" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ κ.κ ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

κ.κ ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
η φωτογραφία λήφθηκε στην Βέροια, αμέσως μετά την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης 

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε διά της επιστολής αυτής με το πρόσωπό σας για να εκφράσουμε τον πόνο και την λύπη μας αφενός για τις παράνομες - αιρετικές ενέργειες υψηλόβαθμων κληρικών που γίνονται εν τη Εκκλησία και αφετέρου για την προσωπική σας στάση απέναντι αυτών αλλά και έναντι των αποτειχισμένων πατέρων εν τη Μητρόπολη Φλωρίνης. Οι καμπάνες χτυπούν την ώρα αυτή και ως φωνές αγγελικές προσκαλούν τον πιστό λαό να μπει μόνο αυτός μέσα στο Ναό που είναι ο Οίκος του Θεού για να λατρεύσει τον μόνο αληθινά σαρκωθέντα Θεό ημών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που και σήμερα γεννάται για τον ίδιο ΣΚΟΠΟ, «Ίνα πας (άνθρωπος) ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. γ’ 13).

Αν και γνωρίζετε πολύ καλά πως «Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως…», και ότι η Ορθοδοξία μας που είναι «Παρθένος» έρχεται στο ιερό Σπήλαιο που είναι μόνο ο Ορθόδοξος Ναός για να Τον γεννήσει μυστικά, και πάλι γνωρίζετε πως όταν η Οικουμένη άκουσε για πρώτη φορά το νέο αυτό Ευαγγέλιο από τους Αποστόλους χόρευε και δόξαζε μαζί με τους Αγγέλους και τους Βοσκούς Αυτόν, τον «προ αιώνων Θεόν»… Αλλ’ αν γνωρίζετε αυτά αλλά και πολλά περισσότερα, διατί ανέχεστε ανόητους ανθρώπους να εισάγουν καινές διδασκαλίες περί ενός Οικουμενικού Μεσσία που δήθεν γεννιέται σε όλους τους θρησκευτικούς στάβλους που όζουν ως «τετραήμεροι» λόγω του ότι αρνούνται τον Ένα της Τριάδος, τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον υιό της Παρθένου και τον τετράκτινο Τίμιο Σταυρό Του;

Τι άλλο γνωρίζετε; Εκτός από τις πεντακόσιες και πλέον προφητείες για Αυτόν που είναι η «Προσδοκία των εθνών» γνωρίζετε πολύ καλά πως ο Οικουμενικός πατριάρχης γιόρτασε μέσα στο 2017 τα πεντακόσια χρόνια από την μεταρρύθμιση του Λούθηρου (1517) και τίμησε αυτόν ως «Άγιο» αλλά και αργότερα την 11η Οκτωβρίου που εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάσαμε την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο και την καταδίκη των εικονομάχων αυτός ο καλούμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τέλεσε Ορθόδοξη Λειτουργία μέσα σε ακάθαρτο σπήλαιο, μέσα σε αιρετικό ναό που τιμούν όχι είδωλα αλλ’ αυτόν τον αντίχριστο, μέσα δηλ. σε Λουθηρανικό «ναό» δίχως εικόνες και με πλήθος αιρετικών ανθρώπων τους οποίους και «κοινωνούσαν» αδιάκριτα!

Ίσως εδώ αυτό που δεν βλέπετε, είναι ότι ο Πατριάρχης μας είναι βλάσφημος και (ως νέος Ιούδας) προδότης Εκείνου που θέλησε να μας φανερωθεί ως Παιδίον Νέον. Δυστυχώς έχετε ακόμη πίστη -εμπιστοσύνη στον Βαρθολομαίο και όχι σε ΕΚΕΙΝΟΝ που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουν πολλοί αλλά θα τιμήσουν ολίγοι (ενν. οι αποτειχισμένοι αδελφοί και πατέρες). Αν είστε ανεκτικός ως προς την αμαρτία των ανθρώπων, μάθετε ότι ο Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ αθετούν τη Θεότητα, τουτέστιν βλασφημούν κατά του Θείου Βρέφους και εναντίον όλων των μικρών παιδιών και μαθητών μας λόγω των οικουμενιστικών μυθευμάτων που ήδη διδάσκουν στα σχολεία οι καλούμενοι θεολόγοι του «Καιρού» στο δήθεν μάθημα των θρησκευτικών. Η μεγαλύτερη προσβολή της εορτής των Χριστουγέννων πιστεύουμε πως βρίσκεται στις προθέσεις του ανθρώπου αυτού και των συν αυτώ οικουμενιστών, που μετά από την ψευδοσύνοδο της Κρήτης συνεχίζουν να τελούν Θείες Λειτουργίες πάνω σε ακάθαρτα θυσιαστήρια. Το «Αντιμήνσιο» το οποίο
αντικαθιστά μόνο τον ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, μιας και «φέρει την παράσταση της ταφής του Κυρίου και έχει ραμμένα επάνω άγια λείψανα» δεν φτάνει να σκεπάσει για να αγιάσει τις προθέσεις των οικουμενιστών. Αν και το Αντιμήνσιο τοποθετείται μόνο πάνω σε άγιο Θυσιαστήριο δεν αγνοούμε ότι τα ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ που προσφέρονται αποκλειστικά από Ορθοδόξους προετοιμάζονται και προαγιάζονται μυστικά στην Πρόθεση, στην κόγχη της Ιεράς Προθέσεως «η οποία συμβολίζει το ιερό σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου». Αυτό το ιερό σπήλαιο υπάρχει μόνο σε Ορθοδόξους Ναούς! Τα άλλα «σπήλαια» συντηρούν ληστές (ενν. της θεολογίας) και είναι αυτά που μυστικά τίκτουν τον μέλλοντα να γεννηθεί (ενν. Αντίχριστο)... Τέρμα η οικονομία, πάτερ Θεόκλητε. Οι καιροί είναι πονηροί όσο ποτέ άλλοτε. Η μνημόνευση του ονόματός σας από τους ιερείς της Μητροπόλεως Φλωρίνης ομοιάζει στο εξής με τη μνημόνευση του Ποντίου Πιλάτου στο Σύμβολο της Πίστεως ημών για να θυμούνται οι πιστοί όλων των αιώνων σε ποιόν καιρό ξανα-σταυρώθηκε ο Κύριος, έπαθε και ετάφη. Αλλοίμονο!

Τι άλλο γνωρίζετε; Γνωρίζετε πολύ καλά τη φωνή του π. Αυγουστίνου και τα προφητικά του λόγια (που ήδη φανερώθηκαν - εκπληρώθηκαν): «Ο παπισμός είναι θηρίο της Αποκαλύψεως…. Τί εστί παπισμός; Σύνολο αιρέσεων. Και φοβούμαι δυστυχώς, ότι θα δούμε στη Μητρόπολη (των Αθηνών) - εγώ δεν πηγαίνω στη Μητρόπολη - θα δείτε στην επίσημη εορτή της 25ης Μαρτίου…, μπροστά - μπροστά, πρώτον …σαν κόκορα, με τα φτερά του τα κολωτά να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό - δεν ξέρω ποιός θα είναι τότε - ένας καρδινάλιος». Επίσης γνωρίζετε ότι παλαιότερα αλλά και πρόσφατα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου εν ώρα Θείας λειτουργίας παρίσταντο πλήθος καρδιναλίων!

Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε πολύ περισσότερες κανονικές παρανομίες του εν λόγω κληρικού κι ότι σας πονούν προσωπικά αλλά αυτό που σας καθιστά παράνομο και ξένο Χριστού είναι ότι κλείσατε τα αυτιά σας σε μια άλλη προφητεία του γέροντά σας, τη σχετική με την Μητρόπολη Φλωρίνης! Αλήθεια, έχετε προγραμματίσει ήδη την επίσκεψη καρδιναλίων σε αυτήν και μάλιστα εν ώρα Θείας Λειτουργία, ή όχι ακόμη; Αν πάλι διαφωνείτε με αυτό το παράνομο εκκλησιαστικό είδος και ήθος του ανθρώπου αυτού, γιατί σιωπάτε και δεν προειδοποιείτε τον αρχιαιρεσιάρχη και βλάσφημο αλλά αντίθετα αποδίδετε τιμές στο πρόσωπό του με την ονομαστική επίκληση του ονόματός του, και πλέον τούτου, διώκετε τους ορθοδόξως αποτειχισμένους; Επιτέλους, ποιόν υμνείτε εσείς οι επίσκοποι, τον Χριστό ή τον Αντίχριστο;

Ο Θεός ήρθε επί της γης για να σηκώσει τον πεσμένο άνθρωπο, να ζωοποιήσει αυτόν ως νεκρωθέντα από την αμαρτία, να τον συγχωρήσει ως αμαρτήσαντα, αλλ’ όχι ως βλασφημούντα. Η αίρεση διαστρέφει τον δρόμο της αλήθειας και οδηγεί τους λαούς σε έναν άλλον Μεσσία, στον αντίχριστο των ημερών τους. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσοι ως αποτειχισμένοι, να μην σας ακολουθήσουμε πλέον. 

Πτολεμαΐδα, Χριστούγεννα 2017

Με φόβο Θεού, 

Το Δ.Σ.

2 σχόλια:

Δανάη Πολυχρονίου είπε...

"Μακριά το Ευαγγέλιο"...
Μα γιατί ξαφνιάζεστε;;
Συνήθως συμβαίνει ...στους δαιμονισμένους...

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στο Σύλλογο Μακρυγιάννη!!! Μητροπολίτα Φλωρίνης έχεις κόσμο που σε αγαπάει και προσπαθεί να σε προστατεύσει από τα δίχτυα του σατανά. Καλό θα είναι να ξανασκεφθείς την κατάσταση και δείξε μετάνοια . Αυτό θα σε σώσει!!Μετάνοια.ΜΕΤΑΝΟΙΑ.ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Είθε και άλλες Μητροπόλεις να είχαμτε τέτοια πνευματικοπαίδια . Στις άλλες Μητροπόλεις κανένας δεν μιλάει και έτσι ο λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου καθώς παπάδες και Δεσποτάδες βολεύονται και εφησυχάζουν. Δεν τους νοιάζει που οδηγείται η πίστη μας!!!

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.