" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη, προς την «ΙΕΡΑΝ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ «ΙΕΡΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Το δικό μας σχόλιο.

Τελικά δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτε. ΕΧΟΥΜΕ Ιεράρχες!!! 
Που "προστατεύουν" (!!!)  το ποίμνιο... Οι κάθε είδους αιρετικοί αλωνίζουν στις πόλεις ανενόχλητοι, 
Ιεράρχες (πχ Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος) δίνουν την άδεια σε προτεστάντες να διανέμουν Καινές Διαθήκες της προτεσταντικής Βιβλικής Εταιρίας (δείτε εδώ), 
ο μητροπολίτης Βόλου Ιγάντιος, ΣΤΕΛΕΧΟΣ της Βιβλικής Εταιρίας (δείτε εδώ και εδώ)η Θεσσαλονίκη ΓΕΜΙΣΕ μάρτυρες του Ιεχωβά σε όλα τα κεντρικά σημεία (Αριστοτέλους, Εγνατία, ακόμη και σε κάθε συνοικία) και οι "ποιμένες" μας, με τις μήτρες και τις ποιμαντορικούς ράβδους, ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ τον εχθρό: Είναι οι ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ που διάκοψαν την μνημόνευση τους!
και οι αιρετικοί, οι παπικοί, συμπροσεύχονται ανενόχλητοι μέσα στους ναούς με τους δεσποτάδες μας ...


Οι φωτογραφίες λήφθηκαν την περασμένη Δευτέρα, 11/9/2017, έξω από την ΔΕΘ.
Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" 


ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΙΕΡΑΝ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΣ «ΙΕΡΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .!


«Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος Ἱεροπραξιῶν Κληρικῶν ἐξ’ ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος» 

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. Ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!» (Ματθ. ΚΓ, 23-24)


Γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐνημέρωσης-ἀφύπνισης τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ λόγῳ τῆς συμπόρευσης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων), ἡ Δ.Ι.Σ. μὲ ἐγκύκλιον σημείωμα, συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀπαγόρευσε κάθε ὁμιλία, ἄν ὁ ὁμιλῶν δὲν ἔχει τὴν ἄδεια ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο αὐτῆς. Μάλιστα, γιὰ νὰ δικαιολογήσει αὐτὴν τὴν στάση της, ἐπικαλεῖται τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν περιέθηκε», δηλαδὴ πὼς ὄντως εἶναι φρουρὸς καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν πατρῷων δογμάτων καὶ παραδόσεων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήνει τὸν κάθε ἕνα νὰ παρασύρει τὸ ποίμνιο, ὅπου ὁ Κύριος τοὺς ἔχει ἐμπιστευθεῖ, ἐκτός φυσικὰ τῶν ἱεχωβάδων, τῶν γιόγκηδων, τῶν μωαμεθανῶν, τῶν παραθρησκειῶν καὶ κάθε λογῆς ἀντίχριστης σέκτας!! Ὣ τῆς ὑποκρισίας!! 

Κάθε ἐχέφρων ἀντιλαμβάνεται πὼς αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιος ἀναφέρεται εἰς τοὺς Ἁγιορεῖτες ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἔχουν διακόψει καθηκόντως τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς, καθότι εἶναι γνωστόν τοῖς πάσι πὼς ἕνας Ἡγούμενος ἤ Γέρων Ἁγιορειτικοῦ Μοναστηρίου διὰ νὰ ὁμιλήσῃ ἤ νὰ ἱεροπρακτήσῃ σέ οἱανδήποτε Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ἔχει ἐπίσημη πρόσκληση ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη καὶ χωρὶς τὴν ἄδεια αὐτοῦ «οὐ δύναται ποιῆσαι οὐδέν». 

Πρὸς ἐνημέρωση λοιπὸν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα τῶν πλέον Οἰκουμενιστικῶν, ὅπως Ἀργολίδος, Βόλου, Ἠλείας καὶ ἄλλων πολλῶν, ἀνακοινώνουμε πὼς θὰ συνεχίσουμε τὶς ὁμιλίες μας πρὸς
ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν προδοσία τῶν Ἀρχιερέων, τῶν ἱερέων καί τῶν ἡγουμένων, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀμώμητον Πίστη μας. Ἂν νομίζουν ὅτι πρόκειται νὰ μᾶς πτοήσουν, ἢ νὰ μᾶς φοβήσουν ἀπειλὲς, ἢ καθαιρέσεις, ἢ καὶ ἀφορισμοί, ἔχουν πλανηθεῖ. Ἀφιερωθήκαμε εἰς τὸν Χριστὸ μας καὶ ὡς στρατιῶται Αὐτοῦ, καλούμαστε νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας σὲ Αὐτόν. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέραν σωτηρίας». 

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ σιωπήσουμε, ἀλλὰ τώρα ἀρχίζουμε. Θὰ μᾶς ἔχουν μπροστὰ τους συνεχῶς. Μόνον ἂν μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν μέση θὰ ἡσυχάσουν μὲ ἐμᾶς. Ἡ συνέχεια λοιπὸν ἔπεται. 


Μετὰ τιμῆς,

Γέρων Σάββας Λαυριώτης, 
ἄνευ ἀδείας λόγῳ ἐκκοπῆς μνημοσύνου .

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΙ ΕΜΕ ΕΔΙΩΞΑΝ ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΣΙ. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΕ Η ΓΝΗΣΙΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ανώνυμος είπε...

ΕΙ ΕΜΕ ΕΔΙΩΞΑΝ ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΣΙ. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΕ Η ΓΝΗΣΙΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ανώνυμος είπε...

" Σταθερή πολιτική της Εταιρίας, ήταν και είναι η συνεργασία με όλες τις χριστιανικές Ομολογίες (Ορθόδοξη, Καθολική, Διαμαρτυρόμενη) και η εξυπηρέτηση όλων των Εκκλησιών"

Την Μία Αγία Καθολική και Αποστολικη
Εκκλησία, την ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εκκλησία,την αναφέρουν ως απλή ομολογία και στο τέλος εμφανίζεται και η λέξη ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, σύμφωνα με τη γραμμή του ΠΣΕ.

Unknown είπε...

Καλή δύναμη πάτερ Σάββα ο Χριστός να σας έχει καλα καθώς και όλους τους αγιορείτες αποτειχισμενους πατέρες.Σας ευχαριστούμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.