" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ἡ μεγάλη προδοσία τῆς Πίστεως καὶ ἡ διγλωσσία τῶν Ἐπισκόπων

Νὰ μία ἀπὸ τὶς «τρέλες» τῶν ἐσχάτων, ποὺ προφήτευσε ὁ Μ. Ἀντώνιος: Συμπροσεύχονται στὴν Γερμανία μὲ αὐτούς ποὺ οἱ …ἴδιοι χαρακτηρίζουν ὡς αἵρεση ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Πίστη στὴν Ἑλλάδα!!!

Στὴν ἀκόλουθη λίστα θὰ παραθέσω σὲ δύο στῆλες ποιές ὁμάδες χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος ὡς αἱρέσεις καὶ ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη (http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_christ.html) (β΄ στήλη)


καὶ στὴ α΄ στήλη, ποιές ἀπ’ αὐτὲς τὶς αἱρέσεις παράλληλα ἀνήκουν στὶς «Ἐργασιακὲς ὁμάδες Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν» τῆς Γερμανίας (τῆς ὁποία τὸ προεδρεῖο «τιμᾶ» μὲ τὴν συμμετοχή του καὶ «ὀρθόδοξος» Πρωτοπρεσβύτερος), ἄλλὰ καὶ ἄλλων χωρῶν π.χ. τῆς Ἑλβετίας, ὡς ἀναγνωρισμένες «Ἐκκλησίες» μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ μόνιμου μέλους ἢ ὡς ἐπισκέπτες ἢ ὑπὸ δοκιμὴ (http://www.oekumene-ack.de/ueber-uns/mitglieder/).

Μὲ αὐτοὺς, ποὺ Ὀρθόδοξοι ἐν Ἑλλάδι, ὑποτίθεται, ὀνομάζουν αἱρετικούς, συμπροσεύχονται, συνεδριάζουν, συνδιοργανώνουν, προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμὸ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκτὸς Ἑλλάδος. 
Καὶ ἐνῶ γνωρίζουν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ, ἀποκρύπτουν συγκαλύπτουν, ἀλληλοευλογοῦνται καὶ ἀναλώνονται σὲ ἀνούσια δελτία τύπου παραπλάνησης καὶ ἐντυπωσιασμοῦ. 
Οἱ ἀκόλουθες γερμανικὲς καὶ ἑλληνικὲς ὀνομασίες εἶναι ταυτόσημες ἢ μὲ μικρὲς διαφορές: 


ACK Εργασιακή ομάδα χριστιανικων Εκκλησιών     Κατάλογος Αιρέσεων Ι.Σ. 
Γερμανίας καὶ ἄλλων χωρῶν                                     Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλᾶδος
Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes                     Ἐλευθέρα Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden                          Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς 
in Deutschland                                                             Πεντηκοστῆς 
Apostelamt Jesu Christi                                                Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
Apostolische Gemeinschaft                                           Ἀποστολικὴ Χριστιανική Ἐκκλησία 
Evangelische Brüder-Unität                                          Ἐκκλησία Εὐαγγελιστῶν 
Religiöse Gesellschaft der Freunde                                Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν (Quäker)                                                                                Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν (Μορμόνοι)
Freikirche der                                                           Ἐκκλησία τῶν 
Siebenten-Tags-Adventisten                                       Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας 
Bund Freier evangelischer Gemeinden                         Σύνδεσμος Ἐλευθέρων Εὐαγγελικῶν
in Deutschland                                                           Ἐκκλησιῶν
Bund Evangelisch-Freikirchlicher                                Ἐλευθέρα Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία 
Gemeinden in Deutschland                                          Ἑλλάδος
Anglikanisch-Episkopale Gemeinden                            Αγγλικανικὴ Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία 
Mennonitische Gemeinde in Deutschland                       Μεννονίτες
Evangelisches Missionswerk in Deutschland                 Τό Εὐαγγέλιο σέ κάθε Σπίτι 
Die Heilsarmee in Deutschland                                     Στρατός Σωτηρίας

Ἂν σὲ αὐτοὺς προσθέσουμε τοὺς ἐπίσης συμμετέχοντες Παπικούς, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Ἀγγλικανούς, Βαπτιστές, Μονοφυσίτες, Ἀρμένιους, Κόπτες κλπ., τοὺς ὁποίους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπροκάλυπτα καὶ σκανδαλωδῶς δὲν συμπεριλαμβάνει στὴν λίστα τῶν αἱρέσεων, τότε φρίττει ὁ
κάθε ὀρθῶς σκεπτόμενος πιστός μὲ τὴν προδοσία καὶ διγλωσσία τῶν Ἐπισκόπων
Ἂς μὴν ξεχνοῦμε μάλιστα, ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Γερμανίας ἐπανδρώνεται μὲ «Ἐπισκόπους» καὶ «Ἱερεῖς» κυρίως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις ὑπάρχουν καὶ λειτουργοῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες πρὶν ἀπὸ τὴν ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης.

Τί ἔχουν νὰ ποῦν γι’ αὐτὰ οἱ κατὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη ὀρθοδοξοφανεῖς καὶ δίψυχοι ἐν Ἑλλάδι Ἐπίσκοποι, ὁ κ. Αὐγουστῖνος, ὁ κ. Φραγκουλάκης κλπ. ἀπὸ Γερμανία, ὁ κ. Βαρθολομαῖος κλπ., καὶ ὅλοι οἱ ὑποτιθέμενοι «φύλακες» τῆς Πίστεως; 

Ποιό ἀνάθεμα θὰ ἀναφωνήσουν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐναντίον ποιῶν αἱρετικῶν, ἀφοῦ ἡ λέξη αἵρεση εἶναι γι’αὐτοὺς πιὰ ἄνευ περιεχομένου καὶ τοὺς ἔχουν ἀνακηρύξει ὅλους «ἑτερόδοξους Χριστιανοὺς καὶ ἀδελφὲς ἐκκλησίες»; Τίποτα δὲν θὰ ἀναφωνήσουν καὶ τίποτα δὲν θὰ ποῦν, διότι μᾶς δουλεύουν κοντοβελονιά. Ἕως πότε ὅμως, ἕως πότε; 


Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.