" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

1. Όταν ο Άγιος Παΐσιος αν και ασθενής βγήκε από το Αγ.Όρος και ΠΗΓΕ στη συγκέντρωση ενάντια στη βλάσφημη ταινία "Ο τελευταίος Πειρασμός". 2. ☦ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ OI ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ ;


1. Όταν ο Άγιος Παΐσιος (αν και ασθενής) 
βγήκε από το Αγ.Όρος και ΠΗΓΕ στη συγκέντρωση 
ΕΝΑΝΤΙΑ στη βλάσφημη ταινία "Ο τελευταίος Πειρασμός".

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Τό 1988 , μέ ἀφορμή βλάσφημη ταινία πού πρόσβαλλε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Γέροντας Παΐσιος ξεσήκωσε καί ἄλλους Πατέρες καί «παρ’ ὅλη τήν δυσκολία πού εἶχε ἀπὸ τὸν πόνο λόγῳ τῆς κήλης, βγῆκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ ἄλλους Ἁγιορεῖτες καὶ παραβρέθηκε στὸ συλλαλητήριο ποὺ ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη, ἐνισχύοντας μὲ τὴν παρουσία του τὸν πιστὸ λαό». Τὸ συλλαλητήριο ἦταν ἐνάντια στὴν βλάσφημη ταινία «Ὁ τελευταῖος πειρασμὸς» ἡ ὁποία σκηνοθετήθηκε ἀπὸ τὸν Μαρτὶν Σκορτσέζε, παίχτηκε γιὰ λίγο σὲ κινηματογράφους τῶν Ἀθηνῶν τὸ 1988 καὶ προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριῶν ἀπὸ μέρους τῶν πιστῶν καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ σταματήσει ἡ προβολή της»1

Ἔκανε ἄραγε λάθος ὁ Γέροντας πού ἄφησε τό Ἅγιο Ὄρος καί διαμαρτυρήθηκε ἔτσι δυναμικά ἐνάντια στή βλάσφημη ταινία συμμετέχοντας στό συλλαλητήριο; Δέν σκέφτηκε ὅτι θά τῆς ἔκανε διαφήμιση;
Ὄχι δέν ἔκανε λάθος. Διότι ὁ Χριστός μας δέν μᾶς εἶπε νά σκεπτόμαστε μέ κριτήρια μάρκετινγκ.
Οκτώβριος 1988Μέ τό ἴδιο σκεπτικό καί ὁ Χριστός μας ἔκανε λάθος· δέν θά ἔπρεπε νά διαμαρτυρηθεῖ καί νά διώξει τούς βέβηλους ἐμπόρους ἀπό τό Ναό, ὅλους αὐτούς πού βλασφημοῦσαν τόν Πατέρα Του καί τόν Ἴδιο, γιά νά μήν αὐξήση τά κέρδη τους κάνοντάς τους διαφήμιση!(Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!)

Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε πεῖ μέ ἀφορμή τό βλάσφημο ἔργο τοῦ Σκορτσέζε καί τήν δυναμική διαμαρτυρία τῶν τότε Χριστιανῶν: «Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα πᾶνε νὰ δικαιολογήσουν ἠθικὲς ἀταξίες. Τὸ ἔχουν παρακάνει. Εἶχαν κάνει μήνυση ὅτι ἡ ταινία «Ὁ τελευταῖος πειρασμὸς» προσβάλλει τὴν θρησκεία καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς εἶπαν: «Δὲν εἶναι τίποτε». Τέτοιες βλασφημίες δὲν ἀκούστηκαν ποτέ! Γιὰ μᾶς ἡ διαμαρτυρία γιὰ τὴν βλάσφημη ἐκείνη ταινία ἦταν ὁμολογία πίστεως. Βέβαια μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα γίνεται καὶ ἕνα καλό· χωρίζει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι, κοσκινίζεται ὁ κόσμος»2.


Μετά 24 χρόνια ἀπό τήν διαμαρτυρία τοῦ Γέροντα Παΐσιου καί τῶν ἄλλων ἁγιορειτῶν ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μέ τό βλάσφημο θεατρικό ἔργο Corpus Christi. Οἱ δικαστικές ἀρχές εἶπαν πάλι τά ἴδια ὅτι «δέν εἶναι τίποτα».

Τό ἄσχημο εἶναι πώς ἡ ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν ἦταν τώρα πολύ πιό χλιαρή ἀπ’ ὅ,τι τότε τό 1988. Ὅσοι λίγοι ἔσωσαν τώρα «τήν τιμή τῶν ὅπλων» καί διαμαρτυρήθηκαν εἰρηνικά καί κόσμια, δέχθηκαν- ἐντελῶς ἄδικα- ἐπίθεση μέ χημικά, καί κατακρίθηκαν διότι τἄχατες κάνανε «διαφήμιση» τοῦ βλάσφημου ἔργου μέ τήν διαμαρτυρία τους.

Ἄν αὐτοί πού τούς κατακρίνουν ἔβλεπαν νά χλευάζεται μέ ἀνάλογο τρόπο (μ’ ἕνα θεατρικό ἤ μία ταινία) ὁ πατέρας τους, ἡ μητέρα τους, ἡ ἀδελφή τους, αὐτοί οἱ ἴδιοι… ἄραγε ΔΕΝ θά μιλοῦσαν… γιά νά μήν αὐξήσουν τά κέρδη τῶν θεατρίνων;(!)
Καί βέβαια ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ, θά ἀντιδροῦσαν δυναμικώτατα καί κανείς ἔμφρων δέν θά τούς κατέκρινε.Νά τί ἀπαντᾶ ὁ Γέρων Παΐσιος σ’αὐτούς πού λένε ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά ἀντιδροῦμε στίς ἀντίχριστες βλασφημίες: «Σὲ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνει ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο ποὺ μπορούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε γι’ αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν παράδοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές της, νὰ πολεμεῖται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς νὰ μὴν μιλᾶμε! Εἶναι φοβερὸ!»3


Μήπως ὅμως δέν πρέπει νά ἀντιδροῦμε δυναμικά (χωρίς βέβαια νά ξεφεύγουμε ἀπό τούς νόμους τοῦ Χριστοῦ μας) ἐγκαταλείποντας τήν ἡσυχία μας;
Ὁ Γέρων Παΐσιος μᾶς δείχνει ὅτι πρέπει. Ἄς ἀκούσουμε πῶς τό διδάσκει ὁ ἴδιος:
«Εἶπα σὲ κάποιον: «Γιατί δὲν μιλᾶτε; Τί εἶναι αὐτὰ πού κάνει ὁ τάδε;». «Τί νὰ πεῖς, μοῦ λέει, αὐτὸς ὅλος βρωμάει». «Ἂν βρωμάει ὅλος, γιατί δὲν μιλᾶτε; Χτυπῆστε τὸν». Τίποτε, τὸν ἀφήνουν. Ἕναν πολιτικὸ τὸν ἔφτυσα. «Πές, τοῦ λέω, «δὲν συμφωνῶ μὲ αὐτό». Τίμια πράγματα. Θέλεις νὰ ἐξυπηρετηθεῖς ἐσὺ καὶ νὰ ρημάξουν ὅλα;»4.


Τί θά συμβεῖ ἄν οἱ Χριστιανοί δέν ὁμολογοῦν καί δέν ἀντιδροῦν; Νά τί ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας Παΐσιος:
«Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁμολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ (οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ) θὰ κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ, ἂν ἀντιδράσουν, θὰ τὸ σκεφτοῦν. Ἀλλὰ καὶ οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ δὲν εἶναι γιὰ μάχες. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἦταν γερὰ καρύδια, ἄλλαξαν ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ στὴν Βυζαντινὴ ἐποχὴ μία εἰκόνα ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀντιδροῦσε ὁ κόσμος. Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε! Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάει, γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ μητροπολίτες δὲν μιλοῦν γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους γιατί τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύματα, οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι ἂν δὲν μιλοῦν γιὰ νὰ μὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόματα5, τότε ποιὸς θὰ μιλήσει; 
Εἶπα σὲ κάποιον ἡγούμενο: «Ἂν σᾶς ποῦν ὅτι θὰ σᾶς κόψουν τὰ ἐπιδόματα», νὰ πεῖτε: «Θὰ κόψουμε καὶ ἐμεῖς τὴν φιλοξενία», γιὰ νὰ προβληματιστοῦν. Οἱ καθηγητὲς Θεολογίας δὲν φωνάζουν, γιατί λένε: «Εἴμαστε ὑπάλληλοι, θὰ χάσουμε τὸν μισθό μας, καὶ μετὰ πῶς θὰ ζήσουμε;»6.Μήπως ὅμως ἡ προσευχή εἶναι προτιμώτερη; 
Νά τί ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας Παΐσιος:
«Ἡ παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστεως. Μπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν προσευχὴ νὰ βοηθήσει περισσότερο, ἀλλὰ τὴν σιωπή του θὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦν οἱ ἄλλοι καὶ θὰ ποῦν: «Ὁ τάδε καὶ ὁ τάδε δὲν διαμαρτυρήθηκαν, ἑπομένως εἶναι μὲ τὸ μέρος μας». 
Ἂν δὲν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ χτυποῦν τὸ κακό, νὰ ἐλέγχουν δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, θὰ γίνει μεγαλύτερο κακὸ. Ἔτσι θὰ τονωθοῦν λίγο οἱ πιστοί, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐμποδιστοῦν λίγο ὅσοι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία. 
Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι δικό τους καΐκι, νὰ κάνουν βόλτες· εἶναι τὸ σκάφος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἶναι κατακριτέοι. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἔχουν μεγάλο μισθό, πολυτελὲς αὐτοκίνητο, νὰ τρέχουν στὶς διασκεδάσεις. Καὶ ὕστερα κάνουν νόμο νὰ παντρεύονται μὲ πολιτικὸ γάμο, νομιμοποιοῦν τὶς ἀμβλώσεις. 
Μὲ τὶς βλάσφημες ταινίες ποὺ παρουσιάζουν, θέλουν νὰ γελοιοποιήσουν τὸν Χριστό. Τὸ κάνουν, γιὰ νὰ ποῦν, «αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός, τώρα θὰ ἔρθει ὁ Μεσσίας», καὶ νὰ παρουσιάσουν μετὰ τὸν «Μεσσία» τους. Ἐκεῖ τὸ πᾶνε»7.


Ἄν οἱ Χριστιανοί δέν διαμαρτυρόμαστε ὅταν βλασφημεῖται ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑτοιμάζουμε τό δρόμο γιά τόν Ἀντίχριστο καί ἀποδεικνύουμε ὅτι δέν ἔχουμε ζωντανή καί ἀληθινή πίστη καί ἀγάπη στόν Χριστό μας.

Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία πρέπει νά παίρνει θέση ὅταν βλασφημεῖται ὁ Χριστός μας;
Ναί ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας. Ἄς δοῦμε πῶς μᾶς διδάσκει: 
«Ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου ἕναν ἄλλο ἄθεο, ἕναν βλάσφημο, πού τόν ἀφήνουν στήν τηλεόραση καί μιλάει, ἐνῶ ἔχει πεῖ τά πιό βλάσφημα λόγια γιά τόν Χριστό καί τήν Παναγία. Δέν παίρνει καί ἡ Ἐκκλησία μιά θέση νά ἀφορίση μερικούς. Αὐτούς ἔπρεπε νά τούς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τόν ἀφορισμό!
-Γέροντα, τί θά καταλάβουν μέ τόν ἀφορισμό, ἀφοῦ τίποτε δέν παραδέχονται;
-Τοὐλάχιστον νά φανῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία παίρνει μία θέση.
-Ἡ σιωπή της, Γέροντα, εἶναι σάν νά τά ἀναγνωρίζη;
-Ναί. Ἔγραψε ἕνας κάτι βλάσφημα γιά τήν Παναγία καί κανείς δέν μίλησε. Λέω σέ κάποιον: «Δέν εἶδες τί γράφει ἐκεῖνος;». «Ἔ, τί νά τούς κάνης, μοῦ λέει. Θά λερωθῆς, ἄν ἀσχοληθῆς μαζί τους». 
Φοβοῦνται νά μιλήσουν.
-Τί εἶχε νά φοβηθῆ, Γέροντα;
-Νά μή γράψουν τίποτε γι’ αὐτόν καί ἐκτεθῆ, καί ἀνέχεται νά βλασφημῆται ἡ Παναγία! Νά μή θέλουμε νά βγάλη ὁ ἄλλος τό φίδι ἀπό τήν τρύπα, γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς τήν ἡσυχία μας. Αὐτό εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης. Ὕστερα ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νά κινῆται ἀπό συμφέρον. Γι’ αὐτό βλέπεις ἕνα πνεῦμα σήμερα: «Μέ τόν τάδε νά ἔχουμε σχέσεις, γιά νά μᾶς λέη καλά λόγια. Μέ τόν ἄλλο νά τά ἔχουμε καλά, γιά νά μή μᾶς διασύρη κ.λ.π. Νά μή μᾶς πάρουν γιά κορόιδα, νά μή γίνουμε θύματα». Ἄλλος ἀδιαφορεῖ καί δέν μιλάει. «Νά μή μιλήσω λέει, γιά νά μή μέ γράψουν οἱ ἐφημερίδες». Οἱ περισσότεροι δηλαδή εἶναι τελείως ἀδιάφοροι»8.
Ὁ Θεός μᾶς δίνει πνεῦμα δυνάμεως καί ὄχι πνεῦμα δειλίας, ἀδιαφορίας καί φιλαυτίας. Ἄραγε πόσο τό δεχόμαστε;


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


1 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου-Λόγοι Β΄, Πνευματική ἀφύπνιση, Β΄ ἔκδοση Ἰανουάριος 2000, σελ. 44. 
2 Ὅ. π. σελ. 44.
3 Ὅ. π. σελ. 36-7.
4 Ὅ. π. σελ. 37.
5 Ὁ γέροντας ἐννοεῖ τὴν οἰκονομικὴ χορηγία, δηλαδὴ ἕνα ποσὸ χρημάτων τὸ ὁποῖο τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ 1924 νὰ δίνει κάθε χρόνο στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐπειδὴ οἱ Μονὲς ἔδωσαν στοὺς πρόσφυγες τὰ μετόχια τους, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν τὸ λάδι, τὸ σιτάρι, τὸ κρασὶ κ.λ.π. τῆς χρονιᾶς.
6 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου-Λόγοι Β΄, Πνευματική ἀφύπνιση, Β΄ ἔκδοση Ἰανουάριος 2000, σελ. 37.
7 Ὅ. π. σελ. 43-4.
8 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου-Λόγοι Β΄, Πνευματική ἀφύπνιση, Β΄ ἔκδοση Ἰανουάριος 2000, σελ. 35-6. Εἰπώθηκε τό 1992.
Αν υπήρχαν άλλοι 5-10 ιερείς σαν τον πατέρα Κλεομένη

Αν υπήρχαν 300 πιστοί σαν αυτούς που συγκεντρώνονται έξω από το ΑΚΡΟΠΟΛ.
300 Έλληνες ορθόδοξοι που να 'ναι ακόμη ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Τριακόσιοι σαν τα παλικάρια του Λεωνίδα.

Οι άλλοι ... εκατομμύρια άλλοι "νεκροί",
παριστάνουν τους θεοσεβούμενους πηγαίνοντας στους χαιρετισμούς.

Ο Θεός βλασφημείται ΔΗΜΟΣΙΑ στην Ελλάδα μας, η μοναδική χώρα που οι "άνθρωποι" βλασφημούν τον Θεό τους,  και οι "χριστιανοί" (ανάμεσα τους 10.000 καλοπληρωμένοι παπάδες και 100 δεσποτάδες) ΣΙΩΠΟΥΝ.

Διαβάζουν τα τεκταινόμενα από την αναπαυτική πολυθρόνα τους, αν τα διαβάζουν κι αυτά, μπορεί να φοβούνται μήπως τους χαλάσει η διάθεση και η όρεξη .. καταβροχθίζοντας νηστίσιμες λιχουδιές και εδέσματα.
Άλλοι ματώνουν στα πεζοδρόμια κι άλλοι "συνετοί", "φτιάχνονται" διαβάζοντας πνευματικά βιβλία και παριστάνοντας ότι τάχα προσεύχονται ... γιατί αυτοί δεν είναι σαν τους "ζηλωτές", αυτοί είναι "πνευματικοί άνθρωποι" και δεν καταδέχονται να κάνουν "ακρότητες".

Θεωρούν "ακρότητα" να διαμαρτύρεσαι όταν βλασφημάνε τον Θεό
αλλά μην τολμήσει κανείς να προσβάλει την κανακάρη ή την κορούλα τους ..., τότε οι χριστιανοί ξεχνάνε και ευγένειες και πνευματικότητες.


Μέσα στην παραζάλη μας, μέσα στον ύπνο μας, ακούγεται η κραυγή:
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"28 σχόλια:

SCRIPTA MANENT είπε...

Είδαμε ομάδα αναριχικών, γύρω στα 80 άτομα να κατεβαίνουν την οδό Σόλωνος. Πάνε αλλού απόψε να βγάλουν το μεροκάματο...

Οι αστυνομικοί μας δήλωσαν ότι θα φύγουν από εδώ σε περίπτωση που καταφτάσουν οι αναρχικοί και ότι δεν θα τα βάλουν μαζί τους. Σε εμάς είπαν "δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε"...

Τα άτομα που βρίσκονται έξω από το Ακροπόλ αυτή την στιγμή (εκτός από τους αστυνομικούς) είναι ο π. Γρηγόριος Ζ. και δύο λαϊκοί.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αν φύγουν οι αστυνομικοί
(όταν ειδοποιηθούν ότι έρχονται αναρχικοί)
(σχόλιο: καμαρώστε αστυνομία, καμαρώστε ποιους πληρώνουμε. Αντί να πηγαίνουν να συλλαμβάνουν τους αναρχικούς να πηγαίνουν να κρύβονται όταν έρχονται τα παιδιά του Βούτση και του Κουράκη
Είχαμε βλέπετε κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ. τις προηγούμενες βδομάδες ...)

τότε ανενόχλητοι μπορείτε να μπείτε μέσα στην παράσταση.


Αποδεικνύεται πεντακάθαρα -δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλουμε για την μαρτυρία σας- ότι η ΕΛ.ΑΣ. επικαλείται τους αναρχικούς για να εκφοβίσει τον κόσμο που διαμαρτύρεται ειρηνικά.
Κρατικοί και παρακρατικοί πραιτοριανοί συνεργάζονται υποδειγματικά για να επιβάλουν τα σχέδια της Νέας Τάξης: να βλασφημείτε δημόσια ο Κύριος.

Η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου και οι ΓΟΧ τα βρήκαν με την εξουσία και φροντίζουν ώστε οι χριστιανοί να μην βγαίνουν στον δρόμο να αντιδράσουν. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και 1 εβδομάδα επικοινωνήσαμε μέσω εμαιλ με ιεραρχία ΓΟΧ προτρέποντας τους να μας ενημερώσουν αν προβούν σε οποιαδήποτε αντίδραση ...
άκρα του τάφου σιωπή ...

Οι προδότες σήμερα έχουν ονοματεπώνυμο.

Ανώνυμος είπε...

η ηγεσία γοχ μπήκε στο τμήμα ετεροδόξων του νομοσχεδίου κι ετσι δεν κάνει ούτε μια μήνυση
μην τους κλείσουνε για απείθεια στους νόμους και την τάξη
μπροστά σε Ιερώνυμο και λοιπούς κρύβουνε τα εγκόλπια τους
τα άλλοτε λοκ έχουνε γίνει βίσματα της αεροπορίας

SCRIPTA MANENT είπε...

Προς 12 .29

Δυστυχώς με την ενταξή τους στις θρησκευτικές κοινότητες [ και με οσα γραφει αυτος ο νομος ] έγιναν κάτι πολύ χειρότερο,
εγιναν συνοδοιπόροι με τον εχθρό.

Ανώνυμος είπε...

Να βάλετε λεωφορεία την ίδια ημέρα από Θεσσαλονίκη,Καβάλα,Λάρισα,Κοζάνη,Βόλο,Άιγιο,Αθήνα,για πανελλαδική πορεία ειρηνικής διαμαρτυρίας κατά των βλασφημιών και κατά του ρατσισμού εναντίον των Χριστιανών.

Ανώνυμος είπε...

Kαι από Ουρανούπολη να βάλετε ένα λεωφορείο για τους Αγιορείτες!

Ανώνυμος είπε...

Αδερφοί πήγα σήμερα τ΄απόγευμα στο ΑΚΡΟΠΟΛ, στις 6 παρά κάτι, έκατσα κανα δεκαλεπτο και δεν ειδα κανεναν αλλο δικο μας
4 αστυνομικοι χαλαροι στην εισοδο του θεατρου κι οι θεατες να προσερχονται
ουτε "αναρχικους" είδα

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι πήγανε για να διαμαρτυρηθούνε για τα πιστεύω τους, ενώ κάποιοι σαν το παρακάτω Ραμομολιμέντο μαζί με τους αναρχοφασίστες πήγανε για να.. https://youtu.be/m21Grov_RjQ?t=80

Ανώνυμος είπε...

Ο Κλεομένης (δεν γνωρίζω κατά πόσο ειναι “πάτερ”) σηκώνει συζήτηση αν έκανε καλό με τον τρόπο που έδρασε σε κάποιες περιπτώσεις.. Το αυτό αφορά και κάποιους ελάχιστους ακόμη, με θερμή πίστη αλλά άτοπα συνθήματα προς το κοινό που αποφάσισε να πετάξει 15 ευρώ και 2,5 ώρες από τη ζωή του για να παρακολουθήσει μια κατά κοινή ομολογία αποτυχημένη αηδία, μόνο και μόνο επειδή λανσαρίστηκε από τα μίντια ως “ in”....
Ουδέποτε όμως εμποδίστηκε ο οιοσδήποτε να εισέλθει με τον οποιοδήποτε τρόπο μέσα προκείμενου να το παρακολουθήσει ...

Ανώνυμος είπε...

"Να βάλετε λεωφορεία την ίδια ημέρα από "

Να πέσει φωτιά και να μας κάψει!
Θέλουμε και λεωφορεία για να κατέβουμε από τα διαμερίσματα μας στον δρόμο!

ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ!
ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!
ΑΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αμ δεν φταίνε οι Εβραίοι Πάτερ μου!
Εμάς τους ανθέλληνες και αντίχριστους βρίσε όσο θέλεις και θα έχεις απόλυτο δίκιο!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σχόλια:
1)"Αδερφοί πήγα σήμερα τ΄απόγευμα στο ΑΚΡΟΠΟΛ, στις 6 παρά κάτι, έκατσα κανα δεκαλεπτο και δεν ειδα κανεναν αλλο δικο μας"
Νομίζουμε όποιος πραγματικά θέλει να διαμαρτυρηθεί το κάνει. Παραμένει στον χώρο και δεν φεύγει.
πχ γράφουμε το δικό μας φυλλάδιο και το πειράζουμε. Τηλεφωνούμε σε άλλους 10-20 αδερφούς να έρθουν κι αυτοί. Πάμε αν χρειαστεί μόνοι και παραμένουμε εκεί, μέχρι να γίνουμε 2, 3, 4 κλπ.
Την πρώτη μέρα, ήταν 3 κυρίες -άγνωστες μεταξύ τους- μόνες.
Ενάντια σε ένα σωρό αστυνομικούς που τις απειλούσαν και τις πίεζαν να απομακρυνθούν. Μιλούσαμε με μία εξ αυτών (αποτειχισμένη που ακολουθεί το νέο, η ίδια μας ενημέρωσε).
Δίνουμε την ομολογία μας σε κάθε περίπτωση

2)"Ο Κλεομένης (δεν γνωρίζω κατά πόσο ειναι “πάτερ”) σηκώνει συζήτηση αν έκανε καλό με τον τρόπο που έδρασε σε κάποιες περιπτώσεις.."
Για τον αν και που χειροτονήθηκε, έχει απαντήσει, με ημερομηνίες κλπ. Με κάθε λεπτομέρεια. Ανήκε σε σύνοδο των ΓΟΧ. Τώρα έχει αποτειχιστεί.

Εσύ που καθόσουν στην πολυθρόνα σίγουρα έκανες καλύτερη "ομολογία"..


3) "Ουδέποτε όμως εμποδίστηκε ο οιοσδήποτε να εισέλθει με τον οποιοδήποτε τρόπο μέσα προκείμενου να το παρακολουθήσει ..."
Οι αναρχικοί επιτρέπεται -με την ανοχή της αστυνομίας- να προπηλακίζουν και να βιαιοπραγούν σε βάρος των πιστών. Το αντίθετο απαγορεύεται! Τέλος πάντων, για να μην συζητάμε χωρίς λόγο, οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν σε ειρηνική διαμαρτυρία. Ούτε χτύπησαν κανέναν, ούτε πυρπόλησαν το θέατρο ούτε τίποτε. Όπως βλέπετε όμως γίναμε τόσο "νερόβραστοι" ως πιστοί, που ούτε στην ειρηνική διαμαρτυρία δεν πηγαίνουμε.

Ανώνυμος είπε...

Tότε να μην βάλετε λεωφορεία,δεν χρειάζεται να πηγαίνουν οι χριστιανοί ομαδικά όπως γινόταν μέχρι κάποια χρόνια πριν από σήμερα,και το αποτέλεσμα ήταν μεγαλειώδεις πορείες διαμαρτυρίας και ομαδικό πνεύμα αλληλεγγύης.

Ο καθένας μόνος του,με τον εαυτούλη του.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν -ή παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Από την αναπαυτική περιστρεφόμενη πολυθρόνα τους δίνουν ιδέες.

Δεν χρειαζόμαστε ιδέες. ΕΣΕΝΑ χρειαζόμαστε. Εσένα, την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τον πνευματικό σου, ΕΣΥ θα τους ξεσηκώσεις. ΕΣΥ θα βάλεις το λεωφορείο.

Κάποιοι από αυτούς που είναι στο δρόμο, έμειναν νηστικοί όλη τη μέρα. Δεν έχουν χρήματα ούτε για το εισιτήριο του ηλεκτρικού. Κι εσύ ζητάς να σου βάλουμε λεωφορείο. Ποιος να του βάλει το λεωφορείο; Να βάλουμε ένα λεωφορείο από κάθε πόλη; Ένα λεωφορείο από Θεσσαλονίκη θέλει 1000 ευρώ τουλάχιστον. ΄Ποιος θα τα βάλει; Και από τις άλλες πόλεις; Άλλα λεωφορεία; Χορτάσαμε ιδέες.

Όποιος θέλει να πάει, θα πάει. Οι υπόλοιποι και ταξί να μπει να πάει να τους πάρει από το σπίτι (λες και είμαστε καμιά "στοά" και τρέχουν τα χρήματα από τα πατζάκια μας) δεν θα έρθουν.
Όσοι πιστοί.

Ἁγιορείτης είπε...

"...Η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου και οι ΓΟΧ τα βρήκαν με την εξουσία και φροντίζουν ώστε οι χριστιανοί να μην βγαίνουν στον δρόμο να αντιδράσουν..."
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13/26-02-2018 ... 3) Συνεζητήθησαν αἱ ἀντιχριστιανικαὶ προκλήσεις, αἱ ὁποῖοι ὡς συνήθως ἐντείνονται κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰδικώτερον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμὸν αὐτῆς περὶ βλασφήμου τινὸς διαφημίσεως εἰς τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα, ἀλλὰ καὶ βλασφήμου τινὸς θεατρικῆς παραστάσεως, ἀπεφασίσθη δὲ νὰ γίνουν τὰ δέοντα διαβήματα διαμαρτυρίας καὶ νὰ ἐκδοθῇ σχετικὴ Ἀνακοίνωσις...http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1332-anakoinwsis-apofasewn-i-s-26-2-2018

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δεν ανακοινώνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για πανελλαδική προσέλευση του κόσμου για διαμαρτυρία και αντί αυτού προτιμάτε ο καθένας να πάει από μόνος του όταν θέλει για να διαμαρτυρηθεί? Επιτρέψτε μου,αλλά αυτό νομίζω πως είναι λάθος.

SCRIPTA MANENT είπε...


Που είναι οι εφημέριοι γοχ με τις ενορίες τους;;;
Προχθές 3 άτομα ήμασταν και κατέβαινε στρατός αναρχικών μόλις 200 μέτρα απο εμάς στην Σόλωνος.
Για την αναξιότητά μας όμως οι αναρχικοί δεν έκαναν αριστερά κάτω στο Ακροπόλ, και συνέχισαν ευθεία φωνάζοντας.
Αν ήμασταν άξιοι θα ειχαμε το μαρτυρικό στεφάνι του να μας πλακώσουν
Δυο τα συμπεράσματα:
1.Δεν φύγαμε και περιμέναμε...

2.Οι ΓΟΧ που ήταν;;;

ΥΣ
και τωρα κοιμηθείτε ήσυχοι για την μαρτυρική εκκλησία που εβγαλε ανακοινωση και έκανε το καθήκον της. Γυρίστε πλευρό τωρα.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Γιατί δεν ανακοινώνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για πανελλαδική προσέλευση του κόσμου για διαμαρτυρία"
καλό είναι να γίνει τέτοιο κάλεσμα. Αν έχετε σχέση με κάποιο σύλλογο, κάντε το.

Ἁγιορείτης είπε...

Πρώτον ἔχουμε χρέος σὰν μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ νὰ τηροῦμε τοὺς νόμους τοῦ Κυρίου καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τοῦ σχήματός μας. Καὶ αὐτὲς εἶναι τοῦ μέμφεστε ἐαυτὸν ἐν παντί (πολὺ περισσότερο νὰ μὴ τὸν δικαιώνεις), τὸ νὰ εἶσαι αὐστηρὸς στὸν ἐαυτόν σου καὶ ἐπιεικὴς εἰς τοὺς ἀδελφούς σου.
Συνεπῶς.
Ἃς ἀγωνιστοῦμε διαμαρτυρόμενοι διὰ τὰ ἀνωτέρω αἴσχη, ἃς βγοῦμε στοὺς δρόμους, ἃς προτρέψουμε καὶ ἄλλους, ἃς ἐκφράσουμε τὴν λύπη μας διὰ τοὺς ὑπερασπιστᾶς καί τοὺς ἀδιαφόρους.
Τί νὰ μὴ κάνουμε;
Μὴ καταδικάσουμε, μὴ ἐξουθενώσουμε, μὴ εἰρωνευθοῦμε, μή μειώσουμε τούς ἄλλους φαρισαῒζοντες...
Κᾶνε αὐτὸ πού σοῦ ὑποδεικνύει ἡ συνείδησή σου. Ἂν θελήσεις ὅμως νὰ προβάλεις τὸ ἔργο σου καταδικάζοντας ἄλλους, ἔχασες τὸ πᾶν...
Τέλος, σκοπὸς τῶν ἐνεργειῶν ποὺ πρέπει καὶ ποὺ δὲ πρέπει νὰ κάνουμε, ἃς εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοῦ πλησίον, διότι ἄνευ αὐτῆς, οὐδὲν ἐποιήσαμεν.
Αὐτὰ ἔμαθα προσωπικὰ ἀπὸ τοὺς Πατέρας.
Εὐχαριστῶ.

SCRIPTA MANENT είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
SCRIPTA MANENT είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
SCRIPTA MANENT είπε...

10.32
«Που είναι οι εφημέριοι γοχ με τις ενορίες τους;;;
Προχθές 3 άτομα ήμασταν και κατέβαινε στρατός αναρχικών μόλις 200 μέτρα απο εμάς στην Σόλωνος.
Για την αναξιότητά μας όμως οι αναρχικοί δεν έκαναν αριστερά κάτω στο Ακροπόλ, και συνέχισαν ευθεία φωνάζοντας.
Αν ήμασταν άξιοι θα ειχαμε το μαρτυρικό στεφάνι του να μας πλακώσουν»


Στο ανωτερω σχολιο δηλώνουμε αναξιότητα σε καθαρά ελληνικά
εσεις που ειδατε την αυτοδικαίωση;;

ήδη έχετε εκτεθεί αρκετά

SCRIPTA MANENT είπε...Δεν είναι υποχρεωτικό να κατέβει ο κόσμος μιας και υπάρχει κίνδυνος, αλλά ούτε και απαγορευτικό να δώσουμε το ομολογιακό παράδειγμα. Και απο ποιόν θα παραδειγματιστούν οι χλιαροί χριστιανοί; [Ποιος ειναι ο φαρισαίος άραγε;;]

Πριν απο λίγο με πήρε τηλέγωνο ένας φίλος και μου είπε τα κάτωθι τα οποία στα αφιερώνω:
« Ντροπή σε όλους μας για την δειλία μας, αντι να πάρουμε πόρτα πόρτα όλους όσους γνωρίζουμε και να κατέβουμε στο Ακροπόλ, καθόμαστε στά σπίτια μας την ίδια ώρα που ο Χριστός βλαστημείται»

Οσο για την αγάπη στο πλησίον καλό θα ήταν να ήσουν ενημερωμένος, διότι είμαι ο μοναδικός [ εξ όσων γνωρίζω] που ανέβασα αρθρο εναντίον αυτών των χριστιανών στο Ακροπόλ, που βρίζουν και αναθεματίζουν τα χαμένα και πλανημένα πρόβατα

ΥΣ
οι γοχ ξέρω ότι δεν θα εμφανιστούν ποτέ και ποθενά λόγω του ΘΝΠ
οι μεγαλογεροντάδες και οι μεγαλοσχήμονες παπάδες γιατί είναι εξαφανισμένοι;;
Στην αρχαία εκκλησία ο δειλός απαγορευόταν να κοινωνήσει
κατανοητό;

Ανώνυμος είπε...

Αγιορείτης
Το link γράφει ότι οι γοχ πρόκειται να αποφασίσουν προσεχώς, εναντίον του θεατρικού έργου, άσχετα αν παίζεται ένα μήνα. Ενώ για την χθεσινή οργανωμένη συγκέντρωση από το νέο στα προπύλαια αποφάσισαν αμέσως.


Ανώνυμος είπε...

Oι ΟΡ.Μ.Α (Οργάνωση Μασωνικού Αντιπερισπασμού, όπως είπε εύστοχα η αδελφή Χρύσα) πηρανε γραμμη απ τα αφεντικα τους να αφήσουνε ανενόχλητη αυτη την ακινδυνη αλλά και χρήσιμη για τη Νέα Τάξη διαμαρτυρια (περί του μαθήματος των θρησκευτικών) , χρήσιμη για "απορρόφηση" κραδασμων και δημιουργία αυταπάτης ότι υπάρχει αντίδραση
Του στυλ να τα λεμε και να χειροκροτουμαστε μεταξυ μας, και να φαινομαστε αγωνιστες, μιας κι οι "Δεσποταδες" της κρατουσας τους δουλευουνε ψιλο γαζι, αλλά εκει δεν τους παιρνει να διαμαρτυρηθουνε, πόσο μάλλον να αποτειχιστουνε
Και το Ποιμνιο, αφου οδηγηθηκε σε ελεγχόμενη διαμαρτυρια χειροκροτηματων, για κατι που συντελειται εδω και δεκαετίες, δηλαδη η διαβρωση των σχολικων βιβλιων (με την συνεργεια της σιωπης τους), τωρα θα το αποκοιμισουνε και παλι

Οι ΓΟΧ βγαλανε ανακοινωση για συμμετοχή σε συγκέντρωση περί μαθήματος θρησκευτικών και στην Εκκλησια να προτρεπονται ολοι να κατεβουνε.
Για το αλλο θεμα εκει διπλα όπου βλασφημείται ο Κυριος, σαν να μην υπήρχε εδώ κι ένα μήνα. Δεν είδαμε ούτε μια λιτή ανακοίνωση αποδοχής ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ διαμαρτυρίας, ώστε να ενημερωθεί ευρύτερα το Ποιμνιο, αν οι ιδιοι δεν θελουνε να προσελθουνε. Δεν ειδαμε καν να μηνύσουνε την παράσταση.
Αντιθέτως, για την συμμετοχή στην διαμαρτυρία του μαθήματος των θρησκευτικών, συγκέντρωση η οποια ανακοινωθηκε 21-23 Φεβρουαρίου, δηλαδή σχεδόν μια βδομάδα πριν, τα αντανακλαστικά ήτανε αμεσα
Το ΑΚΡΟΠΟΛ είναι στα 100μ από Προπύλαια κι η χθεσινή συγκεντρωση απείχε σκανδαλωδώς κι ούτε καν έστω πέρασε η πορεία από εκεί.
Μετά από ένα μήνα έναρξης παραστάσεων στο ΑΚΡΟΠΟΛ, ακολούθησε η παρακατω ανακοινωση από τους ΓΟΧ, με την εκδήλωση πρόθεσης για κάποιες ενέργειες, που ακομα δεν εχουνε υλοποιηθεί :

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13/26-02-2018
3) Συνεζητήθησαν αἱ ἀντιχριστιανικαὶ προκλήσεις, αἱ ὁποῖοι ὡς συνήθως ἐντείνονται κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰδικώτερον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμὸν αὐτῆς περὶ βλασφήμου τινὸς διαφημίσεως εἰς τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα, ἀλλὰ καὶ βλασφήμου τινὸς θεατρικῆς παραστάσεως, ἀπεφασίσθη δὲ νὰ γίνουν τὰ δέοντα διαβήματα διαμαρτυρίας καὶ νὰ ἐκδοθῇ σχετικὴ Ἀνακοίνωσις.

Tα διαβηματα διαμαρτυριας θα ειναι σαν αυτα που κανουμε στους Τουρκους...
Έτσι λειτουργουσε η Εκκλησια μας τόσες δεκαετίες και σημερα υπαρχουμε και τιμούμε τους Πατερες μας για τους διωγμους που υπέστησαν ;
Και λυπούμαι που ειχα δωσει καλεσμα ειρηνικης διαμαρτυριας σε Ιερεα πριν 2 Κυριακές και δεν το εκανε ανακοινωση απο αμβωνος. ...

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...


Ο Κύριος είναι σαφής: «ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσεται». Δηλαδή, θα έχει καλή σχέση μαζί Του, θα ζει την παρουσία Του ως παράδεισο, εκείνος που ΕΠΡΑΞΕ πρώτα και δίδαξε στη συνέχεια. Προηγείται η πράξη και ακολουθεί η διδασκαλία, σαν να μας λέει ο Κύριος ότι τότε είναι έγκυρη η διδασκαλία, τότε έχει νόημα, όταν έρχεται ως συνέχεια της πράξης, κατά το πρότυπο βεβαίως Εκείνου, ο Οποίος ό,τι δίδαξε το ζούσε: «οίος ο λόγος, τοίος ο βίος» που λένε οι Πατέρες. Άλλωστε, «πράξίς εστιν θεωρίας επίβασις».
Διαφορετικά, η διδαχή μόνη, χωρίς την πράξη, συνιστά αυτό που ονομάζει ο Ίδιος υποκρισία και που ανηλεώς το έλεγξε στο πρόσωπο των Φαρισαίων: «λέγουσι γαρ και ου ποιούσι».


Ανώνυμος είπε...

Οσα δεν φθανει η αλεπου τα κανει κρεμεσταρια πατερ αγιορειτη
η σιωπη ειναι χρυσος μερικες φορες
ειδικα οταν εισαι στην απεξω

ΙΧΝΙΚΑ είπε...

Δυο λεπτα ρε αδερφια μου...δηλαδη οι αναρχικοι που συγκεντρονονται σε οποιο σημειο και μερος τους πουνε,ειναι πιο πιστοι στην (ιδεολογια;;; τους οποια και αν ειναι αυτη) απο εμας που πιστευουμε στον Τριαδικο Θεο;;;...δηλαδη ημαρτον!!...Την σαρρακοστη βλασφημουν των Πατερα μας,φανερα....και οι ιερεις περι πολλα τυρβαζουν αμελοντας το πιο βασικο εργο τους....!!!ενω οι λαικοι κανουν γαργαρα και λουφα ταυτοχρονα ...ε πως θα γινει η δουλεια!!και φταιει ο π.Γρηγοριος που τα γραφει και τα φωναζει....Απο ποιον θα παραδειγματιστούμε ολοι μας;;;....Μιλαμε και για Εκκλησια!!!!ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΜΩΣ....ΟΧΙ ΛΑΙΚΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Έγινε πλέον «θεσμός», σε κάθε μεγάλη εορτή, ή ιερή περίοδο, να προσβάλλεται βάναυσα την πίστη μας, με τις λοιδορίες των οσίων και ιερών προσώπων της Εκκλησίας μας. Με το άνοιγμα του ιερού Τριωδίου και την έναρξη της πνευματικής μας πορείας προς το Άγιο Πάσχα. Oπως ανακοινώθηκε, η παράσταση θα παίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Μεγάλη Εβδομάδα και την Πασχάλια περίοδο, μέχρι τα τέλη Απριλίου!

Και ο λόγος είναι η σιωπή των «λειτουργών» του υψίστου

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.