" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ «ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ Η «ΕΥΣΕΒΕΙΑ» ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ. (η διαφορά πνευματικού και "γέροντα")

ΓΕΜΙΣΕ ἡ Ἐκκλησία μας μέ «γέροντες», οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦν τούς πιστούς καί τούς ὁδηγοῦν στή σωτηρία, ὅπως ἰσχυρίζονται.


Συνήθως εἶναι ἱερομόναχοι, ἀλλά καί κοσμικοί ἀρχιμανδρίτες, πού ἔχουν διαβάσει πολλά γιά τούς πραγματικούς Γέροντες καί ἀναμασώντας τούς λόγους τους ἤ διηγούμενοι τά τοῦ βίου τους, δημιουργοῦν ψευδαισθήσεις στούς ἀνυποψίαστους καί ἀποκτοῦν καί οἱ ἴδιοι φήμη ἐναρέτου καί θεοφωτίστου γέροντα, ἐνῶ δέν ἔχουν κανένα ἀπό τά γνωρίσματα τῶν ἁγίων Γερόντων.


Τό ἀποτέλεσμα εἶναι πολλοί ἀδελφοί νά παγιδεύονται στήν ἐπικίνδυνη προσωπολατρία καί ἀντί νά ἀνοίγει ὁ νοῦς τους καί νά προχωροῦν στόν πνευματικό δρόμο τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, μένουν προσκολλημένοι σέ μερικά τυπικά πράγματα,

ἐξωτερικά καί ἀνούσια, καί καθησυχάζουν τή συνείδησή τους πῶς τάχα προοδεύουν, ἀφοῦ τηροῦν τά ὅσα τούς λένε οἱ «γέροντές» τους. Δυστυχῶς, ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα καί δέν πρέπει νά κλείνουμε τά μάτια μας ἐκεῖ πού ἐπιβάλλεται…
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Σχόλιο:
Θα επαναλάβουμε την θέση μας:
"Γέροντα" που τους καθοδηγεί όλη την ημέρα και από τον οποίο παίρνουν ευλογία πριν κάνουν οτιδήποτε, έχουν οι μοναχοί. 
Οι λαϊκοί έχουν πνευματικό στον οποίο εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και τους καθοδηγεί πνευματικά.
Επειδή όμως πολλοί λαϊκοί παιδιαρίζουν και θέλουν να παραστήσουν τους μοναχούς, και επειδή αρκετοί ιερείς (κυρίως ιερομόναχοι) θέλουν να παραστήσουν τον "γέροντα",
έχουμε απίστευτα φαινόμενα ανοησίας. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να ρωτάνε λαϊκοί τον πνευματικό τους ένα σωρό ανοησίες (που να πάνε, τι να αγοράσουν, τι να φάνε κλπ), περιμένοντας την "μαγική" απάντηση του υποτιθέμενου "γέροντα". Αν κάποια απόφαση τους έχει πνευματικές προεπτάσεις, ας τον ρωτίσουν, αν όχι, ας βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί και ας μάθουν να αποφασίζουν.
 
Λίγη σύνεση δεν βλάπτει
Ιστολόγιο Ομάδας Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...+Ι.Γ.Ζ.
( αντιγραφή )

Γεροντολατρεία« Η αίρεση της εποχής μας.

Ἡ Γεροντολατρεία, εἶναι ἕνας ἀρρωστημένος ἑστιασμός τῆς πνευματικότητος τοῦ πιστοῦ, μία προσωπολατρεία-εἰδωλολατρεία πού ἔχει ὡς «ἀντικείμενο προσοχῆς-ἀγάπης καί λατρείας» τό πρόσωπο ἑνός Γέροντος (ἤ καί Γερόντισσας), ὑπέρ τό δέον καί ὄχι τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας «ὑπέρ τό δέον» σημαίνει, πώς αὐτό τό πρόσωπο (τοῦ Γέροντος) ἔχει ἀντικαταστήσει στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί λατρεύεται στό κρυφό θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς του ὄχι ὡς «δείκτης πρός τόν Χριστό», ἀλλά ὡς «Χριστός». Ὄχι ὡς «ὁδηγός πρός τόν Χριστό», ἀλλά ὡς «Ὁδός». Ὄχι ὡς «θαυματουργό ὄργανο Χριστοῦ», ἀλλά ὡς «Θαυματουργός». Ἕνα εἶδος αὐθεντίας! Ἄνθρωποι δορυφοροῦν τσαλαβουντώντας ἀχόρταγα στό «μέλι» του γύρω ἀπό τό πρόσωπο ἑνός Γέροντος, τόν ὁποῖον ἔχουν μυθοποιήσει καί ὑπερυψώσει. Ὅλη μέρα τόν ἐκθειάζουν καθ’ ὑπερβολήν ὅπου βρεθοῦν καί ὅπου σταθοῦν. Τόν διαφημίζουν γιά ἀρετές καί κατορθώματα (ὑπαρκτά καί μή). Τόν συγκρίνουν μέ ὅλον τόν ὑπόλοιπο ρασοφόρο κόσμο καί τόν βγάζουν πρῶτο, ἀνεπανάληπτο καί μοναδικό!

Συμπεριφέρονται καί ἐκδηλώνονται ὑπερβολικά, ἀκόμη καί ἀρρωστημένα, ὅπως: τρέχουν νά εἶναι συνεχῶς δίπλα του σάν σκιά του, τόν τραβοῦν κυριολεκτικά ἀπό τό ράσο, θέλουν νά πιοῦν ἀπό τό ποτήρι του νερό, νά φᾶνε ἀπό τό πιάτο του κανένα ἀπομεινάρι, νά «κλέψουν» ἤ νά ἀποσπάσουν ἕνα προσωπικό του ἀντικείμενο, νά κάνουν πολλά διακονήματα γιά νά τραβοῦν τήν πολύτιμη προσοχή καί «καλή γνώμη» του, ἀνταγωνίζονται γιά τό ποιός θά φθάσει πρῶτος στήν καρδιά τοῦ Γέροντα καί ἄλλα πολλά πού θά ντρεπόταν κανείς νά πεῖ.
Μέ ὅλα αὐτά, ὄχι μόνο καλό δέν τοῦ κάνουν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου πού διατείνονται πώς ἀγαποῦν, ἀλλά τόν παραδίδουν χειρότερα στά χέρια τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι μέ τήν σειρά τους ἀκούγοντας καί βλέποντας ζηλόφθονα τά καλά λόγια καί τίς ὑπερχειλίζουσες συναισθηματικές ἐκδηλώσεις ἀντίστοιχα, δράμουν νά τόν ἐξοντώσουν πιό μεθοδευμένα! Προσοχή! Ἡ ἄνωθι περιγραφή δέν σημαίνει πώς δέν θά ἀγαπᾶμε τόν Γέροντα (ἤ τήν γερόντισσα), πώς δέν θά ἐκφράζουμε μέ διάκριση καί λεπτότητα τήν ἀγάπη μας, τήν ἀφοσίωση καί τόν σεβασμό μας σέ αὐτά τά ἱερά πρόσωπα, ἤ δέν θά τούς διακονοῦμε ὄποτε τό καλοῦν οἰ περιστάσεις. Οὔτε σημαίνει πώς δέν λαμβάνεται σοβαρά ὑπόψιν τό αὐτεξούσιο καί ἡ ἐλευθερία τοῦ κάθε πιστοῦ, νά βρίσκει ἀνάπαυση κάπου περισσότερο ἀπό κάπου ἀλλοῦ.

Ανώνυμος είπε...

+I.Γ.Ζ.
Είχον δε απόλυτον δίκαιον οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, οι οποίοι έλεγαν: «κρείσσον εις κόρακας η εις κόλακας εμπεσείν• οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν».
Στίς μέρες μας, τό φαινόμενο τῆς Γεροντολατρείας βρίσκεται σέ ἔξαρση. Ἕχουν ἀναφερθεῖ ἀκόμη καί ὁλόκληρες ἀδελφότητες, πού ὁμαδικά ὑπέπεσαν στήν Γεροντολατρεία (ὑπερβολική ἀγάπη καί πειθώ) καί κατόπιν ὅλοι μαζί στήν πλάνη! Ὑπάρχουν βαρύγδουπα ὀνόματα Γερόντων, ἀκόμη καί στίς μέρες μας, πού βρίσκονται σέ αὐτήν τήν ὁμαδική λυπηρή κατάσταση, εὐτυχῶς λίγα. Ἡ Γεροντολατρεία εἶναι μία φρενήρης ψυχοβλαβής κατάστασις, πού θέλει πολύ ἀνάλυση στό κατά πόσο δημιουργεῖται καί ὑφίσταται μονόπλευρα (ἀπό τούς πιστούς μόνο δηλαδή), ἤ ἐνδεχομένως θρέφεται καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά (τόν Γέροντα) ἀπό ἐμπαθῆ ἤ ἄλλα αἴτια. Λυπηρόν.
+Ι.Γ.Ζ. - Δυστυχώς γνωρίζω οικογενειάρχες οι οποίοι υπάγονται στον Γεροντισμό, άγονται σαν ηγούμενοι στα μέλη της οικογενείας τους ( τα πάντα με ευλογία) και άκουσον άκουσον, φοράνε και Μεγάλο Σχήμα κάτω από το πουκάμισο - το έχω δει με τα μάτια μου.
Με ευλογία Γέροντα φυσικά!!!
Η πλάνη είναι αποτέλεσμα εωσφορικής υπερηφάνειας.
Είναι και κάποιοι που τρέχουν στο άγιον όρος να βρούν ασκητή να τους χαιρετίσει με το όνομά τους και να τους πει τα μελλούμενα.
Δηλαδή ψάχνουν ένα ορθόδοξο μέντιουμ!!! Αυτά είναι τα χάλια μας

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΩ ΟΣΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟ ΣΩΖΕΤΑΙ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αν έχεις στοιχεία ότι ο π.Ευθυμιος Τρικαμηνας παριστάνει τον γέροντα
να μας τα γραψεις.

Αναφερθήκαμε σε ένα φαινόμενο με αφορμή το άρθρο ενός ιερέα.
Αν σε πόνεσε γιατί ειδες τον εαυτό σου ή τον γέροντα σου, αντί να επιτίθεσαι σε άλλα πρόσωπα, που δεν έχουν καμία σχέση με το άρθρο,
καλύτερα θα ήταν να προβληματιστεις μήπως αυτά που γράφουμε συμβαίνουν.

Ο π.Ευθυμιος,αλλοι ιερείς και πρόσφατα και αγιοριτες,
έκαναν ήδη το χρέος τους, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος.
Όπως έκαναν στο παρελθόν όσοι ακολούθησαν το πατριο ημερολόγιο
όπως έκανε ή μόνη Εσφιγμενου κι ας της κατάσχεσαν τραπεζικούς λογαριασμούς κ όλα τα ακίνητα οι διορισμένοι του Βαρθολομαιου.

Ανώνυμος είπε...

Τι να κάνουμε; υπάρχει και το χόμπι της προβοκάτσιας.
Το βλέπουμε τακτικά και σε άλλες ιστοσελίδες.

Ανώνυμος είπε...

Αυτη η αναρτηση ειναι τωρινη η παλαια του ιστιολογιου θρησκευτικα;π

Ανώνυμος είπε...

To xδέος έκαναν ποιοι οι σχισματικοι παλαιοημερολογητες κανένας σοβαρός Αγιορείτης δεν ακολούθησε .

Ανώνυμος είπε...

Απηχούν την πραγματικότητα τόσο το κυρίως άρθρο όσο και οι απόψεις του "παιδαγωγού". Ένα μόνο θα προσθέσω, προσοχή στους δήθεν γεροντάδες που μέσω της πειθούς, των δήθεν οραμάτων και της καταχρήσεως του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως, παρασύρουν ιδίως νέες σε εφ΄όρου ζωής εγκλεισμό. Οι λεγόμενοι "παρθενοσυλλέκτες". Γονείς προστατέψτε τα παιδιά σας, εκπαιδευτικοί διαφωτίστε τη νεολαία, ο παρθενοσυλλέκτης γέροντας καραδοκεί!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Επισκεπτόμενος την πηγή θα δειτε οτι είναι από αρθρο δημοσιευμενο στον ορθόδοξο τύπο,το 2013.

Ανώνυμος είπε...

άρα όπως μας τα λέγει ο +I.Γ.Ζ,περί γεροντισμού,είναι σαν να μας περιγράφει τη σχέση μας με τους νεοφανείς αγίους,καθώς και αυτούς που έπονται χάριν πλούσιας βιβλιογραφίας και πλήθους μαρτυριών.
βεβαίως οι πιστοποιημένοι άγιοι εκ πατριαρχείου,πλέον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία γέροντες,αλλά άγιοι πρώην γέροντες.
κι όπως μου είχε πεί κάποτε σε μία ομήγυρη ένας συμπαθής αδελφός,ο οποίος είχε φωτοτυπήσει όλα τα SOS από τα βιβλία του γέροντος παισίου,και τα είχε δέσει υπό μορφίν βιβλίου και τα μοίραζε,καθώς του θύμιζα πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός,κατά το ευαγγέλιο,με διακόπτει και μου λέγει...ναι,ναι εντάξει πιστεύω και στο Χριστό.....αμέσως μετά χαιρέτησα και έφυγα.
χ.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.