" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΑΝΤΙ-Οικουμενιστική ΟΔΗΓΙΑ-ΠΡΟΤΡΟΠΗ προς τους Ορθόδοξους Ιερείς και 2 σχόλια

Αν διάφοροι Οικουμενιστές Δεσποτάδες και μεγαλοπαπάδες σε έχουν φιμώσει και τρομοκρατήσει.
Αν μέσα σου οδύνεσαι από τις φωνές της συνειδήσεώς σου μπροστά στο θηρίο του Οικουμενισμού και δεν μπορείς να αρθρώσεις λέξη εναντίον του στο απλό κήρυγμά σου ,
σου προτείνουμε ένα ωραίο και έξυπνο τρόπο κατά πως μας συμβουλεύει ο Χριστός · "γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις" (Ματθ.Ι΄,16)


Έτσι θα κάνεις το καλύτερο αντι-οικουμενιστικό κήρυγμα και πολλές ορθόδοξες συνειδήσεις θα ξεσηκώσεις και θα αφυπνίσεις


Στην απόλυση όπου θα κάνεις στο εξής πρόσθεσε μαζί με τους Μάρτυρες και τους εξής στίχους:
«Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων·

Των αγίων νεομαρτύρων Ισιδώρου του Εσθονίου (1) και Πέτρου του εν Αλάσκα(2) ως και πάντων των αγίων ενδόξων νεομαρτύρων των υπο των Παπικών και λοιπών αιρετικών μαρτηρησάντων και υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως τελειωθέντων.
τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης......(των Αγίων της ημέρας) καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.
»Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
(1)http://orthopraxiaa.blogspot.gr/2014/01/72-8.html
(2) http://www.saint.gr/3253/saint.aspx


Σχόλιο 1:


Αντίστοιχα μπορούν να προστεθούν ευχές και για Έλληνες αγίους ομολογητές που σφαγιάσθηκαν και μαρτύρησαν από Παπικούς επειδή δεν δεχόταν να συλλειτουργήσουν μαζί τους, όπως πχ τους άνωθεν εικονιζόμενους αγιορίτες.


Σχόλιο 2:

Σχόλιο: Βάλαμε ως επίτιτλο τὸ «Ένας ...έξυπνος τρόπος εφησυχασμού της συνειδήσεως!», 
γιατὶ μιὰ τέτοια ἀντιμετώπιση τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι στὴν αἵρεση εἶναι ἀμάρτυρος στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ φυσικὰ τὴν ἀλλοιώνει, φανερώνει δὲ ἡ πρόταση αὐτὴ τοῦ "Ὀρθόδοξου ἱερέα" τὴν τραγικὴ πραγματικότητα ποὺ ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι δὲν τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν λέξη κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Καὶ τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἕνα ἱερέα ποὺ δέχτηκε σὲ θέματα Πίστεως νὰ φιμωθεῖ; Ποὺ ἔχει βάλει πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη καὶ τὸ Δεσπότη Χριστό, ἕναν συμβιβασμένο καὶ δεσποτικὸ Μητροπολίτη;
Ἀλλὰ καὶ πρακτικά, ἕνας ἱερέας ποὺ θὰ δοκιμάσει αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀμέσως θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ἐπανέλθει στὴν ...τάξη, ὅταν γίνει γνωστὸ στὸν Ἐπίσκοπο ἡ "ἔξυπνη" πρωτοβουλία του! Ἢ θὰ διωχθεῖ, ἐὰν συνεχίσει νὰ τὸν ἐφαρμόζει.
Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ἐπανέλθει εἰς τὰ ...πρῶτα, ἐπῆλθε πνευματικὴ πτώση καὶ ζημία στὸν ἴδιο.


Στὴν δεύτερη περίπτωση ποὺ δὲν εἶναι δειλός, ἀλλὰ τὸ λέει ἡ καρδιά του, ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸν σωτηριολογικὸ κίνδυνο τῆς συμπορεύσεως μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἔχει τὸ σθένος δηλαδὴ νὰ διωχθεῖ, -σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση- γιατί νὰ μὴν ἀκολουθήσει ἐξ ἀρχῆς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση: ἁγιοπατερικὸ ἔλεγχο τῶν σιγονταρο-Οικουμενιστῶν, προειδοποίηση γιὰ τὴν κακόδοξη τακτικὴ τῆς σιωπῆς ἐκεῖ "ὅπου τὸ κινδυνευόμενο" εἶναι ἡ Πίστη, Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, ποὺ συμπορεύονται φανερὰ ἢ διὰ τῆς σιωπῆς μὲ τὴν Παναίρεση;
(το 2ο σχόλιο είδαμε εδώ)

Αποδεχόμαστε την αρχική προτροπή της ανάρτησης, καθαρά ως προσωρινό παιδαγωγικό μέσο, μέχρι να ενημερωθεί ο κόσμος και να αντιληφθεί ποιοι είναι οι αιρετικοί και τι έχουν κάνει (πέρα από την αλλοίωση της αλήθειας). Υποτίθεται ένας ιερέας έπρεπε ήδη να είχε αφυπνίσει τους ενορίτες του.

Σίγουρα ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της αίρεσης και των αιρετικών του οικουμενισμού είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ. Μακάριοι όσοι τον ακολουθούν.

Μόλις διαβάσαμε και τα νέα από τις επαφές αντιπροσωπείας κληρικών και λαϊκών με το Πατριαρχείο της Γεωργίας. Υπ αυτήν την έννοια δίνουμε κάποιο εύλογο χρόνο για συντονισμένες αντιδράσεις.
Ιστολόγιο Ομάδας Εκπαιδευτικών "Ο Πααιδαγωγός"

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο πιο "έξυπνος" τρόπος είναι να ΤΡΕΜΟΥΝ τα χέρια τους οταν βγάζουν Τα Άγια.
Να ψέλνουν και να ΤΡΕΜΟΥΝ απο ΠΙΣΤΗ.
Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται οι λειτουργίες ...γιατί απλά πρέπει να γίνονται και να τελειωσουν οσο το δυνατόν γρηγορότερα γιατι άλλοτε κάνει ι κρύο και τώρα ζέστη.
Οι πιστοί θα αντιληφθούμε αμέσως την διαφορά αρκεί οι ίδιοι οι αντι οικουμενιστές να ΞΑΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ στην Αγία Τριάδα - που και αυτήν πολλοί την ξεχνουν μετά το δι ευχών- Αυτή είναι ο στόχος των οικουμενισττών.
Ειλικρινή μετάνοια και πραγματική πίστη χρειάζεται , καμία πονηράδα και ολα τα άλλα θα ακολουθήσουν ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ.

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΔΙΑΦΥΛΛΑΞΕΙ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ
Εύχομαι να μας βοηθήσει η Παναγία μας να είμαστε καλά να ψάλλουμε και του χρόνου τις παρακλήσεις , γονατιστοί και μετανοιωμένοι με δάκρυα στα μάτια όπως θα έπρεπε να κάναμε φέτος δείχνοντας οι Ιερείς μας πρώτοι απο όλους το παράδειγμα.
Οι οικουμενιστές θα έτριβσν ...τα μάτια τους, αρκεί να το ...ένοιωθαν οι Ιερείς αντι οικουμενιστές και ολοι εμεις οσοι θα τους συμπαραστεκόμασταν ΧΩΡΙΣ να δημιουργείται κανένα πρόβλημα.

Ας με συγχωρήσει ο Χριστός μας που έχω το θράσσος να πρωτείνω στους,αντιπροσώπους Του Ιερείς μας τι πρέπει να κάνουν.

Evans Ge είπε...

Παιδαγωγέ ευχαριστούμε από καρδιάς που διαλύεις τα σύννεφα που μας κρύβουν τον ήλιο της αλήθειας για το τι πρέπει να γίνει.

sotirio είπε...

http://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/item/86759-panagia-anogeiani-boithise-mas-gia-na-apoktisoume-ksana-tin-leiteria

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.