" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Οἱ μεγάλοι Ἕλληνες διανοούμενοι ἦταν ἀδιάφοροι γιὰ τὴν πατρίδα τους;

«Μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως οἱ συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχναι τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου ὅπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτοὺς τὴν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου. ξηρά, ἐξηκριβωμένα καὶ ἀναμφισβήτητά τα γεγονότα εἶναι τὰ ἑξῆς:
 

Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζιφοῦντος, ἀφοῦ τὴν ἐλεηλάτησαν καὶ τὴν ἐπυρπόλησαν.

Τοὺς προσπαθήσαντας νὰ διασωθοῦν ἐτυφέκισαν καὶ ἐθανάτωσαν καταλαβόντες τὰς διόδους.
Μετετόπισαν ὅλον τὸν ἄρρενα πληθυσμὸν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερασοῦντος, Ὀρδούς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καὶ Πάφρας καὶ καθ’ ὁδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείστους ἐξ αὐτῶν.
Ἔκλεισαν ἐντός τοῦ ναοῦ τοῦ χωρίου Ἔλεζλη ἐν Σουλοὺ-Τερὲ 535 Ἕλληνας καὶ τοὺς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων.

Πρώτους ἔσφαξαν 7 Ἱερεῖς διὰ πελέκεως πρὸ τῆς θύρας τοῦ ναοῦ. Ἀπηγχόνισαν ἐν Ἀμασεία 168 προκρίτους Ἀμισοὺ καὶ Πάφρας.

Ἐβίασαν ὄλας ἀνεξαιρέτως τὰς
γυναίκας, τὰς παρθένους καὶ τὰ παιδία τῶν ἄνω πόλεων, τὰς ὡραιοτέρας δὲ παρθένους καὶ νέους ἔκλεισαν εἰς τὰ….
χαρέμια. Πλεῖστα βρέφη ἐφόνευσαν, σφενδονίζοντες αὐτὰ κατὰ τῶν τοίχων.

Οἱ ὑπογεγραμμένοι θέτουσι τὰ ἀνωτέρω ὑπ” ὄψιν τῶν διανοουμένων τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς θεωροῦντες ὅτι ὄχι μόνον τὰ γεγονότα ταῦτα ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνοχὴ αὐτῶν ἀποτελεῖ πένθος τῆς ἀνθρωπότητος.»
Ἀθῆναι, 22 Νοεμβρίου 1921.

Άννινος X.,
Αὐγέρης M.,
Bλαχογιάννης I.,
Βῶκος Γέρ.,
Γρυπάρης I.,
Δούζας A.,
Δροσίνης Γ.,
Zάχος A.,
Θεοδωροπούλου Αὔρα,
Θεοτόκης K.,
Iακωβίδης Γ.,
Καζαντζάκης N.,
Kαζαντζάκη Γαλ.,
Kαμπάνης Ἄρ.,
Καμπούρογλους Δ.,
Καρολίδης Π.,
Κόκκινος Δ.,
Κορομηλᾶς Γ.,
Μαλακάσης M.,
Mαλέας K.,
Μένανδρος Σ.,
Νικολούδης Θ.,
Νιρβάνας Π.,
Ξενοπουλος Γρ.,
Παλαμᾶς K.,
Παπαντωνίου Z.,
Παράσχος K.,
Πασαγιάννης K.,
Πολίτης Φ.,
Πωπ Γ.,
Σικελιανὸς Ἄγγ.,
Σκίπης Σ.,
Στρατήγης Γ.,
Tαγκόπουλος Δ..,
Τσοκόπουλος Γ.,
Φυλλύρας P.,
Χατζιδάκις Γ.,
Xατζόπουλος Δ.,
Χὸρν Π.,
Σβορῶνος I.

Μεθ’ ὅλης τῆς πικρίας μου διὰ τὴν κυρίως ὑπὸ τῆς Γαλλίας καὶ ὑπὸ οὐδενὸς αἰσθήματος ἢ συμφέροντος ἀνθρωπίνου, δικαιολογουμένην ἐγκατάλειψιν εἰς σφαγὴν τῶν Χριστιανῶν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.