" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Η Προφητεία Αγίου Ανατολίου της Όπτινα ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ: Οι αγιορείτες προδίδουν την πίστη για να σώσουν "τα ντουβάρια" από τα μοναστήρια τους.


Μοναστήρια και αγιορείτες, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ την Ορθόδοξη πίστη, για να "σώσουν" τα μοναστήρια τους (τα ντουβάρια).


Γι αυτό όχι μόνον δεν αρθρώνουν λέξη για την (ψευδο)Σύνοδο της Κρήτης και όσα οικουμενιστικά αίσχη συμβαίνουν, αλλά αντιθέτως, ΔΙΩΚΟΥΝ όσους αντιστέκονται στην επιβολή της αίρεσης του Οικουμενισμού.
 προφητεία του Αγίου Ανατολίου της Όπτινα:

"Ὅμως ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ᾽ αὐτὲς τὶς ἡμέρες 
ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ἀγάπης, τῆς «εἰρήνης» θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν εἰς τοὺς αἱρετικούς. 

Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴν συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ λένε «ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ σώζομε τὸ μοναστήρι, καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρήση»

Οἱ ταλαίπωροι καὶ τυφλοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονονται ὅτι διὰ μέσου τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θὰ εἰσέρχονται στὸ μοναστήρι, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶναι πλέον τότε ἕνα ἅγιο μοναστήρι, ἀλλὰ γυμνοὶ τοῖχοι ἀπὸ ὅπου ἡ χάρις θὰ ἀποχωρεῖ."
Δημοσίευμα (27/7/2017):
Τροπολογία για απαλλαγή ακινήτων εκτός Αγίου Όρους από ΕΝΦΙΑ
Κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των ΑΝΕΛ και της Ενωσης Κεντρώων

"Μέσα στον ορυμαγδό των τροπολογιών –υπουργικών και βουλευτικών- που κατατίθενται στα νομοσχέδια της κυβέρνησης κατατέθηκε και μια τροπολογία που αφορά τα προς εκμετάλλευση ακίνητα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους που βρίσκονται εκτός των ορίων του.

Σύμφωνα με την ρύθμιση που προτείνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρολιάκος, των ΑΝΕΛ Γ. Λαζαρίδης και της Ένωσης Κεντρώων Ι. Σαρίδης τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από παλαιότερες εκκρεμότητες όσον αφορά τον παλαιότερο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και του Ενιαίου Τέλος Ακινήτων.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ακινήτων έχει υπάρξει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ."

Πηγή: Το ΒήμαΔεν τους απαλλάσουν λοιπόν μόνον από τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις αλλά καλύπτουν και τις παλιότερες εκκρεμότητες τους! (όπως πληροφορούμαστε τόσα χρόνια ΔΕΝ κατέβαλαν ΕΝΦΙΑ για τα μοναστηριακά ακίνητα : πολυκατοικίες, γραφεία, πάρκινγκ πχ parking Assos Odeon στο κέντρο της Θεσσαλονίκης). Το θέμα το παζάρευαν οι αγιορείτες και με την ΝΔ όταν ήταν κυβέρνηση/συνκυβέρνηση.Δείτε άλλο δημοσίευμα (Πρώτο Θέμα):
δημοσίευμα Πρώτου Θέματος, εδώ


Δείτε τώρα την ετικέτα μας "Διώξεις αγιορειτών", (64 αναρτήσεις με ένα σωρό περιστατικά διώξεων στο Άγιο Όρος, μέσα σε μόλις 1 χρόνο)
και έχετε την επαλήθευση της προφητείας.Μέσα σε μόλις ένα χρόνο (από την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης) ΔΕΚΑΔΕΣ αγιορείτες εκδιώχθησαν από τα κελιά τους, τους κατάσχεσαν τις καλύβες και τα οχήματα τους και τους εκβιάζουν να φύγουν από το Άγιο Όρος (ειδικά όσους δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα αλλιώς θα απελαθούν!).
Ολόκληρη η προφητεία του Αγίου Ανατολίου της Όπτινα:


«…Ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἐξαπλωθοῦν παντοῦ αἱρέσεις καὶ θὰ πλανήσουν πολλοὺς ἀνθρώπους. Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θὰ ἐνεργεῖ μὲ πονηρία, μὲ σκοπὸ νὰ ἑλκύση ἐντὸς τῆς αἱρέσεως ἐὰν ἦτο δυνατὸν ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.Δὲν θὰ ἀρχίσει κατ᾽ εὐθείαν νὰ ἀπορρίπτη τὰ δόγματα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀρετὴ τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ θὰ ἀρχίση ἀνεπαισθήτως νὰ διαστρέφη τὶς διδασκαλίες καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ πραγματικὸ νόημά τους, ὅπως μᾶς παρεδόθησαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὀλίγοι θὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὲς τὶς πανουργίες τοῦἐχθροῦ, ἐκεῖνοι μόνον οἱ πλέον πεπειραμένοι εἰς τὴν πνευματικὴν ζωήν. Οἱ αἱρετικοὶ θὰ πάρουν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ τοποθετήσουν ἰδικούς των ὑπηρέτας παντοῦ, οἱ δὲ πιστοὶ θὰ καταφρονῶνται.Ὁ Κύριος εἶπεν: «ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς»’ καὶ ἔτσι ἀπὸ τοὺς καρπο´θυς των, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν αἱρετικῶν ἀγωνίσου νὰ διακρίνης αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς ποιμένας. Αὐτοὶ εἶναι πνευματικοὶ ληστές, λεηλατοῦντες τὸ πνευματικὸν ποίμνιον καὶ θὰ εἰσχωροῦν εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων (τὴν Ἐκκλησίαν) ἀναβαίνοντες ἀλλαχόθεν (καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν πύλην), ὅπως ἀκριβῶς προεῖπεν ὁ Κύριος. Θὰ εἰσχωροῦν παρανόμως, μεταχειριζόμενοι βίαν καὶ καταπατοῦντες τοὺς θείους θεσμούς. Ὁ Κύριος τοὺς ἀποκαλεῖ κλέπτας (Ἰω. ι’, 1). Πράγματι, τὸ πρῶτο ἔργο ποὺ θὰ κάνουν θὰ εἶναι ὁ διωγμὸς τῶν ἀληθινῶν ποιμένων, ἡ φυλάκισις καὶ ἡ ἐξορία τους, διότι χωρὶς αὐτὸ θὰ εἶναι ἀδύνατον σ’ αὐτοὺς νὰ λεηλατήσουν τὰ πρόβατα.Γι᾽ αὐτὸ παιδί μου, ὅταν ἴδης τὴν παραβίασιν τῆς πατερικῆς παραδόσεως καὶ τῆς Θείας Τάξεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τῆς Τάξεως ποὺ ἐγκαθιδρύθη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, γνώριζε ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ἤδη ἐμφανισθεῖ, ἂν καὶ πρὸς τὸ παρὸν μπορεῖ νὰ ἀποκρύπτουν τὴν ἀσέβειά τους.Ἀκόμη θὰ διαστρέφουν τὴν Ἁγίαν Πίστιν (Ὀρθοδοξίαν) ἀνεπαισθήτως μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιτύχουν, καλύτερα νὰ παραπλανήσουν καὶ δελεάσουν τοὺς ἀπείρους στὰ δίκτυά τους. Ὁ διωγμὸς δὲν θὰ στρέφεται μόνον ἐναντίον τῶν ποιμένων, ἀλλὰ ἐναντίον ὅλων τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Θεοῦ, διότι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κυβερνῶνται ἀπὸ τὴν αἵρεσιν δὲν θὰ ἀνέχονται τὴν εὐσέβειαν. Νὰ ἀναγνωρίζης αὐτοὺς τοὺς λύκους μὲἔνδυμα προβάτων, ἀπὸ τὶς ὑπερήφανες διαθέσεις τους καὶ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν ἐξουσία. Θὰ εἶναι συκοφάντες, προδότες, ἐνσπείροντες πανταχοῦ ἔχθραν καὶ κακίαν. Οἱ ἀληθινοὶ ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ εἶναι ταπεινοί, ἀγαποῦν τὸν πλησίον καὶ εἶναι ὑπήκοοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.


Οἱ Μονάζοντες θὰ καταπιέζονται μεγάλως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὁ μοναχικὸς βίος θὰ περιφρονεῖται. Τὰ Μοναστήρια θὰ λιγοστεύσουν, ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν θὰ μειωθεῖ καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ μένουν θὰ ὑποφέρουν ποικίλους ἐκβιασμούς. Αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου τέλος πάντων ἔχοντες ἐμφάνισιν μόνον εὐσεβείας, θὰ προσπαθοῦν νὰ ἑλκύουν τοὺς μοναχοὺς μὲ τὸ μέρος τῶν, ὑποσχόμενοι σ’ αὐτοὺς προστασία καὶ γήινα ἀγαθά, κακοποιοῦντες τοὺς ἀντιτιθεμένους σ’ αὐτοὺς μὲ διώξεις. Αὐτὲς οἱ κακοποιήσεις θὰ προξενοῦν μεγάλη ἀπόγνωση στοὺς ὀλιγοψύχους, ἀλλὰ ἐσὺ παιδί μου νὰ χαίρεσαι, διότι ἔχεις ζήσει μέχρι τοῦτον τὸν καιρόν, ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου (Ματθ. ι´ 32), πιστοὶ τότε, ποὺ δὲν ἔχουν δείξει τίποτα ἄλλες ἀρετές, θὰ λάβουν στεφάνους μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ ἐστάθησαν στερεοὶ εἰς τὴν πίστιν. Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον, παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσης τὸν στέφανον ποὺ ἑτοιμάσθηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθῆς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιον κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖον ὑπόμενε διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καὶ Ὁμολογηταὶ θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνας σου.

Ὅμως ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ᾽ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ἀγάπης, τῆς «εἰρήνης» θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν εἰς τοὺς αἱρετικούς. Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴν συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ λένε «ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ σώζομε τὸ μοναστήρι, καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρήση». Οἱ ταλαίπωροι καὶ τυφλοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονονται ὅτι διὰ μέσου τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θὰ εἰσέρχονται στὸ μοναστήρι, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶναι πλέον τότε ἕνα ἅγιο μοναστήρι, ἀλλὰ γυμνοὶ τοῖχοι ἀπὸ ὅπου ἡ χάρις θὰ ἀποχωρεῖ.


Ὁ Θεὸς ὁπωσδήποτε εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψη τοὺς ὑπηρέτας του. Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εὑρίσκονται ἕως τέλους τοῦ αἰῶνος τούτου, μόνον ποὺ θὰ προτιμοῦν νὰ ζοῦν σὲ ἀπομακρυσμένους καὶ ἐρημικοὺς τόπους. Νὰ μὴν φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνη ἀπὸ τὴν θεία χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ θεωροῦμε τοὺς αἱρετικοὺς σὰν Χριστοκαπήλους καὶ εἰδωλολάτρας. Καὶ ἔτσι παιδί μου ἐνδυναμοῦ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βιάσου νὰ ὁμολογήσεις ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ νὰ ὑπομένεις θλίψεις σὰν καλὸς στρατιώτης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (Β Τιμ. β´ 1-3), ὁ ὁποῖος εἶπε «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. β´ 10). Εἰς Αὐτὸν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἂς εἶναι Δόξα, Τιμὴ καὶ Κράτος εἰς αἰῶνα αἰώνων. Ἀμήν.


Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με αυτό μου έρχεται στο νου εκείνο που παρατήρησε και κατήγγειλε ο Χριστός στους Φαρισαίους με το δώρο και το θυσιαστήριο. Πραγματικά οι κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από όσο φαίνεται. Βλέπουμε σημεία των καιρών να εξελίσσονται στην εποχή μας.

Θαλασσινός είπε...

Ακριβώς το ίδιο, διακηρύττουν και οι ΓΟΧ υπό τον Κο Καλλίνικο.

Ο νόμος 4301 είναι ένας νόμος που τον χρησιμοποιούν ως νομικό ένδυμα της Αγίας Εκκλησίας, (Ω! Τής απεριορίστου βλασφημίας), και δήθεν εξασφαλίζει την περιουσία της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος, και ακόμη θεσμικά κατοχυρώνουν και το όνομα ΓΟΧ, πληρώνοντας το τίμημα της υπαγωγής στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας.

Άρνηση Πίστεως ερμηνεύεται αυτή η υπαγωγή, και όσοι έχουν υπογράψει ως μέλη στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα να ερευνήσουν σχολαστικά για του λόγου το αληθές, και κοινή παραγγελία νομικών και ζηλωτών Αγιορειτών, να σπεύσουν ταχέως να πάρουν πίσω την υπογραφή τους.
Δυστυχώς, επ ακριβώς η επαλήθευση της προφητείας του Αγίου Ανατολίου.

Unknown είπε...

Πλήρης ε κ ο σ μ ι κ ε υ σ η πλήρης ταύτιση με τα του κόσμου τούτου ..Και με μεγάλη απέραντη αγάπη προς την ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ που το περιβόλι της είναι τ αγιονημον όρος της λέγω εγώ ο αναξιος και αμαρτωλός ότι απογοητεύτηκα με πλήρως.Υπεραγια Θεοτοκε σε παρακαλώ ανέλαβε πλήρως να σώσεις το περιβόλι σου με τους τρόπους που μόνο εσύ γνωρίζεις.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

κύριε Ριτσούδη
παρακαλέσαμε πολλές φορές τελευταία να ΜΗΝ κάνετε αναφορές σε ΓΟΧ, ημερολόγιο, άκυρα μυστήρια κλπ, γιατί εχθρός μας στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι η αίρεση του Οικουμενισμού. Όταν έρθει ο καιρός και οι πατέρες έχουν την καλή διάθεση και τη χάρη του Θεού, θα βρεθεί λύση με όλα αυτά.

Παρακαλούμε τροποποιήστε το σχόλιο σας και αναρτήστε το εκ νέου.
Ήδη πρόσφατα σε άλλη ανάρτηση μας, επιτρέψαμε την δημοσίευση σχετικών σχολίων και άρχισαν πάλι οι αντεγκλήσεις. Δώσαμε προθεσμία 48 ωρών για να ξαναγραφούν τα σχόλια χωρίς σχετικές αναφορές.
Αν και παρήλθε η ημερομηνία, επειδή και εσείς είχατε σχολιάσει εκεί, παρακαλούμε προσαρμόστε κατάλληλα τα σχόλια σας.

Θαλασσινός είπε...

Αγαπητοί φίλοι,

Για την συνταγματικά κατοχυρωμένη
ελευθερία του λόγου, η μόνη προυπόθεση είναι αυτή του χρηστού διαλόγου.
Στα προηγούμενα σχόλιά μου που έρχονται αντιμέτωπα με την δημόσια λογοκρισία τη δική σας, και ίσως με άλλες κρυφές στο εμαιλ σας, κάνω κάποιες ερωτήσεις, και καταλήγω σε ένα σκεπτικό αναλύοντας τα γεγονότα από μια άλλη άποψη.

Στη σημερινή ανάρτηση αντικατοπτρίζεται απόλυτα το σχόλιό μου, και όποιος έχει αντίρρηση ας εξηγήσει τους λόγους και θα απαντήσω.
Άρα ο σκοπός του μηνύματος είναι ο προβληματισμός πρός μία άλλη κατεύθυνση με κόσμιο και χρηστό τρόπο χωρίς να αφηνω περιθώρια γιά εκτός ορίων ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση.
Ομιλώ για τα δικά μου σχόλια.
Από εκεί και πέρα όποιος διαφωνεί με το ύφος και την ακολουθία των γεγονότων ας εκφράσει αυτή την άποψη για διάλογο και απάντηση.
Το βήμα υπάρχει, και θεωρώ ότι ωριμότητα και ηλικία περισσεύουν.
Άρα λοιπόν όταν ο καθένας εκφράζει το εσωτερικό αποσταγμα του σκανδαλισμού με ήπιους τόνους, ωφείλουμε καταρχήν οι λοιποί αναγνώστες να σεβαστούμε την όποια εσωτερική αγανάκτηση του καθενός που λαμβάνει σάρκα και οστά μέσα από τα σχόλια.
.
Άρα αγαπητέ όταν εσύ δημοσιεύεις ένα θέμα ο καθένας το ερμηνεύει όπως πάσχει εσωτερικά και επιθυμεί την ανάπαυσή του.
Εν κατακλείδι,
τα σχόλιά μου έχουν όλες τις προϋποθέσεις του χρηστού διαλόγου,
Ε και ναι είμαστε Ζωντανοί Χάριτι Χριστού.
Εάν υπάρχει φράση που σκανδαλίζει θα προτιμούσα να υποδειχτεί,και θα απαντήσω εάν σκανδαλίζει ή όχι.
Άλλωστε ουδείς δημόσια μου απευθύνθηκε για παρατήρηση, που θα έπρεπε εάν υπάρχει σκανδαλισμός.
Εχθρός της Αγίας Εκκλησίας είναι οι εκάστοτε αιρέσεις,
και όχι μόνο ο Οικουμενισμός,
και θα παρακαλούσα να υποδείξετε τη φράση και τους λόγους που θεωρείτε αγκάθι στην ανάρτησή σας προκειμένου να διορθώσω.
Ευχαριστώ για το σχόλιο, δεν έχω να κάνω κάποια επέμβαση στα σχόλιά μου καθώς αποτελούν την άποψή μου, και φυσικά εφόσον υπάρχει σεβασμός στην κοσμιότητα των συνομιλητών κσι των διαλόγων.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρομάζει η διαφορετικότητα;

Όποιος φοβάται να αντιμετωπίζει τα θέματα που κατατρώγουν τα σωθικά της Ελλάδας, ο ίδιος είναι πεθαμένος.

Και από πεθαμένους είμαστε πλήρης, γι αυτό ας αναστηθούμε.


Δεν έχω να αλλάξω κάτι, εάν δεν σας αναπαύει διαγράψτε παρακαλώ. -

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΘΑ ΑΡΚΕΣΘΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΛΑΥΡΙΩΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ. ΄ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΛΑΣΘΕΙ. ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ, ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕι΄. ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ. Μετά τιμῆς. Γ. Σάββας Λαυριώτης.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κύριε Ριτσούδη
Χρόνια τώρα έχουμε αποδείξει ότι επιζητούμε τον γόνιμο διάλογο.

Εξηγήσαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που εύκολα βοηθούν μια συζήτηση να εκτραπεί.

Εσείς αναφερθήκατε στον Καλλίνικο των ΓΟΧ, θα επέμβει ένας που θα κατηγορήσει την Εσφιγμένου (ή τους ΓΟΧ αντίστοιχα ή τους αποτειχισμένους) και θα ξανααρχίσει μια ατέρμονη συζήτηση.

Δεν νομίζουμε ότι σχετίζεται άμεσα η ψήφιση νόμου 4301 για τις θρησκείες, με αυτά που καταγγέλλουμε για το Άγιο Όρος.

Προφανώς τα σχόλια σας είναι κόσμια, αλλά η ανάδειξη άλλων, "καυτών" θεμάτων σε αρκετά άσχετες αναρτήσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν βοηθούν να υπάρχει αλληλοκατανόηση και σύγκλιση αλλά αντιθέτως εντείνουν την αντιπαράθεση, γι αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι καλό να συμβαίνει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ είπε...

Συγχαρητηρια στο ιστολογιο για την προφητεια του ΑΓ.ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ !!! Αυτα να τα βλεπουν οι χιλιαδες των συγκοινωνουντων με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ πιστοι αλογοι χριστιανουληδες ακολουθοι της ψευδουπακοης και αναλυτες-ερμηνευτες των προφητειων ανα την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ που ενιοτε γινονται και τηλε βιβλιοπωλες...Μεροληπτικα ενημερωνουν ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ προφητειες (οι αθεοφοβοι) εκμεταλλευομενοι το συναισθημα των πιστων για επανακαταληψη της ΠΟΛΗΣ,προσβαλλουν με ανακριβειες και ο,τι ερμηνεια λεει ο νους τους τον ΑΓ.ΠΑΙΣΙΟ , Χ Ω Ρ Ι Σ ομως να αναφερουν ΚΑΝ για τη συγκεκριμενη ανωτερω προφητεια...Μαλλον ΔΕΝ βολευει το καλοστημενο τηλεοπτικο και οικουμενιστικο συστημα....Τους καιει ισως να ασχοληθουν με τον ΑΓ.ΑΝΑΤΟΛΙΟ γιατι ξυπναει συνειδησεις,και ενοχλει τους κακοδοξους μητροπολιτες με τους οποιους και ισως συγχρωτιζονται και μπορει και να ωφελουνται ..Ποιος ξερει??? Ας γινει για ολους μας ο ΑΓ.ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ οδοδεικτης για μας που διακοψαμε το μνημοσυνο και ξυπνημα απο το ληθαργο της ψευδουπακοης για τους υπολοιπους μη αποτειχισθεντες αδερφους...Καλη ανταμωση!!!!

Ανώνυμος είπε...

''Οποιος ειναι αντιθετος με τον πατρ.ειναι εκτος εκκλησιας;;''
Και ποιο ειναι το φρονημα της ορθ.εκκλησιας;;;;
------------------

Προφασεις μη κατακρισεως αιρεσεως την οποια εχουν επισημανει ΠΡΙΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,,,,
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ-ΕΣ.
ΤΟ ''...γινου πιστος εως θανατου κ δωσω σοι τον στεφανον Ζωης'' που τεριαζει στην περιπτωση;
Αυτα φοβαμαι.
Γραφει ο αγιος Γρηγοριος Παλαμας:

'' ''Ολη ητραγωδια της βαρλαμικης θεολογιας...ειναι,,,,η απουσια Του Θεου στη ζωη μας...
Πρεπει δε να ζει κανεις εν αμεσω κοινωνια μετα Του Θεου δια των ακτιστων ενεργειων εν φωτι κ ερωτι,δια να αιστανθη το θ α ν α τ η φ ο ρ ο ν κενον που συνεπαγεται η αποδοχη της αιρεσεως''............[............................................]...........

Γνωριζουν οι Ορθοδοξοι απο τους Πατερες παλι πως Ησυχασμος κ Ορθ.θεολογια εν αγιω πνευματι ειναι ενα κ το αυτο...
Καθε λοιπον κακοδοξια φερει το ''προσωπειον της αληθειας''/,οποτε και απατωνται οσοι δεν εχουν την ικανοτητα διακρισης.
Και φυσικα,οι παντες μπορουν να απατηθουν...
Εδω ομως μαλλον ,,,,,,,απατωνται και οσοι διακρινουν ΜΕΝ[θελω να νομιζω]..υποκειπτουν στο ψευδος Δε.
Πες πως θελω να φθασω στην πατερικη απαθεια,πως θα γινει;Με το να κακοποιω την αληθεια απο την αρνηση της κ στη συνεχεια να διωκω κ τους αδελφους;
Δεν ξερω τι να πω!
Συγνωμη!


Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.