" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Προσέξτε τι εισηγείται ο ηγούμενος της Σταυρονικήτα στην απόρρητη έκθεση του: Να το αναθέσουν σε "επιτροπή"..., για ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΗ για την ψευδοΣύνοδο!

Γράψαμε (δείτε εδώ) για την επιστολή ΔΕΚΑΔΩΝ (ίσως και εκατοντάδων) αγιορειτών, προς την Διπλή Σύναξη του Αγίου Όρους, που τους καλούν  να τοποθετηθούν για την (ψευσο)Σύνοδο στην Κρήτη:
"Παρακαλοῦμε λοιπόν καί ἀναμένουμε, καθώς θεωροῦμε ὡς ἐπιβεβλημένο πνευματικό σας καθῆκον, νά συγκαλέσετε ἄμεσα Ἔκτακτον Διπλήν Σύναξιν καί νά καταδικάσετε, βάσει τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων ἐνστάσεων, τήν ἐν λόγῳ σύνοδο ὡς αἱρετική,ἀντικανονική καί ληστρική."Αν και πέρασε καιρός ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 
Η διπλή Σύναξις του Αγίου Όρους ΔΕΝ συνέρχεται για να αποφασίσει!
Η διαρροή της απόρρητης έκθεσης - εισήγησης 
του ηγουμένου της Σταυρονικήτα

Για κακή τους τύχη όμως διέρρευσε η απόρρητη έκθεση του ηγουμένου της Σταυρονικήτα, ο οποίος συμμετείχε στην ψευδοΣύνοδο. Ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέρονται που αποκαλύπτουν το μέγεθος και την εσκεμμένη προδοσία,

την επιστολή του ο ηγούμενος,  κλείνει με την προτροπή :
"Θα ήθελα να μου επιτρέψητε, πριν κλείσω την ελλιπή μου ταύτην έκθεσιν, να προτείνω ταπεινώς προς το Ιερόν Σώμα, την ανάθεσιν εις επιτροπήν η όπως άλλως κρίνη Αύτη, την επεξεργασίαν και τοποθέτησιν επί διαφόρων θεολογικών και εκκλησιαστικών θεμάτων της Αγιορειτικής Κοινότητος εν ηρεμία και χωρίς οιανδήποτε χρονικήν πίεσιν, ως ευσυνειδήτου διακονίας και ταπεινής συμβολής εις την Ορθόδοξον θεολογικήν επίγνωσιν και ενίσχυσιν της πίστεως του πληρώματος της Εκκλησίας."

Προτείνει να αναθέσουν το θέμα σε "επιτροπή" ... 
(όταν ακούτε να το αναθέσουμε σε επιτροπή καταλαβαίνετε ... είναι μια δικαιολογία για να μην τοποθετηθούν)
προσέξτε όμως το πιο εξοργιστικό:
"εν ηρεμία και χωρίς οιανδήποτε χρονικήν πίεσιν"
Βλέποντας τις διακοπές μνημοσύνου που πολλαπλασιάζονται, γνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, προσπαθούν να "θάψουν" το θέμα.


Ο Οικουμενισμός προχωράει, 
σε κάθε μέρος και σε κάθε εκδήλωση εμφανίζεται πλέον και ένας παπικός 
(πχ Ζάκυνθος, πχ Σμύρνη κλπ), 
Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 2016, εορτή πολιούχου Αγίου Διονυσίου. Μαζί με τον "γνωστό" δεσπότη Ζακύνθου, συμμετέχει στην περιφορά και παπικός! Με τις υγείες μας!! Η φωτογραφία από τοπικό ειδησιογραφικό κανάλι, εδώ
μαζί με τους ορθόδοξους κληρικούς, στην λιτανεία και ο παπικός!

Σμύρνη, ο παπικός "δεσπότης" εντός του ορθοδόξου ναού και ΠΑΡΟΝ στην λειτουργία κατά την ενθρόνιση του ορθοδόξου μητροπολίτη!  Σεπτέμβριος 2016.   3 μήνες μετά την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης..!Ο Αγιορείτης ηγούμενος Σταυρονικήτα Τύχων, προτείνει να το καθυστερήσουν κι άλλο μέσω της έξυπνης λύσης της "ανάθεσης σε επιτροπή" (προφανώς για να προλάβουν να καρατομήσουν - εκτοπίσουν τους διωκόμενους αγωνιστές αγιορείτες!)Ηγούμενε Τύχωνα
όπως βλέπεις, σπάει ο διάολος το ποδάρι του και όσα ενημερώνεις και εισηγείσαι αποκαλύφθηκαν.
ή με τον Θεό ή με τον διάβολο, "Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν"


Προσέξατε την "αντίδραση" του  αρχιεπισκόπου (που παραδόξως βρήκε την λαλιά του για τον Φίλη -όχι όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ- σικέ "καυγάς") ;
Προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου σε άλλα θέματα και όχι στην ψευδοΣύνοδο και στην αίρεση που εισέβαλε επίσημα μέσα στην εκκλησία μας.

Ελάχιστα τους φοβίζουν τα 10-20 σοβαρά και τεκμηριωμένα άρθρα για την ψευδοσύνοδο (που αναρτώνται μεν στα ορθδόδοξα ιστολόγια αλλά φροντίζουν να "θάβονται" από τα εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων).

Αυτό που πραγματικά ΤΡΕΜΟΥΝ είναι μην επεκταθούν οι ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ,
Γι αυτό και θέλουν να το τρενάρουν, να ξεθυμάνει η δίκαια οργή των πιστών. 
Σιγά σιγά οι μάσκες πέφτουν... 
και των αγιορειτών ηγουμένων.

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

ΥΓ. Η απόρρητη έκθεση δημοσιεύθηκε χθες στην Ορθόδοξο Τύπο, εδώ.Ακολουθεί αναλυτικός σχολιασμός στην έκθεση του ηγουμένου της Σταυρονικήτα:

Η παρακάτω έκθεσις του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Γέροντα Τύχωνος καθηγουμένου της Ιεράς Μ. Σταυρονικήτα αποτελεί κειμήλιον δια την εκκλησιαστικήν ιστορίαν του μέλλοντος όχι μόνον διότι αναφέρεται εις λεπτομερείας των εσωτερικών διεργασιών της Συνόδου της Κρήτης, αλλά πολύ περισσότερον επειδή εγράφη υπό ευλαβούς Ηγουμένου ενός εκ των 20 ιστορικών Ι. Μονών του Αγίου Όρους, αι οποίαι και σήμερον δίδουν εις τους Ορθοδόξους απανταχού της οικουμένης και οδοδείκτας της ορθής πνευματικής πορείας της Εκκλησίας, αναβλύζοντες τους ποταμούς της Παραδόσεως καθ’ ον μέτρον όμως στοιχούνται προς την αδιάκοπον υπερχιλιετή άσκησιν και βίωσιν της αληθείας του Κυρίου φανερουμένη εις τα πρόσωπα, τας πράξεις και τους λόγους των αγιασάντων Αθωνιτών Πατέρων. Δια τούτο με μεγάλην προσοχήν οφείλει κανείς να μελετήση αυτήν.


Εις την αρχήν της εκθέσεως αναφέρεται ότι η πρόσκλησις του Πανοσ. Καθηγουμένου ήτο «τιμητική-συμβολική» καθώς δεν ανετέθη εις αυτόν κάποια αρμοδιότης. Μας λυπεί αυτό ιδιαιτέρως, διότι το πλήρωμα της Εκκλησίας ανέμενε το Άγιον Όρος να έχη βαρύνοντα ρόλον και ευθύνην δια το γεγονός της Συνόδου, η οποία διεκδικεί κατά τους συγκαλέσαντας αυτήν οικουμενικόν κύρος. Επομένως, η πρόσκλησις και εν συνεχεία ο παροπλισμός του Ηγουμένου μάλλον εντάσσεται εις το γενικόν πλαίσιον της Συνόδου, όπου υπήρχαν αντιπρόσωποι, όμως απεφάσισαν οι Προκαθήμενοι. Αν συνυπολογίση κανείς ότι την ιδιότητα του συμβούλου είχε και η Πανοσ. Καθηγουμένη της Ι. Μ. Χρυσοπηγής καθώς και η συνεργασθείσα με την CIA Καθηγ. κ. Ελισάβετ Προδρόμου, μάλλον συμπεραίνει ότι κάθε άλλο παρά τιμητική ήτο η προσ­κλησις εις το Άγιον Όρος, το οποίον δι’ αυτής υπεβιβάσθη εις ένα φορέα ως κάθε άλλος.
Ο π. Τύχων μετέβη μεν ως Ηγούμενος του ζώντος φρονήματος του Αγίου Όρους επέστρεψε δε ως υποτακτικός των κελευσμάτων προσαρμογής της Ορθοδόξου ζωής εις τα μέτρα των σημερινών Επισκόπων.
Η αβρότης των Επισκόπων έναντι του Αγίου Όρους, την οποία διεπίστωσεν, εις τας συνομιλίας του, εμάλαξε την Αγιορειτικήν ακρίβειαν. Τοσούτον μάλιστα, ώστε να παραβλέπεται το γεγονός ότι ήτο φανερή «η αδυναμία τινών εξ αυτών
να συλλάβουν και να εκφράσουν διακριτικά και επίκαιρα τον θεολογικόν λόγον, καθώς και η έντονη επήρεια τινών εκ του κοσμικού φρονήματος»!
Διερωτώμεθα αν η σχετικοποίησις της Ορθοδόξου Πίστεως τυγχάνει πάντοτε εμπρόθετος η μήπως πολλάκις προέρχεται εκ της αλλοτριώσεως από το κοσμικόν φρόνημα;
Αν κάποιος Επίσκοπος αρνεί­ται εις τα λόγια την σχετικοποίησιν είναι ασύνηθες εις την πράξιν να πορεύεται διαφορετικώς;
Δεν είμεθα της γνώμης ότι τα εχέγγυα παρέχει εις αυτό η ομόφωνος καταδίκη της ουνίας, καθώς αυτή ευρίσκεται ήδη από παλαιοτέραν Σύνοδον καταδεδικασμένη.Αναγινώσκομεν εις την έκθεσιν ότι «η όλη πολεμική» εναντίον της Συνόδου είναι «απαράδεκτος και άνευ ουδενός ερείσματος» διότι τα επιχειρήματα στηρίζονται εις «υπόνοιες και στις υποψίες». Άγιοι ως ο Ιουστίνος Πόποβιτς κ.α. έπεφταν τόσον έξω; Οι ένδεκα Μητροπολίται που ηρνήθησαν να συμμετάσχουν εις την Σύνοδον παρεσύρθησαν; Οι Ιεράρχαι που δεν υπέγραψαν κάποια εκ των κειμένων είναι ανίδεοι; Καθηγηταί ως ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο κ. Δ. Τσελεγγίδης κ.α. τυγχάνουν απαίδευτοι;
Ποία επιχειρήματα δεν ευσταθούν;
Μήπως ότι είναι η πρώτη φορά εις την δισχιλιετή πορείαν της Εκκλησίας κατά την οποίαν αφηρέθη η ψήφος από τους Επισκόπους, είναι συκοφαντία;
Μήπως είναι συκοφαντία ότι οι παρόντες Επίσκοποι παρεβίασαν την εντολήν που έλαβαν από το σύνολο της τοπικής τους Ιεραρχίας;
Μήπως δεν ισχύει ότι αι Αυτόνομαι Εκκλησίαι εξεπροσωπήθησαν μόνον εκ των Προκαθημένων τους αντιθέτως προς την εκκλησιολογίαν;
Μήπως ο ίδιος ο Παν­οσιολογιώτατος δεν γράφει ότι δια του κειμένου περί του γάμου ηνοίχθη δυνατότης δια δεύτερον γάμον εις τους κληρικούς; Αυτά όλα και άλλα πολλά «άτινα εάν γράφηται καθ’ εν, ουδέ αυτόν οίμαι χωρή­σαι» εις δεκάδας τόμους χαρακτηρίζονται ως συκοφαντικαί κατηγορίαι; Εις την έκθεσιν όμως γίνεται εμμέσως επίκλησις των «τόσων Ορθοδόξων Αρχιερέων» οι οποίοι μετείχαν. Να υπενθυμίσωμεν ότι αυτοί έφθασαν μόλις τους 160, ολιγώτεροι και από αυτούς της Β Οἰκουμενικῆς Συνόδου, η οποία είχε συγκληθή ως τοπική και όχι «Μεγάλη», αποτελούν δε μόλις το 1/6 των Ορθοδόξων Επισκόπων!Εις την συνέχειαν της εκθέσεως δίδεται αναφορά περί ενός εκάστου των κειμένων. Δια το κείμενον περί της «αποστολής της Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον» αναφέρονται απλώς άνευ ιδιαιτέρων σχολίων αι προσθαφαιρέσεις. Δια το κείμενον αυτό όπως και δια τα υπόλοιπα υπάρχουν εξαντλητικαί μελέται, τας οποίας δεν προτιθέμεθα να επαναλάβωμεν.Θα αρκεσθώμεν μόνον να θέσωμεν το ερώτημα, το οποίον αν και διαλανθάνη της προσ­οχής είναι θεμελιώδες: Υπήρχεν ανάγκη, ώστε η Εκκλησία να συναχθή δια να καθορίση εκ νέου την «αποστολήν της εις τον σύγχρονον κόσμον»; Οφείλει να μεταβληθή η αποστολή της Εκκλησίας εις το παραμικρόν μετά από δύο χιλιάδας έτη; Ήτο ασυγχρόνιστος με την εποχή της; Δια πόσα έτη συνέβαινε αυτό;!
Μήπως αυτό δεν ήτο και το σύνθημα της Β Βατικανῆς; Αν το κείμενον διετύπωσε νέα πράγματα, τότε έως τώρα ήτο παρωχημένη η Εκκλησία, αν επανέλαβε τα ίδια τότε προς τι η επαναβεβαίωσις; Δια πρόκλησιν εντυπώσεων; Δια να γραφή ένα κείμενον «εκθέσεως ιδεών»; Η μήπως ήτο επιτακτική ανάγκη Συν­οδος να συμπεριλάβη, ως και έπραξε, τας «γενετικάς αλλαγάς», τον ρατσισμόν «των φύλων» και τα «μέσα ενημερώσεως» εις την αποστολήν της;

Δια το κείμενον δια την «Διασποράν» τα πράγματα ομιλούν από μόνα τους. Ενημερωνόμεθα ότι ελέχθη ποίον είναι το «κανονικώς ορθόν», όμως η Σύνοδος κατέληξεν εις «ενδιάμεσον λύσιν». Τι τελικώς είναι η λύσις αυτή; Οικονομία η αντικανονικότης;
Υπάρχει οικονομία εις δογματικά ζητήματα η πρόκειται απλώς δια διοικητικόν θέμα;
Θα ηδύνατο δηλαδή η δομή της στρατευομένης Εκκλησίας να έχη και ετέραν μορφήν;
Εις ποίον ιστορικόν προηγούμενον εστηρίχθη η Σύνοδος δια την απόφασιν; Εις αυτά τα ερωτήματα τα οποία είναι ουσιώδη οφείλουν να δώσουν όσοι συμμετείχαν εις την Σύνοδον –και οι σύμβουλοι- κρυσταλλίνην απάντησιν.
Δυστυχώς, η Σύνοδος αδυνατούσα να δώση λύσιν εποίησε δύο και πονηρά: επεκύρωσε συνοδικώς την ανωμαλίαν (δηλ. εσχετικοποίησε την Κανονικήν παράδοσιν) και προέτεινεν αυτήν δια καθολικήν αποδοχήν, διότι «πρέπει να είμεθα πραγματισταί», ως εδήλωσεν Ιεράρχης (δηλ. εισήγαγε την εκκοσμίκευσιν: ότι το κριτήριον της αναγκαιότητος υπερβαίνει το κριτήριον της φύσεως της Εκκλησίας).Εις το ζήτημα του «Αυτονόμου» αφιερώνονται μόλις τρεις γραμμαί! Αγνοείται τελείως, ώστε να επισημανθή, ότι εις την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν δεν υπήρξαν Αυτόνομοι Εκκλησίαι. Ο «θεσμός» εδημιουργήθη εις τα νεώτερα έτη λόγω δυσλειτουργίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το διοικητικόν πεδίον και κατ’ επίδρασιν οθνείων αντιλήψεων. Δεν υπήρχον ουδέποτε υπάλληλοι σχέσεις μεταξύ των τοπικών Εκκλησιών! Όμως και αυτό το επεκύρωσεν η Σύνοδος αποδούσα μάλιστα προσωπικώς και όχι συνοδικώς εις τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως το δικαίωμα, που ποτέ προηγουμένως δεν κατείχε, να αποφαίνεται εις διενέξεις Αυτοκεφάλων Εκκλησιών δια μίαν Αυτόνομον Εκκλησίαν!Το κείμενον περί «γάμου» κρύβει ένα από τα πιο προκλητικά γεγονότα της Συνόδου. Ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Σταυρονικήτα αποδέχεται με τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον ότι αι μεταβολαί εις το κείμενον «δίδουν το δικαίωμα δια υποψίαν τινά αλλαγής της στάσεως της Εκκλησίας»! Τελικώς μετετοπίσθη εν δυνάμει έστω και ελαχίστως η παράδοσις της Εκκλησίας; Μήπως επιβεβαιούνται τώρα αι «συκοφαντίαι»;
Ακατανόητη τυγχάνει η φράσις «ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθή η διατύπωσις αυτή από οποιονδήποτε δια την καταστρατήγησιν» των Ι. Κανόνων! Επαφίεται πλέον εις τον καθένα η ερμηνεία της και εμείς θα ελπίζωμεν ότι δεν θα το πράξη; Ευρίσκουν ισχυρόν έρεισμα, συνοδικά επικυρωμένον, όσοι κληρικοί επιθυμούν να τελέσουν δεύτερον γάμον; Όποιος επικαλεσθή το κείμενον αυτό η απάντησις θα είναι ότι πρέπει να συνέλθη επομένη Σύνοδος, δια να το διευκρινίση; Ανοίγωμεν με ελαφράν την καρδίαν περιπετείας δια την Εκκλησίαν… Ούτε όμως δια τους μεικτούς γάμους λαμβάνει θέσιν ο π. Τύχων. Τους αποδέχεται; Συμφωνεί η παράδοσις του Αγίου Όρους εις αυτό; Παρακαλούμεν δι’ απάντησιν!Δια το κείμενον περί «νηστείας» το πρόβλημα επισημαίνεται εις την «επιπολαιότητα», ως αναφέρεται, ελαχίστων Επισκόπων. Δι’ εν τόσον «μεγάλο» γεγονός επιτρέπεται η επιπολαιότης και μάλιστα από Επισκόπους; Δια τας ενστάσεις έναντι της Συνόδου οι προσδιορισμοί ήσαν βαρύτατοι εις την έκθεσιν, όμως δια την επιπολαιότητα των Επισκόπων ευρέθησαν ευκόλως αι απαλύνουσαι αυτήν χαρακτηρισμοί (ρητορική δεινότητα, άγνοια, αγαθότητα κ.λπ.). Ποίον είναι δεινότερον η αυστηρά κριτική, η επισκοπική επιπολαιότης η μήπως η υστερόβουλος κολακεία; Δύο εκ των Επισκόπων, οι οποίοι δι’ άγνωστον λόγον(;) δεν κατονομάζονται, εζήτησαν την μείωσιν της νηστείας.
Ποίος νους θα ηδύνατο να διανοηθή ότι υπάρχουν ακόμη υπολείμματα υποστηρικτών των θέσεων του Μ. Μεταξάκη, ο οποίος όταν εσχεδίαζε την Συν­οδον αυτήν, επεθύμει την τροποποίησιν της νηστείας. Αν ευρέθησαν έστω και δύο να υποστηρίζουν αυτάς τας θέσεις παρά το γεγονός ότι είχον μεσολαβήσει προ ετών αι αντιδράσεις του Αγίου Όρους δια το κείμενον της νηστείας, ώστε να ευρεθή εις την σημερινήν του μορφήν, τι θα είχε συμβή αν δεν είχαν λάβει χώραν ποτέ; Μήπως και «οι υπόνοιες και υποψίες», ως αρνητικώς εχαρακτηρίσθησαν αι αντιδράσεις των συγχρόνων, μήπως δεν συνεκράτησαν την Σύνοδον από τα χειρότερα;Αλγεινήν εντύπωσιν προκαλεί η στάσις του Σεβ. Περγάμου, ο οποίος κατεφέρθη «με άκρως υποτιμητικόν και περιφρονητικόν τρόπον» κατά του Αγίου Όρους.
Πως ανέχεται η Ι. Κοινότης να υβρίζεται η χιλιετής πορεία των Αγίων του μοναδικού εις τον κόσμον περιβολίου της Υπεραγίας Θεοτόκου;
Υπήρξεν όμως μεγαλυτέρα προσβολή από την λεκτικήν: συμφώνως με μαρτυρίαν του Σεβ. Ναυπάκτου τελικός κριτής των κειμένων ήτο ο Σεβ. Περγάμου, εκμαγείον της θεολογίας του οποίου κατέστησε τας αποφάσεις. Η Ι. Κοινότης ανέχεται την προσβολήν του Άθωνα, θα ανεχθή και την διαβολήν της Ορθοδόξου θεολογίας από την αποκλίνουσαν «ζηζιούλιαν» θεολογίαν;
Όμως δεν εξέπληξε κανένα η στάσις του, διότι όπως μετέδωσεν από τας στήλας του ο Ο.Τ., δις κατά συνέντευξιν τύπου αι τοποθετήσεις του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως π. Ιωάννου Χρυσαυγή ήσαν εξίσου υποτιμητικαί δια το Άγιον Όρος. Το ίδιον επίσης υποτιμητική ήτο και η στάσις του Πατριάρχου ότε εζητήθη ο λόγος υπό του Ηγουμένου της Σταυρονικήτα. Η δικαιολογία ότι δεσμεύεται από τον κανονισμόν είναι ανήκουστος. Δεν ενεθυμήθη ότι εις Οικουμενικήν Σύνοδον, την Έκτην, ικανοποιήθη παράλογον αίτημα μοναχού, διότι οι Πατέρες όντως Πνευματοκίνητοι έπραξαν κατά το Αποστολικόν ότι εξ ανάγκης «και μετάθεσις νόμου γίνεται»!Δια το κείμενον περί των διαχριστιανικών σχέσεων καιρία κατά την έκθεσιν ήτο η συμβολή του Πατριάρχου Ρουμανίας, ο οποίος είναι γνωστός «εν τη Ιουδαία»… Το ενδιαφέρον έλκει περισσότερον ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος επαινείται τελευταία δια την υποδειγματικήν προεδρίαν της Συνόδου, υπεχώρησε και συνετάχθη πλήρως με τον Σεβ. Περγάμου παρά τας διαφωνίας των Εκκλησιών! Δεν επιθυμούμε να εικάσωμεν τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχαν ισχυραί αντιδράσεις (ιδού δι’ άλλην μία φοράν ωφελούν). Όμως παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τρεις λύσεις (ονομασία των ετεροδόξων ως Εκκλησιών, απάλειψις του όρου Εκκλησίαι και αναβολή του ζητήματος δι’ επομένην Σύνοδον) επελέγη η πρώτη! Ενώ είχε την δυνατότητα η Σύνοδος με τας δύο λύσεις να οικοδομήση γεφύρας με τους αντιοικουμενιστάς επελέγη η πρώτη, η οποία προφανώς μοναδικόν σκοπόν είχε να ικανοποιήση τους ετεροδόξους! Η τελική διατύπωσις, παρά την άποψιν της εκθέσεως ότι είναι ιστορική και κοινωνιολογική (ως η Σύνοδος να είναι επιστημονικόν όργανον) έχει επιβεβαιωθή από συγγραφάς οικουμενιστών ότι αναγνωρίζει τους ετεροδόξους ως Εκκλησίας. Άλλωστε, είναι δυνατόν θεολογικώς να υπάρξη διάστασις μεταξύ ιστορίας και πραγματικότητος; Επιπλέον θα ηδύνατο η Σύνοδος να συμπληρώση απλώς έξι λέξεις, αλλά δεν το έκανε: «οι ετερόδοξοι δογματικώς δεν είναι Εκκλησίαι».Ο π. Τύχων ισχυρίζεται ότι με την αλλαγήν κάποιων διατυπώσεων δεν αποδίδεται το έργον ενότητος των Χριστιανών εις το ΠΣΕ, αλλά μόνον η προώθησις της ειρήνης και η αντιμετώπισις των κοινωνικών προκλήσεων. Πέραν από το γεγονός ότι ακόμη και αυτά τα ζητήματα άπτονται της πνευματικότητος, η οποία διαφέρει εις την Ορθοδοξίαν και εις τας αιρέσεις, το ότι η Σύνοδος προσδιώρισεν έτσι το ΠΣΕ δεν σημαίνει ότι εις το εξής το ΠΣΕ θα παύση να αυτοπροσδιορίζεται ως θεσμός προωθήσεως της «ενότητας» και οι μετέχοντες εις αυτό θα το αποδέχωνται. Επομένως, αντί να διορθωθή η ρίζα του προβλήματος, δηλ. να απορριφθή η συμμετοχή εις το ΠΣΕ, θέτομεν την κεφαλήν μας εις το χώμα, ως ποιεί η στρουθοκάμηλος.Το περιστατικόν Αρχιερέως που κατεφέρθη εναντίον της αδιαψεύστου αρχής ότι και πρόσωπον και όχι μόνον Σύνοδος δύναται να ορθοτομή, αποτελεί την επιβεβαίωσιν ότι πολλοί εκ των συμμετεχόντων Επισκόπων έχουν αλλοτριωθή εκ του κοσμικού φρονήματος, αποφασίζουν όμως δι’ όλην την Εκκλησίαν! Ο Ο.Τ. είχε γράψει ότι ένας από τους λόγους, δια τους οποίους δεν έπρεπε να συγκληθή η Σύνοδος αυτή είναι ότι κανείς εκ των συμμετεχόντων δεν διεκρίνετο δια την αγιότητά του.Όσον αφορά την προσθήκην με αναφοράν περί της «καθολικού κύρους Συνόδου», η έκθεσις υπονοεί ότι επρόκειτο δια διασφάλισιν της Παραδόσεως.
Η άλλη ανάγνωσις όμως, η χρήσιμος δια τους οικουμενιστάς, είναι η διασφάλισις ότι η παρούσα Σύνοδος είναι και αυτή μέρος των «καθολικού κύρους Συνόδων». Δεν είναι τυχαίον ότι οι εκπρόσωποι τύπου και άλλοι Ιεράρχαι επανελάμβαναν συνεχώς περί της Συνόδου της Κρήτης ότι «οι Πατέρες της Συνόδου» και άλλας παρομοίους εκφράσεις, δια να υποβάλουν παντού την ιδέαν ότι πρόκειται δια μίαν Σύνοδον, ως εκείναι εις τας οποίας μετείχον Άγιοι και ωρθοτόμησαν δια δογματικά ζητήματα, παρά το γεγονός ότι η παρούσα Σύνοδος εις ουδέν δεν ωμοίαζε προς αυτάς.Ο Άγιος Καθηγούμενος κατακλείει την έκθεσιν με την βεβαιότητα της επιτυχίας αυτής της Συνόδου.

Δεν τον στενοχωρούν αι αποτειχίσεις;
Δεν τον προβληματίζουν αι διακοπαί μνημοσύνων; Δεν αγωνιά δια την στάσιν των Πατριαρχείων που απουσίασαν;
Μέλημα όλων θα έπρεπε να είναι η ενότης της Εκκλησίας και όχι η ρήξις με όσους διαφωνούν δια των προκλητικών εκφράσεων περί «προσυνοδικών ψευδολογιών και ανυποστάτων φόβων».

Αλλά όταν μέλημα καθίσταται το πως θα είμεθα ευάρεστοι εις την προϊσταμένην μας αρχήν, τότε λησμονούμεν ότι εικών του Θεού είναι κάθε αδελφός.

4 σχόλια:

GeorGRE είπε...

Δεν ξέρω αν έκανα καλά και στις τόσες υποχρεώσεις μου κάθησα και διάβασα όλο το κατεβατό του ηγουμένου Τύχωνα. Πάντως από αυτά που γράφει ένας είναι ο τίτλος:

"Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά".

Αφού διορθώθηκαν τα αρχικά κείμενα και δεν πέρασε το θέλημα του Περγάμου (η αλήθεια είναι ότι του σέρνει πολλά) τώρα είμαστε εντάξει.
Όλα καλά λοιπόν και κάποιες ψιλοαντιδράσεις θα καταλαγιάσουν.

Να ρωτήσουμε ταπεινά τον ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ηγούμενό μας. Ένας καρδινάλιος επισκέπτεται τη Σταυρονικήτα και τα ξημερώματα μπαίνει ντυμένος με τα "άμφια" του και το ψηλό του καπέλο στο καθολικό του ναού. Μένει στη Θεία Λειτουργία από την αρχή και ζητάει να διαβάσει το Πάτερ ημών ενώ μετά, στο φαγητό, να κάνει αυτός την προσευχή. Άγιε ηγούμενε ΘΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΤΕ;; Θα πείτε ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ;;;
Εμείς άγιε Τύχωνα δεν τον θέλουμε ούτε καν μέσα στην εκκλησία. Για την ακρίβεια, εαν είχε αρνηθεί τον παπισμό και ήταν στο στάδιο της κατηχήσεως, τότε μέχρι το "όσοι οι κατηχούμενοι προσέλθετε... μή τις των κατηχουμένων" ως ΛΑΙΚΟΣ θα μπορούσε να ήταν εντός του ναού. Μετά ΕΞΩ.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΑ ηγούμενε είμαστε φανατικοί;

Ανώνυμος είπε...

Βλέποντας τις διακοπές μνημοσύνου που πολλαπλασιάζονται, γνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, προσπαθούν να "θάψουν" το θέμα.

ποιες αποτειχίσεις βρε παιδιά;
που τις είδατε;
μη δουλευόμαστε και μεταξύ μας,το μπαγιόκο φέρνει μόκο.
πόσοι ιερομόναχοι-ιερείς,αποχώρησαν από τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειες τους;
οι αληθινοί εν κρυπτώ μοναχοί,οι φύλακες της ορθοδοξίας,οι άγνωστοι,οι αδιαφήμιστοι,που δεν τους γνωρίζει κανείς,αυτοί φρονώ πως κρατούν σε μια κλωστή την ελλαδίτσα μας.
θα αφήσουμε τις δουλειές μας,και τα μοναστήρια μας,τους ναούς μας που έγιναν με δικά σας χρήματα για να καμαρώνει ο δεσπότης για να κάνουμε αποτειχίση;
που το είδατε αυτό το έργο;
δημοσιεύεις εσύ ο λαικός μια επιστολή αποτείχισης..και τι έγινε;
ρισκάρεις κάτι;
χάνεις τίποτα;
φυσικά όχι.
αναφέρετε παρακαλώ πόσοι λειτουργοί του υψίστου διέκοψαν μνημόσυνο μετά το κολυμπάρι,και μην δημιουργείτε εντυπώσεις.
ακόμη και οι μοναχοί που εδιώχθησαν από την μετανοιά τους ήσαν τι;;ρουμάνοι.που είναι οι έλληνες;;;
ο πατήρ σάββας γυρίζει από πόλη σε πόλη,ανακοινώσεις από δω από κει,κόσμος πολύς,και τι βλέπουμε; τα 3/4 του παρευρισκομένων άνω των 65.που είναι οι γονείς;που είναι η νεολαία;
έχουμε βρει την απάντηση όμως όλοι για το ποιος ευθύνεται για την αδιαφορία......ποιος άλλος;;
οι ψεκασμοί.....
έρρωσθε.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κάθε πιστός που επιλέγει να ακολουθήσει τον μαρτυρικό δρόμο της αποτείχισης (διακοπής μνημοσύνου και συμμετοχή μόνον σε λειτουργίες όπου δεν μνημονεύονται οικουμενιστές και όσοι συγκοινωνούν με αυτούς)

Κάθε ιερομόναχος, ιερέας ή μοναχός που συνειδητά βαδίζει την οδό του μαρτυρίου, που κινδυνεύει να μείνει χωρίς μισθό, χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη, να τον πετάξουν έξω από το κελί ή το μοναστήρι του
ή να ζει απομονωμένος χωρίς φάρμακα και πρόσβαση σε νοσοκομείο

κάθε επίσκοπος που επιλέγει να κρατήσει έστω και μόνος την αλήθεια της ορθοδοξίας και αρνείται να συμμετέχει στα οικουμενιστικά θέατρα

ΔΙΝΕΙ την καλύτερη την πιο σημαντική μαρτυρία.

Όλοι οι προαναφερθέντες ΥΠΑΡΧΟΥΝ και δίνουν την ομολογία τους.


Μια μέρα όλοι αυτοί οι αδιάφοροι πιστοί, που έρχονται 2-3 φορές το χρόνο στην εκκλησία και από τους οποίους κοιτάτε να πάρετε χρήματα και ποτέ δεν νοιαστήκατε για την ψυχή τους,
θα εξαφανιστούν (αν δεν αντιδράσουν εναντίον σας) ή θα ψάξουν για αληθινούς ποιμένες.
Χωρίς υβριδικά αυτοκίνητα, χωρίς πολυτελή δεσποτικά μέγαρα, χωρίς εκατοντάδες άμφια και μήτρες και πατερίτσες. Αργά ή γρήγορα θα φτάσει και σε αυτούς η φωνή των αληθινών ποιμένων.

Αν η δύναμη σας είναι οι ορθόδοξοι πιστοί που έχουν άγνοια, οι σχέσεις με την πολιτική, δικαστική, αστυνομική, δημοσιογραφική εξουσία (πάντα με το αζημίωτο) ή οι σχέσεις με την μασονία και τους αιρετικούς,

πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι ο Πύργος της Βαβέλ σας θα καταρρεύσει παταγωδώς.
Όλα αυτά σας εξασφαλίζουν έναν ωραίο θρόνο στην Κόλαση.


"Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν"
Ο Χριστός μας χαίρεται με τους λίγους που ομολογούν (θα διαπιστώσετε βέβαια ότι δεν είναι καθόλου λίγοι). Αυτοί, οι αληθινοί πιστοί, που μαρτυρούν, έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους ζωντανούς νεκρούς.

Ανώνυμος είπε...

Νομιζω,με τα ελαχιστα που ξερω,πως μερικοι κανουμε πως δεν γνωριζουμε.
Καποιοι παμε να δικαιολογησουμε τα αδικαιολογητα.Αλλοι σπερνουμε τον τρομο και τον φοβο ,δια τον φοβο των Ιουδαιων.
Ετσι σπρωχνοντας ,μας κανουν ψευδομαρτυρες.
Δεν θα ηθελα να πω κατι για το κειμενο του πΤυχωνα.Εμεις δεν τους φθανουμε,οσο και να προσπαθησουμε στην ασκηση,λογω του οτι ειμεθα στην πολη με πολλες μεριμνες και βασανα οικονομικα και ασθενειες,πλην ομως ο καθενας καλειται να ομολογησει την πιστη του και να εξωτερικευσει την αγαπη του για Τον Κυριο και τους αδελφους του.
Μου θυμισε λιγο τη προφτ.του αγ.Κοσμα του Αιτωλου''θα προσπαθησουν να το λυσουν με την πεννα αλλα δεν θα μπορεσουν'',οχι οτι σημαινει αυτο που εννοουσε ο αγιος,αλλα να προσπαθησουμε να το λυσουμε με την πεννα κατι που ειναι ηλιου φαεινοτερον;
Μηπως επηκυρωθηκε η Η` κ η Θ οικουμενικη Συνοδος;
Αν ομως επικηρωνοταν,τοτε η φραση ''εκκλησιες'' δεν θα ειχε θεση στη συνοδο της Κρητης.
Οταν ο Παπας θεωρει πως αυτος ειναι η πηγη και το πρωτειο του ειναι το θε-μελιο ενοτητας,απο εκει και εκει τα παντα ανατρεπονται εν τη Εκκλησια εαν βαδιζει αυτη προς αυτη την πλατφορμα.
Δεν ειναι πως δεν καταλαβαινει ο πιστος λαος τη δυσκολια αυτου του θεματος,αφου εχει καταπατηθει κ η ελευθερια του.Απο κει να καταλαβει κανεις πως εισηλθαν στην ποιμνη οι εχθροι με τας ευχας μας και τωρα πλεον κινδυνευει πραγματικα η Εκκλησια.
Λιγο σημερα συγκαταβαση,λιγο αυριο,σιδεροδεσμιοι υποδουλοι,δουλαρεια της νεας ταξης κατω απο την μποτα του Παπα.
Με το ζορι ψευδομαρτυρες!
Δεν καταλαβαινουν καποιοι την υποδουλωση.
Αν μιλησεις εισαι ο,τι αλλο εκτος απο χριστιανο.Και ο ρατσισμος δεν ειναι στο ασθενες φυλο επειδη ομολογησε την πιστη του κ τιποτε δεν επιζητει παρα μια εκκλησια που να Ζει Τον Κυριο εν ειρηνη.Ουτε ο Ρατσισμος ειναι στο ισχυρον φυλο,που αντιδρα με το φρονημα αυτο του γενναιου πολεμιστη.
Ο ρατσισμος ειναι στους αγιους πατερες!Εκει ειναι ο ρατσισμος!
Διοτι γιατι να χρειαζοταν να αλλαξουμε θεολογια;Γιατι να γινουν ολες οι προσυνοδικες,για να γινουν κ συνοδικες.Γιατι να πηγαινουν μοναχοι στο Μποζε,στα κοινοβια αυτα,αν δεν υπηρχε ο στοχος να αλλαξει κατι.
Δυστυχως,το να γινει η ορθ.εκκλησια ''καθολικη απωλεια''λιγο μας ενδειαφερει.
Καταφερε ο οικουμενισμος να σαλευσει την ενοτητα της πιστεως.Η καθε εκκλησια αλλη εχει κοινωνια με τους μονοφυσιτες,αλλη μνημονευει τον παπα,αλλη εχει κοινωνια με τον Παπα,κ.ο.κ μεχρι ολοι,να αποδεχθουμε με την συγκαταβαση μας τον Παπα.
Κ ο γερ.αγ.Παισιος πολυ διακριτικα ειχε πει ''να βαλω κ εγω μια μικρη κλωστη..''και αυτη η κλωστη ηταν τοσο σωτηρια επειδη μας βοηθησε κ ειναι σα να ειναι μαζι μας σε αυτο τον αγωνα.Ετσι κ εμεις,βαζουμε μια μικρη κλωστη στα οσα πρεπει να υπομενουμε.
Ευχομαι κ προσευχομαι ο Αγιος Θεος να μας προστατευσει να μη λιγησουμε.
Ιερε μου χρυσοστομε,θυμηθηκα αυτα που ειχες πει κ δακρυσα,γιατι πραγματικα ησουν εισαι θα εισαι ενας Πατερας της Εκκλησιας μας.
''Γι'αυτο πρεπει η ποιμνη να περιφρασσεται κ α λ α απο ολες τις πλευρες.
Ετσι δηλαδη οπως και η πολυ καλα περιτοιχισμενη πολη η οποια παραμενει πολυ ασφαλης και χλευαζει τους πολιορκητες της.Αν ομως ανοιχθη στο τειχος,,,,,
Αν ,,,εστω και μια μικρη πυλη ας ειναι και ενος μονον μετρου,τοτε το υπολοιπο τειχος που την περιβαλλει καθισταται αχρηστο και ας ειναι κτησμενο με ασφαλεια.Το ιδιο συμβαινει και με την Πολη Του Θεου,οταν αυτη περιβαλλεται οχι απο τειχος,αλλα απο την αγχινοια κ τη συνεση του ποιμενα,γελοιοποιει κ καθιστα αχρηστα ολα τα τεχνασματα των εχθρων,οι δε κατοικουντες σε αυτην παραμενουν ασφαλεις''
Θυμηθητε πριν τιν 20 αιωνα πως οι πατριαρχες προστατευαν την πιστη εναντι των Λατινων.
''Και τι κερδος υπαρχει οταν ο ποιμενας ανταποκρινεται επιτυχως εναντιον των ειδωλολατρων αλλα λαφυραγωγειται απο τους Ιουδαιους;Η ενω επικρατει και των δυο τον κυριευουν οι Μανιχαιοι;;Μετα δε την κατανικηση και αυτων οι υποστηρικτες της ειμαρμενης ,εισερχονται στην ποιμνη και κατασποαρασσουν τα προβατα;

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.