" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Προς τους σεβαστούς κληρικούς της Συντακτικής Επιτροπής του κειμένου ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του οικουμενισμού. Νεότερες εξελίξεις και η θέση μας.

Με την παρούσα ανάρτηση, αντιλαμβάνεστε, ότι πράγματι δεν πρόκειται να χαριστούμε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. Αλλά και δεν έχουμε πρόθεση να αδικήσουμε κανέναν.


Δημοσιεύουμε κατ'αρχήν την καταγγελία του ομότιμου καθηγητή  Θεολογικής κ.Κορναράκη. 
Καταγγέλλει την Συντακτική Επιτροπή της "Ομολογίας Πίστεως" ότι συνεχίζει τον "χαρτοπόλεμο" και περιορίζεται στο να ενημερώνει "τι είναι αίρεση" (αναφέρεται στον Οικουμενισμό), αλλά όταν λήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η απόφαση να συνταχθεί έντυπο που να αποκαλύπτει ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ των Οικουμενιστών,  ΟΥΔΕΠΟΤΕ αυτή υλοποιήθηκε.

"Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. (...) Χαρτοπόλεμος και τίποτε άλλο! Για το θεαθήναι μόνον! "

Παρακαλούμε διαβάστε την ανάρτηση μας μέχρι τέλους (με τα νεότερα δεδομένα και -στο τέλος- την τοποθέτηση μας)
Παραθέτουμε αρχικά την εξαιρετική επιστολή, που είδαμε εδώ:


Προς τους σεβαστούς κληρικούς
της Συντακτικής Επιτροπής του κειμένου "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του οικουμενισμού"
Γέροντα Ιωσήφ, Αγίου Ορους, π. Γ. Μεταλληνό, π. Θ. Ζήση, 
π. Μάρκον Μανώλη και π. Σαράντη Σαράντο.

Του ομότιμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής κ. Ιωάννου ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ


Έλαβα και ανέγνωσα με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο το κείμενο τής παρακλήσεώς σας να συμμετάσχω στην αντιοικουμενιστική σας προσπάθεια, όσο και εκείνο τής διακηρύξεώς σας.
Στο κείμενο της παρακλήσεώς σας, απευθύνεσθε προσωπικώς και ονομαστικώς στον υποφαινόμενο, και σημειώνετε:
«Σας παρακαλούμε θερμά, εφ’ όσον συμφωνείτε με το περιεχόμενο της ομολογίας, να προσυπογράψετε το κείμενο, προκειμένου να χαροποιήσουμε έτσι και να καθησυχάσουμε τούς πιστούς, πού αγωνιούν για τα τεκταινόμενα και αναμένουν λόγους αληθείας».
Σκοπός, λοιπόν, της αντιοικουμενιστικής σας προσπάθειας είναι η καθησύχαση των πιστών για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και η καθησύχασίς τους ότι, εσείς εγγυάσθε την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της.

Δυστυχώς, σας δηλώνω ότι, δεν μπορώ να προσυπογράψω το κείμενο, το οποίο εσείς χαρακτηρίζετε ως «Ομολογία Πίστεως», επειδή η ομολογία αυτή δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας!

Οι βαρείς λύκοι, λοιπόν, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας!
Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από την δική σας ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες.
Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών.

Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και
είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη δική σας ανημποριά να αγωνισθείτε θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας.

Στην προς εμέ πρόσκλησή σας, γράφετε:

«Υπέρ της Ορθοδοξίας αγωνίσθηκαν και ομολόγησαν, πολλά παθόντες, Αγιοι Μάρτυρες, Ιεράρχαι, Όσιοι και Ομολογηταί».
Εσείς, τι πάθατε, μέχρι σήμερα;
Η αντιοικουμενιστική σας προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας σας, ώστε να μείνετε ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες για σας.
Παράδειγμα: στην σ. 17 του κειμένου σας, γράφετε:

«Αυτήν την παναίρεση (του Οικουμενισμού) έχουν αποδεχθεί εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί».
Ποιοι είναι αυτοί;
Δεν τους κατονομάζετε, όπως οφείλατε να το κάνετε. Σύμφωνα, μάλιστα, με ειλημμένη απόφαση της συνάξεως των κληρικών και μοναχών.

Σας υπενθυμίζω τα γεγονότα:
Μετά από κάποιο χρόνο από το ανοσιούργημα της παπικής εισβολλής στο Φανάρι, με τις ευλογίες και την σύμπραξη του Πατριάρχου, συνήλθε η Ομάδα, παρόντος του υποφαινομένου, στο Πήλιο, στο Μετόχι της αγιορείτικης Μονής της Λαύρας, για να μελετήσει τους νέους στόχους της.
Στην όλη σύναξη, κυριάρχησε ομοφώνως η πρόταση να συνταχθεί ένα κείμενο, στο οποίο, επιτέλους, να αποκαλύπτονται όλα τα ονόματα των Οικουμενιστών Ορθοδόξων.
Στην σύναξη αυτή, επιτρέψατε και σε πολλούς λαϊκούς να παραστούν, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ενθουσιάσθηκαν με την πρόταση αυτή και την επικρότησαν, όλοι οι παρόντες.

Απήλθαμε από τον χώρο της συνάξεως εκείνης, τελούντες εν αναμονή λήψεως του κειμένου αυτού, προκειμένου να το υπογράψουμε, για να κυκλοφορήσει το συντομώτερον.
Όμως, ο καιρός περνούσε και καμμία κίνηση δεν εφαίνετο πουθενά, για την συνέχεια τής ζωής της Ομάδος κληρικών και μοναχών.
Ούτε κάποιο κείμενο είχε αποσταλεί.
Έτσι, η δραστηριότητα της Ομάδος περιήλθε στην αβεβαιότητα και στην ακινησίαν για μακρό χρονικό διάστημα.
Το μάκρος αυτής της ακινησίας και της σιωπής, και ήδη, η ματαίωση της κυκλοφορίας του αναμενομένου κειμένου με τα ονόματα των οικουμενιστών ταγών της Εκκλησίας, έδειχνε πειστικώς ότι, ήδη έληγε πλέον η δραστηριότητα της Ομάδος!
Τι μπορεί να συνέβη;
Η απορία αυτή λύθηκε στον υποφαινόμενο, όταν, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους (8.8.2008), δημοσιεύθηκε, στον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ, πρωτοσέλιδο άρθρο ενός εξ υμών, με θέμα «Ορθόδοξοι Αντιστάσεις».
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού με τίτλο «1. Αποδυναμώθηκαν οι αγωνιστές», γράφει:
«Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι οι ορθόδοξες αντιστάσεις στην συνεχιζόμενη λαίλαπα του συγκριτιστικού Οικουμενισμού έχουν μειωθεί· ελάχιστες φωνές ακούγονται πλέον. Δυναμικά και συγκροτημένα σύνολα, αποτελούμενα από παραδοσιακούς κληρικούς και μοναχούς, τα οποία αγωνίσθηκαν με σθένος, παρρησία και ομολογιακή διάθεση, και τα οποία με υπογραφές κειμένων, διοργάνωση συνεδρίων, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις, προσπάθησαν να κρατήσουν άγρυπνη την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, δεν εμφανίζονται στο προσκήνιο· μοιάζει σαν να έχουν αποδυναμωθεί εσωτερικά, σαν να έχουν παραιτηθεί από τον αγώνα».
Ήταν φανερό για τι μιλούσε το άρθρο:
για την «κηδεία» της Ομάδος.
Αποδίδοντας την ευθύνη για την σιωπή, στα μέλη της.
Έπρεπε η Ομάδα να διαλυθεί, για να ησυχάσουν οι οικουμενιστές εκκλησιαστικοί ταγοί!
Αν ξαναζωντάνευσε η δραστηριότητα της Ομάδος κληρικών και μοναχών, με νέο χαρτοπόλεμο, αυτό οφείλεται σε λόγους τους οποίους πρέπει, προς το παρόν, να αποσιωπήσω!

Αυτό, πάντως, το πνεύμα, που επικρατεί στο σύνολο των υπευθύνων της Ομάδος αυτής, αποκαλύπτεται στην ανουσιότητα της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας. Στην κενότητα της μαρτυρίας της και στο ατελεσφόρητο, γενικά, του αγώνος της. Χαρτοπόλεμος και τίποτε άλλο!
Για το θεαθήναι μόνον!

Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την σ. 17 της διακηρύξεως.
Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού:
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!

Εν τούτοις, με την στάση σας αυτή, παραλογίζεσθε.
Διότι αποφαίνεσθε ότι, οι οικουμενιστές «θέτουν εαυτούς εκτός της Εκκλησίας», εφ’ όσον παραβαίνουν κανόνες της Εκκλησίας.
Αλλά, άραγε, είναι εντός της Εκκλησίας οι ιερείς εκείνοι, οι οποίοι καταγγέλλουν ανωνύμως, απλώς με χαρτοπόλεμο -ανιαρό και ανίερο-, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους;
Επιπλέον, τους αναγνωρίζουν, τους κάνουν, κάποτε, και δώρα, και δημοσίως τούς χαρακτηρίζουν ορθοδόξους θεολόγους;

Την στιγμή πού δεν κάνουν οι ίδιοι χρήση του κανόνος που γνωρίζουν, αλλά συμπορεύονται με αυτούς, τους οποίους αναγνωρίζουν και καταγγέλλουν ως οικουμενιστές, πρέπει να μην είναι, και αυτοί, μέλη της Εκκλησίας.
Θα ήσαν μέσα στην Εκκλησία, εφ’ όσον θα διέκοπταν το μνημόσυνο των οικουμενιστών προϊσταμένων τους· και, τότε, σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, θα ήσαν «ορθόδοξοι μετά τιμής της πρεπούσης», επειδή:
«ουχί σχίσμα επροξένησαν εις την Εκκλησίαν με τον χωρισμόν αυτό, αλλά μάλλον ελευθέρωσαν την Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν των ψευδοεπισκόπων αυτών» (Πηδ. σ. 358).

Σεβαστοί Πατέρες!
Το βασικό πρόβλημα της υπάρξέως μας είναι σε ποιο μέτρο αληθεύει η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού.
Ο Χριστός, η κατ’ εξοχήν ανυπέρβατη αλήθεια, μας υποχρεώνει, εφ’ όσον θέλουμε «οπίσω αυτής περιπατείν», να αληθεύουμε εν παντί.
Όταν δεν το κάνουμε, «παίζουμε εν ου παικτοίς», στο τραπέζι των ευαγγελικών αληθειών.
Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις, η κάλυψη της αληθείας με το καπέλο του ψεύδους, οι διπλωματίες και οι ποικίλες σκοπιμότητες αυτοπροστασίας, δεν εξαγιάζονται μ’ έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων, μονόδρομο, στον αγώνα της Ομολογίας!
Αυτόν το μονόδρομο αδυνατώ να προσυπογράψω στην προχωρημένη ώρα της ζωής μου, που με πλησιάζει στην κρίση του Θεού!


Σχόλιο (ο Παιδαγωγός)
Συγκρίνετε την αρχική "ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού", με το (νεότερο), ξεκάθαρο κείμενο της Ρουμανικής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους. 

Ας αφήσουμε να περιγράψει τα γεγονότα ο π. Matei Vulcanescu (π.Ματθαίος Βουλκανέσκου, το σχόλιο του, από εδώ)

Ὡς γνωστὸν ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»
συνέταξε καὶ ἐκυκλοφορησε τὸ 2009 τὴν ἱστορικὴ πλέον γιὰ τὴν ἀπήχηση ποὺ εἶχε «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἡ ὁποία ὑπεγράφη ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν, καὶ ἀπὸ χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.
Ἡ ἀφύπνιση ποὺ προεκάλεσε εἶναι ἐντυπωσιακή. Ἐνῶ σκεπτόμασταν ὅτι μετὰ παρέλευση τόσων ἐτῶν ἐχρειάζετο μία ἀνανέωση καὶ ἐνίσχυση ἐκείνου τοῦ κειμένου, ὡς ἀπὸ Θεοῦ ἀπάντηση καὶ δωρεὰ μᾶς ἦλθε ἐξαιρετικὸ κείμενο «Ὁμολογίας», ποὺ συνέταξε καὶ ἐκυκλοφόρησε ἡ Ρουμανικὴ Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας. Τὸ κείμενο ὑπογεγραμμένο, ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχοὺς τῆς Σκήτης, πάνω ἀπὸ τριάντα, μετὰ τῶν προεστώτων καὶ πνευματικῶν της, ἐκυκλοφορήθη ρουμανιστὶ στὴν Ρουμανία, προκαλέσαν εὐφροσύνη στοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ ὀργὴ καὶ καταισχύνη στοὺς Οἰκουμενιστάς.

Αὐτὸ τὸ κείμενο, μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικά, ἀπεδέχθη καὶ ἐπήνεσε ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», τὸ ὑπογράφει διὰ τῶν ἐκπροσώπων της καὶ ὡς ἰδικόν της κείμενο καὶ θὰ χαρεῖ, ἂν ὑπογραφεῖ στὴν συνέχεια καὶ ἀπὸ ἄλλους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, τῶν ὑπογραφῶν ἀποστελλομένων εἰς: synaxisorthkm@gmail.comἈκολουθεῖ τὸ κείμενο τῆς (νέας) Ὁμολογίας 
(ολόκληρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ):

...Ἀποστασιοποιούμαστε ἀπό τήν ἐπαίσχυντη ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά προσκαλέσει στό Φανάρι τόν ψευδεπίσκοπο τῆς Ρώμης, Βενέδικτο ΙΣΤ΄, τό 2006, ἀλλά καί τόν ψευδεπίσκοπο Φραγκίσκο Α΄, τό 2014.

Ἀποστασιοποιούμαστε, ἐπίσης, καί ἀπό τήν μνημόνευση τοῦ «πάπα» Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στήν αἴτηση «Ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου…» τῶν εἰρηνικῶν.

Ἀποστασιοποιούμαστε, παραλλήλως, ἀπό τίς ψευδευλογίες, τίς ὁποῖεςἔδωσε ὁ «πάπας» Βενέδικτος ΙΣΤ΄ στήν Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στό Φανάρι καί ἀπό τήν ἐκφώνηση τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς ἀπ’ τόν ἴδιο.

Ἀποστασιοποιούμαστε, ταυτοχρόνως, καί ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄ νά προσκαλέσει στά Ἱεροσόλυμα τόν ψευδεπίσκοπο τῆς Ρώμης, Φραγκίσκο Α΄, γιά νά ἑορτάσουν μαζί τήν ψευδή ἄρση τῶν ἀναθεμάτων, πού ἀπαγγέλθηκαν τό 1054, καθώς καί ἀπό ὅλες τίς ἐνέργειες ὑπέρ τῆς ψευδοενώσεως μέ τήν αἱρετική παπωσύνη.

Δηλώνουμε δημόσια ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι κάνουν δογματικούς συμβιβασμούς καί λειτουργικές πράξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσωποῦν μόνο τόν ἑαυτό τους καί ὄχι ἐμᾶς, τούς πιστούς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό πλήρωμά της.

Δηλώνουμε, ἐπίσης, ὅτι ἀποστασιοποιούμαστε ἀπό ὅλες τίς οἰκουμενιστικές καί συγκρητιστικές ἐνέργειές τους καί περιμένουμε νά δηλώσουν δημόσια μετάνοια, ἐπειδή καί ἡ αἱρετική καί ἑτερόδοξή τους ἐνέργεια ἔγινε δημόσια.
Σέ μία ζῶσα Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος διδάσκει μιά διδασκαλία ἀλλότρια ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς ἐκείνης τῆς ἐπαρχίας ἔχουν τήν δυνατότητα νά διακόψουν τήν μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος διδάσκει δημόσια καί γυμνῆ τῆ κεφαλῆ τήν αἵρεση, ἕως ὅτου θά κριθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο, σύμφωνα μέ τόν ιε΄ Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως . 

Γι'αὐτό, ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, διά τῆς παρούσης ὁμολογίας, ἐπιπλήττουμε τούς πατριάρχες, τούς ἐπισκόπους καί τούς πιστούς, πού διδάσκουν τήν αἵρεση, μέ πόνο καί μέ ἐλπίδα ἐπανορθώσεώς τους, γιά τήν ὁποία προσευχόμαστε στόνἈγαθό Θεό. 


Ἐπίσης, ἐπιπλήττουμε καί ἐκείνους, πού δέν προσπαθοῦν νά διορθώσουν τούς ἀδελφούς τους, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στήν οἰκουμενιστική πλάνη, υἱοθετώντας μιά παθητική, ἐφησυχαστική καί σιωπηλή στάση, τήν ὁποία ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς βλέπει ὡς τό τρίτο εἶδος ἀθεΐας, μετά τόν ἀθεϊσμό καί τήν αἵρεση.
Εὐχόμαστε ὑπέρ τῆς παρά τοῦ ἐν Τριάδι δοξαζομένου καί προσκυνουμένου Θεοῦ βοηθείας! Ἀμήν.


Ἐάν συμφωνεῖτε μέ τίς θέσεις τοῦ κειμένου τῆς ὁμολογίας, ἀποστείλατε τόἐπώνυμο, τό ὄνομα, τήν περιοχή καί τό λειτούργημα/ἐπάγγελμά σας στό e-mail : marturisire.impotriva.ereziei@gmail.com
(την διακήρυξη της Ρουμανικής Σκήτης, είδαμε εδώ)


Η θέση μας:
Κατ αρχήν εκφράζουμε την χαρά μας για το σαφώς αγωνιστικότερο νέο κείμενο με τις σαφείς τοποθετήσεις "αποστασιοποιούμαστε", "επιπλήττουμε" κλπ.

Πιστεύουμε ότι έφθασε η ώρα να διακοπεί το μνημόσυνο του Πατριάρχη -κατ' αρχήν- και μαζί και όσων μητροπολιτών συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε Οικουμενιστικές ασχήμιες. Ακόμη κι αν αυτό σημάνει κατάσχεση μοναστηριών, διακοπή μισθοδοσίας κληρικών κλπ.

Με τον τρόπο αυτό κάθε ιερωμένος αλλά και ο πιστός λαός θα κληθεί να τοποθετηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους κανόνες της Ορθοδοξίας. Με τόσα που έχουν δημοσιευθεί, κανείς δεν μπορεί να πει πλέον ότι "δεν ξέρει", ότι "δεν είδε". Εκατοντάδες και τα βίντεο και οι φωτογραφίες και οι λόγοι τους.

Αν 
οι θεωρούμενοι ως "κεφαλές" του αντιΟικουμενιστικού αγώνα, για λόγους στρατηγικής καθυστερούν λίγο, για να το ανακοινώσουν την κατάλληλη στιγμή, ώστε να είναι μαζικό και συνεπώς αποτελεσματικότερο, είναι σεβαστό. 

Αν όμως παρά τις καταγγελίες και τις συλλογές υπογραφών, τελικά από δειλία δεν τολμούν να προχωρήσουν και το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται, τότε σίγουρα δεν θα περιμένουμε να πεθάνουν ή να πάθουν αλτσάϊμερ και οι τελευταίοι αντιΟικουμενιστές ρασοφόροι.
Ο πιστός λαός οφείλει να πάρει τα ηνία. Και θα τα πάρει. 

Πιστέψτε μας, υπάρχουν ακόμη πιστοί με συνείδηση και αξιοπρέπεια. Όσοι πιστοί.

Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μία ακόμη φορά, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του οικουμενιστή Πατριάρχη για να "αντιδράσουμε" σχολιάζοντας.
Ήρθε η σειρά των συνειδητών κληρικών και πιστών να γράψουν ιστορία.
Αργά ή γρήγορα ο πιστός λαός θα κληθεί να λάβει αποφάσεις ζωής, είτε στο θέμα του Οικουμενισμού είτε της Κάρτας του Πολίτη.

Ιδού η ρόδος λοιπόν .. 
Άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν παρά μόνον ένας δρόμος: ΕΜΠΡΟΣ.


Νεότερη ενημέρωση (8/12/2015):
διαβάστε και 

'Ηπιες αντιοικουμενιστικές αντιδράσεις .. 

που χρησιμεύουν μόνον στο να εκτονώνουν τον ζήλο των πιστών.

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης έχουν μεν πλήρη διαύγεια πνεύματος αλλά είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας. Σωστά παρατηρήσατε ότι είναι θέμα χρόνου λόγω γήρατος να μην μπορέσουν μελλοντικά να πρωτοστατήσουν και να συντονίσουν μια δυναμική αντίδραση. Νέοι καθηγητές μέσω των θεολογικών σχολών Αθήνας Θεσσαλονίκης και Ακαδημίας Βόλου που θα έχουν αντιοικουμενιστικό φρόνημα και θα είναι και ιερωμένοι δεν αναμένεται να υπάρξουν. Γνωρίζουμε την κατάσταση στις σχολές αυτές. Ομοίως αρχιμανδρίτες με αμιγώς ορθόδοξο φρόνημα και ανδρεία διάθεση σπανίζουν. Οι έγγαμοι ιερείς έχοντας το φόρτο της οικογένειας έχουν δεμένα τα χέρια τους.
Καλείτε τον ίδιο τον πιστό λαό του Θεού να κάνει το χρέος του πριν είναι αργά. Θα συμφωνούσα αλλά θα πρόσθετα στον συλλογισμό σας την ευθύνη κάποιων γνωστών σεβάσμιων γερόντων εντός και εκτός Αγίου Όρους (πχ Εφραίμ Αριζόνας, Φιλοθέου, Κωνσταμονίτου, Κουτλουμουσίου. Ξηροποτάμου, Μετεώρων, Σταυροβουνίου) και γνωστών μητροπολιτών όπως Πειραιώς, Κηθύρων, κ.α. Νέοι μητροπολίτες με τέτοια φρονήματα δεν εκλέγονται σήμερα. Μετά το Βατικανό και την Κωνσταντινούπολη και τα Ιεροσόλυμα η κατάσταση θα χειροτερεύει. Συνεπώς επείγει μια συντονισμένη αντίδραση. Διαφορετικά δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάντως δεν είστε οι μόνοι που προβληματίζεστε και δεν δείχνετε διάθεση να συνεχίσετε να εμπιστεύεστε την υπάρχουσα κατάσταση σε αυτό που αποκαλείτε αντιοικουμενιστικό χώρο.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Φυσικά ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ότι πρέπει ΟΛΟΙ (όλοι αυτοί που αναφέρετε) να αναλάβουν την ευθύνη τους. Φυσικά περιμένουμε από όλους αυτούς "να πρωτοστατήσουν και να συντονίσουν" όπως σωστά γράψατε.

Επειδή όμως τα χρόνια περνάνε και πέρα από καμιά νέα συλλογή υπογραφών κάθε περίπου 5 χρόνια δεν βλέπουμε κάτι αποτελεσματικότερο, πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα που πρέπει να περάσουμε από τις υπογραφές στην εφαρμογή όσων οι κανόνες ορίζουν για όσους συναναστρέφονται και συμπροσεύχονται με αιρετικούς.

Και αν όλοι αυτοί που αναφέρετε αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν είναι τελικά διατεθημένοι να κάνουν το επόμενο βήμα, έφτασε η ώρα να το κάνει ο ίδιος ο λαός. Εκκλησία δεν είναι ούτε ο Πειραιώς ούτε ο π.Θεόδωρος Ζήσης (με όλο το σεβασμό σε όσα έχουν ήδη κάνει στα πλαίσια αυτού του αγώνα).
Αν νομίζουν ορισμένοι ότι ως "γκουρού" του αντι-Οικουμενισμού, θα τους υπακούμε αιωνίως πιστά, αποδίδοντας τους το "παπικό αλάθητο" και αφήνοντας τους στο απυρόβλητο, οι εξελίξεις προχωράνε ταχύτατα, πολύ σύντομα θα ακούσουν το πρόσταγμα του πιστού λαού.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

"τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;" (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14)

ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ Κατήχησις http://katihisis.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html στην δημοσίευση με τίτλο «Η Νέα Ομολογία Πίστεως της Ρουμάνικης Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους»: «Σέ μία ζῶσα Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος διδάσκει μιά διδασκαλία ἀλλότρια ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς ἐκείνης τῆς ἐπαρχίας ἔχουν τήν δυνατότητα νά διακόψουν τήν μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος διδάσκει δημόσια καί γυμνῆ τῆ κεφαλῆ τήν αἵρεση, ἕως ὅτου θά κριθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο, σύμφωνα μέ τόν ιε΄ Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως».

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΒ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ; ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΒ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 292 ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ http://www.kenef.phil.uoi.gr/pdf/14936/14936.pdf .

ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ; ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΙΕΡΕΑΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕΡΟ ΑΘΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ) ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ «ΦΩΝΑΣΚΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ;

ΟΙ ΙΕΡΟΙ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΘΕΟΥ.

ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: 32 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς", ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ είπε...

Xαίρετε.
Ἀναρτήσαμε κι ἐμεῖς τό θέμα καί συμφωνοῦμε μέ τόν παιδαγωγό.
Διαβάστε καί τήν δική μας θέση, ἐδῶ:

http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_16.html

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ακούσαμε σήμερα εδώ: http://impantokratoros.gr/710CF5F8.el.aspx
την ομιλία του π.Θεοδώρου Ζήση, με τίτλο:
Εορτή Αγίου Νικολάου (mp3-2015)

Πράγματι αγωνιστική και μιλάει έξω από τα δόντια τόσο για το σθένος του Αγίου Νικολάου, όσο και για την "υπακοή" στους ανωτέρους εκκλησιαστικά και τον όρο που προϋποθέτει μια τέτοια υπακοή. Αξίζει να την ακούσετε, όπως αξίζει να δούμε την αγωνιστικότητα και την παρρησία στα λόγια του π.Θεοδώρου Ζήση, να γίνεται πράξη.

Αν το επόμενο "βήμα" στον αντι-Οικουμενιστικό αγώνα, είναι να δούμε τι θα αποφασίσει η Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη το 2016 για να "αντιδράσουμε" αναλόγως, πολύ φοβόμαστε ότι του χρόνου θα ασχολούμαστε πάλι με συλλογές υπογραφών ενώ οι συμπροσευχές με αιρετικούς και η παρουσία τους στην εκκλησία μας θα έχουν καθιερωθεί.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εξαιρετικός ο σχολιασμός σας. Θα τον φιλοξενήσουμε προσεχώς.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ είπε...

Νά εἶστε καλά καί καλόν ἐν Χριστῷ ἀγῶνες.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ είπε...

Συμφωνοῦμε κι ἐπαυξάνουμε.

Aatoc Amhn είπε...

Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες,
τοσαῦτη ὑποκρισία τῶν ἀναποφασίστων χαρτοπολεμιστῶν
καὶ κατηγόρων λόγοις μόνον, τῶν Οἰκουμενιστῶν, δεν νομίζετε ὁτι ὀργὴν Θεοῦ θὰ προκαλέση καὶ τιμωρίαν ἐπὶ τᾶς κεφαλᾶς τῶν ἀνρώπων;
Ἐὰν δὲν παύσομεν ἅπαντες τὸ μνημόσυνον τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων εἰς τὰς ΘΕΑΤΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,
ΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΗΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ;

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Τα λόγια περιττεύουν δίχως πράξεις που να αποδεικνύουν το Ορθόδοξο φρόνημα και την αληθινή Πίστη μας στην Μια Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, όπως μας την δίδαξαν με τον βίο, τον λόγο και με την αποτείχισή τους από τις αιρέσεις οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας, Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Φώτιος, Μέγας Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος και μυριάδες άλλοι Μάρτυρες και Ομολογητές της Ορθόδοξης Αληθινής Πίστεώς μας ανά τους αιώνες.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ https://www.youtube.com/watch?v=vdx11IBJrc8 ".

Επιστέψτε μου ΖΗΤΏΝΤΑΣ ΣΥΓΓΝΏΜΗ να διορθώσω και δύο λάθη στο πρώτο σχόλιό μου. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;" (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14) ΣΤΗΝ ΦΡΆΣΗ "του φωτός" έχω γράψει κατά λάθος "τους φωτός".

Επιπλέον γράφω: "ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΙΕΡΕΑΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;" Στην φράση "ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ" την γράφω κατά λάθος με "ΕΙ" ως "ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ" ενώ είναι με "Η".

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Αυτό που διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι κάποιοι από εδώ το παίζουν τιμητές των πάντων.Τολμάνε κ ελέγχουν αναστήματα όπως τον π.Θεόδωρο Ζήση,τον π.Γεώργιο Μεταλληνό κ τον π.Σαράντη Σαράντο.Μήπως έχετε επιλεκτική αμνησία κ ξεχνάτε τους αγώνες τους κατά του Οικουμενισμού;;; Ξεχνάτε την άρνηση του π.Σαράντη να συλλειτουργήσει με τον Βαρθολομαίο όταν αυτός λειτούργησε στο Ναό του στο Μαρούσι;; Ξεχνάτε την ομολογιακή ομιλία του π.Θεόδωρου Ζήση ενώπιον του Άνθιμου στην περσινή ημερίδα κατά του τμήματος Ισλαμικών σπουδών;;; Μιλάτε για χαρτοπολεμο.Εγώ προσωπικά είχα το σθένος να ελέγξω τον μακαριστό Χριστόδουλο για τα οικουμενιστικα του ανοίγματα, κάτι που μου στοίχισε την θέση μου ως ψάλτη στο Ναό της ενορίας μου.Όλοι εσείς που κατακρίνετε όλους αυτούς τί έχετε στο ενεργητικό σας;;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κύριε Αναστασιάδη
στην Ορθοδοξία οι πιστοί δεν είναι "μοναχοί" για να κάνουν "υπακοή" σε ότι τους πουν. Στην Ορθοδοξία ο λαϊκός έχει πνευματικό, όχι γέροντα.

Δεν θα απολογηθούμε εμείς για τον αντι-Οικουμενιστικό μας αγώνα. Εμείς είμαστε μια προσπάθεια εκπαιδευτικών, που πριν μόλις λίγο καιρό ανακάλυψε όσα συμβαίνουν και ως όφειλε χτύπησε την καμπάνα για να ξυπνήσει συνειδήσεις.
Αυτοί που ηγούνται στον αντι-Οικουμενιστικό αγώνα οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις.

Δεν "καθεύδει" μόνον ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. "Καθεύδει" η εκκλησία γενικώς. "Κσθεύδουν" και όλοι αυτοί οι "γκουρού", που de facto αρνείστε ότι μπορεί να έκαναν λάθη.

Την στήριξη μας στον π.Θεόδωρο Ζήση την εκφράσαμε επανειλημένως (θα βάλουμε λίστα αναρτήσεων σε επόμενο σχόλιο).
Ένας ηγέτης όμως δεν κρίνεται μόνον για ότι έκανε αλλά και για ότι δεν έκανε. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες (παρόλο που μπορούμε).


Εμείς θέσαμε ευθέως μερικά ερωτήματα.
1) Ευθύνονται που δεν υπάρχει μαχητικότητα στον αντι-Οικουμενιστικό αγώνα;
2) Ευθύνονται που αφήνουν ένας ένας οι αντι-οικουμενιστές να διώκονται και να εκτοπίζονται χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη;
3) Τι περιμένουν για να πάψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχη; Αυτά που έχει κάνει δεν αρκούν;
4) Δικαιούμαστε ως πιστοί να εκφράζουμε την άποψη μας ή η άποψη επιτρέπεται να εκφράζεται μόνον όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με το "παπικό αλάθητο" κάποιων γερόντων;

Έφτασε η ώρα οι πιστοί να αποκτήσουν και πάλι θέση μέσα στην εκκλησία. Να μην τους συμπεριφέρονται ως παιδιά κατωτέρου κατηχητικού που θα θεωρείται δεδομένο ότι θα δικαιολογούν κάθε λάθος. Ακόμη και τα παιδιά του Δημοτικού, σήμερα δεν είναι κουτά. Καταλαβαίνουν και κρίνουν. Πρέπει να καταλάβετε: Στην Ορθοδοξία ο λαός έχει θέση. Δεν υπάρχει μόνον ως κομπάρσος.

Μπορούν να προσκυνάνε τον Πατριάρχη, μπορούν να εγκαταλείπουν τους διωγμένους ιερείς και ιερομονάχους, μπορούν να προσκαλούν δηλωμένους επίτιμους προέδρους Ροταριανών να προεδρεύουν εκδηλώσεις τους (ενώ το γνωρίζουν),
αλλά δεν μπορούν να μας βάζουν παρωπίδες στα μάτια.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Μερικές αναρτήσεις που γράψαμε για το έργο του π.Θεοδώρου Ζήση:

1) π. Θεόδωρος Ζήσης: «Δὲν ἤμουν ποτὲ οἰκουμενιστὴς»
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/08/blog-post_13.html
2)«Γιατί Δεσπότη μου κινείσαι άδικα εναντίον μου και θέλεις να με διώξεις;» π. Θεόδωρος Ζήσης : ο Βίος του Αγίου Πέτρου (+βίντεο)
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/05/blog-post_12.html
3) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ κατά τον Γεννάδιο Σχολάριο, του Πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Ζήσης
(εξαιρετικό κείμενο κ ειδικά ο επίλογος)
http://opaidagogos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_2101.html
4) Πριν 2 χρόνια. Μια φωτογραφία, πραγματικά "προφητική".
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/05/2_7.html
5) Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αρχιερείς της Μακεδονίας τρομοκρατούν τους ιερείς και συκοφαντούν αγωνιστάς της Ορθοδοξίας
http://katanixis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_26.html

Στην ετικέτα Οικουμενισμός υπάρχουν πάνω από 70 αναρτήσεις. Στα "Εκκλησιαστικά", υπερβαίνουν τις 100.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιστολόγιο μας ανανεωνόταν μόλις 3 φορές τις εβδομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση στην εκκλησία μας μας πονάει.

Όσο για το τι έχουμε στο ενεργητικό μας. Το έργο του καθενός μας το γνωρίζουν οι συναγωνιστές του (η ομάδα μας είναι νεοσύστατη, για να κριθεί ως ομάδα). Ως πρόσωπα δώσαμε την αγωνιστική παρουσία για την πατρίδα και την εκκλησία μας από τα μαθητικά μας χρόνια. Και όπως βλέπετε συνεχίζουμε αποφασισμένοι.
¨Ζητούμε ελευθέρα και Ζώσα εκκλησία".

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Επειδή όπως παραδέχεστε ανακαλύψατε σχετικά πρόσφατα τα όσα συμβαίνουν με τον Οικουμενισμό, θα σας ενημερώσω ότι κ επί εποχής Κολλυβάδων γίνονταν τέτοια όργια,μέχρι κ συλλειτουργα, κ όμως δεν προέβησαν σε διακοπή μνημοσύνου κάποιου.Ούτε ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης διέκοψε το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου κ όταν τον ρώτησα το 2006 τί να κάνουμε, όταν ήδη είχε γίνει ή επίσκεψη του Βενεδίκτου στο Φανάρι, μού έδειξε ψηλά στον ουρανό.Σκεφτείτε επιτέλους ότι αυτά τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα που εσείς σήμερα κατηγορείτε κουβαλούν αρκετές χιλιάδες ψυχές στο πετραχήλι τους Κ αυτός είναι ό λόγος που δεν έχουν διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου. Προσωπικά έχω δώσει το λόγο μου πως όταν γίνω ιερέας δεν θα τον μνημονεύσω ποτέ.Δεν κατακρίνω όμως κανένα για δειλία ή ότι άλλο που υπαινίσσεστε εσείς επειδή δεν διακόπτεται το μνημόσυνο επίσημα. Αυτή ή φράση σας "στην Ορθοδοξία έχουμε πνευματικό κ όχι γέροντα" με κάνει να διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι πάσχετε από υπερβάλλοντα ζήλο. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ζήλος οδήγησε τον Ιούδα να προδώσει τον Χριστό, επειδή δεν ήταν ο Μεσσίας που αυτός φανταζόταν. Προσοχή κ διάκριση λοιπόν!!

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Να σας θυμίσω επίσης ότι αυτή ή ομολογία πίστεως που συνέταξαν κ υπέγραψαν τόσες χιλιάδες πιστών αν ήταν χαρτοπολεμος,όπως ειρωνικά τον αποκαλείτε,πέτυχε τον στόχο της.Θυμηθείτε την ενόχληση που ένιωσε ό Βαρθολομαίος,σε σημείο να απαιτεί από την Ιεραρχία να μας αφορίσει κ ο Ιερώνυμος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά τόνισε ότι είναι δικαίωμα μας.Μη προτρεχέτω ή γλώττα του νοός λοιπόν!!

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Ό Άγιος Παϊσιος, όταν ερωτήθηκε για τίς επιδοτήσεις των μονών του Αγίου Όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε πως κ αυτές που τις δέχθηκαν καλά έκαναν,αλλά κ αυτές που αρνήθηκαν καλά έκαναν κ αυτές.Το ίδιο ισχύει αναλογικά κ για το θέμα της διακοπής του μνημοσύνου.Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των κληρικών που κατηγορούμε κ ας μην σκεφτόμαστε ελαφρά τη καρδία. Έχετε ότι περιμένουν τη σύγκληση της Πανορθόδοξης Συνόδου για να αποφασίσουν αν διακόψουν ή όχι το μνημόσυνο;;; Λίγη υπομονή κ λίγη διάκριση δεν βλάπτει!!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Γράψαμε:
"Στην Ορθοδοξία ο λαϊκός έχει πνευματικό, όχι γέροντα." και όχι "στην Ορθοδοξία έχουμε πνευματικό κ όχι γέροντα". Αλλοιώσατε την φράση μας.
Γέροντες υπάρχουν στην Ορθοδοξία, για να υποτάσσονται οι μοναχοί σε αυτούς. Αυτή είναι η αποστολή ενός μοναχού. Η τυφλή υπακοή στον γέροντα.


Επαναλαμβάνουμε τα 4 ερωτήματα μας:

1) Ευθύνονται που δεν υπάρχει μαχητικότητα στον αντι-Οικουμενιστικό αγώνα;

2) Ευθύνονται που αφήνουν ένας ένας οι αντι-οικουμενιστές να διώκονται και να εκτοπίζονται χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη;

3) Τι περιμένουν για να πάψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχη; Αυτά που έχει κάνει δεν αρκούν;

4) Δικαιούμαστε ως πιστοί να εκφράζουμε την άποψη μας ή η άποψη επιτρέπεται να εκφράζεται μόνον όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με το "παπικό αλάθητο" κάποιων γερόντων;Επαναλαμβάνουμε ακόμη ότι:
για εδώ που φτάσαμε, για το ότι δεν αντιδράει κανείς και για τίποτε, φέρει ευθύνη και η ηγεσία. Δεν "καθεύδει" μόνον ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. "Καθεύδει" η εκκλησία γενικώς. "Καθεύδουν" και όλοι αυτοί οι "γκουρού", που de facto αρνείστε ότι μπορεί να έκαναν λάθη.


Από το 2006 που είδατε τον γηρασμένο και σωματικώς πλήρως εξουθενωμένο π.Αυγουστίνο, μέχρι το 2015, έχουμε νέα δεδομένα. Τώρα προβάλουν τις Οικουμενιστικές τους ασχήμιες χωρίς ντροπή. Τότε ο Πάπας δεν ερχόταν στο Φανάρι για να ευλογήσει. Ούτε πήγαινε μαζί με τον Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα για να συμπροσευχηθούν. Ούτε τους αποκαλούσαν αδελφή εκκλησία.
Δεν κατηγορούμε κάποιον για το τι έκανε το 2006 αλλά για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σήμερα, που ένας ένας οι αγωνιστές αντι-Οικουμενιστές εκτοπίζονται.

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Σας απαντώ κ πάλι ότι το πιό πιθανό είναι να περιμένουν να δουν τί θα γίνει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο. Όσο για τον εκτοπισμό αντιοικουμενιστων που επικαλείστε, τώρα τον ανακαλύψατε;;Όταν ο π.Γεώργιος Μεταλληνός βγήκε σηκωτος από την αίθουσα του ΣΕΦ από σωματοφύλακες του Χριστόδουλου στο Α' ιερατικό συνέδριο επειδή δήλωσε σε ερώτηση ιερέως ότι ο πάπας είναι αιρετικός κ κακώς ήρθε στην Αθήνα, όταν ο π.Σαράντης εκδιώχθηκε για τον ίδιο λόγο από το σταθμό της Εκκλησίας, ο π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος επίσης, εσείς τώρα ανακαλύψατε διώξεις;; Πού το ξέρετε ότι δεν πήραν θέση;;Ο π.Θεόδωρος Ζήσης δεν πήρε θέση;;Νομίζω ότι διακατέχεστε από παρορμητισμό,ο οποίος είναι ό χειρότερος σύμβουλος σε τέτοια περίπτωση. Τυφλή υπακοή οφείλουμε ΟΛΟΙ στον πνευματικό- γέροντα μας,να άλλη μια πλάνη!!Ή μόνη διαφορά μας είναι στο σχήμα. Ο π.Γεώργιος Μεταλληνός λέει ότι ο στόχος του Χριστιανού πρέπει να είναι ή κοπή του Θελήματος μας.Για εσάς πώς πρέπει να γίνεται ο αντιοικουμενιστικος αγώνας,με κουμπούρια;;Είναι ηλίθιος ο π.Σαράντης δηλαδή που επιμένει στην προσευχή ως το ισχυρότερο όπλο;; Σας προ(σ)καλώ να παραβρεθείτε σε μια από τίς ομιλίες του Δευτέρα απόγευμα στο Μαρούσι κ θα δείτε πόσο αγωνιστής είναι. Είναι ντροπή να το παίζουμε πιο αγωνιστές από κάποιους που τα έχουν δώσει όλα στον αγώνα αυτό όταν εμείς είχαμε μαύρα μεσάνυχτα. Λίγη ταπείνωση δεν βλάπτει.Είπαμε, υπομονή μέχρι την Πανορθόδοξη Σύνοδο!

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Είναι ντροπή να λέτε ότι καθευδει γενικώς ή Εκκλησία!!! Μεγάλη πλάνη κ έπαρση έχετε, δε νομίζετε;;Ή Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι αλάθητη!!Έλεος!!!

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Δικαιολογείστε να λέτε την άποψη σας μόνο όταν είναι τεκμηριωμένη,αλλιώς πέφτετε σε πλάνη!!Δεν σας είδα να καυτηριάζετε την στάση του Πειραιώς Σεραφείμ που κάνει επιλεκτικά αντιοικουμενιστικο αγώνα κ συναγελαζεται με τον Σύρου,τον Μεσσηνίας κ τον Δημητριάδος κ σας πείραξαν ό Μεταλληνός, ο Ζήσης κ ο Σαράντος επειδή, για εσάς,είναι χλιαροι.

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Κ κάτι τελευταίο,που δείχνει την άγνοια σας στο θέμα:Λέτε ότι δεν ερχόταν ο Πάπας στο Φανάρι κ δεν συμπροσευχονταν στα Ιεροσόλυμα.Το 2006 ό Βενέδικτος στο Φανάρι δεν ήταν πάπας;;Ό Αθηναγόρας με τον τότε πάπα δεν συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα;;; Το 1452 δεν έγινε συλλειτουργο στην Άγια Σοφία;;; Ό μακαριστός π.Αυγουστίνος διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, αφού έκανε την αρχή το Άγιον Όρος,δεν σήκωσε μπαϊράκι!!! Συζητάμε με τον πνευματικό μας,προσευχόμαστε με συντριβή καρδίας και περιμένουμε να μας φανερώσει ό Θεός τί να κάνουμε, χωρίς παρορμητισμο κ το μυαλό έξω από το κεφάλι μας!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριστούμε για την υπόδειξη (για τον Πειραιώς). Σας προλάβαμε όμως, γράψαμε μόλις χθες, εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_9.html#more

Όταν λέμε ότι είμαστε ενάντια στην "γκουροποίηση", ότι δεν αναγνωρίζουμε "Πάπα" (ούτε Οικουμενιστή ούτε όμως και αντι-Οικουμενιστή), ούτε "Παπικό αλάθητο", το εννοούμε. Στην Ορθοδοξία έχουμε Συνοδικό σύστημα. Και τις αποφάσεις των Οικουμενικών συνόδων τις εγκρίνει ή όχι ο πιστός λαός.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Γράψατε:
"Είναι ντροπή να λέτε ότι καθευδει γενικώς ή Εκκλησία!!!"

Είναι αυτονόητο τι εννοούμε. Όταν λέμε "Εκκλησία" αναφερόμαστε στην στρατευομένη. Στον κλήρο και τον λαό.
Εσείς την βλέπετε ζωντανή; Πόσα νομοσχέδια πέρασαν; Τα μετρήσατε; Πόσες εκτρώσεις γίνονται; Πόσα διαζύγια; Πόσες αυτοκτονίες; Έχουμε ή όχι χρέος απέναντι σε όλα αυτά; Αισθάνεστε ότι είμαστε σε εγρήγορση ή σε βαθύ ύπνο;

Δημήτριος Ἀναστασιάδης είπε...

Αυτονόητο για εσάς,όχι για εμάς που τα διαβάζουμε.Οφείλετε να είστε σαφείς!!Γιατί,εμείς τα μέλη της Εκκλησίας δεν έχουμε ευθύνη,μόνο οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες φταίνε;;Προσοχή,δεν τους δικαιολογώ καθόλου,κάθε άλλο.Προσευχή χρειάζεται,τίποτα άλλο.Δείτε το παράδειγμα της Νινευί πώς μεταβλήθηκε το θέλημα του Θεού με την ειλικρινή συντριβή των Νινευιτών!!!Αυτό χρειαζόμαστε,τίποτ'άλλο!!Αυτή είναι η αλήθεια!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αν δεν διαβάζετε με προσοχή τις απαντήσεις μας, δεν φταίμε εμείς.

Στο σχόλιο σας:
"Είναι ντροπή να λέτε ότι καθευδει γενικώς ή Εκκλησία!!!"
Απαντήσαμε:
"Είναι αυτονόητο τι εννοούμε. Όταν λέμε "Εκκλησία" αναφερόμαστε στην στρατευομένη. Στον κλήρο και τον λαό. Εσείς την βλέπετε ζωντανή; Πόσα νομοσχέδια πέρασαν; Τα μετρήσατε; Πόσες εκτρώσεις γίνονται; Πόσα διαζύγια; Πόσες αυτοκτονίες; Έχουμε ή όχι χρέος απέναντι σε όλα αυτά;

Και απαντάτε:
"Αυτονόητο για εσάς,όχι για εμάς που τα διαβάζουμε.Οφείλετε να είστε σαφείς!!"
Δηλαδή χρειαζόσασταν διευκρίνηση ότι όταν είπαμε "Καθεύδει η εκκλησία εκκλησία" αναφερόμασταν στην στρατευομένη.
Εσείς νομίσατε ότι εννοούσαμε την θριαμβεύουσα εκκλησία ότι "καθεύδη" (οι Άγιοι και ο Χριστός!).Γι αυτό γράψαμε.. την ανάρτηση!
Αυτό καταλάβατε και θέλατε και διευκρίνηση. Και "οφείλαμε" να δώσουμε την διευκρίνηση.


Και αμέσως μετά γράφετε:
"Γιατί,εμείς τα μέλη της Εκκλησίας δεν έχουμε ευθύνη,μόνο οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες φταίνε;;"
Μα γράψαμε για τις εκτρώσεις, για τα διαζύγια, για τις αυτοκτονίες, τι είναι όλα αυτά; Δεν είναι τα μέλη της Εκκλησίας που τα κάνουν όλα αυτά; Τι καταλάβατε εσείς; ότι είπαμε ότι δεν έχουμε ευθύνη;;; Μα πότε είπαμε εμείς ότι δεν έχει ευθύνη ο λαός;
Που τα βρίσκετε αυτά;


Πέρα από την προσευχή, χρειάζεται και αγώνας. Αν όμως εσείς προτιμάτε μόνον την προσευχή και το κομποσκοίνι, εσείς περιοριστείτε σε αυτό. Μην παιδεύεστε να ανατρέχετε σε παλιά σχόλια που γράψατε, και προς Θεού, μην παίρνετε φόρα να απαντήσετε βιαστικά γιατί εκτίθεστε.
"Προσευχή και την ευχή" αν αυτό προτιμάτε. Κουβερτούλα και νάνι. Και περιμένετε μέχρι να πάρουμε την Πόλη. Σίγουρα. Ο Θεός πάντα ανταμείβει τους τεμπέληδες. Μπορείτε να ονειρεύεστε ότι ενώ θα κοιμάστε θα σας ξυπνήσουν με ένα τηλέφωνο για να πάτε να πάρετε την Πόλη.
Αν θέλετε διαβάστε και την δική μας άποψη εδώ:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_4.html

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΠΑΡΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;;;; ΓΙΑ ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=WzFefJUAyZ8 ΛΕΣ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ;

ΜΗΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ "ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ" ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ; ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΣΕ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕ ΑΓΙΟ...

ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΟΥΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18, ΣΤΙΧΟΣ 20 «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ».
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ... ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18, ΣΤΙΧΟΣ 8: "πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;"

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΟΙΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕ; Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ; Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ; ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ;
Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ὁμιλῶντας διά τούς αἱρετικούς ποιμένες: «...Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησιν, πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν, τότε εἶπε, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ καί μή πειθώμεθα; πονηρός πῶς λέγεις; εἰ μέν περί πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιεργάζου. Καί τοῦτο οὐκ οἴκοθεν λέγω τό ὑπόδειγμα, ἀλλ’ ἀπό τῆς θείας Γραφῆς» (P.G. 63, 231A). ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΤΙ ΤΟ: ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ... ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι ελεύθερα λογικά πρόβατα και υπεύθυνα για τις πράξεις και αμαρτίες τους για αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει να κρίνουμε ακόμα και τον ίδιο ή και άγγελο εξ ουρανού αν λέγει αντίθετα από τον Λόγο του Ευαγγελίου και να αναθεματίζουμε αυτούς που διαστρέφουν τον Άγιο Λόγο του Θεού όποιοι και αν είναι. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχος: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΡΩΓΑΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ ΩΣ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΡΙΧΝΑΝ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΛΙΒΑΝΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ ΣΤΟΝ "ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟ" ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΘΕΟ; ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.