" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Φιλοδοξίαι (μητροπολιτών) καὶ ποιµαντικὸν ἔργον. Το σχόλιο μας.

Φιλοδοξίαι καὶ ποιµαντικὸν ἔργον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση


ΕΙΝΑΙ συχνό τό φαινόµενο νέοι µητροπολίτες νά δραστηριοποιοῦνται σέ διάφορους τοµεῖς τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἔχουν ἐπιτυχίες, οἱ ὁποῖες συνήθως καταγράφονται στά ἔντυπα πού οἱ ἴδιοι κυκλοφοροῦν, ἤ βάζουν ἄλλους νά τίς προβάλουν σέ πολυτελεῖς καί ἐντυπωσιακούς τόµους.

Στή συνέχεια αὐτή ἡ καταγραφή εἶναι τό ἐπιχείρηµά τους, γιά νά πείθουν τόν ἀνυποψίαστο λαό πώς τάχα ὅ,τι κάνουν εἶναι ὀρθό καί δέν ἐπιδέχεται ἀµφισβήτηση. Ὅµως τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. ∆ιαφεύγει στούς ἴδιους, ἤ καλύτερα τό κρύβουν ἐπιµελῶς, ὅτι ὅλα αὐτά ὑπηρετοῦν τό φοβερό πάθος τῆς φιλοδοξίας, τό ὁποῖο, ὅπως εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ποτέ δέν ἱκανοποιεῖται. Ὅ,τι κάνουν εἶναι γιά τό «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» καί ὄχι ἀπό ἱερό ζῆλο.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ζοῦν, γιά νά προβάλλονται. ∆ραστηριοποιοῦνται γιά τήν κατάκτηση περισσότερης δόξας, γιά τήν ἄνοδό τους σέ ὑψηλότερες θέσεις, γιά τή µετάθεσή τους σέ πλουσιότερες µητροπόλεις, γιά τήν ἄνοδό τους ἀκόµη καί στόν ἀρχιεσκοπικό θρόνο. Τό πάθος τῆς φιλοδοξίας εἶναι ὁ βασικός λόγος πού θέλουν τή δηµόσια προβολή µέ δηλώσεις, µή θρησκευτικοῦ περιεχοµένου, µέ συνεντεύξεις γιά πολιτικά θέµατα, µέ σχολιασµούς τῆς ἐπικαιρότητας καί γενικά µέ τήν ἐµφάνισή τους στά µέσα ἐνηµέρωσης. Πιστεύουν ὅτι εἶναι ἄνθρωποι µέ εὐρύτητα πνεύµατος καί µποροῦν νά προσφέρουν πολλά στήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα γενικότερα!


Οἱ δηµοσιογράφοι, πού ἀγνοοῦν συνήθως βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς µας, θεωροῦν αὐτούς τούς µητροπολίτες, ἀνθρώπους πού µποροῦν νά ἐπηρεάσουν τό λαό καί νά τόν ξεσηκώσουν ἐναντίον διαφόρων κοµµάτων καί κυβερνήσεων, γι᾿ αὐτό καί τούς πλησιάζουν καί τούς ρωτοῦν γιά τετριµµένα καί γνωστά θέµατα, κι ἐκεῖνοι ἀπαντοῦν ὄχι ὡς κληρικοί ἀλλά ὡς πολιτικοί.


Οἱ φιλόδοξοι µητροπολίτες στήν πραγµατικότητα δέν ἔχουν ποιµαντικό ἔργο. Ἄλλοι κληρικοί ἐργάζονται γιά λογαριασµό τους. Ἐκεῖνοι ἁπλῶς δίνουν τήν εὐλογία τους, χωρίς νά ἀναµειγνύονται σέ τίποτα καί χωρίς νά ἀναλαµβάνουν εὐθύνες. ∆έν ἐγκαταλείπουν τήν ἀνάπαυση τοῦ θρόνου. ∆έν κοπιάζουν σωµατικά καί δέν ἔχουν προθυµία οὔτε νά ἐπιβλέψουν. Ἐµφανίζονται µόνο στά τακτά χρονικά διαστήµατα, γιά νά δρέψουν ξένες δάφνες. Καί πάντα ὑπάρχουν ἱερεῖς πού ὑπηρετοῦν πιστά τό πάθος τῆς φιλοδοξίας τῶν µητροπολιτῶν τους καί αὐτοί πρός ἴδιον ὄφελος.


Ἔτσι κυλάει ὁ χρόνος καί χάνεται κάθε ἐλπίδα γιά κάτι καλύτερο. Κι ἐκεῖ πού κάποιος περιµένει ὅτι κάτι θά ἀλλάξει µέ τούς διαδόχους τους, ἀπογοητεύεται, γιατί εἶναι καί αὐτοί τῆς ἴδιας νοοτροπίας καί στό ἴδιο πάθος αἰχµάλωτοι. ∆υστυχῶς, εἶναι λίγοι οἱ ταπεινοί µητροπολίτες, πού ἐργάζονται χωρίς νά ἐπιδιώκουν τήν προβολή τους. Αὐτοί εἶναι οἱ ἀληθινοί ποιµένες, τούς ὁποίους εὔκολα καταλαβαίνει ὁ λαός καί ἐµπιστεύεται. Αὐτοί εἶναι οἱ πραγµατικοί πνευµατικοί πατέρες, πού µέ σταθερότητα ὁδηγοῦν τούς πιστούς στό δρόµο τῆς σωτηρίας.
Ορθόδοξος Τύπος, 09/10/2015


το Σχόλιο μας:Δυστυχώς εκτός από τους μητροπολίτες, αφορά και ηγουμένους και μοναχούς που ασχολούνται και παρεμβαίνουν επί παντός επιστητού (παραδόξως "αφωνία" εμφανίζουν μόνον για ζητήματα Οικουμενισμού)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.