" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Μητρόπολη της Κρήτης διώκει Αγιορείτη μοναχό, επειδή μίλησε για την Πανορθόδοξη Σύνοδο! (Βίντεο)

"Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. 
Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων"
π.Σάββας Αγιορίτης


Οἱ διωγμοὶ ἀρχίζουν 
ΠΡΙΝ καν πραγματοποιηθεῖ 
ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»!!!

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης δὲν κρατοῦν οὔτε τὰ προσχήματα. 
Σὲ ὁμιλία του ὁ π. Σάββας ἀποκαλύπτει τὸν διωγμὸ ποὺ κήρυξαν ἐναντίον του, ἐπειδὴ (ὅπως πολλοὶ Οἰκουμενιστὲς μοναχοί, καθηγητὲς Πανεπιστημίων καὶ Ἐπίσκοποι) ἔχει γνώμη καὶ λόγο ὀρθόδοξο γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο.

Ὅπως λέγει στὴν ὁμιλία του ὁ π. Σάββας (δεῖτε στὸ παρακάτω βίντεο),
«ὄχι μόνο δὲν ἐνημερώνουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἔγκυρα καὶ ὀρθόδοξα, ἀλλὰ καὶ ἐγκωμιάζουν τὴν Σύνοδο θεωρώντας την εὐλογία γιὰ τὸ νησί μας, παραβλέποντας τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τὶς διαμαρτυρίες, καθὼς καὶ τὴν Ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ἡ Σύναξις τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα· καθησυχάζουν τὸν λαὸ καὶ παραπληροφοροῦν τὸ ποίμνιό τους μὲ τὸ νὰ καλοῦν ὁμιλητὲς ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὰ αἱρετικὰ ἀνοίγματα καὶ φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὅπως τὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη, τοὺς καθηγητὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου» κ.λπ.
«Αὐτοὺς καλοῦν γιὰ ἐνημέρωση τῶν Χριστιανῶν τῆς Κρήτης. Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅποιος ἔχει διαφορετικὴ γνώμη καὶ θάρρος νὰ τὴν ἐκφράσει, τὸν διώκουν δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ».


Πρὸς τοῦτο οἱ Ἐπίσκοποι ἔστειλαν καὶ Ἐγκύκλιο στοὺς ἱερεῖς τῆς Κρήτης ἐναντίον τοῦ π. Σάββα στὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀπάντησε καταλλήλως. 
Στὴν Ἐγκύκλιο Ἱ. Μ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, λοιπόν, λέγεται ὅτι «ὁ π. Σάββας Λαυρεώτης εἶναι ἀνεπιθύμητος στὴν Μητρόπολή μας καὶ παρακαλεῖσθε νὰ μὴν ἔχετε ἐπικοινωνία μαζί του. Παρουσιάζεται εἰς τοπικὸν τηλεοπτικὸ μέσον ἄνευ ἀδείας, καθὼς καὶ σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ ἀντίκεινται πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλη Σύνοδο».


Ἡ Ἀπάντηση τοῦ γέροντος Σάββα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ

Σέ Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῆς κατά κόσμον πατρίδος μου, ἀφοῦ ἐγκωμιάστηκε ἡ λεγομένη Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδος ὡς
«…..μεγάλη εὐλογία καί τιμήν διά τήν Ἐκκλησίαν μας καί ὅλους ἡμᾶς, ἡ πραγματοποίησις εἰς τόν τόπον μας μετά ἀπό 1300 ἔτη περίπου τοῦ μοναδικοῦ τούτου ἱστορικοῦ γεγονότος…… »,
ἀναφέρθηκαν καί στήν ἐλαχιστότητά μου ὡς ἐξῆς:
«Ὁ π. Σάββας Λαυριώτης ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἀνεπιθύμητος εἰς τήν Μητρόπολίν μας καί παρακαλεῖσθε νά μήν ἔχετε κοινωνίαν μαζί του. Ἄγεται καί φέρεται εἰς τήν Ἐπαρχίαν μας, ὑβρίζει τόν Πατριάρχην, παρουσιάζεται εἰς τοπικόν τηλεοπτικόν μέσον ἄνευ ἀδείας, καθώς καί εἰς ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Μεγάλην Σύνοδον».


Ἐπίσης, σέ γράμμα πού ἔστειλαν στό Πατριαρχεῖον, στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, καί εἰς τήν Μονήν μου, μέ κατηγοροῦν πώς διχάζω, τρομοκρατῶ καί παραπληροφορῶ τόν πιστό κρητικό λαό, καί πώς κυκλοφορῶ ( ἄκουσον – ἄκουσον ) μέ συνοδεία μπράβων, καί μέ Χρυσαυγίτες στά Χανιά, καί σέ ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου!!!

Πραγματικά ξεπέρασαν τόν ἑαυτόν τους καί κάθε ἐπιστημονική φαντασία. Δέν θά ἀσχολούμην κἄν μέ τέτοιες κακοήθειες καί συκοφαντικές δυσφημήσεις, διότι ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν στήν Κρήτη τον π. Σάββα, καταλαβαίνουν πώς αὐτό γίνεται ἐπειδή, ὡς Ἁγιορεῖτες, ὅντως πληροφοροῦμε ὁρθόδοξα καί ἔγκυρα τόν κόσμο. Ἄλλωστε, ἡ ἐκδήλωση πού ἔκαναν μέ καλεσμένο τόν π. Βασίλειο Γοντικάκη καί ἄλλους, ἦταν ὡς ἀντίβαρο τῆς παρουσίας μας καί τῆς ἔγκυρης πληροφορήσεως πού παρέχουμε στόν Κρητικό Λαό. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζω, πώς ὁ ἀγαπητός καί παραδοσιακός Ἐπίσκοπος Χανίων κ.κ. Δαμασκηνός, πού πολύ τόν ἐκτιμῶ καί τόν ἀγαπῶ, ἔχει πέσει θῦμα παραπληροφόρησης, ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Πρωτοσύγγελό του καί διαφόρους καλοθελητάδες, γιά τό τί ἔχει συμβεῖ. Γιά αὐτόν τό λόγο ἐξηγοῦμαι:


1ον Ὅντως, τό τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Νέα Τηλεόραση, μοῦ ἀπηύθυνε πρόσκληση, νά παρουσιαστῶ ζωντανά, γιά νά μιλήσουμε γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τό θέμα τῆς Συνόδου, καθώς καί ἄλλα. Ὁ καθένας μπορεῖ νά δεῖ τί εἰπώθηκε στήν ἐκπομπή καί νά βγάλει τά συμπεράσματά του, ἀφοῦ εἶναι ἀναρτημένο στό διαδίκτυο:Σέ καμία περίπτωση δέν ἐξύβρισα πρόσωπα, καί ἰδιαίτερα τόν Πατριάρχη, καί δέν κακολόγησα κανέναν, ἀλλά εἰπώθηκε ἡ ἀλήθεια.
Ὁ Πρωτοσύγγελος πού ἐπικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου πρίν ἀπό τήν ἐκπομπή, μοῦ εἶπε πώς δέν ἔχω εὐλογία νά παρουσιαστῶ στό κανάλι. Τοῦ ἀπάντησα πώς δέν εἶναι στήν δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας καί δέν μπορεῖ νά μοῦ τό ἀπαγορεύσει, ὅπως ἔχουν κάνει γιά τούς ἐκκλησιαστικούς χώρους, πού φυσικά τό τηρῶ.
Ἐξάλλου, τούς κάθε λογῆς αἱρετικούς τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους νά ὁμιλοῦν στήν τηλεόραση, στό ραδιόφωνο, σέ συγκεντρώσεις, κ.λ.π. Σε αὐτούς γιατί δέν κάνουν συστάσεις νά μήν ὁμιλοῦν στό ποίμνιό τους, πού τούς τό ἔχει ἐμπιστευθεῖ τό Ἅγιον Πνεύμα; Αὐτό ἰσχύει μόνο γιά ἕναν Ἁγιορείτη πού λέει τήν ἀλήθεια;
Ὅσον ἀφορᾶ στήν παραπληροφόρηση καί στήν κινδυνολογία, αὐτά εἶναι συκοφαντίες καί εὔκολα κάποιος τό ἀντιλαμβάνεται ὅταν δεῖ τήν ἐκπομπή.


2ον Μέ συκοφαντοῦν πώς δέν ἔχω εὐλογία ἀπό τό Μοναστήρι μου να μιλῶ καί τό κάνω ἀπό μόνος μου. Στό Μοναστήρι μου, ἤδη ἔχω δηλώσει πώς δέν κάνουμε ὑπακοή ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἀνηθικότητας, ἤ γιά δογματικά θέματα. Ἐξάλλου, ἔχω τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ μου πατρός καί 300 ἐρημιτῶν πού μέ ἐνθαρρύνουν νά μιλήσω, διότι αὐτοί δέν ἔχουν τό βῆμα τοῦ λόγου πού ἔχουμε ἐμεῖς.


3ον Μέ συκοφαντοῦν, ἀνυπόστατα, πώς πηγαίνω σέ ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται στήν Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδο. Στήν μόνη ἐκδήλωση πού παρευρέθηκα ὡς ἀκροατής καί ὄχι ὡς ὁμιλητής, ἦταν τῆς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν καί τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Μεθώνης, μέ ὁμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, Καθηγητή Ἐκκλησιαστικοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρο παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί θεολόγο, πού αὐτή ἔγινε γιά ἐνημέρωση καί ὄχι γιά πολεμική τῆς Συνόδου.


4ον Μέ συκοφαντοῦν πώς σχετίζομαι μέ τήν Χρυσή Αὐγή, καί κυκλοφορῶ στά Χανιά μέ συνοδεία μπράβων. Πρᾶγμα τελείως ἀνυπόστατο, κακόβουλο καί γελοῖο. Μπέρδεψαν τόν κ. Γεώργιο Βλαμάκη, ἀρχιτέκτονα, συντονιστή τῆς ἐκδηλώσεως στό ξενοδοχεῖον ΑΚΑΛΗ στά Χανιά μέ ὀμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, ὁ ὁποῖος μέ εἶχε καλέσει στήν ἐκδήλωση πού ὀργάνωσαν, μέ τόν κ. Στέλλιο Βλαμάκη, ἀρχηγό τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στά Χανιά. Καί μόνον ἀπό αὐτό καταδεικνύεται πώς θέλουν μέ κάθε τρόπο νά μέ

ΘΑ ...ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΤΕ!!! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΖΗΤΟΥΝ, ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! ΝΑ "ΝΤΥΘΟΥΝ" ΚΑΙ ΝΑ ...ΧΤΕΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ...ΑΦΡΙΚΑΝΑΚΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΘΑ ...ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΤΕ!!! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΖΗΤΟΥΝ, ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

ΝΑ "ΝΤΥΘΟΥΝ" ΚΑΙ ΝΑ ...ΧΤΕΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ...ΑΦΡΙΚΑΝΑΚΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΟΣ!!!
ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!
ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ;;;
Το χαρτί που βλέπετε, το πρώτο, μοιράστηκε στα παιδάκια της Δ' δημοτικού, απο τις δασκαλες του 15ου Δημοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας και αφορά την καθιερωμένη εορτή που γίνεται κάθε χρόνο για την λήξη της σχολικής χρονιάς.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ, ΟΙ "ΟΔΗΓΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ...ΣΑΦΕΙΣ!

Tα κοριτσάκια πρέπει απο το προηγούμενο βράδυ να έχουν κάνει τα μαλλιά τους ...κοτσιδάκια(!!!)έτσι ώστε να μοιάζουν με Αφρικανακια!!!


Μετά, "οπωσδήποτε"(!) μαύρα ρούχα για να μοιάζουν στο χρώμα των Αφρικανών και απο ένα 'παρεο' τα κοριτσάκια όπως

Το σχόλιο - απάντηση μας στον Αβδύρου Κύριλλο (σχόλιο που διέγραψε το romfea.gr)

Η κατάσταση με την διαγραφή σχολίων από "χριστιανικά" ιστολόγια και πρακτορεία ειδήσεων, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Διαβάσαμε στο romfea.gr μία ακόμη τοποθέτηση-φιλοφρόνηση από έναν ακόμη μητροπολίτη 
στο κλασσικό μοτίβο "εμπιστευόμαστε την εκκλησία" (=εννοώντας τους δεσποτάδες).

Του απατήσαμε λοιπόν, μέσα από τα σχόλια του romfea.gr, έτσι όπως θεωρήσαμε ότι έπρεπε, αναφερόμενοι στο φαινόμενο να επιστρατεύονται τελευταία στιγμή απεγνωσμένα κάποιοι, για να στηρίξουν τον οικουμενισμό και την "πανορθόδοξη"(=ληστρική) σύνοδο:
Γράψαμε:

Πολύ καλά κάνουν όλοι οι αρχιμανδρίτες που κατόρθωσαν και έγιναν δεσποτάδες, να προστατεύουν τα αφεντικά που τους ανέβασαν.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η εκκλησία μας γέμισε μασόνους και έκφυλους δεσποτάδες. Έχουν κάθε λόγο στο εξής να ξεπληρώνουν τα χρέη..

Τις εμπεδώσαμε τις καραμελίτσες:
1) υπακοή στην εκκλησία (= στους δεσποτάδες δηλαδή)
2) ο πιστός να κοιτάει τα δικά του λάθη (=αφήστε τους οικουμενιστές να προχωρήσουμε στην προδοσία πίστεως χωρίς εμπόδια)


Για κακή σας τύχη όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν χρωστάνε χάρες
Υπάρχει στην εκκλησία κι ο πιστός λαός, 

υπάρχουν ακόμη κάποιοι που φέρουν το σχήμα της ιεροσύνης και έχουν φόβο Θεού (ναι, πάντα θα υπάρχουν, κι ας είναι εξαιρέσεις).
Αυτοί είναι η εκκλησία, αυτή την εκκλησία εμπιστευόμαστε κι όχι τα λαμόγια και τα δεκανίκια των αιρετικών.

το σχόλιο μας σε νέα αναμονή έγκρισης!και φυσικά το σχόλιο μας διαγράφτηκε!


Θα ταν ενδιαφέρον να μαθαίναμε κάποια στιγμή, από που παίρνουν χρήματα όλα αυτά τα εκκλησιαστικά πρακτορεία και γέμισε ο τόπος. Γιατί από κάπου θα αμείβονται όλοι αυτοί οι

"Και στα παιδιά σας; Τι κουλτούρα δώσατε; Τα σπρώξατε και αυτά στην εθελοδουλία στα κόμματα; ". Ανοικτή επιστολή από έναν πρόσφυγα της Κερύνειας, προς τους συμπατριώτες του που ... λησμόνησαν την πατρίδα.

Και όμως! Έγινε πραγματικότητα ο εφιάλτης! Οι Κερυνειώτες στην πλειοψηφία τους, η πλειοψηφία τουτέστιν εκείνων που σήκωσαν τους όγκους τους από τις σούβλες, τις παραλίες και τους καναπέδες και πήγαν στην κάλπη, ψήφισαν τα κόμματα που πρώτα και καλύτερα τους είπαν: «Ξεχάστε την Κερύνεια!». Απόδειξη αδιάψευστη; Οι δύο βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ και ο ένας του ΑΚΕΛ, που προέκυψαν από τις προχτεσινές εκλογές!

Αλλά Κερυνειώτες και Κερυνειώτισες, απάνω σας ήταν που ξέσπασε πρώτα και κυρίως η τούρκικη εισβολή! Εσείς υποστήκατε τα πρώτα κύματα της τούρκικης βαρβαρότητας! Τους δικούς σας ανθρώπους έσφαξαν πρώτους οι εισβολείς! Εσάς ξεσπίτωσαν πρώτους! Εσείς υποστήκατε πρώτοι την μοχθηρία και την χλεύη (γνωρίζω ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τι λέω!) των συμπατριωτών σας για την προσφυγιά σας! Και εσείς είσαστε οι πρώτοι και στην συνέχεια εσάς κυρίως εκμεταλλεύτηκαν αυτές οι ηγεσίες των κομμάτων που ψηφίσατε και πάλιν χτες, εξαναγκάζοντας σας να δώσετε γην και ύδωρ για να σας δοθεί μέσω των κομμάτων τους στέγη στους πανάθλιους συνοικισμούς της προσφυγιάς όπου σας μάντρισαν!

Δεν είσαστε εσείς που βλέπετε καθημερινά τα κομματικά τους μαγαζιά εξυπηρέτησης των όποιων αναγκών σας, δίπλα από τα σπίτια σας μέσα στους συνοικισμούς στους οποίους ζείτε; Δεν είναι σε αυτούς, αντί να προσφύγετε στο κράτος κατ’ ευθείαν, που προσκυνήσατε για να λάβετε δάνειο από τον κατ’ ευφημισμό «Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών» για να σπουδάσετε τα παιδιά σας ή για να λάβετε την κυβερνητική χορηγία για την στέγαση των θυγατέρων σας; Δεν εξευτελιστήκατε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια; Δεν νοιώθετε την ανάγκη να επαναστατήσετε;

Και στα παιδιά σας; Τι κουλτούρα δώσατε; Τα σπρώξατε και αυτά στην εθελοδουλία στα κόμματα; Τους μιλήσατε ποτέ για την ιδιαίτερη τους πατρίδα, την Κερύνεια; Τους είπατε ότι

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Αποκλειστικές φωτογραφίες από αναπαράσταση στα οχυρά της γραμμής Μεταξά (Ρούπελ και Ιστίμπεη)

Πριν από 75 χρόνια, οι λιγοστοί υπερασπιστές των 21 οχυρών στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αντιστάθηκαν γενναία στις σιδηρόφρακτες ναζιστικές ορδές. Η απάντηση στους Γερμανούς εισβολείς, του διοικητή του Ρούπελ Α/νχη Γεώργιου Δουράτσου, εξακολουθεί να συγκινεί :
«Τα οχυρά δεν παραδίδονται αλλά καταλαμβάνονται».
Παρά το ανελέητο σφυροκόπημα το Ρούπελ δεν καταλήφθηκε από τον εχθρό.


Ευχαριστούμε πολύ τον φωτογράφο Γ.Κ., που μετά από παράκληση μέλους της ομάδος μας, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, δέχθηκε να μας παραχωρήσει άμεσα ολόκληρο το αρχείο του από την 2ήμερη αναπαράσταση των μαχών στα οχυρά του Ρούπελ και του Ιστίμπεη, της "γραμμής Μεταξά" (γράψαμε εδώ).

Επιλέξαμε τις παρακάτω φωτογραφίες να  παρουσιάσουμε στους αναγνώστες μας (περιλαμβάνονται φωτογραφίες από περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή)

Ιστολόγιο Ομάδας εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός":
Και η αναπαράσταση της μάχης στα οχυρά:


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες :

Παράδοση και απόδοση τιμών από γερμανικό άγημα στους υπερασπιστές οχυρού :για να θυμόμαστε την ιστορία:
Η φρουρά του Οχυρού (Ιστίμπεη) εξαιτίας των ασφυξιογόνων αερίων που είχαν διοχετευθεί στις υπόγειες στοές και της φλεγόμενης βενζίνης που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί υποχρεώθηκε στις 1600 ώρα της 7 Απριλίου να παραδοθεί. Αξιωματικοί και οπλίτες κατάκοποι, λυπημένοι, εξαντλημένοι από το διήμερο αγώνα, αλλά υπερήφανοι, γιατί έκαναν το καθήκον τους συλλαμβάνονται και οδηγούνται αιχμάλωτοι στο βουλγαρικό έδαφος, (Πετρίτσι, Άνω Τζουμαγιά), όπου παρέμειναν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αργότερα, μετά το Πρωτόκολλο Συνθηκολόγησης (9 Απριλίου 1941), οδηγήθηκαν στη μεθόριο και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι απώλειες της φρουράς του Οχυρού ανήλθαν σε 25 νεκρούς και 70 τραυματίες, και των Γερμανών ήταν πολλαπλάσιες.


Το οχυρό Παπαδοπούλα υπέκυψε στις 1900 ώρα της 8 Απριλίου μετά από ένα σκληρό τριήμερο αγώνα και παραδόθηκαν οι 3 αξιωματικοί και οι 120 άνδρες της φρουράς. Οι απώλειες ήταν 8 νεκροί. 

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της αντίστασης των οχυρών είναι αυτή του οχυρού Παλιουριώνες της Κερκίνης (Μπέλες), το οποίο παρέμεινε απόρθητο. Ωστόσο, στις 1730 της 9ης Απριλίου Γερμανοί κήρυκες πληροφορούσαν τη φρουρά για τη συνθηκολόγηση που είχε προηγηθεί. Ύστερα από την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού αποφασίστηκε να γίνει η εκκένωση κατά τη διάρκεια της νύκτας. Εντωμεταξύ έλαβε τη διαταγή παράδοσης, η οποία έγινε στις 0900 της 10 Απριλίου.
Κατά την παράδοση ο Γερμανός Συνταγματάρχης παρέταξε έξω από το οχυρό γερμανικό τάγμα για απόδοση τιμών. Ο Διοικητής του οχυρού Ταγματάρχης Πεζικού Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και η φρουρά βγήκαν από το οχυρό, πέρασαν ένοπλοι μπροστά από το γερμανικό τάγμα και «κλαμένοι» έφυγαν. Η γερμανική σημαία υψώθηκε στο οχυρό ΜΟΝΟ μετά την αποχώρηση των ηρωικών υπερασπιστών του, που τελικά οι απώλειές του ήταν 3 νεκροί. 

Οι απώλειες των άλλων οχυρών της Κερκίνης ήταν της Σπανής Πέτρας 18 και του Στηρίγματος 22 νεκροί. 
Ανάλογες τιμητικές εκδηλώσεις έγιναν και προς τους Διοικητές των οχυρών Οχυρό (Ιστίμπεη), Σπανή Πέτρα (Κελκαγιά) κ.ά.
και 2 βίντεο :Είναι ευκαιρία να αφήσουμε τα ταξιδάκια στο εξωτερικό και να ανακαλύψουμε και να αναγεννηθούμε από την ομορφιά της ελληνικής φύσης, της ορθόδοξης παράδοσης και της άγνωστης στους πολλούς ένδοξης  ιστορίας μας.