" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Εκτός πραγματικότητος τα γραφόμενα του π. Δανιήλ Αεράκη! (για τον Βαρθολομαίο και την αποτείχιση (διακοπή μνημόνευσης)). Το Σχόλιο μας (σχετικά με την στάση του π.Αυγουστίνου στο θέμα της αποτείχισης)


Εκτός πραγματικότητος τα γραφόμενα του π. Δανιήλ Αεράκη!
Διάβασα και το νέο άρθρο του π. Δανιήλ Αεράκη: «Διαφωνία ἤ ἀποτείχισις;» [1]  και βγήκα από τα ρούχα μου! Τί είναι αυτά που μας λέει ο π. Δανιήλ; Πού τα είδε γραμμένα;1ον Κάνει λάθος σε σχέση με τον μεγαλύτερο αιρετικό όλων των αιώνων, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο!
Γράφει: «Σέ ἀντικανονικές ἐνέργειες προβαίνει καί ὁ νῦν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί μάλιστα στά πλαίσια τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλα ...δέν ἀρνήθηκε κανένα βασικό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»!


Ο Πατριάρχης έχει κατεδαφίσει όλα τα δόγματα της Ορθοδοξίας και αυτός λέει ότι ...«δέν ἀρνήθηκε κανένα βασικό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»!
Θα αντιστρέψω το ερώτημα: Μπορεί να μας πει ο π. Δανιήλ ποιό δόγμα της Εκκλησίας δεν έχει πλήξει ο κ. Βαρθολομαίος; Ποιό; Υπάρχει κάτι που έχει αφήσει όρθιο;
Δεν θα αναφερθώ στην προσβολή του Συμβόλου της Πίστεως και στο άρθρο περί «Μιάς, Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας», αφού ο προκαθήμενος του Φαναρίου αναγνωρίζει όλες τις αιρετικές παρασυναγωγές ως «Εκκλησίες»
Θα αναφερθώ στο λόγο του Χριστού: «Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ» (Ιω. 14,2), καθώς και στο λόγο του Αποστόλου Πέτρου: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον [πλήν του Χριστού] ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4,12). Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κηρύττει «έτερον ευαγγέλιον» (Γαλ. 1,6) σύμφωνα με το οποίο όλες οι Θρησκείες είναι από τον Θεό και σώζουν τους ανθρώπους! Παραπέμπω τον π. Δανιήλ στο κείμενό μου: "Το αληθινό πρόσωπο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου" [2]

Μόνο την «Εκκλησία του Σατανά» του Anton LaVey δεν ξέρω αν δέχεται, ο Πατριάρχης! Μόνο εκεί δεν πήγε να προσευχηθεί! Αλλά ...τί λέω; Και σε Ναό του Σατανά πήγε! Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι οι εβραϊκές Συναγωγές είναι «κατοικητήρια δαιμόνων»! [3]  Ο Πατριάρχης έχει πάει σε εβραϊκές Συναγωγές και τις αποκάλεσε «ευλογημένους τόπους λατρείας του Θεού»! [4]  Φαίνεται ότι θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον Χρυσόστομο! (στον οποίο έχει εντρυφήσει ο π. Δανιήλ)

Λυπάμαι πολύ γι' αυτά τα απαράδεκτα και αθεολόγητα "ρήματα" που λέει ο π. Δανιήλ Αεράκης, ο οποίος υπήρξε πνευματικό παιδί του Πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη. «Τρίζουν» τα λείψανα του αγίου Γέροντά μας μ' αυτά που ακούει από τα πνευματικά του τέκνα!2ον Κάνει λάθος στο θέμα της Αποτείχισης.
● Γράφει, ο π. Δανιήλ: «ὁ ΙΕ´ Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου δέν ἀνοίγει τόσο εὔκολα τήν πόρτα τῆς ἀποτειχίσεως (διακοπῆς μνημονεύσεως). Παρέχει στόν ἐπίσκοπο αὐτό τό δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον ὁ Πατριάρχης κηρύττει “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ” αἵρεσι καί ἔχει καταδικασθῆ ἐκκλησιαστικῶς γιά τήν αἴρεσί του αὐτή»!!!
Πού τα είδε γραμμένα αυτά, ο π. Δανιήλ;  Διαστρέφει και πλαστογραφεί τον ΙΕ´ Κανόνα! Ο Κανόνας δεν λέει ότι ο επίσκοπος πρέπει να «ἔχει καταδικασθῆ ἐκκλησιαστικῶς γιά τήν αἴρεσί του αὐτή». Αυτό είναι αυθαίρετη προσθήκη δική του! Ο ΙΕ´ Κανόνας μιλάει, σαφώς, για διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής κρίσεως του κακοδοξούντος επισκόπου [5]

Και, αλήθεια, ποιο νόημα έχει η αποτείχιση από έναν επίσκοπο που …έχει ήδη καταδικαστεί από τη Σύνοδο; Αν η Σύνοδος καταδίκασε τον επίσκοπο, ο καθηρημένος επίσκοπος θα αποχωρήσει και στη θέση του θα χειροτονηθεί καινούργιος. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε αποτείχιση από έναν επίσκοπο οποίος …δεν υφίσταται πλέον στην εκκλησιαστική διοίκηση!
«Ὑπῆρξε βέβαια κάποτε (τό 1970) διακοπή μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἀπό τρεῖς Μητροπολίτες, ἀλλ’ ὄχι γιά πάντα
Δεν κατάλαβα τι εννοεί εδώ ο π. Δανιήλ. Έχει  συγκεκριμένη “ημερομηνία λήξεως” η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας;

●  «Ἐπειδή πολλοί ἐπικαλοῦνται τό παράδειγμα τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἄς γνωρίζουν, ὅτι ὁ π. Αύγουστῖνος δέν διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου. Τήρησε τήν ἑνότητα, καί μάλιστα ἐπισκέφθηκε τό Φανάρι ἐπί πατριάρχου Δημητρίου. Οὔτε ἀποστασιοποιήθηκε, οὔτε ἀποτειχίστηκε, οὔτε ἀποσχίσθηκε».

Από αυτό το λόγο του πατρός Δανιήλ φαίνεται πόσο λίγο γνωρίζει τον Πατέρα Αυγουστίνο! Ο Γέροντας, επανειλημμένα, απείλησε με επιστολές τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι θα του κόψει το μνημόσυνο. Δημοσιεύτηκαν, αυτές οι επιστολές, στην «Χριστιανική Σπίθα» [6] Δεν το έπραξε τελικά για πολλούς λόγους. Ένας λόγος που, τελικά, δεν πραγματοποίησε την απειλή του είναι, ενδεχομένως, ότι ο Γέροντας είχε εισέλθει, ήδη, σε βαρύ γήρας (90 ετών) και δεν είχε τις φυσικές δυνάμεις να ασχοληθεί με ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Άλλος λόγος είναι ότι επειδή δεν είχε υπ’ όψη του άλλους δύο, τουλάχιστον, μητροπολίτες για να τον ακολουθήσουν στη διακοπή της μνημόνευσης, δίσταζε να προχωρήσει στην ενέργεια αυτή γιατί ήταν πολύ συκοφαντημένος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είχε συγκεντρώσει την αντιπάθεια των Ιεραρχών της Ιεράς Συνόδου. Φοβόταν, ο Γέροντας, μήπως του κολλήσουν την ταμπέλα του «γραφικού» και δυσφημιστεί ο Αγώνας της αποτείχισης (Αυτά τα θυμάμαι από συζητήσεις που άκουγα από μέλη της αδελφότητας του Σταυρού. Την εποχή εκείνη (1993-1996) διέμενα στο οικοτροφείο της αδελφότητας).

Η περίπτωση, όμως, του πατρός Θεόκλητου είναι εντελώς διαφορετική: Από το μυαλό του νυν Μητροπολίτη Φλωρίνης δεν πέρασε ποτέ η ιδέα της διακοπής του μνημοσύνου, γιατί, εδώ και 17 χρόνια, η Μητρόπολη όχι μόνο δεν έχει ψυχρές σχέσεις με τους Οικουμενιστές αλλά, αντιθέτως, (με τη βοήθεια και του πρώην πρωτοσυγκέλου) έχει άριστες και ειδυλλιακές σχέσεις με τους εχθρούς του Θεού!

Εκτός αυτού, ένα άλλο θλιβερό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο π. Δανιήλ Αεράκης έχει πεπλανημένη αντίληψη περί ενότητας της Εκκλησίας. Η ενότητα στην εκκλησία έχει σχέση με την ενότητα στην Πίστη και όχι την ενότητα σε πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν διεστραμμένα δόγματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας λόγος του Πατρός Αυγουστίνου: «Μία ενότης που βασίζεται στο κουκούλωμα των αληθειών της Πίστεως και στην ανοχή αντορθοδόξων διδασκαλιών, είναι κατηραμένη! Χίλιες φορές σχίσμα παρά μία τοιαύτη σατανική ενότης»! [7].
●  «Καί ἄν ὁ ἐπίσκοπος ἔχη κάποια δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ προέδρου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἕνας πρεσβύτερος δέν ἔχει κανένα δικαίωμα οὔτε καί δυνατότητα διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ ἐπισκόπου του, μόνο καί μόνο διότι ὁ ἐπίσκοπός του δέν διακόπτει τή μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου
Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Σε προηγούμενο κείμενό μας, γράψαμε ότι ο κύριος λόγος είναι ότι ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος (όπως οι περισσότεροι μητροπολίτες της ελλαδικής εκκλησίας) έχει αποδεχτεί τις αιρετικές αποφάσεις της ψευδοσυνόδου της Κρήτης και συνεπώς κηρύττει και ο ίδιος αίρεση [8]. Είναι απλά τα πράγματα. Γατί δεν το καταλαβαίνει ο π. Δανιήλ; (Βλ. στην παραπομπή 8 το άρθρο μας: «Αντι-Κανονική και άδικη η δίωξη των δύο Μοναστηριών της μητροπόλεως Φλωρίνης»)

10/9/2017
Βασίλης Κερμενιώτης


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:


1. Διαφωνία ἤ ἀποτείχισις; - π. Δανιήλ Ἀεράκη  http://anastasiosk.blogspot.gr/2017/09/blog-post_8.html
2.  Το αληθινό πρόσωπο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου https://drive.google.com/open?id=0B1rFS_QTfNudLUJTUWx4S2VmZXc
3.  Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «Λόγοι Κατά Ιουδαίων», μετάφραση: «Αν λοιπόν αγνοούν τον Πατέρα, σταύρωσαν τον Υιό, κι αρνήθηκαν τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ποιός δε θα καταλήξη στο συμπέρασμα πως ο τόπος [της Συναγωγής] είναι κατοικητήριο των δαιμόνων; Δε λατρεύεται ο Θεός εκεί και συνεπώς είναι ειδωλολατρικός ο χώρος εκείνος». (Λόγος Α’ §γ)
4.  ·  Από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην εβραϊκή Συναγωγή της Νέας Υόρκης «Park East», στις 28/10/2009 (www.patriarchate.org/video-gallery) και το μήνυμα που έστειλε στο «Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο» (ΚΙΣ), στις 20/1/2010 (http://anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/o_9.html )
5.  Κανὼν ΙΕ’ (15) «Περὶ σχίσματος μητροπολιτῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων Πατριαρχῶν». «…Οἱ γὰρ δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».
Βλ. και το ενημερωτικό βίντεο: π. Θεόδ. Ζήση, Διακοπή Μνημοσύνου Επισκόπων-ΙΕ΄ Κανών ΑΒ' Συνόδου:
6. «Χριστιανική Σπίθα», αρ. φύλ. 632, Σεπτέμβριος 2005, σελ. 4.
7.  Ήταν από κήρυγμα του π. Αυγουστίνου, πριν από χρόνια, στην εορτή των Αγίων Πάντων, στην ομώνυμη εκκλησία του χωριού Δροσερό Εορδαίας. Υπάρχουν μάρτυρες που θυμούνται το κήρυγμα αυτό.
8.  Αντι-Κανονική και άδικη η δίωξη των δύο Μοναστηριών της μητροπόλεως Φλωρίνης https://drive.google.com/file/d/0B1rFS_QTfNuda1VCeVBiNjFyS00/viewΣχόλιο:
Δυστυχώς κάποιοι φοβισμένοι, επειδή αδυνατούν να κρατήσουν την στάση των Αγίων (έναντι στη διακοπής μνημόνευσης), προστρέχουν στο τι έγινε το 1970 με τον π.Αυγουστίνο, το Αγιο Όρος κλπ.

Τους υπενθυμίζουμε ότι ο π.Αυγουστίνος 
  • εκλέχτηκε μητροπολίτης από Αριστείνδην Σύνοδο το 1967 (μετά την επιβολή της δικτατορίας του Παπαδόπουλου), 
  • ότι πήγε σε μια επαρχία πλήρως ακατήχητη με ποίμνιο (ιερείς και λαϊκούς) απλό και σίγουρα μη θεολογικά καταρτισμένο,
  • ότι παρά το ότι υπήρχε στρατιωτική δικτατορία και "όλα τα 'σκιαζε η φοβέρα", αυτός προχώρησε σε διακοπή μνημόνευσης, και συνέχισε την κίνηση του αυτή μέχρι την κοίμηση του Αθηναγόρα.

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται "άθλος" το ότι -εν μέσω δικτατορίας- έσπευσε να διακόψει την μνημόνευση του Παριάρχη Αθηναγόρα, μόνος του (με άλλους 2) κόντρα σε όλη την υπόλοιπη Ιεραρχία.

Τέλος, σχετικά με το αν "κοινωνούσε" με τους υπόλοιπους επισκόπους, ας
μας πούνε τι εννοούν: λειτουργούσε μαζί με άλλους δεσποτάδες, ΔΕΝ μνημόνευε τον Αθηναγόρα ο π.Αυγουστίνος και τον μνημόνευαν όμως οι άλλοι επίσκοποι ενώ συλλειτουργούσαν μαζί; Τόσο "καραγκιόζής" δεν ήταν ο π.Αυγουστίνος (να βάζει άλλους να τον μνημονεύουν και αυτός να παρίσταται).

Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάπου ελάχιστα ανθρωπίνως έσφαλε (μιλάμε καθαρά υποθετικά) ο π.Αυγουστίνος, και κάπου υποχώρησε κατ' οικονομίαν την περίοδο του 1970, δεν μπορεί να πιαστούμε από μια λεπτομέρεια (που κανείς δεν καταγράφει πουθενά) και να κάνουμε την εξαίρεση κανόνα για νέες, ακόμη μεγαλύτερες "οικονομίες".

Γιατί μετά οι επόμενοι, θα πιαστούν από τις δικές μας "οικονομίες" και θα κάνουν κι αυτοί με τη σειρά τους ακόμη πιο πολλές. 

Κριτήριο μας είναι η στάση των Αγίων ομοογητών. Σταματήστε να παπαγαλίζετε τις "καραμέλες" των οικουμενιστών συκοφαντώντας άξια πρόσωπα με γενναίο φρόνημα, για να δικαιολογήσετε την ανανδρεία σας.

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

2 σχόλια:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είπε...

ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ "ΑΛΑΘΗΤΟΥΣ" ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟ!
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΛΥΠΗΘΕΙ ΚΙ ΕΜΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

Unknown είπε...

Αχ αγία ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ πόσο καλό κανείς στις ψυχές μας. Την ευχή του μεγάλου Φωτίου να έχουμε .

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.