέπετε την αυτοπροβολή σε σχόλια ΑΝΩΝΥΜΩΝ; Εμείς οι ανώνυμοι σχολιαστές, ούτε αξιώματα έχουμε, οὔτε προβάλλουμε το όνομά μας για να ομιλείτε περί αυτοπροβολής.

3. Τον ομολογιακό αγώνα του καθενός πώς τον ξέρετε; Τον προβάλλαμε; Κι αν ακόμη κανέναν αγώνα δεν έχουμε ως πιστοί (άθλιοι πιστοί, οι χειρότεροι), απαγορεύεται να ρωτάμε για τα ζωτικά θέματα πίστεως και να εκφράζουμε θέση;

4. Ο αγώνας προς την αγάπη που επικαλείσθε, είναι ένα αόριστο ευφυολόγημα που δεν απαντά στα τεκταινόμενα και δεν δίνει λύση. Τα δημόσια έργα και λεγόμενα, δημόσια και ελέγχονται. Αόριστες αγαπολογίες που αφήνουν τα ζωτικά δογματικά ζητήματα να αιωρούνται ανενόχλητα, προσωπικά δεν μας καλύπτουν. Έτσι "αγαπιούνται" στον Οικουμενισμό όλοι οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι. Χαϊδεύει ο ένας την κακοδοξία του άλλου και στο τέλος όλοι αυτοί θα αγαπήσουν και τον αντίχριστο.
Τον αγαπάμε τον Επίσκοπο Πειραιώς, γι' αυτό και μας καίει αν κάτι δεν γίνεται σωστά και μας ξενίζει. Ειδάλλως, θα αδιαφορούσαμε παντελώς.

Ανώνυμος είπε...

Καταρχήν σε ευχαριστώ γιά τον κόπο σου να απαντήσεις. Λέω τους λογισμούς μου κατά των ανωτέρω παραγράφων αντίστοιχα.
1. Το εάν θλίβομαι ή όχι γιά την Οικουμενιστική κατάπτωση ή όχι δεν το ξέρεις και δεν χρειάζεται να το ξέρεις εσύ. Αρκεί σε εμένα καί ας γνωρίζει ο Θεός. Τα υπόλοιπα είναι της αυτοπροβολής. Συμφωνούμε στο ότι η έλλειψη της μίας αυτής Ευαγγελικής αγάπης, προς αδελφούς και Άγια Δόγματα πρέπει να μας καίει, στα λόγια μου έρχεσαι. Όμως όταν υπάρχει ειρωνεία στα σχόλια να είσαι σίγουρος πως άλλα είναι τα ελατήρια της σκοπιμότητας.

2. Αυτοπροβολή σε ανώνυμα σχόλια υπάρχει από το μέσα μας για το μέσα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να προβληθείς ονομαστικά σε αδελφό, αλλά προβάλλεσαι καί αυτοικανοποιεισαι μέσα από την δική σου τέρψη, την τέρψη του εγωισμού μας γιά το εγώ μας.

3. Τον ομολογιακό αγώνα τού καθενός μας δεν τον ξέρω, φυσικά, αλλά τον υποψιάζομαι μέσα από αυτά που γράφει ο καθένας μας. Εάν δεν ισχύει για εσένα, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει γιά άλλους σαν εσένα και εμένα. Πάντως δεν το αναιρείς γιά τον εαυτόν σου. Επιπλέον, φυσικά πρέπει να ρωτάμε καί να εκφράζουμε άποψη, όμως στο πνεύμα της έκφρασης διαφέρουμε, εννοώντας αυτά που γράφω στο παραπάνω σχόλιο. Δεν γράφω να μην εκφραζόμαστε, όμως πρέπει εν αληθινή αγάπη να εκφραζόμαστε.

4. Ο αγώνας για την αγάπη φίλε δεν είναι καθόλου ένα αόριστο ευφυολόγημα. Είναι όλο το μέσα μας πού ανάλογα τι θα πούμε καί πώς θα το πούμε "προδίδει", το μέσα μας. Από το περίσσευμα της καρδιάς μας λαλούμε, καί ότι έχουμε μέσα μας βγαίνει προς τα έξω μας ολοζώντανο. Καί για να γίνω ποιό συγκεκριμμένος στο τι εννοώ, θα σου θυμίσω τις επιστολές πόνου που απέστειλε ο Άγιος Ομολογητής Φιλάρετος, των Ρώσων της υπερορίου Εκκλησίας της διασποράς προς τους Οικουμενιστές "Επισκόπους". Άρα λοιπόν αυτά που γράφω και εννοώ δεν έχουν καμμία σχέση με τα αγαπολογήματα των Οικουμενιστών πού αναφέρεις.

Εν κατακλείδι, αγαπητέ φίλε που γράφεις και με ύφος, θα έλεγα ότι πρώτα πρέπει να ομορφύνουμε το μέσα μας, να γίνουμε Της Χάριτος καθαρά σκεύη εν τη αγάπη, δρόμος μακρύς καί ατελείωτος, όμως φέρνει καρπούς εν Χριστώ, καί ο ήλιος αυτός που ανατέλλει μέσα μας ζεσταίνει και φωτιζει τούς γύρω μας. Έτσι με ένα γλυκό λόγο γεμάτο πόνο και αγάπη μπορεί να ζεστάνουμε καρδιές Αρχιερέων, Χάριτι Θεού, και να έρθει το ποθούμενο πού δεν είναι άλλο από επιστροφή Πιστών στην Αγία Εκκλησία. Τέλος εάν όντως αγαπάς την Αγία Εκκλησία καί την ψυχή σου, κόψε το μνημόσυνο προς τον Πειραιώς Σεραφείμ, καί εσύ καί όσοι άλλοι διαμαρτυρονται, μην περιμένεις από εκείνον, καί στείλτε επιστολή καί πείτε, δεν είναι συμβατά Οικουμενισμός καί Αγία Εκκλησία, σας περιμένουμε με πολύ αγάπη έξω από τον Οικουμενισμό. Κάπως έτσι θα προβληματιστεί, καί αυτός καί οι υπόλοιποι πού περιμένουν τον Πειραιώς να κάνει το πρώτο βήμα.


Εν αγάπη ο λόγος μου,
Χριστιανός ο ελάχιστος.

Ανώνυμος είπε...

Ἔχετε τόσο γλυκό λόγο που χωρίς να απευθυνθώ σε εσάς με κατακρίνετε απ' το πουθενά για αυτοπροβολή και μαντεύετε τι έχω μέσα μου. Κοιτάξτε το δικό σας μέσα. Εμείς ασχολούμαστε με τα έξωθεν δημόσια έργα που προσβάλλουν τα ζητήματα πίστεως, για τα οποία έχει λόγο κάθε πιστός.
Δεν έχουμε καμμία δουλειά να κρίνουμε τα έσω των άλλων, ὄπως εσείς και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, όπως εσείς εμένα.
Τόση αγἀπη μου βγάλατε.

Όχι κύριε, δημόσια θα λέμε αυτά που αφορουν την κοινή Πίστη όλων, διότι αυτό μπορεί να προβληματίσει. Το να σιωπούμε εν καιρῳ κινδύνου, είναι ένοχο και πολύ βολικό για όσους μας θέλουν με φίμωτρο στο στόμα.
Εξάλλου, δεν γνωρίζετε τι ενέργειες έχει κάνει ο καθένας εν κρυπτῳ πριν προβεί σε δημόσια αντίδραση.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.