" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Μητρόπολη της Κρήτης διώκει Αγιορείτη μοναχό, επειδή μίλησε για την Πανορθόδοξη Σύνοδο! (Βίντεο)

"Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. 
Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων"
π.Σάββας Αγιορίτης


Οἱ διωγμοὶ ἀρχίζουν 
ΠΡΙΝ καν πραγματοποιηθεῖ 
ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»!!!

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης δὲν κρατοῦν οὔτε τὰ προσχήματα. 
Σὲ ὁμιλία του ὁ π. Σάββας ἀποκαλύπτει τὸν διωγμὸ ποὺ κήρυξαν ἐναντίον του, ἐπειδὴ (ὅπως πολλοὶ Οἰκουμενιστὲς μοναχοί, καθηγητὲς Πανεπιστημίων καὶ Ἐπίσκοποι) ἔχει γνώμη καὶ λόγο ὀρθόδοξο γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο.

Ὅπως λέγει στὴν ὁμιλία του ὁ π. Σάββας (δεῖτε στὸ παρακάτω βίντεο),
«ὄχι μόνο δὲν ἐνημερώνουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἔγκυρα καὶ ὀρθόδοξα, ἀλλὰ καὶ ἐγκωμιάζουν τὴν Σύνοδο θεωρώντας την εὐλογία γιὰ τὸ νησί μας, παραβλέποντας τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τὶς διαμαρτυρίες, καθὼς καὶ τὴν Ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ἡ Σύναξις τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα· καθησυχάζουν τὸν λαὸ καὶ παραπληροφοροῦν τὸ ποίμνιό τους μὲ τὸ νὰ καλοῦν ὁμιλητὲς ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὰ αἱρετικὰ ἀνοίγματα καὶ φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὅπως τὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη, τοὺς καθηγητὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου» κ.λπ.
«Αὐτοὺς καλοῦν γιὰ ἐνημέρωση τῶν Χριστιανῶν τῆς Κρήτης. Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅποιος ἔχει διαφορετικὴ γνώμη καὶ θάρρος νὰ τὴν ἐκφράσει, τὸν διώκουν δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ».


Πρὸς τοῦτο οἱ Ἐπίσκοποι ἔστειλαν καὶ Ἐγκύκλιο στοὺς ἱερεῖς τῆς Κρήτης ἐναντίον τοῦ π. Σάββα στὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀπάντησε καταλλήλως. 
Στὴν Ἐγκύκλιο Ἱ. Μ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, λοιπόν, λέγεται ὅτι «ὁ π. Σάββας Λαυρεώτης εἶναι ἀνεπιθύμητος στὴν Μητρόπολή μας καὶ παρακαλεῖσθε νὰ μὴν ἔχετε ἐπικοινωνία μαζί του. Παρουσιάζεται εἰς τοπικὸν τηλεοπτικὸ μέσον ἄνευ ἀδείας, καθὼς καὶ σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ ἀντίκεινται πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλη Σύνοδο».


Ἡ Ἀπάντηση τοῦ γέροντος Σάββα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ

Σέ Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῆς κατά κόσμον πατρίδος μου, ἀφοῦ ἐγκωμιάστηκε ἡ λεγομένη Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδος ὡς
«…..μεγάλη εὐλογία καί τιμήν διά τήν Ἐκκλησίαν μας καί ὅλους ἡμᾶς, ἡ πραγματοποίησις εἰς τόν τόπον μας μετά ἀπό 1300 ἔτη περίπου τοῦ μοναδικοῦ τούτου ἱστορικοῦ γεγονότος…… »,
ἀναφέρθηκαν καί στήν ἐλαχιστότητά μου ὡς ἐξῆς:
«Ὁ π. Σάββας Λαυριώτης ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἀνεπιθύμητος εἰς τήν Μητρόπολίν μας καί παρακαλεῖσθε νά μήν ἔχετε κοινωνίαν μαζί του. Ἄγεται καί φέρεται εἰς τήν Ἐπαρχίαν μας, ὑβρίζει τόν Πατριάρχην, παρουσιάζεται εἰς τοπικόν τηλεοπτικόν μέσον ἄνευ ἀδείας, καθώς καί εἰς ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Μεγάλην Σύνοδον».


Ἐπίσης, σέ γράμμα πού ἔστειλαν στό Πατριαρχεῖον, στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, καί εἰς τήν Μονήν μου, μέ κατηγοροῦν πώς διχάζω, τρομοκρατῶ καί παραπληροφορῶ τόν πιστό κρητικό λαό, καί πώς κυκλοφορῶ ( ἄκουσον – ἄκουσον ) μέ συνοδεία μπράβων, καί μέ Χρυσαυγίτες στά Χανιά, καί σέ ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου!!!

Πραγματικά ξεπέρασαν τόν ἑαυτόν τους καί κάθε ἐπιστημονική φαντασία. Δέν θά ἀσχολούμην κἄν μέ τέτοιες κακοήθειες καί συκοφαντικές δυσφημήσεις, διότι ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν στήν Κρήτη τον π. Σάββα, καταλαβαίνουν πώς αὐτό γίνεται ἐπειδή, ὡς Ἁγιορεῖτες, ὅντως πληροφοροῦμε ὁρθόδοξα καί ἔγκυρα τόν κόσμο. Ἄλλωστε, ἡ ἐκδήλωση πού ἔκαναν μέ καλεσμένο τόν π. Βασίλειο Γοντικάκη καί ἄλλους, ἦταν ὡς ἀντίβαρο τῆς παρουσίας μας καί τῆς ἔγκυρης πληροφορήσεως πού παρέχουμε στόν Κρητικό Λαό. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζω, πώς ὁ ἀγαπητός καί παραδοσιακός Ἐπίσκοπος Χανίων κ.κ. Δαμασκηνός, πού πολύ τόν ἐκτιμῶ καί τόν ἀγαπῶ, ἔχει πέσει θῦμα παραπληροφόρησης, ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Πρωτοσύγγελό του καί διαφόρους καλοθελητάδες, γιά τό τί ἔχει συμβεῖ. Γιά αὐτόν τό λόγο ἐξηγοῦμαι:


1ον Ὅντως, τό τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Νέα Τηλεόραση, μοῦ ἀπηύθυνε πρόσκληση, νά παρουσιαστῶ ζωντανά, γιά νά μιλήσουμε γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τό θέμα τῆς Συνόδου, καθώς καί ἄλλα. Ὁ καθένας μπορεῖ νά δεῖ τί εἰπώθηκε στήν ἐκπομπή καί νά βγάλει τά συμπεράσματά του, ἀφοῦ εἶναι ἀναρτημένο στό διαδίκτυο:Σέ καμία περίπτωση δέν ἐξύβρισα πρόσωπα, καί ἰδιαίτερα τόν Πατριάρχη, καί δέν κακολόγησα κανέναν, ἀλλά εἰπώθηκε ἡ ἀλήθεια.
Ὁ Πρωτοσύγγελος πού ἐπικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου πρίν ἀπό τήν ἐκπομπή, μοῦ εἶπε πώς δέν ἔχω εὐλογία νά παρουσιαστῶ στό κανάλι. Τοῦ ἀπάντησα πώς δέν εἶναι στήν δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας καί δέν μπορεῖ νά μοῦ τό ἀπαγορεύσει, ὅπως ἔχουν κάνει γιά τούς ἐκκλησιαστικούς χώρους, πού φυσικά τό τηρῶ.
Ἐξάλλου, τούς κάθε λογῆς αἱρετικούς τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους νά ὁμιλοῦν στήν τηλεόραση, στό ραδιόφωνο, σέ συγκεντρώσεις, κ.λ.π. Σε αὐτούς γιατί δέν κάνουν συστάσεις νά μήν ὁμιλοῦν στό ποίμνιό τους, πού τούς τό ἔχει ἐμπιστευθεῖ τό Ἅγιον Πνεύμα; Αὐτό ἰσχύει μόνο γιά ἕναν Ἁγιορείτη πού λέει τήν ἀλήθεια;
Ὅσον ἀφορᾶ στήν παραπληροφόρηση καί στήν κινδυνολογία, αὐτά εἶναι συκοφαντίες καί εὔκολα κάποιος τό ἀντιλαμβάνεται ὅταν δεῖ τήν ἐκπομπή.


2ον Μέ συκοφαντοῦν πώς δέν ἔχω εὐλογία ἀπό τό Μοναστήρι μου να μιλῶ καί τό κάνω ἀπό μόνος μου. Στό Μοναστήρι μου, ἤδη ἔχω δηλώσει πώς δέν κάνουμε ὑπακοή ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἀνηθικότητας, ἤ γιά δογματικά θέματα. Ἐξάλλου, ἔχω τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ μου πατρός καί 300 ἐρημιτῶν πού μέ ἐνθαρρύνουν νά μιλήσω, διότι αὐτοί δέν ἔχουν τό βῆμα τοῦ λόγου πού ἔχουμε ἐμεῖς.


3ον Μέ συκοφαντοῦν, ἀνυπόστατα, πώς πηγαίνω σέ ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται στήν Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδο. Στήν μόνη ἐκδήλωση πού παρευρέθηκα ὡς ἀκροατής καί ὄχι ὡς ὁμιλητής, ἦταν τῆς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν καί τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Μεθώνης, μέ ὁμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, Καθηγητή Ἐκκλησιαστικοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρο παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί θεολόγο, πού αὐτή ἔγινε γιά ἐνημέρωση καί ὄχι γιά πολεμική τῆς Συνόδου.


4ον Μέ συκοφαντοῦν πώς σχετίζομαι μέ τήν Χρυσή Αὐγή, καί κυκλοφορῶ στά Χανιά μέ συνοδεία μπράβων. Πρᾶγμα τελείως ἀνυπόστατο, κακόβουλο καί γελοῖο. Μπέρδεψαν τόν κ. Γεώργιο Βλαμάκη, ἀρχιτέκτονα, συντονιστή τῆς ἐκδηλώσεως στό ξενοδοχεῖον ΑΚΑΛΗ στά Χανιά μέ ὀμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, ὁ ὁποῖος μέ εἶχε καλέσει στήν ἐκδήλωση πού ὀργάνωσαν, μέ τόν κ. Στέλλιο Βλαμάκη, ἀρχηγό τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στά Χανιά. Καί μόνον ἀπό αὐτό καταδεικνύεται πώς θέλουν μέ κάθε τρόπο νά μέ
διαβάλλουν, διότι θέλουν νά μᾶς φιμώσουν τό στόμα γιά νά μήν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καί ἔγκυρη πληροφόρηση τοῦ πιστοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ.


5ον Μέ ποιά δικαιολογία ἐπιβάλλουν στούς Ἱερείς τους νά μήν ἔχουν ἐπικοινωνία μαζί μου; Μήπως εἶμαι αἱρετικός; Θέλουν νά ἐφαρμόσουν τούς κανόνες Κανονικοῦ Δικαίου στό πρόσωπό μου καί τήν σωρεία παραβάσεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου δέν τίς βλέπουν;
Ὡς προϊστάμενό τους δέν θά τόν ἐλέγξουν κάποτε, ὅτι δέν ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας Ἀλλά τό πρῶτο εἶναι ἀρεστό στόν Πατριάρχη, ἐνῶ τό δεύτερο θά τόν ἐξόργιζε καί ἔτσι θά εἶχαν πρόβλημα καί μέ τίς θεσούλες τους καί μέ τήν καριέρα τους.
Γιατί ὅλα αὐτά πού προαναφέραμε μᾶς ὁδηγοῦν ἀβίαστα στό παραπάνω συμπέρασμα. Καί μήν προφασίζονται πώς ἐπειδή εἶναι Πατριάρχης δέν μποροῦν νά τόν ἐλέγξουν, διότι οἱ περισσότεροι καί μεγαλύτεροι αἱρετικοί ἀνά τούς αἰώνας ἦταν Πατριάρχες.


Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο:
Συγχωρέστε με πού θά ὁμιλήσω ὡς ἄφρων, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά τό ἐπιβάλλει ἡ περίσταση. Τό 1996 ὑπηρετοῦσα τήν πατρίδα μου στό ἐπίλεκτον σῶμα τῶν καταδρομέων ἀλεξιπτωτιστῶν, στήν Πρώτη Μοίρα Ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Μάλεμε, στά Χανιά τῆς Κρήτης. Ὅταν λοιπόν, συνέβη τό περιστατικό μέ τά Ἴμια, τότε μαζί μέ τά ἄλλα παιδιά πού ὑπηρετούσα, ἀφοῦ συναχθήκαμε καί ἀντιληφθήκαμε τό σοβαρόν τῆς ὑποθέσεως, συγκινημένοι ὑποσχεθήκαμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὅτι θά πολεμήσουμε γιά τόν Χριστό, τήν Πατρίδα μας καί τούς συγγενεῖς μας μέχρι θανάτου. Καί τώρα ἔρχονται καί μοῦ λένε, πώς εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν. Σέ καμμία περίπτωση. Ἐγώ ἤδη σᾶς ἔχω συγχωρέσει, ἔστω καί ἀν ἐσεῖς συνεχίσετε τήν πολεμική σας. Ἀλλά θά ἦταν φρόνιμο ἀπό μέρους σας νά τό σταματήσετε ἐδῶ, ἀκόμα καί ἀν δέν ζητήσετε συγνώμη.
Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά δίνει φώτιση, ὁμολογία καί καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους μας καί κυρίως στούς Ἐπισκόπους πού δέν ὁμιλοῦν.
Μετά τιμῆς, ἀληθείας καί ἀγάπης
Γέρων Σάββας
Κοινοποίηση: Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἱερά Κοινότητητα Ἁγίου Ὄρους, Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ὀρθόδοξος Τύπος.

Πηγή


https://www.youtube.com/watch?v=5r69jGMjAMU


Σχόλιο:
Όπως γράψαμε, τακτική των οικουμενιστών είναι να "ξεφορτώνονται" τους αντιοικουμενιστές έναν έναν (π.Ευθύμιο Τρικαμηνά, π. Ματθαίο Βουλκανέσκου, π.Νικόλαο Μανώλη, π.Σάββα Αγορίτη).

Και πάλι οι γνωστοί "πρωτοσύγγελοι" και "παρατρεχάμενοι" δεσποτάδων, φαίνεται να "λύνουν και να δένουν", δίνοντας πιθανώς τα διαπιστευτήρια τους (όχι στον δεσπότη τους αλλά σε άλλους,  πολύ πιο ισχυρούς, για να εξασφαλίσουν έτσι την άνοδο τους).

Διαβάστε εδώ, την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στον π.Σάββα να διαβαστεί η τοποθέτηση του, κατά την σύναξη της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας.
Ιστολόγιο Ομάδας εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

https://www.pemptousia.gr/video/o-sev-mitropolitis-atlantas-gia-tin-agia-ke-megali-sinodo/
Η βατοπαιδινή ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ προβάλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις του μητροπολίτη Ατλάντας για την "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο".
Σήμερα στην Καλαμαριά στα ονομαστήρια του μητροπολίτη Ιουστίνου συλλειτούργησαν με τον εορτάζοντα οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι μητροπολίτες Νέας Ιωνίας, Σύρου, Ατλάντας.
Μαζί και ο ηγούμενος Εφραίμ.
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8641-lampra-ta-onomastiria-tou-mitropoliti-kalamarias-ioustinou-foto

Ανώνυμος είπε...

Δοξαζουμε Τον Θεο που,,,,,,.......,,,,,,
Οι της Αληθειας ειναι της Του Χριστου Εκκλησιας!
754 ! Η Συνοδος αυτη κατεδικασε ως ειδωλολατρες τους αγ.Ιωαννη Δαμασκηνο και αγ.Γερμανο,επειδη προσκυνουσαν τις εικονες.Ο λαος δεν αποδεχτηκε αυτη την καταδικη.

Επισης,ο αγιος Παισιος στην επιστολη του εκεινη οπου ελεγε πως οταν θα βγουν οι Μαρκοι οι Ευγενικοι κ οι Γρηγοριοι Παλαμαδες,ασφαλως ειχε υποψιν το ''εως θανατου αγωνισαι υπερ της Αληθειας'', αλλα και το του απ παυλου ''τας δε βεβηλους κενοφωνιας περιιστασο...'',πλην ομως δεν διεκρινε φονταμενταλισμο ,ουτε αιρεση,ουτε σχισμα ,,,, οπως πολλοι τους προσαπτουν,αλλα αντιθετα παροτρινε απο μεσα,απο την Εκκλησια να διαμαρτυρεται ο καθενας με τον τ ρ ο π ο ν του ,και ολοι αυτοι θα στηριξουν την εκκλησια μας και θα μας δωσουν χαρα...διαβαστε πολυ καλα το κειμενο!
Το μεγαλυτερο θηριο ειναι η συκοφαντια,που ειναι κακια και αδικια !
πρεπει να φυγουμε απο τα στερεοτυπα-ακουμε κ διαβαζουμε .
Οι διαλογοι οδηγουν στην αγαπη!
Κατηχηση να το πεις δεν ειναι!
Κατηχηση γινεται σε οσους ελκυθηκαν απο την Ορθοδοξη διδασκαλια των Αγιων Πατερων και εξεφρασαν την επιθυμια να ενσωματωθουν στην ΜΙΑ,ΑΓΙΑ,ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ με το ορθ βαπτισμα.
Αλλα εδω,διαβαζουμε πως ο ρολος της Ορθ.Εκκλησιας ειναι ιεραποστολικος.
Πως ομως ειναι ιεραποστολικος;Με την μετα των Πατερων εποχη και εκκλησιολογια;
Τι θα πει ενοτης δηλαδη;
Στην Ορθοδοξια,ενοτης θα πει Μια Πιστις,ενα Πνευμα,ενα Σωμα,ενα Βαπτισμα.

Η Βαπτισματικη θεολογια,η θεωρια των κλαδων κ οι λοιπες θεωριες περι δυο πνευμονων ειναι Ορθοδοξη Γραμμη;;
...αλλα αυτες τις θεωριες δεν τις βρηκα πουθενα στους Πατερες!
Και ερχομαι στα της πιστεως
Οσοι πιστευουν διαφορετικα ,οσοι τρομοκρατουν τον κοσμο,τον συκοφαντουν για να μη μιλα,ειναι σιγουροι πως ειναι εξ ημων;Το μικρο ποιμνιο,για το οποιο μιλα το Ευαγγελιο εχει σχεση με αιρεσεις και σχισματα;
Η ''μετα πατερικη θεολογια σωζει,,,, η ευνοει την πορεια της Εκκλησιας στην ενωση των αιρεσεων ,στον Οικουμενισμο,την Πανθρησκεια του αντιχριστου;;;''.ερωτημα!
Μηπως ειχαν διαθεση η εξεφρασαν την επιθυμια να απαρνηθουν τις πλανες τους;

Δυστυχως ομως αυτη ειναι η πιστις η Ορθοδοξος,να μαθουμε να ξεχωριζουμε το πνευμα της πλανης απο το πνευμα της αληθειας.
Ολες οι αιρεσεις ,εστω ομολογιες ,ολες αυτες εχουν την ιδια αποστολη; Να ενωθουν κατω απο το πρωτειο του Παπα ;;Και ενω οι αγιοι μας γνωριζουν ποιοι ειναι οι θησαυροι της θεωσεως,εμεις πολεμαμε να χορηγησουμε φθαρτα δογματα σε ολη την ανθρωποτητα.Και δε φθανουν ολα αυτα, εχουμε και τους αδαεις οι οποιοι αντι να δουν την αληθεια,συντασσονται με τη συμφορα και την ντροπη και σπερνουν την αμφιβολια,τον τρομο ,βαζοντας ζιζανια και οι οποιοι θα κατακαουν ολοι μαζι με τους σταυρωτες Του Χριστου την ημερα της Κρισεως.

Διακρισις πνευματων πλεον να μην υπαρχει! Μονον αναγνωρισις ολων των πνευματων!
Αυτη ειναι η πιστις των Πατερων;;;;

Ακομα αναζητω μια δικαιολογια,σε ολα αυτα να δικαιολογησω την ελπιδα μου στη σωτηρια,αλλα δεν την βρισκω!
Να θυμηθω τους τυμπανιαιους Λαυριωτες του αγιου Ορους να δικαιολογησω την ελπιδα μου;;;
Επανερχομαι στην αρχικη απαντηση του αγ.Γρηγοριου
Αυτοι που δεν ειναι της αληθειας δεν ειναι της του Χριστου εκκλησιας!Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.