" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Βίντεο: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!

-Μήν κάνετε τα "στραβά μάτια", είστε συνυπεύθυνοι!!

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Ηταν στην ΡΟΕΔ
Αρνήθηκε την υποψηφιότητα για αρχιεπίσκοπος, ανοίγοντας τον δρόμο για τον αγιο Φιλάρετο, όπερ και εγένετο.
Όταν η ΡΟΕΔ ενώθηκε με το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας το 2007 με τον Προδότη πραξικοπηματία αρχιεπίσκοπο Λαύρο [ το τι έκανε στον κανονικό αρχιεπίσκοπο Βιτάλιο δεν περιγράφεται με σταλινικές μεθοδεύσεις]
κατόπιν όλοι οι «σχισματικοί» ανακηρύχθηκαν ΑΓΙΟΙ από το σύστημα, που το’ χει σύστημα να οικειοποιείτε αγίους οι οποίοι ουδέποτε ήταν ενωμένοι μαζί τους.

Και τώρα το πολυθρύλητο ερώτημα:
Εφόσον η ΡΟΕΔ έγινε δεκτή από το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας χωρίς χειροτονίες χειροθεσίες, μυρώματα, που σημαίνει ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ιεροσύνης, τότε πως οι ΓΟΧ είναι αχειροτόνητοι και χωρίς αποστολική διαδοχή;;;
Προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία ο Βαρθολομαίος…

Ανώνυμος είπε...

Νέα πρόκληση των κατσουλιέρηδων!!
https://www.esphigmenou.gr/2017/05/enotita-fanatismos.html

Ανώνυμος είπε...

Μέρος 1ον.

Πάλι ο ΙΓΖ συγχέει δύο διαφορετικά γεγονότα δια να αποδείξει δήθεν ότι οι ΓΟΧ έχουν αποστολικήν διαδοχήν. Αν ο τυφλός δεν θέλει να δει το φως είναι αμετανόητος. Λυπούμεθα που αναγκαζόμεθα να γράφωμεν τα ίδια και τα ίδια αλλά δεν μας επιτρέπεται να αφήνωμεν τους σχισματικούς να ενεφανίζονται ως ορθόδοξοι.

Οι Ρώσοι της Διασποράς έιναι συνοδικό σώμα που με το διάταγμα του Ιερομάρτυρος Τύχωνος του πατριάρχου Μόσχας, σχηματίσθη νομίμως και κανονικώς αφού το ουκάζ (διάταγμα) του 1920, επιτρέπει να σχηματίσουν δια τας ποιμαντικάς ανάγκας κατά τόπους συνόδους και επισκοπές.

Το συνοδικόν σώμα των Ρώσων της Διασποράς ουδέποτε καθηρέθη ή αφορίσθη από την Μόσχα. Όλες οι χειροτονίες των Ρώσων της Διασποράς είναι κανονικές εφόσον το ουκάζ επέτρεπε να χειροτονούν επισκόπους αναλόγως των αναγκών. Όλοι οι επίσκοποι είχαν χειτονητήριον δηλ. Πιστοποιητικόν Χειροτονίας. Αν η Μόσχα δεν ανεγνώριζε αποστολικήν διαδοχήν εις τους Ρώσους της Διασποράς το 2007, θα ήτο σαν να ακύρωνε τον εαυτόν της αφού οι Ρώσοι επίσκοποι που διέφυγον από την Ρωσίαν το 1919 ήταν επίσκοποι του πατριαρχείου Μόσχας και εξ αυτών εγένοντο όλες οι μετέπειτα χειροτονίες.

Οι ΓΟΧ από την άλλην πλευράν απεσχίσθησαν εκ της Εκκλησίας δια ζήτημα ουχί πίστεως αλλά ζήτημα ημερών και εορτών. Αυτό το απαγορεύει ο απόστολος Παύλος, όταν γράφει εις την επιστολήν του προς Κολοσσαείς να μην επιτρέπουν οι αποδέκτες της επιστολής του να τους ελέγχει κανείς δια ζητήματα φαγητών, εορτών, σαββάτων και νουμηνιών. Αυτά είναι η σκιά της πραγματικότητος και η πραγματικότητα γράφει ο Παύλος είναι ο Χριστός και μόνον. Παρακάτω λέει στους Κολοσσαείς χριστιανούς ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινες διατάξεις και έχουν μία εξωτερική εμφάνιση σοφίας αλλά ικανοποιούν μόνο το αμαρτωλό φρόνημα.

Ανώνυμος είπε...

Μέρος 2ον.

ΕΙς την επιστολήν του προς του χριστιανούς της Γαλατίας ο Παύλος γράφει, ''γιατί δίδετε ξεχωριστήν σημασίαν σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια; φοβούμαι πως ματαίως εκοπίασα για εσάς.''

Οι παλαιοημερολογίτες δεν έδωσαν σημασίαν σε όσα γράφει ο Πάυλος και ακολούθησαν τον δικόν τους δρόμον μακρυά από τον Παύλο.

Ακόμη και τον Κύριον δεν κατενόησαν οι ΓΟΧ που λέει εις τους ιουδαίους φαρισαίους ότι εκείνος εξουσιάζει και το σάββατον και ότι το σάββατον έγινε δια τον άνθρωπον και ουχί ο άνθρωπος δια το σάββατον. Δες εις Μάρκον 2, 27-28, εις τον Ματθαίον 12, 1-8 και εις τον Λουκάν 6, 1-5. Οι ΓΟΧ έκαναν τον άνθρωπον υποκείμενον των ημερολογίων!

Έφθασαν εις σημείον να βλασφημούν εις τα μυστήρια των νεοημερολογιτών και να λέγουν ότι είναι άκυρα. Το 1960 επήγαν εις ΗΠΑ και επήραν χειροτονία εις επίσκοπον απο τον νεοημερολογίτην επίσκοπο Θεόφιλο Ιονέσκου! Βεβαίως αυτό ουδόλως τους ενοχλεί φαίνεται διότι και οι ίδιοι το ομολογούν.

Ο επίσκοπος που επέστρεψεν εξ ΗΠΑ χειροτονημένος από τον νεοημερολογίτη Θεόφιλο Ιονέσκου και τον Σεραφείμ αρχιεπίσκοπο Σικάγου, μηδέποτε απέδειξεν ότι έγινεν επίσκοπος αφού δεν έφερεν μαζί του πιστοποιητικόν χειροτονίας.

Το 1969 ενεφανίσθη ένα χαρτί με υπογραφές που ενεγνώριζε τις χειροτονίες αυτές, αλλά το χαρτί αυτό ούτε σφραγίδα της συνόδου είχε ούτε ανέφερε το όνομα του Θεοφίλου! Επιπλέον ουδείς γνωρίζει αν όντως το χαρτί αυτό το υπέγραψαν αυτοί που φαίνεται η υπογραφή τους διότι το χαρτί είναι χωρίς αριθμό Πρωτοκόλλου. Δηλαδή δεν είναι απόφαση συνόδου αλλά ένα χαρτί που δεν γνωρίζει ουδείς ποίος το έφτιαξε. Αυτές οι πληροφορίες ευρίσκονται άλλες εις την οοδε και άλλες εις το ματθαιϊκόν ιστολόγιον ''εγκόλπιον ορθοδοξίας''. Εξυπακούεται ότι μηδεμία συμφωνία έχωμεν ημείς με τον ματθαιϊσμόν, αλλά επειδήν ευρεθήκαμεν εις διαλόγους με παλαιοημερολογίτας εμελετήσαμε τα ιστολόγια των και είδαμεν ότι οι μεν δεν αναγνωρίζουν τους δε. Και οι ματθαιίται έχουν χειροτονίαν υφ' ενός επισκόπου. Δι' ημάς οι ΓΟΧ είναι σχισματικοί. Δεν έχουν ούτε οι μεν ούτε οι δε κανονικόν κύρος εις τας χειροτονίας των.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα προς την ομάδα σας που μένουν αναπάντητα (σε άλλο σχόλιο)

Προς ομάδα "Εφφαθά"
"Υπάρχει κάποια κατηγορία εναντίον σας εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/04/blog-post_62.html

Θα θέλαμε κάποια επίσημη τοποθέτηση- διευκρίνηση σας.
(παρακαλούμε ΜΗΝ απαντάτε σε άλλες αναρτήσεις, μην γεμίζουμε και άλλες αναρτήσεις με άσχετα προς την ανάρτηση σχόλια. Απαντήστε στον σύνδεσμο που παραθέτουμε αφού μόνον εκεί υπάρχει η κατηγορία εναντίον σας)"

το ίδιο ερώτημα σας θέσαμε και εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/05/blog-post_95.html


Αναμένουμε την απάντηση σας.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Προς εφφαθά - Με τιτλους

Εαν οι χειροτονίες των ΓΟΧ είναι ανυπόστατες, τότε γιατί έγινε συλλείτουργο ΡΟΕΔ - ΓΟΧ το 1970 η 71 [ δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την στιγμή]
Και τότε εαν τα χειροτονητήρια ήταν ανυπόστατα, γιατί το δικαστήριο το 1976 [ μας κατηγόρησε η διοικούσα εκκλησία για αντιοποίηση αρχής] απεφάνθη ότι οι επίσκοποι ΓΟΧ εχουν αποστολική διαδοχή και έγκυρες χειροτονίες;

Αφού η ΡΟΕΔ ήταν ενα σώμα με το Πατριαρχείο [ όπως λέτε ] τότε γιατί δεν είχε επικοινωνία με το Σοβιετοποιημένο Πατριαρχείο της Κομμουνιστικής Ζώσας εκκλησίας;;;

Τέλος το σχίσμα των 13 ημερών ήταν η απαρχή της Οικουμενιστικής κατευθυντήριας γραμμής [ βλέπε καταστατικό χαρτη 1920 ] το οποίο εγινε πραξικοπηματικά και όχι με Πανορθόδοξη απόφαση.

Kyriakos Varveris είπε...


Προς Εφφαθά :

Γράφετε :

"Οι ΓΟΧ από την άλλην πλευράν απεσχίσθησαν εκ της Εκκλησίας δια ζήτημα ουχί πίστεως αλλά ζήτημα ημερών και εορτών."

Προφανώς αγνοείτε εσκεμμένα την οικουμενιστική εγκύκλιο του 1920 :

"Δύναται δε η φιλία αυτή και αγαθόφρων προς αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσται και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον κατά την γνώμην ημών ως εξής:

α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών.

β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν είθισται και εν αλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,

γ) Δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών.

δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων

ε) δια αποστολής νέων χάριν σπουδών από της μιας εις τας σχολάς της άλλης Εκκλησίας

στ) Δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφερόντων,

ζ) δια της απαθούς και επι το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διάφοροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,

θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν την ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,

ι) δια του διακανονισμού μεταξύ των διαφόρων ομολογιών του ζητήματος των μικτών γάμων,

ια) δια της πρόφονος τέλος αμοιβαίας υποστήριξης των Εκκλησιών εν τοις έργοις της Θρησκευτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας και τοις παραπλήσιοις. "

Ελπίζω να καταλάβατε !


Ανώνυμος είπε...

Οι Προτεστάντες του Εφαθά εμπαίζουν τον Παιδαγωγό.
Κόψτε τους τα σχόλια αν δεν απαντήσουν στις κατηγορίες εναντίον τους.

Ανώνυμος είπε...

H Oμαδα Εφφαθα επιλεγει συνειδητα να μην συμμετεχει σε διαλογο επι των Ιερων Κανονων για το ημερολογιακο Σχισμα, οπου πολλακις προσκληθηκε, αλλα επιλεγει την λασπολογία. Εριξε παλι την λασπη και προφανως θα αποχωρησει παλι. Σε προηγουμενη αναρτηση ανεφερα κι αριθμο πρωτοκολλου ΡΟΕΔ, στην αποφαση δικαστηριου 1976, αλλα συνεχιζουν τη λασπη...Τους ειπα πολλακις, καλοπροαιρετα, οτι ψαχνω συνεχως, μπορει να κανω καπου λαθος, φωτιστε μας...αλλα επιλεγουν τη λασπη και τους χαρακτηρισμους
Δυστυχως συμπεριφερονται ως επικοινωνιολογοι πολιτικου κομματος, προσπαθωντας να κλεψουν τις εντυπωσεις κι αν θελουν ας με διαψευσουν, κανοντας διαλογο. Τουλάχιστον ας συμπεριφερθουν ως Κυριοι..
Διαλογο επι των Ιερων Κανονων, την Εκλησιαστικη Ιστορία που προηγηθηκε ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κι όχι χρησιμοποιωντας ασχετα χωρία του Απ. Παυλου, ΄οταν μαλιστα οι ιδιοι ασχολουνται με ημερες κι ονομασιες ημερολογιων) και την ΕΠΙΣΗΜΗ Εγκυκλιο αποτειχίσεως του 1935 (κι οχι τι ειπε-επραξε ο καθε μεμονωμενος και γενικευοντας να δημιουργουν "επιχειρημα"), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στα σχολια μου εδω :
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/03/blog-post_37.html

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ παιδαγωγέ θα ερευνήσωμεν δια την κατηγορίαν και θα απαντήσωμεν. Δεν είναι και εφικτόν να γνωρίζομεν όλες τις αναρτήσεις που μας αφορούσιν διότι δεν είμεθα όλη μέρα άνωθεν του υπολογιστού.

Εις τους κατηγορούντας ημάς περί λασπολογίας θα είπωμεν μόνον το εξής, ημείς παραθέτωμεν γεγονότα τα οποία οι ίδιοι οι παλαιοημερολογίτες γράφουσιν. Οι ματθαιϊτες είναι παλαιοημερολογίτες, η οοδέ έγραψε περί των χειροτονιών. Γράφωμεν και εξ όσων μας έχουσιν ειπεί και ΓΟΧ συνομιλητές μας.

Είδε όποιος μας συκοφαντεί δια λασπολόγους να υβρίζωμεν κάπου κάποιον;

Το να λέμε κάποιον σχισματικόν είναι η καθ' ημάς κανονική κατάληξις των αντικανονικών χειροτονιών εκ των οποίων υποστηρίζουσι την αποστολικήν των διαδοχήν. Αυτό δεν αποτελεί ύβρην. Μήπως δεν είμεθα τελικώς ημείς λασπολόγοι;

Το πολιτικόν δικαστήριον του 1976 δεν είναι αρμόδιο όργανον αναγνωρίσεως μίας εγκύρου εκκλησιαστικής συνόδου επισκόπων. Τί πιο απλό; Αν οι ΓΟΧ στηρίζονται εις πολιτικάς αναγνωρίσεις δεν έχουσιν διαφοράν από την κρατική νεοημερολογιτική κατ' αυτούς εκκλησία.

Κανέναν διάλογον δεν αποφεύγωμεν, αλλά όταν τα απλά ελληνικά που γράφωμεν τα προσπερνούσιν οι συνομιληταί και δεν παραδέχονται το ότι ο ουρανός είναι κυανός, τί άλλο να κάμωμεν; Η εγκύκλιος του 1920 ήρθς εις το φώς από τον μακαρίτη θεολόγο καθηγητή Κορναράκη το 1955. Όταν οι παλαιοημερολογίτες αποσχίσθησαν το 1924 εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν την εγνώριζαν ούτε εξ ακοής. Μελετήσατε λίγο εκκλησιαστική ιστορία.

Προσευχώμεθα να ανοίξουσιν οι πνευματικοί οφθαλμοί των ΓΟΧ και να κατανοήσουσιν ότι τα γραφόμενα του αποστόλου Παύλου είναι για τους ανθρώπους που στέκονται εις τον τύπον. Τέτοιοι υπάρχουσιν εις κάθε εποχήν. Αν υπάρχουσι κανόνες όπου να ορίζουσιν ότι οι ημέρες είναι θέμα σωτηρίας να μας φωτίσετε. Οι χριστιανοί είναι πιστοί του Χριστού όχι των παρατάξεων και των ημερών. 15 εκκλησίες ΓΟΧ.. Πάμε να διαβάσουμε την κατηγορία εναντίον μας. Με αγάπη Χριστού.

Ανώνυμος είπε...

Ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι η ΡΟΕΔ είναι ένα σώμα με το πατριαρχείο Μόσχας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν εκπλατύνουμε τον διάλογον διότι άλλα γράφωμεν και άλλα μας λένε ότι γράφωμεν. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να τύχει ενδιαφέροντος.

Η κοινωνία διεκόπη από την ΡΟΕΔ λόγω κομμουνισμού, σεργιανισμού και διώξεων εξ αυτών των δύο φαινομένων. Διάφορο το ζήτημα της κοινωνίας μεταξύ ΡΟΕΔ-Μόσχας, από τις κανονικές χειροτονίες των ΡΟΕΔ προ του 1917 και τις ιεροκανονικώς άκυρες των ΓΟΧ του 1960. Για τους ματθαιϊτες τί να είπωμεν, ομολογούσιν οι ίδιοι ότι προέρχονται εξ ενός μόνο επισκόπου.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Ποιος σας είπε οτι στηριζόμαστε σε αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων;
Εσείς [ διοικούσα εκκλησία] μας στείλατε στα δικαστήρια.
Το ανέφερα ως ιστορικό γεγονός, και για την γνησιότητα των χειροτονητηρίων
Τώρα για τις 13 μέρες:
Αν η αλλαγή γινόταν με Πανορθόδοξη απόφαση τότε θα είχατε δίκιο.
Η αλλαγή όμως έγινε για να σχίσει την Εκκλησία απο δυο Μασόνους, όπως και έγινε...
Και γι αυτό άπτεται του δόγματος.
Δείτε εκ του αποτελέσματος που κατάντησε η διοικούσα εκκλησία και βγαίνουν τα συμπεράσματα για το αν υπάρχει Χριστός εκει μέσα.
Οσο για τους ΓΟΧ ποιος σας είπε ότι συμφωνούμε με τους αθεόφοβους τσαρλατάνους των σχισματικών παρατάξεων;

Ανώνυμος είπε...

Σας μιλησα πολλες φορες στο παρελθον με επιεικια, ζητουσα διαλογο, αλλα οταν συνεχιζετε στο ιδιο μοτιβο, διαδιδοντας σαν κουτσομπολιστικο περιοδικο ότι ακουσατε, μαθατε, ιδίως για τόσο ΣΟΒΑΡΑ θεματα, τοτε θα τ ακουσετε κανονικα.
Δηλαδή αν εμεις αναμεταδιδαμε τους χαρακτηρισμους και τα προβληματα που υπαρχουν μεταξυ των αποτειχισμενων που ακολουθούν τον Π. Θεοδωρο Ζηση και των Αγιορειτών κι ΕΙΔΙΚΑ τις ανεξακριβωτες κατηγορίες που εξαπολυουν εκατερωθεν, θα ειμασταν ΟΚ ;;
Δεν θελω να ονοματισω τι θα ειμασταν, αλλα σιγουρα δεν θα εργαζομασταν ως Ορθοδοξοι για ομονοια και ενοτητα

Καταρχήν ακομα κι ο απλος λογος κι οχι ο διαλογος, πρεπει να ειναι συγκροτημενος. Εσεις παραθετετε εναν αχταρμα διαδοσεων και χαρακτηρισμών (παραθεση παρακατω). Κατα τ' αλλα ειρωνευεστε ομως κιολας...
Πρωτα λοιπον η κουβεντα θα επρεπε να ειναι για το Σχισμα του '24, όπου πουθενα στην ΕΠΙΣΗΜΗ εγκυκλιο δεν αναφερεται ως αιρεση, ως θεμα σωτηριας, αλλα ως Σχισμα, με όλα τα αποδεικτικα του στοιχεία, καθως περιφραστικα η Εγκυκλιος αναφερει τους Ιερους Κανονες που παρατεθηκαν και την Εκκλησιαστικη Ιστορια που προηγηθηκε. Και τα υπολοιπα "επιχειρηματα" σας ειναι αστεια, δειγμα τυφλωσης, πολλα καταφερονται εναντιον σας, καθως εσεις γινατε ημερολατρες..Σας ειπα ψαχνω συνεχως, μηπως καπου κανω λαθος, αλλα δεν εχετε κατι να πειτε

Ως προς τους χαρακτηρισμους (αυτο ανεφερα εγω) που αρνειστε οτι χρησιμοποιειτε, παραθετω ενδεικτικα καποιους, σε σχολια παλιοτερων αναρτησεων
- χειρότερους τυπολάτρες ως οι ΓΟΧ.
- οταν με χαρα σχολιασαμε την αποτειχιση του Π. Θεοδώρου, εσεις γραφατε "να προσεχουν μηπως τυχον εχουμε σκοπιμοτητα" κι οτι κανουμε "διαδικτυακη προπαγανδα"
- κι αν αφιερωσω κι αλλο χρονο, που δεν χρειαζεται, θα βρω πληθος αναλογων σχολιων κι ασχημων εκφρασεων, καθως ακομα και σε ασχετα αρθρα εσεις παραθετατε τον αχταρμα και τους χαρακτηρισμους σας

"Η εγκύκλιος του 1920 ήρθς εις το φώς από τον μακαρίτη θεολόγο καθηγητή Κορναράκη το 1955. Όταν οι παλαιοημερολογίτες αποσχίσθησαν το 1924 εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν την εγνώριζαν ούτε εξ ακοής. Μελετήσατε λίγο εκκλησιαστική ιστορία."
Δυστυχώς δεν μελετησατε εσεις τιποτα απο τα Εκκλησιαστικα γεγονοτα που παρεθεσα στα σχόλια του link και τα οποία ειναι απλα ΔΕΙΓΜΑ της καταστασης.

"Το πολιτικόν δικαστήριον του 1976 δεν είναι αρμόδιο όργανον αναγνωρίσεως μίας εγκύρου εκκλησιαστικής συνόδου επισκόπων. Τί πιο απλό; Αν οι ΓΟΧ στηρίζονται εις πολιτικάς αναγνωρίσεις δεν έχουσιν διαφοράν από την κρατική νεοημερολογιτική κατ' αυτούς εκκλησία."
Μιλατε για αριθμο πρωτοκολλου κι αυτος αναγραφεται στην αποφαση δικαστηριου(υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16-11 της 15/18ης Σεπτεμβρίου 1971 αποφάσεως της Συνόδου των Επισκόπων της Υπερορίου Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για αναγνωριση χειροτονιων Ματθαϊκων)
Αλλα μετα μας λετε οτι χρησιμοποιουμε αποφασεις δικαστηριων σε θεματα Πιστεως !!!!
Μήπως εχετε παρει διαζυγιο με την λογικη ;;
Και μετα ειρωνευεστε κιολας...

"Προσευχώμεθα να ανοίξουσιν οι πνευματικοί οφθαλμοί των ΓΟΧ"
Δεν το δειχνει καθολου η συμπεριφορα σας..

Κακως παρεθεσα αποδεικτικα στοιχεια χειροτονιων. Αν ποτε ξεφυγετε απ την εμπαθειας σας κι υπαρξει στο μελλον διαθεση πραγματικου διαλογου, τοτε αυτος θα γινει με σειρα, απ το Σχισμα του '24 και μετα τα υπολοιπα. Όπου θα συζητηθούν και πολλά δικα σας ¨"θεματα", περαν του Σχισματος

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Προς ΕΦΦΑΘΑ 2ο
Περαν των διαδοσεων σε τοσο ΣΟΒΑΡΑ θεματα που αναμεταδιδετε και νομιζετε οτι ετσι ονομαζεστε υπευθυνοι κι Ορθοδοξοι, αναμεταδιδετε και συκοφαντιες (αυτα κανει η εμπαθεια), οταν λετε σε αλλο σχολιο "δεν ξερουνε πως καταφερε ο Ακακιος να παρει τελικα την χειροτονία...". Γιατι ακουσαμε διαφορα ακομα και για αυτο
Διαβαστε τις επιστολες που ανταλλασε με τον Θεολόγο Καραμήτσο (υπάρχει σχετικο βιβλίο) και θα δειτε τι περασανε τοτε κι οτι πολλες φορες δεν ειχαν ουτε τα ναυλα για τα ταξιδια που γινοντουσαν. Αλλα μαλλον θα ειναι κι αυτες πλαστες, σκηνοθετημενες...Διαβαστε μπας και γλιτωσετε καποιες αμαρτιες
Σε αλλο σχολιο σας, γραφετε απ τον καναπε σας για φαντασιωση αγωνων..
"Αν αντέχεις αλήθεια σε καλούμε σε ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει μηδεμία φαντασίωση αγώνων και ανιδιοτέλειας όπως ονειρεύονται πολλοί"
και σχεδον γενικευετε πληρως μιλωντας για ιδιοτελειες
Καλή φώτιση, ελπιζω πραγματικα καποια στιγμη στο μελλον να γινει ουσιαστικος Διαλογος

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Γράφει ο Προτεσφαθά: "Η εγκύκλιος του 1920 ήρθς εις το φώς από τον μακαρίτη θεολόγο καθηγητή Κορναράκη το 1955".
Καρμίρης λεγόταν βρε κακομοίρηδες!
Εδώ μπερδεύετε τον Ιωάννη Καρμίρη με τον Ιωάννη Κορναράκη και θέλετε να το παίζετε και ειδήμονες;
Και εκτός αυτού, εμείς ως Ορθόδοξοι εμπιστευόμαστε ΕΠΩΝΥΜΑ πρόσωπα και όχι κουκοσκιάχτες ανώνυμους. Και μη πείτε για την ανωνυμία του Παιδαγωγού, διότι ο Παιδαγωγός εκτός του ότι δεν το παίζει αυθεντία, εργάζεται με το ιστολόγιό του για ενότητα!
Έξω οι Προτεστάντες!
Αγαπητέ Παιδαγωγέ, αν συνεχίσουν οι προτεστάντες διασπαστές να σχολιάζουν λυπάμαι, αλλά δεν θα ξαναπαρακολουθήσω το ΑΞΙΟ ιστολόγιό σας, ούτε θα κοινοποιώ τα άρθρα σας στους εκατοντάδες γνωστούς μου και ούτε φυσικά θα ξανασχολιάσω.
Ευχαριστώ.
Γιώργος Κιλκίς

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ήδη τέθηκε θέμα εδώ κ μέρες στην ομάδα μας για το αν πρέπει να προβάλουμε ξανά εκ νέου το όνομα "Εφφαθά" ή όχι,
με δεδομένο ότι δημόσια απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση (αν και αυτοαποκαλούνται ορθόδοξοι).

Δεν μπορούν να διαφημίζουν την ομάδα τους μέσα από το ιστολόγιο μας.

Εκτός απροόπτου -μόλις ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί- δεν θα τους επιτραπεί να αναρτήσουν εκ νέου σχόλιο με το προφίλ τους ώστε τουλάχιστον να μην τους διαφημίζουμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.