" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ λόγια και πολύτιμες ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ του ΑΓΩΝΙΣΤOY ιεράρχου ΦΛΩΡΙΝHΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟY ΚΑΝΤΙΩΤOY: Να προετοιμαζόμαστε για την ΕΚΚΛΗΣΙΑ των ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ. Οι ΕΧΘΡΟΙ της ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΕΝ θα καταδιώξουν τους ΠΑΠΑΔΕΣ & ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, γιατί θα τα πάνε καλά μαζί τους. Και ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΑΣΑ να τους πουν να φορέσουν θα το κάνουν…ΘΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ!

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Σὲ στελέχη των Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης στὶς 24-8-1975 (ἀπομαγνητοφωνημένο)«Ἀπὸ τὴν Αἰτωλοακαρνανία ἕνας φτωχὸς δάσκαλος μὲ δέκα παιδιά, ὅταν ἄκουσε τὸν ἐπιθεωρητή του νὰ βλασφημᾶ το Θεό, ἐξεράγη καὶ τον πέταξε ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη. Τὴν ἱερὴ αὐτὴ ἀγανάκτησή του, τὴν πλήρωσε μὲ διωγμό. Ὁ ἐπιθεωρητής, ὡς ἐξουσία ἔχων, ἔκανε κακή ἔκθεση καὶ ἀπέλυσε τὸν δάσκαλο ἀπὸ τὴν θέση του. 
Και ὁ Μακρυγιάννης ὅταν εἶδε ἕναν εὐρωπαῖο νὰ γελᾶ εἰρωνικά, ποὺ ἔκανε τὸν σταυρό του, τὸν ἔδιωξε ἀπό τὸ σπίτι του.

Ἐκείνους ποὺ θὰ καταδιώξουν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως δὲν θὰ ’νε οὔτε παπάδες, οὔτε δεσποτάδες, γιατὶ αὐτοὶ θὰ τὰ ’χουν πάντοτε καλά μαζί τους, βολεμένα μὲ τὸ κράτος. Ἂν τοὺς ποῦνε νὰ φορέσουν και κόκκινα ράσα, θὰ τὰ φορέσουν…


Τὰ ξέρουν οἱ διῶκτες, ἔξυπνοι εἶνε, τετραπέρατοι εἶνε, ἡ ρίζα εἶνε οἱ θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι. Τὸ γνωρίζουν καλὰ καὶ χτυποῦνε δυνατὰ τὰ καρποφόρα δέντρα, τὰ δέντρα τὰ ἄκαρπα δὲν τὰ χτυποῦνε.
Καὶ ἐδῶ (στὴ Φλώρινα, δείτε εδώ) ποὺ ὑψώνεται ἡ σημαία τοῦ Χριστοῦ θὰ τὴν καταλάβουν καὶ τότε θὰ πᾶμε στὴν Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν, στὴν Ἐκκλησία τῆς διασπορᾶς καὶ θὰ ἀντιγράψουμε, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, τὰ ἡρωϊκὰ παραδείγματα τῆς Φαβιόλας καὶ τῶν ὅλων ἐκείνων προσώπων, ποὺ δακρύζουμε ὅταν τὰ διαβάζουμε, τὰ ὁποία δὲν εἶνε μῦθος, ἀλλὰ μιὰ πραγματικότης καὶ ὡχρὰ ἀπόδοσις τῆς φοβερᾶς ἐκείνης καταστάσεως. Ἐκεῖ πᾶμε, σ’ αὐτὲς τὶς μέρες ὁδηγούμεθα…


Πρέπει νὰ ἐξετάζουμε τὸν ἑαυτό μας, ἄν εἴμεθα πιστοί. Καὶ ἂν πιστεύουμε, νὰ δείξουμε τὴν πίστι μας με τὰ ἔργα μας.

Ἂν πάρουμε κόσκινο καὶ κοσκινίσουμε τὸν ἑαυτό μας, θὰ τον βροῦμε σκάρτο, «μανή, θεκέλ, φάρες»(Δανιηλ. 5, 25), ἐζυγίσθης, ἐμετρήθης καὶ εὑρέθης ἐλλειπής. 
Εἴμεθα πολὺ πίσω ὅλοι, στὸ στόμα ἔχουμε τὸ Χριστὸ καὶ στὴν καρδιὰ τὸ διάβολο. Θὰ μᾶς δοκιμάσῃ ὁ Θεός.
Καὶ αὐτὸ ποὺ συνέβει σὲ μᾶς, μιὰ ἀρχὴ εἶνε, «πατάξω τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα». Καὶ θὰ ρθῃ ὥρα κατὰ τὴν ὁποίαν – καὶ τὸ Χριστὸ τὸν ἐγκαταλείψανε καὶ ἄπαντες ἔφυγαν. Ποῦ ’νε ὁ Πέτρος; Ποῦ ’νε ὁ
Ἰωάννης; Φύγανε, καὶ ἕνας νέος ἀπὸ τὸ φόβο του ἄφησε τὸ σεντόνι καὶ ἔφυγε γυμνός.
Χρειάζεται προετοιμασία. Ἔχουμε;

Εἴδατε, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός; Ζητοῦσε ὡς χάρη ἀπὸ τὸ Θεό· «Ἀξίωσε με Κύριε νὰ χύσω τὸ αἷμα μου γιὰ σένα, ὅπως ἐσὺ ἔχυσες τὸ αἷμα Σου γιὰ μένα». Εἶχε πόθο μαρτυρίου. Νὰ καλλιεργοῦμε αὐτὸν τὸν πόθο καὶ ἐμεῖς.

6 σχόλια:

sotirio είπε...

Οντως ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ λόγια και πολύτιμες ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ του " ΑΓΩΝΙΣΤOY " ιεράρχου ΦΛΩΡΙΝHΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟY ΚΑΝΤΙΩΤOY Διαβάζω και σκέφτομαι οτι πλήν όμως σε κοινωνία με τους αιρετικούς κοιμήθηκε ...αρα ? : ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι ... ΛΕΓΟΥΣΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΥ ΠΟΙΟΥΣΙ

sotirio είπε...

....4 δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Και αυτό το "καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν" βρίσκει εφαρμογή στις μέρες μας με τους διωγμούς των αποτειχισμένων απο τους οικουμενιστές και τους συνεργάτες τους . Και συνεργάτες τους λέω Μεταληνό Ζήση και σία τους "γιαλανζί" "αντι - οικουμενιστές " τους αεί διδάσκοντες την αποτείχιση αλλά ουδέποτε πρόκειται να αποτειχιστούν που θεωρούν αφενός μεν τους αποτειχισμένους πλανεμένους στην απώλειακαι εκτός εκκλησίας χάριτος και μυστηρίων ... τους δε παναιρετικούς μνημονεύεουν και τους θεωρούν οτι έχουν την Θεία Χάρη και σώζονται και άλλους σώζουν και είναι οι της παναίρεσης ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ! Είναι σαν να λένε οτι οι μεν ΑΓΙΟΙ ιερομάρτυρες που μαρτύρησαν γιατί δεν μνημόνευσαν τον αιρετικό Βέκο είναι πλανεμένοι στην απώλειακαι εκτός εκκλησίας χάριτος και μυστηρίων .. οι δεν τυμπανιαίοι νεκροί που μνημόνευαν τον αιρερικό πατριάρχη οτι έχουν την Θεία Χάρη και σώζονται και άλλους σώζουν και είναι οι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΗΣΟΥ !

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Στην Φλώρινα όσο ζούσε ο π.Αυγουστίνος δεν πάτησε Οικουμενικός Πατριάρχης (αντιθέτως, με τον διάδοχο του Θεόκλητο, κάνουν παρέλαση οι οικουμενιστές του Πατριαρχείου). Δεν είναι τυχαίο.
Ο μοναδικός επίσκοπος της Β.Ελλάδος στον οποίο δεν έχει πάει σήμερα ο Πατριάρχης είναι ο Κονίτσης Ανδρέας. Κανείς άλλος.


Επίσης ο π.Αυγουστίνος έκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (μαζί με άλλους 2 ιεράρχες). Απίστευτη πρωτοβουλία.


Μέχρι να δούνε τι ρόλο παίζει ο Βαρθολομαίος, ήταν πλέον υπέργηρος για να λάβει νέες πρωτοβουλίες.Δεν ήταν ούτε ρίψασπης ούτε συμβιβασμένος.
επίσης τον εγκαλείτε (και ορθώς) γιατί δεν πήρε την πρωτοβουλία.
Αλλά δεν υπήρξε αποτείχιση από άλλους και αυτός να μην συμμετείχε.
Με το επιχείρημα "γιατί δεν πήρε την πρωτοβουλία να κάνει κάτι", δεν θα αφήσουμε κανέναν όρθιο. Εδώ γίνονται συντονισμένα αποτειχίσεις σήμερα και η μεγάλη πλειοψηφία γνωστών μορφών απλά παρακολουθούν και απέχουν και περιμένουν.
Συνεπώς νομίζουμε ότι συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές.Δεν μπορούμε με σημερινές καταστάσεις, που λόγω διαδικτύου είναι όλα φανερά και μαθαίνονται άμεσα οι οικουμενιστικές ασχήμιες, με τι γινόταν πριν 20-30 χρόνια

Ανώνυμος είπε...

Η διακοπη μνημοσυνου πριν τη συνοδικη διαγνωμη μιας αιρεσεως η παναιρεσεως και καταδικη των αιρετικων και των συνακολουθων,δεν εχει την εννοια της αποφυγης μολυσμου,αλλως θα το ειχε πει ο γερων Παισιος που διεκοψε το μνημοσυνο του Αθηναγορα αλλα και οι τρεις επισκοποι οι οποιοι επανεφεραν το μνημοσυνο του αιρεσιαρχη.Ουτε και ο αιρετικος Ακακιος ,ο οποιος ως Μητροπολιτης χειροτονησε τον Αγιο Κυριλλο αλλα και τοσοι αλλοι μολυνθηκαν απο τη χειροτονια ειτε απο καποιο βαπτισμα.Τα ζητουμενα στα σχισματα δεν ειναι μονον οι εσωτερικες αποσχισεις,αλλα και τα αιρετικα κατασκευασματα .
Κανεις δεν ειπε σχισματικο τον γεροντα Παισιο επειδη διεκοψε το μνημοσυνο του Αθηναγορα ,ουτε και τους τρεις επισκοπους τους γνωστους,οι οποιοι με την διακοπη μνημοσυνου ,χρησιμοποιωντας την Πρωτοδευτερα Συνοδο του Μεγαλου Φωτιου,εδωσαν μια αδιεξοδο στον σκανδαλισμο τον οποιον ειχαν εξ αιτιας των παναιρετικων του φρονηματων και την ταραχη που τους εφερε σε αδιεξοδο βλεποντας πως αυτη η κινησις θα οδηγουσε στο ξεθεμελιωμα απο τη βαση της Ορθοδοξου Εκκλησιας,την οποια εθεμελιωσε Ο Χριστος και οι Αγιοι Αποστολοι,και εστερεωσαν οι αγιοι Πατερες ,εν αιμασι και υδρωσι,με την θεοφωτιστη διδασκαλια τους και με το Ιερο Ευαγγελιο και τις αγιες και Οικυμενικες Συνοδους!
Φανταζομαι και αυτοι που μελετουσαν εις βαθος τα κειμενα στο Μπαλαμαντ,στο Πορτο Αλεγκρε κλπ,τι σκανδαλισμο ειχαν,ποσο πονο στεναξε η καρδια τους,να διαβαζουν π.χ πως οι ουνιτες,εχουν δικαιωμα να υπαρχουν κ να υπαγονται εις τον Ρωμης Παπαν κ οτι πρεπει και αυτοι να εχουν αμοιβαιον σεβασμον κ να λαβουν μερος εις τον θεολογικον διαλογον ,,,,η ,το αλλο τρομερο,''απαγορευεται μεταξυ ορθ.εκκλησια κ Φραγκικης Παρασυναγωγης,εκατερωθεν ο προσηλυτισμος,καθοτι υπαρχει ψυχικη σωτηρια εις αμφοτερας τας εκκλησιας'' δι αυτο ειναι ''αδελφαι εκκλησιαι''...
Και αυτα τα δεχτηκαν οι κατα τοπους Ορθοδοξες εκκλησιες χωρις να εξεγερθη η συνειδησις κανενος,που ενω για να εισελθη κανεις απο την θυρα,θα πρεπει να τον εχει ελκυσει ο Πατερας,στην ουσια και σε αυτους η βλασφημια αυτη τους κλεινει την πορτα του Παραδεισου και αποκλειει και την Τριαδικη θεοτητα να προσελκυσει εστω και εναν στην αληθινη πιστη και δεν εξεγερθηκε κανεις Ορθοδοξος...και τωρα ερχονται οι Ρωσοι,να μας ειπουν τι,οτι τοσος ντορος εγινε και θα πουν στοΠΣΕ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΙΑ;;;
Τι κοροιδια Θε μου,μας εμπαιζουν πανηγυρικως τα πατριαρχεια,σιωπουν και κανουν και τα ποιμνια να συρονται στον οικουμενιστικο κατηφορο;;;;1

Ανώνυμος είπε...

2
Ειναι να μη σκανδαλιζεται ο πιστος λαος,ποτε με το ενα και ποτε με το αλλο κατασκευασματα καποιων οι οποιοι ανεμειξαν την πολιτικη με την Ορθ.Πιστη και Λατρεια;;;;
Δεν ντρεπομαι να το πω,αυτη ειναι και η θεση μου,πλην ομως επειδη και στην αντιπερα οχθη των σχισματικων ,η εκκλησια πρεπει να ξεκαθαρισει την κατασταση επειδη πολυς κοσμος εχει παει στις γοχ εκκλησιες και βρισκεται εν μεσω σχισματων,οπου ουτε αιμα μαρτυριου δεν ξεπλαινει,πρεπει σιγα σιγα να μας φερνει Ο Κυριος με την βοηθεια Του προς την αληθεια.Αυτη τη στιγμη τα Πατριαρχεια βρισκονται χωμενα στον Οικουμενισμο και ο αγων για μενα ειναι η επιστροφη αυτων με παντειους τροπους ωστε επιστρεφομενοι αυτοι,να επιστρεψουν και οι παραμικροι οπως ελεγε ο αγιορειτης αγιος Νικοδημος.Οσο τα Πατριαρχεια ειναι ετσι,τοσο ο κληρος,ο μοναχισμος και ο λαος πλαναται,πλανην οικτραν.Δεν ειναι δυνατον να συμπλεκονται εκει στα ανακατωμενα του ΠΣΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΑΖΟΥΝτην αλλη μερα κι'ολας της εν Κολυμπαριου Συνοδου,οπου γινηκε τοσος ντορος και επικαλεστηκαν λογους αποχης,στην ουσια οχι δογματικους,γιατι αυτος που φοβαται Τον Κυριο,βγαινει μπροστα και αποδεικνυει την πλανη,εκεινοι ολοι ησαν μελη του Πσε,πως θα εβγαιναν να το αποκηρυξουν την αλλη μερα κιολας;
Ο π.Επιφανιος Θεοδωροπουλος στο πονημα του ''τα δυο ακρα'' διευκρινιζει πως η διακοπη μνημοσυνου πριν τη συνοδικη καταδικη αιρετικου ειναι μια εντονη διαμαρτυρια ωστε η εκκλησια να ξεκαθαρισει την κατασταση,αυτη που φερνει αδιεξοδο και ανατρεπει ολο το θεμελιο της Ορθοδοξου Εκκλησιας και δεν ειναι για πολυ χρονικο διαστημα,ειναι ενα εσχατο μετρο αν θελει βεβαιως να μη βρεθει σε σχισματα,βλεπω τους Εσφιγμενιτες που δεχονται εκει περα τους γοχ και τους μαζευουν,θρεφοντας το ειχειρημα της πρωτοδευτερας Συνοδου για να δικαιολογησουν το σχισμα μαζι με τα σχισματα.
Τονισε δε πολυ σωστα πως δεν μολυνομαστε εμεσα απο την κοινωνια με τον αιρετικο.
Δεν ειναι μονον να κανει κανεις δικη του εκκλησια ,να μη μνημονευει κανεναν επισκοπο ,να μην κανει αλλη συνοδο οπως οι γοχ,,,,ειναι κυριως οι αιρετικες κακοδοξιες στις οποιες πεφτει,τηρωντας την ακριβεια.
Το να διαμαρτυρεται κανεις για τα κακως κειμενα ειναι υγιες και ας λενε καποιοι πως οι φανατικοι αυτοι ειναι ζηλωτες και εχουν χοντρη καταθλιψη.
Οι μη εχοντες ''νουν Χριστου'' λεγει η Γραφη ειναι αφρονες!
Οι υγιαινοντες εν τη πιστει ειναι ολου αυτοι που ακολουθουν το Αρνιον οπου και αν υπαγη και αυτη η ''ψυχικη υγεια'' συμβαδιζει με την πνευματικη προοδο,...
''Ευοδουσθαι και υγιαινειν'' Γ` Ιωαν 2]]
Ο ελεγχος πιστευω καθως κ αλλα μετρα ,ποτε δεν στοχευαν στον εξευτελισμο,αλλα στην αλλαγη,στη μεταμορφωση,....στη σωτηρια!
Ευχομαι εκ καρδιας,σιγα σιγα ,επειδη αγαπαμε τον Πατριαρχη μας και δεν θελουμε να χαθη,να επιστρεψουν τα Πατριαρχεια ενα ενα στην αληθινη πιστη των Αγιων Αποστολων και των αγιων Πατερων,εκει που αναπαυεται η Χαρις!
Αμην η Υπεραγια Θεοτοος να βαλει το χερι της και συγχωρηστε και εμενα
Εαν εκανα καπου λαθος!

sotirio είπε...

https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4.html

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.