" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στον Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση να μιλήσει σέ πιστούς της Κορινθίας. Δείτε τι έγινε στη συνέχεια ...

Ἀπαγόρευσε ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στόν Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση νά ὁμιλήσει κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σέ πιστούς τῆς Κορινθίας

ὑπό Νεκταρίου Χαλκιώτη, Θεολόγου


Χθές τό ἀπόγευμα, ἡμέρα Τετάρτη 26 Ἀπριλίου τρ.ἔτους, ἐπρόκειτο νά ὁμιλήσει στό Λουτράκι Κορινθίας ὁ πρωτοπρεσβύτερος καί ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τόν ἀντι-οἰκουμενιστικό ἀγώνα, σέ πιστούς τῆς περιοχῆς.

Ἡ ἐκδήλωση δέν διαφημίστηκε σέ κανένα τοπικό μέσο ἐνημερώσεως, διαδόθηκε ὅμως ἡ σχετική πληροφορία ἀπό στόμα σέ στόμα, μέ ἀποτέλεσμα νά γεμίσει σχεδόν μία εὐρύχωρη αἴθουσα γνωστοῦ μεγάλου Ξενοδοχείου τοῦ Λουτρακίου, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ὁποίου διατηροῦν στενές σχέσεις μέ τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς μέ τόν π. Θ. Ζήση.

Μεταξύ τῶν παρισταμένων ἦταν ἀρκετοί θεολόγοι, ἐκπαιδευτικοί, νομικοί καί, κυρίως, ἀγωνιζόμενοι χριστιανοί μέ ἐνδιαφέρον γιά τά θέματα τῆς Πίστεως. 
Τό ἀκροατήριο ὅμως ἀπογοητεύθηκε, ὅταν κατά τήν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως ἐνημερώθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Θεόδωρο Ζήση ὅτι τό μεσημέρι ἔλαβε, μέσω φάξ, ἔγγραφο τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, μέ τό ὁποῖο τοῦ ἀπαγορεύεται νά ὁμιλήσει.

Ὁ γνωστός Καθηγητής, ὁ ὁποῖος πρόσφατα διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου του, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου (γνωστοῦ δουλοπρεπῶς προσκειμένου στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί ἀδιάφορου γιά τίς προδοσίες τῆς Πίστεως ἐπισκόπου), κρατώντας ἀνά χεῖρας τό ἔγγραφο τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου, ἐσχολίασε τήν κοινοποίησή του στόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί ἐδήλωσε τήν ἀπόφασή του νά σεβασθεῖ τήν ἀπαγόρευση πρός ἀποφυγή περαιτέρω ἐμπλοκῶν. Διευκρίνησε μάλιστα ὅτι ἡ παρουσία του καί ἡ ὁμιλία του θά γινόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐταιρείας πατερικῶν σπουδῶν στήν ὁποία προϊσταται καί ἡ ὁποία εἶναι σωματεῖο ὄχιἐκκλησιαστικό, ἀλλά πολιτιστικό.

Ὡστόσο ἐπρότεινε τήν κάλυψη τοῦ δημιουργηθέντος κενοῦ μέ τήνἀνάθεση τοῦ λόγου στόν συνοδεύοντα αὐτόν κατά σάρκα υἱόν του μοναχό π. Σεραφείμ Ζήση, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ὡςἐγκρατέστερο θεολόγο.

Πράγματι ὁ τελευταῖος ὡμίλησε γιά ἀρκετή ὥρα (σχεδόν δύοὦρες) καί δέχθηκε νά ἀπαντήσει σέ ἐρωτήματα καί ἀπορίες τῶν παρισταμένων. Ὁμολογουμένως ἡ ὁμιλία τοῦ ὁσιολογ. μοναχοῦἦταν ἐνδιαφέρουσα καί κράτησε ἀμείωτο τό ἐνδιαφέρον τοῦἀκροατηρίου. Ὁ λόγος περιεστράφη στήν σοβαρότητα καί ἐπικινδυνότητα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρέσεων, τήν προδοτική δράση καί ἀντορθόδοξη διδασκαλία τῶν ἡγετῶν καί φορέων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Ζηζιούλα κ.ἄ.), τήν ἱστορική ἐξέλιξη τοῦΟἰκουμενισμοῦ καί τή σχέση του μέ τήν Μασωνία κλπ.

Παρά τό γεγονός ὅτι τό ἀκροατήριο παρακολούθησε μέ πνευματική ὄρεξη τήν ὁμιλία τοῦ ὁσιολ. μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος ὁμολογουμένως εἶχε συγκροτημένο καί τεκμηριωμένο λόγο, ἐκ τῶν ὑποβληθέντων ἐρωτημάτων προέκυψε ἀνάγλυφη ἡ ἀγωνία καί κάποια ἀνησυχία τῶν πιστῶν γιά τό μέλλον τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος. 
Ἔναντι αὐτῶν, τόσο οἱ τοποθετήσεις, ὅσο καί οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ὁμιλητοῦ δέν κατάφεραν νά διαγράψουν ἕνα σαφές πλαίσιο μέ δυναμική προοπτική πού νά τό χαρακτηρίζει ἡ συνέπεια στήν Πατερική Παράδοση καί τόν ρεαλισμό, μέ βάση τά τραγικά δεδομένα τῆς κυριαρχίας τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας.

Ἐνδεικτικά νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἐνῶ χαρακτηρίστηκε εὐθαρςῶς ὡς αἱρεσιάρχης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ἐκφράστηκε ρητορικῶς ἡ ἀπορία τοῦ ὁμιλητή πῶς εἶναι δυνατόν μέ τήν σχεδόν πλήρη ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά θεωροῦνται ὅλοι αὐτοί Ἐκκλησία καί μάλιστα νά ἀναμένεται μέσα ἀπό αὐτή τήν κατάσταση νά προκύψει Σύνοδος καταδίκης τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἐντούτοις προτάθηκε ὅπως οἱ πιστοί μέ ἐπιμονή καί εὐγένια παρακαλοῦν τούς ἐπισκόπους των νά πάρουν θέση στό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Χαρακτηριστική ἐπίσης ἦταν ἡ ἀντίδραση καί τοποθέτηση τοῦ ὁμιλητοῦ στήν ὑπενθύμιση, ἐκ μέρους πιστοῦ, τῆς κανονικῆς ἀρχῆς «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ, ἀκοινώνητος ἔσται», ὅτι

Σχόλιο για τις διώξεις της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου : "Όταν οι άγγελοι πέφτουν ... " και γίνονται ... τραμπούκοι

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Παιδαγωγός”, την ακόλουθη ανακοίνωση του π. Μακάριου Κουτλουμουσιανού:

“Ενώ βρισκόμουν για προσωπικές μου υποθέσεις εκτός Αγίου Όρους, πληροφορήθηκα τηλεφωνικώς από Μοναχούς μέσα από το Άγιον Όρος, ότι
τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 14/27-3, κάποιοι Πατέρες της Κουτλουμουσίου με πολλή "αγάπη” καί "ταπείνωση, όπως οι ίδιοι ευθαρσώς ομολογούν ότι έχουν, παρουσία του Αστυνόμου Π. Δ. του τμήματος τών Καρυών, διέρρηξαν την κλειδαριά της πόρτας του Καθίσματος του Αγίου Νικολάου καί το κατέλαβαν βεβηλώνοντας το!

Όσο για εμάς συν Θεό, κάναμε το κατά δύναμιν και φυλάξαμε τον κανόνα των Αγίων της Εκκλησίας.

Δέν παραδώσαμε οικειοθελώς τό Κάθισμα του Αγίου Νικολάου, κάνοντας κάποιο συμβιβασμό με την Αίρεση και τους Αιρετικούς· εν ώρα Κρίσεως δεν θα μας το ζητήσει αυτό ο Χριστός”.

Ο Πανοσ. Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμ. Χριστόδουλος εκδίδει ανακοίνωση με την οποία διαβεβαιώνει ότι είναι παραπληροφόρηση ότι κάνει κατάσχεση αυτοκινήτων και αλλάζει κλειδαριές κελλιών και καθισμάτων. Γι’ αυτό μας προτρέπει να μην ηρωοποιούμε τους μοναχούς που αποτειχίστηκαν. 

Την αμέσως επομένη ημέρα, όμως, και ενώ εκκρεμεί έφεση του Μοναχού Μακάριου για την απόφαση της Μονής Κουτλουμουσίου να τον διαγράψει από το μοναχολόγιο της Μονής, 
στέλλει μοναχούς στο κάθισμα του Αγίου Νικολάου όπου εγκαταβιούσε ο Μοναχός Μακάριος, κάνουν διάρρηξη του καθίσματος, αλλάζουν κλειδαριές και κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία του Μοναχού.!!!
Όντως πολύ χριστιανική συμπεριφορά και απολύτως συμβατή με το Αγιορειτικό ήθος.!!!

Όσο για το θέμα της ηρωοποίησης των μοναχών που αποτειχίστηκαν ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος έχει πολύ λανθασμένη αντίληψη των πραγμάτων. Εμείς απολύτως τίποτα δεν κάναμε για να ηρωοποιήσουμε τους αποτειχισμένους μοναχούς. 
Το κατόρθωμα αυτό είναι αποκλειστικά έργο δικό του επειδή τους συμπεριφέρεται σαν τραμπούκος και όχι σαν πνευματικός πατέρας.

Η Μονή Κουτλουμουσίου, όπως όλες οι Μονές του Αγίου Όρους,
φιλοξενούν με αγάπη, όχι μόνον Ορθόδοξους αλλά και αιρετικούς και αλλόθρησκους και δεδηλωμένους άθεους και βλάσφημους. 
Τους μοναχούς, όμως, που αποτειχίστηκαν τους πετά με κλωτσιές έξω από το κελλί τους χωρίς τροφή, χωρίς στέγη και χωρίς να τους επιτρέψει να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.!!!

Ας κάνουν καλά με τον Θεό όσοι συμπεριφέρονται με τόσο αντιχριστιανικό τρόπο.
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
Προς επιβεβαίωση των παραπάνω χαρακτηρισμών, παραθέτουμε
ένα πρόχειρο σχόλιο με τις
ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Κυριακή 30/4/2017, τα χαράματα):


Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά πριν 3-4 ώρες μοναχός της Μονής Κουτλουμουσίου (το σχόλιο γράφτηκε Σάββατο 29/4/2017, αργά το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα).


Μας κατέθεσε ότι ο π. Ιλαρρίων, επί 23 έτη μοναχός της Μονής 
(που τόσα έτη κατοικεί εντός του μοναστηριού), 


του οποίου διέρρηξαν την κλειδαριά την περασμένη Παρασκευή 21/4/2017 (της Ζωοδόχου Πηγής) και έκτοτε του απαγορεύουν να πάρει τα πράγματα του (για το θέμα πήγε στο Αστ.Τμήμα να καταγγείλει την διάρρηξη, τον παρέπεμψαν στην Επιστασία (!) και η Επιστασία ΑΡΝΗΘΗΚΕ να ασχοληθεί με το θέμα γιατί λέει αν δεν λάβει κλήση από την Μονή ΔΕΝ μπορεί να ασχοληθεί!),


προσπάθησε σήμερα (Σάββατο 29/4/2017), να μπει στο κελί του (που όπως είπαμε βρίσκεται εντός του μοναστηριού). 
"Πατέρες" της Κουτλουμουσίου ασκώντας βία τον απαγόρευσαν και προσπαθούσαν να τον πετάξουν έξω από το μοναστήρι. Στη συνέχεια προσπάθησε να μπει σε αχρησιμοποίητο κελί το οποίο δεν είχε κλειδαριά (και
στο οποίο είχε βρει προσωρινά καταφύγιο το βράδυ της περασμένη Παρασκευής 21/4, αφού δεν είχε που να μείνει) και πάλι οι "πατέρες" με τη βία προσπαθούσαν να τον τραβήξουν έξω.


Την ώρα που μας ενημέρωσε τηλεφωνικά έτερος μοναχός της Κουτλουμουσίου (σήμερα, Σάββατο 29/4/2017 βράδυ, γύρω στις 9μμ),
ο π. Ιλλαρίων βρισκόταν για ώρες κλειδωμένος ΜΕΣΑ στην τουαλέτα του κελιού (γιατί με κάθε τρόπο προσπαθούσαν με την βία να τον πετάξουν έξω από το μοναστήρι, απειλώντας τον, κλωτσώντας την πόρτα κλπ).


Επί 8 ημέρες ο π.Ιλλαρύων κυκλοφορεί με το ίδιο μικρό σακίδιο και δεν του επιτρέπουν ούτε να μπει στο κελί του (εντός του μοναστηριού) ούτε να πάρει τα πράγματα του.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι μοναχοί θεωρούνται άγγελοι, ότι θα αναπληρώσουν το τάγμα των αγγέλων που εξέπεσαν μαζί με τον Εωσφόρο και έγιναν δαίμονες.

Μάλλον κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται την ύψιστη αποστολή τους και βάλθηκαν από αυτή τη ζωή να ξαναγίνουν δαίμονες.

Ειλικρινά ντρεπόμαστε για όσα συμβαίνουν.
(Μόλις μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε κ να μάθουμε νέα θα γράψουμε νέα ανάρτηση (την 4η κατά σειρά αυτή την εβδομάδα) με περιγραφές από το "πογκρόμ"...)


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγος"Νεότερη Ενημέρωση (Κυριακή 1:30 μμ):
Στο (ξεκλείδωτο) κελί που κατέφυγε ο π.Ιλαρρίων χθες βράδυ, έβαλαν ένα παιδί που φοιτά στην Αθωνιάδα. Ο π.Ιλαρρίων αναγκάστηκε γύρω στις 9μμ να βγει από την τουαλέτα (εκεί είχε σκοπό να κοιμηθεί αρχικά για λόγους ασφάλειας, αλλά σκέφθηκε μήπως τον εμπλέξουν χειρότερα με κατηγορίες λόγω και της παρουσίας πλέον ανήλικου στο κελί αυτό), 
και πήγε σε κάποιο κοινόχρηστο μέρος, κάθισε σε μια καρέκλα, και παρέμενε εκεί (δεν του έδιναν κάποιο κρεβάτι, οπότε αναγκαστικά θα περνούσε την νύχτα στην καρέκλα).

Γύρω στις 10:30 μμ (βράδυ Σαββάτου), και ενώ η πόρτα της Μονής είχε κλείσει από νωρίς, ήρθε όχημα  με 4 αστυνομικούς, τους άνοιξε η μονή, 
οι 4 αστυνομικοί (γνωρίζουμε τα ονόματα τους) μαζί με πατέρες της Μονής (επίσης γνωρίζουμε τα ονόματα τους), ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ τον π.Ιλαρρίων να βγει ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  (αρχικά του έλεγαν τάχα ότι "θα πάμε στο γραφείο να μιλήσουμε" για να τον ξεγελάσουν). 
Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., κάποιος

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

ΚΑΤΑΝΤΙΑ στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης: Συνάντηση Επιταφίων Ορθοδόξων και αιρετικών! Φωτογραφίες - Βίντεο.

Μετά την Θεία Λειτουργία και την Λιτάνευση της Εικόνας ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προτεστάντη "ιερέα" και Προτεστάντισσας "ιέρειας", δείτε εδώ

η νέα ΚΑΤΑΝΤΙΑ, ΜΕΣΑ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας (και όχι κάπου στην Ευρώπη, όπου αυτά έχουν καθιερωθεί).   Φυσικά παρόν και ο νεοταξίτης Μπουτάρης. Ιεράρχες, Πολιτικοί, Τραπεζίτες, δικαστές, αστυνομία, όλα στην υπηρεσία της Νέας Τάξης.Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.
Ξύπνα πιστέ.  ΞΥΠΝΑ.
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" 


Ἡ νέα Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησία εἶναι ἐδῶ!


Συνάντηση Ἐπιταφίων Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν!

Μὲ αὐτὴν κοινωνοῦν …αὐτοὶ ποὺ τὴν καταγγέλλουν!!!


Στὴν Θεσ/νίκη τοῦ κ. Ἄνθιμου Ρούσσα, συναντᾶται ὁ Ἐπιτάφιοςτῶν Ὀρθοδόξων μὲ τὸν Ἐπιτάφιο τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν,τὸν ὁποῖο οἱ Ὀρθόδοξοι …προσκυνοῦν καὶ οἱ «ἱερεῖς» τῶν δύο«Ἐκκλησιῶν» ἀσπάζονται μεταξύ τους!!!Ἀκόμα καὶ ὁ δήμαρχος Μπουτάρης προσκυνᾶ καὶ συνομιλεῖ μὲ τὸν Μονοφυσίτη ἱερωμένο, γιατὶ θεωρεῖ -λέει- τὸ γεγονὸς ὡς «ἕνα μήνυμα τῆς ποιότητας καὶ τῆς σύνθεσης τῆς Θεσσαλονίκης»το είδαμε εδώ

Αν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη ότι οι φωτογραφίες μπορεί να είναι μοντάζ,
δείτε το βίντεο (το αναδείξαμε και χθες, εδώ):


Δείτε μετά το 8:20

Διωγμοί στό Άγιον Όρος (Μοναχού Παΐσιου Αγιορείτη)

Η Ι.Μ. Κουτλουμουσίου από καιρό έχει ξεκινήσει διωγμούς κατά τών πατέρων τής Μονής πού δέν συμφωνούν μέ τήν Σύνοδο τής Κρήτης καί τόν Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος τήν συγκάλεσε, καί έχει προχωρήσει σέ εξώσεις από τά κελλιά τους.


Αγαπητοί μου Πατέρες, γιατί νά φορτώνεστε ξένες αμαρτίες;
Οποίον κι΄άν ρωτήσεις, κανείς δέν δέχετε ότι είναι οικουμενιστής, κι΄άς είναι βουτιγμένος ώς τόν λαιμό στόν οικουμενισμό. 
Αλλά δέν γίνεστε χειρότεροι από τούς οικουμενιστές όταν διώκετε τούς αντιοικουμενιστές πατέρες;


Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας όταν τού έλεγαν ότι δέν τόν μνημονεύουν οί Αγιορείτες, έλεγε «Άσε τούς πατέρες, μπορεί νά έχουν δίκαιο» καί δέν τούς εδίωκε – καί εσείς αναλαμβάνετε τήν προάσπιση τού Βαρθολομαίου, διώκοντας όσους αντιδρούν;


Δέν αφήνετε καλύτερα τήν κρίση στόν Θεό, διότι:
- άν μέν έχει δίκαιο ο Πατριάρχης, θά δικαιωθείτε πού τόν ακολουθείτε,
- άν όμως έχει άδικο, γιατί νά επιβαρυνθείτε; Καθώς είπε καί ο Γαμαλιήλ: «άνδρες Ισραηλίται προσέχετε εαυτοίς επί τοίς ανθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν· ότι εάν ή έξ ανθρώπων τό έργον τούτο, καταλυθήσεται· εί δέ έκ Θεού εστίν, ού δύνασθε καταλύσαι αυτό, μή ποτε καί θεομάχοι ευρεθήτε»(Πραξ. 5,34).
Άν όμως ο Πατριάρχης είναι αιρετικός καί μάλιστα παναιρετικός, τότε τί κάνουμε; Πολλοί παπικοί δέν συμφωνούν μέ τόν Πάπα, όμως παραμένουν ενωμένοι μέ τόν Πάπα. Είναι ή δέν είναι παπικοί;


Ο Πατριάρχης αυτός καί οί προηγούμενοι είπαν τόσες βλασφημίες καί έκαναν αμέτρητες εκκλησιαστικές παρανομίες πού δέν χρειάζεται νά τής απαριθμήσουμε, διότι τίς γνωρίζουν καί οί πέτρες, κι΄εσείς, άγιοι Καθηγούμενοι, Αντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι τών Ιερών Μονών τού Αγίου Όρους, επαναπαύετε τήν

ΕΚΤΑΚΤΟ. Εικόνες ΝΤΡΟΠΗΣ στο Άγιο Όρος. Νέο ΠΟΓΚΡΟΜ: Η Μονή Κουτλουμουσίου ΔΙΕΡΡΗΞΕ και ΚΑΤΕΛΑΒΕ το κελί (κάθισμα) του π.Μακαρίου.

Τρίτη 25/4/2017, βράδυ (11:30 μμ) αποκαλύψαμε:


Διέρρηξαν κλειδαριές, απείλησαν, εκβίασαν, κατέσχεσαν αυτοκίνητα (αυτοκίνητα που είχαν αγοραστεί εξ ολοκλήρου από κελιώτες μοναχούς). Σήμερα, Παρασκευή 28/4/2917 διαβάζουμε ότι προχώρησαν και σε ΚΑΤΑΛΗΨΗ (μετά από ΔΙΑΡΡΗΞΗ) του κελιού του π.Μακαρίου!


Διαβάζουμε στην επίσημη ανακοίνωση του π.Μακαρίου (εδώ): 

Ενώ υπάρχουν κατατεθημένες διά Δικαστικού Επιμελητού δύο νόμιμες Εφέσεις 
(σχόλιο: δείτε  τες στις φωτογραφίες που παραθέτουμε) 
Επίδοση Δικαστικού Επιμελητή (15/3/2017)

Έφεση 9/3/2017  (4 σελίδες)

ΚΑΤΑ τών δύο ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ και άκυρων αποφάσεων τής Γεροντικής Συνάξεως τής Μονής Κουτλουμουσίου, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ και ΕΚΔΙΩΞΗΣ ΜΟΥ, από την Μονή της Μετανοίας μου, 
Επίδοση Δικαστικού Επιμελητή (31/3/2017)

Έφεση 29/3/2017 (6 σελίδες)
και ενώ βρισκόμουν για προσωπικές μου υποθέσεις εκτός Αγίου Όρους, 

πληροφορήθηκα τηλεφωνικώς από Μοναχούς μέσα από το Άγιον Όρος, ότι 
τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 14/27-3, 
κάποιοι Πατέρες της Κουτλουμουσίου με πολλή "αγάπ"η καί "ταπείνωση" όπως οι ίδιοι ευθαρσώς ομολογούν ότι έχουν, 
παρουσία του Αστυνόμου  Π. Δ. του τμήματος τών Καρυών, 
διέρρηξαν την κλειδαριά της πόρτας του Καθίσματος τού Αγίου Νικολάου καί το κατέλαβαν βεβηλώνοντας το!Όσο για εμάς συν Θεό, κάναμε το κατά δύναμην και φυλάξαμε τον κανόνα των Αγίων της Εκκλησίας. 

Δέν παραδώσαμε οικειοθελώς τό Κάθισμα του Αγίου Νικολάου, κάνοντας κάποιο συμβιβασμό μέ την Αίρεση και τους Αιρετικούς· εν ώρα Κρίσεως δεν θα μας το ζητήσει αυτό ο Χριστός.Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ :

ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ, 
ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ. 


ΑΝ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ, ΑΘΩΟΙ ΕΙΣΤΕ, 
ΜΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ 
ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΣΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ. 

ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΔΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΛΕΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ, 
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΥΤΟΣ ΒΕΒΗΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
(ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ), 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ".
"... ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ, 
(σχόλιο: σήμερα : ΒΑΡΘΟΛΛΟΜΑΙΟΥ-ΙΕΡΟΝΥΜΟΥ) 

ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΗ ΠΟΙΜΝΗ 
ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ << ΦΟΝΕΥΣΕΙ>> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ. 
ΓΝΩΡΙΖΕ, 
ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑΦΡΟΝΩ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΝΑ ΠΑΥΣΩ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ ΜΟΥ, 
ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΠΛΗΤΤΩ ΕΚΕΙΝΟΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ". 
ΟΣΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ .Χριστός Ανέστη 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός.Σχόλιο (ο Παιδαγωγός):
Αυτό είναι το "ήθος" και η "αγάπη" των Οικουμενιστών. 
Κάποιοι μοναχοί κυριολεκτικά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ τον ΘΕΟ τους.

Άξια επαίνου η παρρησία των ευλαβών Αγιορειτών, που αν και βλέπουν να χάνουν τα κελιά και τα αυτοκίνητα τους, και να κατάσχονται τα προσωπικά τους αντικείμενα, 
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ υποτάσσονται στους Αιρετικούς Οικουμενιστές.


Φυσικά -όπως έχουμε δεσμευθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις- δεν θα

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ" ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ


Ηγούμενε της Ι. Μ.Κουτλουμουσίου κ.Χριστόδουλε,
... 
Ξεχάσατε ...
Η φωνή της συνείδησής σας μάλλον πνίγηκε κάτω από τα συμφέροντα και τις προσωπικές δεσμεύσεις σας.
Ξεχάσατε μάλλον πως πρέπει να υπακούετε μόνο στον Θεό και να πολιτεύεσθε σύμφωνα με το θέλημα Του και όχι των ανθρώπων.
Ξεχάσατε πώς και γιατί βρεθήκατε στο Άγιον Όρος.
Ξεχάσατε την σωτηρία της ψυχής σας και των ψυχών που καθοδηγείτε.
Μοναστήρι που ανέχεται την αίρεση ..
Σε καιρό αιρέσεως, όσοι δεν διώκονται και δεν ομολογούν ταυτίζονται με τους διώκτες-αιρετικούς.
Σύμφωνα με τον άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, το μοναστήρι που ανέχεται την αίρεση ονομάζεται “ολετήριον” φονευτήριον ψυχών.
Εσείς όχι μόνο ανέχεστε την αίρεση αλλά γίνεστε και κοινωνός της, εκδιώκοντας όσους ομολογούν πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αυτούς που ακολουθούν τους Πατέρες της Εκκλησίας και εφαρμόζουν όσα διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους.
Η παραμονή στο μοναστήρι, συνεχίζει ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης χωρίς ομολογία, με συμβιβασμούς σε θέματα πίστεως, είναι ολέθρια και ψυχοκτόνος.Κάποτε οι μοναχοί του Αγίου Όρους μαρτυρούσαν για την Ορθοδοξία. 
Τώρα;
Καθήκον σας θα ήταν, εσείς πρώτος ακολουθώντας το παράδειγμα των οσιομαρτύρων αγιορειτών επί Βέκκου, να διακόψετε την μνημόνευση του πατριάρχου, να συμβάλλεται στην διαφύλαξη της πίστεώς μας, να βοηθήσετε να αποκηρυχθεί ο οικουμενισμός ως παναίρεση, να ομολογήσετε Χριστό.
Τουναντίον, προβαίνετε σε παράνομες ενέργειες (με την συμβολή της αστυνομίας) εις βάρος όσων έχουν την καλή προαίρεση να προασπίσουν την αλήθεια της πίστεώς μας βασιζόμενοι στους κανόνες της Εκκλησίας, καθιστώντας τους ομολογητές ώστε να διασωθεί αμόλυντο το σώμα του Χριστού.

Για την συμβολή σας στην ομολογία πίστεως των σημερινών πατέρων (και διαγεγραμμένων πλέον απ' το μοναχολόγιο) σας ευχαριστούμε!Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Ηγούμενε της Ι. Μ.Κουτλουμουσίου κ.Χριστόδουλε,
μας εξέπληξε η σθεναρή σας θέση ως προς την εκδίωξη μοναχών της Ιεράς Μονής στην οποία πρoΐστασθε .

Μετά την δημοσιοποίηση (σχόλιο παιδαγωγού, δείτε εδώ και εδώ) των παρανόμων ενεργειών σας, πιστέψαμε προς στιγμήν ότι θα υπερίσχυε η λογική, της οργής σας καθώς υπάρχουν ακόμα κάποιες αδούλωτες φωνές απέναντι στην αίρεση του οικουμενισμού.


Το να αρνείστε πλέον την ύπαρξη της αιρέσεως είναι

Για ρίψη αυγών στον Αλαβανο…14 μήνες φυλακή …Ο Παπακωνσταντίνου 12 μήνες για την Λίστα Λαγκαρντ… ΕΛΕΟΣ!!!!

Καταδικαστήκαν με 14 μήνες φυλάκιση, οι κάτοικοι του Αγ. Παντελεήμονα για την ρήψη των αυγών στον Αλαβάνο… 
Ο Παπακωνσταντίνου μόλις 12 μήνες ….ΝΤΡΟΠΗ.....


Θα πουν: ότι κάποιοι από αυτούς ήταν χρυσαυγιτές……


Εγώ απλά θα αναρωτηθώ… ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ …Άραγε σε πόσους μήνες καταδικάστηκαν;;…;
Τα ΔΗΘΕΝ Αριστερά Σχήματα θεωρούν ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ των κατηγορούμενων ΝΙΚΗ… 
και μάλιστα με συνήγορο τη Γιάννα Κούρτοβικ από το «Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα».
(...)
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
παραθέσαμε απόσπασμα , Πηγή

Η Γενοκτονία συνεχίζεται:Ο Έλληνας Γιάννης-Βασίλης Γιαϊλαλί στις Τουρκικές φυλακές! Διαδηλώνουν στην Άγκυρα (!) σιωπούν στην Αθήνα.....

Σχόλιο:
Εσύ "ραγιά", συνέχισε να βλέπεις τουρκικά σήριαλ ή ελληνοτουρκικά "survivor".
Και κανόνισε και κανένα ταξιδάκι στην "Πόλη", να παραστήσεις τον πλούσιο (αφού πουθενά αλλού δεν σε παίρνει να ταξιδέψεις). Στήριξε με το συνάλλαγμα σου τους Τούρκους.

Όταν αύριο κλαις κ πάλι με μαύρα δάκρυα, επειδή θα χουν βιάσει ισλαμιστές την γυναίκα ή την κόρη σου, ή θα χουν εκτελέσει το παιδί σου, θα 'ναι πάλι αργά.Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Η φυλάκιση του συμπατριώτη μας από τον Πόντο Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί (Yannis Vasilis Yaylali), ενός ακόμη δικού μας ανθρώπου, ο οποίος παρέμεινε στην Τουρκία, μετά τη Γενοκτονία είναι δυστυχώς η απόδειξη ότι το μαζικό έγκλημα δε σταμάτησε το 1922-1923, αλλά συνεχίζεται και σήμερα. Ο Γιαϊλαλί είναι φυλακισμένος από το βράδυ του Σαββάτου της 22ας Απριλίου στις κλειστές φυλακές του Σιρνάκ στο Κουρδιστάν, με τις κατηγορίες της προσβολής του Ερντογάν, της ανυπακοής και της υποκίνησης σε τρoμοκρατία.
Ο Γιαϊλαλί γεννημένος στον Πόντο ως νέος στρατιώτης στάλθηκε το 1994 να πολεμήσει στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Εκεί ως Ιμπραχίμ τραυματίστηκε σε μια μάχη με τους αντάρτες του ΡΚΚ και αιχμαλωτίστηκε για δύο χρόνια και τρεις μήνες. Από τον όγδοο μήνα της αιχμαλωσίας του άρχισε να

Ο πολύτεκνος πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού με τα 10 παιδιά ....


https://youtu.be/mIcjfZLHxv8

Το είδαμε εδώ

Σχόλιο:
Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος:
ΔΕΝ υπάρχουν πλέον Ελληνόπουλα ...
Όσοι υπηρετούμε σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, το διαπιστώνουμε.

Όπως είπε και ο Πλωτάρχης, "τα παιδιά η γυναίκα μου και εγώ τα κάνουμε με την βοήθεια του Θεού, για την (ορθόδοξη) πίστη και την (ελληνική μας) πατρίδα".
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

π.Νικόλαος Μανώλης, Οικουμενιστικές ανοησίες στη μητρόπολη Θεσ/νίκης τη Μεγ. Εβδομάδα και το Πάσχα [ΒΙΝΤΕΟ 2017]Δείτε το βίντεο ειδικά μετά το 7ο λεπτό!

Σχόλιο:
Αχ βρε πάτερ Νικόλα, 
τις οικουμενιστικές ανοησίες τις επισημαίνετε αλλά ΣΤΕΛΝΕΤΕ τα πνευματικά σας παιδιά να "λειτουργούνται" και να "εξομολογούνται" στους οικουμενιστές
Ο Παιδαγωγός

το βίντεο είδαμε εδώ

Σήμερα έφεραν ΞΑΝΑ 8 παιδιά λαθρομεταναστών στο Ωραιόκαστρο. ΑΜΕΣΗ αντίδραση της Πατριωτικής Ένωσης Ωραιοκάστρου. Κλούβες και ΜΑΤ.


Σήμερα (Πέμπτη 27 Απριλίου 2017), έφεραν 8 παιδιά λαθρομεταναστών. Μόλις 1μιση μήνα πριν λήξουν τα μαθήματα του Δημοτικού και πάλι επιλεκτικά στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου. 

Τα προηγούμενα 5 παιδιά, για τα οποία έγινε τόσος ντόρος, είχαν διακόψει εδώ και καιρό την φοίτηση τους. Τόσα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ, τόσα κανάλια, τόσα χρήματα, τόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, τόσες μετακινήσεις των παιδιών, τόση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., για ένα "φιάσκο". 

Προφανώς κάτι επιδιώκουν με τα νέα 8 παιδιά (που φέρνουν στο ίδιο σχολείο -και όχι στα άλλα σχολεία του Ωραιοκάστρου). 
 • Είναι θέμα Διευθυντή; (είναι γνωστές οι θέσεις του συγκεκριμένου, δείτε πχ σε βίντεο εδώ να ζητάει να "ενταχθούν" στην Ελλάδα 5.000.000 λαθρομετανάστες και  εδώ να απαγορεύει να καταθέσουν στεφάνι στην προτομή του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη που βρίσκεται στο προαύλιο του σχολείου)  
 • Θέλουν να τους δώσουν στο χέρι το απολυτήριο (ότι φοίτησαν επιτυχώς αυτή την σχολική χρονιά);
 • Ή απλά ψάχνουν αφορμή για να "δέσουν" την Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου, μετά από κάποιο στημένο συμβάν ή προβοκάτσια; 

Μετά τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο σε τοπικό κανάλι (εδώ), δεν έχουμε παρά 
να ΣΥΓΧΑΡΟΥΜΕ 
τα παλικάρια της Πατριωτικής Ένωσης Ωραιοκάστρου 
για την ΑΜΕΣΗ αντίδραση τους.  
Κόντρα στους ασφαλίτες, στα ΜΑΤ, στους δικυκλιστές της αστυνομίας στην απίστευτη αστυνομοκρατία και στο "Αντιρατσιστικό τμήμα" της ΕΛ.ΑΣ. που όπως πληροφορηθήκαμε παρέστη.  

"Έργα και ημέραι" της ΧΟΥΝΤΑΣ των ΣΙΡΙΖΑΝΕΛ


Όπως βλέπετε και στο βίντεο που ακολουθεί, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ακόμη Έλληνες που δεν σκύβουν το κεφάλι. Όπως τότε ... οι "κλέφτες και οι αμαρτωλοί", όπως οι "αντάρτες του Πόντου". Πάντα ελεύθεροι, πάντα ανυπότακτοι, πάντα ΕΛΛΗΝΕΣ.

μέλη της Πατριωτικής Ένωσης, σήμερα, μπροστά στο μνημείο της "Γενοκτονίας των Ποντίων", 
της Γενοκτονίας των προγόνων τους.

Ας τους καμαρώσουμε και ας τους στηρίξουμε όλοι.
Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Ακολουθεί το σημερινό ρεπορτάζ:

Κλούβες των ΜΑΤ υποδέχθηκαν ξανα τα παιδιά στο ΩραιόκαστροΓια μια ακόμη φορά με την παρουσία των ΜΑΤ,12 επανδρωμένων δικύκλων της ομάδας ΔΙΑΣ,κλιμακίου του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου,τρεις κλούβες των ΜΑΤ και με επικεφαλή αστυνομικό διευθυντή,το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου υποδέχθηκε τα νέα παιδιά προσφύγων-μεταναστών.

Οχτώ νέους μαθητές δέχθηκε το σχολείο στις 14:00 σήμερα 27/4/16 με την έντονη αστυνομική δύναμη που αναφέραμε να βρίσκεται στο σημείο απο τις 12:00

Η περιοχή γύρω απο το σχολείο ήταν φρουρούμενη απο τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα η πατριωτική ένωση πολιτών Ωραιοκάστρου πραγματοποίησε σιωπηλή διαμαρτυρία έξω απο το δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Δείτε τι μας δήλωσε μέλος της Πατριωτικής Ένωσης
Καντιώτης: " φοβούμαι ότι θα δούμε στη Μητρόπολη των Αθηνών την επίσημη εορτή της 25ης Μαρτίου, πρώτον σαν κόκορα, να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό ένας καρδινάλιος!" ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ: 25 Μαρτίου 2017!

Είτε πρόκειται για πρόβλεψη ενός οξυδερκούς ποιμένος, είτε για προφητεία, εξεπληρώθη!
Σχόλιο:
Ἡ ἀνωτέρω (καὶ ἡ διπλανὴ φωτογραφία) ἐλήφθη τὴν 25η Μαρτίου 2017 ἐντός τοῦ Μητρολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν

Δυστυχῶς, ἡ προφητεία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη ἐκπληρώθηκε ἐπακριβῶς!


"Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως. Ἐχθροί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὑλισταί, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοὶ παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, ποικιλώνυμοι, πτερωτοὶ δράκοντες τῆς Ἀποκαλύψεως, βαρεῖς λύκοι καλυπτόμενοι μὲ τὴν δορὰν τοῦ προβάτου ἔχουν ἐπιδράμει στὸν δυστυχισμένο μας λαό. Οὐνίται, Παπισταί, Ἐπισκοπιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Πεντηκοστιανοί, Ἀβδεντισταὶ (Σαββατισταὶ) Πλημμούθιοι…, Χιλιασταὶ καὶ ὅλα τα εἴδη τῶν αἱρέσεων εὑρίσκονται καὶ δροῦν ἀνάμεσά μας.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν βραχυκυκλώση τὸ ταλαίπωρον Ἔθνος μας καὶ εἶναι σὰν ἀετὸς στὸ κλουβί…. Ἐμπρὸς νὰ σπάσουμε τὴν φυλακὴν αὐτὴ καὶ ὁ ἀετὸς νὰ πετάξει πάλι ψηλά, πολὺ ψηλά, μέχρι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ...
Μᾶς ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα ἐκτός τῶν ἄλλων κακῶν… ὁ παπισμός.
Ὁ παπισμὸς εἶνε θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως….Τί ἐστὶ παπισμός; Σύνολο αἱρέσεων. Καὶ φοβοῦμαι δυστυχῶς, ὅτι....
θὰ δοῦμε στὴ Μητρόπολη [τῶν Ἀθηνῶν], -ἐγὼ δὲν πηγαίνω στὴ Μητρόπολη-, θὰ δεῖτε τὴν ἐπίσημη ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου…, μπροστὰ-μπροστά, πρώτον …σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερὰ του τὰ κολωτὰ νὰ στέκεται δίπλα στὸν πρωθυπουργό, δὲν ξέρω ποιὸς θὰ εἶναι τότε, ἕνας καρδινάλιος. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἑτοιμάζουν νὰ μᾶς φέρουν καρδινάλιο, γιὰ νὰ

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Πογκρόμ : Η Μονή Κουτλουμουσίου ΚΑΤΑΣΧΕΙ τα αυτοκίνητα όσων μοναχών διέκοψαν την μνημόνευση του Βαρθολομαίου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.

Αποκαλύψαμε χθες βράδυ (εδώτο πογκρόμ που γίνεται τις τελευταίες ημέρες από την Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, σε βάρος ευλαβών αγιορειτών πατέρων.


Σήμερα αποκαλύπτουμε έγγραφο με το οποίο η Μονή αναθέτει στις αστυνομικές αρχές να ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ τα αυτοκίνητα των πατέρων, εκμεταλλευόμενοι το ότι κάθε αυτοκίνητο στο Άγιο Όρος τυπικά είναι γραμμένο σε κάποια μονή.

Δείτε το έγγραφο:

Όπως αποκαλύψαμε χθες, το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, έχει ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ενώ ο μοναχός που το είχε αγοράσει, αφού του κατάσχεσαν το αυτοκίνητο του, ΠΡΟΣΗΧΘΗ για 4 ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Όρους!
Αντίστοιχα απαιτούν και προσπαθούν να ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ τα κελιά των πατέρων και κάθε περιουσιακό τους στοιχείο προς όφελος της Μονής. 


Δύο πατέρες που επίσης διέκοψαν την μνημόνευση, οι οποίοι διέμεναν ΕΝΤΟΣ του μοναστηριού, δέχθηκαν επίσης απίστευτες πιέσεις και εκβιασμούς. 
Ο ένας τους, 23 χρόνια μοναχός στο μοναστήρι, νηστικός, χωρίς πρόσβαση στο κελί του - από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 21/4/2017, αναγκάζεται να κυκλοφορεί και να ζει με ένα σακίδιο, εκλιπαρώντας στέγη και τροφή από άλλους πατέρες και φιλοξενούμενος από δω κι από κει. 
Ακόμη και σκυλιά να ήταν οι ευλαβείς αυτοί πατέρες θα είχαν καλύτερη αντιμετώπιση.


Δείχνουν την "αγάπη" τους σε όλους τους αιρετικούς και συμπροσεύχονται μαζί τους (η ποινή γι αυτό είναι καθαίρεση), αλλά για τους ευσεβείς πατέρες που αρνούνται να αποδεχθούν την αίρεση του οικουμενισμού,  ΚΑΘΟΛΟΥ οίκτος.ΥΓ 1. Ηγούμενε της Κουτλουμουσίου Χριστόδουλε,
Στο έγγραφο ΑΙΤΗΜΑ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ του μοναστηριού, ξεχάσατε να γράψετε μία φράση: 
Ξεχάσατε το "Χριστός Ανέστη". 
Δυστυχώς .., για κάποιους "ρασοφόρους", ΔΕΝ αναστήθηκε ο Χριστός. Η καρδιά τους ξεχειλίζει μίσος. Σπατάλησαν όλες τις ημέρες του Πάσχα για να βρούνε τρόπο να τιμωρήσουν και να εκβιάσουν πατέρες. Έχουν εξαντλήσει κάθε μέσο ... Μας δίνουν την εντύπωση ότι τους έχει κατακυριεύσει ο σατανάς.


Παρακαλούμε τους χιλιάδες φίλους αναγνώστες να ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ το νέο πογκρόμ. 
Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα "αγαπητικά" χαμόγελα, τις μειλίχιες μάσκες και τις προβιές.  


ΥΓ 2. Το πογκρόμ σε βάρος της Μονής Εσφιγμένου (εδώ), που σταδιακά τους ΚΑΤΕΣΧΕΣΑΝ ΟΛΟΥΣ τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα τα διαμερίσματα (τελευταίο το κονάκι στην Θεσσαλονίκη) και όσα οχήματα ή βάρκες μπόρεσαν να βρουν, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. 

Ενορχηστρωτής, παραμένει Ο ΙΔΙΟΣ. η μασονοκίνητη αίρεση του Οικουμενισμού : η παγκοσμιοποίηση στην εκκλησία μας.


Διαβάστε για διώξεις-εκβιασμούς που προηγήθηκαν και σε άλλες μονές (Χιλανδαρίου, Μεγίστης Λαύρας κλπ), στην

Χτύπημα στον θεσμό τής Οικογενείας (παγκοσμίως) το ζεύγος Μακρόν...Αυτό είναι το νεοεποχίτικο / νεοταξίτικο μήνυμα από τους τραπεζίτες τής Γαλλίας: 
"Ήμουν παντρεμένη με έναν τραπεζίτη και είχα μαζί του τρία παιδιά. 

Τον «κεράτωσα» με τον 17χρονο τότε Μακρόν και παράτησα κι αυτόν και τα παιδιά μου.
Πήγα με τον κατά 25 χρόνια νεώτερό μου (και μαθητή μου στο Γυμνάσιο). 

Ο «κερατάς» μάλιστα, προώθησε τον «μικρό» κατόπιν, στον κόσμο των σιωνιστών μεγαλοτραπεζιτών... 
Ομοφυλόφιλος μού βγήκε, αλλά τι να γίνη; Έχουμε «αποστολή»... να περάσουμε το μήνυμα που λέγαμε..."


Ἐμεῖς, δείξαμε πρῶτοι τόν δρόμον,παρακαλῶ...

Σχόλιο:
Αν η Λεπέν ήταν έγγαμη με 3 παιδιά και είχε ξελογιάσει έναν ανήλικο 17χρονο μαθητή της, τότε όλα τα ΜΜΕ θα την κατηγορούσαν και θα έπαιζαν νυχθημερόν το σκάνδαλο.
Τώρα που οι τραπεζίτες της Νέας Τάξης θέλουν τον εκλεκτό τους τον Μακρόν,

ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ “ΔΙΩΓΜΟΥ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ”
Για τα χθεσινά ΕΚΤΑΚΤΑ γεγονότα στο Άγιον Όρος γράψαμε (ἐδῶ)


Την ώρα που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
 • στην Ελβετία, παραδέχθηκε πως η Σύνοδος της Κρήτης αναγνώρισε το παγκόσμιο συμβούλιο “εκκλησιών” ως έναν απ' τους πυλώνες της οικουμενικής κίνησης και 
 • κατηγόρησε ως φονταμενταλιστές και φανατικούς όσους αντιδρούν στην ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους μη ορθοδόξους κρίνοντας πως “αξίζουν καταδίκης” (αντίθετα με τα όσα διαβάζουμε στον ΙΕ΄κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου),

 • την ώρα που απροκάλυπτα ομολογεί τις οικουμενιστικές πεποιθήσεις του συμπροσευχόμενος στην μοναστική κοινότητα Ταϊζέ στην Γαλλία με καθολικούς και διαμαρτυρόμενους,


 • την ώρα που ετοιμάζεται να συναντήσει τον πάπα Φραγκίσκο στην Αίγυπτο καθώς και τον μουφτή της χώρας μοιράζοντας μηνύματα αγάπης και ειρήνης,
 • την ώρα που διοργανώνεται επιστημονική ημερίδα για την διάδοση των αποφάσεων της ψευτοσυνόδου της Κρήτης στην αίθουσα τελετών της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και τέλος

 • την ώρα που κάποιοι πατέρες που αποτειχίσθηκαν συντελούν με την ανοχή τους στην εγκατάσταση της αιρέσεως (εξαιτίας της εμμονής τους στην οικονομία μη λαμβάνοντας υπ' όψιν την ιερά μας Παράδοση) απαξιώνοντας τους αγιορείτες πατέρες που προσπαθούν να διατηρήσουν το ορθόδοξο φρόνημα καθαρό μεταλαμπαδεύοντάς το με λόγια και με έργα σε όλους εμάς τους εφησυχασμένους και αδρανείς πιστούς,

 • πληροφορούμαστε άναυδοι από έγκυρες πηγές μέσα από το Περιβόλι της Παναγίας, την συνέχιση του διωγμού των αγιορειτών Πατέρων αυτήν την στιγμή στο Άγιο Ορος. 
 • Με λύπη μαθαίνουμε την παράνομη διαγραφή απ' το μοναχολόγιο των μοναχών Ιλαρίωνος, Ιωσήφ και Μακαρίου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου και την μη παράδοση της εφέσεων που επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στην Μονή, από την Μονή στην κοινότητα του Αγίου Όρους.
 • Η αστυνομία καθίσταται συνεργός των διωκτών την στιγμή που προσαγάγει Ιερομόναχο στο αστυνομικό τμήμα και εκφοβίζει τους εκδιωκόμενους με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στα κελιά τους.
 • Μαθαίνουμε επίσης για την κατάσχεση και απειλή παρακράτησης αυτοκινήτων των υπό δίωξη μοναχών (χορηγουμένων σ' αυτούς από πιστούς λαϊκούς για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών) αφού αναγκαστικά αυτά γράφονται στην μονή μετά την είσοδό τους και παραμονή τους σ' αυτήν (Ι. Μ. Κουτλουμουσίου).
 • Ο εκφοβισμός συνεχίζεται με την παράνομη καταστροφή κλειδαριών των κελιών, δέσμευση των προσωπικών τους αντικειμένων και την συνεχή ενόχλησή τους.

Δυστυχώς δεν κοινοποιείται τίποτα στον τύπο και οι αγιορείτες πατέρες εκδιώκονται -τον καιρό της αγάπης και της ειρήνης, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη- χωρίς δίκη και απολογία.

Με την σιωπή μας γινόμαστε συνυπεύθυνοι.
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ.

Ορθοδοξία”Σχόλιο:
Στο θέμα της Δίωξης Αγιορειτών, αναφερθήκαμε αρκετές φορές (όλα ξεκίνησαν μετά την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης), Δείτε τις αναρτήσεις μας, στην αντίστοιχη ετικέτα ή κάνοντας κλικ εδώ.

Το Κουτλουμούσι είχε πρόσφατα βάλει ως στόχο τα αυτοκίνητα και τα κελιά των κελιωτών που διέκοψαν την μνημόνευση.

Ίσως, μετά την υποχώρηση του π.Θεοδώρου Ζήση -και των 2 συν αυτώ- από την καθαρή γραμμή της διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους αιρετικούς, και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις με τους αγιορείτες για την (καθόλα πετυχημένη) εκδήλωση στο Ωραιόκαστρο, οι οικουμενιστές