" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ στην ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. Δεν μπορούμε ως λαϊκοί να σιωπούμε όταν ο Πατριάρχης παρεκτρέπεται από την Ορθόδοξη Πίστη και οι επίσκοποί μας σιωπούν!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 μ.μ. 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία μετὰ τὴν “Πανορθόδοξη Συνοδο”».


Κύριος ὁμιλητῆς: Ἀπόστολος Σαραντίδης, θεολόγος - δάσκαλος.
Διοργάνωση: σύλλογος «Στρατηγὸς Μακρυγιάννης»


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εἶναι γνωστὸ ὅτι κάποιες φορὲς οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου σκέφτονται καλύτερα ἀπὸ ἐμᾶς τοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς! Αὐτὸ ἀποδεικνύει καὶ τὸ παρακάτω ἄρθρο τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ ΟΗΕ:
« Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται ἐλεύθεροι καὶ ἴσοι στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ δικαιώματα. Εἶναι προικισμένοι μὲ λογικὴ καὶ συνείδηση, καὶ ὀφείλουν νὰ συμπεριφέρονται μεταξύ τους μὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης» (Ἄρθρο 1).
Ὅπως γνωρίζουμε ἀδελφοί, ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ Σώμα της εἶναι οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοί. 
Δὲν εἶναι τώρα ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι, δὲν δυνάμεθα νὰ σιωποῦμε ὅταν ὁ Πατριάρχης παρεκτρέπεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ οἱ ἐπίσκοποί μας -πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων- σιωποῦν καὶ δὲν ἐνεργοῦν!


Ἀπὸ τὴν «Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Ἀθηναγόρα», τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:
«...Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Δία τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τὴ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπ’ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶναι ὁ βράχος, ἐφ’ οὐ νὰ θραύωνται ὅλα τ’ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης. […] Λύομεν τὴν σιωπήν. […] Εἰς λύσιν σιωπῆς πιεζόμεθα ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Ἔσωθεν μὲν ὑπὸ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία ἐξανίσταται. Ἔξωθεν δὲ ὑπὸ εὐλαβῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τέκνων, τὰ ὁποία πολλαχόθεν πρὸς ἡμᾶς ἀπευθυνόμενα ἐκφράζουν τὴν ἀπορίαν των διὰ τὴν σιωπήν μας. Θὰ λύσωμεν, λοιπόν, τὴν σιωπήν μας καὶ θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ταπεινήν μας κρίσιν…».


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ ἐπισκοπος Μελόης κ. Αἰμιλιανὸς ἔγραφε στὸ ἐπισημο ὄργανο τοῦ Πατριαρχείου «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τὰ ἑξῆς: 
«Ἂς ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ πιστοί μας νὰ ἐκφράζουν τὰς σκέψεις των καὶ νὰ ὑποδεικνύουν τὰ συμπτώματα τῶν γεγονότων, ἀναφέροντες τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας, ποὺ προκάλεσεν τὴν σύγχρονον ἀποστασίαν καὶ τὴν ἀναστάτωσιν τῆς μεταπολεμικῆς κοινωνίας. Ἂς ἀφεθοῦν ἐπίσης ἐλεύθεροι νὰ συζητοῦν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς πνευματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ οὐσιῶδες προνόμιον ἑνὸς χριστιανοῦ, τὸ ὁποῖον μόνον εἰς ἀπολυταρχικὰ καὶ μοναρχικὰ συστήματα δὲν ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα» (Ἴδε φύλλον 17 Μαΐου 1961).Ἀγαπητοί, ἔχοντας ὑπόψη τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ποὺ λέγει: 
«Μία θρησκεία μόνο εἶναι, ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ Θρησκεία. Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές. Τὰ ἄλλα πνεύματα εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδεμένες….», 

καλοῦμε ὅλους ἐσᾶς, τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, στὴν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας ποὺ θὰ γίνει ἡμέρα Παρασκευὴ 4 Νοεμβρίου 2016, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Πτολεμαΐδας καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. Θὰ προηγηθεῖ προβολὴ βίντεο 30΄.

Θέμα τῆς ἐκδήλωσης εἶναι: «Ἡ θέση καὶ ὁ ρόλος τῶν Λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία».
Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ στάση τῶν Λαϊκῶν της Μητροπόλεως Φλωρίνης- Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας γενικά, ἀλλὰ καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὰ ὑπογραφέντα κείμενα κατὰ τὴν Σύνοδο τὴν ὀνομαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη», ποὺ ἔγινε στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, στίς 19-26 Ἰουνίου 2016.
Τὸ ψήφισμα αὐτῆς θὰ ἐπιδοθεῖ στὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκλητο, προκειμένου νὰ μεταφέρει μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν Λαϊκὸ Ἀγωνιστικὸ καὶ Ὀρθόδοξο παλμὸ τῆς περιφερείας του.


Μετὰ τιμῆς
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο


Σχόλιο:
ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ τους πιστούς της Πτολεμαϊδας για την πρωτοβουλία τους. Τελικά ο σπόρος που φύτεψε ο π.Αυγουστίνος, δεν πήγε χαμένος. Ήρθε τώρα η ώρα να δείξουμε την συμπαράσταση μας, να κάνουμε το καθήκον μας ΟΛΟΙ. Να στηρίξουμε την αγωνιστική αυτή πρωτοβουλία.
Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Για όσους δεν γνωρίζουν, τους προτρέπουμε να διαβάσουν την ετικέτα μας "Δίωξη π.Παϊσίου Παπαδόπουλου"
Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

5 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Εκ παραδρομής γράφτηκε "Ἀπόστολος Σαραντίδης, θεολόγος - δάσκαλος" ενώ το ορθόν είναι: "Ἀπόστολος Σαραντίδης, πολιτικός επιστήμονας - δάσκαλος".

Ανώνυμος είπε...

τι σπόρος κι αυτός του Αγίου Αυγουστίνου! Άγιος σπόρος που θα βλαστήσει και θα πνίξει την αίρεση.Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα αγιάσει όλους τους Ομολόγητές και θα τους βάλει στον παράδεισο. Κλέμε την κόλαση των Οικουμενιστών. Πολλοί άγιοι θα αναδειχτούν αυτά τα χρόνια και σε λίγα χρόνια η εκκλησία θα τους τιμά!

Ανώνυμος είπε...

http://www.eordaia.org/index.php/13-2016-noenvrios/422-i-ideologiki-tyrannia-kai-to-polemiko-menos-grafei-o-arxi-mandritis-sevastianos-topalis-arxieratikos-epitropos-amyntaiou
Υμνητής του πατριάρχη ο "καντιωτικός" π.Σεβαστιανός Τοπάλης!
Έχει μείνει τίποτε όρθιο στη Φλώρινα άραγε;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κατανοούμε απόλυτα την πρωτοβουλία ενός ακόμη αρχιμανδρίτη της μητρόπολης Φλωρίνης.
Προηγήθηκε ο π.Νικηφόρος Μανάδης (να σιγοτάρει την απόφαση του δεσπότη να στείλει σε συνοδικό δικαστήριο του π.Παϊσιο),
ο π.Αυγουστίνος Αυξωνίδης,
έτρεξε καταϊδρωμένος και ο π.Σεβαστιανός Τοπάλης.
Να δούμε ποιος θα προλάβει να πιάσει δεσποτικό θρόνο.

ΥΓ. Όσα γράφει o π.Σεβαστιανός περιπαίζοντας τους πιστούς και τους ιερωμένους που σε πείσμα των δαιμόνων φυλάνε Θερμοπύλες, όσα τους κατηγορεί ότι κάνουν, ταιριάζουν απόλυτα με όσα έκανε και ο π.Αυγουστίνος Καντιώτης. Έτσι τον έλεγαν και εκείνον: Φανατικό, υπερβολικό κλπ.
Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι σιχάθηκαν την υποκρισία και αναζητώντας καθάριο νερό, γέμισε το διαδίκτυο με κηρύγματα και βίντεο του π.Αυγουστίνου.
κ.Τοπάλη (ηγούμενε της μονής Αγ.Γρηγορίου Παλαμά!!! Ήδη βλέπουμε να σας ανταμείβουν, και μάλιστα προκαταβολικά για τις "υπηρεσίες σας". Πήραν το μοναστήρι από τον κτήτορα του π.Παϊσιο Παπαδόπουλο και το έδωσαν σε εσάς, θυροκολλώντας στην εξώπορτα ένα χαρτί, παρουσία ασφαλιτών! Ντροπή.)

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΣΤΟΧΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ. ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.