" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο βίντεο (από Ρουμανία) του αγιορείτη γέροντος Σάββα. Απαντήσεις σε "επίμαχες" ερωτήσεις.

Ρουμανία, 15 Δεκεμβρίου 2017.
Πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο βίντεο (από Ρουμανία) του αγιορείτη γέροντος Σάββα. Θα το χαρακτηρίζαμε: Απαντήσεις σε "επίμαχες" ερωτήσεις.ενδεικτικά, στο 7΄, απάντηση σε ερώτηση από το κοινό, για το τι άποψη έχει ο π. Σάββας για την διαφορετική θέση του π. Ευστρατίου απέναντι σε όσους μνημονεύουν. 


Μέρος 8ο, τελευταίο:


 
    Ἐρώτηση: Ὁ π. Εὐστράτιος εἶχε ἄλλη θέση. Κάθεται δίπλα στὸν π. Θεόδωρο, λέγοντας ὅτι ὄχι ὅλοι οἱ παπάδες μνημονεύουνε, δηλ. αὐτοὶ μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα… (δὲν ἀκούγεται).
    π. Σάββας: Ἐγώ, πάντως, πρώτη φορὰ βλέπω ὅτι ὁ Γέροντάς μου ἔχει διαφορετικὴ θέση μὲ μένα. Δὲν τὄξερα. Εὐχαριστῶ πολὺ μοῦ τὸ εἴπανε.
    Νὰ σᾶς ἐξηγήσω. Εἶχε γίνει μιὰ παρεξήγηση μὲ τὸν π. Θεόδωρο γι’ αὐτὸ το θέμα, γιὰ τὴν Οἰκονομία. Τὸ ξεπεράσαμε· μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπεράστηκε. Γι’ αὐτὸ καὶ πρὶν ἀπὸ κάμποσο καιρό, πρὶν ἀπὸ δύο βδομάδες περίπου, εἶχε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης μία ὁμιλία στὴν Ἀθήνα. Καὶ μοῦ εἶπε ὁ Γέροντας· τί θὰ κάνουμε; Τοῦ λέω, Γέροντα νὰ πᾶτε. Ἐγὼ ἤμουν ἄρρωστος καὶ δὲν μποροῦσα νὰ πάω. Ἀπόδειξη ὅτι δὲν ἔχουμε διαφορά, τὸν ἀνέβασε τὸν π. Εὐστράτιο ἐπάνω στὸ βῆμα.

    Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ π. Θεόδωρος, ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι ἱερεῖς ποὺ μνημονεύουν καὶ δὲν εἶναι αἱρετικοί, πιστεύω ὅτι ἦταν γιὰ τὸν πάτερ Ἄγγελο καὶ Ματθαῖο, ἐπειδὴ αὐτὴ τὴν συνάντηση τὴν ὀργάνωσε ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος καὶ ὁ π. Ματθαῖος Βουλακνέσκου, ποὺ μνημονεύουν τὸν Σεραφεὶμ Πειραιῶς, τὸ εἶπε γι’  αὐτούς, ὅτι ἔχουν ὀρθόδοξο φρόνημα. 
Ὅμως, πρὶν ἀπὸ 4 μέρες, ποὺ εἴχαμε ἐμεῖς (ὁ π. Εὐστράτιος, ἐγὼ καὶ κάποιος ἄλλος Γέροντας) μιὰ Σύναξη, μιὰ ἄλλη ὁμιλία, ἐγὼ διαφοροποιήθηκα ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ π. Θεοδώρου, εἶχε ἔρθει ὁ π. Ματθαῖος, ποὺ πολὺ τὸν ἀγαπῶ καὶ μιλᾶμε μὲ τὸν π. Ματθαῖο, ἀλλὰ ὅταν ἦρθε ἡ κουβέντα γιὰ τὸν Σεραφείμ, εἶπα ὅτι ὁ Σεραφεὶμ κοροϊδεύει τὸν κόσμο κι ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸν μνημονεύουμε, διότι δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Μπορεῖ ὁ π. Ματθαῖος καὶ ὁ π. Ἄγγελος νὰ λένε ὀρθόδοξα πράγματα,  ἀλλὰ ἔχουνε μετοχὴ στὴν αἵρεση αὐτὴ τὴν στιγμή. Ὁ μητροπολίτης τους δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης κι αὐτοὶ μνημονεύουν αὐτὸ τὸν μητροπολίτη. Θὰ τόκαναν αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ναὶ μέν, ἀγαπητός-φίλος ὁ π. Ματθαῖος, ἀλλὰ φιλτάτη ἡ ἀλήθεια.


    Ἐρώτηση: Δηλαδή, μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι ὁ π. Ματθαῖος, ἐπειδὴ εἶναι αἱρετικοί, ἐπειδὴ εἶναι σὲ σχέση μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές;
    π. Σάββας: Ἅμα θὰ πεθάνει ὁ π. Ματθαῖος τώρα, πῶς θὰ τὸν κρίνει ὁ Θεός; Θὰ μοῦ πεῖς, δὲν ξέρουμε. Ἐγὼ ὅμως, προσωπικά, ποὺ δὲν μνημονεύω τὸν Βαρθολομαῖο, θὰ πῶ στὸν Κύριο· Κύριε, ἐγὼ δὲν μνημόνευα τὸν Βαρθολομαῖο γιατὶ εἶναι αἱρετικός. Ὁ π. Ματθαῖος, τί θὰ πεῖ; Ὅτι μνημόνευα τὸν Σεραφεὶμ γιατὶ εἶναι ὀρθόδοξος; Ἀφοῦ δὲν εἶναι ὀρθόδοξος. Ἀφοῦ δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἀφοῦ ἔχει ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἱερώνυμο καὶ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Ἐγὼ μπορῶ νὰ σοῦ λέω στὰ λόγια ὅτι εἶμαι πλούσιος. Ἡ πράξη;
    Ὁ π. Εὐστράτιος εἶπε τὸ ἑξῆς, σ’ ἐκείνη τὴν ὁμιλία ποὺ εἴχαμε κάνει. Ὑπάρχουν κάποιοι πνευματικοί, καὶ κάποιοι Ἐπίσκοποι ποὺ λένε ὅτι εἶναι ἀντι-οικουμενιστές, καὶ μνημονεύουν! Αὐτοὶ κάνουν χειρότερη ζημιά. Θέλετε νὰ πάρουμε παράδειγμα, νὰ μιλήσουμε Πατερικά. Εἶχε στείλει -ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης- ἐπιστολὴ σὲ ἕναν ἡγούμενο Εὐστράτιο, ποὺ ἔλεγε ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος, καὶ τοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς:  Πῶς μπορεῖς νὰ λές ὅτι εἶσαι ὀρθόδοξος, καὶ νὰ μὴ διώκεσαι; Ἐδῶ βλέπω ὅτι τοὺς περισσότερους Ἡγούμενους τοὺς ἔχουν στείλει στὴν ἐξορία. Ἐσύ, γιατί κάθεσε στὸ Μοναστήρι σου; Τί τοὺς εἶπες; Τί σοῦ εἶπαν; Ὁ ἅγιος Θεόδωρος, ὄχι ὁ Σάββας. Οἱ ἄλλοι διώκονται· ἂν δὲν διωχθεῖς, δὲν ὁμολογεῖς, πάει νὰ πεῖ ὅτι τὰ ἔχεις βρεῖ μὲ τοὺς διῶκτες. Ἐμεῖς διωχτήκαμε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος…
(η απομαγνητοφώνηση από εδώ)

Προηγήθηκαν τα βίντεο:Μέρος 1ο:
https://youtu.be/pzmfPjzTl4U


Μέρος 2ο:
https://youtu.be/54yAihI_45Q


Μέρος 3ο:
https://youtu.be/uQagYZJfBn4


Μέρος 4ο:
https://youtu.be/YO4oAHMatkA


Μέρος 5ο:
https://youtu.be/3aE0agHgLAU


Μέρος 6ο:
https://youtu.be/5j_GyepTyOs


Μέρος 7ο:
https://youtu.be/4x_CxPmvtNU

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μα καλά, πρέπει να δούμε όλα τα βίντεο πάνω από 2ώρες για να καταλάβουμε το θέα και τη θέση του π'' Σάββα! Κάντε μια αναφορά, λιτή έστω και το σχόλιό σας και αν έχουμε χρόνο βλέπουμε και τα βίντεο.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

δείτε το 8ο βίντεο που παραθέσαμε πρώτο.

Θα δείτε ότι μετά θα θελήσετε να δείτε κ τα υπόλοιπα.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είναι σημαντικό να βγαίνουν αυτά και στην Ελλάδα, διότι αφενός μεν βλέπουμε την αγωνιστικότητα των Ρουμάνων αδεφλών μας, και αφετέρου, εμπαιδώνουμε και εμείς καλύτερα το πως πρέπει να πράξουμε. Ο Θεός να ενισχύει τους Αγιορείτες Πατέρες στο τόσο σημαντικό έργο τους. Μακάρι αυτές οι φωνές να ακούγονται σε όλη την Οικουμένη. Ευχαριστούμε.

Ανώνυμος είπε...

Οσοι δηλαδη επισκοποι δεν εκοψαν το μνημοσυνο της Ιερας Συνοδου,αυτοι κατατασσονται εις την ομοταξιαν των ψευδεπισκοπων και συμφωνα με τους Ιερους Κανονες τελουν υπο συνοδικη κριση;
Ολες αυτε οι ημεριδες που εγιναν για τον Οικουμενισμο για ποιο λογο εγιναν;
Επισης ,πως κατανοει ο γερ.Σαββας το γεγονος πως ο αγιος Ανατολιος εχειροτονηθη υπο του Διοσκορου,παρουσια και του αιρετικου Ευτυχους,,,,,,ποτε!
Μετα τη ληστρικη της Εφεσσου και πριν την Δ` Οικουμενικη Συνοδο,η οποια καθηρεσε και τους δυο αιρεσιαρχας Διοσκορο και Ευτυχη,η δε αγια Οικουμενικη Συνοδος εδεχθη τον Ανατολιο και ως εξαρχο.[ Η Εκκλησια μας τιμα τον Αγιο Ανατολιο στις 3 Ιουλιου του μηνος];;;;
Μηπως να αναθεωρησουμε καποιες αποψεις διοτι θα τρελλαθουμε τοσο.
Βεβαιο κριτηριο καταδικης μιας αιρεσεως ,ειναι μια Οικουμενικη συνοδος.
Και μη βιαστειτε να μας παραξηγησετε τους ορθοδοξους,επειδη μιλαμε και θελουμε,επιθυμουμε να ειμαστε δικαιοι στις αποψεις μας.
Οχι να τα ισοπεδωνουμε ολα.
Χαιρετε εν Κυριω και καλον αγωνα ,τιμιο πανω απο ολα και σε σχεση με τους υπολοιπους ,επειδη ο αγων γινεται υπερ της Ορθοδοξου Εκκλησιας.
,,,,
Μη ξεχασουμε και τον οσιο Μελετιο Αντιοχειας ,ο οποιος χειροτονηθηκε απο τους αιρετικους αρειανοφρωνες και καποιοι Αντιοχειοι δεν δεχοντουσαν την κοινωνια με αυτον.
Εκεινος ομως βαφτισε τον Ιερο Χρυσοστομο και χρηματισε και προεδρος της Β ` Οικ,θανων κατα την διαρκεια των εργασιων της.Ο αγιος Γρηγοριος τιμησε τον Μελετιο ως νεον Αποστολο,ο μ ο τ ρ ο π ο και αθλητη των αγιων.
Τιμαει η Εκκλησια μας τον Αγιο Μελετιο στις 12 Φεβρ του μηνος.

Ευχομαι καλη Ανασταση για την πατριδα μας και την Ορθοδοξια.
Καλη Πρωτοχρονια!π

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Οσοι δηλαδη επισκοποι δεν εκοψαν το μνημοσυνο της Ιερας Συνοδου,αυτοι κατατασσονται εις την ομοταξιαν των ψευδεπισκοπων και συμφωνα με τους Ιερους Κανονες τελουν υπο συνοδικη κριση;
Ολες αυτε οι ημεριδες που εγιναν για τον Οικουμενισμο για ποιο λογο εγιναν;"


Αγαπητέ
άλλο τι έκανε ένας επίσκοπος πριν 5 χρόνια, και άλλο τι έκανε πρόσφατα. Ο πρότερος βίος του τον τιμά αλλά δεν τον απαλλάσσει από λάθη που ακολούθησαν. Γιατί ένα σωρό σημερινοί επίσκοποι κάποτε ήταν πραγματικά αγνά παιδιά της εκκλησίας, αλλά τώρα ... δεν ξέρουμε τι είναι. Όταν αρχίσεις να ανεβαίνεις σε αξιώματα, κρύβονται παγίδες. Πόσοι επίσκοπο δεν αναφέρονται στην Αποκάλυψη και δεν καλούνται να μετανοήσουν και να ποιήσουν κ πάλι "τα πρώτα έργα"

Δείξτε μας λοιπόν ποιοι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος εγγράφως και δημόσια καταδίκασαν την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Αναμένουμε. Αλλιώς αποδέχονται τις αποφάσεις της (αυτό αναφέρει και το σχετικό Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε) και φέρουν βαρύτατη ευθύνη για την σιωπή τους σε δογματικά θέματα πίστεως.

Φυσικά μπορούν να μετανοήσουν κάποια στιγμή ή και να αγιάσουν στο μέλλον. Αυτό δεν δικαιολογεί και δεν τους απαλλάσσει από το βαρύτατο λάθος τους σήμερα.

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΑΠΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ, ΚΑΙ ΜΕ ΒΓΑΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΑΥΤΟ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΛΕΕΙ, ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ. ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε παιδαγωγε, θα συμφωνησω ως ενα σημειο,ομως!
Η Ορθ.Πιστις ειναι το κινδυνευομενον...και απο τη μια κ απο την αλλη..
Σε καμμια περιπτωση δεν θεωρω οικουμενιστικως φρονουντες ολη την Εκκλησια.
Σε καμμια περιπτωση επισης ,δεν πιστευω πως η Ελλαδικη Εκκλησια εχει επισκοπους που στο μεγαλυτερο μερος ειναι αιρετικοι ουτε κ για τον μοναχισμο το πιστευω αλλα ουτε κ για τους λαικους.
Μελετηστε ομως τι γινοταν επι αρειανισμου.
Υπαρχει φως που να καταδικασει την παναιρεση του Οικουμενισμου;
Ποιο ειναι το κινδυνευομενον;
Το κινδυνευομενον,η πιστις κινδυνευει μονον απο τη Συνοδο;
Μου φαινεται πρεπει να βλεπουμε κ τι ερχεται...επειδη οι θεοφοροι Πατερες αγωνιζονταν σε πολλα επιπεδα.
Και ο αγωνας αυτος να εισαι σιγουρος αγαπητε παιδαγωγε ως μαρτυριο λογιζεται!
Δεν ειναι μονον οι διωγμοι κ οι εκθρονησεις,οι εξοριες μαρτυριο!
Πρεπει να βλεπουμε πως αγωνιζονται καποιοι κ πως αλλοι παντοτε προς ωφελος ολης της Εκκλησιας.Και το ωφελος της εκκλησιας εχει πολλες παραμετρους.
Γι'αυτο μην ειμαστε καθετοι.

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά και δεν πρέπει να κατακρινουμείς τουΣε Πατέρες που αγωνίζονται και έχουν διωχθεί από τα μοναστήρια τους και από τις θεσεις τους για χάριν του Χριστού μας και της αλήθειας της πίστεως μας. Ας ευχόμαστε να τους δώσει δυναμη και φωτιση ο Θεός να πράττουμε πάντοτε τα θεάρεστο και τα σωστα

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.