" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Επιστολές υποστήριξης στους διωκόμενους μοναχούς της Ι.Μ. Χιλανδαρίου

12-7-2016 
Κοιν.: Διοίκηση Ἁγίου Ὅρους, 
Ἱερὰ μονὴ Χιλανδαρίου


Χαίρετε ἐν Κυρίω.
Πληροφορηθήκαμε μὲ ἀφάνταστη λύπη καὶ ἀπορία τὸν διωγμὸ πού ἀσκήσατε στούς Μοναχούς: Λουκᾶ, Δαμιανό, Ὀνούφριο καί τὸν δόκιμο Μοναχό Δανιήλ, ἀπό τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας τους, 
διότι προέβησαν στήν ἀνακήρυξη τῆς κακοδοξίας καὶ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ προβατόσχημου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενιστῆ κ.κ. Βαρθολομαίου, μετά τήν ληστρικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης, στὴν ὁποία ὑπεγράφη ἀνορθοδόξως ἡ καθιέρωση τῶν αἱρέσεων ὡς "Ἐκκλησίες" καὶ ἡ κατοχὺρωση τοῦ Π.Σ.Ε. ὡς χριστιανικοῦ θεσμοῦ, κατοχυρώνοντας συνοδικῶς τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Πανθρησκείας.


Εἴμαστε λυπημένοι, ἀπογοητευμένοι ἀλλὰ καὶ ἀγανακτισμένοι μέ ἱερά ἀγανάκτηση, διότι ἀντί νά διώκονται οἱ αἱρέσεις καί συνολικὰ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως τὴν ὀνόμασε καὶ κατεδίκασε ὁ Σέρβος Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, τὸν ὁποῖον μὲ αὐτὴν σας τὴν ἀπὸφαση προσβάλλετε καὶ διώκετε ὡς ἄλλοι καθεστωτικοὶ ἐκ νέου, διώκετε πιστοὺς ὁμολογητὲς καὶ ἀγωνιστὲς τῆς Πίστεως. Ποιὸ εἶναι τὸ ἁμαρτημά τους; Ἡ μὴ συγκαταβασή τους στὴν αἵρεση, ὡς ἐδίδαξε ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής; Δὲν ἐταχθήκατε ὡς μοναχοὶ γιὰ νὰ διώκετε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπερασπίζετε τὴν Πίστην. Δὲν ἀπολαμβάνετε τὶς τιμὲς ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ προσβάλετε τὰ Πιστεύω του. Δὲν διδαχθήκατε ἀπὸ τὰ λάθη τῶν προκατόχων σας, ποὺ ἒδιωξαν τοὺς Κολλυβάδες Ἁγίους καὶ τόσους ἄλλους;


Ἀλλάξτε τὴν στάση σας, ὅσο εἶναι καιρός! 
Κρατεῖστε τούς ἀληθινοὺς αὐτοὺς μοναχούς στόν τόπο τῆς μετανοίας τους καὶ μιμηθεῖτε τήν ὁμολογία τους καὶ τὸν ἀγῶνα τους στήν διαφύλαξη τῆς Μίας Ἀληθείας ὡς ὀρθόδοξοι μοναχοί! Ἀλλιῶς ἀναδεικνύετε ἑαυτοὺς ὡς προδότες καὶ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Μητρός καὶ τῶν Ἁγίων Του!
Σεβόμενοι τήν ἱστορία σας, τό Σχῆμα σας, ἀλλά ὄχι τὴν συγκεκριμένη ἐνέργεια σας καί μή ἀναγνωρίζοντας μία τέτοιου εἶδους ἐκδικητικὴ πατρότητα, ἐλπίζοντας ὅμως στὴν δύναμη τῆς μετάνοιας καὶ τῆς Ἀγάπης καὶ μὲ τὴν δύναμη τῆς ἐλευθερίας ποὺ χαρίζει ἡ πίστη,

Οἰκογένεια Τσακίρογλου

Ἡλεκτρονικό μέηλ ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

πρός τήν Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου
γιά τήν δίωξη 4 Μοναχῶν της 
λόγῳ ἐκκοπῆς μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη!
11-7-2016 
Κοιν.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 


Χαίρετε.

Τό Ἱστολόγιό μας πληροφορήθηκε τήν δίωξη πού ἀσκήσατε στούς:
Λουκᾶ Μοναχό, Δαμιανό Μοναχό, Ὀνούφριο Μοναχό καί Δανιήλ δόκιμο Μοναχό, ἀπό τή Μονή σας καί Μονή τῆς μετανοίας τους, διότι προέβησαν στήν ἐκκοπή μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη καί Οἰκουμενιστῆ κ.κ. Βαρθολομαίου, μετά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης 2016, στήν ὁποία, σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπεγράφη ἡ "ἀναγνώριση" τῶν αἱρέσεων ὡς "Ἐκκλησίες", κατοχυρώνοντας συνοδικά τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί Πανθρησκείας τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου!

Εἴμαστε ἐξοργισμένοι μέ ἱερά ἀγανάκτηση, διότι ἀντί νά διώκονται οἱ αἱρέσεις, ἡ πλάνη, τό σκότος καί ὁ παναιρετικός Οἰκουμενισμός τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου πού θά πρωταγωνιστήσει ὡς ΜΙΑ παγκόσμια ψευδοθρησκεία τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων, ταυτοχρόνως μέ τήν ΜΙΑ Παγκόσμια Κυβέρνηση-Δικτατορία τῆς ἀπωλείας ἐθνῶν καί ψυχῶν πού θά ἐγκαθιδρύσει ἡ τελευταία, διώκονται εὐλαβεῖς καί ὀρθοφρονοῦντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί-Ἁγιορεῖτες Μοναχοί καί μάλιστα ἀπό Ἁγιορείτικη Ἱερά (;...) Μονή καί ἀπό Ὀρθοδόξους (;...) Ἁγιορεῖτες Πατέρες!

Ντροπή καί αἶσχος Πατέρες! Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔξω φρενῶν μαζί σας. Καταντήσαμε λαός χωρίς Ποιμένες.Μετανοῆστε ὅσο εἶναι καιρός! Κρατεῖστε τούς μοναχούς Σας στόν τόπο τῆς μετανοίας τους! Βάλτε τους ἐδαφιαία μετάνοια γιά τό ὁμολογιακό θάρρος τους πού Ὑμεῖς δέν ἐπιδείξατε οὔτε κατά διάνοιαν, καί πράξτε τά πνευματικά δέοντα, δηλαδή μιμηθεῖτε τήν ἀγωνιστικότητά τους στήν διαφύλαξη τῆς Ἀληθείας ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι"!Εἰδάλλως, Ὑμεῖς ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί Μητέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ΧΡιστοῦ καί Θεοῦ, Τόν Ὁποῖον προδίδετε συμπεριφερόμενοι ὡς διῶκτες Του καί τῶν γνησίων μαθητῶν Του καί τέκνων Του!


Οἱ Μοναχοί Σας δέν διώκονται ἀπό αἱρετικούς, ἀπό ἀλλοθρήσκους, ἀπό κοσμικούς, ἀπόἁριστερούς, κ.λ.π., ἀλλά ἀπό Ὑμᾶς τούς "Πατέρες" καί "ἀδελφούς" των.
"Καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ" (Ματθ. 10, 36).
Γίνατε οἱ "οἰκιακοί" πού πετᾶνε τούς οἰκείους ἐκ τοῦ οἴκου τους.
Ὑμεῖς, μετά ἀπό αὐτήν τήν ἐνέργειά Σας θά παρεμένετε ἐν εἰρήνῃ τῇ συνειδήσει Ὑμῶν καί συγχωρεμένοι μέσα στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ μεταλαμβάνοντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του;...

Σεβόμενοι τήν θέση Σας, τό Σχῆμα Σας, ἀλλά ὄχι τήν συγκεκριμένη στάση Σας καί μή ἀναγνωρίζοντας τήν νόθη πατρότητά Σας ἐν προκειμένῳ,

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Συνεχίζουμε να αποστέλλουμε εμαιλ διαμαρτυρίας για την εκδίωξη των μοναχών από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου:
ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ email ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Για την Δίωξη Χιλανδαρινών Αγιορειτών Πατέρων

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

O πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης για τον οικουμενισμό στις Θεολογικές σχολές.

Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής ΑΠΘ, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο "Ρωμαίικο Οδοιπορικό", σχετικά με:
α) Από πότε άρχισε ο οικουμενισμός στις Θεολογικές Σχολές;
β) Οι οικουμενιστές εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα ή είναι οικουμενιστές επειδή το θέλουν;

https://www.youtube.com/watch?v=kWBshWpau2M

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.