" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Δογματική περί "Εκκλησίας" (είναι οι αιρέσεις "εκκλησίες";). Κείμενο για την επικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο (π.Αναστασίου Γκοτσόπουλου)

Σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοί, «καταθέτουμε τὶς σκέψεις μας αὐτὲς ἐν εἰλικρινεία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, μὲ πολὺ συνοχὴ καρδιᾶς καὶ μὲ τὴν εὐχὴ ὅλες οἱ ἀνησυχίες καὶ οἱ ἐκτιμήσεις μας νὰ ἀποδειχθοῦν λανθασμένες. 
Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός, ποὺ χρησιμοποίησε τήν ἄλογη ὄνο γιά νὰ στείλει τὸ μήνυμά Του στὸν Βαλαάμ, μπορεῖ χορηγώντας τὴ Χάρη Του, νὰ θεραπεύσει τὶς ἀστοχίες, νὰ ἀναπληρώσει τὶς ἐλλείψεις καὶ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς σκέψεις αὐτὲς στόν ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὸ προβληματισμὸ καὶ τή φιλόθεη ἀνησυχία, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ ἀκρότητες μέ δέος καὶ σεβασμὸ στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς επὶ τὸ αὐτὸ ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ συνάξεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» (ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ σχολιασμοῦ).

«Τὸ Κείμενο αὐτὸ (τῆς Ε΄ ΠΠΔ) μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει τὴ μορφὴ καὶ τὴ δομὴ δογματικοῦ ὄρου, ἐν τούτοις κατ’ οὐσίαν εἶναι δογματικό Κείμενο, ἀφοῦ ἀναφέρεται στὴ δογματικὴ περὶ Ἐκκλησίας διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί, συνεπῶς, ἡ Ἐκκλησία – δηλ. ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καὶ λαὸς – ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε ὡς τὴ δογματικὴ ἀπόφαση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου... 

Ἐλπίζουμε καὶ προσευχόμαστε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐπισκιάσει ἐπὶ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ὥστε «ἑπομένη τοῖς ἁγίοις Πατράσιν» καὶ ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας νὰ καταταγεῖ ἀπὸ τὴν ἀλάθητη ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση στὴ σειρὰ τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀγαλλίαση τοῦ Λαοῦ Του καὶ καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀληθείας» (ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τοῦ σχολιασμοῦ).
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.