" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Απάντηση στις κατηγορίες ότι ο Άγιος Αυγουστίνος ΔΕΝ ήταν Άγιος και υποστήριζε αιρετικές δοξασίες.


Τοιχογραφία του διασήμου αγιογράφου Θεοφάνους του Κρητός,
ΙΣΤ΄ αι., Μονή Βαρλαάμ, Μετέωρα


Προσφάτως είδαμε κάποια διαδικτυακά δημοσιεύματα να στρέφονται με μένος ΚΑΤΑ της αγιότητος του Ανδρός, βάσει κυρίως τριών επιχειρημάτων, τα οποία παραθέτουμε, αναιρώντας τα ταυτοχρόνως εν συντομία:

α. Ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πατέρας του Filioque
Σε αυτό το θέμα έχουν αναφερθεί πολλοί Ορθόδοξοι Συγγραφείς (μεταξύ των οποίων και Άγιοι), όπως ο Μέγας Φώτιος, ο Γεννάδιος Σχολάριος, ο Νείλος Καβάσιλας, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, ο Βικέντιος Δαμοδός, ο Ευγένιος Βούλγαρις, ο Αδάμ Ζοιρνικάβιος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων, ο Ηλίας Τανταλίδης κ. α. Σύσσωμη η χορεία των παραπάνω Διδασκάλων μιλούν για ΝΟΘΕΙΑ των κειμένων του Αγίου Αυγουστίνου από τους παπικούς. Επειδή για την παράθεση όλων των απόψεων των παραπάνω Διδασκάλων θα απαιτούνταν πολύς χρόνος, και ο εδώ χώρος δεν θα επαρκούσε, θα αρκεστούμε σε μία μόνο μαρτυρία, την πιο αδιάσειστη. Την μαρτυρία του Γερμανού Αδάμ Ζοιρνικαβίου ο οποίος έγινε Ορθόδοξος και εκπόνησε ένα εξαίρετο σύγγραμμα με τίτλο "Περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός". Στο σύγγραμμα αυτό, το οποίο εξέδωσε στην ελληνική γλώσσα ο αοίδιμος Διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρις, αναφέρονται με αδιάσειστες αποδείξεις οι νοθείες των παπικών στα κείμενα του Ιερού Αυγουστίνου, και το πραγματικό φρόνημα αυτού. Παραθέτουμε τις επίμαχες σελίδες.

β. Ο Αυγουστίνος υπήρξε αιρετικός μιας και είχε εκφράσει κακόδοξες θέσεις
Υποτεθείσθω όμως ότι είχε μιλήσει και για την "εκ το Υιού" αΐδιο εκπόρευση, όπως, από την άλλη, είναι αποδεδειγμένο ότι είχε εκφράσει και μερικές άλλες κακοδοξίες γύρω από τα ζητήματα χάριτος, ελευθέρας βουλήσεως και προορισμού.
Αυτό όμως ούτε αιρετικό τον καθιστά, ούτε την αγιότητά του καταρρίπτει.
Ο Βικέντιος Δαμοδός ελέγχοντας μεν τις κακοδοξίες αυτές ξεκαθαρίζει για τον Άγιο πως "οὐ διὰ τοῦτο ἧν αἱρετικὸς ὁ Αὐγουστῖνος, διότι οὐκ εἶπεν ἐκεῖνα ἀντιμαχόμενος τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀλλ’ ἐνόμισεν ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, περὶ τοῦ ὁποίου οὐ γέγονε πρότερον ζήτημα καὶ φανερὰ αναίρεσις" (π. Γ. Μεταλληνού, Παράδοση και αλλοτρίωση, εκδ. Δόμος, Αθήνα, 2001, σελ. 57).
Ο δε Άγιος Νικόδημος ξεκάθαρα αναφέρει πως να πιστεύει κανείς μια κακοδοξία από άγνοια ή πλάνη δεν τον καθιστά αιρετικό "καθότι τῶν αιρετικών εἶναι τοῦτο ἰδίωμα, τὸ νὰ μένωσιν ἐν τῇ αἱρέσει μὲ πεισμονήν. Ὅθεν εἶπεν ὁ ἱερὸς Αυγουστίνος, ὅτι ἂν καὶ σφάλλω εἴς τι, οὐ διὰ τοῦτου είμαι καὶ αἱρετικός" (Αγίου Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. Β΄, γ΄ έκδ. Αθήνα, 1868, σελ. 256).
Άλλωστε κατά το Εκκλησιαστικό Δίκαιο "δὲν θεωρεῖται αἱρετικὸς ἐκεῖνος ὅστις πρεσβεύει μὲν πεπλανημένως, νουθετούμενος ὅμως ἀνακαλεῖ καὶ ἀπαρνεῖται τὰς κακοδοξίας του" (Μελετίου Σακελλαροπούλου, Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Αθήνα, 1898, σελ. 428).γ. Ο Αυγουστίνος αγιοποιήθηκε από τον Αθηναγόρα (ή τους Οικουμενιστές), για να εξυπηρετήσει την "Ένωση των Εκκλησιών"
Κάποιοι "αιρετικοφάγοι", από αυτούς που ευδοκιμούν στον διαδικτυακό κόσμο μας, ισχυρίστηκαν πως ο Ιερός Αυγουστίνος δεν είναι άγιος "γιατί τον έκανε ο Αθηναγόρας".
Παραβλέποντας το ότι με την ίδια λογική οι συγκεκριμένοι κύριοι, δεν θα έπρεπε να δέχονται ούτε τον Άγιο Νικόδημο, ούτε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ούτε τον Άγιο Νεκτάριο, διότι "και αυτούς τους έκανε ο Αθηναγόρας", πρέπει να πούμε ότι κανένας Αθηναγόρας δεν προέβη σε αγιοκατάταξη του Ιερού Αυγουστίνου.
Κακώς επίσης έγραψε στο παρελθόν και ο γνωστός, για τις ουδέποτε αποκηρυχθείσες πλάνες του, δικηγόρος "Ι. Αθωνίτης" (και ηθικός συναυτουργός της αγιομαχίας αυτής) ότι: "Μέχρι το 1968 [σημ. ημ. που έγινε η αναγραφή στο αγιολόγιο της επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδος] ποτέ και καμμιά Ορθόδοξος Εκκλησία δεν ετίμησε τον Αυγουστίνο ως άγιο και γι΄ αυτό ούτε ναοί του υπήρχον, ούτε εικόνες του, ούτε ανεφέρετο στα αγιολόγια της Ορθοδόξου Εκκλησίας" (Ορθόδοξος Τύπος, 15/6/1979) και ότι "Εκείνοι ασφαλώς, οι οποίοι έχουν συμφέρον να αναγνωρισθούν ως άγιοι πρόσωπα όχι Ορθόδοξα, αλλά αιρετικοί είναι οι οικουμενισταί, διότι έτσι εξυπηρετείται καλλίτερα η παναίρεσις του Οικουμενισμού" (αυτόθι), διότι εξαρχής ο Αυγουστίνος τιμήθηκε ως Άγιος σε τοπικό επίπεδο από την Εκκλησία της Ρώμης (ξεχνούμε ότι υπήρξε Ορθόδοξη μέχρι το 1054;), και ναοί του υπάρχουν, και εικόνες του αγιογραφήθηκαν (όπως αυτήν που αναρτούμε στην αρχή της ανάρτησης) και στην συνείδηση των Ορθοδόξων (μέχρι την εμφάνιση του Ρωμανίδου) υπήρξε ως Άγιος (σχετική διαφωτιστική ανάρτηση εδώ: http://www.sophia-ntrekou.gr/2013/06/blog-post_15.html ).
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως εκτός από την συμπερίληψη του Ιερού Αυγουστίνου στον Συναξαριστή από τον Άγιο Νικόδημο, και την σύνταξη της πρώτης ελληνικής Ακολουθίας του το 1861 από τον Ιάκωβο Νεασκητιώτη, η αγωνιζομένη Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς το 1955 ενέκρινε πλήρη Ακολουθία του Αγίου στην σλαβωνική (Παναγιώτου Σκαλτσή, Ο ιερός Αυγουστίνος στο αγιολόγιο και την υμνογραφία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, περιοδικό Εφημέριος, Ιούνιος, 2001, σελ. 11), η οποία συντάχθηκε με την φροντίδα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, του οποίου ήταν γνωστή η μεγάλη ευλάβεια προς τους προ του Σχίσματος Αγίους της Δύσεως.


Εμείς οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι συνεχίζουμε να τιμούμε τον Ιερό Αυγουστίνο (γράφει ο π. Σεραφείμ Ρόουζ σε επιστολή του πως "ο π. Θεοδώρητος [Μαύρος], μιλώντας εξ ονόματος και άλλων Ζηλωτών στην Ελλάδα και το Άγιον Όρος, μας γράφει πως φυσικά αποδέχεται τον Αυγουστίνο ως Άγιο, γιατί τον αποδέχεται και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης"), συμφωνώντας με τον μακαριστό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιο Σχολάριο: "Καὶ εἰ τὶς μὴ φρονεῖ καὶ λέγει Αὐγουστίνον Μακάριον καὶ Ἄγιον εἶναι, ανάθεμα" (Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Τόμος Αγάπης, Ιάσιο, 1698 σελ. 279).
Ν.Μ.

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.
Το ότι υπάρχει τόση θολούρα αναφορικά με την αγιοσύνη του η όχι, τόσους αιώνες, αυτό είναι ενα σημείο ότι κάποιο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει.
Η δική μου θέση είναι: περιμένω την επίσημη απόφαση της Εκκλησίας.
Ανήκω στο Πάτριο, και περιμένω απόφαση εκεί που υπάγομαι.

1.Η γνώμη του άλφα και δείνα αγίου δεν είναι καθολική απόφαση της Εκκλησίας.

2.Η κρατούσα εκκλησία έχει αγιοποιήσει και αιρετικούς αλλά και Μασόνους όπως ο χρυσόστομος Σμύρνης.

3.Η κρατούσα εκκλησία έχει ανάγει τον οικουμενισμό σε κιβωτό της σωτηρίας...

4.Απο την άλλη πλευρά η Εκκλησία των ΓΟΧ δέχονται τους καραμπινάτους αιρετικούς Λουκά Ιατρό και Σεραφείμ Σόμπολιεφ
( ατελείωτες οι αναφορές μας στην Σύνοδο επι του θέματος )
Ο Λουκάς μετά απο χρόνια εξορίας προσκύνησε τον Στάλιν το 1942 με αντίδωρο τον αρχιεπισκοπικό Θώκο Κριμαίας, και ο Σόμπολιεφ αποστάτησε απο την Ρωσική Διασπορά και πήγε στην Ζώσα εκκλησία του Στάλιν και έγινε επίσκοπος. Αυτούς τους Προδότες κάποιοι ΓΟΧ τους αγιοποίησαν, και θα κολλήσουμε στον Αυγουστίνο;

Αυτά γενικώς περί αγιοποιήσεων όπου ο κάθε υποτακτικός αγιοποιεί τον Γέροντά του όπως και ο ΓΟΧ επίσκοπος Φώτιος Τριάδιτσα που έχει αγιοποιήσει επίσημα τον Προδότη Σόμπολιεφ και έγινε η αιτία να κόψουν απο την Εκκλησία πλήθος λαικών Μοναχών και κληρικών απο την Βουλγαρία αλλά και ο Αυξέντιος Αμερικής ο οποίος στην Διορθόδοξη των ΓΟΧ έθεσε θέμα υπέρ του Σόμπολιεφ, όπως και οι επίσκοποι απο το Μοναστήρι της Φυλής προπαγανδίζουν συστηματικά την αγιοσύνη του δια της επίσημης σελίδας τους.

Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το αίμα των Σλάβων Μαρτύρων και κάποιοι επίσκοποι ΓΟΧ ανα τον κόσμο αγιοποίησαν επίσημα αυτούς τους Προδότες που μνημόνευαν τους Ανθρωποφάγους.

Δια ταύτα, σήμερα υπάρχουν σοβαρότερες περιπτώσεις αιρετικών που τους έχουν επιβάλει ως "αγίους" και αν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το μαυρο απο το άσπρο που βιώσαμε επι των ημερών μας, τότε με ποια διάκριση θα αποφασίσουμε για τα ψιλά νοήματα;;;
Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Συνειδητά μεταφέρω αλλού την συζήτηση, επειδή αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρω είναι απείρως χειρότερες και επικίνδυνες.

Περί Αυγουστίνου ας αποφασίσουν οι περισπούδαστοι αλλά εδώ το πράγμα είναι ηλίου φαεινότερο, και κατά δεύτερον αυτό το μνημόσυνο στους Αθεους Κομμουνιστές που εκτελούσαν χιλιάδες χριστιανούς καθημερινώς, είναι η προτύπωση του Αντιχρίστου, όπου οι άνθρωποι θα συμμαχήσουν με τον Διάβολο προκειμένου να ζήσουν.
Αυτό ακριβώς κήρυξε η Ζώσα εκκλησία, "ότι κάναμε ήταν για να επιβιώσουμε ως εκκλησία " εξ' ου και το Ζώσα εκκλησία

Κατωτέρω σας ενημερώνω για ποιους λόγους δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι άγιος ο Σεραφείμ Σόμπολιεφ:

Η λεγόμενη Πανορθόδοξος Σύνοδος του 1948 πέρασε με την πρωτοβουλία και την εποπτεία του Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος σχεδίασε να « αγιάσει » τον Μαρξισμό δια της Σεργιανικής ιδεολογίας, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετεί το Σταλινικό καθεστώς και να συνεισφέρει στο επίτευγμα της Παγκόσμιας κυριαρχίας της Σοβιετικής αυτοκρατορίας, ως Τρίτη Ρώμη.
Αυτή η Σύνοδος λοιπόν έπρεπε να εμφανίσει τον εαυτόν της ως ηθική δύναμη, όπου θα στηριζόταν το Ανατολικό Μπλόγκ, αντιθέτως προς τις εκκλησίες του υπόλοιπου κόσμου.
Σύμφωνα λοιπόν με την γνώμη του Στάλιν, το κέντρο της ορθοδοξίας έπρεπε να φύγει από την Κων/πολη και να μετατεθεί στην Μόσχα. Με αυτή την στρατηγική κίνηση θα είχε το ανάλογο αποτέλεσμα, δηλαδή να γίνει επικεφαλής της ορθοδοξίας ο Πατριάρχης της Μόσχας και όχι της Κων/πολης. Ενώ παράλληλα ο « Ηγέτης και διδάσκαλος όλου του προοδευτικού κόσμου » θα υποκαθιστούσε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα.
Αυτή την Ιερόσυλη παρωδία, την υπέγραψαν με ενθουσιασμό η Ιεραρχία της Ρωσικής Σταλινικής εκκλησίας , καθώς και ο λεγόμενος « άγιος » Σεραφείμ Σόμπολιεφ. Σημειωτέον, ότι ο Σόμπολιεφ αποστάτησε από την ορθοδοξη Εκκλησία της Ρωσικής Διασποράς εισχωρώντας στην Κομμουνιστική εκκλησία του Στάλιν. Στην Σύνοδο αυτή υπέγραψε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης των Μονοφυσιτών Γεώργιος ο Ε’.

Η ερώτηση είναι ρητορική,
Ο Αθεος Στάλιν ο οποίος ήταν ένας Θεομάχος ανθρωποκτόνος , καθώς επι των ημερών του εκτελέστηκαν 65.000.000 χριστιανοί Μοναχοί και Κληρικοί, συν τις καταστροφές 50.000 εκκλησιών και 800 Μοναστηριών κλπ, είναι δυνατόν αυτός ο υπηρέτης του Διαβόλου να συγκαλέσει ορθόδοξη Σύνοδο; ΟΧΙ βέβαια.
Αυτοί λοιπόν οι δειλοί και κάποιοι άλλοι συνειδητοποιημένοι Προδότες αλλά και ο αιρετικός Μονοφυσίτης Πατριάρχης ήταν οι φερόμενοι ως ορθόδοξοι επίσκοποι, οι οποίοι συνεκλήθησαν στην Μόσχα με το προσωπείο του αντιοικουμενιστή.

Ανώνυμος είπε...

Σχετικό υλικό μπορεί να βρει κανείς σε τεύχος της δεκαετίας του 70 του μη εκδιδόμενου εισετι περιοδικού ΦΥΛΑΚΕΣ καθώς και στα βιβλία του π.Σεραφείμ Ρόουζ καθώς και του π.Λαυρεντίου Γρατσία, έκδοση Ιεράς Μονής αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης.
ΕΥΓΕ για την ανάρτησή σας.
Ο λαός του Θεού καλείται να αγνοήσει τις αγιομάχες φωνές και να εμπνέεται από τη μετάνοια του αγίου και να εκζητεί τις πρεσβείες του.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Ο Γεννάδιος Σχολάριος έκανε δεκτόν και το Βάπτισμα - επίχυση - των Παπικών, ενώ στο παρελθόν όσοι προσχωρούσαν στην Ανατολική ορθόδοξη Εκκλησία γινόντουσαν δεκτοί δια Βαπτίσματος.


Ανώνυμος είπε...

Ας διαβάσουν τον βίον και τα θαύματα που έχει κάνει έως σήμερον και συνεχίζει να κάνει ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ας αναρωτηθούν γιατί ο Τριαδικός Θεός του επιτρέπει να κάνει θαύματα και στην συνέχεια ας ζητήσουν συγγνώμη από τον Άγιο.
Πολύ εύκολα κρίνουμε και κατακρίνουμε γίναμε ανώτεροι του Θεού. Αμφισβητούμε Αγίους αλλά ο Κύριός μας, μας το αποδεικνύει δια μέσω των έργων τους και των θαυμάτων τους. Μη γινόμεθα αγιομάχοι. Ό Άγιος Λουκάς σε Μωαμεθανό έκανε θαύμα και στην συνέχεια πίστεψε στην ορθοδοξία και εβαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Ο χρυσός για να λάμψει πρέπει απαραιτήτως να περάσει από χωνευτήρι, και από ένα τέτοιο χωνευτήρι πέρασε και ο αναφερόμενος Άγιος, με φυλσκίσειε, εξορίες, βασανισμούς, κλπ. Ο βίος του τα λέει όλα.
Ας μας ελεήσει ο Κύριος.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Λαυρέντιος Γρατσίας ευχόμαστε να μετανοήσει για όσα έπραξε προς τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο και προς τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο!

Ανώνυμος είπε...

Τα θαύματα ΔΕΝ πιστοποιούν την αγιοσύνη κανενός. Θαύματα γίνονται παντού για πολλούς λόγους, και ο πρώτος είναι επειδή ο Θεός λυπάται το πλάσμα του. Ο δεύτερος επειδή το θαύμα το προκαλεί η πίστις του ανθρώπου που προσεύχεται. Τρίτος λόγος είναι η προσωπική Ιεραποστολή του Χριστού προκειμένου να πιστέψει ο Μουσουλμάνος και ο Βουδιστής κ.ο.κ.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας άλλωστε αυτό ακριβώς κηρύττουν, ότι και θαύμα να κάνει ο δείνα και νεκρό ν' αναστήσει, εαν είναι αιρετικός φύγε.

Απόδειξη για τα θαύματα των αιρετικών:
Πηδάλιο Θ' κανών τηε εν Λαοδικεία Συνόδου,
Αφορισμός και καθαιρέσεις σε λαικούς και κληρικούς οι οποίοι προσκυνούν λείψανα αιρετικών προς ίαση!!!
Δηλαδή ο κανόνας ομολογεί θαύματα στους αιρετικούς.

Ανώνυμος είπε...

Ο Λουκάς ο Ιατρός εγκατέλειψε τις εξορίες και τα βασανιστήρια, καθώς τα αντάλλαξε με τον αρχιεπισκοπικό θρόνο Κριμαίας, προσκυνώντας της Σεργιανική ομολογία πίστεως προς τους Μπολσεβίκους, η οποία έλεγε:
"χαρά μας είναι η χαρά σας, και λύπη μας είναι η λύπη σας"
Ευφραίνονταν με τις χιλιάδες ομαδικές εκτελέσεις στα σκοπευτήρια... και γι' αυτό μνημόνευαν τον Στάλιν στις ευχές της Λειτουργίας, ώστε να του εχει καλά ο Θεός να συνεχίσει την ιεραποστολή του.

Μπες στην σελίδα μου Μαρτυρική Εκκλησία στην ετικέτα κομμουνιστική εκκλησία και απόλαυσε τις φωτογραφίες και το ρεπορταζ

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ ανώνυμε που αναφέρεις το περιοδικό Φύλακες, μήπως γνωρίζεις που θα μπορούσα να βρω τεύχη του εντύπου αυτού;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αν καταλαβαίνουμε καλά, η ένσταση σας για τον Άγιο Λουκά Κριμαίας, αφορά την σχέση του με τον Στάλιν, γύρω στο 1942;

Αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν τότε που βλέποντας τον κίνδυνο λόγω του πολέμου με την Γερμανία, ο Στάλιν παραχώρησε για λίγο προνόμια στην ορθόδοξη εκκλησία.
Οπότε ήταν εύλογη μια έμμεση προσωρινή στήριξη της ορθόδοξης εκκλησίας στην πατριωτική (ρωσσική) αυτή αντίσταση ενάντια στους γερμανούς.

Δυστυχώς όμως μετά την νίκη του, ο Στάλιν ξαναάρχισε τα ίδια (διώξεις, κλεισίματα ναών, μοναστηριών κλπ).

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι ένας Άγιος δεν είναι και αλάθητος. Φυσικά μπορεί να έκανε και λάθη.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ νομίζω πως κανείς άλλος ιστορικός-θεολόγος επιστήμονας δεν μπορεί να παραβγεί μπροστά τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και τις συγκεκριμένες θεολογικές του έρευνες.
Διαβάστε τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και θα καταλάβετε ότι δεν μιλά άρπα-κόλλα.

Φιλερευνητής

Ανώνυμος είπε...

"Τελευταῖα παρατηρήσαμε πόσο ῥηχὴ εἶνε ἡ συζήτησι γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, μιὰ ψυχρή, ἰδιοτελὴς προσέγγισι, ἡ ὁποία ἢ τὸν «δέχεται» συγκαταβατικὰ ἢ τὸν «ἀπορρίπτει ἀπὸ τὸ ἑορτολόγιο», βασισμένη μονάχα στὴν ἀφῃρημένη ἀνάλυσι τῆς διδασκαλίας του. Ἀλλὰ ἡ ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη ὀπτικὴ εἶνε πρωτίστως νὰ μὴ ἐμπιστευθῇ κανεὶς τὶς προσωπικές του θεολογικὲς ἀπόψεις καὶ ν᾽ ἀναρωτηθῇ· τί λένε οἱ Γέροντές μας; πῶς σκέπτονταν οἱ τελευταῖοι Πατέρες;… Ἀλλὰ οἱ «νέοι θεολόγοι», ὅταν ἀκοῦνε πὼς οἱ πρόσφατοι Πατέρες μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἢ ὁ δικός μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, εἶχαν μεγάλο σεβασμὸ πρὸς τὸν ἱερὸ Αὐγουστῖνο, λένε μὲ περιφρόνησι «Βρίσκονται κάτω ἀπὸ δυτικὴ ἐπίδρασι» καὶ ἀπορρίπτουν τὶς βαρυσήμαντες γνῶμες τους μὲ ἕναν ἀρκετὰ «δυτικό», ψυχρὸ καὶ χωρὶς ἐπιείκεια τρόπο. Ὅσοι διάβασαν τὶς Ἐξομολογήσεις τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου μὲ συμπάθεια, δὲν θὰ βιάζονταν νὰ τὸν «ἀπορρίψουν ἀπὸ τὸ ἑορτολόγιο», γιατὶ θὰ δοῦν ἀκριβῶς στὸ βιβλίο αὐτὸ αὐτὸν τὸν ἔνθερμο ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς λείπει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ζωή μας σήμερα!"
ΠΑΤΗΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ
(Για την αντιγραφή Λ.Ν.).

Ανώνυμος είπε...

Κάνουν λάθος όσοι ονομάζουν αγιομάχους αυτούς που από θεολογική και επιστημονική άποψη διαπιστώνουν τις εσφαλμένες θέσεις του ι.Αυγουστίνου πάνω σε κάποια θεολογικά ζητήματα.
Μπορούμε να πούμε τον μεγάλο θεολόγο π. Ιωάννη Ρωμανίδη αγιομάχο; Ούτε για αστείο.
Ας προσέχουν ορισμένοι την γλώσσα τους να μην προτρέχει της διανοίας τους.


Δίκαιος

Ανώνυμος είπε...

Ο Π.Ι.Ρωμανίδης ήταν και αυτός κάποιος με ρηχή ανάλυση;
Ο Ρωμανίδης ήταν ο επικεφαλής της Ελληνικής Θεολογικής αντιπροσωπείας στο εξωτερικό, εαν αυτό σας λεει κάτι.
Ο Ρωμανίδης ήτα αυτός που απέδειξε ότι ο δεινόσαυρος της Δογματικής Τρεμπέλας έπεσε σε αίρεση ( βλέπε περισσότερα ατον Γ. Μεταλληνό )

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητέ Εφφαθά επειδή τα τέυχη του συγκεκριμένου περιοδικού είναι δυσεύρετα σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lyk.nanis@yahoo.gr για τα περαιτέρω.
Λ.Ν.

δάσκαλος είπε...

Προς Εφφαθά: Έχω εγώ κάποια τεύχη του περιοδικού "Φύλακες" (μαζί με τα σχετικά για τον Άγιο Αυγουστίνο, που υπέδειξε ο αγαπητός κ. Λ.Ν.). Στείλτε μου email στο krufosxoleio@yahoo.gr

Ανώνυμος είπε...

Γιατί έπεσε σε αίρεση ο μέγας Τρεμπέλας;
Επειδή το είπε ο π.Ρωμανίδης;
Σε όλα όσα έλεγε είχε δίκαιο ο π.Ρωμανίδης;

Ανώνυμος είπε...

Συντριπτική απάντηση στις κατηγορίες επί αιρέσει που διατύπωσε ο Αθανάσιος Σακαρέλλος, στηριζόμενος σε κάποια σημεία σε μία αδημοσίευτη αλληλογραφία Τρεμπέλα- Ρωμανίδη το 1957, στις αρχές της δεκαετίας του 80 σε βάρος του γίγαντα της Ορθοδόξου Θεολογίας μακαριστού Παναγιώτη Τρεμπέλα έδωσε ο επίσης μακαριστός καθηγητής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Μουρατίδης στο βιβλίο του με τίτλο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ και επίτιτλο Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΕΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ", ΑΘΗΝΑΙ 1985.
Στη σελίδα 11 του εν λόγω βιβλίου αναγράφονται τα εξής αναφορικά με τον επισης μακαριστό π.Ιωάννη Ρωμανίδη: στο σύγγραμμά του "Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας", τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1983, πρόλογος ,σελ.3-4, επί λέξει γράφει: "εξ ίσου απαραίτητος είναι η μελέτη της Δογματικής του κορυφαίου Δογματικού και Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Π.Τρεμπέλα, όστις επίσης ηκολούθησε γραμμήν επανόδου της νεωτέρας Ορθοδόξου Θεολογίας εις την Πατερικήν Παράδοσιν. Παραλλήλως πρέπει κανείς να κάμνη χρήσιν των ερμηνευτικών πατερικών κειμένων, τα οποία συνέλεξεν ο κ.Τρεμπέλας εις τα ερμηνευτικά του σχόλια εις την Αγίαν Γραφήν και να χρησιμοποιήση ταύτα ως γέφυραν προς τα ερμηνευτικά μνημεία των Πατέρων".
Αυτά έγραψε επίσημα, ως τακτικός καθηγητής της Δογματικής του ΑΠΘ ο μακαριστός π.Ιωάννης.
Ο κατήγορος του μακαριστού Τρεμπέλα (όπως και του άλλου μεγίστου καθηγητή Χ.Ανδρούτσου) "καλύφθηκε" ουσιαστικά, όπως έγραψε ο αοίδιμος Μουρατίδης, πίσω από τον π.Ιωάννη βασιζόμενος σε μία αδημοσίευτη αλληλογραφία του τελευταίου με τον μακαρίτη Τρεμπέλα το 1957! (Προφανώς είναι αυτή στην οποία βασίστηκε και ο π.Γεώργιος Μεταλληνός).
Δηλαδή αντί να βασισθούμε στην επίσημη, μεταγενέστερη γνώμη του π.Ιωάννη για τον Τρεμπελα εμείς ανατρέχουμε σε μία αδημοσίευτη μεταξύ τους αλληλογραφία του...1957!
Σημειωτέον ότι και ο μακαρίτης Ανδρέας θεοδώρου, καθηγητής της Ιστορίας των Δογμάτων του ΕΚΠΑ, άσκησε επιβεβλημένη κριτική των θέσεων του κ.Σακαρέλλου.
Σημειωτέον, επίσης, ότι ο κ.Σακαρελλος απέστειλε το 1976 στην τότε ΔΙΣ αναφορά-ένσταση για την αγιοκατάταξη του αγίου Αυγουστίνου και έλαβε συντριπτική απάντηση από τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτρο π.Ευάγγελο Μαντζουνέα, τότε γραμματέα της αρμοδίας Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής, ειδικευμένο στα νομοκανονικά ζητήματα. Η εν λόγω απάντηση υπάρχει δημοσιευμένη στο περιοδικό ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΕΘΟΔΟΞΙΑΣ, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, έτος 1976.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Εαν Ο Μεταλληνός διαφημίζει πανταχού οτι ο Ρωμανίδης απέδειξε σφάλμα στον Τρεμπέλα, εμείς τι να κάνουμε;

Και για την περίπτωση του Αυγουστίνου, μόνο τούτο,
όσοι επισημαίνουν θεολογικό σφάλμα στις διδασκαλίες του Αυγουστίνου είναι αγιομάχοι, ενω ο ίδιος που τα κήρυξε είναι ο θεοφόρος Πατέρας.Ανώνυμος είπε...

Λ.Ν. δεν μας τα λες καλά. Τα μπερδεύεις τα πράγματα πολύ.
Το ότι ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης είπε κάποιο καλό λόγο για τον Π. Τρεμπέλα, δεν σημαίνει ότι πήρε πίσω αυτά που έγραφε το 1957. Στην διαμάχη του 1957 είχε δίκαιο ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης και αυτό δεν το αμφισβήτησε ποτέ, ούτε φυσικά ανακάλεσε τα όσα έχει γράψει. Όμως σε άλλα θέματα και σε γενικές γραμμές πορεύτηκε καλά ο Τρεμπέλας και αυτό έλεγε στον πρόλογο του ο π. Ι. Ρωμανίδης το 1987.
Μην μπλέκεις τα πράγματα.
Αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, μαθητής πνευματικός του π. Ι. Ρωμανίδη όπως καυχάται να λέει ο ίδιος, και γι΄ αυτό συνέχισε να μιλά, πολύ σωστά, για την αλληλογραφία 1957. Δεν ξέρεις περισσότερα από τον π. Γ. Μεταλληνό. Απλά ο π. Γ. Μεταλληνός δεν μπερδεύει τα πράγματα, όπως τα μπερδεύεις εσύ.

Δίκαιος

Ανώνυμος είπε...

Προς "Δίκαιο": την τοποθέτησή μου την στήριξα σε στοιχεία και κάθε άλλο παρά "μπερδεύω τα πράγματα".
Εσείς τι στοιχεία έχετε σχετικώς;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Προς Λ.Ν.
Τα στοιχεία σας καθόλου δεν συνηγορούν με αυτά που λέτε. Μπερδεύετε τα πράγματα και σας εξηγήσαμε πιο πάνω, τον λόγο. Ξαναδιαβάστε το σχόλιο 11 Ιουλίου 2016 - 11:21 π.μ.

Μην φέρνετε σύγχυση. Τα όσα είπε ο π. Ρωμανίδης το 1987, δεν αναιρούν τις πλάνες του Τρεμπέλα πάνω σε κάποια θέματα (διαμάχη 1957).

Μην επιμένετε όταν δεν έχετε στοιχεία.

Δίκαιος

Ανώνυμος είπε...

Μπορείτε να μας παραθέσετε την αλληλογραφία Τρεμπέλα-Ρωμανίδη αυτοαποκαλούμενε "Δίκαιε";
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Η αλληλογραφία Τρεμπέλα-π. Ρωμανίδη είναι μεγάλη και έχει εκδοθεί σε βιβλίο. Ψάξτε να την προμηθευτήτε και μην θέλεις μασημένη τροφή Λ.Ν.
Ο χώρος των σχολίων είναι ακατάλληλος και υπερβολικά μικρός.

Δίκαιος

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμαι πολύ γιατί ο ανώνυμος, αυτοαποκαλούμενος "δίκαιος", χωρίς να προσαγάγει ούτε ένα (αριθμός 1) επιχείρημα γράφει για πλάνες του μεγάλου Τρεμπέλα. Δεν πειράζει όμως! Ουδόλως πρόκειται να βλαβεί η φήμη του χαλκέντερου θεολόγου από τις εναντίον του αιτιάσεις. Αυτά επί του παρόντος!
Λ.Ν.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.