" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Νέες ανακοινώσεις στήριξης στο αυριανό Συλλαλητήριο στην Αθήνα (Ενωμένη Ρωμιοσύνη, μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος)

Πριν λίγες μέρες βγήκε σχετική ανακοίνωση της Εστίας Πατερικών Μελετών, όπως γράψαμε εδώ
Αναρτούμε σήμερα δύο ακόμη καλέσματα, του μητροπολίτου Καλαβρύτων Αμβροσίου και της Ενωμένης Ρωμιοσύνης:Δελτιο τύπου και ενημερώσεωςτης Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
- ΠΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 και περί περί ώραν 3.00’ μ.μ. στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματο-ποιείται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της εφαρ-μογής της λεγομένης ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, δηλ. κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος των Ελλήνων Πολιτών. Η κάρτα του Πολίτη είναι ο πρόδρομος της εφαρμογής αυτού, που ονομάζεται «ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ».
Σας παρακαλώ και σας ικετεύω, όσοι μπορείτε, Κληρικοί και Λαϊκοί, να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. Διατίθεται Λεωφορείο για την μεταφορά των επιθυμούντων.

Για λεπτομέρειες απευθυνθῆτε στα τηλέφωνα:
1. 26910 21776,
2. 6945 46 17 25
3. Υπεύθυνος κ. Νικ. Τσάτσαρης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ἀνακοίνωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης

Σύμφωνα μὲ κυβερνητικὲς ἐξαγγελίες καὶ διαρροὲς σὲ δημοσιογραφικὰ μέσα, ἐντός τοῦ 2016 πρόκειται νὰ ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους μὲ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς μέσῳ καρτῶν. Ἐπίσης θὰ κληθοῦμε ὅλοι μας νὰ ἀλλάξουμε τὶς ταυτότητές μας μὲ μία κάρτα γνωστὴ ὡς Κάρτα τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ περιέχει ἠλεκτρονικὸ πλινθίο (chip) καὶ στὴν ὁποία θὰ ἐνσωματωθοῦν διάφορες πληροφορίες καὶ ἀριθμοὶ συναλλαγῆς μὲ τὶς Κρατικὲς Ὑπηρεσίες, ὅπως ὁ ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμὸς Ταυτότητος κ.ἂ. 


Ὑπάρχει μάλιστα τεχνολογικὰ ἡ δυνατότητα αὐτὲς οἱ κάρτες νὰ ἑνοποιηθοῦν σὲ μία κάρτα, ποὺ θὰ εἶναι ταυτόχρονα ἡ ταυτότητά μας, τὸ πορτοφόλι μας ἀλλὰ καὶ τὸ βιβλιάριο ὑγείας καὶ τὸ δίπλωμα ὁδήγησης. Οἱ εἰδικότερες τεχνικὲς πληροφορίες γιὰ αὐτὲς τὶς κάρτες εἶναι συγκεχυμένες. Μὲ βάση ὅμως τὰ ὅσα ἔχουν ἤδη ψηφισθεῖ καὶ ἰσχύουν, μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν ἐξαγγελιῶν θὰ ὁλοκληρώσει ἕνα κλειστὸ «σύστημα» ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ἠλεκτρονικῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, στὸ ὁποῖο ὅλες οἱ κοινωνικὲς παροχὲς καὶ τὰ δικαιώματά μας θὰ παρέχονται καὶ θὰ ἀσκοῦνται μόνο ἠλεκτρονικὰ καὶ μόνο ἀπὸ ὅσους θὰ ἔχουν παραλάβει τὴν ἀντίστοιχη κάρτα. Ὅποιος δὲν παραλάβει αὐτὴν τὴν κάρτα θὰ τίθεται αὐτομάτως ἐκτὸς «συστήματος» καὶ ταυτόχρονα θὰ στερεῖται τὴ δυνατότητα νὰ ἐργαστεῖ, νὰ δικαιωθεῖ, νὰ ἀσφαλιστεῖ, νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει ὁτιδήποτε, μὲ ἄλλα λόγια θὰ ὁδηγεῖται στὸν ἀφανισμό(1).

Καὶ μόνο τὰ ἀνωτέρω ἀρκοῦν γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς ὅτι μέσα στὸ 2016 ἐπίκειται ἡ ἐπιβολὴ ἑνὸς συστήματος τυραννικοῦ καὶ ἀνελεύθερου, ποὺ ὅμοιού του ὁ πολύπαθος τόπος μας δὲν γνώρισε ποτέ.


Ὁ λαός μας γιὰ αὐτὸ τὸ «σύστημα» ἔχει προειδοποιηθεῖ ἀπὸ παλιά. Μιλᾶ γιὰ αὐτὸ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιό μας στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης(2), μίλησαν γιὰ αὐτὸ Ἅγιοι τῆς Πίστεώς μας, ὅπως ὁ ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὃσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης . Ὁ τελευταῖος μάλιστα μᾶς ἄφησε χειρόγραφο κείμενό του ἀπὸ τὸ 1987 μὲ τὸν τίτλο «Τὰ σημεῖα τῶν Καιρῶν» ὅπου μὲ ξεκάθαρο τρόπο περιγράφει τὰ ὅσα σήμερα ἐφαρμόζονται ἀλλὰ καὶ πρόκειται νὰ
ἐφαρμοσθοῦν σχετικὰ μὲ τὴν ἀχρήματη κοινωνία καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Οἱ προειδοποιήσεις αὐτὲς εἶναι σαφεῖς, ἐπαληθεύονται καὶ μᾶς τονίζουν ὅτι ἡ κατάληξή τους δὲν εἶναι ἁπλὰ τυραννία καὶ σκλαβιά. Θὰ εἶναι τὸ «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τελικὰ ἡ ἀπώλεια τοῦ πολυτιμότερου ποὺ ἔχει ὁ καθένας μας, τῆς ἴδιας μας τῆς ψυχῆς.


Γιὰ ὅσους διαβάζουν αὐτὲς τὶς γραμμὲς καὶ σπεύσουν νὰ μᾶς χαρακτηρίσουν ὡς ὑπερβολικοὺς νὰ σᾶς ἐπισημάνουμε ὅτι μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων καναλιοῦ πανελλαδικῆς ἐμβέλειας, τὸ STAR, προβλήθηκε ἕνα νέο «σύστημα» γιὰ νὰ μὴ χάνει κανεὶς τὰ χρήματά του, τὴν ταυτότητά του καὶ τὰ κλειδιά του, ἡ ἐμφύτευση στὸ χέρι του ἑνὸς πλινθίου (chip) ἴδιας τεχνολογίας μὲ αὐτῆς τῶν καρτῶν ποὺ προαναφέραμε. Ἤδη λοιπὸν προετοιμάζεται ἡ κοινὴ γνώμη γιὰ νὰ δεχθεῖ μετὰ «τὴ μία κάρτα» καὶ τὸ «σφράγισμα», ὅπως οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς ἔχουν προείπει.


Δὲν ξέρουμε πότε θὰ ἐπαληθευθοῦν τὰ ὅσα ἡ Ἀποκάλυψη μᾶς ἀναφέρει. Ἔχουμε ὅμως ὅλοι μας νοῦ καὶ ξέρουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ δὲν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἐξαγγελθεῖσα Ἀχρήματη Κοινωνία καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θὰ μᾶς ὁδηγήσουν ἀργὰ ἡ γρήγορα, μετὰ βεβαιότητας στὴν ὑποδούλωσή μας καὶ στὴν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς σοβαρότητας τῶν συνεπειῶν τῶν ὅσων σᾶς λέμε, σᾶς δηλώνουμε ὅτι ἀρνούμαστε νὰ συναινέσουμε στὴν Ἀχρήματη Κοινωνία καὶ στὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καὶ σᾶς καλοῦμε νὰ πράξετε τὸ ἴδιο.


Θὰ σπεύσουν ἐνδεχομένως κάποιοι νὰ μᾶς ἀποκαλέσουν φανατικοὺς ἢ – ὅπως εἶναι τῆς μόδας- φονταμενταλιστές. Τὰ πράγματα ὅμως εἶναι πολὺ ἁπλὰ καὶ ἀφοροῦν τὸν ρόλο ποὺ ἀφήνουμε νὰ ἔχει στὴ ζωή μας ἡ Πίστη μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀσπαζόμαστε καὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ ἀγνοοῦμε τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης ποὺ περιέχεται στο Ἱερὸ Εὐαγγέλιο . Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὐλαβούμαστε καὶ νὰ τιμοῦμε τὸν ὃσιο Παΐσιο καὶ νὰ ἀπορρίπτουμε τὸ χειρόγραφο κείμενό του γιὰ τὶς ταυτότητες καὶ γιὰ ὅσα ἄλλα μὲ αὐτὸ μᾶς προειδοποιεῖ. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφασή μας δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ζηλωτισμοῦ ἀλλὰ στοιχειώδους ὁμολογίας πίστεως. Εἶναι ἀποτέλεσμα λογικῆς διεργασίας, σύμφωνης μὲ τὸ πραγματικό μας συμφέρον, καὶ ἐπιπρόσθετα ἀποτελεῖ συνταγματικὸ καὶ πατριωτικό μας καθῆκον. Πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο ἐὰν δὲν ὁρίζει τὸ πορτοφόλι του καὶ τὸ ταμεῖο του, ἐὰν ἀποθέτει τὴ δυνατότητα τῆς ἴδιας του τῆς ἐπιβίωσης στὶς ὀρέξεις κυβερνώντων ποὺ συχνὰ ἀθετοῦν τὸν λόγο τους καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ ξένους παράγοντες; «Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια» ἔχει πεῖ εὔστοχα ὁ Βενιαμὶν Φραγκλίνος καὶ ἐξίσου εὔστοχα κάποιος ἄλλος(3) ἔχει παρατηρήσει ὅτι «Κάθε ἔθνος, ποὺ θεωρεῖ πιὸ σημαντικὲς τὴν εὐκολία καὶ τὴν ἄνεση ἀπὸ τὴν ἐλευθερία του, θὰ χάσει σύντομα τὴν ἐλευθερία του. Καὶ ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι σύντομα θὰ χάσει ἐπίσης καὶ τὶς εὐκολίες καὶ τὶς ἀνέσεις του.» Δὲν μπορεῖ νὰ ὑποδουλώνουμε τὴν ψυχή μας μὲ ἀποφάσεις καὶ νόμους ποὺ εἶναι ἀπόρροια ἐκβιαστικῶν διλλημάτων καὶ φόβων γιὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα, ἐξόδου ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ κάθε ἄλλης σοβαρῆς ἢ ἀστείας ἀπειλῆς. Ὁ κίνδυνος ὅμως εἶναι κατ’ ἐπέκταση πολὺ σοβαρὸς καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα μας, ἀφοῦ, ἐὰν ὑλοποιηθοῦν οἱ σχεδιασμοὶ ποὺ προαναφέραμε, αὐτὴ κινδυνεύει νὰ παραδοθεῖ σὲ ἀνείπωτα δεινά.


Ὅ,τι προέρχεται ἀπὸ ταραχή, μίσος καὶ ἔχθρα εἶναι ἀπὸ τὸν Διάβολο καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ δεχθοῦμε, ἐνῷ ὅ,τι προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Εἰρήνη εἶναι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.
Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καὶ τῆς συμμετοχῆς στὴν Ἀχρήματη Κοινωνία εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὂρους ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση εἶναι μία προσωπικὴ ἀπόφαση γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς. Γιατί ἀσχέτως τοῦ τί θὰ ποῦν οἱ γύρω μας, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, εἶναι μία ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἴδια μας τὴν ψυχή. Ξέρουμε καλὰ σὲ τί μέρες ζοῦμε. Γύρω μας μαίνεται ἡ καταιγίδα ἡ δαιμονικὴ, ὅπως ἔλεγε ὁ ὃσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ὅμως ἐπίσης ξέρουμε ὅτι «Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ Ἐλευθερία» καὶ ἀρκεῖ μία ἀνάσα ἀπὸ τὴν Παναγιά μας γιὰ νὰ διαλυθοῦν τὰ νέφη καὶ μία ἀκτίνα Θεϊκὴ γιὰ νὰ γεμίσουν ὅλα Φῶς καὶ Εἰρήνη. Ὁ κάθε ἕνας μας ξεχωριστά, ἐγώ, ἐσύ, ὅλοι μας ἂς κάνουμε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ ψυχή μας καὶ ἂς ποῦμε θαρρετὰ «Ὄχι» στὴν Ἀχρήματη Κοινωνία καὶ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Καὶ εἴμαστε πολλοὶ ποὺ λέμε «Ὄχι». Καὶ ἔχουμε τὸν Θεὸ καὶ τὸ Δίκαιο μὲ τὸ μέρος μας, ἑνωμένοι καὶ ἀλληλοϋποστηριζόμενοι.
Γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ φροντίσει ὁ Θεός.


Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη σᾶς καλεῖ νὰ συμμετάσχετε στὶς 7 Φεβρουαρίου 2016 καὶ ὥρα 3μ.μ. στὰ Προπύλαια στὴ μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία ποὺ ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καὶ σωματεῖα, γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους:

1) στὴ νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ποὺ ὕπουλα καὶ ἐκβιαστικὰ
θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στὸ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στὴν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στὴ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στὴν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καὶ τὴ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στὴν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν θὰ πραγματοποιηθεῖ πορεία στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).

1 .Χαρακτηριστικὸ ἐδῶ τὸ κείμενο τῆς παραγράφου 2, ἄρθρο 153 τοῦ Ν.3655/08 «οὐδεὶς δύναται νὰ ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτὸς ἢ ὡς αὐτοαπασχολούμενος, νὰ ἀσφαλισθεῖ ἢ νὰ καταβάλει ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, νὰ ἐκδώσει ἢ νὰ ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας, νὰ δικαιωθεῖ καὶ νὰ εἰσπράξει συντάξεις καὶ γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καὶ βοηθήματα, ἐὰν δὲν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικὰ ἐπὶ ὅλων τῶν «ὡς ἄνω ἀντιστοίχων παραστατικῶν»

2 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἴνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἳνα μὴ τὶς δύνηται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.
3 Σόμερσετ Μωμ

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλή επιτυχία στήν διαμαρτυρία Από Βόλο είμασταν έτοιμοι να έρθουμε μέ πούλμαν αλλά μόλις ακυρώθηκε λόγω εξεπέραστων δυσκολιών μέ τά μπλόκα των αγροτών Δυστυχως ! Νεορά είμαστε εκεί μαζί σας !

Ανώνυμος είπε...

και στη Θεσσαλονίκη:
http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-05-19-14-30-38/7345-14-2016

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Έχουμε πληροφορηθεί για το πούλμαν από το Βόλο.
Κρίμα που λόγω των μπλόκων των αγροτών δεν μπορεί να φτάσει το πούλμαν στην Αθήνα, όπως θα συμβεί και με πούλμαν από άλλα μέρη. Δεν πειράζει, θα δώσουν την ομολογία τους οι αδερφοί από την Αθήνα.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αγαπητέ,
στην Θεσσαλονίκη δεν τολμάει η επίσημη εκκλησία να μιλήσει ούτε για την κάρτα του πολίτη ούτε για τον Οικουμενισμό ούτε για την μασονία.

Έτσι βρίσκουμε άλλα θέματα, λιγότερο επικίνδυνα στην νέα τάξη, με πιο "πολιτικά ορθούς" ομιλητές για να πείσουμε τον κόσμο ότι αντέδρασε (οπότε εξαλείφουμε τον πραγματικό κίνδυνο : να αρχίσουν να αντιδρούν από μόνοι τους).

Για την μοναδική εξαίρεση (αρκετά μη "πολιτικά ορθού" ομιλητή), αναφερόμαστε στον ηγούμενο από τα μετέωρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προέκυψε ως "καραμπόλα", αφού το Πατριαρχείο "έκοψε" τον αρχικό ομιλητή, πρώην ηγούμενο αγιορίτης μονής.

Πολύ φοβόμαστε ότι τέτοιες εκδηλώσεις καταλήγουν σε φιέστες αυτοπροβολής του τοπικού μητροπολίτη ως τάχα αγωνιστή (ενδεχομένως και ταυτόχρονα παρουσίασης στα "πρόβατα" τον επόμενο "μεσσία" στην πολιτική. Το σύστημα πρέπει πάντα να δημιουργεί "καβάντζες").

Δημήτρης Σωτηρόπουλος είπε...

Καμία σχέση δεν έχει η εκδήλωση αυτή με την ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ εναντίον της Κάρτας του Πολίτη στην Αθήνα.

Ας αφήσουμε την «ευλογία» του Μητροπολίτη Άνθιμου στην άκρη (αν ενδιαφέρεστε περισσότερο ρωτήστε σχετικά τον π. Νικόλαο Μανώλη).

Πώς «παραμένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι»; Με ομιλητές όπως ο πρώην στρατηγός Φραγκούλης που πλασάρεται εδώ και χρόνια ως κομματάρχης - «μαντράρχης» του λεγόμενου «χριστιανοπατριωτικού χώρου», μαζί με τον Μπαλτάκο;!

Ενώ η πληθώρα «χριστιανικών αδελφοτήτων» που συμμετέχει εκεί, πού ακριβώς ήταν όταν ψηφιζόταν το κατάπτυστο «σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων»; Έκανε καμιά εκδήλωση τότε;

Και η Π.Ε.Θ. σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα; Τα βρήκε με τον Σύριζα, όπως τα έχει βρει εδώ και χρόνια με τη Νδ;

Ανώνυμος είπε...

Χαίρετε.Θα σας παρακαλούσα να μην είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για όλους και για όλα.Ειδικά για ανθρώπους που έχουν πίστη μέσα τους, που ζούνε κι αναπνέουν για την Εκκλησία και όχι από την Εκκλησία και βέβαια πολεμάνε, με τρόπο όμως που είναι διαφορετικός από τον δικό μας.
Σε έναν πόλεμο όλοι χρειάζονται και κανένας δεν απορρίπτεται.Και οι μάγειρες και οι γραφιάδες και οι υποδεκανείς και οι λοχαγοί.Ο καθένας με το ρόλο του.Δυστυχώς ακόμη και οι προδότες έχουν τον δικό τους. Πλην όμως αυτοί μετά από στρατοδικείο και αφού εξεταστεί και ο κατηγορούμενος και υπάρξει καταδικαστική απόφαση,εκτελείται από το ορισμένο εκτελεστικό απόσπασμα και όχι από τον όχλο.

Άλλωστε το ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος προκύπτει και από την Αγία μας Γραφή .Επισημαίνω μόνο δύο σημεία τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου μιας και είναι σε όλους μας γνωστά.
"Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Α Κορ. 12,27
οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη. Ρωμ. 12,5"

Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε αυτοί που θα μιλήσουν και μετά το συζητάμε και πάλι.

Κλείνοντας ας διαβάσουμε κι ένα πολύ ωραίο δίδαγμα από τον π.Σεραφειμ Ρόουζ ελπίζοντας να με συγχωρήσετε και να μην παρεξηγήσετε τα γραφόμενά μου.Με αγάπη τα συζητάμε ως μέλη Κυρίου.
Ει Θεός μεθ ημών ουδείς καθ ημών.
Και πάλιν έρω χαίρετε.

"Στα χρόνια που έρχονται, ο διάβολος θα χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία να
συγχύσει τους αληθινούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, τον έναν ενάντια στον άλλο,άλλοτε για θέματα μεγάλα και άλλοτε (συνήθως) για μικρά.
Πρέπει να προσπαθήσουμε με σταθερότητα να μην πιαστούμε από το δόλωμα.
π. Σεραφείμ Ρόουζ"

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ως ιστολόγιο ευχαριστούμε ειλικρινά για τα εποικοδομητικά λόγια σας. Πράγματι πολλοί εν Χριστώ αδερφοί με καλή διάθεση βοηθάνε στην συγκέντρωση αυτή.

Δυστυχώς όμως η εμπειρία μας δείχνει ότι υπάρχει αρκετή συνδιαλλαγή με την εξουσία (εκκλησιαστική, πολιτική, οικονομική) που εξηγεί πολλά. πχ, όταν βλέπουμε την ΠΕΘ να φωτογραφίζεται προεκλογικά με κόμμα και να αναγγέλλει τις υποσχέσεις του, τι καταλαβαίνουμε; Όταν βλέπουμε τον Άνθιμο να μας καλεί να ψηφίσουμε ΝΑΙ στο δημοψηφισμα; ή να υποδέχεται κάθε φορά προεκλογικά τον Σαμαρά; Ή να δίνει την αίθουσα του ΔΙΑΚΟΝΙΑ στους Ρόταρυ; ΄Να τιμωρεί ευλαβείς κληρικούς και ιερομόναχους;

Μακάρι όλα να γινόταν με αγνά κίνητρα και ελατήρια. Έτσι υπάρχουν φορές που είμαστε επιφυλακτικοί για την σκοπιμότητα κάποιων ενεργειών.

Αποφασίζουμε πρώτα ότι θέλουμε να αντιδράσουμε και μετά επιλέγουμε τα θέματα; Για να βεβαιώσουμε ότι αντιδράμε;
Και ποιον καλούμε να μιλήσει; Ποιους προσκαλούμε να στρογγυλοκαθίσουν ως επίσημοι; τους πρώην πολιτικούς;
Ή τον μητροπολίτη που τα έχει κάνει θάλασσα σε πολλά θέματα; Τι μένει τελικά από την εκδήλωση; ότι έχουμε καλό δεσπότη και αγωνιστικά σωματεία; Πια αγωνιστικότητα; των 500 ατόμων έξω από τον Άγιο Δημήτριο (όταν ήταν το gay pride); Που ήταν όλοι τότε; Γιατί καλλιεργήσαμε έναν τέτοιο τύπο "πιστού";

Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε τα χέρια επί των τύπων των ήλων.
Αυτό το χρέος έχουν τα ιστολόγια. Να προβληματίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Χαίρετε και παλι.

«Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὕτως γὰρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται». (Ματθ., ζ΄, 12).
(Καὶ διὰ νὰ συγκεφαλαιώσω λοιπὸν ὅλα, ὅσα προηγουμένως σᾶς εἶπα, σᾶς προσθέτω: Ὅλα ὅσα θέλετε νὰ σᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι, τὰ ἴδια νὰ κάνετε καὶ σεῖς εἰς αὐτούς. Διότι αὐτὸς κατ᾿ οὐσίαν εἶναι ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται, τὸ νὰ ἀγαπᾶτε δηλαδὴ τοὺς πλησίον σὰν τὸν ἑαυτόν σας). (Μετάφραση: Π. Ν. Τρεμπέλα).

κλεμμένο από εδώ http://anavaseis.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html

Αυτή είναι η σκέψη μου και ήμουν ένας από τους 500 συν γυναιξί και τέκνοις.
Ας κοιτάμε πως μπορούμε να χτίσουμε τον τείχο όχι πως θα τον γκρεμίσουμε .
Αν κάποιος χτίζει ,όπως κι εσείς,βοηθάμε.Αν κάποιος γκρεμίζει και πάλι βοηθάμε.Αυτή είναι η διαφορά μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ειμαστε ως οι λοιποί. Τα ξέρετε.
Η πρώτη εκείνη συγκέντρωση πως έγινε;Θυμάστε."Εμείς θα την κάνουμε κι ότι θέλει ας γίνει ,ο θεός βοηθός." Γνωρίζω τις λεπτομέρειες όπως κι εσείς φαντάζομαι.
Ποιος ο λόγος να πω ότι δεν ήταν καλό;Και να μην μοιάζει καλό ήταν σίγουρα αυτό που καταφέραμε να κάνουμε μέσα από την προσευχή μας και τον αγώνα μας,το ευλογημένο.Δεν μας μοιάζει τόσο ευλογημένο και μοιάζει μικρο; Εμ, τότε μικρή είναι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας.Μη βγάζουμε τον εαυτό μας από έξω.Συγχωρέστε με .Όπως προείπαμε , ο Χριστός μας ενώνει.
Ει Θεός μεθ ημών ουδείς καθ ημών.Χαίρετε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.