" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

"Ὑπάρχει γνήσια αγάπη χωρίς ορθή πίστη; Ἡ περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ." Εκδήλωση της ΠΕΘ στην Λάρισα

Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τό παράρτημα Λάρισας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων μέ τήν Χριστιανική Ἑστία Λαρίσης τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 8 Μαρτίου 2015 στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
            Ὁμιλητής ἦταν ὁ διακεκριμένος καθηγητής τῆς Δογματικῆς στή Θεολογική Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα:
πάρχει γνήσια αγάπη χωρίς ορθή πίστη; Ἡ περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
            Ὁ ὁμιλητής μεταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι θεμέλια γιά τή χριστιανική μας ζωή εἶναι ἡ ὀρθή πίστη καί ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, ἡ ὁποία κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι ὁ σύνδεσμος ὅλων τῶν ἀρετῶν.             Σήμερα βλέπουμε γύρω μας μιά διάχυτη ἀγαπολογία, ἕναν ἀπνευμάτιστο  χριστιανικό λόγο, ἀποκομμένο ἀπό τήν ὀρθή πίστη. Καί ὅ,τι εἶναι κομμένο ἀπό τήν  ὀρθή πίστη εἶναι ἁμαρτία. Χωρίς ὀρθή πίστη δέν μπορεῖ κανένας νά ἔχει ὀρθή γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας, κατά τον ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Τό ὀρθοδόξως θεολογεῖν συνδέεται μέ τό ὀρθό δόγμα, την ορθή πίστη. Ἡ τέλεια ἀγάπη εἶναι
καί θεωρεῖται ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ταυτίζει τήν ἀγάπη μέ τόν ἴδιο τόν Θεό.
            Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦν στόν ἄνθρωπο ἀπερίγραπτη χαρά, λυώνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν πνευματική γλυκύτητα, τήν ἐσωτερική θέρμη, τήν εἰρήνη, τό ταπεινό φρόνημα καί τή νοερά προσευχή (χωρίς νά τό καταλαβαίνει ὁ ἴδιος, χωρίς νά τό ἐπιδιώκει, διότι τοῦ δίδεται ὡς ἐπιβράβευση τοῦ προσωπικοῦ του ἀγώνα). Τέτοια  κατάσταση εἶχαν οἱ Ἅγιοί μας, καί ἔδωσε ὁ Θεός νά τό ζήσουμε καί στήν ἐποχή μας μέ τούς σύγχρονους Ἁγίους μας (ἅγιο Πορφύριο, ἅγιο Παϊσιο καί ὅλους τούς νέους Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας).
            Ὁ ἄνθρωπος φθάνει στήν ἄκτιστη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καθαρίζεται ἀπό τά νοητά «μπάζα» τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἔτσι γίνεσαι μέτοχος τῆς ἀκτίστου ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ.
            Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνεξόφλητο χρέος καί ἀναιρεῖ τήν ἔπαρση (ὅ,τι δηλ. κάποιος εἶσαι), ὅπως ἔλεγε ὁ Γέρων Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης. Δηλαδή νά βοηθῶ τόν πλησίον μου ἀλλά νά θεωρῶ πάντοτε ὅτι χρωστῶ κι ἄλλα.
            Ὅταν λείπει ἡ ὀρθή πίστη εἶναι ἀνώφελη ἡ ἀγάπη. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι θρησκευτικό κίνημα πού ἐπιχειρεῖ νά ἑνώσει ὅλες τίς Θρησκεῖες, κάτι ἀντίστοιχο μέ τήν παγκοσμιοποίηση σέ πολιτικό ἐπίπεδο. Στόν Οἰκουμενισμό ὅλοι χωροῦν, ὅλα τά θρησκεύματα. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί ἡ ἐπικινδυνότερη ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις, διότι προκαλεῖ σύγχυση γύρω ἀπό τήν σώζουσα πίστη. Εἶναι πολυαίρεση. Δυστυχῶς ἡ ὀρθή πίστη νοθεύεται ἔντεχνα καί καθένας πού ἀντιτίθεται κατηγορεῖται ὡς φανατικός κλπ. Ἡ οὐμανιστική ἀρχή τῆς ἀνοχῆς δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἄκτιστη ἀγάπη πού ἀναπτύσσεται μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
            Τόν ὁμιλητή παρουσίασε ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος τῆς ΠΕΘ κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε διάλογος μέ τό ἀκροατήριο.

2 σχόλια:

Σάββας Ηλιάδης είπε...

Οι Άγιοι, ως συνεχιστές της Αποστολικής παράδοσεως, ως διδάσκαλοι του Ευαγγελίου και ως έχοντες εμπειρία της ακτίστου Χάριτος,δηλαδή αυτής της παρουσίας του Θεού στην όλη ύπαρξή τους, μπορούν να μας επαναλαμβάνουν με κάθε βεβαιότητα τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου από την Α΄ επιστολή α΄ κεφάλαιο 1ος στίχος:
" Ό ην απ΄αρχής, ό ακηκόαμεν, ό εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ό εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής΄και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν υμίν την ζωήν την αιώνιον, ήτις ην προς τον πατέρα και εφανερώθη ημίν΄ ό εωράκαμεν και ακηκόαμεν, απαγγέλλομεν υμίν, ίνα και υμείς κοινωνίαν έχητε μεθ΄ημών΄και η κοινωνία δε η ημετέρα μετά του πατρός και μετά του υιού αυτού Ιησού Χριστού".
Δεν έχουμε άλλο παρά να τους ακολουθούμε με κάθε εμπιστοσύνη στην οδό της Αλήθειας.

Ανώνυμος είπε...

Οι οικουμενισταί φαίνεται πως έχουν χείμαρρο αγάπης για τους ετεροδόξους φίλους τους στα ξένα. Όσο για τους Έλληνες ιερείς που δεν υποχωρούν από τα ορθόδοξα πιστεύω τους και ελέγχουν τα οικουμενιστικά παραπατήματα υφίστανται διώξεις, ύβρεις, ρετσινιές. Τυχεροί που βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά κι όχι πλησίον των οικουμενιστών, απολαμβάνετε μακρόθεν την οικουμενιστική αγάπη! Ο Έλληνας πλησίον μην έχει και απαιτήσεις!

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.