" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Δελτίου τύπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὸ Athens Pride καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια

Ἡ Ἀθηνᾶ τῆς Σοφίας καὶ τῆς Παρθενίας
Ὅπως ἔχουμε ξαναπεῖ σὲ ἄλλο ἄρθρο μας,  ὡς Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, θεωροῦμε τὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων  ὡς παρελάσεις κατοχῆς τῶν Νεοταξιτῶν στὴ Χώρα μας. Πρὸς ἐπιβεβαίωση τοῦ ἀνωτέρω, οἱ διοργανωτές  φρόντισαν μὲ περισσὴ ἀλαζονεία, τὸ φετινὸ σύνθημα τοῦ Athens Pride νὰ εἶναι τὸ «Ἡ Ἀθηνα δικιά μας» μὲ τὴ λέξη «Ἀθηνα» ἐσκεμμένα χωρὶς τόνο ὥστε νὰ ὑπονοεῖται ταυτόχρονα καὶ ὅτι ἡ πόλη τῆς Ἀθήνας ἀνήκει στοὺς ὁμοφυλόφιλους ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Θεὰ Ἀθηνᾶ ἦταν λεσβία. Υπάρχει μία τάση ποὺ θέλει νὰ ἐμφανίζει τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ ὅτι ἦταν ἐλευθέρων ἠθῶν καὶ φιλήδονος. Πρόκειται φυσικὰ γιὰ μία προπαγάνδα ποὺ προσβάλλει τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἱστορία μας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀκριβῶς ἀντίθετη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Θεὰ Ἀθηνᾶ λατρευόταν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους μας προγόνους ὡς Θεὰ τῆς Σοφίας ἀλλὰ καὶ τῆς Παρθενίας.
 
Εἰδικότερα, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πλάτων στὸ ἔργο του  "Κρατύλος ἢ Περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων", ὅτι τὸ ὄνομα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, προκύπτει ἀπὸ τὴν λέξη Ἀθεονόη, δηλαδὴ μαζὶ μὲ τὸν νοῦ καὶ ὁ θεός. Μετὰ πάλι μᾶς λέει ὅτι χάριν εὐφωνίας μετέτρεψαν τὸ ὄνομά της τὸ ἀρχικὸ σὲ Ἀθηνᾶ.
Μᾶς λέει δηλαδὴ ὅτι τὸ ὄνομα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, σχετίζεται μὲ τὴν νόηση τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πρόγονοί μας τῆς ἀνακήρυξαν σὲ θεὰ τῆς ΣΟΦΙΑΣ!
 
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν μυθολογία, ὅτι ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ, ἦταν ἁγνή, ἦταν παρθένος. Γεγονὸς τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ ἡ βασικὴ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία θεωρήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἡ θεὰ τῆς Σοφίας τοῦ θεοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δε, ὅτι γεννήθηκε ἀπὸ τὸ κεφάλι, ἀπὸ τὴν κάρα τοῦ Διός, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Δίας ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἥφαιστο νὰ τὸν χτυπήσει στὸ κεφάλι.
  Δίας = πατέρας τῶν θεῶν, ὁ μοναδικὸς ἔχων τὴν ὑπέρτατη σοφία.
Ἀθεονόη (Ἀθηνᾶ) =   σκέψη, ἡ νόηση τοῦ Διὸς
Ἀθηνᾶ = κόρη μὲ τὴν στενὴ ἔννοια, θυγατέρα ἀλλὰ καὶ κόρη-κοῦρος-βοηθὸς τοῦ Διὸς διότι ἡ νόηση τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἁγνή, Παρθένος, Ἄϋλη καὶ μέσω τῆς ὁποίας τελεῖται τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
 
Μάλιστα ὁ ναός, ὁ ὁποῖος δεσπόζει μέχρι σήμερα στὴν Ἀθήνα καὶ ὁ ὁποῖος ἀφιερώθηκε στὴν θεὰ Ἀθηνᾶ ὀνομάζεται Παρθενώνας! Μᾶς μεταδίδουν μέσα στοὺς αἰῶνες οἱ πρόγονοί μας τὸ ἑξῆς κωδικοποιημένο μήνυμα, ὅπως κάνουν ἐξάλλου μὲ ὅλη την  μυθολογία τους:
Ἡ σωματικὴ ἁγνότητα, ἡ παρθενία, εἶναι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς ἁγνότητος-παρθενίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν Σοφία τοῦ Θεοῦ, στὴ θέωση.
 
Στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ οἱ Ἕλληνες ἐπέλεξαν νὰ δώσουν στὴν μεγαλύτερη πόλη τῆς ἐποχῆς τους τὸ ὄνομα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, στὴν θεὰ τῆς ἁγνότητος καὶ τῆς σοφίας, τιμῆς ἕνεκεν. Μᾶς δείχνουν λοιπὸν πόσο τιμοῦσαν αὐτὲς τὶς καταστάσεις τῆς ἀρετῆς. Μάλιστα τὴν θεὰ Ἀθηνᾶ τὴν ὀνόμαζαν Πρόμαχο στὶς μάχες τους, διότι τοὺς συνόδευε καὶ τοὺς προστάτευε.
 
Στὴν μετὰ Χριστὸ ἐποχή, ὅπου πλέον ἔχουμε τὴν Θεία Ἀποκάλυψη τῆς Μοναδικῆς Ἀλήθειας, οἱ Ἕλληνες πλέον γνώρισαν Αὐτὴν τὴν Ὁποίαν  περίμεναν ἀσύγγνωστα τόσα χρόνια, ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ! ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ, ΤΗΝ ΑΓΝΗ, ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Η ΟΠΟΙΑ ἔγινε ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ καὶ σὲ καιρὸ Εἰρήνης καὶ σὲ καιρὸ Πολέμου!
Μάλιστα ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ὅπως καὶ κάθε ναὸς τῆς Πίστης μας, ἔχει μέσα ζωγραφισμένη τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας!
Ἡ Ἀκρόπολη, ὁ Παρθενώνας, εἶναι ἀσυνείδητη ἐνδεχομένως προαπεικόνιση τῆς Ἁγίας Σοφίας, στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή.
Ἄρα τὸ γένος μας σαφῶς ἤδη ἀπὸ τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή, γνώριζε καρδιακὰ ὅτι   σωματικὴ ἁγνότητα καὶ μάλιστα χάριν θεοῦ, ὁδηγεῖ στὴν πνευματικὴ καθαρότητα καὶ ἄρα στὴ Σοφία, στὴ Σοφία ἡ ὁποία χάριτι Θεοῦ δωρίζεται στὸν ἀσκούμενο σωματικὰ καὶ πνευματικὰ ἄνθρωπο!
 
Κάθε προσβολὴ αὐτοῦ το ἰδανικοῦ το γένους μας, σὲ ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμὴ τῆς ἱστορίας μας, ἀποτελεῖ ὕβρη γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους ὡς συνεχιστὲς τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀποτελεῖ ὕβρη γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς ψυχὲς τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἑδραίωση αὐτῶν τῶν Θείων ἰδανικῶν καθὼς καὶ προσβολὴ τοῦ ἴδιου το Ὀνόματος καὶ Προσώπου τῆς Παναγίας μας, μέσω τῆς Ὁποίας Ὁ Θεός, μὲ τὸ μοναδικὸ σχέδιό Του ἤθελε νὰ μιλήσει ἀπὸ τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν Ἀρετὴ καὶ τὴ σημασία τῆς Παρθενίας, τῆς ἁγνότητος καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας!
Τὸ Γένος μας διαρκῶς καὶ μὲ συνέπεια οὐδέποτε εἶχε καὶ οὐδέποτε πρόκειται νὰ ἔχει σχέση μὲ ὁποιαδήποτε ζωώδη καὶ ἀποπνευματικοποιημένη βίωση τῆς ζωῆς, μὲ ὁποιαδήποτε πρόταση ἐκτός το πλαισίου τὸ ὁποῖο θέτει ὁ Θεός!
Ἀπὸ τὸν Τομέα τοῦ Παρατηρητηρίου τῆς "ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.