" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση στη αθλιότητα: Εν ενεργεία Θεολόγοι τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΘ

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων 
Πληροφορούμεθα ἀπό δημοσιογραφικές πηγές ὅτι στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Συνεδρίας (25-2-2014) ἐτέθη καί τό θέμα τοῦ ΜτΘ και οἱ δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ. 
Λέγεται ὅτι ὑποστηρίχθηκε κατά τή συζήτηση ὅτι ἡ ΠΕΘ ἀποτελεῖται - συγκροτεῖται ἀπό μιά ὁμάδα συνταξιούχων ἤ κατά τήν ἔκφραση τοῦ Σεβασμιώτατου Δημητριάδος “ἀπό παλαιούς τῶν ἡμερῶν”. Ἐάν αὐτό ἀληθεύει εἶναι μεγάλο ἀτόπημα. 

Ώστε λοιπόν τό ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἤ τοῦ Ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν ἐπιτελεῖται ἀπό πρόσωπα συγκεκριμένης ἡλικίας; Καί μάλιστα σήμερα πού ἡ Ὀρθοδοξία πολεμεῖται πανταχόθεν καί παντοιοτρόπως, ἐπιβάλλεται συστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς Ἐκκλησίας, δικαιολογούνται τέτοιοι διαχωρισμοί; Μήπως ὅποιοι προτείνουν  - χρησιμοποιοῦν τέτοια καί ἄλλα συναφή ἐπιχειρήματα ἐπιβουλεύονται τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας; 

Πρῶτον• ἡ ΠΕΘ ἔθεσε καί θέτει σχετικά μέ τό ΜτΘ ζήτημα Ἀληθείας: ἱστορικῆς, θεολογικῆς, ἐκκλησιολογικῆς σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς κατ᾽ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 
Δεύτερον• Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ποιμαίνουσα ἐφαρμόζει τό Συνοδικόν Σύστημα και τήν ἰσοβιότητα τῶν μελῶν του. Ἀπό ὅλους τούς θεσμικούς Συλλόγους ἔχει τό μεγαλύτερο μέσο ὅρο ἠλικίας! Κατά συνέπεια τῶν δύο ἀνωτέρω ἐπιχειρημάτων τέτοιοι ἰσχυρισμοί δέν ἀνήκουν στόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων της. 
Ἔπειτα, τό καί σοβαρώτερον, δέν εἶναι ἀληθές ὅτι τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀποτελεῖται ἀπό μιά ὁμάδα Συνταξιούχων. 
Γιά τήν ἀκριβή ἐνημέρωση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σᾶς ἀναφέρουμε εὐσεβάστως ὅτι τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀποτελούμενο ἀπό ἐννέα (9) μέλη, ἐξ αὐτῶν μόνον ὁ Πρόεδρος Ἠλίας Δ. Μπάκος εἶναι Συνταξιοῦχος. Ὅλα τά ἄλλα μέλη εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ θεολόγοι ἀνήκοντες στήν Μέση και στην Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση.
 
Συγκεκριμένα τὸ Δ.Σ τῆς ΠΕΘ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς μέλη :
 
  • Πρόεδρος - Ἠλίας Μπάκος, Δρ Θεολογίας – Φιλολογίας, 
  • Ἀντιπρόεδρος - π. Γεώργιος Εὐθυμίου, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, 
  • Γέν. Γραμματέας - Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας (45 ἐτῶν), Δρ. Θεολογίας - Φιλόλογος, Διευθυντὴς Γυμνασίου μὲ Λυκειακὲς Τάξεις Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας, 
  • Εἰδικὸς Γραμματέας - Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου (54 ἐτῶν),   Καθηγητὴς Θεολόγος  Εἰδικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Γυμνασίου Ἀργολίδας,   
  • Ταμίας - Σταῦρος Ἀβαγιάννης (44 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος ΕΠΑΛ Ἁμαρουσίου, πτυχιοῦχος ΤΕΦΑΑ(Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας), μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, 
  • Κοσμήτορας - Παναγιώτης Τσαγκάρης (49 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, Master Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, 
  • Ἔφορος - Ἰωάννης Τάτσης (38 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος Γενικοῦ Λυκείου Φιλιατῶν Θεσπρωτίας, Master Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, 
  • Α' Μέλος - Θωμὰς Ἰωαννίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
  • Β' Μέλος - Ἰωάννης Μπεϊνᾶς (42 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος 5ου Γενικοῦ Λυκείου Κατερίνης, πτυχιοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ἐπειδή τό ἐν λόγῳ θέμα

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

H ΠΕΘ θέτει τον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες προ των ευθυνών τους για το Μάθημα των Θρησκευτικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
 Xαλκοκονδύλη 37 – 104 32 AΘHNA
Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
e-mail: 1. panenthe@otenet.gr. 2. petheol@gmail.com
Ἱστοχῶρος: www.petheol.gr
Ἀθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014
Ἀριθμ. Πρώτ.: 34
Πρὸς
τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον καὶ ἅπαντας τούς Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
                  Μακαριώτατε,
                 Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἡ Πανελλήνιος νωσις Θεολόγων, ἔχει ἐπανειλημμένως παρακαλέσει νὰ συμπεριληφθεῖ μεταξὺ τῶν θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ τὸ ζήτημα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γιὰ μία ἀκόμη φορά σᾶς ἐπαναλαμβάνουμε τὸ αἴτημά μας, διότι οἱ ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων μας εἶναι  δυσμενέστατες καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι μεγάλη γιὰ ὅσα πράττουμε ἢ δὲν πράττουμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσα ἐπιτρέπουμε νὰ συμβαίνουν σὲ θέματα τῆς δικῆς μας εὐθύνης.

Ὡς γνωστόν, ἐφέτος γιὰ τρίτη χρονιά, ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ μικρὸ ἀριθμὸ σχολείων τὸ περίφημο νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου.  Τὸ Πρόγραμμα αὐτὸ ἀλλοιώνει ριζικὰ τὸν Ὀρθόδοξο θεολογικὸ χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος, διότι τὸ μετατρέπει σὲ ἕνα Μάθημα ποὺ διδάσκει σὲ κάθε τάξη ἀπὸ τὴν Γ΄ Δημοτικοῦ ἕως τὴν Γ΄ Γυμνασίου καὶ σχεδὸν σὲ κάθε ἑνότητά του ἐννέα (9) θρησκεῖες, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη. Μεταβάλλει ἀκόμη, τοὺς θεολογικοὺς καὶ παιδαγωγικοὺς στόχους τοῦ Μαθήματός μας, σὲ στόχους πολιτικοὺς καὶ κοινωνικούς, μὲ τὴν ἐπιβολὴ μίας

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Ένα μικρό κοριτσάκι ανακαλύπτει τη βροχή! (εξαιετικό βίντεο)

Για να μη ξεχνάμε τα δώρα της ζωής
Το γλυκό φιλμ της μικρής Κέιντεν που βιώνει το θαύμα της βροχής. 
Η Κayden, ένα κοριτσάκι 15 μηνών, βιώνει το φαινόμενο της βροχής για πρώτη φορά στη ζωή της και η αντίδρασή της είναι αξιολάτρευτη.

Μοιραστείτε και εσείς την έκπληξη και τη χαρά της…


Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Βρετανοί καθηγητές δεν βοηθούν τους λευκούς μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, μήπως θεωρηθούν «ρατσιστές»

Στις 15 Ιανουαρίου 2014, το BBC έγραψε ότι ο Chris Wood, ένας επιθεωρητής του Ofsted, (The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills, το σύστημα των επιθεωρητών των Βρετανικών σχολείων) κατέθεσε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν αρκετή προσοχή στους κακούς λευκούς μαθητές από φόβο μήπως θεωρηθούν «ρατσιστές».

Το BBC προσθέτει : 

«Το Ofsted πιέζει τώρα τα σχολεία να επικεντρωθούν στα λευκά παιδιά της εργατικής τάξης, εν μέσω ανησυχιών ότι αντιμετωπίζονται άδικα».

«Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση μαθητών διαφόρων ομάδων που είναι επιλέξιμοι για δωρεάν σχολικά γεύματα, με τους λευκούς Βρετανούς να είναι όντως μια ομάδα που έχουμε ξεχωρίσει», ανέφερε ο Wood.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, David Ward είπε ότι οι περισσότερες εθνοτικές ομάδες έχουν εκπροσώπους να μιλήσουν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους.
Αλλά υπάρχουν λίγοι για να μιλήσουν για τα παιδιά της

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε να γράφουμε.

Θυμάστε πόσο δύσκολα ήταν τα πρώτα σας βήματα μέχρι να μάθετε να γράφετε όλα τα γράμματα της αλφαβήτου και στη συνέχεια να τα βάζετε το ένα δίπλα στο άλλο, σχηματίζοντας (ω, τι χαρά!) λέξεις;
Στις μέρες μας αρκετοί από εμάς έχουν ξεχάσει πια να… γράφουν (εκτός από εκείνους που πηγαίνουν ακόμη σχολείο), καθώς οι "έξυπνες" ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατακλύσει τις ζωές μας… τα κάνουν όλα για εμάς, πριν από εμάς!
Κι όμως το γράψιμο είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Δείτε παρακάτω γιατί:1. Διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης και συγκράτησης των νέων πληροφοριών που «μπαίνουν» στο μυαλό μας, είναι να κρατάμε σημειώσεις με το χέρι.
Με τον παλιό, κλασικό τρόπο: μολύβι (ή στυλό) και χαρτί.
Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη διαδικασία αυτή ενεργοποιείται ένα τμήμα του εγκεφάλου, που

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ ΠΕΘ πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τή φημολογούμενη κατάργηση ἀργιῶν

Ἀθήνα 7 Φεβρουαρίου 2014
Ἀριθμ. Πρώτ.: 26
Πρός
Τόν Ὑπουργό Παιδείας
καί Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,
Ἐκφράζουμε τήν ἀπογοήτευσή μας  γιά τή συνεχιζόμενη ὑποβάθμιση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Δυστυχῶς κύριε Ὑπουργέ, δέν εἰσακούσατε τίς ἐκκλήσεις οὔτε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὔτε τῆς Ἑνώσεώς μας γιά καθιέρωση τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς σχολικῆς ἑορτῆς καί δέν ἀποστείλατε καμία σχετική ἐγκύκλιο στά σχολεῖα φέτος. 
Ἐπιπλέον, φημολογεῖται ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἑτοιμάζει πλήρη κατάργηση τῶν ἀργιῶν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῆς Σύναξης τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (7 Ἰανουαρίου), τῶν ἑορτῶν τῶν πολιούχων ἁγίων κ.α. στό πλαίσιο σχεδιασμοῦ ἐπιμήκυνσης τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Τέτοια ἀπόφαση θά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη βῆμα στήν σχεδιαζόμενη ἀπό πολλούς, πορεία ἀποχριστιανοποίησης τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου καί τῆς κοινωνίας.
Ἀναμένουμε τή δραστική παρέμβασή σας γιά τήν καθιέρωση τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς σχολικῆς ἑορτῆς ἀλλά καί τή διάψευση τῶν παραπάνω φημῶν.
Μετά τιμῆς
Γιά τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος
Ἠλίας Μπάκος
Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος
 
Ὁ Γέν. Γραμματέας
Κώστας Σπαλιώρας
Δρ Θεολόγος
 
Κοίν.: Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
το είδαμε εδώ

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα: ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως
"Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" - Τομέας Επιστημόνων
Αλεξάνδρου Σβόλου 42, 54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310223673 - 2310278080


ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ι.Μ. Θεσσαλονίκης
Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
Σαββάτο 15 Φεβρουαρίου 2014, 18:00

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Μια φορά κι έναν καιρό ...

Στό μικρό μας τό χωριό στήν Δοϊράνη, κάθε οκογένεια εχε 2-3 γελάδες, 10-15 κοτολες, 1-2 προβατάκια κατσικάκια καί 1-2 γουρουνάκια.
Ἑπτά ἡ ὥρα τό πρωΐ, ὅλες τίς ἀγελάδες τίς ἔπαιρνε ὁ τσοπάνος ὁ κυρ-Ἀνέστης καί τίς πήγαινε στή βοσκή. Τό βράδυ εἴχαμε φεσκότατο γάλα.
Τρώγαμε αὐγά ἐλευθέρας βοσκῆς καί κάποτε-κάποτε ἡμάνας μας, ἔσφαζε καί μιά κοτούλα.
Τρώγαμε γριβάδια, πρικιά καί γουλιανούς ἀπό τήν λίμνη μας.
Μέ τό κάρο ὁ πατέρας μου πήγαινε στά γύρω χωριά καί πουλοῦσε ψάρια. 
Ὅταν οἱ νοικοκυρές δέν εἶχαν χρήματα, τοῦ ἔδιναν ἀλεύρι ἤ σιτάρι ἤ ὅ,τι ἄλλο εἶχαν.
Ο μητέρες το χωριο ζύμωναν στήν σκάφη τό λεύρι, τό ψήνανε στούς χωριάτικους φούρνους καί τρώγαμεγνό χωριάτικό ψωμί. Τό λείφαμε μέ λάδι κάι ζάχαρη, ταν δέν πρχε βούτυρο.

Τρώγαμε ἀπό τόν δάσκαλο ξύλο καί τόν ἀγαπούσαμε. 
Μᾶς ἔμαθε γράμματα καί παιχνίδια. Τιμούσαμε στό δημοτικό τούς ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ '21 μέ θεατρικές παραστάσεις καί ποιήματα, ντυμένοι τσολιάδες. Πρωί-πρωί ξυπνούσαμε τό χωριό στίς ἐθνικές ἑορτές μέ τό "Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα".
Τά Χριστούγεννα τρώγαμε ἕνα μεγάλο ταψί μπακλαβά σπιτικό καί παίζαμε ὅλα τά παιδιά μαζί, ἀγαπημένα καί μαλωμένα.
Δέκα-έντεκα χρονῶν, βγάζαμε χαρτζιλίκι μέ ἱδρῶτα. Παίρναμε τή βάρκα τοῦ μπαμπᾶ καί

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Γκρίζα ζώνη τα Ιμια για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο!!!

Δεν έχουν τέλος τα κατάπτυστα αίσχη που γράφονται στα σχολικά εγχειρίδια. Μετά στον "συνωστισμό" Σμύρνης σειρά είχαν τα όσα εξελίχθηκαν το βράδυ της κρίσης των Ιμίων. Ο λόγος για το σχολικό βιβλίο της Γ' Γυμνασίου όπου μέσα σε πέντε γραμμές περιγράφονται τα γεγονότα. Στο βιβλίο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» [(ΙΤΥΕ (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), ISBN 978-960-06-02774-9, έκδοση (2013)] στην ενότητα 58 (σελίδα 163) με τίτλο : «Η Ελλάδα στη μεταψυχροπολεμική εποχή (1989-2001)» αναφέρεται επί λέξει :
 
 «Την ίδια εποχή, με αφορμή τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια, στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις (1996)».
 
Αυτή και μόνον αυτή είναι η αναφορά που γίνεται για τα γεγονότα των Ιμίων.

Αντί λοιπόν να τονιστεί πως τα Ίμια είναι μια ξεκάθαρα ελληνική περιοχή όπως το αποδεικνύουν με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο οι διεθνείς συνθήκες με κυριότερη αυτή του 1947 όταν τα Ίμια (ως παρακείμενη νησίδα) παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα αναφέρεται: «Την ίδια εποχή, με αφορμή τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια, στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις (1996)».
 
Αυτό λοιπόν που έπρεπε να τονιστεί είναι πως τα Ίμια αποτελούν μία συστάδα νησίδων της Δωδεκανήσου. Αυτά εκχωρήθηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων (10-12-1947) όπου η Ιταλία εκχώρησε στην Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τις νήσους της Δωδεκανήσου απαριθμούμενες: Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη, Κω και Καστελόριζο ως και τις παρακείμενες νησίδες. Σε προγενέστερη μάλιστα διμερή συνθήκη, του 1932, ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία τα Ίμια συμπεριλαμβάνονταν σε χάρτη με τα ιταλικά εδάφη. Αργότερα, καθώς

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Στην Ελληνική Θράκη: Μουσουλμάνος δάσκαλος έδιωξε μαθήτρια επειδή δεν ήξερε το κοράνι

«Μεσαίωνας η εκπαίδευση των παιδιών» της ορεινής Ξάνθης καταγγέλλει ο πατέρας

Για μεσαίωνα στη εκπαίδευση κάνει λόγο ο πατέρας μιας 12χρονης Μουσουλμάνας μαθήτριας η οποία το πρωί της Δευτέρας εκδιώχτηκε από τον ίδιο της τον δάσκαλο και χλευάστηκε δημοσίως από τους συμμαθητές της γιατί δεν είχε μάθει το κοράνι.


Το περιστατικό. σύμφωνα με το xanthinews.gr συνέβη στην Σμίνθη του Δήμου Μύκης. Μάλιστα ο πατέρας της μικρής έχει ήδη προσφύγει σε δικηγόρο και επιδίωξε συνάντηση και με τον εισαγγελέα Ξάνθης για να διαμαρτυρηθεί για την συμπεριφορά τους δασκάλου. «Ό,τι και να έχει κάνει το παιδί μου, ή αν ξέρει ή δεν ξέρει κάποια από τα μαθήματά του, ΚΑΝΕΙΣ και ειδικά ένας δάσκαλος, δεν μπορεί να το διώξει από το σχολείο εν ώρα μαθήματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας του μικρού κοριτσιού.

Για το θέμα έχει ενημερωθεί ήδη ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΑΚΥΡΟΝ : (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μαθητών (Γυμνασίων-Λυκείων) και ενηλίκων)

Με θέμα:

«Στον καιρό του Παλαιολόγου»

Ένα ταξίδι στο Βυζάντιο με όχημα τη λογοτεχνική σας φαντασία.


Ζωντανέψτε με την πένα σας τις μέρες του τελευταίου Αυτοκράτορα δημιουργώντας ένα διήγημα έως 2500 λέξεις και παίρνοντας μέρος στον λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών & η Ενωμένη Ρωμηοσύνη.Πέρα από τα βραβεία, τα δώρα και τις τιμητικές διακρίσεις του διαγωνισμού, η συμμετοχή σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι μία συναρπαστική και ανεπανάληπτη εμπειρία, ένα ταξίδι στις πιο δημιουργικές πτυχές του εαυτού σας!         

Κανόνες Συμμετοχής
Ε Δ Ω

Νεότερη Ενημέρωση:
Με λύπη προσέξαμε εκ των υστέρων ότι
"- Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας θα κερδίσει ταξίδι για ένα άτομο σε Κωνσταντινούπολη ή Αττάλεια της Μικράς Ασίας και τιμητική πλακέτα."
Εν μέσω σοβαρότατης οικονομικής (και πνευματικής) κρίσης στην Ελλάδα, κάποιοι προτείνουν ως "έπαθλο" το ταξίδι στην Τουρκία, και μάλιστα για "ένα άτομο" (μάλλον δεν το βλέπουνε αρνητικό να ταξιδέψει ο μαθητής του Γυμνασίου-Λυκείου, μόνος του στην Τουρκία).

Την επέτειο των Ιμίων, με την μισή Κύπρο κατεχόμενη από τους Τούρκους, με τους μουσουλμάνους της Θράκης να κάνουν εκδηλώσεις σε Τουρκοσυλλόγους (δείτε εδώ) και με την τουρκική φρεγάτα να απειλεί να εμβολίσει το ερευνητικό πλοίο για το φυσικό αέριο στην Κυπριακή ΑΟΖ,  κάποιοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται πόσο προκλητικό είναι να δελεάζουν με "ταξίδια στην Τουρκία".
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες.