" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Έκκληση ενότητος, ομονοίας και πραγματοποίησης συνάξεως προς όλους τους αποτειχισμένους αγωνιστές Πατέρες. Το σχόλιο μας.

Έκκληση ενότητος, ομονοίας και πραγματοποίησης συνάξεως


Προς όλους τους αποτειχισμένους αγωνιστές Πατέρες


Αγαπητοί εν Χριστώ αποτειχισμένοι Πατέρες, ιερείς και μοναχοί,

το ότι ο Οικουμενισμός αποτελεί Παναίρεση όλοι πλέον σήμερα οι πιστοί Χριστιανοί το αποδέχονται. Το ότι απαιτείται κοινός αγώνας εναντίον της Παναιρέσεως, πάλι όλοι οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί το διαπιστώνουν, οδυνόμενοι για τους διαφορετικούς δρόμους αγωνιστικής στάσεως των διαφόρων Πατέρων, αντί του κοινού αγώνος.

Διότι ο κοινός αγώνας είναι αναγκαίος, όχι μόνο γιατί οι Οικουμενιστές εκμεταλλεύονται την διαίρεσή μας προς επέκταση της Παναιρέσεως –κι άρα αμαρτάνουμε εις Θεόν «συνεργούντες» με την διαίρεσή μας στην επικράτηση της αιρέσεως– αλλά και γιατί η ενότητα και η ομόνοια είναι προϋπάρχουσα του αγώνα Εντολή του Χριστού, προϋπόθεση και “απόδειξη” ότι είμαστε Χριστιανοί: «Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις», «ίνα και αυτοί εν ημίν εν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι συ με απέστειλας» (Ιωάν. 13, 35 και 17, 21). Ως εκ τούτου και η ομολογία της Πίστεως δεν νοείται εν διαιρέσει! «Αγαπήσωμεν αλλήλους ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν»· όχι μόνο στην Θ. Λειτουργία, αλλ’ στην άλλη “λειτουργία ” της ομολογίας της Πίστεως.

Αυτά λοιπόν που μας ενώνουν είναι η Μία Ορθόδοξη Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η υπακοή μας στην Εκκλησία Του και στην διδασκαλία Της, η ομολογία μας καθώς και –ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων– ο αγώνας μας ενάντια στους εχθρούς Της, που στην παρούσα στιγμή διεξάγεται κυρίως δια της Αποτειχίσεως. Αυτά αποτελούν αδιασάλευτη απόδειξη, ότι είμαστε όλοι μας μέλη του ποιμνίου Του.

Γι’ αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε την πρωτοβουλία ως πρόβατα της Μίας ποίμνης της Εκκλησίας και χωρίς να έχουμε από πίσω μας την παρακίνηση ενός ιερέως, μοναχού η κάποιας ομάδος παρά μόνο τις εντολές του Κυρίου μας, σε μία ύστατη προσπάθεια ενότητος και ομονοίας, να παρακαλέσουμε όλους τους εν Ελλάδι αγωνιζομένους αποτειχισμένους Πατέρες, να πραγματοποιήσουν μία πανελλήνια σύναξη, την οποία μπορούν να προετοιμάσουν προσυνάξεις και προσυμφωνίες και στην οποία θα πρέπει να παρεβρεθούν όλοι οι Πατέρες με τον σκοπό, να χαράξουν κοινή γραμμή αντιμετωπίσεως της αιρέσεως θεωρητικά και πρακτικά. Κοινή εκκλησιαστική γραμμή την οποία θα έχουμε την χαρά να ακολουθήσουμε από κοινού και οι λαϊκοί.

Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη, αυτή των ποιμένων όμως μεγαλύτερη. Εμείς σαν λαϊκοί δεν έχουμε άλλα περιθώρια πράξεων εκτός της Αποτειχίσεως και της διατήρησής της. Τώρα ο λόγος και η πρωτοβουλία ως απόρροια της ποιμαντικής ευθύνης ανήκει σ’ εσάς.

Την θεματολογία της Συνάξεως, για να μην εμφανιστούν υπόνοιες, θα την ορίσετε εσείς. Τον τόπο της Συνάξεως θα τον ορίσετε εσείς. Σας παρακαλούμε όμως να μην μεταθέσετε τον χρόνο σύγκλησής της στις ρωμαϊκές Καλένδες, να μην επιτρέψετε προσωπικές έριδες ούτε θέματα δευτερευούσης σημασίας να ματαιώσουν αυτήν την εν Κυρίω αναγκαία αγωνιστική ενότητα, μιας και διακύβευμα είναι η σωτηρία ψυχών. Αν τυχόν στον διάλογο εμφανιστούν αξιοπρόσεκτες διαφωνίες, μπορεί η Σύναξη αυτή να τις αναθέσει σε κοινής αποδοχής ειδήμονες Πατέρες και λαϊκούς να τις εξετάσουν και να προσκομίσουν τα πορίσματά τους σε μια μελλοντική Σύναξη, πλήρως και ενδελεχώς κατοχυρωμένα με αναμφισβήτητα εκ της πλουσίας αγιοπατερικής μας Παραδόσεως κείμενα, ώστε όλοι μαζί, όσοι αποδεχθούν την Ορθόδοξη Παράδοση να ακολουθήσουμε από κοινού αυτή, οι δε μη συμφωνούντες και «ιδιάζοντες», να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.

Μία παράκληση: Σκεφτείτε στην σύναξη αυτή όχι μόνο τις εκάστοτε τοπικές, ενοριακές ανάγκες αλλά και το πλήθος πιστών που στερούνται ποιμένος και ποίμανσης. Ο αγώνας ενάντια στην αίρεση είναι μία πανορθόδοξη και όχι τοπική υπόθεση. Μην φοβηθείτε, μην διστάσετε. Το ποίμνιο κραυγάζει μετά δακρύων και ζητάει τους ποιμένες του.

Το κείμενο αυτό φέρει την έγκριση και τις υπογραφές πλήθους πιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, οι οποίες ακολουθούν στο τέλος, ως απόδειξη της ανάγκης του ποιμνίου, της αληθείας και αμεροληψίας του λόγου. Παρακαλούμε δε τους λαϊκούς που συμφωνούν με το πνεύμα του κειμένου, να επικυρώσουν το μήνυμα του με το ανάλογο σχόλιο σε όσα ιστολόγια το αναρτήσουν.

Οι συγκυρίες και η χρονική στιγμή επιβάλουν την ύψιστη ευθύνη. Μετά από μία άρνηση μίας τέτοιας παράκλησης δεν θα υπάρξει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, περιθώριο δικαιολογιών και προφάσεων. Τότε θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε λόγο μπροστά στο φοβερό βήμα του Θεού.

Με σεβασμό και εν Χριστώ αγάπη (πάνω από 100 ονοματεπώνυμα πιστών),

Οι υπογράφοντες :
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Στέφανος Τριανταφυλλίδης
Ελένη Αναστασοπούλου
Μαρία Τουλάκη
Φλώρα Μπάρτζη
Δημήτρης Σταμάτης
Λεμονιά Bernhardt
Στέφανος Bernhardt
Κατερίνα Bernhardt
Νικόλαος Κυριακίδης
Κωνσταντίνος Κάλφας
Σταματία Μπάτση
Σαμπίνε Rosnau
Μιχαήλ Δαμανάκης
Χρύσα Δαμανάκη
Ανδρέας Δαμανάκης
Αλεξάνδρα Λυσσέα
Ιωάννης Δημητρούκας
Παναγιώτης Δημητρούκας
Ευδοκία Δημητρούκα
Ελένη Πάργα
Παύλος Ασπρούλης
Παναγιώτης Γκλίτσας
Ανδρέας Μπατσαβέλης
Νικόλαος Καρασταμάτης
Μαρία Τσακίρογλου
Κωνσταντίνος Τσακίρογλου
Αδαμάντιος Τσακίρογλου
Τατιάνα Τσακίρογλου
Σπυρίδων Τσακίρογλου
Μαριάνθη Τσακίρογλου
Γρηγόρης Γρηγορίου
Κωνσταντίνος Γρηγορίου
Ανδρέας Διβάνες
Μαρία Διβάνε
Θεόδωρος Νάκος
Χριστίνα Ξάνθα – Νάκου
Αικατερίνη Νάκου
Δημήτρης Πολυμέρου
Ιωάννης Πολυμέρου
Ελάνη Ξάνθα
Αικατερίνη Ξάνθα
Ελευθερία Μαρούγκα
Μαρία Καβράκου
Αγγελική Θεοδοσίου
Αλέξης Κοντογιάννης
Ιωάννης Μαλλιαρός 
Κερασία Μαλλιαρού
Δημήτριος Μαλλιαρός
Χρυσούλα Καρατζαϊδου
Ταξιαρχία Παπαοικονόμου
Μαλαμάτη Ζανδάρμα
Μαρία Ζβαρνιά
Δημήτρης Μπλαντάς
Ευαγγελιά Μπλαντά
Αρετή Σδράκα
Θωμάς Γκότσης
Αικατερίνη Κοκκάλα
Στυλιανή Κοκκάλα
Βασίλειος Γκότσης
Μιχαήλ Γκότσης
Σωτήριος Γκότσης
Βασίλης Κουτσουνάκης
Καλλιόπη Μπακράτσα
Βασιλική Ζέστα
Νικόλαος Ζέστας
Σταμάτης Φλώρος
Ελένη Φλώρου
Γεώργιος Κορδίλας
Αικατερίνη Κορδίλα
Ευτυχία Σβαρνιά
Άγγελος Μερκουριάδης
Μαρία Τσαρδάκα
Ιωάννης Καραμούσλης
Ανδρέας Σοφιανός
Βασιλική Σοφιανού
Ανέστης Ευαγγελίδης
Βάγια Σουλιώτου
Σταυρούλα Συμεωνίδου
Μαρία Μπιτοπούλου
Ιωάννα Μπιτούλη
Γεωργία Αποστολοπούλου
Παναγιώτης Σημάτης
Ελένη Κωνή – Σημάτη
Αθανασία Στεργίου
Ιωάννης Ρίζος
Αικατερίνη Ναλμπάντη
Δημήτρης Κατσίκας
Άννα Παυλίδου
Δημήτριος Γκόλτσιος
Βιολέτα Χρυστάλλη
Δημήτριος Χρυστάλλης
Ελένη Χρυστάλλη
Γεώργιος Βογιατζής
Αμβρόσιος Βογιατζής
Δημήτριος Αργύρης
Ελένη Αργύρη
Ευμορφία Αργύρη
Γεωργία Τερζή
Ειρήνη Χλίτσιου
Αργύριος Ντέγκος
Σάββας Ιωακειμίδης
Σοφία Ιωακειμίδου
Ειρήνη Κραγιοπούλου
Έλενα Ακριώτη
Εμμανουήλ Διαμαντής
Αλέξανδρος Διαμαντής
Φάνη Βλαγγά
Θέμις Ψαρόμπα
Θεόδωρος Μυλωνάς


Σχόλιο:
Προφανώς σε κανέναν δεν αρέσει να ακούγονται "κραυγές" από δω κι από κει, με αντικρουόμενες θέσεις (που προκαλούν αναστάτωση και προβληματισμό στους πιστούς και χαιρέκακα γέλια στους αιρετικούς Οικουμενιστές).

Καλό είναι λοιπόν όλοι οι αποτειχισμένοι πατέρες να αναλάβουν την ευθύνη τους, να συναντηθούν, ίσως πχ μετά το Πάσχα, να διαλεχθούν με αγάπη και με καλή και ταπεινή διάθεση και να συμφωνήσουν σε όσα θέματα καταστεί αυτό εφικτό.

Αφού ο καθένας τους σήκωσε τον βαρύ σταυρό της αποτείχισης, και απέδειξε ότι πάνω απ όλα βάζει την πίστη του στον Χριστό και όχι τα ιδιοτελή του συμφέροντα, οφείλει τώρα να αγαπήσει τον πλησίον του, τον αδερφό του, και να προσπαθήσουν να βρουν λύση, αφού πρώτα ακούσουν με προσοχή και με ειλικρινά καλή διάθεση ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου.

Αντιλαμβανόμενοι ότι μια τέτοια συνάντηση είναι αναγκαία, εμείς θα προσευχόμαστε γι αυτό.
Προτείνουμε ακόμη την συμμετοχή ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των αποτειχισμένων (παλαιού κ νέου ημερολογίου), κληρικών και μοναχών και μόνον αυτών (όχι δηλαδή όσων δεν έχουν ακόμη διακόψει την μνημόνευση). 

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γιατὶ αγαπητοί ομάδα του Παιδαγωγού επεκτείνετε αυθαίρετα το νόημα της επιστολής και προτείνετε επί πλέον να συμμετέχουν και κληρικοί και μοναχοί του Παλαιού, αφού είναι φανερό ότι οι αποτειχισμένοι Αγιορείτες συμπεριλαμβάνονται ήδη στην επιστολή). Δεν γνωρίζετε ότι οι του Παλαιού έχουν δικούς τους Επισκόπους, δικούς τους ναούς, δική τους Εκκλησία και ότι δεν δέχονται σε κοινωνία τους του Νέου; Αν η παράκλησή σας είχε την πρόσθεση χωρίς επιβολή επιστροφής στο Παλαιό και με εκκλησιαστική κοινωνία με τους του Νέου θα το καταλαβαίναμε. Έτσι όμως πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύγχυση και αντιπαλότητα και ο κόπος των πολλών λαϊκών που υπόγραψαν θα πάει στράφι.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Αφού πρώτα, η «Πατερική Παράδοση», έγινε (για μια ακόμη φορά*) πολεμική αρένα ανάμεσα σε ...αποτειχισμένους (!), τώρα εμφανίζεται κίνηση ...ενότητας!
«Είναι αργά για δάκρυα...». Το κακό έγινε και δεν επανορθώνεται. Η Αποτείχιση δυσφημίστηκε εκ των έσω. Οι Οικουμενιστές και οι συμβιβασμένοι δεσποτάδες τρίβουν τα χέρια τους από χαρά.

* Παλαιότερα, η «Πατερική Παράδοση» συντηρούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα με τη «σύναξη κληρικών και μοναχών».

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Δεν γνωρίζετε ότι οι του Παλαιού έχουν δικούς τους Επισκόπους, δικούς τους ναούς, δική τους Εκκλησία"

Φανταζόμασταν ότι θα αντιλαμβανόσαστε ότι σε μια συνάντηση αποτειχισμένων ΔΕΝ θα συμμετείχε η σύνοδος των ΓΟΧ και αντίστοιχες σύνοδοι του Πατρίου. Φυσικά και ΔΕΝ προτείναμε λοιπόν κάτι τέτοιο.

Αναφερόμαστε σε μεμονωμένα πρόσωπα αποτειχισμένους των ΓΟΧ που γνωρίσαμε προσωπικά και επκτιμούμε. Πιστεύομε ότι οι συγκεκριμένοι έχουν πραγματικά γνώσεις και καλή διάθεση και θα βοηθήσουν να βρεθούν λύσεις. Αυτό προτείναμε και στην προηγούμενη "ανώνυμη" πρωτοβουλία αλλά μας απάντησαν ότι αρνούνται να τους δεχθούν (να παραστούν)

Γράψαμε την άποψη μας. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να πάρουμε άδεια γι αυτό ε;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς κ.Κερμενιώτη
Με τη λογική σας όποιος κάνει λάθος και παρασύρεται σε κάποια αντιπαράθεση, δεν δικαιούται στο μέλλον να ξαναπροτείνει ποτέ, τίποτε.
Δικαίωμα λόγου θέλουμε να έχει ΚΑΘΕ καλοπροαίρετος αδερφός.


Υπήρξε στο παρελθόν κάποια διαφωνία ή ένταση με τους αγιορείτες, όπως πληροφορηθήκαμε έχει λήξει. Δόξα τω Θεώ λοιπόν.
Αντίστοιχες διαφωνίες -αρκετά διαφορετική στάση αποτείχισης- υήρξαν και με τους π.Θεόδωρο Ζήση και π.Νικόλαο Μανώλη. Τι σημαίνει αυτό; Δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ μεταξύ τους μέχρι να πεθάνουν;


Άνθρωποι είμαστε, αδυναμίες έχουμε όλοι.
Ας μάθουμε να συγχωρούμε (ας μην ξεχνάμε όλοι μας, ότι εκτός από αποτειχισμένοι είμαστε και χριστιανοί).
Αυτό μας ζήτησε και ο Κύριος, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όπως σωστά γράφει κ στο κείμενο.

SCRIPTA MANENT είπε...

Σας ευχόμαστε φώτιση για το καλύτερο αποτέλεσμα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Ο κ. Βασίλειος Κερμενιώτης έχει δίκαιον. Μερικοί διοχετεύουν το τοξικότατο δηλητήριον του «Ζηλωτισμού» και υποκρίνονται τους ιερώς Αποτειχισμένους ενώ ΚΑΤ΄ΟΥΣΙΑΝ είναι ανιέρως Α-ΠΟ-ΣΧΙ-ΣΜΕ-ΝΟΙ!

Η διαφωνία των ανιέρως αποσχισμένων «Αγιορειτών Πατέρων» μεταξύ των εν Θεσσαλονίκει ιερώς Αποτειχισμένων της γνωστής Τροανδρίας Κληρικών ΔΕΝ έχει λήξη καθώς μας λένε -όχι τυχαίες πληροφορίες- αλλά έγκυρες και απο πρώτο χέρι. Επ΄ αυτού παραπέμπω στο εκτενές ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΜΑΣ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2018/01/blog-post_97.html, https://drive.google.com/file/d/0B-IiS5cE9vQxNzV1RWVldVVMSUo0RU1jN01OaHlTZVdOZzU4/view, https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTRnOgd1pU6ufuRzV6qGP7jCnZe5jzPmPw_bELRLqsk3UjldsVVqYrRlmkr91Hs2eIUbSDPxaQwokIe/pub, https://docs.google.com/document/d/1BS_vhShG7kvF3nNlkmCz7bM3mmvx1J83NoFZozg1ngY/edit

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ.

Συνεπώς «Παιδαγωγοί» σταματάτε την παραπληροφόρηση και την ανούσια προπαγάνδα και την ωραιοποίηση της ανιέρως αποσχίσεως μερικών νόων.

Το Σχίσμα είναι Σχίσμα. Ο Οικουμενισμός είναι αίρεση. Και η ιερά Αποτείχιση είναι Κανονικό δικαίωμα. Δεν θα βαφτίζετε το Σχίσμα μερικών α-νοήτων φίλαρχων ως ιερά Αποτείχιση.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Αγαπητέ διαχειριστή του ιστολ. "Παιδαγωγός", είσαι ευφυής άνθρωπος. Μην υποτιμάς τη νοημοσύνη σου και τη νοημοσύνη μας.
Ασφαλώς και «δικαίωμα λόγου έχει κάθε καλοπροαίρετος». Ασφαλώς και «είμαστε άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες και πρέπει να συγχωρούμε τα λάθη των αδελφών». Αυτό όμως που έλαβε, πρόσφατα, χώρα στην «Πατερική Παράδοση» (Π.Π.) ήταν «εγκληματικό» λάθος. Ήταν κανονικός κανιβαλισμός!
Και σε ρωτώ: Δεν μπορούσαν οι όποιες διαφωνίες να τεθούν και να λυθούν "δια ζώσης"; Δεν μπορούσαν να πάνε οι συνεργάτες της Π.Π. με τους αγιορείτες σε ένα αρχονταρίκι (λόγου χάρη) και εκεί να υψώσουν τη φωνή τους και τους τόνους της αντιπαράθεσης; Ήταν απαραίτητο αυτό το τραγικό σκηνικό να γίνει δημοσίως, μπροστά στα μάτια των εχθρών; Και οι Οικουμενιστές έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Τους είδες εσύ ποτέ να αλληλοχτυπιούνται στο «Amen» ή στο «Φως Φαναρίου»;
Στην πόλη μου, ξέρεις τί μου λένε απλοί άνθρωποι; «Σας είδαμε κι εσάς τους "αποτειχισμένους"! Φαγωθήκατε μεταξύ σας!»
Είναι πολύ λυπηρό: οι "υιοί του σκότους" αποδείχτηκαν πιο συνετοί από τους "υιούς του φωτός"!
Γράφεις, επίσης: «Ας μάθουμε να συγχωρούμε». Συμφωνώ μαζί σου, αλλά σε ερωτώ: Άκουσες εσύ καμμία "συγνώμη" από εκείνους που διέσυραν την Αποτείχιση και κατασκανδάλισαν το λαό; Εγώ, πάντως, ούτε είδα, ούτε άκουσα. Βλέπω μόνο εγωισμό. Όμως, «εκεί που είναι ο εγωισμός δεν είναι ο Θεός», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.

Σ. Τ. είπε...

Ώστε έκανε αποτείχιση και ο κ.Βασίλειος Κερμενιώτης !Ποία αίρεση διδάσκει ο Επίσκοπος Φλωρίνης;Θα πρέπει να αφορησθεί από τον Επίσκποπο ο κ. Β. Κ. γιατί έκανε σχίσμα !Θα ενημερώσω την Ι. Μ. για να κάνει αυτό που πρέπει.Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς Σ.Τ.,
πολύ καλά κάνατε και γράψατε τα αρχικά.
Πηγαίνετε τώρα να πάρετε το μπασκίσι σας.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς κ.Κερμενιώτη

πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ο άλλος κατάφωρα μας αδίκησε. Μπορεί και ο άλλος να έχει κι αυτός άλλη αίσθηση, την δική του οπτική(ίσως αισθάνεται ότι ο ίδιος αδικήθηκε).
Ο Κύριος μας ζήτησε να συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά.

Πριν κάποιο καιρό προβάλαμε 2 ομιλίες του π.Μωυσή (σε συνέχειες, υπάρχουν στην ετικέτα "Δίωξη π.Μωυσή").
Ένα μεγάλο μέρος τους αφορά την μετάνοια, την εξομολόγηση (όχι σαν απλή αναφορά των αμαρτιών μας) αλλά την πραγματική συντριβή για τα λάθη μας. Ας κοιτάμε λοιπόν τα λάθη μας και όταν βλέπουμε την ακίδα στο μάτι του αδερφού μας ας μην το προβάλουμε ως δοκάρι (κι αυτό λόγος που ακούσαμε από τον π.Μωυσή). Ίσως πολλές φορές γινόμαστε - ο καθένας μας- θεωρητικοί δογματικοί "θεολόγοι", του "νόμου", σαν τους Φαρισαίους, χάνοντας την ουσία, την αγάπη, παρασυρόμαστε και πολεμάμε με μίσος αδέρφια. Έτσι μπορεί να κρατάμε την ορθόδοξη πίστη αλλά χάνουμε τον Παράδεισο. Ας συμπεριφερθούμε όλοι έτσι, θα βοηθήσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

Αγαπητέ Παιδαγωγέ, τζάμπα προσπαθείς να προωθήσεις το ενωτικό πνεύμα μεταξύ Παλ/των - Νεοημ/των, διότι ευκαιρίες εδόθησαν αλλά μερικοί βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες διαστρεβλώνοντας λεγόμενα και γεγονότα.

Το αστείο είναι ότι εντός των υπογραφόντων υπάρχει και ο κ. Σημάτης ο οποίος όταν ζητούσαμε διάλογο εκ του σύνεγγυς, αυτός και ο πνευματικός του θεώρησαν ότι ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική και αρνήθηκαν. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ζητούν διάλογο και σύναξη εκ του σύνεγγυς!!!

Τι να πει κανείς.....

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
δειτε οι αναρχοκομουνιστες φονιαδες καλουν σε ενοπλες επιθεσεις εναντιον του ελληνικου λαου για το συλλαλητηριο στην αθηνα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ενοπλη περιφρουρηση καταληψεων και ενοπλες αντιφασιστικες περιπολιες το ονομαζουν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
να οπλιστουμε αμεσα και εμεις οι ελληνες και να καλεσουμε τον ελληνικο στρατο να επεμβη αμεσα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
δεν θα περασει ο κομουνισμος και ο πολιτισμικος μαρξισμος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.stoxos.gr/2018/01/blog-post_9358.html

ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ είπε...

Προς Σ.Τ.
ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΑΡΧΙΚΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ.ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ Σ.Τ.,ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΓΕΛΑΣΑ(ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ,ΔΕΝ ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΑΙ ΑΠΛΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΑΒΙΑΣΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΟΥ).ΛΕΤΕ ΠΟΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ;ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ ΕΙΣΤΕ;ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο Κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΟΔΟΣ;ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΙ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ Σ'ΑΥΤΗΝ ΔΕ ΔΕΧΕΤΑΙ(ΔΙΔΑΣΚΕΙ)ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ;ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Σ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΟΠΙΕΣ.

Στυλιανός είπε...

Ο Βασίλης Κερμινιωτης μου θύμισε σαν να μιλάει ακόλουθος του Πατρίου εορτολογίου. κάποτε ειχα πει (το ακουσα απο αλλον) Ότι και οι αποτειχισμενοι θα περασουν ολες τις φάσεις των γοχ. Θα καταλάβουν σιγά σιγά πόσο λυπηρό είναι να αγωνίζεσαι χρόνια και να σε κατηγορούν για φανατισμό, διαίρεση κτλ.

Μαν. Νταλας είπε...

Δεν διαβάσαμε καμμία συγνώμη σε κανένα ιστολόγιο απο αυτούς που εξεφτέλιζαν για πολύ καιρό και την αποτείχιση και τους αποτειχισμένους...δεν ζήτησε δημοσίως συγνώμη κανείς απο αυτούς που κατασκανδάλιζαν (μέσα απο συγκεκριμένο ιστολόγιο) πολύ κόσμο απο τον χώρο των αποτειχισμένων... Τώρα αυτοί οι ίδιοι γίνονται κήρυκες της ενότητας και με παρρησία ζητούν να ενωθούν όλοι οι ρασοφόροι απο τον χώρο των αποτειχισμένων...όλο αυτό δεν περιέχει μεγάλη δόση υποκρισίας και αντίφαση; τί λέτε; Ωραία η παράσταση παιδιά, αλλα δεν μας πείθετε...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς "ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π"

Γράφετε:" ο κ. Σημάτης ο οποίος όταν ζητούσαμε διάλογο εκ του σύνεγγυς, αυτός και ο πνευματικός του θεώρησαν ότι ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική και αρνήθηκαν.

-Προφανώς παρερμηνεύετε κάποια απάντηση τους.
Έχουμε διαβάσει ανταλλαγές ερωτήσεων - απαντήσεων μεταξύ ιστολογίων του πατρίου και του π.Ευθυμίου Τρικαμηνά,
άρα δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι "λένε" ότι "ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική".
Τότε δεν θα σας απαντούσαν καθόλου.
Άρα δεν στέκει η κατηγορία / συκοφαντία σας.Αν ο άλλος επιθυμεί να συζητάει μέσω γραπτών κειμένων, ενσεχομένως γιατί έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς εσάς, είναι διαφορετικό από το να λέτε ότι " θεώρησαν ότι ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική και αρνήθηκαν".

Παρακαλούμε να είστε απολύτως ακριβείς ειδικά όταν κατηγορείτε πρόσωπα εκτός του ιστολογίου μας, που ενδεχομένως δεν θα πληροφορηθούν ποτέ τις κατηγορίες σας.

Είναι φανερό ότι στην παρούσα φάση η έκκληση για να ανταμώσουν οι αποτειχισμένοι πατέρες ΔΕΝ απευθύνεται και προς όλες τις παρατάξεις των ΓΟΧ.
Ευχής έργο θα ήταν να ενωθούμε όλοι μια μέρα, προς αυτό το σκοπό πρέπει να στοχεύει μια μελλοντική Σύνοδος, αλλά μέχρι τότε υπάρχει σίγουρα πολύς δρόμος.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς "Μαν. Νταλας"

1ον) έχουμε επιφύλαξη αν είστε αληθινό πρόσωπο.
Ενεργός σύνδεσμος στο προφίλ σας ΔΕΝ υπάρχει.
Κάτι ύποπτο συμβαίνει (και προστίθεται σε αυτή την υπόνοια και το ίδιο σας το σχόλιο, που επιδιώκει να διχάσει)

2ον) Όταν υπάρχουν διαφωνίες- απόλυτα εύλογο όταν καλείσαι αιφνιδιαστικά να αντιμετωπίσεις πρωτόγνωρες καταστάσεις- ο καθένας απαντάει με το ύφος του, νομίζοντας ότι υπερασπίζεται την αλήθεια.

Όταν είσαι στον "πόλεμο", και ο εχθρός είναι εμφανώς πανίσχυρος σε σχέση με σένα (δεν έχεις ναούς, ιερείς, διακοπές μισθοδοσίας, εκτοπισμοί πατέρων από μοναστήρια κ κελιά, προσπάθεια στήριξης πατέρων και λαϊκών), λογικό είναι λόγω της έντασης πιο εύκολα να παρασύρεσαι και να παρεκτρέπεσαι.

Όσο ο καιρός περνάει και σιγά σιγά ο κουρνιαχτός και η σκόνη καταλαγιάζουν, τόσο πιο εύκολα θα διακρίνουμε τα προβλήματα και με αληθινά πνεύμα αγάπης θα βρεθούν λύσεις.
Ήδη έχει γίνει συνάντηση μέσα στο Άγιο Όρος (πριν τα Χριστούγεννα) όπου υπήρξε ήδη συνεννόηση σε αρκετά θέματα (σε όσα συζητήθηκαν) όπως πληροφορηθήκαμε. Μην απογοητεύεστε λοιπόν τόσο και μην ορκίζεστε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε. ΕΓΙΝΕ και πιστεύουμε η καλή αυτή πρόθεση-προσπάθεια θα συνεχιστεί.

"Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει..."

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

Όταν αγαπητέ εζητήσαμε διάλογο ο π. Ευθύμιος και ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ (συν τοις άλλοις που εσείς δεν έχετε δει) έγραψε ως εξής:

«Πέραν τούτου σᾶς ἀναφέραμε (σ.σ.εννοεί σε προηγούμενη απάντηση που εσείς και πάλιν δεν είδατε) καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Παπικῶν στὴν Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ ἐπέλεξαν τοὺς κατ’ ἰδίαν διαλόγους γιὰ νὰ πετύχουν τὸν σκοπό τους. Ἐν κατακλεῖδι σᾶς ἀναφέρομε ὅτι καὶ σήμερα στοὺς λεγομένους θεολογικοὺς διαλόγους τὴν ἴδια μέθοδο χρησιμοποιοῦν, τὴν ὁποία ἔχετε κι ἐσεῖς ἐνστερνισθῆ καὶ διακαῶς ἐπιθυμεῖτε. Εἶναι σίγουρο, ἀδελφοί, ὅτι ἂν οἱ διάλογοι αὐτοὶ ἦσαν δημόσιοι, καθὼς καὶ οἱ ἀποφάσεις των, δὲν θὰ τολμοῦσαν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι νὰ κάνουν αὐτὲς τὶς προδοσίες μὲ τοὺς αἱρετικούς, φοβούμενοι ἁπλῶς καὶ μόνον τὴν δημοσιότητα καὶ τὸν κατατρεγμὸ τοῦ λαοῦ. Πάντως τελικά, ἡ στάσι μας ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου εἶναι σταθερὰ καὶ ἀμετακίνητος».

Οπότε ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ο π. Ευθύμιος και ο κ. Σημάτης σε ζητήματα διαλόγων εκ του σύνεγγυς..... Επιμένετε ακόμα να ομιλείτε περί ''κατηγορίας'' και ''συκοφαντίας'';

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

Επίσης γράφετε:

«Έχουμε διαβάσει ανταλλαγές ερωτήσεων - απαντήσεων μεταξύ ιστολογίων του πατρίου και του π.Ευθυμίου Τρικαμηνά,»

το ένα ιστολόγιο αγαπητοί είναι το ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ το οποίο είμαι διαχειριστής και γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε και τι γράφουμε! Αν ερευνούσατε και διαβάζατε τόσο καλά τις ερωτήσεις-απαντήσεις αλλά και αναρτήσεις, θα διαπιστώνατε αυτό που γράφουμε και που φυσικά δεν είναι καθόλου συκοφαντία...

Τον διάλογο που ζητήσαμε τον απεκάλεσαν ''μασωνική πρακτική'' ζητώντας διάλογο ''μακράν των φώτων της δημοσιότητος''!!!

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ:

https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/08/scripta-manent.html

ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ είπε...

ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΕ ΝΑ ΠΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΝ.ΝΤΑΛΑΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ.Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ(Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ)ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ.ΤΑ ΛΑΘΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ(ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ,ΕΜΜΟΝΕΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ)ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗ.ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΩ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς "ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π":
Υπενθυμίζουμε τι γράψατε στο 1ο σας σχόλιο :
"Το αστείο είναι ότι εντός των υπογραφόντων υπάρχει και ο κ. Σημάτης ο οποίος όταν ζητούσαμε διάλογο εκ του σύνεγγυς, αυτός και ο πνευματικός του θεώρησαν ότι ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική και αρνήθηκαν."

Ειρωνεύεστε λοιπόν και συκοφαντείτε 2 πρόσωπα, δημιουργώντας την ψευδή εικόνα ότι πρεσβεύουν πως "ο διάλογος είναι μασωνική πρακτική" και γι αυτό "αρνήθηκαν".

Στην νεότερη απάντηση σας ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ότι δεν τους αδικείτε.

Στο σχόλιο σας γράφετε:
"Όταν αγαπητέ εζητήσαμε διάλογο ο π. Ευθύμιος και ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ..."
ΑΡΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο Π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΑΡΑ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΊΤΕ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ "θεωρεί τον διάλογο μασωνική πρακτική";;; Μα τότε ΔΕΝ θα σας απαντούσε καθόλου.
Το ξαναθέσαμε το ερώτημα μας αλλά ...


Στην ανάρτηση που μας παραπέμπετε διαβάζουμε στο κείμενο σας:
"Εν πάση περιπτώση, δεν θα ξαναεισέλθουμε εις αυτόν τον φαύλο επαναλαμβανόμενο κύκλο απαντήσεων και ανταπαντήσεων διότι δεν έχει κανένα νόημα. "
ΑΡΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ μεταξύ εσάς και του π.Ευθυμίου.
Γιατί λοιπόν τον συκοφαντείτε ότι πρεσβεύει ότι ο "διάλογος είναι μασωνική πρακτική" και γι αυτό τον αρνείται;


Μετά τα παραπάνω και του σχολίου του "ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ",
μήπως αντί ο καθένας να κοιτάει την ακίδα στο μάτι του αδερφού του, να κοιτάξει την δική του; Μήπως εσείς χρειάζετε να ζητήσετε συγνώμη για το 1ο αρχικό σας σχόλιο;


ΥΓ. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη παρακαλούμε μην απαντήσετε. Η συζήτηση αφορά την πρόσκληση προς τους αποτειχισμένους ιερείς κ μοναχούς. Όχι μια άμεση πρόσκληση - ένωση με ΓΟΧ. Επείγει αυτή τη στιγμή μια πρώτη κοινή τοποθέτηση των αποτειχισμένων. Αργότερα φυσικά αδέρφια είμαστε, γιατί να μην συζητήσουμε με αγαθές προθέσεις.

Επαναλαμβάνουμε: Ευχής έργο θα ήταν, το πιστεύουμε αυτό, αλλά απαιτείται πολύ δουλειά και πολύ ταπείνωση για να ελκύσει τη χάρη του Θεού και να συμβούν τα "αδύνατα παρ' ανθρώποις" (ένωση και με ΓΟΧ).

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

Αγαπητέ Παιδαγωγέ να είσθε σίγουρος ότι ''συγνώμη'' είναι το μόνο πράγμα που δεν ντρέπομαι να λέγω, είτε έφταιξα είτε όχι. Μόνον καλό μπορεί να φέρει η ''συγνώμη''. Οπότε φυσικά και δεν ντρέπομαι να ζητήσω συγνώμη σε όποιον νομίζει ότι θίγεται ή θίχτηκε. Όμως καλό θα είναι να αρχίζουν και μερικοί άλλοι να ζητούν όχι συγνώμη, αλλά πολλές συγνώμες......

Προσωπικά ομίλησα περί του διαλόγου ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ (σύνεγγυς)και όχι δια μέσω διαδικτύου, τον οποίο διάλογο αρνήθηκαν Τρικαμηνάς και Σημάτης, και επιμένω εφ΄ όσον ήμουν το κεντρικό πρόσωπο του διαλόγου μαζί τους.Χαρακτηρίστηκε ο διάλογος ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ως ''μασωνική πρακτική''. Αν και πάλι μετά το λίνκ που σας έστειλα δεν το βλέπετε, τότε τι να πω...

Εν πάση περιπτώσει καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί αδελφοί, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ζητούμενη Σύναξη και πετυχαίνει αναλαμβάνωντας ουσιαστικά ένα καθοδηγητικό ρόλο στους Αποτειχισμένους. Η Σύναξη εκ των πραγμάτων θα λειτουργεί στο παρόν και το μέλλον, ως ένα όργανο στρατηγικής των Ορθοδόξων Αποτειχισμένων, χωρίς όμως την παρουσία Επισκόπων, καθώς ουδείς εξ αυτών ακολούθησε την οδό της Αποτείχισης μέχρι σήμερα.Εάν συνεχισθεί έτσι στο μέλλον οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων σε μία μορφή προσωρινής διοίκησης της Εκκλησίας ανευ Επισκόπων, δηλαδή ουσιαστικά σε Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Οπότε εκ των πραγμάτων θα αυξάνεται η ανάγκη τόν αγώνα να αναλάβουν και ηγηθούν έστω κάποιοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, που θα Αποτειχισθούν μελλοντικά. Αυτό το πιθανό σενάριο κάποιοι δεν το δέχονται ως στόχο, διότι το θεωρούν ότι θα είναι Σχίσμα και όμως αυτό θα ήταν Εκκλησιαστικά Ορθότερο να συμβεί από τις προσωρινές Συνάξεις των Αποτειχισμένων, με προοπτική να καταστούν μόνιμες. Μία δε Επισκοπική ηγεσία των Αποτειχισμένων θα είχε όλη την ευχέρεια να έλθει σε διάλογο ακόμη και Ενωτικό με κάποια ή κάποιες από τις μερίδες των ΓΟΧ πραγματώνοντας την πλήρη και αληθινή Ενότητα των Ορθοδόξων. Μήπως κάποιοι από τους ηγέτες των Αποτειχισμένων, Κληρικοί, Μοναχοί ή Λαϊκοί θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα με αυτό τον τρόπο, αντί να προβάλουν αμέσως τους αποκλεισμούς προς διάφορες κατευθύνσεις;

Ανώνυμος είπε...

Είμαι υπέρ της Συνάξεως και του κεντρικού αντι-αιρετικού συντονισμού που προτείνει το ανωτέρω κείμενο. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Εάν αφήσουμε τους εγωισμούς να γίνουν εμπόδιο ακόμη και εν καιρώ αιρέσεως, τότε είμαστε υποκριτές και όχι Χριστιανοί.

Όσον αφορά την συμβολή των ΓΟΧ, ταπεινή μου γνώμη είναι να μην συμμετάσχουν με κανέναν τρόπο. Διότι έτσι θα βρούν ευκαιρία κάποιοι "καλοθελητές" αδελφοί μας να παραπλανούν τους λιγότερο ενημερωμένους για δήθεν σχέδια των αποτειχισμένων για σχίσματα τύπου ΓΟΧ, και ο αντι-αιρετικός αγώνας θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

Ιωάννης Μακαρούνης

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.