" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Σχετικά με την ένταση ... των τελευταίων ημερών (με αφορμή 2 κείμενα: Αδ.Τσακίρογλου και π.Παϊσίου Παπαδόπουλου)

Δυστυχώς, παρά τις καλές προθέσεις -εμείς είμαστε πεπεισμένοι γι αυτό- ο εγωισμός, οι εμμονές και οι επιμονές, δεν αφήνουν κάποιους αδερφούς να ακούσουν και την άλλη άποψη.

Δεν ζητάμε να την αποδεχθούν, απλά να την ακούσουν. Να καταλάβουν ότι και ο άλλος έχει επιχειρήματα για να καταλήξει να πάρει τον δύσκολο δρόμο που επέλεξε.

Διαβάζουν ένα κείμενο, μια άλλη προσέγγιση και εναγωνίως αναζητούν σημεία να πιαστούν για να του επιτεθούν.

Δεν συμφωνούμε απαραίτητα με όλα όσα παραθέτουμε (τα 2 κείμενα, του κ.Τσακίρογλου και του π.Παϊσίου Παπαδόπουλου).

Δεν έχει νόημα να επιμένουμε σε λεπτομέρειες, όταν δυστυχώς έχει προηγηθεί τόση ένταση (καθώς και με τους αδερφούς μας του παλαιού ημερολογίου), ειλικρινά χωρίς λόγο.

Ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του στην εκκλησία (στους πιστούς) 
και όταν ευλογήσει ο Θεός και δείξουμε όλοι μας στοιχειώδη ταπείνωση, τότε κάποιοι θεοφόροι πατέρες θα μπορέσουν να βρουν τη λύση και στο δύσκολο αυτό θέμα.

Μπορεί εμείς να μην έχουμε πνευματικότητα, αλλά πιστεύουμε ότι όταν έρθει ο καιρός, οι πατέρες θα βρουν τρόπο να ενσωματώσουν στην ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ εκκλησία όλους όσους με αγνές προθέσεις έχουν απομακρυνθεί μεταξύ τους.

Όπως γινόταν κάθε φορά που καταδικαζόταν επίσημα, από Σύνοδο, η αίρεση.


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Ακολουθούν τα κείμενα των 2 αδερφών:


Μερικὲς σκέψεις ὡς διευκρινίσεις πρὸς ἀποφυγὴ σκανδαλισμοῦ καὶ λάθος συμπερασμάτων
«...πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος. (Φιλιπ. 2, 2-4).


Τὰ παραπάνω λόγια τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, Παύλου, κανόνας ζωῆς τῶν πιστῶν, μᾶς δείχνουν καὶ πῶς πρέπει νὰ συμπορευόμαστε στὴν Εκκλησία καὶ νὰ πολεμοῦμε τὴν ὁποιαδήποτε αἵρεση: Ὡς σύμψυχοι, ὁμόψυχοι, ὁμόφρονες, ἐν ταπεινώσει. Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου στὸ μυαλὸ καὶ στὴν καρδιά, θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι γίνεται καὶ ὁ πόλεμος τῶν ἁπανταχοῦ ἀντιδρούντων καὶ ἀποτειχισμένων ἀνὰ τὸν κόσμο ἐνάντια στὴν μεγαλύτερη αἵρεση τῆς ἱστορίας, τὸν Οἰκουμενισμό.


Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅμως ἔχει ἀναδυθεῖ ἕνα θέμα ποὺ σκανδαλίζει πολλοὺς πιστοὺς καὶ ὑποτίθεται ὅτι προκαλεῖ προβλήματα στὴν ἑνότητα ἐνάντια στὴν αἵρεση. Τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου. 
Γράφουν μάλιστα κάποιοι, ἀνάμεσά τους καὶ ὁ π. Παΐσιος Παπαδόπουλος, (τὸν ὁποῖο σέβομαι καὶ θεωρῶ γενναῖο ἀγωνιστὴ γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ), ὅτι κακῶς ἀναδύθηκε αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀπὸ αὐτὸ λοιπὸν κινούμενος θέλω καὶ ἐγὼ νὰ ἐκφράσω τὶς σκέψεις μου, ὥστε νὰ συμβάλω, ἂν μπορῶ, στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ καὶ στὴν ἀποκλειστικὴ συνέχιση τοῦ ἀγῶνος ἐνάντια στὴν αἵρεση.

Τὸ θέμα δὲν εἶναι τὸ ἡμερολόγιο, ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ συμψυχία, ἡ ὁμοψυχία καὶ ἡ ὁμοδοξία τοῦ Παύλου. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει θεάρεστος ἀγῶνας χωρὶς αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Τὸ ἡμερολόγιο δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα συμπόρευσης καὶ ὁμοψυχίας, διότι ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὅτι καὶ πιστοὶ τοῦ πατρώου/παλαιοῦ (π.χ. Ἁγιορεῖτες) καὶ πιστοὶ τοῦ νέου συμπορεύονται ἐν ὁμονοίᾳ, χωρὶς ἀναθεματισμούς, χωρὶς ἀκυρώσεις μυστηρίων «μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν» μὲ κοινὸ σημεῖο τὴν καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως καὶ ἀφήνοντας τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἡμερολογιακῆς τάξεως -μετὰ τὴν ἧττα τῆς αἱρέσεως, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ μεῖζον θέμα.


Τὸ πρόβλημα τὸ προκαλοῦν, ὅσοι χρησιμοποιοῦν δολίως τὸν θεάρεστο αὐτὸν ἀγῶνα ὡς πεδίον ἁλιείας πιστῶν καὶ μεγέθυνσης τοῦ ποιμνίου τους, χρησιμοποιώντας στὴν ἀρχὴ χαρακτηρισμοὺς «ἀδελφὲ κλπ.» καὶ μετὰ θέτοντας διλήμματα καταδικαστικοῦ χαρακτῆρα, ἐκμεταλευόμενοι τὴν δυσκολία καὶ τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ ἐπιφέρει ἕνας τέτοιος ἀγῶνας.Διαβάσαμε στὸ ἱστολόγιο «ἐν τούτῳ νίκα» τὸ ἑξῆς σχόλιο πάνω στὸ κείμενο τοῦ π. Παϊσίου:
«Μας προτείνει να εισέλθουμε σε μία άλλη ''άτυπη παράταξη'' η οποία θα είναι ένα συνονθύλευμα παλ/των, νεοημερολογιτών, αποτειχισμένων (σημ. νὰ ποιοί διχάζουν), και δεν ξέρουμε ακόμα τι άλλο, και έτσι θα πολεμήσουμε τον Οικουμενισμό; Και που είδε ο π. Παΐσιος τοιαύτη αντιμετώπιση της αιρέσεως και πόσο μάλλον όταν δεν λυθούν ήδη αυτά που μας χωρίζουν; Αν εντρυφήσετε στην Εκκλησιαστική Ιστορία θα δείτε ότι παρόμοιες συνεργασίες δεν υπήρξαν ποτέ. Πως ήταν, φερειπείν, δυνατόν, οι Ορθόδοξοι προ της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου να συνεργάζονταν με τους Απολλιναριστές ή τους Σαββελιανούς (μόνο και μόνο επειδή είχαν κοινό εχθρό τον Αρειανισμό), από την στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι επέμεναν στις πλάνες τους; Δεν αρκεί λοιπόν κάποιος να πολεμά τον Οικουμενισμό, για να υπάρχει "συνεργασία"... O Μ. Βασίλειος όταν εδέχθη επίσκεψη αυστηρών Ορθοδόξων που ηθέλησαν διευκρινίσεις από τον ίδιο ώστε να ενωθούν με τους της Ταρσού Ορθοδόξους. Τι έπραξε ο ίδιος; Μετέβη εις τους Ορθοδόξους της Ταρσού και τους είπε: «Όταν προταθή από την ευσπλαχνίαν σας αυτή η διαβεβαίωσις προς αυτούς, είναι και αυτοί έτοιμοι να προσφέρουν την απαιτούμενην υποταγήν. Διότι εγγυώμαι εγώ εκ μέρους των ότι δεν πρόκειται να αντείπουν εις τίποτε, αλλά θα επιδείξουν υπερβολικήν ευταξίαν εις σας, όταν παρασχεθή εις αυτούς προθύμως από την τελειότητά σας αυτό το μοναδικό στοιχείον που ζητούν» (Επιστολή 114). Πρωτίστως λοιπόν ο ίδιος εφρόντισε ΣΗΜΕΡΑ να λύσει την διένεξη μεταξύ τους και τα προβλήματα που τους απασχολούν, και όχι ΑΥΡΙΟ, όπως προτείνετε εσείς! Οπότε αγαπητέ π. Παΐσιε, φροντίστε σήμερα να λύσετε τα προβλήματα, δια μέσω συνεργασίας με τους Επισκόπους μας, και αύριο όλοι μαζί να φροντίσετε δια την αντιμετώπιση της μεγαλυτέρας αιρέσεως που έχει εμφανισθεί εις την εκκλ. ιστορία και που ονομάζεται Οικουμενισμός! Εμείς ως λαϊκοί, δια να συνεργασθούμε μαζί σας (αν δεν θελήσετε να ενταχθείτε στην Σύνοδο), θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή στο παλαιό ημερολόγιο, όχι διότι είμασθε ''ημερολάτρες'', αλλά διότι (συν τους άλλους λόγους που θα δημοσιεύσουμε προσεχώς), είναι αδύνατον να απορρίψωμεν τον τίμιο αγώνα που αφύπνισε χιλιάδες πιστούς τόσα και τόσα έτη!».

Αὐτοὶ εἶναι οἱ Γ.Ο.Χ. Οἱ Γ.Ο.Χ. ποὺ ἀντὶ ἐν ταπεινώσει νὰ μάθουν ἀπὸ τὴν στάση ἀγάπης τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ τὸ πατρῶο/παλιό, δὲν ἀναθεματίζουν ὅμως, οὔτε ἁλιεύουν, νὰ μάθουν ἀπὸ τὴν στάση ὅλων τῶν ἄλλων ἀγωνιζομένων  –ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου– ὥστε νὰ ὑπερνικήσουν τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴν ἔπαρση «γνησιότητας» ποὺ τοὺς κατέχει καὶ τοὺς ὁδήγησε στὸ σχίσμα, κατηγοροῦν καὶ ἀνακηρύττουν ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ὅσους δὲν γίνονται μέλη τους, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός τους: Ὄχι ἡ καταπολέμηση τῆς αἵρεσης, ἀλλὰ ἡ ἁλιεία φρέσκου θηράματος, ποὺ λόγω τῶν λίγων, δυστυχῶς, ἱερέων ποὺ ὑπάρχουν, πέφτει εὔκολα θύμα τους καὶ γίνεται μέλος τοῦ σχίσματος.

Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Διαπιστώνεται ἐδῶ ὁμοψυχία καὶ ὁμοφρονία; Θὰ ἀφήσουμε τὴν αἵρεση γιὰ νὰ πᾶμε στὸ σχίσμα; Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν πιστῶν, τὰ μαθηματικὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι διαφορετικά. Μόνος του ἦταν Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μὲ μόνη συνοδεία δύο μοναχοὺς καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νίκησε.

Καὶ ἂς μὴν χρησιμοποιοῦμε τοὺς ἁγνοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντέδρασαν τὴν ἐποχὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ δὲν ἀκολούθησαν στὴν συνέχεια τὶς διασπαστικὲς κινήσεις τῶν λίγων. Διότι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀντέδρασαν μέν, ἀλλὰ δὲν δημιούργησαν σχίσμα. Ἄλλοι παρασύρθηκαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ παραταξιακὸ χάος ποὺ ἐπικράτησε, κατάλαβαν τὸ λάθος τους καὶ γύρισαν στὴν Ἐκκλησία, συνεχίζοντας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπως σήμερα, τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πίστη. Πῶς δικαιολογεῖται ἄλλωστε τὸ γεγονός, ὅτι ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀντιδρούντων παρέμειναν στοὺς Γ.Ο.Χ. κάποιες χιλιάδες; Τὰ ἄλλα 2 ἑκατομμύρια ποὺ κάποιοι ὑπολογίζουν, ὅτι διεφώνησαν τότε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, ποῦ εἶναι; –ἂν ἔχουν πραγματικὴ ὑπόσταση αὐτοὶ οἱ ἀριθμοί. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι ἐκείνη ἡ γενιὰ τῶν διωγμῶν τοῦ 1924 δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ γενιὰ «τῶν καθαρῶν καὶ γνησίων».

Διότι ποιόν διωγμὸ βιώνουν ἢ θὰ βιώσουν σήμερα οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές; Κανέναν, διότι ἔχουν ἀποκόψει ἑαυτοὺς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀνακήρυξαν δική τους. Οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν ἀσχολοῦνται πιὰ μαζί τους. Ἀντιθέτως παρακαλοῦν νὰ προσχωρήσουμε κι ἐμεῖς στὶς τάξεις τῶν Γ.Ο.Χ. γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἐμᾶς. Πῶς ἐξισώνουν ἑαυτοὺς οἱ Γ.Ο.Χ. μὲ τὸν ἑκάστοτε Ἁγιορείτη, τὸν ἑκάστοτε ἱερέα, τὸν ἑκάστοτε πιστό, ποὺ διώκεται ἀλύπητα ἀπὸ τὸ κελὶ τῆς μετάνοιάς του, τὴν ἐνορία του, τὸν ναό του, ὅταν αὐτοὶ στοὺς ναούς τους ἑορτάζουν, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα στὸν ἔξω κόσμο καὶ χωρὶς τὸν φόβο νὰ ἔρθει ὁ ἑκάστοτε οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος καὶ νὰ τοὺς διώξει;

Ἀντὶ λοιπὸν οἱ τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ὅσοι τοῦ παλαιοῦ μὴ Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ τῷ σχίσματι φιλικὰ διατεινόμενοι καὶ τοὺς τοῦ νέου καταδικάζοντες νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Παῦλο, ποὺ διδάσκει: «Ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου» (Ρωμ. θ’ 3), ἀναθεματίζουν ἀσεβέστατα καὶ ὑπεροπτικὰ ὁλόκληρες γενεὲς καὶ ἅγιες μορφὲς τοῦ νέου χωρὶς διάκριση καὶ γνώση.

Γι’ αὐτὸ λοιπὸν κατέληξαν ὅλα αὐτὰ ἐκεῖ ποὺ κατέληξαν. Καὶ ἀντὶ νὰ γίνει ἀντιληπτό, ὅτι ἐπιτέλους ἔπεσαν οἱ μάσκες ἀνθρώπων ποὺ παρουσίαζαν ἑαυτοὺς ὡς ἀδελφοὺς ἀνάδελφους, καὶ νὰ χαροῦμε γιὰ αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη, ποὺ ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα καὶ δημιουργεῖ ἀληθινὴ ἐν τῇ μάχῃ ὁμοψυχία, γίνεται τώρα μία συζήτηση, χωρὶς ἀντίκρυσμα καὶ μὲ σχόλια γιὰ δῆθεν ἀνθρώπους ἀφώτιστους. Μὰ ποιὸς τολμάει νὰ πεῖ, ὅτι εἶναι φωτισμένος; Ἦταν ὁ ληστὴς φωτισμένος καὶ γι’ αὐτὸ ὁμολόγησε; Ἀντιθέτως ἐπειδὴ ἔχουμε πάθη ἀμέτρητα, πρῶτος ἐγώ, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁμολογοῦμε Χριστὸν Ἐσταυρωμένο. Γι’ Αὐτόν, ἂν μᾶς ἐλεήσει καὶ μᾶς δώσει τὴν δύναμη, μπορεῖ νὰ πεθάνουμε ἀκοινώνητοι καὶ ἴσως καὶ ἄταφοι πιστεύοντας ἀκράδαντα τὸν λόγο Του, ὅτι ὁμολογώντας Τον, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει. Αὐτὸν ἀκολουθοῦμε καὶ ὄχι παρατάξεις ἢ «ἡγέτες», πολεμώντας ὅλοι μαζί, τοῦ πατρώου/παλαιοῦ καὶ τοῦ νέου, (διότι τὸ ἡμερολόγιο δὲν πρέπει –ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν στιγμή– νὰ μᾶς χωρίζει, οὔτε μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὴν αἵρεση, παράδειγμα ἡ Ρωσία, τὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ Σερβία κλπ.), ἐν ὁμοψυχίᾳ καὶ ὁμοδοξίᾳ, πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία, μέ τὰ λάθη μας φυσικὰ σὰν ἀτελεῖς ἄνθρωποι ἀλλὰ μὴν προδίδοντας τὴν πίστη μας καὶ μὴν ξεφεύγοντας, ὅσο μποροῦμε, ἀπὸ τὸν κύριο σκοπό μας:
Τὴν καταπολέμηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἀκολουθώντας πάντα τὸν Παῦλο:
«Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι» (Α΄Κορ. 19-23).

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Ακολουθεί το κείμενο του π.Παϊσίου Παπαδόπουλου:


Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδοπουλος

Ο λόγος του Προφήτου Ησαΐου· «Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιω.12,40) δεν ίσχυε μόνο για τους ιουδαίους της παλαιάς διαθήκης και της εποχής του Χριστού αλλά ισχύει και για τους σύγχρονους που θέλουν να ονομάζονται Χριστιανοί αλλά ακολουθούν την αίρεση καθώς αγνούν και το γράμμα και το πνεύμα Αγίας Γραφής που ξεκαθαρίζει « θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα Κυρίῳ, καὶ γὰρ παρανόμως προσφέρουσιν αὐτάς» (Παρ.21,27). Στην «Κλίμακα» ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης γράφει· «Χριστιανός είναι η απομίμησις του Χριστού, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στην σκέψι. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα.

Αχρείους δούλους ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν μέν να λάβουν το άγιον Βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια τίς πρός τόν Θεόν υποσχέσεις τους.Ως ξένους και εχθρούς του Θεού θα εννοήσωμε αυτούς που είναι αβάπτιστοι ή δεν έχουν ορθή πίστι. Αντίπαλοι τέλος του Θεού είναι εκείνοι οι οποίο όχι μόνον απέκρουσαν και απέρριψαν από την ζωή τους το θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς πού το τηρούν.

Εξηγήσαμε σε παλαιότερο άρθρο μας ότι· «Αυτό που εννοούμε ως Ορθοδοξία το βλέπουμε για πρώτη φορά να εφαρμόζεται εν έργω στην Παλαιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα, στη θυσία του Άβελ και όχι του Κάϊν. Τί θα πει Ορθοδοξία; Ορθή δόξα, δηλαδή, ορθή γνώμη, και εν προκειμένω ορθή γνώμη στο να διαλέξει κανείς, να ξεχωρίσει διακρίνοντας, τί θα προσφέρει στο Θεό. Και το λέει καθαρά ο Θεός· « οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες;» Δεν αμάρτησες (ενώπιον του Θεού) εάν ορθά προσφέρεις ( θυσίαν στον αληθινόν Θεόν), δεν ξεχωρίζεις όμως ορθά (δηλαδή, εάν δεν εκλέξεις τα καλύτερα εις ένδειξιν ευλαβείας); (Γεν. 4,7). Ο Άβελ είχε την γνώμη να διαλέξει, να ξεχωρίσει αυτό που θα προσέφερε ως θυσία στον Κύριο. Γι’ αυτό και ο Θεός ευαρεστήθηκε στη θυσία του. Δεν έγινε το ίδιο όμως και με την θυσία του Κάϊν, αν και κινήθηκε πρώτα η βούληση εκείνου στο να προσφέρει θυσία. Αν, στον καιρό της παλαιάς διαθήκης ακόμη, ζητά ο Θεός από τον μεταπτωτικό άνθρωπο, να διακρίνει, να ξεχωρίσει, τί θα του προσφέρει ο κάθε πιστός, πριν ακόμη τότε ενεργήσει η Χάρις με την σωτηριώδη Οικονομία είναι δυνατόν στην περίοδο της καινής διαθήκης που η κοινωνία της σχέσεώς μας με τον Κύριο αναβαθμίζεται, να δέχεται ο Θεός στην Εκκλησία την προσφορά αγίας αναφοράς μολισμένης από την πίστη των αιρετικών; Μή γένοιτο! Και όμως αυτή την γνώμη του Κάϊν είχε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο μεγαλύτερο της ποσοστό, σχετικά με την Ψευτο-Σύνοδο στο Κολυμβάρι, όχι απλώς να μήν διακρίνει, να μην ξεχωρίσει δηλαδή την ορθόδοξη θεολογία από την παναίρεση αλλά και να αποδεχθεί ως σωστές τις αποφάσεις της «Κολυμβάριας συνόδου», και το πιο τραγικό, με το έντυπό της «Προς Τον ΛΑΟ», να προσπαθεί να κουκουλώσει ότι έγινε εκεί, ώστε αντί να ενημερώσει τελικά τον ΛΑΟ μάλλον να τον παραπληροφορήσει! Και έπειτα ζητούν οι Αρχιερείς να τους κάνουμε υπακοή.Τί λέγει όμως ο Άγιος Νεκτάριος; «ἡ κοινωνία μὲ αὐτὸν [τὸν κακόδοξο καὶ αἱρετικό] μολύνει τὴν πίστη μὲ τὶς εὐθύνες ποὺ αὐτὸ συνεπάγεται. Λοιπὸν ἡ ἐξωτερικὴ ἀκοινωνησία προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλοτριότητα» ( Περὶ τῶν σχέσεων μὲ αἱρετικούς). Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει: «Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἠθικοῖς σφαλλομένων τοσαύτη ἐστὶν ἡ βλάβη, τί χρὴ λέγειν περὶ τῶν περὶ Θεοῦ κακοδοξούντων, οὓς ἡ κακοδοξία οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑγιαίνειν ἐᾷ, παραδιδομένους ἅπαξ δι’ αὐτὴν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσιν;» (Κεφάλαια τῶν Ὅρων τῶν κατὰ Ἐπιτομήν). Αν, λοιπόν, από την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη, δεν επιτρεπόταν να λάβει κανείς -και μόνο- το όνομα του Θεού στο στόμμα του επί ματαίω, πολύ δε περισσότερο να προσφέρει θυσία εκ του προχείρου στον Θεό, πώς στην στην Εκκλησία του Χριστού, την περίοδο της Χάριτος που έχει αποκαλυφθεί η Αλήθεια θα μας επιτρέψει ο Κύριος να προσφέρουμε την αγία Αναφορά έχοντας οικιοποιηθεί την πλάνη;».

Ο λόγος του Θεού, επομένως, ο ειπωμένος δια του προφήτου· «ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ» (Ησ. 29,13), εν προκειμένω ισχύει. Ισχύει όμως και για κάθε αδιάκριτο που δεν έχει τον φωτισμό να κατανοήσει ότι δεν πρέπει να μεταθέτουμε το κέντρο βάρους από τα θέματα της πίστεως σε άλλα θέματα διότι αυτό συνεπάγεται ως μετατόπιση φορτίου ανατροπή στον ίδιο τον αγώνα μας! Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του γνησίου εργάτη του Ευγγελίου αλλά και γενικά του ανθρώπου που θέλει να συμβάλλει να αποτραπεί η πλάνη είναι η στάση του Αποστόλου Παύλου· «Κἀγῶ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾿ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει Θεοῦ» (Α’ Κορ.2,1-5). Με το να λέμε και να γράφουμε πολλά και μάλιστα συνέχεια, χάνουμε και την σοβαρότητά μας. Εύκολα καταλαβαίνει ακόμη και κάποιος που δεν είναι και πυλύ πνευματικός άνθρωπος ότι δεν υπάρχει βάση προσευχής και μετανοίας. Και πως να υπάρχει αφού δεν αναλογισθήκαμε καν πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματά και τί πόνος και ταπείνωση χρειάζονται για να επέμβει ο Θεός; Όλοι όσοι γράφουν εύκολα παραθέτοντας μάλιστα κατεβατά από Πατέρες αγνοούν ότι στην ορθόδοξη Παράδοση για να θεολογείς δεν φτάνουν οι Πατερικές παραθέσεις και η γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας που, βεβαίως, οι οικουμενιστές ούτε αυτά τα γνωρίζουν αλλά χρειάζεται και το «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει Θεοῦ»το οποίο κάνουν πως δε το βλέπουν, διότι ενοχλούνται από την πληροφορία της Χάριτος ενώ δεν ενοχλούνται από τον πολύ εγωϊσμό τους.

Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρότητα, όπως προπτωτικά οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο -λέγει ο Μέγας Αθανάσιος- «χωρὶς νὰ ἔχῃ κανένα ἐμπόδιο σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ γνῶσι τοῦ Θεοῦ, βλέπει πάντοτε λόγῳ τῆς καθαρότητός του τὴν εἰκόνα τοῦ Πατέρα, τὸν Θεὸ Λόγο, κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ὁποίου δημιουργηθήκαμε, καὶ καταπλήσσεται ἀπὸ τὴν πρόνοιά Του γιὰ τὸν κόσμο, καὶ ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἀπὸ κάθε σωματικὴ φαντασία, καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ νοῦ συνάπτεται μὲ τὰ θεϊκὰ καὶ νοητὰ πνεύματα ποὺ βρίσκονται στοὺς οὐρανούς. Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπινος νοῦς δὲν καταγίνεται μὲ τὴ θεωρία τῶν σωμάτων, οὔτε δέχεται τίποτε ποὺ εἶναι ἀναμεμιγμένο μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς σάρκας, ὅλος μεταρσιωμένος, προσέχοντας τὸν ἑαυτό του, ὅπως πλάστηκε ἀρχικά, τότε ξεπερνᾶ ὅλα τὰ αἰσθητὰ καὶ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα καὶ βρίσκεται πάνω ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, καὶ βλέπει τὸ Λόγο, καὶ βλέπει σὲ Αὐτὸν τὸν Πατέρα τοῦ Λόγου καὶ εὐχαριστιέται μὲ τὸ νὰ τὸν βλέπει καὶ ἀνανεώνεται μὲ τὸν πόθο του πρὸς αὐτόν»(Κατά Ελλήνων). Λησμονούν τον λόγο της Γραφής «εν τω φωτί σου οψόμεθα φως». Και πιο συγκεκριμένα εξηγεί ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος· «Ἀλλά τί εἴπω πρός τούς ἀγαπῶντας ὀνομαστούς εἶναι καί ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς καί ἡγουμένους καθίστασθαι, καί λογισμούς ἀλλοτρίους ἀναδέχεσθαι θέλοντας, καί ἑαυτούς εἶναι λέγοντας ἀξίους τῆς τοῦ δεσμεῖν καί λύειν ἐγχειρήσεως; Ὄταν μηδέν τῶν ἀναγκαίων καί θείων πραγμάτων αὐτούς ἐπισταμένους ὁρῶ, μήτε ταῦτα ἑτέρους διδάσκοντας ἤ εἰς φῶς ἐνάγοντας γνώσεως, τί ἕτερον ἤ ὅ φησι Χριστός τοῖς φαρισαίοις καί νομικοῖς· “Οὐαί ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τήν κλεῖδα τῆς γνώσεως. Αὐτοί οὐκ εἰσήλθετε καί τούς εἰσελθεῖν βουλομένους ἐκωλύσατε”. Τί γάρ ἄλλο ἡ κλείς ἐστι τῆς γνώσεως, εἰ μή ἡ διά πίστεως διδομένη χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ τήν γνῶσιν ὡς ἀληθῶς καί ἐπίγνωσιν διά φωτισμοῦ ἐμποιοῦσα καί διανοίγουσα τόν κεκλεισμένον καί κεκαλυμμένον ἡμῶν νοῦν, καθώς πολλάκις διά πολλῶν παραβολῶν καί αἰνιγμάτων, ἔτι δέ καί φανερῶν ἀποδείξεων, εἶπον ὑμῖν καί πάλιν ἐρῶ· ἡ θύρα ὁ Υἱός – “Ἐγώ εἰμι, φησίν, ἡ θύρα”-, ἡ κλείς δέ τῆς θύρας τό Πνεῦμα τό Ἅγιόν ἐστι – “Λάβετε, φησί, Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται”-, οἰκία δέ ὁ Πατήρ – “Ἐν γάρ τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου πολλαί μοναί εἰσι”- . Πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς τῇ θεωρίᾳ τοῦ λόγου. Εἰ μή οὖν ἡ κλείς ἀνοίξει – “Τούτῳ γάρ, φησίν, ὁ θυρωρός ἀνοίγει” -, ἡ θύρα οὐκ ἀνοίγεται· ἄν δέ μή ἡ θύρα διανοιχθῇ, οὐδείς εἰς τήν οἰκίαν εἰσέρχεται τοῦ Πατρός, καθώς φησιν ὁ Χριστός· “Οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα, εἰ μή δι᾿ ἐμοῦ”.
Άγιος Συμεών ο Νέος θεολόγος αγανακτισμένος με την νοοτροπία ορισμένων να θεολογούν εύκολα γράφει· « Εἰ οὖν πᾶς ὁ ἁμαρτάνων τόν Θεόν οὐχ ἑώρακεν οὐδέ ἔγνωκεν αὐτόν, ὁ δέ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, τέκνον χρηματίζων αὐτοῦ, θαυμάζειν μοι ἔπεισιν ἐπί τούς πολλούς τῶν ἀνθρώπων, οἵ πρό τοῦ γεννηθῆναι ἐκ τοῦ Θεοῦ καί τέκνα χρηματίσαι αὐτοῦ θεολογεῖν καί περί Θεοῦ λέγειν οὐ φρίττουσι. Διά δή τοῦτο καί ὅταν περί θείων καί ἀνεφίκτων πραγμάτων ἀκούω τούτων τινάς φιλοσοφοῦντας καί ἀνάγνως θεολογοῦντας καί τά περί Θεοῦ καί τά κατ᾿ αὐτόν ἐξηγουμένους ἄνευ τοῦ συνετίζοντος Πνεύματος,φρίττει μου τό πνεῦμα καί οἱονεί ἔξω ἐμαυτοῦ γίνομαι, ἀναλογιζόμενος καί σκοπῶν τό πᾶσιν ἀκατάληπτον τῆς θεότητος καί ὅπως, τά ἐν ποσίν ἀγνοοῦντες καί αὐτούς ἡμᾶς, περί τῶν ἀνεφίκτων ἡμῖν ἀφοβίᾳ Θεοῦ καί τόλμῃ φιλοσοφεῖν προθυμούμεθα, καί ταῦτα κενοί Πνεύματος ὄντες τοῦ ταῦτα φωτίζοντος ἤ καί ἀναπτύσσοντος καί αὐτό τοῦτο τό περί Θεοῦ λέγειν τι ἁμαρτάνοντες. Εἰ γάρ τό γνῶναι μόνον ἕκαστον ἑαυτόν χαλεπόν καί κομιδῇ ὀλίγοις φιλοσοφούμενον, μικροῦ δέ οὐδ᾿ ὀλίγοις ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καί τῇ γενεᾷ ταύτῃ, ἡνίκα καί ὁ τῆς φιλοσοφίας ἔρως ἐσβέσθη τῇ βιαίᾳ φορᾷ καί ἀντιπνεύσει τῆς κατασχούσης ἡμᾶς ἀμελείας καί τῶν πραγμάτων τοῦ βίου, ἀνταλλαττομένοις τῶν αἰωνίων τά μηδενός ἄξια καί μηκέτ᾿ ὄντα ἤ οὐδαμῶς ὄντα, ἄλλοτε ἄλλως μετατυπούμενα καί ὅρον μή ἔχοντα στάσεως, πολλῷ μᾶλλον τό γνῶναι Θεόν χαλεπώτερον καί προσέτι πάντῃ ἄλογον καί ἀσύνετον καί φύσιν Θεοῦ καί οὐσίαν ἐξερευνᾶν. Ἀλλά τί τά ἑαυτῶν ἀφέντες, ὦ οὗτοι, καλῶς διατίθεσθαι, τά περί Θεοῦ καί τῶν θείων ἐξερευνᾶτε; Μεταβῆναι δεῖ πρῶτον ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, εἶθ᾿ οὕτω δέξασθαι σπέρμα ἐν ἑαυτοῖς ἄνωθεν τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί γεννηθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ, ὡς χρηματίσαι τέκνα αὐτοῦ, καί ἑλκύσαι Πνεῦμα ἐν τοῖς ἐγκάτοις καί οὕτως ἐλλαμπομένους τά περί Θεοῦ φθέγγεσθαι, καθόσον οἷόν τε καί ἀπό Θεοῦ ἐλλαμπόμεθα».

Θα ισχυρισθούν,βέβαια, οι δια πλεκόμενοι στο παλαιοημερολητικό ζήτημα τον τελευταίο καιρό, ότι κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει γι αυτούς αφου δεν θεολογούν περί Αγίας Τριάδος. Όμως «θεολογούν», καθώς και ορισμένοι λαϊκοί μετά ανέσεως, στον αντιοικουμενιστικό αγώνα αποπρασανατολιζόμενοι από την βασιλική οδό της διακρίσεως και αναλισκόμενοι σε θέματα που δημιουργούν προβλήματα στις τάξεις των αγωνιζομένων, θέτοντας παράκαιρα δηλήματα και βάζοντας σε προβληματική κρίση συνειδήσεως τους πιστούς, τους οποίους, επίσης, αποπρασανατολίζουν. Αυτό είναι εξ ίσου σοβαρό και κάνει πολύ μεγάλο κακό στον αγώνα.

Στη περίπτωση αυτή το κακό είναι ο αποπρασανατολισμός· χρειάζεται, άραγε, να εξηγήσουμε ότι έτσι απορροφάται η δυναμική των ορθοδόξων και δεν αφήνει η τάση αυτή να προχωρήσει η αποτοίχηση περαιτέρω. Είμαστε τόσοι πολλοί ώστε να διχασθούμε κιόλας; Ήδη με την διακοπή μνημονεύσεως εκείνων που δεν διέκοψαν όμως και κοινωνία με όσους κοινωνούν με την αίρεση δημιουργήθηκε σύγχυση, μπλόκαρε όλη η αποτείχηση. Και καλύτερα θα ήταν να μη βγουν καθόλου στον αγώνα, διότι περισσότερο έβλαψαν παρά βοήθησαν να γίνει σωστά η αντιμετώπιση της αιρέσεως· τώρα αρχίσαμε και τα σχετικά με το παλαιό ημερολόγιο; Νομίζω ότι μια επιχειρηματολογία αυτού του τύπου δεν βοηθά καθόλου. «ὁ καί οὕτω θεολογεῖν ἐφιέμενος, τόν μή παρ᾿οὖν τῆς ὁδοῦ, φημί δή τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης, ὁ παρεκλίνων καί ἔξω που, δεξιά τυχόν ἤ ἀριστερά, βαδίζων καί προευόμενος καί τοῖς ἴχνεσι τοῦ Ἰησοῦ καί Θεοῦ μή καταδεχόμενος ἕπεσθαι, πῶς εἰς τόν νυμφῶνα αὐτοῦ σύν αὐτῷ εἰσελεύσεται; Μή θεασάμενος δέ ταύτην, πῶς τά κατ᾿ αὐτήν ἤ τά περί αὐτήν ἄλλοις ἐκδιηγήσεται; Πῶς περί ὧν οὐκ οἶδε καί οὐκ ἐθεάσατο πώποτε εἰπεῖν καθόλου τολμήσειεν; Εἰ δ᾿ ἐπιχειρήσειε περί τοιούτων καί τηλικούτων διδάσκειν, ἆρα τοῦ τοιούτου ἀνθρώπου ἔστιν ἐπί τῆς γῆς ἀφρονέστερος;»

Αυτή την ώρα παλαιό και νέο ημερολόγιο χρειάζεται να σχηματίσουμε ένα κοινό μέτωπο αγώνα εστάζοντας την δυναμική μας αφήνοντας τα στενά παραταξιακά πλαίσια επιστρατευόμενοι εν Αγίω Πνεύματι στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού.

Θα μου πείτε το ημερολόγιο τί γίνεται; Είμαστε υπέρ του παλαιού ημερολογίου όμως δεν θα μπούμε σε καμμιά παράταξη και δεν επιστρέψουμε τώρα στο παλαιό. Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψουμε και στο παλαιό. Αυτή την ώρα αν δεν είναι ανοησία μια διένεξη περί του παλαιού το λιγότερο είναι μια καταστροφή για τον αγώνα μας λοιπόν, ας σοβαρευτούμε!


(η επισήμανση στο τέλος, με έντονα, δική μας)

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ταπείνωση δεν υπάρχει γιατί ο καθένας μας την ζητάει από τους άλλους! Ζητάει πχ ο Τσακίρογλου ταπείνωση από τους ΓΟΧ αλλά όχι από τους δικούς του.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Παιδαγωγέ σε χαιρετώ και πάλι!
Είμαι ο Γιώργος από το Κιλκίς. Ακολουθώ το παλαιό ημερολόγιο, αλλά με την συζήτηση τελευταία πείστηκα πως τα ημερολόγια ίσως δεν αποτελούν πρόβλημα για την μεταξύ μας κοινωνία. Μπορείς σε παρακαλώ να μου γράψεις πότε θα έχει λειτουργία ο π. Ευθύμιος στην Θεσσαλονίκη για να έρθω; Καθώς και αν θα διαβάσει την ακολουθία του Αγίου της ημέρας με το νέο ή με το παλαιό ημερολόγιο.
Ευχαριστώ, ο Χριστός μαζί μας!

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
«Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψουμε και στο παλαιό»

Πως θα τελειώσετε με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης όταν περιμένετε την επόμενη Πανορθόδοξο να καταδικάσει την προηγούμενη;
[ η οποία είναι καταδικασμένη ΗΔΗ από τις Οικουμενικές, επειδή επικύρωσαν κατεγνωσμένες αρχαίες και αναθεματισμένες αιρέσεις ]

Σε πόσες δεκαετίες θα συγκληθεί η επόμενη Πανορθόδοξος; Κατόπιν, μετά την επόμενη Πανορθόδοξο τι;;;
προφανώς θα περιμένετε την μεθεπόμενη… ας είναι καλά η αίρεση του αχρικαιρισμού και του εφησυχασμού.

Και μέχρι τότε Θα λέτε στον κόσμο:
δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείς να μεταλάβεις στην κρατούσα «εκκλησία» η οποία καίτοι κολυμπά στην βλασφημία, καίτοι έχει άγιο Πνεύμα και σωτηριολογικά μυστήρια.
Και τότε εσείς γιατί κόψατε;
Να δείς πως το λέγαμε στο σχολείο,
« Εντός εκτός και επί τ’ αυτά »

Αναφορικά με το ημερολόγιο
Εαν δεν μπορείτε να συννενοειθείτε για πράγματα μικρά και αυτονόητα, τα οποία είναι λυμένα στην Εκκλησία εδω και 1000 χρόνια, τότε πως θα συννενοειθείτε για πράγματα μεγάλα και δογματικά;
π.χ. εφεξής με ποιον τρόπο θα δέχεστε τους αιρετικούς.
Σε ποιον επίσκοπο θα απευθυνθείτε κλπ
Αν νομίζετε οτι η Αναρχία [ χωρίς επίσκοπο ] θα σας βγάλει κάπου τότε σας προεξοφλώ ότι είστε πλανεμένοι.
Απόδειξη το σήμερα, όπου είστε μια χούφτα αποτειχισμένων και ήδη γίνατε 3-4 κομμάτια και κανείς δεν επικοινωνεί με κανέναν.

Και μια ερώτηση υποθετική:
Εστω ότι αυριο κόβουν 2 επίσκοποι απο το Νεο και ενώνεστε όλοι.
Αυτό πως λέγεται εαν όχι ΣΥΝΟΔΟΣ;;;
Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι που τόχουν κάποιοι ως 13ο άρθρο του Πιστεύω, εναντίον της Εκκλησίας ΓΟΧ του 1924

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ

Και μια σημαντική ερώτηση στους αποτειχισμένους:

Τον Αρτέμιο που Αποκήρυξε το αιρετικό Πατριαρχείο Σερβίας, γιατί δεν τον έχετε κοινωνικό;;;
Είναι και αυτός σχισματικός;;;

The Cave Dweller είπε...


Ο κατά τα άλλα σεβαστός κύριος Τσακίρογλου λέει ό,τι του κατέβει και εξηγούμαι :

Ρωτάει : "Διότι ποιόν διωγμὸ βιώνουν ἢ θὰ βιώσουν σήμερα οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές; "

Απάντηση:

1) Κατ'αρχήν παρακαλώ να ρωτήσετε και να μάθετε πόσες μηνύσεις έχει "φάει" ο Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπολης Πειραιώς των ΓΟΧ Γερόντιος ο Β' από τον Σεραφείμ.

2) Να ρωτήσετε και να μάθετε ποια αντιμετώπιση έχουν οι παλαιοημερολογίτες στο οικογενειακό και εργασιακό τους περιβάλλον.

3) Πιστεύω να γνωρίζετε κύριε Τσακίρογλου ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται και εν έτη 2017 θα ήταν λίγο περίεργο να είχαμε περιστατικά όπως αυτό της Μανδρας. Έτσι δεν είναι ?

Ο διωγμός φυσικά υπάρχει αλλά έχει αλλάξει μορφή και εξωτερικά χαρακτηριστικά.

4) Ρωτάτε με αμφιβολία και δυσπιστία ποιο διωγμό ΘΑ βιωσουν οι ΓΟΧ :

Προφανώς για να αμφισβητήτε την πιθανή εμφάνιση ενός μελλοντικού γεγονότος, μάλλον μαζί με την αποτείχιση σας δόθηκε και το διορατικο χάρισμα. Έτσι δεν είναι ?


Γράφει επίσης για τους ΓΟΧ :
Ἄλλοι παρασύρθηκαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ παραταξιακὸ χάος ποὺ ἐπικράτησε, κατάλαβαν τὸ λάθος τους καὶ γύρισαν στὴν Ἐκκλησία, συνεχίζοντας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπως σήμερα, τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πίστη.

Ερώτηση : Ποια είναι η Εκκλησία για την οποία γράφετε και αναφέρεστε κύριε Τσακίρογλου ? Εάν εννοείται την καινοτομούσα Εκκλησία ως Εκκλησία στο κείμενό σας, τότε εσείς ως αποτειχισμένος δεν έχετε αποκοπεί από την Εκκλησία που αναφέρετε ?

Τέλος δεν σας παρακαλεί κανένας να έρθετε στους ΓΟΧ. Αν έχετε κάποια επίσημη επιστολή από τη Σύνοδό μας που να σας παρακαλεί να την προσκομίσετε.

Θα ήθελα οι αγαπητοί διαχειριστές του ιστολογίου να δημοσιευσουν αυτή την ανάρτηση. Εγώ προσωπικά δεν θα γράψω κάτι άλλο.

Με εκτίμηση και σεβασμό στον Αγώνα του ιστολογίου σας.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐφόσον, Σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Παΐσιε, εἶσθε ὑπέρ τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), υἱοθετήσατέ το καί ἀμέσως θά κοινωνήσουμε μαζί σας! Διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ἔλθουμε στόν ναόν ὅπου λειτουργεῖτε καί νά ἑορτάζετε ἐσεῖς ἄλλην ἑορτήν καί ἐμεῖς ἄλλην! Οὔτε εἶναι δυνατόν νά καταπιοῦμε τά ἀναθέματα κατά τοῦ ν. ἑορτολογίου, οὔτε βεβαίως ὅτι ὑπῆρξε τό "φονικόν μαχαῖρι" μέ τό ὁποῖον οἱ δολοφόνοι Οἰκουμενισταί (Μελέτιος Μεταξάκης, Χρυσόστομος Παπαδόπυλος κ.ἄ.) ἔσχισαν τόν ἄρραφον Χιτῶνα τοῦ Κυρίου γιά νά προωθήσουν τήν αἵρεσίν των. Γράφετε: "Θά τελειώσουμε πρῶτα μέ τό ξεκαθάρισμα τῆς αἵρεσης ..." Δηλαδή, πῶς "θά τελειώσουμε"; Πιστεύετε ὅτι, πέραν ὀλίγων τινων, ὁ λαός σύσσωμος θά ἐγκαταλείψῃ τήν "ἐκκλησίαν" του καί θ' ἀκολουθήσῃ 2-3 ἱερεῖς καί θ' ἀπαιτήσῃ νά γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος πού θά καταδικάσῃ ὅλους τούς "πατριᾶρχες," ὅλους τούς "ἀρχιεπισκόπους" καί γενικῶς ὅλους τούς ψευδεπισκόπους πού τώρα ζητοῦν τήν "εὐλογίαν" (διάβαζε ἀλογίαν) τοῦ Βαρθολομαίου; Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη γινόταν αὐτό τό Θαῦμα (διότι περί θαύματος θά πρόκηται!), νομίζετε ὅτι μετά οἱ διάφοροι προτεσταντίζοντες τοῦ χώρου σας πού τώρα ξημεροβραδιάζονται νά γράφουν ψεύδη, ἀνοησίες καί συκοφαντίες καί νά ρίπτουν τόν λίθος τοῦ ἀναθέματος ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τήν συνέχειαν τῆς πρό-τοῦ-1924 Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, θά σοβαρευθοῦν καί θ' ἀκολουθήσουν; Ἐφόσον δέν ἀκολουθοῦν τώρα, πού ὑπάρχει μεγίστη ἀνάγκη ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, θ' ἀκολουθήσουν μετά, παύοντες νά φλυαροῦν γιά τό Μακεδονικόν Ἡμερολόγιον, γιά τούς "παραλλήλους ἐπισκόπους" καί γιά ὁποιανδήποτε ἄλλην ἀνοησίαν φλυαροῦν μέχρι τώρα;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Θεία Λειτουργία (χωρίς την μνημόνευση Οικουμενιστών) το Σάββατο 10/6/2017, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/06/1062017.html

Ο π.Ευθύμιος ακολουθεί το νέο.
Σε συζητήσεις μας μαζί του, αναγνωρίζει ότι την αλλαγή του ημερολογίου έφεραν οικουμενιστές και τις διώξεις που υπέστησαν όταν ακολούθησαν το πάτριο,
αλλά -χωρίς να έχουμε την άδεια να μιλήσουμε εκ μέρους του- καταλάβαμε ότι διαφωνεί:
1) στο ότι έκαναν Σύνοδο στην θέση της συνόδου
2) αν οι αποτειχισμένοι άμεσα ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, θα ταυτιστούν στην συνείδηση του κόσμου με τους ΓΟΧ
3) θεωρεί ότι το ημερολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα (παρακαλούμε μην αρχίσουν ξανά οι μακρές συζητήσεις για την 7η Σύνοδο και το ανάθεμα για όποιον καταργεί τις "παραδόσεις". Η άλλη άποψη λέει ότι αν ήθελαν, θα το θεσμοθετούσαν στις τόσες οικουμενικές συνόδους αλλά ΔΕΝ το έκαναν, παρά την ασυμφωνία που πάντοτε υπήρχε.)
4) Είναι ακόμη μεγαλύτερος ο σταυρός που θα ακολουθήσει ένας λαϊκός που αποτειχίζεται, αν πρέπει να ακολουθήσει και το πάτριο ημερολόγιο. Αλλάζει ακόμη περισσότερο η ζωή του και συνεπώς και η ζωή της οικογένειας και αυξάνουν αναπόφευκτα οι εντάσεις και προστριβές. Οπότε αφού δεν είναι δογματικό θέμα και αντιθέτως αυξάνει τις εντάσεις και είναι πρόσθετος σταυρός, γιατί να επιμένουμε χωρίς λόγο; Ομοίως το κράτος θα εορτάζει την 25η μαρτίου, την "διπλή εορτή", θα γίνονται παρελάσεις και εμείς θα κάνουμε αλάδωτο;) Γι αυτό προτείνει να ακολουθεί ο καθένας όποιο ημερολόγιο θέλει. Φυσικά δεν ζήτησε ούτε θα ζητήσει ποτέ από τους αποτειχισμένους αγιορείτες να ακολουθήσουν το νέο.

Αυτά τελείως συνοπτικά και βιαστικά.

Ανώνυμος είπε...

Σεβομαι την αποψη του Πατρός Παϊσίου ως προς το ημερολόγιο, αλλα δεν την ασπαζομαι.
Απλα θα πω οτι συνηθιζοντας τοσα χρονια στην κοινωνια με την αιρεση, υποβιβαζουνε ως δευτεροτριτους τον Α' Κανονα του Μεγαλου Βασιλειου περι Σχισματικών, την αποφαση της Ζ' Οικουμενικης περί Ιεράς Παράδοσης και τον Κανών ΛΓ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου:
"Ότι ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι".
Όμως κι αυτοι ειναι πολύ σημαντικοι κι αναφερουν φοβερα πραγματα...
Και δεν εγραψα ειρωνικα οτι συνηθισαν στην κοινωνια με την αιρεση. Για τα δικα τους "δεδομενα", που γνωρίζει μόνο ο Κυριος, μπορεί στα ματια Του να εχουνε κανει μεγαλυτερο αγωνα απο πολλούς αλλους "γνησιους". Ομως ειναι κατι που πρεπει να ειπωθει.
Κι αν λοιπον το ξεκαθαρισμα με την αιρεση,που γραφει ο Π.Παϊσιος, κρατησει καποιες δεκαετίες ή δεν επιτευχθεί ποτέ, όλα αυτα τα χρόνια καποιοι θα ειναι Σχισματικοι (πρεπει να ξεκαθαριστει ποιοι ειναι αυτοι), με ότι αυτο συνεπαγεται απο τους ανωτερω κανονες ;;
Ή καποιοι θα πανηγυριζουνε κι αλλοι θα τρωνε αλαδωτο ;;
Βλεπω τον Π.Παϊσιο να προσεγγιζει την θεση του Π. Τρικαμηνα, να υποβιβάζει πολύ το ζητημα, δεν το θεωρεί απλά δευτερεύον, αλλα το υποβιβάζει τελείως, με την διαφορά ότι ο Π. Τρικαμηνας εμμενει στην διατηρηση του νεου, εκτος αν κατι αλλαξε και δεν το γνωριζω....Και νομιζω οτι η ακαμπτη σταση του Π. Τρικαμηνα αποτελει σημαντικη τροχοπεδη στην επιλυση του προβληματος, καθως τον ειχανε προσεγγισει παλιοτερα αποτειχισμενοι της Κρατουσας, οι οποίοι ακολουθησαν το Πατριο (χωρις να υπαχθουν σε Συνοδο)και επεμενε στις αποψεις του
Οι λαϊκοι που δεν θεωρουν δευτεροτριτους καποιους τοσο σοβαρους Ιερους Κανονες κι αποφασεις Οικουμενικων Συνοδων, δεν "Θεολογούν"...

Απο κει και περα, καθως πραγματι ειναι δυσκολο να υπαρξει συμφωνια ακομα και στην αντιμετωπιση της αιρεσεως,θα επρεπε τουλαχιστον να υπαρχει αμοιβαιος σεβασμος και ήπιοι τόνοι, κατι ομως που φανταζει ουτοπία, οπως φαινεται κι απ τις τοποθετησεις των κυριων Τσακίρογλου και Ρίζου (στο προχθεσινο αρθρο)
Δεν μπορώ λοιπον να σεβαστώ την αποψη του κ. Τσακίρογλου, η οποία ειναι επιθεση εναντιων των ΓΟΧ. Μασκες, αλιεύσεις φρέσκου θηράματος !!! Σχισματικοι ΓΟΧ και δε συμμαζευεται σε χαρακτηρισμους.
Μα στο συγκεκριμενο σχολιο, τους λενε οι λαϊκοι ότι δεχονται κοινωνία χωρίς να υπαχθουν στη Συνοδο των ΓΟΧ. Αν επιτιθετο στη Συνοδο των ΓΟΧ, θα ελεγα οτι κι εμεις εχουμε αρκετα "θεματα" μαζι τους, αλλα να λενε τετοιους χαρακτηρισμους σε λαϊκους ;;
Κι ο κ.Ριζος να βγαζει τετοιες ωρες τέτοιο βιβλίο και να το "υποστηριζει" με πολλές ασχημες εκφρασεις ;;
Οι αποτειχισμενοι εκ της Κρατουσας θα ητανε καλυτερο να τα βρουνε πρωτα μεταξυ τους και να αφησουνε τις επιθεσεις στους ΓΟΧ, λειτουργωντας διασπαστικα. Αν προκληθηκανε απο καποιους (δεν παρακολουθω ολα τα blogs), αυτο δεν τους δινει το δικαιωμα να συμπεριφερονται ετσι

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Προς Παιδαγωγό
Δεν ειναι τιποτα για σας το αλαδωτο στην κοσμικη 25η Μαρτίου, ειστε για αρκετα περισσοτερα, θα αντιληφθειτε και λιγο το ρατσισμο που υφισταμεθα εμεις οι "οπισθοδρομικοι". Σε λιγο καιρο δεν θα γινεται ουτε παρελαση, ασε που κανεις απ τους νεους δεν θα γνωριζει ποια τι σημαινει η Εορτή. Το θεμα ειναι να γιορτασουμε Ορθοδοξα κι οχι την κοσμικη εορτη

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Προς παιδαγωγό: Είναι σοβαρα τα επιχειρήματα αυτα ώστε να συνεχίζεται το σχίσμα στην Εκκλησία; Και εμεις που γυρίσαμε στο παλαιό τί πάθαμε; Τα συναξαρια είναι γεμάτα από βασανισμενους αγίους και εμείς συζητάμε για παρελάσεις και για την φιλαυτία μας;
Κ. Μ.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Βιαστικές Απαντήσεις στα επιχειρήματα του π. Ευθυμίου

1.Εάν αύριο κόψουν δυο επίσκοποι και ενωθείτε, αυτό πως λέγεται;
Τότε τι θα κάνετε; Θα καθαιρέσετε τους επισκόπους για να μην έχετε παράλληλη Σύνοδο με τους αιρετικούς;

2.Αυτή την δεισιδαιμονία την καλλιεργήσατε εσείς με τον δράκο της χρονολατρίας.

3.Αφού δεν είναι δογματικό θέμα, και αφού ο ίδιος δεν είναι χρονολάτρης, τότε γιατί δεν γυρίζει με το Ιουλιανό να τελειώνουμε;
Προφανώς Απαγορεύεται να είσαι αμετακίνητος στο παλιό, αλλά επιτρέπεται να είσαι αμετακίνητος στο Νέο .

4. Αυτές οι δικαιολογίες είναι για το νηπιαγωγείο.
Προσφάτως στην Ρωσία κατέσφαξαν δεκάδες εκατομμύρια και φυλακίστηκαν στα στρατόπεδα Γκουλάγκ άλλα τόσα.
Τι σημαίνει χριστιανικός αγώνας; Αν απαντηθεί αυτό, τότε θα απαντηθεί και το επιχείρημα Ν4.

Αλλά επειδή δεν άντεξα στον πειρασμό, απαντώ,
Στην Συρία και σε άλλες περιοχές βασανίζουν φρικτά χριστιανούς, και τους αποκεφαλίζουν, ασε τα σκλαβοπάζαρα που μετατρέπουν μικρα παιδάκια δε σκευη ηδονής....
και εμείς ψάχνουμε να πολεμήσουμε την αίρεση μέσα από διακοπές στην Μύκονο και να «σταυρωθούμε» στο HILTON
Δεν ντρεπόμαστε λεω εγώ.

Πάτερ Ευθύμιε,
Δεν είναι στραβός ο γιαλός...

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Παιδαγωγέ σε ευχαριστώ!
Έχω όμως έναν προβληματισμό.
Εγώ ακολουθώ το παλαιό ημερολόγιο και δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για αυτό ο Γέροντας Ευθύμιος αφού όπως λες προτείνει να ακολουθεί ο καθένας όποιο ημερολόγιο θέλει.
Αφού όμως λειτουργεί με το νέο, πως εγώ μπορώ να έλθω να εκκλησιαστώ;
Αφού ακολουθώ το παλαιό;
Σε παρακαλώ βοήθησέ με.
Γιώργος Κιλκίς

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Τις θέσεις του π.Ευθυμίου για την σημερινή "εκκλησία", την εγκυρότητα των μυστηρίων κλπ
ακούστε την στο σημερινό του κήρυγμα, εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/06/1-2.html


Απάντηση εκ μέρους μας:
Ζητάμε από τους ιερείς να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου (και των δεσποτάδων της εκκλησίας της Ελλάδος που ουσιαστικά αποδέχθηκαν με την σιωπή τους την ψευδοσύνοδο της Κρήτης).

Το επιχείρημα μας στους ιερείς είναι:
Δεν βγαίνετε από την εκκλησία, ΑΝ επανορθώσει ο Βαρθολομαίος, θα ξανααρχίσουμε το μνημόσυνο του.

Ξαφνικά κάποιοι ΑΠΑΙΤΟΥΝ να ακολουθήσουμε και το παλαιό ημερολόγιο.

Εδώ κανείς σχεδόν ιερωμένος δεν τολμάει να κάνει το 1ο βήμα, εμείς θέλουμε ένας πλήρως ακατήχητος και ανενημέρωτος λαός, να πληροφορηθεί ένα σωρό πράγματα και να κάνει ότι θεωρούμε εμείς σωστό (πάτριο ημερολόγιο).

Κάποιοι θέτουν θέμα επανένωσης με τους ΓΟΧ (με τους οποίους το σοβαρότερο πρόβλημα όπως είπαμε είναι η δημιουργία άλλης συνόδου).

Επαναλαμβάνουμε ότι κάποια στιγμή πιστεύουμε αν υπάρξουν θεοφόροι πατέρες θα λύσουν μέσω κάποιας Συνόδου, όλα αυτά τα προβλήματα. Μέχρι τότε, ο καθένας κάνει ότι κρίνει σωστό.

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά αδελφοί,βλέποντας όλη αυτή την ένταση που υπάρχει μεταξύ αδελφών τον τελευταίο καιρό (λόγω ημερολογίου) και χωρίς να έχω ιδιαίτερες Θεολογικές γνώσεις,ένα πράγμα έχω να πω.
Ο καθένας καταθέτει τα δικά του επιχειρήματα θεωρώντας ότι έτσι εκτελεί το έργο του Θεού,βάζοντας όμως στην άκρη τον ίδιο τον Θεό!Φαίνεται να ξεχνάμε αυτό που Εκείνος μας είπε,ότι δηλ.,ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Τ Ι Π Ο Τ Α.
Παράδειγμα,το αν θα βρεθούν Επίσκοποι που θα ποιμάνουν ορθά το ποίμνιο δεν είναι θέμα δικό μας αλλά αποκλειστικά δικό ΤΟΥ.
Επειδή για όλα αυτά που συμβαίνουν αλλά γι'αυτά και θα συμβούν, μας έχουν προειδοποιήσει ο Κύριος,οι Απόστολοι αλλά και οι Αγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, καλό θα ήταν να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε σοφιστικά επιχειρήματα λόγω προσωπικών αναγκών και παθών.
Ας στραφούμε με ταπείνωση και πλήρη εμπιστοσύνη στον Κύριο και είναι σίγουρο ότι όλα θα λυθούν με σωστό και ασφαλή τρόπο.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Σαχάρ είπε...

Φιμωτική απάντηση του Ιωάννη Ρίζου στον Νικόλα Μάννη [και τον π. Π. Παπαδόπουλο ]

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Σαχάρ"
Ο κ.Ρίζος μιλάει απευθείας μαζί μας.

Εσύ ποιος είσαι;
Τι λόγους έχεις να χαίρεσαι με την απάντηση του κ.Ρίζου;
Και γιατί έκλεισες το προφίλ σου αμέσως μετά την δημοσίευση του σχολίου σου; Έκανες ένα προφίλ, έγραψες ένα σχόλιο και το έκλεισες. Για ποιο λόγο;
Δείξε μας τι άλλα σχόλια έγραψες κάπου αλλού;


ΥΓ. Όπως βλέπετε τα τσιράκια των οικουμενιστών δεν έχουν αργίες.
Κυριακή μεσάνυχτα, συνεχίζουν να προσπαθούν να διχάσουν.

Σαχάρ είπε...

Αν διχάζει ο ομολογιτής Ιωάννης Ρίζος,διχάζω και εγώ.Αίσχος στους κουκουλοφόρους του παιδαγωγού!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Τι έγινε, κατάργησες το προφίλ "Σαχάρ" και δεν πρόλαβες να κάνεις άλλο;
Ίδια ώρα πάντως!
00:00 - 08:00 είναι η βάρδια;

Οι "κουκουλοφόροι" του Παιδαγωγού έχουν άριστες σχέσεις και με τον κ.Ρίζο (οπότε μην παριστάνεις ότι τάχα τον υπερασπίζεσαι) και με τους υπόλοιπους αδερφούς, παλιού και νέου.

Προσέξτε μόνον μήπως εκτός από τον ύπνο σας, μας δείτε μια μέρα ζωντανά μπροστά σας. Να εύχεστε μόνον να μην έχει πολύ κόσμο .. Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΑΣ.
Έτσι να πεις το "αφεντικό".

Ανώνυμος είπε...

Παιδαγωγε πρόκειται για καραοικουμενιστες που παριστάνουν τους παραδοσιακούς.
Είναι κλακαδοροι χειροκροτήστες επισκόπων που κάθε μερικούς μήνες θυμούνται να γράψουν κάτι για τον οικουμενισμο χωρίς ποτέ να ονομάσουν έναν οικουμενιστη. Όπως ο κάθε πολιτικάντης θυμάται να πει κάτι για πατρίδα , έτσι για να ανέβει λίγο το κασέ, να πούμε ότι λέμε και κάτι...

Έχουν και συγκεκριμένους ιστότοπους στους οποίους κινούνται.
Η ορθοδοξία της "σοφίας και της σοβαρότητας", στην πραγματικότητα ο οικουμενισμός που ασχολείται με την ύπνωση των ορθοδόξων.

ΜΙΧΑΗΛ είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Ο ΑΓΙΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ!!ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΚΑΤΙ.ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!!Η ΛΕΞΗ <>ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΕ ΕΜΠΑΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ 1924.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ.ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ!!ΤΟ ΑΛΛΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΠΙΚΟ !!ΕΠΕΙΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ!!ΠΡΟΤΟΥ ΤΗΝ Α ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ .ΑΥΤΟ ΗΤΑΝΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΥΣΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ.ΤΡΙΣΗΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΗΡΚΗΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ .ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΠΙΣΑΝ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ!!ΚΑΙ ΟΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.Ο ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!!ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΒΑΖΑΝΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ.ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.ΔΟΓΜΑ ΓΑΡ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!!ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΤΟ 1924 ΑΥΤΟ ΠΕΤΥΧΑΝΕ .ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ ΟΤΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΛΑΞΕ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ?ΚΑΙ ΡΩΤΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΧ!!ΚΑΙ ΓΟΧ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ .ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ .ΚΑΙ ΡΩΤΩ .ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΧ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΙΩΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΕΜΜΕΣΩΣ Η ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ.ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ 1664 ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΜΙΑ ΛΑΤΙΝΙΔΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΖΥΜΩΝΕ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΞΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΖΥΜΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ.ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ.ΤΟΣΕΣ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ.ΚΑΙ Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Η ΖΥΜΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΔΑΣ ΕΓΙΝΕ ΚΙΣΣΗΡΑ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ.ΚΙΣΣΗΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΤΩΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΟΠΩΣ Η ΚΙΜΩΛΙΑ!!ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.ΤΩΡΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΤΡΟΠΟ ΤΙΝΑ ΜΙΑ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΧ.ΟΙ ΓΟΧ ΘΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΝΑ ΕΝ ΩΣΙΝ!!ΑΛΛΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΩ.ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΗ Η ΕΝΩΣΗ.ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 1924 ΟΙ ΜΕΤΑΞΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΜΑΣΟΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΝ?ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΗ .ΝΑ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!!ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ!!!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.