" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι πιστοί;; Απάντηση, "Με λόγια απλά .."

Με λόγια απλά ..
του Απόστολου Σαραντίδη

Εν όψει της έκτακτης σύγκλησης της Ιεραρχίας της Ελλάδος για τη λεγόμενη αγία και μεγάλη σύνοδο αλλά και της αγωνίας πολλών ορθοδόξων πιστών και της σύγχυσης που επικρατεί, κυρίως στο διαδίκτυο από αντικρουόμενα πολλές φορές σχόλια και αντιπαραθέσεις που κάθε άλλο παρά λύση δίνουν στο πρόβλημα που δημιούργησε το Φανάρι με τη συνεπικουρία του ξένου παράγοντα, ιδίως του αμερικανικού, γράφονται τα παρακάτω σε μια προσπάθεια αν μη τι άλλο να συνοψίσει σε μια τουλάχιστον κοινή συνισταμένη η οποία να προκύπτει απευθείας από την Ορθόδοξη παράδοση και δη τη βιωτή αγίων μορφών διαχρονικά, τα αυτονοήτως αυτονόητα. 

Πρόσφατα, σε διάλεξη γνωστού και σεβαστού δογματολόγου καθηγητή, αφού καταδείχτηκε με σαφήνεια ο αντορθόδοξος χαρακτήρας της «συνόδου» με την ξεδιάντροπα προδοτική συνεισφορά μεμονωμένων επισκόπων, που με τον καλό λογισμό ας πούμε ότι δεν αντιλαμβάνονται ακόμη τι κάνουν, κατέληξε ότι τα Μυστήρια ακόμη και από αιρετικό κληρικό εξακολουθούν να παραμένουν έγκυρα εκτός αν αυτός καταδικαστεί επίσημα και τελεσίδικα από Οικουμενική ή τοπική Σύνοδο. Ως παράδειγμα ανέφερε τον Άρειο που μετά από την καταδίκη του έπαυσε να ανήκει στο Σώμα της Εκκλησίας. Συνεπώς, και στη σημερινή φάση και προς αποφυγή σχισμάτων, οι πιστοί να παραμείνουν εντός Εκκλησίας προς αποφυγή σχίσματος, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα Μυστήρια στα οποία συμμετέχουν αλλά επιπρόσθετα να διαμαρτύρονται έντονα προς τους επισκόπους τους για τον Οικουμενισμό ώστε με την πίεση οι τελευταίοι να αποφασίσουν να συνέλθει νέα σύνοδος η οποία να απορρίψει τις αποφάσεις της Κρήτης και να βάλει τα πράγματα με ορθόδοξο τρόπο στη θέση τους. 
Όσο για την αποτείχιση που σκέπτονται ή και έχουν προχωρήσει κάποιοι, αυτό κατά την άποψή του, ναι μεν είναι θέμα συνειδήσεως αλλά είναι μια άκρως πνευματικά σοβαρή ενέργεια που πέρα από την τόλμη χρειάζεται και ο απαραίτητος φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το παράδειγμα που αναφέρθη ήταν του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητή.

Σωστά όλα αυτά με μια πρώτη ανάγνωση αλλά 
η πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι το σχίσμα εκκλησιαστικά αναφέρεται σε διοικητικού περιεχομένου διαφορά και όχι δογματική. Τότε ομιλούμε για αίρεση. 
Δεύτερον, αν δεν συγκληθεί άμεσα Σύνοδος για να καταδικάσει αίρεση, αν αυτή είναι κατεγνωσμένη από έναν έστω άγιο, αυτό είναι αρκετό για τον πιστό ώστε να απομακρύνεται από αυτήν ενημερώνοντας και τους υπόλοιπους για να προστατευθούν. 
Τρίτον, η λεγόμενη αποτείχιση αφορά αιρετικούς που με τις πράξεις και τα λόγια τους δυνάμει έχουν μείνει εκτός τειχών Εκκλησίας και όχι τους πιστούς που δεν κοινωνούν μαζί τους. Όσοι πιστοί δεν κοινωνούν με αιρετικούς, παραμένουν εντός. 
Τέταρτον, η αναμονή με την προσμονή νέας Συνόδου ανήκει στον χώρο της οικονομίας αλλά ποτέ η οικονομία δεν συνιστά κανόνα. Ο ΙΕ΄ Κανόνας της Πρωτοδευτέρας και άλλοι είναι σαφέστατος ως προς το δογματικό μέρος, της Πίστεως δηλαδή. 
Πέμπτον, εκούσια αποδοχή διαστρεβλωμένου δόγματος, άλλη πίστη δηλαδή, όταν έχει καταδειχτεί το ψεύδος, δεν απαλλάσσει τον παραμένοντα σε αυτήν και δεν αποτελεί οδόν σωτηρίας. 
Έκτον, όποιος δεν αντιδρά σε κατεγνωσμένη αίρεση, κοινωνεί έμμεσα με αυτή άσχετα αν διατηρεί μέσα του ορθόδοξα φρονήματα διότι στερεί τον ανύποπτο αδελφό του Χριστιανό από τη σωτήρια ενημέρωση. Στο Δίκαιο λέγεται, «ενδεχόμενος δόλος». 
Έβδομο και κατά τη γνώμη μας σπουδαιότερο: ο συνειδησιακά αποφασισμένος κληρικός να διακόψει εκκλησιαστική κοινωνία με επίσκοπο ο οποίος κοινωνεί με αιρετικό ή δεν αντιδρά στις ενέργειές του, έχει άμεση σχέση με την κοινωνία που έχει ο πρώτος με το Άγιο Πνεύμα όπως ορθά ανεφέρθη. Μόνο που αυτή η κοινωνία όταν γίνεται δια θεοπτίας μέσω των ακτίστων ενεργειών του Υψίστου, καθαρά εμπειρικά και όχι διανοητικά, όπως διασώζονται μαρτυρίες στην ορθόδοξη παράδοσή μας, τα πράγματα για αυτόν είναι τελειωμένα. Σε αυτή την κατάσταση του φωτισμού, ό,τι και να του κάνουν, ακόμη και να του κομματιάσουν το σώμα, είναι αδύνατο να υποχωρήσει διότι αυτό που βιώνει ούτε μπορεί να μας το εκφράσει με το πεπερασμένο γλωσσικό του ιδίωμα, ούτε ποτέ θα συμβιβαστεί με τις αρχές του κόσμου τούτου αλλά και είναι τόσο γλυκύ και υπερβατικό ώστε να μη διακόψει την κοινωνία με το παν, το πάνυ ακριβές.Οι πιστοί, λαϊκοί και κληρικοί που δεν έχουμε την απαραίτητη κάθαρση της καρδιάς για να φθάσουμε σε ανάλογες καταστάσεις, νομιμοποιούμεθα εκκλησιαστικά να ακολουθούμε και να μιμούμεθα τέτοιες μορφές; 
Η απάντηση είναι πέρα για πέρα θετική, διότι με το βάπτισμα η Θεία Χάρις επενεργεί με τον τρόπο που το Άγιον Πνεύμα θέλει να επιτρέπει στον πιστό να αντιλαμβάνεται πράγματα που άλλοι βαπτισμένοι δεν μπορούν. Γράφει δια τούτο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι μπορούν να θεολογούν και αυτοί που δεν είναι άγιοι, και μάλιστα μπορούν να θεολογούν με βεβαιότητα, «όχι ακολουθώντας στοχασμούς, αλλά θεόλεκτα λόγια». Τον λόγο δεν τον γνωρίζουμε. Έχει άμεση σχέση όμως με τη Δόξα της Αγίας Τριάδος και είναι μέγιστη βλασφημία άκριτα να καταφερόμαστε εναντίον σύγχρονων αλλά και παλαιών Ομολογητών της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ!!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ......ΣΥΝΕΧΩΣ,ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπρος γκρεμος και πισω ρεμα... Δια τας αμαρτιας ημων.

Ανώνυμος είπε...

Και ο Μέγας Πατήρ ημών και Ομολογητής Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ταύτα λέγει προς τινα, διά της τιμίας αυτού επιστολής· ”έφης δε μοι ότι δέδοικας ειπείν τω Πρεσβυτέρω σου, μη αναφέρειν τον αιρεσιάρχην, καίτοι περί τούτου ειπείν σοι το παρόν, ου καταθαρρώ· πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων”.

Ακούσατε ουν και σύνετε, οι αναφέροντες και αναφερόμενοι λειτουργοί άγιοι πάντες. Εάν δεν επιθυμείτε τον δικαίως αποδιδόμενο τίτλο του “Σιγονταροοικουμενιστή”, τότε μην σιγοντάρετε Μολυσμόν, μη Μνημονεύετε Οικουμενισμόν.

Συγκοινωνίαν τελείαν (καθ’ ολικήν) λοιπόν συνιστά αυτή η φαύλη εκπροσώπιση. Όλοι οι εκπροσωπούμενοι από τον Πατριάρχη, γίνονται κοινωνοί πίστεως και Θείων Μυστηρίων διάδοχοι, διαδεχόμενοι και αποδεχόμενοι τον της βλασφημίας Μολυσμόν.

Μολύνονται όχι μόνο διά της Θείας Μεταλήψεως αλλά και αυτής της σιωπηλής αυτοπροσώπου παρουσίας τους και αδιαμαρτυρήτου, απαθούς ακροάσεως της Μολυσματικής Μνημονεύσεως.

Οι Α΄ και Β΄ Θείοι και Ιεροί Κανόνες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου προειδοποιούν και αναθεματίζουν: “Όποιος ενώθηκε (διά Μνημονεύσεως και Κοινωνίας) η πρόκειται να ενωθή με καταδικασμένους και εκτός Εκκλησίας ευρισκομένους αιρετικούς εγκαταλείποντας την Εκκλησία, εκπίπτει άμεσα της κοινωνίας και της ιερωσύνης!”

Δεν έχει καμία πλέον ιερωσύνη ο Πατριάρχης και οι συν αυτώ Οικουμενιστές. Αν και “η ιεροσύνη εστίν ανεξάληπτος, εν τούτοις η κατόπιν αναθεματισμού ανενέργητος χρήση αυτής άκυρα καθιστά τα γενόμενα μυστήρια”.

Αναθεματίζονται Πνεύματι Αγίω «πάσης εκκλησιαστικής κοινωνίας εντεύθεν ήδη υπό της Συνόδου εκβεβλημένοι, και ανενέργητοι υπάρχοντες» και «ήδη του επισκοπικού βαθμού απαλλοτριωθέντες» όπως κατακεραυνώνει ο Βαλσαμών, και μάλιστα προ Συνοδικής Διαγνώμης!

Κατά άλλα, καθίσατε παθητικώς σεις, οι άχαροι Χαρτοπολεμιστές και “αναμείνατε στο της απαθείας ακουστικό σας”, συμβιβασθέντες και προσδοκώντες έως την ανάστασιν των νεκρών, μέλλουσαν Σύνοδο του Βαρθολομαίου η οποία θα καθαιρέσει τον Πρόεδρό της!

Ανώνυμος είπε...

Πρόκειται για αποφράδα ημέρα που θα χαραχθεί με μελανά γράμματα στις δέλτους της Ιστορίας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Με μία οικτρή, άφρονα και προδοτική απόφασή τους οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και παραδόσεως παρέπεμψαν το όλο φλέγον, ακανθώδες, χρήζον αμέσου αντιμετωπίσεως και μη επιδεχόμενο χρονοτριβής και μεταθέσεως στο απώτερο μέλλον ζήτημα στις καλένδες διά της παγίας και δοκιμασμένης πρακτικής της συγκροτήσεως επιτροπών με προφανέστατο σκοπό να καθησυχάσουν τις δεινώς ταραχθείσες συνειδήσεις των αγωνιούντων και αλγούντων ψυχικώς πιστών, να αμβλύνουν την ένταση και έκταση των άχρι τούδε προκληθεισών αντιδράσεων και να προετοιμάσουν το έδαφος για την αναγνώριση, στο μέλλον, από την πλευρά του εκκλησιαστικού σώματος των αποφάσεων της επαράτου και ολεθρίας ψευδο-συνόδου του Κολυμπαρίου διά της "διαφωτίσεως", γράφε δια-σκοτίσεως του πομνίου την οποία θα αναλάβουν να υλοποιήσουν και θα "αβαντάρουν" εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες, κατηχητικά σχολεία, συνάξεις κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής κ.λ.π.
Η σημερινή εξέλιξη αποκαλύπτει εναργώς το μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος από το οποίο μαστίζεται η πλεονότητα των μελών του ιεραρχικού σώματος της Αυτοκεφάλου (υποτίθεται) Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί με το αζημίωτο ότι οι πλείστοι των ποιμένων και διδασκάλων μας τυγχάνουν άξιοι των περιστάσεων και του υψηλού αξιώματός τους και δεν προδίδουν τη θεία και ιερή αποστολή τους;
Ότι "ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας" και δεν καινοτομούν;
Γιατί, σεβασμιώτατοι, περιφρονήσατε την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή αγωνίας του ποιμνίου σας υπέρ του οποίου υπάρχετε;
Γιατί δεν διακηρύξατε στεντορεία τη φωνή και ομοθυμαδόν την ακλονήτου κύρους αλήθεια επί τη βασει της οποίας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει εκκλησιαστική υπόσταση και δύναται να ονομάζεται με τον όρο Εκκλησία εν εντιθέσει με τις εκτός Ορθοδοξίας αιρετικές κοινότητες και ομάδες της δυτικής χριστιανοσύνης που στερούνται εκκλησιαστικότητος και επ ουδενί δύνανται να ονομάζονται Εκκλησίες;
Γιατί δεν αποδοκιμάσατε την αήθη και αντιεκκλησιαστική "εισπήδηση" του Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στα εσωτερικά ζητήματα της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας μας;
Γιατί πυροδοτείτε σχίσματα και διαιρέσεις; Δεν μας φθάνει το παλαιοημερολογητικό σχίσμα; Έχουμε την "πολυτέλεια" και για άλλα;
Γιατί διευρύνατε ακόμη περισσότερο το ψυχικό χάσμα που σας χωρίζει από το ποίμνιο που δεν ανέχεται να προδίδεται ελαφρά τη καρδία και άνευ αιδούς και συστολής η πίστη των πατέρων του;
Σκεφθήκατε, άραγε, το σάλο που θα εγερθεί από τη σημερινή άφρονα απόφασή σας;
Αναλογισθήκατε τις συνέπειες των πράξεών σας;
Υ.Γ. Αύριο ολοκληρώνεται η θλιβερή συνεδρία του ανωτάτου διοικητικού σώματος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και την επομένη κάποιοι αρχιερείς θα πάνε στα πανηγύρια εορταζόντων ναών σαν να μη συμβαίνει τίποτε για να συνευωχηθούν και παράσχουν την αρχιερατική ευλογία τους στον πιστό λαό. Έτσι απλά...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλω η Πόλις, εάλω η Πόλις!

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ !!!

https://www.youtube.com/watch?v=EnxK778NW0Q

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

"ΣΟΣ: ΑΡΜΟΝΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ"

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

<>


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΤΑΜΑΤΗ Κ. ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

Ιστολόγιο Κατάνυξις αποκλειστικό:

Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε την νέα εκτροπή που έλαβε χώρα στο Μητροπολιτικό Ναό των Σερρών, με την προσωπική φροντίδα του οικείου Μητροπολίτου. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, υιοθετείται η χρήση μουσικού οργάνου (αρμονίου), κατά την ώρα τέλεσης της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας.

Προτού αρχίσουν οι αυτόκλητοι υπερασπιστές του Φαναριώτικου πνεύματος εκκοσμίκευσης, να μας κατηγορούν για θεωρίες συνωμοσίας, φονταμενταλισμό και φανατισμό, θέλουμε να θέσουμε ένα μόνον ερώτημα: ΓΙΑΤΙ;

Ποιά είναι η αιτία που οδήγησε τον Μητροπολίτη Σερρών σε τούτη την επαίσχυντη, αντικανονική, αντιπατερική και ακραιφνώς εκκοσμικευτική απόφαση; Αντιγράφουμε την απάντηση που δίδει στο facebook μέλος της Κερκυραϊκής χορωδίας, ο οποίος με το δίκιο του ενθουσιάστηκε με την παράσταση:

“ … Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ !!!!!!”


Ζούμε σε ημέρες πονηρές. Το καλοκαίρι στο Κολυμπάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η κουστωδία του, με πρωτοφανές αντισυνοδικό σύστημα, αναγνώρισε εκκλησιαστικότητα στους παπικούς και λοιπούς αιρετικούς. Το εσωτερικό της Εκκλησίας είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο πιστός λαός περιμένει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να ακυρώσει την υπογραφή της Ελληνικής αντιπροσωπείας που δεν εξουσιοδοτήθηκε για μια τέτοια υπογραφή, να ορθοτομήσει και να σταματήσει τις Πατριαρχικές μεθοδεύσεις επισημοποίησης της παναιρέσεως του οικουμενισμού στην Εκκλησία.

Δεν είναι καιρός για αχρείαστες προκλήσεις, όπως η επαίσχυντη, αντικανονική, αντιπατερική και ακραιφνώς εκκοσμικευτική απόφαση, του Μητροπολίτη Σερρών να βάλει όργανα στην Θεία Λειτουργία.

Εκτός και αν η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε η προκλητική αυτή ενέργεια, δεν ήταν καθόλου τυχαία αλλά επιλέχτηκε με χειρουργική ακρίβεια. Παρερμηνεύοντας την οικονομία της Εκκλησίας στα ήθη και έθιμα της μαρτυρικής Κέρκυρας, να εισαγάγουμε βίαια παπικές πρακτικές στην Ορθόδοξη Λατρεία. Σερραϊκή μπουγάτσα με Σοφρίτο Κέρκυρας δηλαδή… με άχνη και κανέλα.. :(

Υ.Γ.Ι Υπενθυμίζουμε στους φίλους και αναγνώστες του Ιστολογίου μας, μια σύμπτωση που τελικά ίσως απαντάει στο έμπονο ΓΙΑΤΙ μας;

Εντεταλμένος εισηγητής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην έκτακτη κρίσιμη Ιεραρχία του Νοεμβρίου για την σύνοδο του Κολυμπαρίου, είναι ο …. Μητροπολίτης Σερρών κκ Θεολόγος.

Υ.Γ.ΙΙ Λόγω της σοβαρότητος του θέμοτος, ενημερώσαμε για το γεγονός τον π.Νικόλαο Μανώλη, ο οποίος αφού πρωτίστως εξέφρασε την βαθύτατη λύπη του αλλά και την οργή του για το ολίσθημα της μητροπόλεως Σερρών προς τον μεταπατερικό νεωτερισμό, που αποδεικνύει η συγκεκριμένη πράξη, δεσμεύτηκε να κάνει ομιλία για την απαγόρευση βάσει των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας και τις θέσεις των αγίων Πατέρων, για χρήση μουσικών οργάνων αλλά και της σαφούς θέσεως αυτών, για την αποπομπή του ενορχηστριακού πνεύματος κατά την τέλεση των λατρευτικών ακολουθιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.


ΠΗΓΗ

https://katanixis.blogspot.gr/2016/11

Υ.Γ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ;

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ !!!

+++

Αναρτήθηκε από ANARGYROS στις 11/15/2016 01:14:00 μ.μ.
http://anargyros61.blogspot.gr/2016/11/blog-post_15.html

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.