" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΩ τους οικουμενιστές ... , ΚΑΤΗΓΟΡΩ και τον εαυτό μου γιατί ...

Κατηγορῶ

Ἐδῶ μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα, καὶ βιώνοντας –ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἐπικοινωνίας μὲ συμπατριῶτες– τὴν ἔλλειψη τῆς «φίλης Ὀρθοδοξίας» καὶ τῶν οἴκων της, ποὺ κατέχουν οἱ αἱρετικοί,


Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές, διότι κατέλαβαν τὶς ἐκκλησίες καὶ μᾶς στέρησαν μέσω τῆς αἱρέσεως τους τοὺς ναοὺς καὶ τὸ καταφύγιο ποὺ μόνο ἡ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ προσφέρει. Μᾶς στέρησαν τὴν παρηγοριὰ τῶν εἰκόνων, τὴν χαρὰ καὶ ὀμορφιὰ τῶν Ἀκολουθιῶν, τὴν ἐξαϋλωτικὴ καὶ περιϊπτάμερνη μυρωδιὰ τοῦ λιβανιοῦ καὶ τοῦ κεριοῦ, τὴν μέσῳ τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπενθύμηση, ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἄλλος κόσμος ἀνώτερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ βιώνουμε, ὁ κόσμος τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων, ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ.

Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές, διότι ἀντάλλαξαν τὴν Ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δόξα τῶν ἀνθρώπων, τὴν μωρία καὶ τὸ σκάνδαλο τοῦ Παύλου μὲ τὴν πανεπιστημιακὴ γνώση καὶ τὴν κοσμικὴ ἀποδοχή, τὴν φτώχεια τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου, τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία μὲ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου στὴν ἔρημο.
Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές, διότι παραχάραξαν καὶ ἀκύρωσαν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά, τὶς μοναδικὲς ἀξίες ποὺ ἀνυψώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν φέρνουν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ ἀπομακρύνοντάς τον παράλληλα ἀπὸ φροῦδες καὶ ἀπατηλὲς φαντασιώσεις καὶ φιλοδοξίες, ἀκύρωσαν τὰ ὑπερκόσμια καὶ τὰ ἀντάλλαξαν μὲ ἐγκόσμια, ἀπαρνήθηκαν τοὺς ἁγίους καὶ ἀποδέχθηκαν καθηγητὲς πανεπιστημίων, ἀρνήθηκαν τὴν θέση τοῦ ἔσχατου ποὺ ὑψώνει καὶ προτίμησαν τὰ πρωτεῖα καὶ τὰ ἀξιώματα τοῦ ἀλάστορος ποὺ ταπεινώνει.


Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές, διότι ἀντάλλαξαν τὴν ὁμόνοια τῆς πίστεως μὲ τὴν ἑτερότητα τῆς ἀπιστίας, τὴν ὁμολογία τῆς Ἀληθείας μὲ τὴν παθολογία τῆς δειλίας καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀσεβείας, τὸν σεβασμὸ τοῦ μικροῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἀσέβεια τῆς ἐπιβολῆς τῆς πλειοψηφίας, τὸν διωγμὸ τῶν μαρτύρων μὲ τὴν συμπόρευση μετὰ τῶν διωκτῶν.


Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές, διότι μόλυναν τὰ ἱερὰ ἄμφια καὶ τὸ ράσο, τὸ ἐμποτισμένο αὐτὸ μὲ ἄσκηση, δάκρυα, κόπο, ἀγάπη καὶ αἷμα ἔνδυμα ποὺ ἔδινε στὸν ἄνθρωπο τὴν βεβαίωση, ὅτι μπορεῖς νὰ ζεῖς μέσα στὸν κόσμο καὶ παρόλα αὐτὰ νὰ μὴν εἶσαι ἐκ τοῦ κόσμου. Τὸ ἔνδυμα αὐτό, πάνω στὸ ὁποῖο μπορούσαμε μὲ παιδικὴ ἀφέλεια νὰ ἀφήσουμε τὰ δακρυά μας καὶ γεμᾶτοι ἐμπιστοσύνη νὰ ἐναποθέσουμε τὶς ἁμαρτίες μας γνωρίζοντας, ὅτι μόνο σὲ αὐτὸ θὰ βροῦμε καταφύγιο καὶ παρηγοριά

σχόλιο ο Παιδαγωγός: ο εικονιζόμενος αριστερά, ήταν Ορθόδοξος μοναχός, και μάλιστα σε μοναστήρι με ευσεβή ηγούμενο .. ώσπου ένας δεσπότης εξ Δυτικής Ευρώπης, "ορθόδοξος", τους έπεισε να επανδρώσουν μοναστήρι στην μητρόπολη του. Το αποτέλεσμα, το βλέπετε ..


Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους ἐνοχοποίησαν τὴν ἀθωότητα, ἐκλογίκευσαν τὴν ἐν Κυρίῳ μωρότητα, ὁριοθέτησαν τὴν ἐλευθερία, ἐκκοσμίκευσαν τὰ οὐράνια καὶ νόθευσαν τὴν ἁγνότητα, σιωποῦν ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ μιλοῦν καὶ μιλοῦν ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ σιωποῦν. Ὅλους ὅσους ὑπερασπίζονται τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ καταδικάζουν τὸν ἑκάστοτε διαφωνοῦντα ἢ αὐτὸν ποὺ ἐκφράζει τὴν ἀμφιβολία του. Ὅλους ὅσους μετέτρεψαν τὴν καθαρότητα τοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας σὲ λόγο ἐλεύθερο σὲ κάθε λογῆς πειραματισμὸ καὶ ἀπὸ κήρυκες κατήντησαν χριστέμποροι.

Κατηγορῶ τοὺς οἰκουμενιστές ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους δὲν σπλαχνίζονται τοῦ ποιμνίου, παρὰ τὸ ἄφησαν ἀκατήχητο καὶ ἀποίμαντο, ἐγκαταλελειμένο, βορὰ τοῦ κάθε λύκου, ψευτοδιδασκάλου καὶ ψευδοποιμένα. Τὸ ἄφησαν ἀπαρηγόρητο καὶ ἀβοήθητο. Αὐτοὺς ποὺ προσδοκοῦν τὴν προσωπικὴ ἀνάδειξη καὶ φήμη, ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ψυχικὴ στήριξη τῶν πιστῶν σὲ καιροὺς ἀπολύτου σχιζοφρένειας, σὲ καιροὺς κρίσης ὑλικῆς, πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς. Αὐτοὺς ποὺ βλέπουν μόνο τὴν προσωπικὴ ἀνωτερότητα καὶ ξεχνοῦν τὴν πρὸς τὸν συνάνθρωπο ἀγάπη τοῦ Παύλου. Αὐτοὺς ποὺ περιφρονοῦν τὸν φτωχό, τὸν ἡλικιωμένο, τὸν βιοπαλαιστὴ καὶ κολακεύουν τὸν πλούσιο καὶ διάσημο.Κατηγορῶ τὸν ἑαυτό μου, ποὺ ἐθελοτυφλοῦσε θρησκοληπτώντας δεκαετίες ὁλόκληρες, ποὺ ἔβλεπε καὶ ἀπέβλεπε σὲ γέροντες καὶ δεσποτικὲς μορφὲς καὶ ξεχνοῦσε τὸν Δεσπότη Χριστό· ποὺ θαμπωνόταν ἀπὸ τὴν αὐτοπροβαλλόμενη δύναμη τῆς προσωπικότητας καὶ ἀγνοοῦσε τὴν θεοπρόβλητη δύναμη τῆς ταπείνωσης· ποὺ ἀναπαύομενος νόμιζε, ὅτι ἡ λύση τῆς ἀκρίτου ὑπακοῆς ἐξαφάνιζε τὸ βάρος τῆς εὐθύνης· ποὺ ἀποποιοῦταν τὴν μυστική, ἔκπλαγη ὡραιότητα τῆς πατερικῆς διδασκαλίας καὶ ἐμπιστευόταν τοὺς πομφόλυγες τοῦ κάθε ἐκμοντερνιστῆ.Κατηγορῶ, διότι ὡς πιστὸς καὶ ὡς ἄνθρωπος, ποὺ μάχεται παρὰ τὶς ἁμαρτίες του γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἔχω αὐτὸ τὸ δικαίωμα καὶ κυρίως διότι οἱ Οἰκουμενιστὲς πραγματοποιοῦν τὸ πιὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα, τὴν φοβερότερη κλεψιά: ἐπιχειροῦν νὰ κλέψουν τὸν Παράδεισο, τὴν Ἀγάπη, τὸν Χριστὸ ἀπὸ μένα καὶ τὰ ἀδέλφια μου! 
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

11 σχόλια:

Ορθός Αντίλογος είπε...

Αδελφέ Αδαμάντιε και λοιποί αδελφοί στην ομογένεια, κατανοώ απολύτως τα λόγια αυτά, τον πόνο και την λύπη που βιώνουν όλοι όσοι καταλαβαίνουν την πνευματική βρωμιά του οικουμενισμού. Δυστυχώς στην Γερμανία υπάρχουν μεν αρκετοί ορθόδοξοι ναοί αλλά χωρίς ορθόδοξους ιερείς. Είναι όλοι τους προσκυνημένοι, αιρετίζοντες και πνευματικά άκρως επικίνδυνοι. Είναι μεγάλος ο πόνος το να μην εκκλησιάζεσαι. Είναι μεγάλος ο πόνος να μην καταλαβαίνει σχεδόν κανείς γιατί δεν εκκλησιάζεσαι. Το χειρότερο όμως είναι οι χιλιάδες ομογενείς που δεν γνωρίζουν και παρασέρνονται από αυτούς τους λυκοποιμένες εις το όνομα μιας "ψευτοαγάπης".destro destro είπε...

Εγω με τη σειρα κατηγορω το ιστολογιο αυτο για τη μη αναρτηση σχολιου σε προηγουμενο αρθρο στοχοποιησης αρχιερεα. Γραφει παραπανω τα εξης:
Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.
και λεω οτι αναρτησατε διαφορες κακολογιες για μια μαζα ανθρωπων και κανετε διακριση στα δικα μου;
ξελογιασατε εναν πολυ καλο ανθρωπο,ευσεβη και Θεοφοβουμενο. τον οδηγησατε σε σχησμα απο την ζωσα εκκλησια και το κριμα στο λαιμο σας.
π. Λαζαρος Αλωνισιωτης

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Πάτερ Λάζαρε Αλωνισιώτη

1) το σχόλιο σου έχει δημοσιευθεί εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/06/blog-post_22.html

2) όταν γράφεις σχόλια στο ιστολόγιο μας, θα γράφεις με ελληνικά.
Στα ελληνικά, υπάρχει και τόνος.

3) γράφετε: "ξελογιασατε εναν πολυ καλο ανθρωπο,ευσεβη και Θεοφοβουμενο. τον οδηγησατε σε σχησμα απο την ζωσα εκκλησια και το κριμα στο λαιμο σας.
α) το σχίσμα γράφεται με "ι"
β) από πότε η "ζώσα εκκλησία", η μία και μοναδική εκκλησία του Χριστού, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες;
από πότε η "ζώσα εκκλησία" συμπροσεύχεται με αιρετικούς;
από πότε κυνηγάει εκδιώκει από τα κελιά τους, αγιορείτες που διακόπτουν την μνημόνευσης του αιρεσιάρχη οικουμενιστή Βαρθολομαίου;
από πότε απαγορεύει να λειτουργούν ιερείς και τους στέλνει εξώδικα (Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, κλπ)
από πότε είναι ζώσα εκκλησία ο μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, που σκύβει για να τον αγιάσει ο αιρετικός, ή ο Αυστρίας, ή ο Γαλλίας, ή ο Θυατείρων κλπ, και δεν είναι ο ευλαβής ιερωμένος που ΔΕΝ μνημονεύει όσους αποδέχονται ΔΗΜΟΣΙΑ την αίρεση;
Παπικοί Προτεστάντες, μουσουλμάνοι, μονοφυσίτες, είναι επίσημα κατεγνωσμένες αιρέσεις.
Όποιος λοιπόν ΕΠΙΣΗΜΑ τους φέρνει στην εκκλησία, όποιος αναγνωρίζει ιεροσύνη και αρχιεροσύνη στους αιρετικούς, είναι άξιος ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ και όχι μνημόνευσης.
Έτσι έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας, έτσι λένε οι Ιεροί Κανόνες και το Πηδάλιο.

4) Διαβάστε τι έκαναν οι Άγιοι μπροστά στους αιρετικούς Πατριάρχες. Τους μνημόνευαν ή έκοβαν κάθε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους;

5) Πάντως αν πράγματι εμείς συμβάλαμε έστω και ελάχιστα στην ενημέρωση του π.Φωτίου (μέσω των αναρτήσεων μας -που δεν είναι δικές μας, αναδημοσιεύσεις συνήθως κάνουμε), τότε ευχαριστούμε τον Θεό για την τιμή που μας έκανε! Να μας χρησιμοποιήσει ως μέσο για την διάδοση της αλήθειας και εναντίον των οικουμενιστών.

destro destro είπε...

αδελφε και αλλοι δεν τονιζουν αυτα που γραφουν αλλα δε βλεπω να το εχεις καραμελα στο στομα σου καθε τρεις και λιγο. βλεπεις αυτα που θελεις αγαπητε. εγω βλεπω οτι ο μητροπολητης μας ουδεμια σχεση εχει με αλλους, παντα μας λεει να πραττουμε κατα συνειδηση. δεν μας εβαλε ουτε με καθολικους να λειτουργησουμε ουτε με αλλους. πως βγαινεις και λες αυτα που λες. στο κατω κατω ο επισκοπος και ο καθε επισκοπος δεν ενεργουν οπως θελουν, εχουν και αυτοι αλλους ιεραρχικα ανωτερους που πρεπει να λογοδοτησουν και ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΑΚΟΗ λεξη μαλλον αγνωστη για εσενα και το συναφι σου.
μονο ο διαβολος τονιζει τα κακα σε εναν ανθρωπο. εχει αμαξι και εχει λιμουζινα και εχει και εχει..... ζηλευεις τα υπαρχοντα τον αλλων να αλλο κακο με εσενα. δες τι εχεις εσυ και τι δεν εχεις και μετα κοιτα παραεξω. ΔΕΣ ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΣΟΥ και μετα πες ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ταλαιπωρε και τυφλε ανθρωπε.
ιεροκατηγορια, φθονος για τον αδελφο σου, σχισμα και αιρεση, ποσο θελεις να πεσεις ακομα για να σηκωθεις.
καπου διαβασα σε ενα βιβλιο μαλλον αγνωστο για εσενα οτι:
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.
τι να το κανω να γραφω με τονου η αν δεν γραφω Ελληνικα σαν και εσενα;
αυτο λειπει απο τις πετρομενες καρδιες τον ζηλωτων και τυφλων ανθρωπων και αυτο ψαχνω και εγω να βρω
π. Λαζαρος Αλωνισιωτης

Ανώνυμος είπε...

Καλά δεν υπάρχει λίγη ντροπή π. Λάζαρε Αλωνισιώτη σ'αυτά που λες;
Γιατί με το: Ξελογιάσατε έναν πολύ καλό άνθρωπο και Θεοσεβούμενο και τον οδηγήσατε σε σχίσμα,εμμέσως πλην σαφώς αφήνεις να εννοηθεί πως, ο σεβαστός καθ'όλα πατέρας,εκτός από αγράμματος(σύμφωνα με τον προϊστάμενο του) είναι και περιορισμένης ευθύνης,δηλ. καθυστερημένος!
Το κρίμα στον λαιμό σας που πάει πάτερ;
Στα ιστολόγια και εν προκειμένω στον Παιδαγωγό, που δίνουν αγώνα υπέρ της Ορθοδοξίας ή σε όλους αυτούς τους πνευματικούς μας ταγούς που παρέκκλιναν απ' αυτή και έτσι οδηγούν στην απώλεια τις ψυχές που τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος;
Αλήθεια πάτερ, μιλάς για σχίσμα, αλλά γνωρίζεις τι σημαίνει σχίσμα;
Από τα λεγόμενα σου, φοβάμαι πως όχι!
Και καλά πάτερ,τι σημαίνει σχίσμα, ποιός και πότε το προκαλεί δεν το γνωρίζεις, όμως δεν γνωρίζεις ούτε το:
ΤΙ ΔΕ ΜΕ ΚΑΛΕΙΤΕ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ,ΚΑΙ ΟΥ ΠΟΙΕΙΤΕ Ά ΛΕΓΩ; (κατά Λουκά κεφ.στ΄στιχ.46.).
Και αν το γνωρίζεις, γιατί μιας και είσαι λειτουργός ΤΟΥ, δεν ποιείς ά Εκείνος λέγει και επί πλέον κατηγορείς εκείνους που τα ποιούν;
Και επειδή πάτερ μάλλον αγνοείς παντελώς και τι σημαίνει αυθεντικός άνθρωπος και κυρίως αυθεντικός λειτουργός Του Υψίστου καθώς σπανίζει το είδος,δεν έχεις παρά να στρέψεις το βλέμμα σου προς τον "παρασυρμένο" πατέρα και θα έχεις την ευκαρία δεις έναν.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Υ.Γ.
Αγαπητέ αδελφέ Αδαμάντιε, μπορεί η "κραυγή" σου να μην φτάνει στ'αφτιά των "ποιμένων",το σίγουρο πάντως είναι πως, φτάνει στ'αφτιά του ποιμνίου και το αφυπνίζει!


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Πάτερ Λάζαρε
Κοίτα αυτά τα 3 βίντεο:

https://youtu.be/pPI3xLHhTa0
"Πολυχρόνιο στον Πάπα"

https://youtu.be/8Q7bXxmNQFA
"Ο ΠΑΠΑΣ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΩΣ ΠΡΩΕΣΤΟΣ"


https://youtu.be/xyT7Uo3nQn4
"Μνημόνευση Πάπα Φραγκίσκου και συλλείτουργο στο «Φανάρι» 30-11-14"


Κάνε μας την χάρη και δες τα.
Δεν φταίει αυτός που το προωθεί.
Αυτός σου δείχνει την αλήθεια.
Ο Θεός σου έδωσε μάτια για να βλέπεις, αυτιά για να ακούς τι διδάσκουν οι δεσποτάδες και οι πατριάρχες.
Σου έδωσε και μυαλό για να κρίνεις. Αν διδάσκουν ορθοδοξία ή αίρεση.
Μην παριστάνεις τον χαζό. Βλέπεις την αλήθεια.

Αν επιμένεις ότι η απάντηση στην αίρεση είναι να παριστάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, εσύ εκτίθεσαι.


Πάντως μου θυμίζεις κάποιον μοναχό, που για ένα σωρό αμαρτίες επικαλούνταν "ευλογία". Σε λίγο θα βλέπεις Αγιορείτες να καταλύουν νηστείες, κρέας, το άβατο, ίσως και να πορνεύουν και να λένε "μα αφού έχουμε ευλογία"..
Ευλογία τελικά ή κατάρα έχουν όσοι μνημονεύουν αιρετικούς; Τι λες;


Αποδέχθηκε ή όχι ο δεσπότης σου πολλές "εκκλησίες" στην ψευδοΣύνοδο της Κρήτης; Ξέρεις ή δεν ξέρεις;
Αποδέχθηκε ή όχι να τελούνται μυστήρια (γάμοι) με παπικούς και άλλους αιρετικούς; Αναγνωρίζουν ή όχι έτσι ιεροσύνη στους παπικούς;
Τελικά άδικα τον κατηγορούμε ή αποκαλύπτουμε την αλήθεια;

Όταν αποκαλούν τον Πάπα "Αγιότατο" και του ψάλλουν το "Πολυχρόνιο" μέσα στο Φανάρι, αποδέχονται ή όχι Αρχιεροσύνη σε αυτόν;


Πάτερ Λάζαρε,
κοιμάσαι με ήσυχη την συνείδηση σου το βράδυ;
Άνοιξε επί τέλους τα μάτια σου.
Ποιοι είναι οι αιρετικοί;

destro destro είπε...

Λοιπόν επειδή το κακό με αυτήν την κατάσταση έχει παραγίνει και απάντηση δεν έχω λάβει και βλέπω να το παίζετε κινέζοι απαντώ τα παρακάτω και αποχωρώ απο αυτόν τον διάλογο.
-ποτέ μα ποτέ δεν ήμουν φιλοπαπικός. Ο πάτερ Φώτης το γνωρίζει πολύ καλά. Πάντοτε και έγω και άλλοι ιερείς (οχι παπάδες ή παπαδαριά όπως αποκαλούν κάποιοι) λέγαμε ΚΑΙ ΛΕΜΕ το έξης: αν και εφόσον γίνει αυτή η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ένωση (εδώ που τα λέμε έχετε καταντήσει γραφικοί με αυτά που λέτε, σαν την γυναίκα εκείνη που ουρλιάζει στα κανάλια ονόματα δεν λεω)και μας υποχρεώσουν να λειτουργήσουμε με άλλες "ομολογίες" τότε και μόνο θα αρνηθούμε.
Πρέπει να σταθείς στρατιώτης και να πολεμήσεις, να χωθείς μέσα στη λάσπη και να λερωθείς, να κλάψεις και να ματώσεις όπως δε μάτωσες,όπως δεν έκλαψες, όπως δε λερώθηκες ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΖΩΗ ΣΟΥ. Ετσι γίνονται οι αγώνες. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΖΥΓΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ "ΚΑΚΟΥΣ" ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ. Δεν ρίχνουμε ασπίδα κάτω και τρέχουμε πίσω. Πνευματικοί ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΔΕ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ, μα καρτερούμε την ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ. Δεν διαφέρετε απο τα άτριχα παιδαρέλια που βιάζονται να αρπάξουν το όπλο και να πολεμήσουν, έναν αγώνα που δεν γνωρίζουν αλλα φαντάζονται και πεφτουν νεκροί άσκοπα με την πρώτη σφαίρα ή τρέπονται σε φυγή με δάκρυα στα μάτια. Όμως ο μεγαλήτερος εχθρός σου να το ξέρεις αδελφέ, δεν ειναι άλλος απο τον ίδιο σου τον ΕΑΥΤΟ. Αυτόν πρέπει πρώτα να κερδίσεις και μετά να στραφείς παρα έξω. και γνωρίζοντας αυτόν τον Βαρθολομαίο μέσα σου θα δείς οτι ο έξω Βαρθολομαίος δεν μπορεί να σου κάνει ΤΙΠΟΤΑ.
ΥΓ
Ο σεβασμιώτατος όταν είπε αυτό το "εκκλησίες" εννοούσε εκκλησιες σκετο σαν μια λέξη δίχως ουσία.
εμείς εχουμε ναους αλλοι συναθροισειςκ.α
ο σεβασμιώτατος έδωσε διορία στον αγαπητό αδελφό ημων πατέρα Φώτη. αυτό δείχνει οτι είναι ανθρωπος με ήθος.
Εσεις το μόνο που καταφέρατε να κάνετε:
-να κλαιει ένα ολόκληρο χωριό για τον καλό του ιερέα
-να τον διασύρετε εκμεταλευόμενοι την καλοψυχια του για μερικά κλίκ στα αχρίαστα για τον αγώνα μας ιστολόγια σας, οτι κανουν και τα πτωματοφαγα κοράκια.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Πάτερ Λάζαρε

1) τι έγινε ο παλιός σου (7 ετών) φορητός υπολογιστής; Απέκτησε ξαφνικά το πλήκτρο με τον τόνο;

2) Τα 3 βίντεο που στείλαμε, τα είδες;;;
Και επιμένεις ότι η Ένωση ΔΕΝ έγινε;

Και μνημονεύει ο δεσπότης σου τον Βαρθολομαίο και εσύ τον δεσπότη σου ενώ ο Βαρθολομαίος αναγνωρίζει αρχιεροσύνη στον Πάπα;
Μην παριστάνεις τον κουτό πάτερ.

3) Όσο για το "Πρέπει να σταθείς στρατιώτης και να πολεμήσεις"
Πως το αντιλαμβάνεσαι εσύ;
Συνεχίζοντας να μνημονεύεις τους αιρετικούς; Έτσι "πολεμάς" εσύ; Αυτός που ΔΕΝ πολεμάει, σε τι διαφέρει από εσένα δηλαδή;

Μα εσύ δεν συζητούσες με τον π.Φώτιο για να διακόψεις κι εσύ την μνημόνευση; Και μιλάς τώρα εσύ για να "πολεμήσεις".
Ειρωνεία.

4) Προφανώς ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι τα πάθη μας, ο κακός εαυτός μας. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση για να μην ομολογούμε την αλήθεια και να μην καταγγγέλουμε τους αιρετικούς που έχουν εισβάλει μέσα στην εκκλησία μας.

5) Αφού εσύ είσαι τόσο πνευματικός, και όχι ανάξιος όπως εμείς -δεν το λέμε ειρωνικά- γιατί δεν έπαψες το μνημόσυνο;
Σκέφθηκες κι εσύ τα παιδάκια σου; Τελικά σε ποιον Θεό πιστεύεις; Σε αυτόν που κυβερνάει τα Σύμπαντα ή στην μισθοδοσία από τον δεσπότη σου;

6) Μην γράφεις ψέμματα πάτερ. Είναι ντροπή να ψεύδεσαι. Γράφεις ότι τάχα έδειξε μακροθυμία ο δεσπότης Μακάριος. Πως; Τηλεφωνώντας το ίδιο βράδυ ο πρωτοσύγγελος και απαγορεύοντας τον να λειτουργεί; Παίρνοντας του τα κλειδιά και το ταμείο με προφορική εντολή, χωρίς κανένα έγγραφο; Κουβαλώντας όλους τους παπάδες του στο μικρό χωριό για να δείξει την πυγμή του; Ξέρεις πολύ καλά ότι έγραψες ψέμματα.
Πως θα λειτουργήσεις;

7) "Ο σεβασμιώτατος όταν είπε αυτό το "εκκλησίες" εννοούσε εκκλησιες σκετο σαν μια λέξη δίχως ουσία.
εμείς εχουμε ναους αλλοι συναθροισειςκ.α"


Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτογελοιοποιείσαι;
Είπαμε σεβόμαστε το σχήμα σου αλλά κάποιος πρέπει να σου το πει ότι πρέπει να σοβαρευθείς.
ΔΕΝ το "είπε" απλά ο Μακάριος. Το ΥΠΕΓΡΑΨΕ. Μετά από πολλές αντιδράσεις και συζητήσεις. Και ενώ η εντολή που είχε λάβει από την Ιεραρχία ήταν να ΜΗΝ δεχθούν αυτό τον όρο.

Ποιον κοροϊδεύεις;
Και για τα μυστήρια; Που επιτρέπουν μεικτούς γάμους; Δεν αναγνωρίζουν έγκυρο βάπτισμα στους αιρετικούς; Άρα δεν αναγνωρίζουν και ιεροσύνη;
Μπορείς να παριστάνεις τον κουτό;

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη, για πόσο ηλίθιους μας περνάς destro destro?
Καλά,δεν σε κόβει ότι από τον τρόπο που εκφάζεσαι, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι μόνο ο π.Λάζαρος δεν είσαι;
Και καλά, γράφεις αντ'αυτού, αλλά μην λες και χαζαμάρες!
Βαρύγδουπες εκφράσεις,χωρίς ουσία!
Να στο αναλύσω;
Μπάααα, μάλλον τζάμπα κόπος.
Όμως θα σε παρακαλούσα να μου εξηγήσεις,αν θέλεις φυσικά, τι σημαίνει destro destro, αφού ιταλικά δεν γνωρίζω.
Τι; Τι είπες; ότι είμαι εκτός θέματος; ΝΟΜΙΖΕΙΣ!
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Χρήστος Ελευθεριάδης είπε...

πάτερ Λάζαρε Αλωνισιώτη δεν έχουμε ανάγκη από αιρετικούς παπάδες αλλά από ορθόδοξους παπάδες,καλύτερα άλλαξε επάγγελμα

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ο π.Λάζαρος δεν είναι αιρετικός.
Το γιατί ενώ τον απασχολούσαν και αυτόν όλα όσα συμβαίνουν, άλλαξε πλεύση και απεγνωσμένα προσπαθεί να καλύψει τον δεσπότη του, αυτός το ξέρει.
Ελπίζουμε μια μέρα να καταλάβουν όλοι όσοι σήμερα δειλιάζουν το λάθος τους και να ομολογήσουν την ορθόδοξη αλήθεια. Την πραγματικότητα την βλέπουμε όλοι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είδε, ότι δεν ήξερε. Όλοι ξέρουν.
Οι αποφάσεις της Συνόδου στην Κρήτη είναι γνωστές. Τόσα άρθρα γράφτηκαν. Όσοι ήθελαν να ενημερωθούν ενημερώθηκαν. Όλοι οι δεσποτάδες μας, λίγο ή πολύ την αποδέχθηκαν. Δεν γνωρίζουν ότι ο δεσπότης τους συμμετείχε; Ότι συναποφάσισε; Καλή μετάνοια λοιπόν. Ο δρόμος του Γολγοθά είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολο στην σημερινή εποχή της καλοπέρασης να τον επιλέξει κάποιος.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.