" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ο παπά-Δημήτρης από τα Χανιά, απαντά.

Δημοσιεύσαμε πριν λίγες ημέρες :
την διαμαρτυρία ενός ιερωμένου από την Κρήτη γιατί -επικαλούμενοι εντολή της Ιεράς Συνόδου- η αστυνομία του κατάσχεσε την κυνηγητική του καραμπίνα.
(άραγε από πότε η ΕΛ.ΑΣ παίρνει εντολές από την Ιερά Σύνοδο; Δηλαδή αν η "Ιερά" Σύνοδος έδινε εντολή να ξυρίσουν τον ιερέα και να τον καθαιρέσουν (να του βγάλουν τα ράσα), οι αστυνομικοί θα το εφάρμοζαν; Μπορεί η Ιεραρχία να διατάζει αστυνομικούς;)

Κάποιοι αναγνώστες "γκρίνιαξαν" για το αν έχει δικαίωμα ένας ιερέας να "σκοτώνει αθώα πουλάκια" κλπ.

Ο π.Δημήτριος (από τα ηρωικά Χανιά) σχολίασε στην ανάρτηση μας:

Τό πρόβλημα δέν ἤμουν ἐγώ ἀδελφέ μου, οὔτε ή νόμιμη μέ όλα τά παραστατικά κατοχής, καραμπίνας μου.
Αὐτό ἦταν τό πρόσχημα γιά νά μέ φιμώσουν ἀφ ἑνός,,,, καί ἀφ ἑτέρου γιά νά ἀρχίσουν νά μαζεύουν τά ὅπλα τού Έλληνικού λαοῦ, φοβούμενοι τήν ἐπερχόμενη λαϊκή ὀργή γιά τά ἐγκλήματά τους! 
Καί ἁπλᾶ, σέ συνεργασία οί δυνάμεις κατοχῆς τής πατρίδας μας, μέ κάποιους ἱεράρχες τής Ἐκκλησίας μας, ἀπεφάσισαν πρίν άπό τόν λαό γενικά, νά ἀρχίσουν πρῶτα άπό αὐτούς πού θεωροῦν ποιό ὑπάκουους, καί ἀκίνδυνους. Τούς παπάδες.....


Δέν τούς έχει διδάξη ὅμως τίποτα ή ἱστορία τού τόπου μας.
Ἔτσι ἔπεσαν γιά κακή τους τύχη, πάνω σέ ἀσυμβίβαστο Ὀρθόδοξο Χριστιανό παπᾶ, καί ἀσυμβίβαστο Κρητικό.


Καί τέλος γιά τούς φιλόζωους.....Μήν φοβᾶστε γιά τά καημένα τά πουλάκια. Δέν τήν εἶχα γιά αὐτά. [Έκτός ἐάν πέσει μεγάλη πείνα, πού τότε δέν θά μείνη τίποτα ὄρθιο].


Τήν καραμπῖνα τήν εἶχα, καί ἔχω, γιά

τήν προστασία τής οἰκογένειάς μου καί ἐμένα, άπό τούς ρουφιάνους τής Νέα Τάξης, τής Παγκοσμιοποίησης καί τού Οίκουμενισμού.. [Όπως κατάλαβες δέν εἶμαι δεσπότης καί ἄρα ὄχι έργένης, εἶμαι ἔγγαμος καί ἔχω πολυμελῆ οἰκογένεια.]
Είναι λοιπόν θέμα τιμής γι' έμένα.
π. Δημήτριος Χανιά.

Οπότε νομίζουμε οφείλαμε και ορθώς προσθέσαμε από σήμερα το ιστολόγιο http://oxistinneataksi.blogspot.gr (με το οποίο φαίνεται να σχετίζεται ο π.Δημήτριος), στα φιλικά μας ιστολόγια για να το παρακολουθούν οι αναγνώστες μας!

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είστε υπάκουοι κι ακίνδυνοι. Πλην ελαχίστων ουδείς αντέδρασε στις κακοδοξες κι αιρετικές αποφάσεις της συνόδου. Εσείς αντιδράσατε πάτερ;
Αυτά που τραβάει η πατρίδα είναι φυσικό επακόλουθο της αποστασίας μας κι ειδικά σε δογματικά θέματα. Κι έπονται χειρότερα που κανένα πυροβόλο όπλο δεν μπορεί να σταματήσει. Το μόνο μας όπλο είναι ο Χριστός. Τώρα αν κατά πόσο ένας ιερέας πρέπει να οπλοφορεί διαβάστε ξανά το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Χριστός όταν ο Πέτρος έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Αν κι η αλήθεια είναι ότι η καραμπίνα σας είναι επουσιώδες θέμα μπροστά στην μέγιστη προδοσία της Πίστεως που συντελείται.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αιρετική "ιερά " σύνοδος δεν νοιάζεται για το Ευαγγέλιο, τις εντολές και τους κανόνες.

Στυλιανός είπε...

"(άραγε από πότε η ΕΛ.ΑΣ παίρνει εντολές από την Ιερά Σύνοδο; Δηλαδή αν η "Ιερά" Σύνοδος έδινε εντολή να ξυρίσουν τον ιερέα και να τον καθαιρέσουν (να του βγάλουν τα ράσα), οι αστυνομικοί θα το εφάρμοζαν; Μπορεί η Ιεραρχία να διατάζει αστυνομικούς;)""

Όρα διωγμούς πιστών πατρίου http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/01/1924-1928.html

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ είπε...

Ἀδελφέ μου,,, Γιά τόν καιρό τού διωγμοῦ ό Κύριος μάς λέγει έάν ένας ιερέας πρέπει να οπλοφορεί,...
Κατά Λουκάν 22,37: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 22,38: οἱ δὲ εἶπον· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἱκανόν ἐστι.
--------------------------------------------
Γιά τό τί είπε ο Χριστός όταν ο Πέτρος έκοψε το αυτί του στρατιώτη.]
Ματθ. 26,52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται. 26,53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; 26,54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι;
Δέν κινδύνευσε οὔτε ἀπειλήθηκε ό Πέτρος άπό κανένα τήν ὥρα ἐκείνη, ἀλλά προσπάθησε νά προστατεύσει τόν Διδάσκαλό του άπό τούς Ἰουδαίους, ἐνῶ ήταν άλλο τό σχέδιο τού Θεοῦ... Ήταν λοιπόν ἁμαρτία αύτό πού ἔκανε ό Πέτρος, καί γι' αύτό ό Κύριος έπιτιμά τήν άμαρτία αύτή λέγοντάς του ότι τό αίμα πληρώνετε μέ αίμα....
-------------------------------------
Γράφεις ἐάν ἀντέδρασα ἐγώ,,,,,
--Πρέπει άδελφέ μου, καθένας να ἀγωνίζεται κατά δύναμιν. ὁ δέ Θεός, κατά την προαίρεσιν, ἀναλόγως δίδει την χάριν Του. --
Ἐξάλλου ό καθένας κατά τήν δύναμή του προσφέρει στήν Ἐκκλησία τού Χριστοῦ, καί ὄχι όπως θέλεις ἐσύ...
Μπορεῖς ἀκόμα ἐάν ἐνδιαφέρεσαι, νά μάθεις γιά τόν άγώνα μου... Είναι εὔκολο.
-------------------------------
Ἐάν τώρα ἐσύ, σήμερα, ἐν καιρό διωγμοῦ τού Χριστιανισμοῦ, πού άπειλούμαστε καθημερινά άπό τούς Νεοταξίτες, θέλεις νά μάς στείλης στό ἀνάθεμα έπειδή θέλουμε νά ὑπερασπιστοῦμε τήν τιμή καί τήν ζωή τών οἰκογενειῶν μας,,,, τότε θά πρέπει νά ἀναθεματίσεις καί ὅλο τό Σῶμα τής Ἐκκλησίας μας πού εύλογούσε ὅλους τούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες μας αιώνες τώρα.... ἀλλά καί ὅλους τούς ρασοφόρους πού έπεσαν στά πεδία τών μαχῶν, μαχόμενοι μαζί μέ τό ποίμνιό τους..
-----------------------------------
Καλοί οί ἐναγκαλισμοί καί οί ἀσπασμοί, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ..
ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
ΓΙΑ ΕΜΑΣ Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
Ό «Εκκλησιαστής» μιλάει «για τον καιρό του σιγάν και τον καιρό του λαλείν».
Η εποχή μας είναι καιρός του λαλείν.
Και της σύγκρουσης που αναπόδραστα το λαλείν φέρει.
Μακριά από την ησυχία του σιγάν.
------------------------------------
Νά είσαι εύλογημένος...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ..... ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.... ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ....
------------------------------------

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.