" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Μία ἁπλὴ σύγκριση αποκαλύπτει την ληστρικότητα τῆς κολυμπαρίου συνόδου: Τι μας έλεγαν οι Άγιοι και τι μας λένε σήμερα κάποιοι Πατριάρχες και δεσποτάδες

Γιὰ νὰ μὴν περιπλὲκουμε τὰ πράγματα καὶ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουμε λόγῳ τῶν πολλῶν κατηγοριῶν κάθε σκανδαλισμὸ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς τῇ πίστει, ἀρκεῖ μία ἁπλὴ σύγκριση,
γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ληστρικότητα τῆς κολυμπαρίου συνόδου.Ἃγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία.

Ἃγ. Παΐσιος: Γιὰ νὰ ποῦμε τὸ "Πάτερ ἡμῶν", τοὺς λέω, πρέπει νὰ συμφωνοῦμε καὶ στὸ δόγμα, ἀλλὰ μεταξὺ ἡμῶν και ὑμῖν χάσμα μέγα ἐστί.

Στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα: Στοὺς θρόνους τῶν ἱεραρχῶν καὶ στὰ Μοναστήρια δὲν θὰ μποροῦν νὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι ποὺ νὰ εἶναι δοκιμασμένοι καὶ πεπειραμένοι στὴν πνευματική ζωή. Γι' αὐτό τὸ λόγο θὰ διαδοθοῦν παντοῦ αἱρέσεις, καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς.

Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: Τὴν ὀρθότητα τῶν Ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε Συνόδων ἐπικυρώνει ἡ εὐσεβὴς πίστις καὶ ἡ ὀρθότης τῶν δογμάτων.

Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: ὅποιος ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἑνωμένος μὲ τοὺς Ἁγίους.


Δείτε τι μας λένε σήμερα:

Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τὴν αὐτοῦ Ἁγιότητα Φραγκίσκον πάπα Ῥώμης, πεφιλημένον ἡμῖν ἀδελφόν

Ὁ Περγάμου Ἰ. Ζηζιούλας (συνοπτικά): Ἡ ἀνάγνωση τοῦ "Πάτερ ἡμῶν" μέσω τοῦ βαπτίσματος ἀναδεικνύει τὴν ἐνότητα τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ Βόλου Ἰγνάτιος, ὁ Γαλλίας, ὁ Γερμανίας, ὁ Προύσσης κτλ.: Πολλοὶ δρόμοι ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία.

Μητρ. Σισανίου Παῦλος: Ποιὸς θὰ μὰς πεῖ τἠν ἀλήθεια; Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κανεὶς δὲν εἶναι πάνω ἀπ’ αὐτήν.

Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος: Νὰ μὴν ἀναλωθοῦμε μόνο μὲ τὶς θεολογικές ἀναλύσεις ἀλλά νὰ
σταθοῦμε καὶ στὴν οὐσία… Τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος;

Ἀλβανίας Ἀναστἀσιος:
Ἐγωκεντρικοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλουν τὸν διάλογο
Αὐτὲς εἶναι ἐλάχιστες συγκρίσεις, ἀπὸ τὶς πολλὲς, ποὺ μποροῦν να γίνουν. Ὅλες ὅμως ἀποδεικνύουν τὸ αὐτονόητο. Ὅτι δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καταργοῦν συνειδητὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων
Γιατὶ ἂν ἦταν ἀσυνείδητα θὰ εἴχαν ἐλαφρυντικά. Ἐπειδὴ ὅμως κάνουν αὐτό, ἐνῶ γνωρίζουν αὐτὰ ποὺ προσποιοῦνται, ἡ κατηγορία ἐναντίον των εἶναι βαρυτέρα, διότι ὅταν μὲν σκέπτωνται διὰ τὰ ἰδικά των, ἀσχολοῦνται μὲ ζῆλον, ὅταν δὲ γράφουν περὶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Κύριόν μας τότε παίζουν, καὶ κάθε ἄλλο παρὰ λέγουν τὴν ἀλήθειαν. Καὶ τότε ἀποκρύπτουν μὲν αὐτὰ διὰ τὰ ὁποῖα κατηγορεῖται ἡ αἵρεσίς των, προφέρουν δὲ τὰ λόγια τῶν Γραφῶν. (Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης, Ἐπιστολὴ Ἐγκύκλιος κατὰ Ἀρειανῶν).


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί ἐν Χριστῷ, ἀς μᾶς ὀνομάζουν ταλιμπάν. Ἐὰν μὲ αὐτὸν τὸν ὂρο συγκαταλεγόμαστε μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο, μὲ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο, μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν, τότε κὲρδος ἔχουμε. 
Ὅπως προέβλεψαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἑμεῖς, οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα πρῶτος ἐγὼ, δὲν ἔχουμε νὰ ἐπιδείξουμε καμία ἄλλη ἀρετὴ ἐκτὸς τῆς ὁμολογίας. Ὁμολογία λοιπὸν εἶναι τὸ ἐλάχιστο καὶ παράλληλα ὕψιστο χρέος μας ἀπέναντι στὸν Πανάγαθο Θεό. Ὅσο γιὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐξαπολύονται καθημερινῶς, ἀς μὴν φοβηθοῦμε τὸ μικρὸ ποίμνιο. Εἰ ὁ Θεὸς μεθ̓ ἡμῶν τίς καθ̓ ἡμῶν;

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικός φιλόλογος ἱστορικός 


Σχόλιο:
Ο λαός το λέει τόσο εύστοχα και συνοπτικά:
"Ανεμο-μαζώματα, διαβολο-σκορπίσματα"!Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός"


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

είσθε φανατικοί.
ακούστε με προσοχή,από το 18 λεπτό έως το 24,τι λέει ο άγιος πορφύριος,και ο πατήρ ανάνίας και αφήστε τι λένε οι παλαιοί πατέρες.

https://www.youtube.com/watch?v=wiewM-q_4o0

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Το τι λέει ο π.Ανανίας, και κάθε π.Ανανίας, λίγο μας απασχολεί.
Αυτό αφορά τι υποτίθεται λέει ο π.Πορφύριος (σύμφωνα με τον π.Ανανία).
Ειδικά για τον π.Πορφύριο κάθε νεοταξίτης και οικουμενιστής ότι θέλει λέει (αποδίδοντας το στον Άγιο). Τα ίδια είχε κάνει στο παρελθόν και ο Μόρφου ..
Οπότε επίσης λίγο μας απασχολεί.


Διαβάστε πχ πρόσφατη ανάρτηση μας:

Παραποίησις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καί παραπλάνησις τῶν πιστῶν από γνωστό μοναχό της Σιμωνόπετρας (Μοναχοῦ Ἡσαΐα τοῦ Κελλίου «Παναγούδα»)
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_89.html

Ανώνυμος είπε...

Αξιότιμοι κύριοι Παιδαγωγοί,
διαβάζουμε δεύτερη φορά εμείς άρθρο του κ.Αδαμ.Τσακίρογλου και το βρίσκουμε καταπληκτικό, άμεσο, ευφυές, εύστοχο και απόλυτα τεκμηριωμένο όπως το πρώτο (αν θυμάμαι σχ. με τη δεσποτοτοκρατία). Σας παρακαλούμε λοιπόν να φιλοξενείτε άρθρα αυτού του εξαιρετικού προσώπου όσο συχνα γίνεται. Ευχαριστούμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.