" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ : Ομάδα Προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος

"... σας ενημερώνουμε ότι από του νυν αρνούμεθα δια λόγους πίστεως και στοιχειώδους αρχής να επισκεφθούμε την ιστορικήν Μονήν σας, ενώ τα προς ενίσχυσιν υλικά αγαθά ,τρόφιμα και άλλα τα οποία κατά καιρούς προς υμάς πλουσίως αποστέλλαμεν θα τα δωρίζουμε πλέον εις τους δεδιωγμένους και αντιστεκομένους Ορθόδοξα Μοναχούς και Κελλιώτες του Αγίου Όρους και αρνουμένους να μνημονεύουσιν εν τη φρικτή Μυσταγωγία και εν ταις λοιπές ακολουθίες το όνομα του παναιραιρετικού και Οικουμενιστή «Πατριάρχου» Βαρθολομαίου."

"Τέλος σας γνωστοποιούμε έτι ότι, όσον το αίμα θα ρέει ακόμη εις τας φλέβας μας ,θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε διωγμένο Αγιορείτη Μοναχό που θα καταδιώκεται από του νυν υπέρ πίστεως από τα θεσμικά όργανα των Ηγουμένων και της Κοινότητος του Αγίου Όρους"
(απόσπασμα από την επιστολή)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΟ : Ομάδα Προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος
(εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Καρυανό)


ΠΡΟΣ

Καθηγούμενο Αρχ. Πρόδρομο ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 
και όλων των προϊσταμένων Γεροντίας-Συνάξεως.


ΚΟΙΝ.
Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους,
υπόψιν είκοσι Καθηγουμένων και είκοσι αντιπροσώπων Ιερών Μονών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Διοικητή κ. Αρίστο Κασμίρογλου και παντός αρμοδίου.
. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
. Δ4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΙΟΝΟΤ., ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
. Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σεβαστέ καθηγούμενε Γέροντα Πρόδρομε μεθ΄όλης της Γεροντίας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας όπου αναλόγως Μεγίστη λύπη προσφάτως μας προκαλέσατε σας δηλώνουμε τα εξής .


Πάλιν και πολλάκις, εν μέσω αναρίθμητων επιστολών οργισμένων και κατασκανδαλισμένων Ορθοδόξων προσκυνητών της Ι.Μονή σας, έπειτα και από την αδικαιολόγητη δίωξη από μέρους σας των Μοναχών Σάββα και Χερουβίμ, αφού ουδένα δικαίωμα ηθικής φύσεως ,κακοήθους συμπεριφοράς ή αιρέσεως επέδειξαν ει μη μόνον ότι «ήμαρτον» περιπατούντες εν ταις παραγγέλμασιν των Θεοφόρων Πατέρων και των ενταλμάτων αυτών ,

σας ενημερώνουμε ότι από του νυν αρνούμεθα δια λόγους πίστεως και στοιχειώδους αρχής να επισκεφθούμε την ιστορικήν Μονήν σας, ενώ τα προς ενίσχυσιν υλικά αγαθά ,τρόφιμα και άλλα τα οποία κατά καιρούς προς υμάς πλουσίως αποστέλλαμεν θα τα δωρίζουμε πλέον εις τους δεδιωγμένους και αντιστεκομένους Ορθόδοξα Μοναχούς και Κελλιώτες του Αγίου Όρους και αρνουμένους να μνημονεύουσιν εν τη φρικτή Μυσταγωγία και εν ταις λοιπές ακολουθίες το όνομα του παναιραιρετικού και Οικουμενιστή «Πατριάρχου» Βαρθολομαίου.


Η λύπη και αγανάκτησί μας καθίσταται ακόμη τρανωτέρα θεωρούντες το ύψος της υποκρισίας υμών αφού «διϋλίζετε τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες» (Ματθ.κγ΄-24) και ενώ εμμένετε μετά πάσης αυστηρότητος και αφάτου λεπτομερίας σε ηθικούς και λειτουργικούς κανόνες (και καλώς ποιείτε) μαστιγούντες πάσαν παράβασιν και παρακοήν ( κατά το λαϊκόν: « πεταλώνετε τον ψίλον» ) 

αφ΄ ετέρου καταβροχθίζεται άμα ανερυθριάστως και ανέχεστε να διασύρεται και να ακυρώνεται , με τα Οικουμενιστικά εντάλματα της προσφάτου ψευδοσυνόδου του κολυμπαρίου, η Αγιωτάτη Πίστης μας ,τα ιερά αιώνια δόγματά της και το αίμα των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών (των οποίων αναρίθμητο πλήθος Ι.Λειψάνων κατέχετε εις την Μονήν σας) που θυσιάστηκαν βασανιστικά ίνα οριοθετήσουν με την φώτιση Του Παναγίου Πνεύματος, τας απαραιτήτους κόκκινας γραμμάς μεταξύ πίστεως και αιρέσεως , ψεύδους και αληθείας , Χριστού και αντιχρίστου.


Δεν πιστεύομεν ότι θα ιδρώσει ο ους ημών και μάλλον εις κενόν σας αποστέλλομεν και αύτη την επιστολήν διαμαρτυρίας αλλά ούτως «ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.(Φιλιπ.γ΄-1)


Τέλος σας γνωστοποιούμε έτι ότι, όσον το αίμα θα ρέει ακόμη εις τας φλέβας μας ,θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε διωγμένο Αγιορείτη Μοναχό που θα καταδιώκεται από του νυν υπέρ πίστεως από τα θεσμικά όργανα των Ηγουμένων και της Κοινότητος του Αγίου Όρους στοιχούντες εις τας οδούς του Ορθοδόξου Ομολογιακού πνεύματος και ουχί «εκλίνοντες εις τας γκρεμνώδεις κατωφερίας και στραγγαλιάς» (Ψαλμ.124/5)του Οικουμενισμού και της αντιχρίστου Νέας Τάξεως Πραγμάτων της οποίας δυστυχώς υμείς (θέλοντας να πιστεύωμεν ακουσίως και επιπολαίως)βαδίζετε και τα συμφέροντά αυτής εξυπηρετείτε.


Μετα σεβασμού και αφορήτου λύπης.

Για την ομάδα προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος

εν Χριστώ προσκυνητής
Ιωάννης Καρυανός του Νικολάου 
Απόστρατος Αξιωματικός Σ.Ξ.

1 σχόλιο:

Panagiotis Panagiotou είπε...

Είναι όντως τραγικό το γεγονός ότι δεν ιδρώνουν καν τα αυτιά των οικουμενιστών,στις όποιες νουθεσίες,συμβουλές και προτάσεις τους γίνονται από τους Ορθοδόξους.
Δεν δέχονται επιχειρήματα από το Ευαγγέλιο.
Δεν δέχονται επιχειρήματα από τους Κανόνες.
Δεν δέχονται επιχειρήματα από τους πατέρες.
Δεν δέχονται επιχειρήματα ούτε καν από την κοινή λογική!
Δυστυχώς μου φαίνεται πως δεν υπάρχει πια επιστροφή.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.