" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ο Ηγούμενος της Δοχειαρίου, για "πρόσφυγες", Ισλάμ, Πάπα, τζαμιά .. "Λύσσαξαν να καταστρέψουν Ελληνισμό και Ορθοδοξία. Βρέ, δὲν ἀκοῦτε πού τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας; "

Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα; Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μία ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις. Κινητά τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στὴν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσότερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.
Ἀπὸ αἰῶνες ὁ Θεὸς μοίρασε τὰ ἔθνη καὶ στὸ καθένα ἔδωσε τὸ κομμάτι του. Δὲν πάω στὴν πατρίδα τους νὰ τοὺς πολεμήσω, ἀλλὰ δὲν τοὺς θέλω στὴν χώρα μου. Δὲν εἶναι σωβινισμὸς...
αὐτό. Οἱ καμπάνες κάνουν ἠχορρύπανση· ὁ χότζας πού σὲ λίγο θὰ φωνάζη στὰ τζαμιὰ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα δὲν θὰ ἐνοχλῆ; Μισοῦν τὴν πίστη μας, μισοῦν τὸν Σταυρό, τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία.


Καὶ δυστυχῶς κινοῦνται ἐπίσκοποι καὶ ἀρχιεπίσκοποι πρὸς τὶς σκηνές τους, βγάζοντας τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὸν Σταυρό, γιὰ νὰ μὴν ἐρεθίζουν τὰ τέκνα τοῦ Μωάμεθ!

Αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ τοὺς κουβάλησαν ἐδῶ μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους δὲν ρίχνουν μία ματιὰ στὰ συσσίτια καὶ στὰ ἄστεγα καὶ ταλαίπωρα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος; Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀπ’ ὅλα, στὰ ἄνεργα παιδιά, πού τὰ πιὸ γερὰ μυαλὰ φεύγουν πρὸς δυσμᾶς, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν; Εἶπε ὁ Χριστὸς ἀγάπη, ἀλλὰ εἶπε καὶ τὸ κάθε ἔθνος στὰ ὅριά του καὶ νὰ μὴν εἰσέρχεται στὸ ἄλλο ἔθνος. Ἡ μίξη τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς μουσουλμάνους, ποὺ δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ἠθική, ἀλλὰ ὅλα εἶναι ἀπόλαυση, δὲν θὰ τοῦ ἀλλάξη τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος καὶ τὴν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου;


Βρέ, δὲν ἀκοῦτε πού τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας; Δὲν φτάνουν στὰ αὐτιὰ σας τὰ βογγητὰ καὶ οἱ καημοὶ τῶν προγόνων μας στὸ παιδομάζωμα; Αὐτὸ εἶναι ἕνας καινούργιος τρόπος παιδομαζώματος, μίξεως καὶ συγχύσεως. Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσλὰμ καταστράφηκε ὅλη ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ρωμιοσύνη ἀφανίστηκε. Δυὸ μεγάλους ἐχθροὺς συνάντησε στὸν δρόμο της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν παπισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμό. Καὶ αὐτοὶ σήμερα σφιχταγκαλιάζονται γιὰ νὰ κατασβέσουν τὴν λαμπάδα τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἀφῆστε τὶς «φιλανθρωπίες» καὶ ἐλᾶτε στὰ συγκαλά σας. Ἐὰν τοὺς προγόνους μας ἔκαψαν, ἔσφαξαν, τηγάνισαν, ἐμᾶς γιατί θὰ μᾶς φερθοῦν καλύτερα; Ἐπειδὴ τοὺς δεχθήκαμε στὴν χώρα μας;Φαινόμενο μεγάλης παράνοιας ὑπάρχει σ’ αὐτὴν τὴν μικρὴ χώρα. Χρόνια τώρα δεχόμαστε ἀπειλὲς ἀπ’ τὸ Ἰσλάμ. Ποῦ θὰ πᾶς; Ποῦ θὰ περπατήσης καὶ δὲν θὰ κλάψης; Οἱ πρόσφυγες ποὺ ἦρθαν ἀπ’ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πόντο ἦρθαν ξυπόλητοι, γυμνοί, πεινασμένοι, ἀκρωτηριασμένοι. Αὐτοὶ δὲν εἶναι πρόσφυγες, εἶναι κατακτητές, εἶναι οἱ ρώθωνες τοῦ διαβόλου.


«Θεέ μου, Θεέ μου, ἰνατὶ ἐγκατέλιπές μας;»


Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ Ἑλλάδα καὶ κάθε ἄθεος καὶ ἀντίχριστος καὶ διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στὴν χώρα αὐτὴ τῶν μαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων. Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς αὐτοῦ τοῦ πανάρχαιου λαοῦ ποὺ λέγεται Ἑλληνισμὸς καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ποιὸς θὰ ἀπαντήξη τὸ κακό; Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἢ ὁ πάπας πού ἔχει γίνει -ἀλλοίμονο- τὸ μεγάλο προσκύνημα τῶν ὀρθοδόξων; Δυστυχῶς ὅπως καταντήσαμε καὶ ὄστια θὰ φᾶμε καὶ κοράνι θὰ κρατᾶμε.

Καὶ σιγὰ-σιγά, οἱ σκηνὲς γίνονται πελώρια ξενοδοχεῖα καὶ οἰκοδομὲς ποὺ ἁρπάζουν οἱ τράπεζες ἀπὸ τοὺς δύστυχους Ἕλληνες.

Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους


Σχόλιο:
Επί τέλους
ένας ηγούμενος αφήνει την πολιτικά ορθή ρητορική της "αγαπολογίας" και μιλάει έξω από τα δόντια για τα αυτονόητα. 

Παραδόξως τολμάει να αναφερθεί αρνητικά και στον Πάπα! Αυτό κι αν είναι είδησηγια το σημερινό Άγιο Όρος ...! 

Τι να πούμε; ότι ελπίζουμε να τον μιμηθούν;; 
Μακάρι.
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Από που βρήκε πολυτονισμένο το κείμενο του Ηγουμένου ο Παιδαγωγός;

Ανώνυμος είπε...

Εκτός από το κείμενο, ξεχάσατε να κλέψετε και την εικόνα κύριε παιδαγωγέ... χαχα

Ανώνυμος είπε...


Πολύ Σωστά τα γράφετε Γέροντα Γρηγόριε και ιδιαιτέρως εκεί που αναφέρετε ότι :

"Δυστυχῶς ὅπως καταντήσαμε καὶ ὄστια θὰ φᾶμε καὶ κοράνι θὰ κρατᾶμε." !!!

Κατόπιν των ανωτέρω οφείλετε, ως Καθηγούμενος, να μας διαφωτίστε στα παρακάτω :

1) Ποιόν μνημονεύετε στις Λειτουργίες σας?

2) Μήπως κόψατε το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου και δεν το ξέρουμε?

Κυριάκος Βαρβέρης

ΥΓ Ο χαρτοπόλεμος πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.

Ανώνυμος είπε...

Καί μάς μάς παραξενεύει η γλώσσα του ηγουμένου Θερμή παράκληση: Κάνετε κάτι σεβαστε πατέρα ! Ξεσηκώστε το Άγιο Όρος ! Χανόμαστε ! Τί περιμένετε ; Ποιόν ;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Το κείμενο κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.

πχ εδώ:
http://www.vimaorthodoxias.gr/egrapsan-s-emas/igoumenos-m-dochiariou-gia-prosfiges-i-ellada-ke-ta-tekna-tou-moameth/
Έχει ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου.
Μία ημέρα μετά, το αναρτήσατε εσείς (Ρωμαίϊκο Οδοιπορικό).

Μας εγκαλείτε επειδή προτιμήσαμε την πολυτονική έκδοση από το ιστολόγιο σας χωρίς να αναφέρουμε ότι πιθανόν εσείς κάνατε τον πολυτονισμό! Εύγε!!
Αλλά δεν είδαμε να βάζετε πηγή, από που το πήρατε; Σας το έστειλε ο Γρηγόριος με email?

Επειδή συστηματικά ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ τα σχόλια μας καθώς και όσων διαφωνούν με την εκάστοτε ανάρτηση σας, γι αυτό σας διαγράφαμε από τα προτεινόμενα ιστολόγια και αποφεύγουμε να σας προβάλουμε.
Δεν θα συμμετέχουμε στην προφητολαγνεία και στα τσεκουρωμένα αποσπάσματα από τον π.Παϊσιο (που κοιμίζουν τα πρόβατα).

Ο π.Παϊσιος διέκοψε το μνημόσυνο του οικουμενιστή Αθηναγόρα, για πολύ λιγότερα από όσα συμβαίνουν σήμερα,
εσείς διαστρεβλώνετε πλήρως την στάση του για να δικαιολογήσετε την αδράνεια σας. Εμπρός λοιπόν, ψάλλετε:
"Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου .... "

Ανώνυμος είπε...

Δοξα τω Θεω!
Αλοιμονο ,τον αγιον Ορος,οι θερμοπυλες της Ορθοδοξιας,να ειχαν διαφορετικη αποψη απο αυτη;;;
Ποτε δεν το πιστευαμε αυτο!
Εχει Ο Θεος!μια μπορα ειναι,θα περασει!π

Ανώνυμος είπε...

Όσοι παντρεύονται Χριστιανικά και ορθόδοξα , δεν του κάνουν για πελάτες!
Αυτά στην Αμερική.
Στο 21:30
Όπως γράφετε και εσείς όλη μέρα αυτό μεταδίδουν τα κανάλια.
Στο 24 λέει μια μεγάλη αλήθεια.
Και να τα έκανε ο Εβραίος κισινγκερ όλα αυτά , εσείς οι Έλληνες Χριστιανοί ορθόδοξοι , γιατί τα ακολουθείται…

Την Αγιά Σοφιά στην Αμερική οι δημοσιογράφοι δεν την ξέρουν για Ελληνική.
Τον Σωκράτη τον Πλάτωνα και τον παρθενώνα θέλουν να τον βγάλουν από την Ελληνική ιστορία διότι είναι Τούρκικα.

Ας συνεχίσουμε οι Ελληνες Χριστιανοί τον ύπνο του δικαίου, ας συνεχίσουμε να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας.

Εάν βρεθεί και κάποιος Δάσκαλος να μας αφυπνίσει ...ρίξτε του το και το ιστολόγιο.
Και που γράφουμε ακομα Ελληνικά και διαβάζουν τα Ευαγγέλια στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ , τους ενοχλεί.
Και αυτά θέλουν να τα καταργήσουν , να μην μας συνδέει ΤΙΠΟΤΑ με ΕΛΛΗΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
Αυτήν έχουν στο στόχαστρο όλοι τους!
ΕΛΛΗΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

Συνομιλεί με έναν Ιερέα.

agia sofia feb 27 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vvtVyt_qTww

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ Παιδαγωγέ, με παρεξήγησες. Εγώ εννοούσα ότι το πήρες από το Άπαντα Ορθοδοξίας (http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/02/blog-post_921.html), το οποίο δημοσίευσε πολυτονισμένο το κείμενο και είχε μία ωραία φωτογραφία τον Γέροντα Γρηγόριο, και όχι κάποιο άλλο ιστολόγιο.

captain giannis είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 12.18 ΚΑΙ 12.20[ο ίδιος είσαι].....Κάποτε αναρωτιόμουν γιατί ρε π..... δεν πάμε καλά.Πως να ενωθούμε,όταν ακούμε,βλέπουμε και διαβάζουμε,να προσπαθεί ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου? Ανήρτησε ο "παιδαγωγός" κάποια σχόλια και ορθές επισημάνσεις του γέροντος Γρηγορίου και ,άκουσον,άκουσον σχόλιο σου ρε μεγάλε...Ενόχλησε που βρήκε "ο παιδαγωγός" πολυτονισμένο το κείμενο....!!!!! Αυτό σε μάρανε....?Ρε δε πάτε να πνηγείτε λέω εγώ

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αυτός είναι ο σύνδεσμος του "Άπαντα Ορθοδοξίας"
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/03/blog-post.html
Έχει ημερομηνία 1 Μαρτίου 2017, ώρα 7:32 μμ (7 μιση το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη)

Τα 2 σχόλια του "ανωνύμου", ήταν 7 ώρες ΠΙΟ ΠΡΙΝ:
1 Μαρτίου, 12:18 και 12:20 μμ (μεσημέρι Τετάρτης δηλαδή)

Άρα όταν έγραφε την "μπηχτή" για το πολυτονικό και την φωτογραφία, ΔΕΝ το είχε δημοσιεύσει ακόμη το "Άπαντα Ορθοδοξίας". Άρα στο Ρωμ.Οδοιπ. αναφερόταν το σχόλιο ότι "κλέψαμε" το πολυτονικό κείμενο (από το Ρωμ.Οδοιπ που το είχε κλέψει από το Βήμα Ορθοδ.)


Επίσης στο "Άπαντα Ορθοδοξίας" είναι μια απλή φωτογραφία του γέροντα, ενώ στο Ρωμ.Οδοιπ. έχουν κάνει μοντάζ με τις σημαίες (καθόλου τυχαία λοιπόν η αναφορά του ανώνυμου στην φωτο).

Απαντήσαμε για τελευταία φορά στις κουτοπονηριές και τις δικαιολογίες αδερφών.
Θεωρούμε υποτιμητικό να ασχολούμαστε με μικροπρέπειες.

Ανώνυμος είπε...

πολυ ωραια τα λεει ο καθηγουμενος Γρηγοριος αλλα πρεπει να προχωρησει στην πραξη να διακοψει το μνημοσυνο του αιρετικου πατριαρχου ειναι παιδι της Λογγοβαρδας ειχε πνευματικους δυο συχρονους Αγιους πατερες τον Αγιο Φιλοθεο Ζερβακο και Αγιο Αμφιλοχιο Μακρη γνωρισε Κολυβαδες Πατερες και γιαυτο εχει ευθυνη πρεπει να πραξει τα δεοντα για να ειναι αξιος συνεχιστης των πατερων
αλεξιος κ

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.