" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Το σχόλιό μας για την επιστολή του επιτίμου προέδρου του Αρείου Πάγου Βασ. Νικόπουλου προς τον π. Θεόδ. Ζήση, όπου ο έγκριτος νομικός καταδικάζει την Ψευτοσύνοδο της Κρήτης:

Διαβάζοντας κανείς τα παρακάτω σταχυολογήματα από την εξαιρετική ομολογιακή επιστολή του επιτίμου προέδρου που κι εμείς δημοσιεύσαμε (εδώ), και προσέχοντας ιδιαίτερα τα σημεία που χρωματίσαμε και υπογραμμίσαμε, κατανοεί ότι: 

(α) αν και πρέπει να μιλούμε με κοσμιότητα όταν ασκούμε κριτική, εν τούτοις είναι επιβεβλημένο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όπως κάνει και ο σοβαρός και έγκριτος Νομικός (που μάλιστα έχει χρηματίσει διδάσκαλος στην Εθνική Σχολή Δικαστών και Πρόεδρος του Αρείου Πάγου!), 

(β) ως εκ τούτου δεν είναι ασέβεια και ύβρις αλλά ούτε και φανατισμός να χαρακτηρίσουμε τους Αρχιερείς που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης ως «Αιρεσιάρχες» ή «ἐπιλήσμονες τῆς ἱερωσύνης τους» κ.α., αφού αυτό δικαιολογείται από τις πράξεις τους και είναι χαρακτηρισμοί που και ο ίδιος ο κ. Νικολόπουλος χρησιμοποιεί!


Τα σταχυολογήματά μας από την επιστολή:


Ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ χριστιανοὶαἰσθανόμαστε προδομένοι ἀπὸ τήν«Διοικοῦσα» Ἐκκλησία, ἐννοῶ τὰ διοικητικά της ὄργανα, ὅπως τὴν ἹερὰΣύνοδο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἐπιλήσμονες τῆς ἱερωσύνης τους […]


[…]καταπατώντας ἔτσι ἀπροκάλυπτα ὄχι μόνο τοὺς ἀπαγορευτικοὺς ὅλων αὐτῶν τῶν βδελυρῶν ἐκδηλώσεων θείους καὶ ἱεροὺς κανόνες τῆςὈρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ
Ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον παραγγέλλειρητῶς «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίανπαραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει..» (Τίτ. γ´10). 
Καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, λέγει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀθετεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μένειπιστὸς σ᾽ αὐτὴν τηρώντας την μὲ ἀκρίβεια, δὲν ἔχει τὸν Θεὸνμέσα του, ἀλλὰ εἶναι χωρισμένος ἀπὸ αὐτόν, καὶ αὐτὸν τὸνἄνθρωπο, δηλαδὴ τὸν αἱρετικό, «μὴ λαμβάνετε εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειναὐτῷ μὴ λέγετε» (Β´ Ἰω. 10). 
Αὐτοὶ ὅμως οἱ πατριάρχες, οἱἀρχιεπίσκοποι καὶ ἐπίσκοποι, ὅσοι ἀκολουθοῦν τὴν παναίρεση τοῦοἰκουμενισμοῦ, ὄχι μόνο ἀνταλλάσσουν χαιρετισμὸν μὲ τὸνἀρχιαιρεσιάρχη Πάπα, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ὀρθοδόξους ναοὺς τὸνὑποδέχονται καὶ συμπροσεύχονται μαζί του καὶ ἐναγκαλίζονται ὡςἀδελφοὶ περιπόθητοι καὶ ἐπιπόθητοι! […]


[…]Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κύριοι», (διότι πῶς ἀλλιῶς νὰ τοὺς πεῖ κανείς, ἀφοῦὡς αἱρεσιάρχες ἀπώλεσαν πλέον τὴν χάρη τῆς ἱερωσύνης καὶ δὲνθεωροῦνται ὡς ἐκ τούτου ἐπίσκοποι καὶ πατριάρχες), ἐξακολουθοῦννὰ συμπεριφέρονται ὡς ἐπίσκοποι, νὰ εἰσέρχονται εἰς τοὺς ἱεροὺςναούς, ἀκόμη δὲ καὶ εἰς τὸ θυσιαστήριον ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, […]


[…] Αὐτὲς τὶς στοιχειώδεις βασικὲς γνώσεις τῆς πίστεώς μας εἶμαι βέβαιος, πατέρα Θεόδωρε, ὅτι τὶς ἐγνώριζαν καλλίτερα ἀπὸ ἐμένα καὶὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ψευτοσύνοδον τοῦ Κολυμπαρίουτῆς Κρήτης, καὶ παρόλα αὐτὰ προχώρησαν στὴν ἐπαίσχυντη πράξη τῆς ἀναγνώρισης τοῦ παπισμοῦ ὡς Ἐκκλησίας, προδίδοντας, ὅπως προεῖπα, μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας. Ὀρθῶς λοιπὸν καὶ δικαίως Ἐσεῖς, πάτερ Θεόδωρε, τοὺς κατηγορεῖτε ὡς αἱρεσιάρχες καὶ διακόψατε τὴν μνημόνευση ὅλων ἐκείνων ποὺδέχονται τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου,κολυμπώντας στὰ λασπόνερα τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς πλάνης.Σχόλιο:
Ευτυχώς εκβιάστηκε το ιστορικό Μοναστήρι της Πάτμου(από τον Βαρθολομαίο) να δοθεί ορθόδοξο παρεκκλήσιο τους σε παπικούς (στην Πάτμο), και έτσι αφυπνίστηκαν και συσπειρώθηκαν εκεί οι ορθόδοξοι πιστοί.
Όσο τα οικουμενιστικά σκυλιά θα φοβερίζουν και θα δαγκώνουν, τόσο οι αγνοί ορθόδοξοι πιστοί  θα αντιλαμβάνονται τι κρύβεται κάτω από τις προβιές τους.
Ο Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.